REKLAMA

Solidarność: "Nie mamy ogólnopolskich danych na temat sytuacji w szkołach"

Analizy
Data emisji:
2019-03-21 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie teraz zgodnie z obietnicą zajmiemy się kryzysem w oświacie w derbach z 1 z podmiotów, które uczestniczą, a w tym że w tej dyskusji debacie w wokół sytuacji nauczycieli z nami telefonicznie jest pan Zbigniew Świerczek zastępca przewodniczącego krajowej sekcji oświaty i wychowania NSZZ Solidarność dzień dobry witam na antenie dzień dobry pani kino Grunwald z George, a rząd grzmiała przedwczorajsze go w dziennikarze po całym Rozwiń » mieście szukali przedstawicieli Solidarności i przedstawicieli resortu edukacji okazywali się oni nieuchwytni nie było wiadomo, czego dotyczą rozmowy czy w ogóle się toczą i chciał zapytać, bo co były te tajemnice na rozmowy toczyły się zgodnie z ustaleniami pomiędzy grupą roboczą grupą negocjacyjną komisji krajowej Solidarności, a przedstawicielami rządu natomiast nie były one upublicznione wobec tego, że w dniu wczorajszym spotkaniu herszta protestacyjną strajk kobiet komisji krajowej Solidarności, który odtajnił schron tych rozmów dlatego sądzę, że ktoś kto by jeszcze do mediów informacje nie mogły po prostu, do których nie mogły ujrzeć światło dzienne jest, ale może on odwiedzić w tych rozmowach uczestniczyła pani minister Anna Zalewska i nie byłem przedstawicielem komisji krajowej, jeżeli chodzi o rozmowy wobec tego nie mogę tego potwierdzić ich natomiast informacji, które uzyskałem od osób brak pani minister Zalewska była, ale tak jak mówię nie są to informacje potwierdzą z ich i co wynik hostelu z tych spotkań, a raczej co z nich nie wynikło, bo chyba z poważnych stanowiskach to jest jakiś problem w oczywiście, że jest, której po kilkugodzinnej dyskusji jak reszta protestacyjne, którym wspomniałem ocenił w sposób niezadowalający stan rozmów nie podpisano żadnych porozumień główne postulaty nie zostały zrealizowane nie do hali negocjatorzy do porozumienia dlatego sztab protestacyjny dał jej określone stanowisko, w którym uwzględnił właśnie wszystkie kraje jeszcze nie załatwione i kre w i problemy i m. in. problemy oświatowe wiadomo, że nie tylko o to chodzi o samolot jest szereg problemów, a na koniec Jan Olbrycht pupila problemach oświatowych, ponieważ również właśnie oświata była elementem analizy, a dokładnie problemy, które występują z opinią, która to panie przewodniczący to krótko przypomnimy tylko na jak taką deklarację ze strony rządu jeśli chodzi o nauczycieli czekacie dotykamy po pierwsze na ogólnych w Krakowie protestujemy już 1 lat byli dzisiaj na to, aby pan premier lub upoważniony przez niego przedstawiciel przyjechał ich siądą z nami Dorotki i jeżeli na ten moment nie mamy żadnej w tym wypadku odpowiedzi rządu natomiast nasze postulaty są bardzo proste ciągle wychodzą naprzeci w również działaniom rządu, a mianowicie chodzi o podwyżki wynagrodzeń 15 proc LO Her 2019 roku i 15 % od stycznia 2020 roku to są postulaty finansowe oprócz tego mamy jeszcze postulaty niefinansowe, czyli ich powrót do przepisów wcześniej, jeżeli chodzi o ocenę pracy oraz skrócenie ich albo pozostawienie drewna o średnich HR w poprzedniej formie awansu zawodowego, ponieważ aktualnie małego wydłużonego i nauczyciele stracą bardzo długo wśród klasy, a czy pan prezydent jest sojusznikiem Solidarności, bo wczoraj doszło do spotkania wieczorem po na prezydenta osy panem premierem i zastanawiam się czy Solidarność wie może co wynikło stan tych rozmów nie nie mamy informacji co wynikło z tych rozmów natomiast przekazu ponadto Big sądzimy, że przyjął pewien kierunek działania, aby rozwiązać ten problem w oświacie i jako protestujących w Krakowie wystosowaliśmy do pana prezydenta prośbę o to, aby właśnie w rozmowie powiedzieliśmy o tym jak już po rozmowie z panem premierem przekonał go to właśnie rozstrzygnięcia tych kwestii jak najszybszym czasie, ponieważ nie służy to naprawdę niczemu odkryli bardziej, o który w pewnych zapowiedzi dotyczących zaostrzenia protestów związków zawodowych nocą pewne również Pitagoras no właśnie tam trochę dziwi bo by państwo decydują o tym, żeby od poniedziałku zaostrzyć protest i będzie to po prostu głodówka to w Krakowie, a inni w tym czasie zbliża się strajk nauczycieli zainicjowany przez ZNP i trochę nie rozumiem tego tego wprost rozdziału między 2 związkami zawodowymi, dlaczego Solidarność nie wspiera ZMP w ich pomyśle i nie dołączy do oceny tej inicjatywy na mógłbym odwrócić pytanie, dlaczego bank nie dołącza do 100 lat jutro o akcji protestacyjnych ich boimy się przeżyć wtóruje mu w pytaniu jeśli można i jeżeli pani Doktór redaktor pozwoli mianowicie Hahn sądzimy, że grupa negocjacyjna, ponieważ komisja krajowa dała jeść raz do 2008 . na realizację postulatów i jednocześnie, zapobiegając lub nie akcję protestacyjną w postaci manifestacji od 4 kwietnia dlatego właśnie m. in. grupa protestujących w Krakowie postanowiła go od 1 zlotych, aby pokazać jednak determinację w środowisku oświatowym, jaka istnieje ja rozumiem, ale to nie jest mu odpowie za moje pytanie Gdziejest ich, bo ja pytam o 1 prostą rzecz ZMP zorganizowało referenda strajkowe w szkołach spływają i te liczby są porażające jeśli spojrzeć na mapę Polski, które szkoły dołączą do strajku jest po prostu tysiące 1000 nauczycieli w nim wezmą udział, dlaczego Solidarność nie wesprze tę inicjatywę wcześniej Kurier rozpoczęliśmy akcję dotyczącą sporu zbiorowego tenże uważaliśmy i dawali szans rządzącym, aby właśnie rozstrzygnęli to przy stole negocjacyjnym, żeby nie było groźby strajku i groźby zagrożenia dla Legii np. brutto, a ich propozycja g k dlatego właśnie m. in . Krakowska grupa Solidarność i nauczycieli podjęła taką ani inną akcję chcemy rozmawiać poważnie jak dorośli dorosłymi, a nie angażować to żadnej innej grupie, tym bardziej właśnie młodych osób, którym w tym wypadku nie służy do najmłodszych, czyli rozumiem, że Solidarność krytycznie ocenia nie tylko starania ZMP na rzecz nauczycieli inne formy, jaką był tam przyjąć toczyli ów strajk szkolny, który ma być może wpłynąć na przebieg lub wprost odwołanie egzaminów to forma wam się nie podoba umiejętności, które ma ich zamiarem ocenianie związku zawodowego innego związku z opieką polskiego np. wychodzą bowiem nierzadko są 2 związki zawodowe, które biorą udział mianowicie oni podjęli takiej decyzji taki scenariusz realizują gminy, o ile takie działania i uważamy, że ich działania powinny skłonić rządzących do zawarcia pewnego paktu nauczyciela z rynku Lotos pozostanie pewnie nauczycielom przede wszystkim ocenę tego czy to jest kwestia wolnego rynku, choć na 1 świecie związku, gdzie można wybrać 1 albo drugi z 1 lub drugim z iście w stronę rozmów z rządem czy też jednak po to, by nie jest po prostu sensowna taktyka, ale 1 rzecz jeszcze mnie ciekawi czy ten zdaniem Solidarności w MON sytuacja w szkołach nabrzmiała m. in . z powodu reformy edukacji instytucja ta szkoła nabrzmiała mozolnie dokładnie między, jeżeli chodzi o kwestię wprowadzenia reformy, ale ze względu na wg nich od Solidarności błędne decyzje pani minister w kwestiach niektórych rozwiązań, czyli m. in. o tym kto wspominałem mianowicie wydanie rozporządzenia dotyczącego utleniania i w każdej szkole miał być odrębne regulaminy oceniania lotu, bo po naprawdę uważa i innych prowadzi potężnych aut i właśnie te dalsze kwestie z tym związane oprócz tego właśnie awans zawodowych to są elementy, które są bardzo bardzo szkodliwe, czyli państwo zdaniem również pozytywne mają to nie dość, że było jasne, bo dla wielu nauczycieli pewnym koszmarem jest dywizja podwójnego rocznika i tego co się będzie działo w szkołach w związku z taką może być drugim etapem w reformę edukacji, czyli dokończeniem likwidacji gimnazjów czy zdaniem Solidarności to nie jest istotne na pewno jest istotne tam, gdzie będą problemy z klientem kilku roczników w szkołach średnich, gdzie wcześniej nieprzemyślaną lider, czyli niezabezpieczoną od nich robiono tych działań, które będą piętrzyły się tym wypadku właśnie przejęcia, ale do zmniejszania strat rzymskie jedno minut w tym wypadku pan ewentualnie rządzącym poinformował ich, bo oczywiście, że zakres ich kwestii natomiast uważany za oknami ja mam takie informacje z moich idoli mojego terenu jest nauczycielem do szkoły średniej nie będzie problemu z przyjęciem, ponieważ były w nich lokalowe po gimnazjach utworzono szkoły rozrosły się do szkoły, bo były połączenia szkoły średniej już ze szkołą gimnazjalną mamy w pomieszczeniach Bobby ego jedyny problem, jaki może stanowić w tych kwestiach, kto będzie na tyle nauczycieli no ale w 2 z umową serwer to jest źle to jest podstawowa kostiumy do tego wywieźli w lokalach tylko o tym, czego boją się nauczyciele, bo nagle się może okazać się bać, ponieważ w tym wypadku nauczyciele będą mieli krok po kolei, choć będą nieprawidłowo wcześniej mówiliśmy o zagrożeniach zwolnienia nauczycieli ich autorzy zauważyli, że w tym wypadku uważam, że nie będzie o zagrożeniu zwolnieniami o zagrożeniu zwolnieniami, bo nikt nie mówił mówiło się o tym, że nauczyciele będą musieli krążyć między szkołami i że będą jeszcze większy wysiłek i czekał z reprezentantami wydatkowanych z tego co pamiętam jak i prowadzona była ośmioklasowa szkoła podstawowa mówiono o ogromnych ilościach wolniej wśród nauczycieli kontrolingu nawet niektórzy podawali kilkadziesiąt gmin, których osób, że nie znajdzie zlotych natomiast proszę zauważyć, że nawet właśnie ich przechodzenie do ośmioklasowej i ich reformy w szkole średniej, bo na te fakty się teraz dopiero rozpocznie mianowicie nie spowodowała, jeżeli tak poparł go liczne tego typu zjawisko natomiast terror lat, czyli będzie tej pracy, więc jeszcze szczególnie w szkołach, lecz tych, gdzie są znałem jeszcze 1 rzecz dlatego żem wielu naszych nauczycieli wskazuje, że warunki pracy się pogorszyły do tego, że jest w, zwłaszcza dużych miastach nauczycieli po prostu brakuje i to nie wpływa pozytywnie wbrew pozorom na sytuację po pozostałych pracowników szkoły szkolnych tylko wręcz przeciwnie w szkołach panuje Mińsk dopinanie do ściągania jakoś mnie też Tychy grafików tak, żeby uczniowie mieli lekcje czy Solidarność ma to jakiś pomysł co powinno się wydarzyć latryny nie przeprowadzaliśmy badań takich jak to wygląda w niektórych jej wymiar powiedzmy, który w tych szkołach średnich natomiast tak jak mówił nie mam takich informacji z całego kraju mogę powiedzieć tylko na przykładzie własnej szkoły z własnego terenu, że nie będzie raczej takich problemów oczywiście zdarzało się braki w poszczególnych nauczycieli poszczególnych przedmiotów, ale i tak jak zawsze natomiast w konsekwencji są te problemy powinny schną w tym nie dziwi, że Solidarność nie prowadzi takiego monitoringu rynku szkolnego, dlatego że niektóre miasta powołały sztaby kryzysowe w zieleń inne miasta miały specjalnym był komitet do rozwiązywania problemów edukacji związku chcę z tą reformą z tym co coś co czeka w podwójne roczniki MF, choć sami nauczyciele organizują się oddolnie i przedstawiają w całe mapy problemów, z którymi teraz muszą się borykać organizacje pozarządowe się też włączyły stąd dyskusje wydawałoby się, że Solidarność jako jedno z największych organizacji ban el tego typu mogłaby być tutaj wręcz pionierem jeśli chodzi o rozumienie tego co się dzieje na dworze w oświacie w tym momencie ich do pani redaktor zapewniam, że Solidarność na pewno nie rozumie problemy i są one w Chinach takich etapach n p . jeżeli chodzi o komisje międzyzakładowe, których akcja regionalnej rozwiązują one natomiast ja nie chcę wychodzić pewne dysputy jak sondę polityczne związane z tym kto w jakim mieście rządzi, jaką dają wgląd w tym co mówią nie mają wręcz przeciwnie uważam za ten pełni tutaj, a ich nie budowano przytulenie na ten temat, bo zwykle karnie pewnie o to dziennikarze pytają nie tylko szczególnie nie interesuje bardziej mnie ciekawi to kto wie co się dzieje ministerstwo zapewnia, że wszystko jest w porządku miasta w próbują się ratować dobro sytuując pieniędzy m. in. nowe, tym bardziej chciałam wiedzieć czy Solidarność też prowadzi swój monitoring to znaczy nie robimy ogólnopolskiego na pewno te kwestie rozważamy naszych spotkaniach i sekcje regionalne składają tego typu informacje, ale bez, których tak powiem dokładnych danych jakie, jakie są domy nie mamy dostępu jako związki roślinne dusiło, gdybyśmy mieli informacje pozwolą na sam ma niezłą panie przewodniczący jeśli wasze rozmowy z rządem, a on spalą na panewce nie udadzą się do 8 kwietnia dołączyć do strajku nauczycieli, by pani redaktor powiedziałem nikt inny mamy własny scenariusz działań i jeżeli do 2008 . nie będzie konkretnych rozwiązań i zaostrzenie akcji protestacyjnej m. in. strajk głodowy w Krakowie wówczas podejmiemy stosowne Gotfryd Zbigniew Świerczek zastępca przewodniczącego krajowej sekcji oświaty i wychowania NSZZ Solidarność jak usłyszeli państwo łączyć w telefonie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA