REKLAMA

Od pół roku co sobotę Serbia protestuje przeciwko swojemu prezydentowi

Połączenie
Data emisji:
2019-03-19 13:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich recykling Olsztyn Igor 1342 Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich ziem dobrem dziwną grę Serbia będzie chronić swych rodaków w Kosowie jest nie będą tego robić powołane do tego zadania siły NATO tak mówi Aleksander Wójcik 3 z rocznicy antysemickich zamieszek w Kosowie w Belgradzie równocześnie protesty antyrządowe jak Serbia, mówi że będzie bronić swoich rodaków Kosowo to trochę to, że tak ciarki po Rozwiń » plecach mam wrażenie, że tanie to oni to są takie trochę groźne słowa prawa, tym bardziej że CBA w tym momencie właściwie nie ma żadnych narzędzi, żeby rodaków w Kosowie chronić to jest zadanie kontyngentu sił pokojowych stroje, które tam nie jest to właśnie oni głównie ochraniają te i inne serbską ludność jak o sobie ja też, jakby należy podkreślić, że tych incydentów faktycznie przeciwko ludności serbskiej jest z coraz mniej, więc to jest taki temat zastępczy temat zastępczy próba ucieczka lepsza od ucieczki do przodu po prezydenta Aleksandra Vukovicia, który faktycznie jest od listopada zeszłego roku co tydzień co sobotę w Belgradzie widzi jak w kilkanaście tysięcy osób protestujących domagających się jego rezygnacji i stworzenia się przywrócenia demokracji z Rypina, więc jest to poważne wyzwanie dla samego samego prezydenta prezenty ewidentnie się inny z granatnika grać na czas, a te uwagi o Kosowie są też taką próbom przechwycenia tematów, które opozycja podejmuje w ramach protestu, ale w, jeżeli byśmy spojrzeli w tym momencie na samą pozycję różnica w Serbii w to by można powiedzieć, że to jest słaby przywódca czy wprost przeciwnie i żyję powiedziałaś jest niekwestionowany lider, który swoją pozycję zawdzięcza przede wszystkim zawłaszczaniu państwa jest ważna fakt, iż nic jej powiązań, więc stycznych do partii rządzącej w Serbii należy dziś pracę społeczeństwa 700  000 osób, ponieważ tylko członkostwo w parkiecie gwarantuje pracę w sektorze publicznym, która jest, na który jest największym pracodawcą ser jest powiedziałabym, że wrócicie, przyjmując instytucje państwowe praktycznie zaraz, jakby sprawuje nad taką bardzo bardzo mocną władze w samej Serbii zwraca jednak faktu, że jest części społeczeństwa, którą widzimy właśnie od ponad 3 miesięcy na ulicach, które uznaje, że ten sposób sprawowania władzy no, jakby mniej jest mi prowadzenie w tym powiedziała bym nie sprzyja rozwojowi Serbii i generalnie jest naprawdę szkodą dla ze szkodą dla obywateli nowo, jakbym wtedy mamy do czynienia z takimi klasycznymi narzędziami takich przywódców Ford tendencjach autorytarnych czynni, czyli zawłaszczaniu mediów właściwie przez długi czas media publiczne nie pokazywały protestów, jakby 1000 osób była na RPO uznał, iż w Bagdadzie na ulicach in w UE, ale nie może, bo tego znaleźć telewizji dlatego bardzo ważne jest to, że proces odbywa się też mniejszych miastach co pokazuje ukazuje społeczeństwo, że to bardzo niezadowoleni nie ogranicza się w domowych jak co LO lubią określać inne władze Serbii do takiej grupki elit belgradzkich, która jak nie ma kontaktu ze społeczeństwem, ale tutaj władz jeszcze bardzo podkreślają, że społeczeństwo głosuje nawrócić społeczeństwo go wybrało miasto podkreśla opozycja z drugiej strony, że te drzewa obecnych warunkach nie ma szans żadna marża ta partia opozycyjna nie ma szans na na wygranie wyborów, gdyż po pierwsze, jakby samo stworzenie partii wejście do polityki jest aż tak bardzo trudne to znaczy nie ma tego filmu nie ma finansowania osoby, które chciały, które jak finansują partie opozycyjne są prześladowane przez UE przez rząd jak w związku z tym bardzo trudna jest promować nowe twarze co też jak jest taką formę słabą stroną tych protestów, bo ona od początku był jednak na początku było to były organizowane przez oddolnie przez grupę społeczna jak byłem ministrantem żadna partia, a teraz widzimy taki proces, gdzie to partie polityczne przejmują kontrolę nad nad protestami tylko, jeżeli spojrzymy na to, jakie to są partie opozycyjne na to czy to faktycznie jest to poważne pytanie czy to faktycznie gwarantuje jakość w zmianę dla samej serii, ponieważ to są głównie politycy, którzy rządzili w poprzedniej dekadzie w ich nie jest tak też płaci też czy też były takie rządy, które nie przyczyniły się bardzo do rozwoju Serbii czytaj korupcja wtedy też się też kwitła, a z drugiej strony są to partie takie skrajnie nacjonalistyczne, które właśnie wzywają do do odbicia Osowa siłą do zacieśnienia współpracy z Rosją na IT jest poważny problem, bo bo, jeżeli problemy z Serbii z demokracją są realne to partie polityczne, które chciałoby zmiany w niekoniecznie gwarantują, że Serbia będzie się rozwijała w takim kierunku, jaki chciałby zachód, czyli właśnie tworzyła demo liberalną demokrację z silnymi instytucjami państwa prawa no właśnie to jest pytanie to jest bardzo dobre hasło co chciał zachód prawda, bo Serbia teoretycznie jest państwem kandydującym do członkostwa w unii Europejskiej, ale na, jakim etapie są to, że negocjacje i ciągle to już są negocjacje czy jeszcze jest ten etap w poprzedzający właściwie czym mamy do czynienia z czymś podobnym nie wiem jak historia z Turcją, gdzie w zasadzie kolejny rozdział się nie otwiera bardzo mało spraw przewidziano 3 ustalono czy przy czym wynegocjowano, więc jak to jest tymi staraniami o członkostwo w unii Europejskiej scenie proeuropejskim ambicja mnie wspiera sprawdzian w imię Jaś jest, więc paradoks bała się czym bliżej o Unii Europejskiej czy bardziej zaawansowana integracji Europejskiej z Unią Europejską Serbia jest mniej tym jest mniej demokratyczna w oczy, że tym instytucje właśnie państwo prawa są inni krewni słabsze inne naj tt to jest to jest poważny problem, bo negocjacje się toczą Serbia ma obecnie w otwartych 16 rozdziałów negocjacyjnych łącznik jest 35, a więc jest to jakby państwo, które często się określa, jaką krzywdę Niger procesu integracji jesteście Czarnogóra, która też jest bardzo zaawansowana, że to jest właściwie wszystkie 4 rozdziały negocjacyjne z Czarnogórą zostały już otwarte, ale ona też ma podobne prawo daje podobne prawo o problemie Serbia to też nie jest pani do państw, które też radnym mieszkańcom co, do którego demokrata i przestrzegania demokratycznych zasad może mieć poważne poważne wątpliwości inne metresy tt to jest to jest faktycznie poważny problem natomiast kwestia też jest taka, że tak, by największe państwa na Bałkanach, od którego zależy stabilność całego regionu, a więc polityka unijna jest, jakby nikt w unii Europejskiej nie odważyłby się zastopować tych negocjacji w związku z tym, że właśnie zasady demokratyczne są przestrzegane co jest możliwe jest zapisane 3 w ziemi część strategii negocjacyjnej unijnej, że jeżeli państwo nie przestrzega czy czy nikt nie wprowadza reform w tych kluczowych dla budowy odbudowy państwa prawa obszarach, które dotyczą 2 rozdziały negocjacyjne 2324 całe negocjacje można zamrozić natomiast znaczenie Serbii dla dla Unii Europejskiej i utrzymanie właśnie stabilności w Kosowie Bośni Hercegowinie jest na tyle duże, że Unia Europejska, jakby mnie nie nie ryzykuje nie jest dla czynienia nie podejmuje się takich kroków i też jest kwestia właśnie testerzy powiązane z tą opozycją znaczy, że jeżeli nawet 6 Unia Europejska w pewien sposób chciałam wesprzeć te czynniki prodemokratyczne samej Serbii to jest po prostu nie ma albo są na tyle słabe, że nie gwarantują, że te reformy będą wprowadzane co znaczy, że właśnie władze i polityków, którzy będąc przy władzy w u władzy nie spełniali tych kryteriów czy nie spełniali warunków czy Unia Europejska im stawiała albo są to politycy, których otwarcie mówią o tym, że tam, że Serbia powinna rodzić się na nas zejście w kierunku Rosji, którzy jak po powodzi mają też takie hasła bardzo powiedziałam bardzo bardzo agresywny w stosunku do sąsiadów w, więc paradoksem jest to, żeby demokracja obecne w Serbii obecnie bronią tej siły która, jakby same z istoty prodemokratyczne nie są w ŚDM w ciężar można powiedzieć, że trawa jest Unia Europejska w takiej fatalnej sytuacji czy odpuścić Bałkany pozwolić im agitować w bardziej stronę rosyjską i generalnie w imię właśnie dbałości o praworządność demokrację nie zadawać się z takimi politykami jak nacjonalista rządzący w Belgradzie czy też jednak wejść w ten proces akcesyjny no i liczyć chyba ma jakąś mannę z nieba, że się po prostu coś zmieni to prawda znaczy to jest też to jest problem przede wszystkim też polityki unijne, które ewidentnie nie ma pomysłu na Bałkany mieliśmy w zeszłym roku opublikowała Unii komisja Europejska nową strategię polityki wobec tego regionu natomiast widzimy, że ta polityka nie ta polityka nie działa to znaczy, że za takim formalnym czy na papier dostosowanie się do warunków unijnych nie idzie to co jak sami politycy europejscy określają formy wzmacniania europejskich europejskich wartości na Bałkanach natomiast, jakby wszystkie problemy, które Unia ma to znaczy ma przede wszystkim w wyborach w UE w maju, więc też jak wynik nie jest zainteresowany tworzeniem długofalowej strategii po drugie mamy jednak wciąż brak zdjęć mamy wciąż takie konsekwencje kryzysu gospodarczego jak protesty w różnych państwach Unii Europejskiej i powiedziałem, że Unia Europejska, która miała bardzo ambitną agendę jeszcze w 2008 roku zmieniania całego swojego sąsiedztwa, a to w tym momencie ewidentnie te ambicje powiedziałabym bardzo zmniejszyła to znaczy okazuje się, że nawet nam na Bałkanach wdrażanie czytać jak coś mu, że eksport demokracji czym się niekiedy bardzo szczyciła jest po prostu bardzo trudne, a też nie mam nie mam z Unii Europejskiej takich polityków, którzy de Funes postawili bardzo mocna tą karty bardzo mocno się zaangażowani w ich transformację Bałkanów i widziałem to też wynika z tego że, że Bałkany Tax oddalić tak z brukselskich salonów wyglądają na bardzo stabilne powiedział, że z 1 strony wszyscy zdajemy sobie sprawę, że też kocha stabilność, że jest wiele zagrożeń dla dla jak i dlatego układ jest na Bałkanach roi się właśnie wiąże z tym, że rzeź większości państ w bałkańskich nie rządzą rządzą przywódcy, którzy wstępnie są demokratyczni, którzy chętnie sięgają po nacjonalistyczną retorykę, ale zarazem, jakby też, jakby nieprzekraczających czerwonych linii, które Unia Europejska z 3 postawiła 3 czy określiła i w związku z tym, jakby nie ma też potrzeby większego aktu większego angażowania się na Bałkanach no bo jakby wiedziałabym nic nie ma tutaj żadnych takich gwałtownych kryzysów, które by wymusiły, jakby reakcji ze strony Unii Europejskiej, więc jak proces integracyjny trwa aż o nie przynosi jak brak takiej radykalnej zmiany na Bałkanach widziałem protesty nie tylko w Serbii, ale w Albanii Belgii i Czarnogórze i one wszystko mam dostać takie same podłoże, że sytuacja gospodarcza jest trudna ludzie generalnie wyjeżdżają z Bałkanów, bo tylko tak tylko to jest tylko emigracja jest szansą na szansę na lepsze życie jest jakby ci najbardziej aktywni, którzy mogli być liderami zmian najczęściej są właśnie na emigracji w kraju pozostają najczęściej ci jeszcze młodzi, którzy nie skończyli studiów, ale oni też jego postać jest tu najczęściej chcą chcą wyjechać mają takie ambicje powiedziałbym, że inni aż ten proces też tych to jest ten proces tej części społeczeństwa, która nie chce wyjeżdżać chcę po prostu, żeby państwo się zmieniła natomiast, jakby tutaj właśnie, a nie ma poparcia ze strony Zachodu, a też, jakby kontrola społeczna na 3 SA partii rządzących jest na to czas jest na tyle duża, że jak w trudno przypuszczać, że te protesty będą takim katalizatorem zmian na Bałkanach, że to raczej jednak będziemy mieli do czynienia z takim czy przegrana tak bardzo rozgrzany Mielcarz, a w niewielkim państwem wezwanie do działania dziękuję bardzo Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich była z nami 1353 za chwilę informacje, ale on włączenie ich recykling Olsztyn Igor Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA