REKLAMA

Poznań jako pierwszy w Polsce zaczął zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach. Co udało się osiągnąć przez ostatni rok?

Data emisji:
2019-03-20 21:00
Audycja:
Wieczór - Paweł Sulik
Prowadzący:
Czas trwania:
39:38 min.
Udostępnij:

Gośćmi Pawła Sulika są: Rozwiń »

Marta Mazurek, była pełnomocniczka Prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, obecnie radna Miasta Poznania, specjalistka ds polityki równości i różnorodności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Przewodnicząca Zespołu ds polityki równości i różnorodności powołanego przez prezydenta Poznania

oraz Barbara Pniewska, pedagog w XII LO w Poznaniu. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

z Radia TOK FM, gdy słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM dziś 20 marca w środę jeszcze raz zdobyć mówi Paweł Sulik łączymy się teraz z poznańskim studiem Radia TOK FM, w którym jest pani Marta Mazurek była pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniu radna miasta Poznania specjalistka ds. polityki równości i różnorodności w urzędzie Marszałkowskim województwa Wielkopolskiego przewodnicząca zespołu ds. polityki równości i Rozwiń » różnorodności w powołanego przez prezydenta Poznania dzień dobry dobry wieczór dobry wieczór jest z nami również pani Barbara Pniewska psycholożka z dwunastego liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu dobry wieczór słuchaczy w całym kraju świetnie wiedzą, że dyskusja w Warszawie związana za działaniami antydyskryminacyjne mi ono rozwija się wokół karty LGBT plus kartę, która w Warszawie została uchwalona, ale z tego co zdarzy się zapoznać w Poznaniu takiej karty nie ma pani Marty Mazurek chce zapytać, dlaczego Poznań nie ma swojej karty LGBT plus Poznań nie ma swojej karty LGBT plus, dlatego że poznani przyjął jako 1 z pierwszych samorządów w Polsce kartę różnorodności i nastąpiło to w listopadzie 2016 roku na tej bazie karty różnorodności Poznań rozwija i polityki był właśnie takie równościowe i wspierania różnorodności jeszcze być może ważną informacją jest informacja ta każe mu karta LGBT plus czy ta deklaracja LGBT plus podpisana przez prezydenta Warszawy jest pewnym następstwem następstwem rozmów z organizacjami i jest wypracowana dla Warszawy na potrzeby Warszawy i społeczności osób LGBT plus te rozmowy były prowadzone w chlewni przed wyborami była, toteż tego rodzaju deklaracja wyborcza, a wtedy kandydata na prezydenta Warszawy, ponieważ taka, jakby istniała potrzeba pewnych działań równościowych, w których w takim stopniu w jakim były one w prowadzone w Poznaniu Warszawie nie było w Poznaniu do takiego spotkania z filmu nie doszło w kampanii przedwyborczej, dlatego że Wilno takiej potrzeby nie było, ponieważ my tu w Poznaniu systemowo wdrażamy rozwiązania na rzecz właśnie takiej formy przeciwdziałania dyskryminacji i 1 z tych rozwiązań systemowych pierwszych w Polsce jestem wspieranie edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałające wykluczeniu, które rada miasta Poznania przyjęła lepiej od początku roku 2018 takie zajęcia są finansowane z budżetu miasta Poznania to od razu zapytam już tu tak, gdyby tylko proszę powiedzieć, bo to od razu do mnie samorządowcy, którzy pań, które słuchają, ale też mieszkańcy innych miast są zaciekawieni podstawową informacją w ilu szkołach jak wiele jak często takich zajęć PN i takie zajęcia się odbywają takie zajęcia są realizowane na wniosek dyrektora lub dyrektorki szkoły i rannych ptaszków szkoła może się ubiegać o in o realizowanie o finansowanie tych zajęć w taki sam sposób w jaki ubiega się o finansowanie zajęć dodatkowych ze wszystkich innych przedmiotów i to jest taki specjalny obszar obszar wydzielony on w ubiegłym roku pan ten konkurs był ogłaszany zupełnie takim odrębnym rozporządzeniem prezydenta natomiast teraz oni już jest złożony w takie rozporządzenie i regulaminy konkursu na zajęcia dodatkowe, czyli wiele z tak, że widziała ile szkół, czyli ilu dyrektorów uprościło to ona w ubiegłym roku po ogłoszeniu pierwszego tego konkursu zgłosiły się 63 szkoły czy może złożyć zgłoszono 63 projekty, niemniej jednak te projekty nie spełniały wszystkich nie wszystkie projekty spełniały takie zmienne warunki też formalne i nie wszystkie projekty tak naprawdę były projektami zajęć przeciwdziałających dyskryminacji wykluczeniu w związku z tym wygrało w pierwszej turze, czyli do czerwca 2018 roku 37 szkół to co zrobiło miasto Poznań to też była inicjatywami m. in. moja, ale w porozumieniu z wydziałem oświaty i w porozumieniu właśnie z nauczycielkami pedagożka ami i pedagogami, którzy te zajęcia prowadzili elementy, by zebraliśmy i opublikowaliśmy w pełnym jako miasto Poznań pomocnik dydaktyczny, który jest takim swojego swego rodzaju instruktażem dla nauczycieli i nauczycielek w jaki sposób tele Mann projekty wymyślać tak Lenczyk czy właśnie w jaki sposób je pisać w oparciu o lokalne potrzeby, czyli potrzeby w danej szkole, bo Eda edukacja czy te zajęcia mają wzmacniać uczniów uczennice właśnie w danej szkoły, a do tego ślamazarny do tego jeszcze wrócić, ale chcemy zapytać ile ile zajęć takiej typowej szkole, która wygrała ten konkurs dostała dofinansowanie prowadziła zajęcia antydyskryminacyjne to ile zajęć miliony zlote 15 o 15 takich cyklicznych czy mówimy o zajęciach rozłożonych na 15 tygodni, czyli zazwyczaj chodzą ze spotkania co tydzień i w drugiej turze już również dzięki temu pomocnikowi zgłoszono czy za jest sukcesem zrealizowano 45 el takich projektów, a w tym roku, kiedy wolno im notę pomocnik już istnieje dłużej jest większa też bardziej dostępna informacja na ten temat rzeczywiście prowadziliśmy taką kampanię informacyjną na wszystkie spotkania dyrektorów tutaj z prezydentem z wydziałem oświaty były rozdawane on tę pomoc Niki w tym roku sukcesem za aplikowało 59 projektów, a tych zajęć, które są prowadzone, czyli razem już mamy około 140 projektów zrealizowanych i realizował Acta pod topór, kto prowadzi zajęcia zajęcia prowadzą nauczyciele nauczycielki pada gorzkiej taka pedagodzy z danej szkoły, czyli helmuty są nauczycielami zatrudnionymi w tej szkole i to jest, iż inicjatywa zaplanowanie takiego takiego grantu czy napisanie takiego projektu zajęć to jest zatwierdzone przez dyrekcję szkoły i tak naprawdę to dyrekcja szkoły wnioskuje do wydziału oświaty o dofinansowanie tych zajęć jak pani zareagowała na ten argument w ubiegłym tygodniu Rzecznika Praw Dziecka zresztą powtarzał pan rzecznik powtarzała się w ocenie ten argument, że problem tego typu zajęciami polega na tym, że ich nie ma w programie i to jest coś co powinno mieć jakąś podstawę prawną, żeby zostało w znalazło się w programie, ale absolutnie to są zajęcia dodatkowe to są zajęcia dodatkowe tak samo jak zajęcia prowadzone dodatkowo dofinansowywane właśnie przez samorząd, czyli jest to język Polski czy są to zajęcia z informatyki czy są to zajęcia różnego innego typu usług innych przedmiotów, czyli to jest na tej podstawie, ale zarazem zeza, a podstawa programowa mówi o zajęciach dodatkowych z tego co pamiętam w Belgii i dalej tak tak, ale nie mają zajęć antydyskryminacyjnych dokładnie rzeczywiście nie mówi o zajęciach antydyskryminacyjnych, bo w 2017 roku z rozporządzenia, które by było wprowadzone jeszcze w 2012 roku zapis o ten zapis, który nazwał edukacja antydyskryminacyjna został usunięty, ale rozporządzenie nadal zobowiązuje szkoły do tego, aby wymagały od uczniów respektowania norm społeczeństwa obywatelskiego i przez to rozumie również eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie zachowań pożądanych należy jak rozumiem ma rację tylko tak tak tak, że chodzi o to, żeby Rzecznik Praw Dziecka w ubiegłym tygodniu na antenie Radia TOK FM powiedział wyraźnie, że nie widzi w podstawie programowej takiej niszy czegoś takiego miejsca, z którego wynikało wyraźnie, że zajęcia tego rodzaju zajęcia mogą być prowadzone, ale absolutnie tolerancja ma w ogóle uczenie posta w tolerancji jest zawarte i powinno być zawarte w programach profilaktycznych szkoły i zazwyczaj szkoły właśnie w tych programach ujmują takie działania czy zgodzi się pani rzecznikiem, że w podstawie programowej nie ma tego expressis verbis ekspresji z wernisażu edukacja antydyskryminacyjna nie ma ani chwili jest w rozwoju społecznym ważne jest kształtowanie postawy Obywatelskiej postawy poszanowania tradycji i kultury w własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, czyli jest tutaj mowa o tolerancji szacunku natomiast rzeczywiście zostało usunięte szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji to zostało usunięte, niemniej jednak droższe też pamiętać, że szkoły, dbając o bezpieczeństwo i prowadząc również taką profilaktykę bezpieczeństwa swoich uczniów i uczennic w starają się budować takie środowisko szkolne, w których ci uczniowie i to uczennice nie będą narażone są narażeni na stres na wykluczenie czy na agresję, ale tym razem pani kasjerka pani teraz mówi o tym, że takie tego typu działania czy w ogóle idea działania anty dyskryminacyjnych jest w Polsce jest on jest po prostu oczywistością powinny funkcjonować przyjazne i jest oczywistością powinna funkcjonować i to zawierają programy profilaktyczne szkoły tak tak, ale może tam tak muszę zapytać panią Barbarę Wiśniewską czy w pani szkole, kiedy zajęcia miały zacząć być prowadzone 3, czyli 3 i w jaki sposób pani kontaktowała się z rodzicami i w jaki sposób rodzice brali udział w decyzji o tych zajęciach oczywiście tego chce też dodać, że faktycznie tam zapis o tym, że dbamy o tolerancji w szkole jest naszym n p . w programie wychowawczym profilaktycznym i toalet my jako pracownicy szkoły i pracownica decydujemy o tym w jaki sposób będziemy realizować plan jeśli chodzi tutaj od zajęcia dodatkowe elementy Jateż chcę jasno powiedzieć, żebym nie mogła zaproponować młodzieży takich zajęć, gdyby nie było tego konkursu, a idealnym na wszystkie zajęcia pozalekcyjne dodatkowe, ale także na zaproszenie nawet gości do szkoły jest wymagana zgoda rodzica ja mogę powiedzieć, że faktycznie to one już w tych ugodach, bo jeśli pracuje metodą projektów i wychodzimy często poza szkolne mury spotykam się z różnymi organizacjami z liderami zmiany społeczności lokalnej taka inna przykład ostatnio też łączyliśmy się nam inny kółko z mojej szkoły łączyło się z kółkiem z innej szkoły działamy razem w NATO każde wyjście do tamtej szkoły też powoduje, że potrzebuje od każdej osoby pisemną zgodę rodzica, a pani rektora wszyscy rodzice się zgodzili na tego typu zajęcia, o których mówimy już teraz czy wszyscy rodzice czy wszyscy rodzice zgodzili się na zajęcia, o których mówimy to są zajęcia dodatkowe dla osób chętnych jeśli uczeń do mnie przyszedł i powiedział Adamczyk uczennica, że chce uczestniczyć w takich zajęciach Pjongjang fajnie bardzo się ciesze ze dawała mu druczek związane z Taize za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego i dopiero jak taka osoba przynosiła mi zgodę mogą w takich zajęciach uczestniczyć, a czy zdarza się, że jakoś nie przyniósł takiej zgody tak zdarzało się że, że ktoś mówi wasz ciężar chciałby uczestniczyć tak, ale niestety dom w rodzicu daj obawia się takich zajęć albo po prostu, że ma za dużo zajęć na głowie jej nie są już być chodziła czy chodziło nam jeszcze dziś kolejne tak się zdarzało mi co w takiej sytuacji przekonywać ucznia, żeby przekonał rodziców czy co robicie panie robią ja w tej sytuacji kościoła, a k i to w jaki sposób pani znalazła te osoby, które mają prowadzić zajęcia czy pośród nauczycieli czasami się zgłaszali czyha czy pani jako dyrektorka nie wchodziła mówiła jest robota do zrobienia, a w te także trener ja prowadzę teraz aktualnie trzeci sędzia VAR trzeci raz w ramach takiego konkursu, lecz od samego początku działam i na samym początku dostałem informację panie dyrektorze w ogóle jest taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne tematyce antydyskryminacyjnej skonsultowałam się na początku, że tam trenerką antydyskryminacyjną pod takim kontem czy w ogóle dam rady poprowadzić letnia trochę na ten temat wiem, ale trenerką antydyskryminacyjną nie jestem zdaje sobie sprawę, że te pieniążki, które my dostajemy na cele działania to jakby w na tamte czasy nie było możliwe zatrudni dodatkowych osób dalsze tajemnych z tego tego rodzaju współpraca z naj po takiej konsultacji ja mam 2 dobre weekendy przegrywam się z 2 podręcznikami antydyskryminacyjne mi wywiadu liczy już i kompas i bardzo polecam osobom, które chciałyby w ogóle zacząć wchodzić w ten temat, żeby najpier w się z tym zapoznały, żeby te działania, które potem robimy faktycznie były anty dyskryminacyjne dla mnie ta edukacja dysk inaczej na to w ogóle z profilaktyki przemocy, więc z mojej perspektywy psycholożki szkolnej dla mnie jest to kluczowe bardzo ważne pierwszy wniosek mój jak sam z koleżanką nauczycielką języka angielskiego i tutaj, wpadając na pana pytania to my razem prowadziłyśmy dostał pierwsze zajęcia w pierwszym roku część zajęć prowadziła miała część razem część widziała koleżanka były to zajęcia z komunikacji z porozumienia bez przemocy to wszystko razem przeplatało czasami chodziliśmy poza szkołę i spotkać się z różnymi gośćmi atest także inny nie ma środków na to tak naprawdę ja wykorzystałam zasoby, które miałam, czyli Mn pisałam kontaktowałam się do wszystkich potencjalnych osób, o których wiedziałam, że w ich RM w działaniach są też działania antydyskryminacyjne i po prostu część tych osób odpowiedziała, że tak modne damy rady chętnie zrobią czasami udało się uzgodnić wspólny termin ich w ten sposób to się podziało treść wniosku adres w Rozmierzy, bo to trochę pospolite ruszenie czy też, ale i tak tak, ale muszę zabrać noże, bo to na pewno jej rodziców interesuje, ale też nauczycieli, którzy nas słuchają, kiedy my odbywały się pierwsze zajęcia w tym cyklu zajęcia antydyskryminacyjne czy tak jak pani mówi no to jest film z pań perspektywy profilaktyka jeśli chodzi o przeciwdziałaniu przemocy to o co najczęściej uczniowie pytali albo też coś co wzbudza kwestia, którą uczniowie się na części chcieć dowiadywać jak pani widziała słyszała też zapotrzebowanie to jakby pani opisała to ja mogę panu przeczytać dosłownie pytania zdrowi przyszli w 2 proc ceny i te pytania, bo pierwsze zajęcia w grę polegała na tym, aby określić czułem potrzeby takim sobie grafiku staliśmy tak naprawdę jest miesiąc na miesiąc na pytania były takie jak znaleźć wspólny język z osobami o innych poglądach czy jesteśmy tolerancyjni jak zwalczyć w sobie niechęć do innych ludzi co zrobić taktycznymi osobami, czyli tymi co propagują dyskryminujące poglądy lub są agresywni co zrobić, gdy jest to nauczyciel o jak wyrażać swoje poglądy środowisko, w którym jesteś pewny jak zmieniać opinię innych ludzi bez nacisku jak pozostać sobą kim ja jestem czy mamy wpły w na płeć czy w dzisiejszych czasach wciąż kulturalnie spędzać kobietom wiek i tego typu pytania to niesamowite jest wyznanie to wyzwanie pedagogiczne, bo niektóre z tych pytań w żaden zasadniczy jak najbardziej, ale mimo widziano tylko w ramach zajęć pozalekcyjnych jesteśmy w stanie na te tematy rozmawiać i takie tematy inicjować, bo atmosfera wokół edukacji antydyskryminacyjnej w ogóle to komu rozmawiania o stereotypach jest nam aktualnie ciężka w Chinach, więc ja się bardzo cieszy akurat te konkursy są, bo mogę zrobić z młodzieżą takie rzeczy, których normalnie bym nie zrobiła też prosiłam, ale w kilka osób wczoraj dosłownie oto, żeby zapisał, dlaczego uczestniczenie w tym kółku jest dla nich ważne potrzebne i montaż takie zapisy, gdyby pan tego miał tutaj możliwość to chętnie też przepytała tak bardzo czekam na to, dlatego że wydaje mi się, że ci uczniowie ci nauczyciele, ale ci, którzy brali dyrektorzy dyrektorki szkół, którzy nas teraz słuchają to dla nich najistotniejsze dokładnie to, o czym pani mówi co na linii nauczyciel czy dla aktora i inne uczniowie się znajduje także proszę śmiało zaprasza proszę bardzo w LM i 1 osoba uczennica pierwszej klasy jestem osobą tolerancyjną problem był taki, że moja akceptacja człowieka takim, jakim jest nie zmieni problemu dyskryminacji na większą skalę wcześniej nie brałam udział w podobnych akcjach pomimo zachęcania moich znajomych, żebym poszła z nimi na marsz udostępniła coś pro tolerancji innego nadal miał w sobie pierwiastek niechęci co ludzie pomyślą wspieram LGBT GM kupon plus, ale czynienie wyśmieją znam osoby, które drwiła i drwią z podobnych aktywności przełamanie się było trudne w głowie 1 000 000 pytań kółko anty dyskryminacyjne jak to brzmi czy nie wezmą mnie za dyskryminowaną kogo ja tam spotka na spotkałam ludzi młodych aktywistów, którzy są asertywni i wiedzą, jakie społeczeństwo chcą już po pierwszych zajęciach koła tknęło mnie, aby coś zrobić w kierunku anty dyskryminacyjnym w samym myśleniem nic nie zmienia mural czy Chin są niby błahostką daje to jednak poczucie wartości szybko można się w to wkręcić, dlaczego dołączyła do koła sądzę, że miało to na celu przełamanie swojej kariery myślę, ale nie daje tego odczuć innym co się zmieniło teraz łatwiej z nim spierać moich bliskich mówić o innych o ich problemach zrozumiałam, że jako mała grupa może nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata, ale pokolorować lokalną rzeczywistość wiem, że ludzie to doceniam odświeżona świadomość pomaga mi dawać wsparcie, a tego najbardziej potrzebują osoby dyskryminowane robię to, bo jest to dla mnie krok osobisty, a także mający oddźwięk w szarej rzeczywistości betonowego miasta proszę powiedzieć czy w sytuację rozmów z uczniami na te tematy czy były takie sytuacje, o których pani może powiedzieć, że byłem najtrudniejsze zaś takie, gdzie mam ze jakiegoś powodu bym pomyślała pani, że no a, że to jest jednak trudna robota liczny i to jest taki sam zasób wiedzy jak nie wiem matematyka fizyka czy historia to jest osobna wielka dziedzina ludzkiej wiedzy, czyli Szal cały zakres działania antydyskryminacyjne pamięta pani takie momenty krytyczne w Środzie zajęcia, gdzie ja pamiętam, że kiedyś było mi pan w pracy łatwiej mówić po tych tematach, czyli związane ze stereotypami uprzedzeniami chociażby jak robię zajęcia z psychologii żywienia to etap rozmawiamy o wizerunku kobiety mężczyzna o tym, jaki wizerunek w mediach pyta młodzieży Enzo kupujemy na prezent małą dziewczynką co kupujemy mam chłopcom, w jakich umiejętności, ale takich ról to przygotowuje tak to być w domu raczej poza domem, jakie umiejętności rozwija i tutaj mówimy o stereotypach natomiast RM teraz tak naprawdę te tą tematykę przerzucam na te zajęcia dodatkowe i u nas one nazywają się koło każdy może być sobą w pierwszym semestrze tam, gdzie rok temu, kiedy był pierwszy konkurs nazwaliśmy dokoła anty dyskryminacyjnym każdy może być sobą, ale w związku z atmosferą, która jest wokół właśnie hasła anty dyskryminacyjne w tym roku jak połączyliśmy siły ze dziesiątym liceum i tworzymy jedno koło to młodzież zdecydowała, że dobrze, by było, żebyśmy nazwali to kołem koło to koło koło społecznym jesteśmy teraz go koło społeczne każdy może być sobą, bo to już aż tak nie razi, ale takiego chciał zapytać panią taki moment krytyczny, kiedy coś co byłoby też pokazać, że to są trudne tematy trudne rzeczy do rozmów nie takie wspomniała pani nasze początki naszej rozmowy co zrobić z osobą toksyczną w jaki sposób rozmawiać są toksyczną, a co zrobić test przed nauczyciel tak mądry jadą nauczycielem no to powiem szczerze, że ręce, by nie opadły nie wiedziałbym co z COS co zrobić panie panie są takie krytyczne momenty rozmawiamy o tym, tak jakby tutaj nie da się cieknący, by uciec od rozmowy i tak naprawdę młodzież nie chce, żeby te sytuacje były rozwiązane raz na zawsze, bo wiedzą, że to jest nierealne, ale chcą o tym, rozmawiać i teraz myślę sobie najważniejsze o tym na co mają wpływ na to nie mają wpływu i co w związku z tym zrobić dla mnie momentem krytycznym momencie krytycznym takich właśnie uczeń nami wchodzą w życie uczestniczyć, ale rodzi się nic się nie zgadza albo taki moment, kiedy uczniowie uczennice ska mówią, że chcieliby uczestniczyć dalej, ale są obawiają się reakcji nauczycieli na to jak to będzie test ich subiektywna obawa takiego, bo ja nie jestem w stanie stwierdzić czy faktycznie mógłby pan te obawy są realne cienie no ale jeśli mają taką obawę to nie mogli zachęcać do uczestniczenia w kółku tylko też musiał odpuścić tak bo, bo tutaj i bezpieczeństwo najważniejsze to używanie mieli komfort psychiczny i się obawiają się, że uczestnictwo w kółku RM spowoduje dajmy na to, że nauczyciel będzie na nich patrzę w jaki sposób inaczej no co to jest taki moment krytyczny rozumiem przypomną słuchaczom, że zamiast w poznańskim studiu jest pani Marta Mazurek i chciałem zapytać panią Martę Mazurek jak pani zareagowała na informację, że trzecie liceum Ogólnokształcące w Poznaniu odwołało zajęcia antydyskryminacyjne z, a za proces protestowali na mailową głównie różnie ludzie później okazało się, że te maile, które były wysłane tu głównie młodzież Wszechpolska ruszam inicjowała te protesty młodzież Wszechpolska, ale jak pani przyjęła pojęcie państwa jak pani zinterpretuje ten fakt, że szkoła się zdecydował jednak nie prowadzić zajęć on tu nie chodzi o to, że w całych zajęć czy całego kursu szkoła nie zdecydowała się nie prowadzić wykaz zajęć, w których młodzież, ale zgłosiła zapotrzebowanie spotkania z przedstawicielami przedstawicielkami grupy takich właśnie zagrożonej wykluczeniem, jaką jest społeczność czy osoby ze społeczności LGBT i jej tytuł do tego spotkania nie doszło natomiast to co zrobiliśmy już zamieniała rady miasta napisaliśmy i wysłaliśmy do szkół takie oświadczenie właśnie do Dyrekcji szkół, że my tutaj radni miasta wybrani przecież, by mieć posiadający mandat społeczny w tym mieście z popieramy zaznacza popieramy ich działania zawsze będziemy wspierać edukację antydyskryminacyjną, ponieważ zależy nam na budowaniu spory takiego społeczeństwa otwartego i dolar tolerancyjnego z ubolewaniem przyjmujemy właśnie takie protesty, jakie miały miejsce i że zawsze mogą nas liczyć i tam deklarację podpisało 20 dwoje radnych miasta Poznania i to był taki termin spłaty długu uznajemy, że to było też takie dodatkowe istotne wsparcie dla Dyrekcji szkół dla też nauczyciele nauczycieli, którzy te zajęcia prowadzono i dla samej młodzieży ziemny dostrzegamy, że oni, chcąc uczestniczyć w tych zajęciach, ale właśnie wykazują taką postawę Obywatelską i do obrotu należy wspierać te procesy są do samego początku naszej rozmowy Niemczyka wybrzmiała dla Wedla część osób jest istotne czy w tym programie wsparcia szkół w organizacji za zajęcia dyskryminacyjnych, o których pani mówiła jak rozumiem ten czy kiedy rozpocznę się kończą okres naboru, kiedy szkoła może się inne zgłaszać po pomoc finansową jak wysłużone w czasie rundy zawsze ułożone tak duża, by na początku danego semestru była na informację, że nic tak przyznane zostały środki i można zajęcia zaczynać i żeby one skończyły się przed końcem danego semestru w celu no sprawozdawczości lecz, więc one są zaplanowane no tak jak wszystkie zajęcia dodatkowe, czyli np. ogłaszany konkurs jest celem pod koniec stycznia w zależności od tego oczywiście, kiedy są ferie, bo ferie są w różnych województwach innym czasie, ale konkurs np. ten na początku bowiem, że wszyscy idą do szkoły 1 września to ten konkurs będzie odpis VAT i w ogłoszony mam nadzieję, że już w czerwcu, a jeżeli nie to w sierpniu natomiast to już jest weszło, że tak powiem z trenerem w taką rutynę tych konkursów, czyli nauczyciele dyrektorzy tym wiedzą, kiedy się tego spodziewać wrócę jeszcze kwestia pewnego zasobu wiedzy, ale też umiejętności jak pani Barbara Pniewska opowiada o pierwszych zajęciach antydyskryminacyjnych, a oni to uświadomienie sobie, że z każdymi takimi zajęciami gromadzi się pewien zasób wiedzy i pewne umiejętności, które teraz pytanie czy czy jakkolwiek istnieje jak jakaś forma kontaktu i wspomagają się nowym nawzajem nauczycieli, którzy prowadzą takie zajęcia to znaczy ktoś, kto słucha może powiedzieć pewnie z podobnymi problemami, a mierzy się ktoś na drugim końcu kraju jakiś, jakiej szkole czy istnieje jakaś wymiana informacji miasto Poznań LO to też z inicjatywy jeszcze gabinetu prezydenta w tym w drugim el z drugim semestrze czy w tym w drugiej turze tego naboru zorganizowało w takie troszkę warsztaty szkoleniowe dla nauczycielek i nauczycieli prowadzących te zajęcia, ale poprzez wydziałowych oświaty nastąpił nabór i kilkadziesiąt osób, ale z tych szkoleń z tego szkolenia właśnie z tego warsztatu skorzystało może dodam jeszcze, że warsztat ten wprowadziła taka trenerka właśnie antydyskryminacyjne, która była też autorką pomocnika dydaktycznego, bo to też jest bardzo ważne, że ona jak pozostawała w grunt, żeby wesprzeć też nauczycieli w planowaniu tych zajęć, ale pani tutaj pani tak Bretanii psycholog skala pani Barbara Pniewska uczestniczyła również w tych warsztatach to może ona dróżek opowie też ze swojej perspektywy uczestniczki takich warsztatów do takich wniosków lub wszyscy doszli, bo oczywiście została przedstawiona lista zapotrzebowania, jakie wsparcie jest jeszcze potrzebne i my to traktujemy w bardzo poważnie i rozmawiam z wydziałem oświaty w jakim zakresie te zapotrzebowania mogą być spełnione właśnie z ramienia organu prowadzącego, czyli wydziału oświaty, ale ani koniecznie np. ośrodka doskonalenia nauczycieli, a tak, ale rozumiem to jest to tu było szkolenie dla dla nauczycieli otwarte nauczycieli z całego kraju przy tych z Poznania, gdzie to było nieosiągalne, a wspierające, ponieważ element, jeżeli już przyjmujemy polityka żar finansujemy zajęcia antydyskryminacyjne to zależy nam na tym, żeby te zajęcia antydyskryminacyjne się po pierwsze, odbywały, żeby obejmowała jak największą liczbę szkół i młodzieży i żeby one były prowadzone dobrze, czyli zależy nam na tym, żeby nauczyciele nauczycielki z 1 strony na pewno tak jak tutaj pani Barbara mówiłam, że przygotowywała się, a przecież ma przygotowanie psycholog psychologiczne i pedagogiczne, ale jeszcze właśnie musiała się przygotować bardzo wiele nauczycielek nauczycieli prowadzących zajęcia już było na takich szkoleniach jak prowadzić zajęcia Krymu oraz wielokulturowość i zajęcia antydyskryminacyjne natomiast rzeczywiście, gdy w trakcie prób wprowadzenia tych zajęć mogą się pojawić kolejne kwestie, które chcieliby sobie albo na forum między sobą wymienić albo po prostu dać sobie też wzmocnienie poprzez właśnie takiej taki warsztat trenerką, która też wskaże kolejny możemy w oczy czy to były raz zasugeruje rozwiązania czy to były warsztaty dla nauczycieli z Poznania czy z całego kraju tak nie tylko z Poznania tylko w Poznaniu roboty były też finansowane przez miasto Poznań nawet jak rozumiem każdy z perspektywy słuchacza to jest sytuacja, kiedy wymiana doświadczeń między nauczycielami nie wiem z Poznania Warszawy Trójmiasta Szczecina Rzeszowa na tym poziomie nie ma takiej wymiany tak to jest facet chce zapytać czy karta różnorodności napisano w Poznaniu ma się jakoś np. do latarnika stosowanego gdzieś tam i masie jakoś do podobnych dokumentów nad którymi pracowały pracuje n p . Gdańsk tak na poziomie 2 szkolenia dla nauczycieli nie ale, ale być może samorządy się ze sobą komórką kontaktują już samorządy są ze sobą kontaktują karta różnorodności jest to dokument, który jest funkcjonuje zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w Polsce od 2012 roku jest już podpisany przez ponad 350 organizacji w naszym w naszym kraju i przez kilka samorządów Poznań był drugim ich po Słupsku miastem, który LO, który przyjął kartę różnorodności są też powiedzieć, że katar nudności jest dokumentem takim zobowiązaniem do przestrzegania tej polityki nie dyskryminowania do uczynienia z niej istotnej kwestii, która jest poruszana do podnoszenia świadomości, ale dla organizacji i dla samego urzędu miasta natomiast na tej podstawie zbudowaliśmy również współpracę stworzyliśmy sieć dla równości, ponieważ Gdańsk jest również sygnatariuszem karty różnorodności Częstochowa jest sygnatariuszem karty różnorodności Wrocław jest sygnatariuszem karty Rudnik różnorodności, więc kilka rzeczywiście miast i samorządów już tę kartę różnorodności przyjęło imię stworzyliśmy emitowała m. in. moja inicjatywa właśnie spośród lub osoby osób pracujących urzędzie na rzecz tej zmiany właśnie społecznej w na rzecz właśnie z partią anty dyskryminacji działań antydyskryminacyjnych budowania w ogóle Paul polityki wspierania różnorodności myśmy stworzyli taką Platformę w ramach, której się spotykaliśmy i w pomagaliśmy sobie w ten sposób, że w Muonio wymienialiśmy się doświadczeniem i narzędziami, jakie stosujemy to znaczy jak można ewentualnie w jaki sposób w takim wydziale czy taką działalność takie działanie PARP spotkanie z samorządowcami z innych miast tak tak z LO z osobami pracującymi właśnie w urzędach na nowo się też ciekawe, bo jak rozumiem ktoś, kto obserwuje z perspektywy ogólnopolskiej dyskusje w Warszawie o karcie LGBT plus mógłby się zadać pytanie, dlaczego tak karta jakoś nie widzi się z kartą różnorodności czy też przeciąga się widzi pani perspektywy dam się, że karta różnorodności jest dokumentem bardziej takim ogólnym o o naszej długiej z tym, że karta różnorodności obejmuje wszystkie przesłanki dyskryminacji i obejmuje zobowiązanie do działania w celu wykluczenia dyskryminacji ze względu na bardzo różne tutaj cechy, czyli nie tylko coś nie tylko tożsamość tych seksualną nie tylko na orientację, ale również kolor skóry również płeć również wiek również wyznanie również stopień sprawności BOR fizycznej tak, czyli karta różnorodności zdaje sobie dokumentem takim może zdarzyć trampoliną do działań w takich metod wspierających bardzo różne grupy zagrożone Natalka powoli będziemy zamierza zmierzali do końca także chcemy iść na końcu zapytać panią Barbarę Wiśniewską czy to jest także ma pani wrażenie, że w te zajęcia antydyskryminacyjne, o których pani opowiadała, że to jest na tyle w na tyle ważne dla uczniów, którzy na nie uczęszczają, że w szkole w pani szkolono wynosi już odbywały zawsze czy też innym torze uzależnione są one od finansowania no jest dość niebezpieczną sytuacją nowo może szlaki rok zdarzyć się tego finansowania nie będzie co wtedy, gdy ja traktuję tak samo inne osoby mojej szkole, które robią inne zajęcia pozalekcyjne traktujemy te dofinansowania koce i dodatkowego też dokładnie 763 zł, więc stanie się jakieś ogromne pieniądze na cały semestr natomiast traktujemy tego po prostu zielone światło na możliwość robienia tego typu rzeczy a kto jest ważniejsze, że po prostu wydział oświaty pozorny dał pozytywną ocenę to znaczy, że możemy takie zajęcia przeprowadzić bez strachu tak bez tutaj się do takiego ryzyka, że mamy jakikolwiek skutek problemów ja muszę jeszcze powiedzieć, że to czynnik to mówimy tak też zajęcia antydyskryminacyjne go w ramach tych zajęć antydyskryminacyjnych i nie mieszczą się tylko taki trik te zajęcia, że ktoś coś prowadzi reszta słucha np. w tym roku RM i faktycznie w pierwszy konkurs to ta tak to wyglądało ono nie tylko w szkole przeprowadziliśmy około 50 godzin zajęć z wymaganych 30, bo zgłosiło się dużo więcej osób i po prostu ciężko było ułożyć jakiś taki grafik którą, który był do tej dla wszystkich i tam było 50 godzin przeróżnych spotkań w tym to po 25 różnych propozycji w ciągu 3 miesięcy każdy uczestniczył, w czym chce ich czy może i czemu pasuje zgodnie z jego planem natomiast w tym roku od września do teraz do końca tego roku tak naprawdę będziemy działać zrealizujemy tylko i wyłącznie 3 projekty i niemal bez klika takich typowych zajęć były warsztaty związane z międzynarodowym dniem tolerancji, ale to wszystko reszta działamy projektowo trzynastka jest projekt kick-boxing, gdzie młodzież MRN zorganizowała takie miejsce w szkole stojak z wieszakami, gdzie każda osoba, która już nie potrzebuje takich ubrań może je odwiesić nie jest może, więc to, czego potrzebuję tutaj wychodzimy naprzeciwko naprzeciw zjawisko willi konsumpcjonizmu taki, ale i metod naprzeci w też rozmawiamy o tym jak to jest z dnia, że ktoś nosi rzeczy z lumpeksu jak to, że ktoś nosi się tylko markowe, a czy wszystkich na to stać aut doświadczy to jakaś płaszczyzna rozmowy drugi projekt robimy z dziesiątym liceum razem jest ich inicjatywa Fin ogłoszenie społecznościowe, gdzie idea jest właśnie, że każdy jest różny, ale jesteśmy równi z UE i po prostu działamy nagrywamy film i GTS nieograniczona ilość spotkań, żeby taki projekt w ogóle zrealizować kolejnym projektem zainicjowanym przez tutaj dwunastka jest kontynuacja akcji Poznań bez nienawiści z tamtego roku, gdzie będziemy zamalowywać po prostu uiszczany w różny wulgarnej brzydkie napisy, których nasz wyrażą PRL i to też wymagało ogromnej ilości zgód takiej ogromnej ilości spotkań mamy współpracę z Grzegorzem mecz com absolutnie fantastyczną grafikiem i z kilku dni, które miały w nich Ukraińcom nie miało to zająć kilka dni potem doszło kilka tygodni tak naprawdę pracować nad projektem pół roku więcej pytań test niezliczona ilość spotkanie się nie pan pytał właśnie czy będę robić kolejne takie zajęcia to ja za każdym razem się zastanawiam, bo wiem, że to ogromna ilość czasu i autentycznego zaangażowania sporej ich to młodzież, ale odprawy, ale odpowiedź jest rozumiem tak tak, bo jak czytam potem ich takie informacje właśnie młodzieży, jakie czytam te wcześniej, że i widzę uśmiechnięte buzie i widzę, że oni są razem Ibizy wreszcie czują bezpiecznie w szkole, że mają więcej znajomych, że reagują na hejt tak MK przychodzą mówią proszę pani, ale mojego kolegę wzywają taki tak, ale my się na to nie zgadzamy tylko przechodzimy do pani, żeby porozmawiać o tym, bo nie chcemy, żeby zrobić za mocno czas konwojowali tak czas powoli kończy naszą rozmowę, za którą bardzo panie dziękuję szczególnie w imieniu i samorządowców nauczycieli, ale też trochę rodziców wszystkich słuchaczy Radia TOK FM Marta Mazurek była pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniu radna miasta Poznania specjalistka ds. polityki równości w nowości w urzędzie Marszałkowskim Gorzowa Wielkopolskiego przewodnicząca zespołu ds. polityki równości różnorodności powołanego przez prezydenta Poznania bardzo dziękuję za rozmowę, by zostać klientem i pani Barbara Pniewska psycholożka z dwunastego liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

POPULARNE

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!