REKLAMA

"Dobra zmiana" w prokuraturze. "Liczba spraw, które trwają ponad rok systematycznie się zwiększa".

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2019-03-19 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
cóż to 24 i 25 sekund na zegarach pierwsze śniadanie w toku Piotr Maślak widzom ponownie państwa bardzo serdecznie oraz jego słowo sztuka Stowarzyszenie prokuratorów lex Super omnia dzień dobry panie prokuratorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu dbanie o prokuraturze prokuratorzy wczoraj wyczytałem, że po raz pierwszy chcemy statystyki dotyczące niezwykłej skuteczności dobrej zmiany w prokuraturze co się zmieniło co wynika z tych statystyk, które państwo Rozwiń » stworzyli zebrali spisali w bardzo grubym to miejsce, które tu leży za monitorem państwo tego nie widzą, więc opowiadam słuchaczom panie redaktorze jako Stowarzyszenie staramy się monitorować postępy pracy prokuratury dobrej zmiany i oczywiście w ramach tego badamy też wszystkie parametry statystyczne, bo póki co ta statystyka w prokuraturze odkrywa jeszcze ważną rolę nawet pomimo tego, że teraz słyszymy, że ważniejsza jest jakość prowadzonych postępowań to okazuje się, że jednak nasi przełożeni o statystyce nie zapominają zresztą ostatnio też tego jako zwykły prokurator doświadczam ich, bo właśnie te wyniki, które okazują się nie są najlepsze powodują, że ten nacisk na poprawę statystyk jest coraz większe, a co, wskazując te wyniki na coraz dłużej czekamy na załatwienie pewnych spraw obywatele będą udzielali Andrzej, pokazując dane statystyczne także liczba spra w, które trwają ponad rok 25 systematycznie się zwiększa oczywiście można wysnuć z tego taki wniosek, że ma duże czekamy na załatwienie swojej sprawy czy możemy czekać na załatwienie swojej sprawy jako obywatele oczywiście to jest problem bardziej złożony, bo on oczywiście po części wiąże się z charakterem spraw, które wpływają do prokuratury może być związane z czynnikami obiektywnymi, ale też dostrzegamy drugi element, który się wiąże z czynnikami subiektywnymi w prokuraturze, czyli czyli, czyli jest więcej spra w, które określa się u nas taki takim slangiem postępowań działowych co to znaczy to znaczy, że prawo jest to źle kojarzy nam też zmierza to do tego, że prowadzone są postępowania, które użyję takiego sformułowania nie rokują żadnych sukcesów, ale prowadzi się je nocą z różnych powodów, żeby je, aby z 1 strony tak, żeby je prowadzić z 1 strony są okoliczności, które nie pozwalają zakończyć tego postępowania w bo po prostu trzeba epatować tym, że postępowanie nadal się toczy, a z drugiej strony, jeżeli postępowanie czasami nie przynosi efektów to prowadzi się aż tak długo aż jakiś efekt się też znajdzie na to, że to za chwilę przejdziemy do konkretnych przykładowo 1 bardzo mocno jakoś uwiera no ale wcześniej chciałbym jeszcze sięgnąć po te dane w 2014 rok za czasów prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta jeszcze spra w prowadzonych dłużej niż 6 miesięcy było w prokuraturze około 3800 pod rządami Zbigniewa Ziobry Bogdana Święczkowskiego w 201813  100 pytań jak to jest możliwe w ogóle, że w ciągu 4 lat liczba przyciąga innych spra w prokuratorskich postępowań wzrosła o 350 % panie redaktorze to jest nie mniejsze są dla mnie jako osoby, która kiedyś kierowała Rachel Lang la Fuente de z tych spraw to znaczy ja w rozumieniu pojawiają się takie wyjaśnienia, że w tej chwili te sprawy są dogłębnie oddalane i oczywiście nie rozumiem co to znaczy, bo jak długo można badać sprawę doświadczenie pokazuje, że prowadzenie sprawy przez rok naprawdę pozwalają go zbadać w sposób dogłębny bardzo rzadko zdarzają się postępowania, które muszą trwać dłużej szkolnego oczywiście takie się pojawiają, ale rzeczywiście te liczby, które pan przywołał budzą zdumienie sprawy trwające od roku do 2 lat w 2014927 spra w 3400 w 2018 to panie tego, że ja dodam mamy z mamy 263 sprawy, które trwają ponad 5 lat w rękach ja pytam czym uzasadnione jest prowadzenie postępowania przez 5 lat mamy okazję do takie postępowanie wszyscy modlą się opinią publiczną śledzić też postępowanie prowadzone przez panią prokurator Renata Śpiewak z tytułu skargi, jaką austriacki biznesmen Gerard Wilk pewne czy doniesienia, jakie złożył Geralt bisfenol, a na rzekomo w twarz nie wiemy tego nie możemy wiedzieć niezapłacone prokura faktury za wykonane usługi wiemy, że pani Renata Śpiewak bardzo wnikliwie przesłuchiwała wiara w trenera skarżącego się w tej sprawie natomiast jeszcze nie zdążyła przesłuchać osoby, na którą Grad Wilk trener złożył doniesienie, że taki przykład takiej sprawy przez dogłębnie badane pana zdaniem na to by wskazywała liczba przesłuchani w pana pokrzywdzonego to oczywiście przesłuchanie innych osób jest niemożliwe dopóty, dopóki nie zostanie wszczęte postępowanie a dlaczego postępowanie wszczęte też pytanie, które daje także w imieniu naszych słuchaczy przy tej okazji po jakimś czasie prokurator ma obowiązek wszcząć postępowanie w sprawie no tutaj kłaniają się 2 terminy pierwszy termin jest termin trzydziestodniowy dla prowadzenia tzw. czynności sprawdzających to i tak czynności, które mają nam wstęp złagodzić uzasadnienie, że ma coś tak, że może warto się zająć sprawą przeraża, a drugi termin to jest termin sześciotygodniowy, który pozwala wznieść obywatelowi wnieść skargę na bezczynność organu, czyli w ciągu 6 tygodni prokurator powinien powiadomić pokrzywdzonego czy będzie wszczynał postępowanie czy też nie okaże się, że minęło 1 drugi termin już minęły, a oba terminy czy prokurator może tak bezkarnie w nieskończoność przedłużać ten termin czy w ogóle ma do tego jakąś podstawę dotykamy bardzo trudnego mam marzenie trudnego tematu, ale to jest taki temat dosyć specyficzne z tego powodu, że z 1 strony w tej chwili jako prokurator z najniższego szczebla jestem jestem systematycznie kontrolowany nie ma aspekcie od niedawna jestem systematycznie kontrolowany i wręcz wymusza się na mnie wszczęcie postępowania, jeżeli upływają terminy te, o których wspomniałem natomiast oczywiście, jeżeli jest zgoda i akceptacji z góry to prokurator może nie dochować żadnego terminu do przyjęliśmy to na obszar neutralny światopoglądowo używam potem był wzywany dyscyplinarnie karany przez Maślak dobra wyobraźmy sobie sytuację bramkarz jest Murawska wyznawczynią programu nęka się Morawska wystawia Piotrowi Maślakowi fakturę za miesiąc wydawania programu pierwsze śniadanie w toku to wyobraźmy sobie hipotetycznie Piotr Maślak nie zapłacił 6 Murawski mało tego Kasię Morawską przyszło do Piotra maślaka mówi konsument musi się rozliczyć jakoś się po trosze głównie jednak nie potrzebuję twojego wydawaniem czysto hipotetycznie nie chcą wchodzić w szczegóły Kasię Morawską idzie do prokuratury i ile od czasu teoretycznie powinno trwać podejmowanie decyzji czy wszcząć postępowanie w sprawie przedstawia wyciągi, skąd przedstawia faktury ma nagrania programów pierwsze śniadanie w toku stan faktyczny, który pan przedstawił ich stanem faktycznym bardzo jasnym i pozwala prokuratorowi podjęli decyzję i życia albo analizy tej sprawie Kasię Moraska kontra Piotr Maślak podejmował decyzji oczywiście rozmawiamy z całą pewnością zmieściłby się 30 dniach wolnych dni pan wytłumaczy tak po ludzku Jan gier prostemu człowiekowi, dlaczego pani Renata Śpiewak nie zdążył ja życzyłbym sobie, żeby w tego typu sprawach i w każdej innej prokuratury miał pełną swobodę do podejmowania decyzji taki, jaki uważa za słuszne jest w stanie zgodzić się z tym, że niezależność prokuratora za i nawet ważą się do tego powinniśmy dążyć powinna pozwalać prokuratorowi na podjęcie takiej decyzji, jaką uważa za słuszną czy to jest odmowa wszczęcia postępowania ono podlega kontroli instancyjnej przez sąd czy też podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania byle tylko ta decyzja była jego autonomiczną decyzją, byleby zapadła w opisanym prawem terminie w przepisanym prawem terminie ich przekonaniu opał własne doświadczenie analiza materiałów spra w może pani Renata Szczurek nie ma wystarczająco dużo doświadczenia miast jesienią za długo zajmuje stanowisko pani tak, że czasami w swoim gronie zastanawialiśmy się nad tymi na tego rodzaju sprawami w no to są sprawy, które winny być prowadzone przez prokuratorów z dużym doświadczeniem i dawnym kręgosłupem, a pani Śpiewak ma doświadczenie nie znam osobiście pani prokurator, ale z tego co wiem co nie jest prokuratorem zbyt długim stażem, a panu, kiedy w delegacji nowej o blisko 3 lat od blisko 3 lat, dlaczego tak się stało, ponieważ moje kompetencje są tego rodzaju, że powinienem pomagać prokuratorom na najniższym szczeblu to nie jest żart takie taką odpowiedź uzyskałem od prokuratora Regionalnego w Warszawie i że powinien pan pomagać prokuratorom o najniższym szczeblu jakieś uzasadnienie tej decyzji, a uzasadnienia decyzji nie ma żadnego nie musi być nie musi być, bo to jest decyzja pana prokuratora generalnego, który nie musi się z niej tłumaczyć, a one nie zdaje sobie sprawę, że prokuratorom nie wolno komentować pewnych decyzji sąd sądowych, ale nie mamy decyzji, więc pomyślałem, że zapytam, bo dzisiaj jak panowie unijny Trybunał sprawiedliwości wypowie się w sprawie krajowej rady sądownictwa niezawisłości sądownictwa i odpowie na pytanie prejudycjalne czy Polski Sąd Najwyższy, który Polski Sąd Najwyższy wystosował do tegoż Trybunału, jaki to, jaki pana zdaniem, jakiego wyroku możemy się spodziewać ja mam nadzieję, że będzie to wyrok, który się będzie wpisywał ramy państwa praworządnego, czyli w Syrii, czyli wyrok, który stwierdzi jej jak powinien wyglądać Polski system wymiaru sprawiedliwości przynajmniej pomoże nam dokonać właściwych ocen w tej materii czy krajowa rada sądownictwa np. została nowa wybrana zgodnie z konstytucją jeśli chodzi o mój osobisty pogląd i dlatego się odwołam to uważam, że nie a jaki jest pogląd sędziów Trybunału sprawiedliwości to się przekonamy zdaje się na czekamy na to orzeczenie, bo ona będzie miało bardzo duże znaczenie w bieżącej praktyce ja myślę, że pan do powie, że wcale nie jest tak źle, że spowolnienie 350 % wydłużone postępowanie na każdym etapie trudno to wszystko zgodnie z wolą zostać skutecznie to znaczy my tej skuteczności oczekiwalibyśmy od nowej prokuratury chciałbym powiedzieć 1 rzecz ja patrzę z perspektywy teraz absolutnie dołów prokuratury Rejonowej naprawdę nic się nie zmieniło i jeśli były jakieś szumne zapowiedzi wielkiej reformie i poprawie pracy prokuratury to absolutnie nie jestem w stanie dostrzec zatem żadnych pozytywów na najniższym szczeblu, na którym pan teraz wymuszony pracą w taki jest gdzie są permanentne braki wioski, gdzie są olbrzymiej liczby spra w przypadających na 1 referenta to jest nie do przerobienia jak mówią prokuratorzy czasami dobrze jest zejść z Olimpu nasi ziemię po kryzysie poczuli smak ja nawet określiłem kiedyś to, że to jest takie swoiste katharsis, które przyda się też, że w moim życiu zawodowym bardzo panu dziękuję osłony śrub Stowarzyszenie prokuratorów lex Super omnia był państwo innym gościem dziękuję uprzejmie, ale bardzo się kończy pierwsze śniadanie to za swój pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM Onecie Tyszkiewicz po siódmej poranek Jan Wróbel ja dziękuję państwu w imieniu swoim Kasi Murawski w cieniu programu Jan Czech realizatorki życzę miłego od wtorku do suszenia co kilka minut Popiel Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA