REKLAMA

Będzie klauzula sumienia dla usługodawców?

Analizy
Data emisji:
2019-03-18 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną studia pani mecenas Karolina Kędziora z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego dzień dobry dzień dobry pomysł dowiedzieliśmy się pod koniec ubiegłego tygodnia, że 10 kwietnia w tz w Trybunał Konstytucyjny ma się wypowiedzieć w sprawie przepisu art. 138 kodeksu wykroczeń to jest ten przepis, który umożliwił z o ukaranie słynnego drukarza z Łodzi w zaraz się przyjrzymy temu no, jaki wniosek złożył Rozwiń » prokurator generalny do Trybunału w i jakie mogą być tego konsekwencje ale zanim to zapytam czy myśli pani, że to przypadek, że akurat teraz, gdy wyznaczono datę 110 kwietnia, że to sprawa Anny z dawno już złożonego wniosku prokuratora generalnego pojawi się na wokandzie noszę znam pojęcia, ale rzeczywiście teraz temat dotyczący mniejszości seksualnych jest gorącymi tematami idylla negatywnych stereotypy izolujące stygmatyzuje łące wypowiedzi słów z polityków co ostatnio dawno nie słyszeliśmy, więc tak na to patrząc może nie jest to przypadek ja mam nadzieję, że nic nie ma nic wspólnego z tym co się teraz dzieje no w rejon jest jak najgorsze przeczucie, zwłaszcza że nie mówimy o zwykłym tradycyjnie rozumianym Trybunale Konstytucyjnym w konstytucji przyjętej całkowicie przez polityków jeśli przyjrzeć się, kto ma orzekać 10 kwietnia to w składzie zasiądzie m. in . Mariusz Muszyński sędzia dubler i teraz znają się, bo my mamy rozmawiać o wniosku nabór do Zbigniewa Ziobry o tym co może on ewentualnie orzec Trybunał, ale skoro w składzie zasiądzie sędzia dubler to jak traktować to co usłyszymy 10 kwietnia myślę, że z miastem dodaje ekspert kamieni trudno mi analizować się różne niuanse, które prawdopodobnie doprowadziłby do takiej konkluzji, że taki wyrok nie będzie ważne skoro sędzia, który się pojawia w składzie orzekającym są wątpliwości do tego w jaki sposób tam się znajduje, ale w tonie jest także tym mam do opowiedzenia jakąś głębszą analizę jeśli chodzi o skład bardziej zastanawiam się nad Meritum sprawy jeśli zasadność tego działania nogą przypomnijmy, że tora generalnego przypomnimy czym jest art. 138 a każdy z kodeksu wykroczeń w drzewo jak kodeks wykroczeń badany jest przez Trybunał to ciekawostka, ale dobrze coś, o czym mówi przepis przepis mówi o tym, że podmiot, który świadczył usługi w ramach swojej działalności zawodowej w UE nie może odmówić tej usługi w sposób umyślny bez uzasadnionej przyczyny to taki wycinek tego przepisu, który nas interesuje wspominający sprawę tzw. sprawę drukarza, czyli przypomnę to była sytuacja, kiedy Drukarnia odmówiła wydrukowania takiego on ich rola, a w, który dotyczył jakieś wydarzenia biznesu LG LG BT biznes LGBT taktyki forum miało być odmówiono wydrukowania tego materiału powoływał się drukarz na wolność sumienia wyznania jako na jego tylnych przekonania w UE własny nie mogą nie pozwalają mu na to, żeby takie treści propagować, żeby takie treści drukować no i tutaj w sądy w inny od wszystkich instancji można powiedzieć łącznie z Sądem Najwyższym byłe zgodna co do tego, że jest podstawa, żeby ukarać tego drukarza karą grzywny, która tak naprawdę jest bardzo symboliczną karą to nie jest jakaś wysoka kara w związku z tym, że w sposób nieuprawniony nieuzasadniony w odmówił tego druku i dodaje też bardzo istotna w tej sprawie Trump powiedział Sąd Najwyższy potwierdził to to, że tak naprawdę ten drukarz kierował się swoim indywidualnym światopoglądem jakimś bardzo subiektywnym rozumieniem tego co stoi za religią katolicką w i co miałoby stać w sprzeczności z tym, żeby po prostu wydrukować treść taką neutralną zakon już do czynienia w tej konkretnej sprawie w dzieje się dużo zmian w UE to gigant z jak drukarz wykładał rozumieć swoje rozumienie religii katolickiej, która miałaby, jakoby mu zabraniać pomagania nam się czy społeczności LGBT film było bardzo indywidualna i dla ich zdaniem sądu w UE w efekcie jeszcze mniej uzasadniało my tę odmowę tego o tej tej usługi nadal analizujemy w ogóle, kiedy możliwe byłoby stawianie wolność sumienia wyznania ponad wolność się ran od nich bycia dyskryminowanym ponieść tak pobytem tutaj to jest taka bardzo ciekawa sprawa, w której zdarzają się pewne nasze wolności gwarantowane konstytucją prawa i wolę w tej sprawie analizuje się i wolność sumienia wyznania gwarantowaną konstytucją i wolność działalności gospodarczej i również zakaz dyskryminacji w ta wolność gospodarcza ta wolność sumienia wyznania nie są wolność nieograniczona to znaczy one nie mogą prowadzić do naruszenia praw wolności innych osób nie mogą też łamać tej konstytucyjnej zasady niedyskryminacji i w tej konkretnej sprawie w jak też przeczytałam pisma teraz Rzecznika Praw Obywatelskich też to stanowisko prokuratora generalnego w kontekście tego postępowania Trybunału Konstytucyjnego no to tutaj wychodzi na to, że MO i jedyna sytuacja, kiedy moglibyśmy uzasadnia działanie drukarza to wtedy mecz też innego usługodawcy to wtedy, kiedy działanie, które musiało Bóg musiał wynik wymuszał na nim to świadczenie usług byłoby związane bardzo w sposób bezdyskusyjny z jego religią wyznaniem, czyli n p . na oczekiwanie w pracę w sobotę o mocy od dentysty z dnia siódmego prawda, gdzie jest, jakby to oczywiste dla wszystkich osób, które wyznają religię, że praca w sobotę jest zakazana i tak byłoby oczekiwanie to wtedy można, by żądanie wymuszanie takiej świadczenia usługi w sobotę wtedy byłoby to jasne, że to jest ta wolność sumienia wyznania jest ważniejsza od tej od innych wolności gwarantowanych konstytucją natomiast w tej konkretnej sprawie to czy wydrukowanie takiej z takiego rola walczy z takiego stentu w LO treści dotyczącej forum biznesu LGBT w dźwięk i dla wielu osób w UE, jakbyśmy on zapytali osoby, które mówią, że są katolikami wyznają religię to pewnie, który bardzo były różne opinie ja stawiam taką tezę, że większość osób powiedziałby to absurd i jakiego powodu miałby to być sprzeczne z wyznawaną religią zresztą w Sąd Najwyższy odwołał się nawet kat do katechizmu i powiedział o tym, że tam jest również zapisane, że trzeba szanować osoby należące do mniejszości seksualnej w UE i nie można ich wystylizowane luzem nie było tej uzasadnionej przyczyny do odmówienia usługi właśnie to powiedziały sądy łącznie z Sądem Najwyższym w sprawie tzw. sprawie drukarz no i teraz przyjrzymy się temu co chciałby Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny złożył właśnie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z o zbadanie tego przepisu 138 kodeksu wykroczeń teren i czy on chce, żeby po prostu uznać go za niekonstytucyjny i znieść czy ma pomysł na to by nadać przepisowi nowy kształt nową wykładnię jak zrozumiałam także w studiu chce, żeby nie było tego przepisu są w byłoby dość tragiczne konsekwencje miałoby tragiczne konsekwencje dla grup narażonych na dyskryminację, dlatego że jak analizujemy jak ten przepis art. 130 uznać prawną jest to co powiedział prokurator generalny, że ten przepis jest archaiczny rządzą się pojawi w takim sensie, że on się pojawił w jeszcze w innym systemie w Polsce, że to chodziło o to, że były towary ukrywane przed klientami, żeby karać takich właśnie zasada, że Pawlak zdobyła także zastosowanie pod ladą to on został stworzony w porze prawda jest taka, że w dzisiejszej rzeczywistości równie rzeczywistości prawnej tym przepisem ma wymiar antydyskryminacyjne, dlatego że jak analizujemy, kiedy on jest stosowane w praktyce w UE i to są też sprawy, które prowadziło polskie Towarzystwo, prowadząc dyskryminacyjnego no to są sprawy, w których właśnie stawiamy ten zaś od kiedy nie możemy skorzystać z innych przepisów prawa STK ustawa o nasze Azja nie bardzo często mówię, bo staram się wykorzystywać w praktyce ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania i ta ustawa z bardzo działają nazywam, ale ogórkową z ustawą antydyskryminacyjną w drużynie ogniskową w dotarła właśnie, dlatego że tamy tym 1 z obszarów, w którym ochronić przed dyskryminacją jest dostęp do dóbr usług tylko, że niestety zakaz dyskryminacji odnosi się tylko do takich przesłanek jak rasa pochodzenie etniczne narodowość i płeć nie ma tam niepełnosprawności nie ma tam wieku w UE nie ma tam również orientacji seksualnej nie ma tam rodzicielstwa czy owa organizacja, który odmówił drukarz nie mogą powołać się na ZUS o morską ową ustawę antydyskryminacyjną, bo tam po prostu nie ma tej tej przesłanki, więc powołać na art. 138 kodeksu wykroczeń, bo jak były rozwiązania poza tym w oczach pani o tym, że te przepisy, bo 1 z argumentów minister Ziobro jest to, że przepis przecież są przepisy cywilna, które dotyczą one element ochrony dóbr osobistych w ich można byłoby z nich korzystać po co taki przepis w kodeksie wykroczeń tylko, że te przepisy z kodeksu wykroczeń to są przepisem przewidujące sankcje karnoprawnej i one mają szczególne znaczenie, ponieważ te przepisy one jak czytamy w literaturze one wyrażają potępienie społeczne dla sprawcy naruszenia one mają ten wymiar wychowawczy i ich kształtowania postaw pożądanych w społeczeństwie on się odnoszą do tej godności naruszone w taki sposób, który właśnie mają ma wymiar nie tylko tej indywidualnej krzywdy tylko bardziej ogólne i stąd te przepisy karne prawne są nam potrzebne i mają naprawdę ogromne znaczenie, bo rozumiem, że chodzi o to, że społeczeństwo się mawia, że są pewne przewinienia co, do których jesteśmy pewni, że stale powinno być potępione i karane są też inne spory indywidualne, które trzeba rozstrzygać przed sądem i raz ktoś 1 może mieć rację, ale ktoś drugi tak jak to osób w postępowaniu cywilnym natomiast jeśli chodzi o kodeks wykroczeń to one właśnie taką umową zimno takie zachowania nie ma naszej zgody zasady rozpatruje się sytuacje w indywidualnej sprawie, ale to ma inny wymiar dni inne przesłanie to jest inny komunikat komunikat, który mówi o tym, że to my tutaj dbamy o pewne standardy w tym przypadku chodzi o standard niedyskryminacji w UE i mówienie tylko o tej wolności sumienia wyznania w oderwaniu od zasady niedyskryminacji i rzeźby pokazuje bardzo szczątkowe wycinek tylko tego Konstytucyjnego porządku w UE, a przecież są to zasady równie ważne w tej konstytucji, więc tak naprawdę my musimy, rozpatrując konkretną sprawę zobaczyć jak te zasady mają się do siebie i działać z niesprawiedliwości społecznej, którą również mamy zapisaną w konstytucji w art. 2, gdyby ktoś z państwa zeznał, dlaczego Polska ustawa antydyskryminacyjna jest tak okrojona w efekcie trzeba wykonywać różnego rodzaju poszukiwań i znajdować w innych przepisach o pomocy to, dlatego że rząd Platformy Obywatelskiej z Syrią taką koncepcję, żeby przyjąć tylko to co obowiązkowe w co nakazywała Unia Europejska i ani kroku w ich więcej, ale teraz się musimy zmagać z taką sytuacją, gdzie tylko kodeks wykroczeń jest naszą bronią przed dyskryminacją z zarazą dżumy z rozmową z umiemy się co jeśli na teren w dziwny Trybunał Konstytucyjny wraz z sędzią dublerem w składzie przychyli się do rozumowania Zbigniewa Ziobry to znaczy jeśli uznać, że owo 10 z 10 kwietnia owo spotkanie sędziów będzie PR po prostu rozprawą i wyrokiem z to jak to będzie miał wpły w na naszą rzeczywistość po informacje wrócimy z mecenas Karolina Kędziora z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego w i porozmawiamy o tym czy to po prostu będzie oznaczało wprowadzenie klauzuli sumienia dla wszystkich usługodawców analizy audycję analiza Agata Kowalska przy mikrofonie z Mosulu cały czas pani mecenas Karolina Kędziora z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego i rozmawiamy na temat wydarzenia, które ma dopiero nastąpić 10 kwietnia tzw . Trybunał Konstytucyjny ma się zająć sprawą przepisu New art. 1003008 . kodeksu wykroczeń, z którego skazano niegdyś drukarza w US w Łodzi, czyli człowieka, który odmówił wydrukowania baneru dla organizacji LGBT, powołując się na swoją religię w został ukarany przez sądy kolejnych instancji, lecz właśnie z tego przepisu, a teraz ma dojść być może do zmiany jeśli skład z loży sędziowskiej bilet plus sędzia dubler Muszyński uzna, że Zbigniew Ziobro ma rację, atakując przepisy, twierdząc że tam, gdzie są niekonstytucyjne i chciałam, żebyśmy nie przyjrzał się temu, jakie będą skutki jeśli ten tenże artykuł zakazujący odmawiania, a usługi Bezosa z uzasadnionej przyczyny zniknąłby z polskiego porządku prawnego ratusza z informacjami powiedziałam czy to oznacza, że wprowadzona zostanie klauzula sumienia dla wszystkich usługodawców co pani na to pani mecenas dzielone nie chcę o tym, myśleć rano w hotelu źle to bardzo wdzięczni mówią o tym, że, a drugi rok już realizujemy dla urzędu miasta jako organizacja taki projekt równe miejsc dla dużego miasta Chełm Warszawa przywiózł z zarażonym właśnie was afera, ale my uczymy usługodawców czym jest zakaz dyskryminacji dostępie do dóbr usług, ale życie w art. 138 kodeksu wykroczeń również również dobrze związany z las sytuację, że np. ktoś sposób homofobiczne obraża klientów restauracji, jeżeli obsługa to widzi to musi zareagować, bo to usługodawca będzie miał zarzuty, jeżeli ktoś poczuje upokorzony w taki oczywisty sposób w miejscu, gdzie ten usługodawca jest gospodarzem tej sytuacji za to odpowiada, więc jedno wspominaliśmy, że ta ustawa wdrożeniowa nie działa i teraz jak myślą o tych naszych sprawach, gdzie kobieta została wyproszono nas ze sklepu, dlatego że była z wózkiem dziecięcym tego też nie chroni ustawa w detalu tzw. wdrożeniowa fakturę z moich marzeń nie skorzystała z tego 138 została grzywna nałożona na tego usługodawcę potem sprawa, którą nakład to nie my prowadziliśmy ale, której wiem sklepu obuwniczego, gdzie wyproszono z koleją osoby na wózku inwalidzkim to osoby nie pójdą do sądu cywilnego jest zamożny zmienione zrozumiała wyjścia osoby nie, widząc niedowidzących niewidzące z psem przewodnikiem tam też było w tego typu braki są takie sytuacje to osoby nie pójdą do sądu cywilnego z pozwem o naruszenie dóbr osobistych ze względu na koszty tego postępowania ze względu na specyfikę tej procedury w i taki Anioł i przypominanie odnajdują się w ustawie, która land dyskryminacyjny, bo tam po prostu przesłanki stanu zdrowia nie będzie dla Zygmunta stanu zdrowia czy orientacji niemal dokładnie, bo tam jest tylko rasa pochodzenie etniczne narodowość i płać ile nam Unia Europejska kazała i taką ochronę wprowadziła to prawda Platforma Obywatelska trasy właśnie płacimy za to frycowe, dlatego że działanie wierzy w to, że akurat ten upór ministra Ziobro nie ma związku z pewną narracją homofobiczne on, dlatego że fale jak do tego stopnia zaawansowany jest ten upór, że zapomina się o tym na przepis nie, choć nie służy tylko osoby należące do mniejszości seksualnych odbieramy w, odbierając art. 138 kodeksu wykroczeń społeczeństwu pozbawiamy również inne grupy społecznej ochrony przed tym, żeby po prostu ktoś się nie decydował o tym czy udzieli mu usługi czy nie wysłać absurd, jeżeli dojdzie do tego to wtedy wyobrażam sobie takie sytuacje też podział to niemożliwe, ale w tych okolicznościach uważam, że dlaczego nie kiedy np. chcemy skorzystać z usługi hotelowej i słyszymy, że bez zaświadczenia o my małże o zaświadczenia, że wzięliśmy ślub kościelny ta usługa nie zostanie nam nerwy w postaci jednoosobowe dwuosobowe port w pokoju w złoże małżeńskim udostępniona i ktoś będzie po prostu decydował o tym czy MEN jako dorosłe osoby mamy taką decyzję czy nie, a może coś się zrealizować jeśli zlikwidujemy art. 138 zlote tak ja po prostu od razu myślą o orzecznictwie Trybunału Europejski Trybunał Krawczyka w Strasburgu, w który też kryteria, na które powołuje się zresztą Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie stanowisku w tej sprawie, którą będzie badał Trybunał Konstytucyjny chociażby sprawa taka była sprawa francuska bardzo ciekawe mają oni też urząd od dawna śnią mi nie interesuje powołuje w różnych pismach procesowych to była sprawa dotycząca farmaceutów, którzy odmawiali sprzedaży antykoncepcji i tutaj w dużym skrócie Trybunał wypowiedział się, że nie mają do tego prawa, dlatego że tak naprawdę, jeżeli im się nie podoba i uważają, że sprzedaż antykoncepcji sprzeczna z ich wolnością sumienia wyznania to nie sposób zmienią pracę no bo jakby w specyfika tej pracy jest taka, że świadczą usługi, gdzie pęknięć jest tak to się mówi jest anonimowe tak w elicie tak naprawdę nie mogą chce kierować się tym czy udzielą usługi czy nie jakimś Individual indywidualnymi cechami postawami osób, którzy są klientami w ich, ale zaraz, bo tutaj mamy odpowiedź jest możemy znaleźć we wniosku Zbigniewa Ziobry jako prokuratora generalnego, ale tez w poparciu, jakiego udzielił mu Sejm w swojej szkole i opinii i Otóż ta odpowiedź brzmi w GM istnieje wolny skóry oczywiście skuto w skrócie istnieje wolny rynek i konkurencja i zawsze można skorzystać z innego usługodawcy, gdy tamten z powodu sumienia oraz czy wyznania nas odrzuci wina TK inny piekarz inny hotel w ich samolot Nowak no ale naprawdę już, przekładając ten obszar usług chociażby na miejsca pracy lub są pracodawcy, którzy mówią, że to jest ich dyskryminować dyskryminujące, że oni muszą jakiś specjalnych praw przestrzega w stosunku do osób w specjalnych uprawnień osób z niepełnosprawnościami albo osób, które pracują i korzystają ze szczególnych uprawnień w związku z rodzicielstwem i że to jest dyskryminacja, bo nie mają z tego powodu problemy Kozieja zawsze tłumaczy, że te uprawnienia są konieczne jony są narzucone z mocy prawa dlatego, że jeżeli tego nie było, że w terenie wiem, że osoby z niepełnosprawnością nie mogą pracować w porze nocnej albo w nadgodzinach albo mają moc jest mniejszy czas pracy, gdyby tego nie było tobym te osoby z niepełnosprawnością w ogóle przestały funkcjonować na rynku pracy albo osoby, które mają małe dzieci też, gdyby nie miał tych szczególnych uprawnień nagle się okazało, że w ogóle nie są zatrudniane kobiety, które są podejrzewane w cudzysłowie o to, że zaraz będą miały dzieci, więc tak naprawdę te przepisy o wszystkim art. 32 konstytucji, który mówi o obowiązku równego traktowania niedyskryminacji służy temu, żeby Chase to, żeby wszyscy mogli uczestniczyć w życiu politycznym społecznym gospodarczym bez względu na np. orientację seksualną i teraz sytuacja, w której usługodawcy, eliminując z tych usług kogoś, kto wygląda np. nadzieja w domu, aby doprowadzić do tego, że to osoba każdego dnia, bo za każdym razem, kiedy chciałaby z tej usługi skorzystać czułaby się upokorzona i godność byłaby naruszona i in na straży tej godności właśnie stoi nasz ustawodawca, gwarantując Konstytucyjny zakaz dyskryminacji ale gdy idzie znów był działaczem tej argumentacji liberalno wolnorynkowej, że przecież osoby znajdą one inne miejsce inną innego usługodawcy, a i tak firmom nie będzie się opłacać taka dyskryminacja, bo po prostu straciliby część klient miał się tego nie wolno nikomu się będzie ktoś będzie mówił myślał o tym, czym się opłaca czy nie ktoś inny nie osoba, której ktoś powie nie obsłużyć, bo jesteście w dużym jak to się mówi obraźliwie pedałem po prostu będzie zostanie z naruszoną godnością no i o rzecz w tym, żeby do tego nie dochodziło po prostu tak naprawdę też chodzi o osoby nie wiem właśnie na wózku inwalidzkim, który się wyrzuca po prostu z miejsca usługowego no i w tak godny została naruszona prawda co z tego, że może poszukać innego sklepu obuwniczego osoba na wózku inwalidzkim, odwołując się do prawdziwej sytuacji, jaką mieliśmy do czynienia ciekawe czy to by oznaczało triumf różnego rodzaju punkty usługowe mrocznymi, by się zaopatrzył tabliczki tu niepełnosprawnych nie obsługujemy tu nie obsługujemy na osobę płynie hetero normatywnych przynajmniej sytuacja byłaby jasna takiego typu propozycje wysuwano, kiedy lekarze zaczęli korzystać chętnie klauzula sumienia nie chciała, żeby tak było, bo wtedy nagle naprawdę nasze ulice zamienią się jakoś 1 demonstracje tak naprawdę nienawistnych posta w nietolerancyjny będzie prawdziwie szczerze przej przestanie udawać bardzo bym nie chciała żyć w takim kraju ja żyję w przekonaniu i co często powtarzana zresztą potwierdzają to badania, że najbardziej Homofobii chował homofobiczne i nietolerancyjni są my politycy nasze społeczeństwo odrobiło ogromną lekcję żeśmy zupełnie innym miejscu i ja ciągle mam nadzieję, chociaż słyszę różne głosy powątpiewania, że tak takie kwestie właśnie tyczące grup mniejszościowych również będziemy tym się kierować idąc do wyborów, bo po prostu to powinna być również istotna istotna część idzie argumentacja dotycząca tego na kogo chcemy głosować dla mnie to jest kluczowe rozumiem, że 1 być może jest skażona specyfika mojej pracy działania za rzecz przeciwdziałania dyskryminacji od 13 lat, ale uważam, że to jest bardzo istotne, bo jeżeli mamy do czynienia z postawami tolerancji włączania grup mniejszościowych tematu przełożenie również na działania te dotyczą grupy większościowej, bo przecież kobiety czy osoby, które mają małe dzieci to jest grupa większościowa, która spotyka się również dyskryminacją mechanizm jest ten sam w będziemy się przyglądać co się wydarzy 10 kwietnia, jakie tego będą skutki w GM znów zobaczymy czy rzeczywiście po, gdy tzw. Trybunał Konstytucyjny przychyli się do wniosku Zbigniewa Ziobry w kończymy analizy w Rio spotkam się z PSM jutro po siedemnasty 20 naszym gościem była pani Karolina Kędziora z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego dziękuję za cud jak leczyć program przygotowali nieco strzelecki Marcin Jarząb realizował Adam Szurlej po informacjach kultura osobista na antenie Radia TOK FM i Marta Perchuć Burzyńska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA