REKLAMA

Czym się rządzi imperializm? O filozofii imperium z doktorem Sławomirem Dębskim (powtórka)

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-21 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzecia godzina naszego spotkania nasz kolejny gość się pan dr Sławomir Dębski dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych kłania się panie dyrektorze dobry wieczór dobry wieczór dobry przykład będziemy rozmawiać o imperium w kiedyś dziś jak to wyglądało przez te tysiące lat pizzy imperium to imperium rzymskie, jeżeli szukamy sobie w wyszukiwarkę era Amazona w ramach imperium tom pojawi się tam kilkanaście tysięcy książek z tym aż to jest tematyka dość na Rozwiń » świecie popularną w wielu laty studia nad imperium są gejami w sondażu rozwinięciem w generalnie rzecz biorąc myślałem, pytając o Rzymian o taki model tak jak mówimy o wielkiej rewolucji francuskiej żona stworzyła pewne ramy rewolucyjna, do których staram odnosimy wszystkie inne rewolucje czy imperium rzymskie 2 właśnie takim imperium ramowym imperium Romanum tak niewątpliwie pewnym takim bardzo często przywoływanym studiach nad Indiami modelem imperium rzymskie było mało dostarczyło takich dań charakterystycznych cech, które pozwoliły o tym, badaczom definiować dre ma Interia EU mieliśmy do czynienia z cesarstwem tak potem ten wzór państwa cesarstwa rzymskiego był powielany w wiekach późniejszych w tym w średniowieczu, aby uzyskać się z większych tytuł do terytorium podejmowano próby restauracji cesarstwa rzymskiego ta, czyli restauracji odnowienia statusów miejsca w świecie realnym krajem stworzonym przez Rzymian dni takie aspiracje przejawiał przecież Karol wielki nastawili on stworzył z kolei model państwa średniowiecznego, w którym znowu pojawiała się w Jarosz podobnie jak w czasach rzymskich model między Rzymem właściwym oraz prowincjami rzymskimi, a podobnie za czasów Karola z mamą w gdy nim, jakby Centralna w galeria była z takim centrum jego państwa, ale przecież wraz z całym domem podróżował po w marszach prowincjach mer AB jest elementem Dwór jakoś utrzymać rzeczywiście pewien taki model z, który potem się powtarza między centralą centrem centrum imperium zazwyczaj lepiej zorganizowana zazwyczaj będący modelem w ustrojowym centrum decyzyjnym w UE oraz prowincjami, które absorbują politykę, któremu z nie mają z nim działów HR podmiotowego, ale są przedmiotem, ale też polityki, więc z tego kolejna taka charakterystyczna co rano w badaniach nad imperium to jest dominacja targów nic w centrum peryferie dominowania nad terytorium znowu terytorium dążenie do ekspansji kolejną kolejne elementy ważne w tych definicjach imperiów, a ty len najjaśniejszy panie doktorze no bo czy imperium oznacza dziś się polityka czy strategia danego państwa, by wzmacniać swoją mocarstwową pozycję silną pozycję mieć jak największe wpływy to zawsze jest związane z jak najbardziej rozległym terytorium, które dane państwo chce posiadać, który chce rozszerzać był liderem musimy krok po kroku dość na razie zatrzymaliśmy się dziś w średniowieczu, ponieważ ten sposób w jaki imperia powstawały kształtowały się na przestrzeni wieków to problem od 1 Adam konieczny ma Alexander Motyl taki ma znany był 1 z najsłynniejszych badaczy imperializmu, a w ogóle współpracownik analityk z jesieni swego czasu, by postawił tezę, że imperia mogło się rozwijać przez przypadek w erze niekoniecznie muszą być tą rozszerzenie terytorium musiało być celem zaplanowanej polityki i Aleksander macedoński sobie zaplanował także idzie będzie należało tak zdobywamy coś tam niekoniecznie ta da imperia mogą się rozwijać przez przypadek w związku z tym n p . tyle pojawianiem się i konfliktów dynastycznych w państwach UE państewka księstwach sąsiadujących z imperium dochodziło do jakiegoś sporu politycznego, w którym imperium został po prostu zaangażowany jako rozjemca i skoro już tam imperium swoją mocą i władzą w zeszłą trudno było wejść są to generalnie rzecz biorąc uzależniła od siebie część konkurujące elity politycznej, a on, więc to niekoniecznie mógł odbić, ale po prostu rozszerzanie własnych wpływów czasami przypadkowe, a czasami będącym no nic po prostu wykorzystaniem, choć sytuacji, która zrodziła się w jakim okolicznej sąsiadującej z państw uczy czy Ukrainie skoro tak myślimy to możemy też zaryzykować się takie twierdzenie jeśli się na tanich nie pan poprawił, że czasem budowania imperium polegało na zbieraniu się w jak najbardziej ich podporządkowywania sobie, czyli właśnie w zaprowadzaniu pewnej dominacji oraz tworzenie cesarstwa niemieckiego przemysłu stworzeń Zastal niemieckiego czy też Księstwa moskiewskiego też miała miało takie empatia halach przy czym, a znowu remont w badaniach to imperia ami wyróżnia się co najmniej 3 okresy na czym ten taki starożytny Rzym średniowieczny na przed West Wars jak to się mówi i okres po bestialskiej, gdzie jak normą przyjętą za taką obowiązującą byłą uznanie suwerenności w państwie i wówczas pojawia się oczywiście z UE inny model rozszerzania władztwo nad terytorium głównie poprzez właściwe stosowanie siły czy też na podbój ligi oczywiście naruszanie tej arterii zasady suwerenności nad nad jakimś obszarem wreszcie się dość ważna różnica w dziewiętnastym wieku w klasie powstała dziura w 18 dziewiętnastym, która się ukształtowała mianowicie jak my mieliśmy do czynienia z Imperial mi o charakterze kolonialnym, czyli sytuacją, gdy mocarstwa europejskie mogły istnieć bez imperiów, więc one miały kolonie miały inteligentną wielka Brytania Francja w Holandia Hiszpania z Portugalią ostatnie europejskie imperium kolonialne Niemcy, więc to, by państwo, które posiadały imperium, ale były 3 inne mocarstwa powiedział nam zdecydowanie bliższe, które były imperia i rentach osobie mówiły a, czyli Austro-Węgry czy Austria wcześniej w Rosjan oraz imperium osmańskie Tour de France, a więc już na poziomie języka i to się tożsamości niż na do czynienia z 2 różnymi modelami land na czym polegało ono zresztą powstały w samej nazwie funkcjonowało imperium kolonialne imperium kolonialne tam w między zazwyczaj, czyli różnica polegała na tym, że oczywiście w ta pierwsza grupa mocarst w zachodnioeuropejskich posiadała w swojej Dominika w, czyli o terytoria zdominowany poza kontynentem europejskim w podczas gdy na listę imperium osmańskie i Austro-Węgry i z imperium rosyjskie w tym to by mocarstwa, które w, które rozwijały się czy poszerzały swoją granicę w najbliższym na swoje konto własnym otoczeniu to on, toteż ma on się inaczej rozwijałem w inaczej też skończyły tak, bo np. Austro-Węgry ze względu na fakt, że przestały być imperium przestały istnieć, ale podobnie z imperium osmańskim, a on z ono się po prostu rozpadło czy zostało rozparcelowane przez Eneę wzrosną państwa ententy, czyli imperia kolonialne Europejskiej po pierwszej wojnie światowej w podobną podobny los RM z spotkało mnie imperium rosyjskie tyle tylko, że mogło ono było w stosunku do tych 2 pozostałych stosunkowo najbardziej zaawansowany w kształtowaniu nowej idei tak tu dochodzimy do kolejnego ważnego kryterium HR imperium czyli pewna idea imperialna Anton w pewien, a on na myśl o, organizując tam w, uzasadniając to władztwo nad wodą określonym terytorium i w Rosji ten proces był stosunkowo przed pierwszą wojną światową stosunkowo najbardziej zaawansowany próba stworzenia ram w takiego w Triady imperialnej opartej o RM z 1 strony władze imperatora władze zwalają z małej liczbie oraz z nalot na astmę ludowość taką bym powiedział RM tak swoiście pojęty nacjonalizm w, a więc to były te 3 podpory WHO imperialnej idei rosyjskiej zaproponowane przez Suworowa i potem non służącej do mu uzasadnienia w pozycji Rosji w świecie uzasadnienia, a on także władze ocalono z podległymi mu Dominiak niczym rotarian czy bycie imperium nakazuje, by prowadzić politykę ekspansji niż mu interwencjonizmu w Ernst ekspansja jest on bardzo ważnym elementem tych wszystkich definicji imperialnych niekoniecznie już wspomnieliśmy i ekspansja, która odbywa się przez użycie siły i przez obu tych danych terytorium, gdyby zabór terytorium może się odbywać także się w wyniku pewnych politycznych uwarunkowań, o których już wspomnieliśmy pean i to polega na rozszerzaniu ma obszaru władztwa czy wpływów tak jest ważny, ale ten wpły w imperium, czyli promieniowanie pewną albo ideę imperialną, a modelem ustrojowym, a który czasami bywa atrakcyjny chciał zapytać czy gąsiory może być atrakcyjna nagradzany przynależeć do imperium albo 3 imperium ma nam imponuje fascynuje na liście, ale rzeczywiście, a od 8, a to się zda żoną no może na usiąść za ilustrację przykład Polski przykład polskiej magnaterii w końcu osiemnastego wieku, która współpracę z Katarzyną drugą wcale nie uważała za nią ze mną o zdradę polskich rolnikach z ekonomii pacjenta, a szansę na winę na, o którym nagrody na apanaże oczywiście dzisiaj byśmy powiedzieli, że mieliśmy do czynienia z korupcją charakterze politycznym, ale nalegała, żebym fascynacja potęgą tak 100 zlotym fascynacja potęgą stałą zatem uzasadnienie, że z realną nie można sobie gnić przed haskim to oni chętnie, więc pojazd, ponieważ elity polityczne, czyli w GM właśnie w no i bogaty dom Europejski nie stroniły od korupcji czy też tak byśmy dzisiaj powiedzieli czy schorzenia o różnym innym wyborom za pieniądze, ponieważ idea powiedzmy narodowa była stosunkowo słaba, a raczej więzy rodzinne przeważały więzy związane z przynależnością do pewnej im w grupy społecznej szlachty mającej zazwyczaj charakter właśnie paneuropejski, by się bawić się kosmopolityczne znaczenie pieniędzy było już dobrze rozpozna on generalnie rzeźbę zawsze zawsze żyje się łatwiej z mają zapewnione źródło dochodu z pełną sakiewkę wstęp 5 i daje absolutnie mogło być atrakcyjna w mało tego z kim IR był to ten tamten magnesu w ich atrakcyjności polegający n p . na tym, że centrum nie było na wyższym poziomie rozwoju niż peryferie bardzo często również po instrumenty rozszerzania władztwa nad nowymi terytorialnej, dlatego że my z kolei na elity tych tych nowych terytoriów postrzegały związek właśnie z centrum za możliwość nadrobienia dystansu cywilizacyjnego nadrobienia statusu uzyskania przywilejów, które AM SEE, które by związki z taką z takim centrum oferowało rano wszystko od modelu ustrojowego pomoc tak tak bardzo często w ten sposób tą funkcjonowało w każdym czasie na generował aspiracje do ma właśnie kariery podwyższenia statusu bycia akcent mógłby być w centrum tam być w centrum stąd w ogóle cała idea dworu man czy we Francji i 3, z czym w Wiedniu czy w w Petersburgu była taką tak a tak silnym instrumentem przyciągającym współpracowników tak z tym, że Emma prowincji nawet jest taka teoria, że wniosek, że imperia zaczynają się rozpadać wówczas, kiedy zaczynał się rozpadać wówczas, kiedy byłem w lojalność lokalnych elit zaczynała przeważać nad lojalnością w stosunku do centrum tak czy lojalność wokół wobec własnej prowincji, lecz na przeważa na razie nic do lojalności wobec dworu czy wobec centrum to oznacza, że aspiracje społeczne aspiracje finansowe polityczne zaczynały się z ognisk chować wokół możliwości i wyodrębnienia się danej prowincji czy uniezależnienie się w danej prowincji od centrum, więc to oczywiście było budowane było takim symptomem słabnięcia magnesu słabnięcia przeciągania imperialnego czy po prostu upadku upadku modelu centrum prowincje to zatrzymajmy się na chwilę przed tym, kiedy imperium dokonuje swego żywota Motor to oczywiście może się dokonywać się różnymi drogami poprzez wojny zmiany sytuacji geopolitycznej no ale to są właśnie takie czynniki, o których pan powiedział trochę przed chwilą czuli, że te prowincje zaczynają grać na siebie, że lokalne elity zaczynają zagospodarowywać swoją małą ojczyznę i już powoli zaczynają się uzależnił niezależnie od tego centrum czy są jeszcze jakieś takie wyznaczniki czynniki, które wskazują na to, że imperium zaczyna chylić ku upadkowi w oczy jestem zwolennikiem w ogóle takiej 1 z tajnych dominujących teorii w dziale imprez dialogi z takim biologii w w, czyli takim refleksji na temat losami rewanżują uważam, że imperia wyginęły, a jak dinozaury one przestały istnieć, a 1 z czynników takich fundamentalnych, dla których imperia zaczną się rozpadać to właśnie idea narodowa nacjonalizm nacjonalizmy, a doprowadziły do zmiany lojalności, a kończy przewartościowania od obecnej grupy społeczne czy nas społecznej w kierunku do dom etosu Narodowego, a Iberia miały wiele narodów i seriale już dawno imperia miały wiele narodów i te narody zaczęły domagać się prawo do samostanowienia, tak więc nasi muszą powstać naród musiała powstać nowa lojalność i moja lojalność determinowała ambitne aspiracje do ograniczenia władz o dominacji imperialnej i tak w ten sam sposób w rozpadają się, a poniekąd może poza imperium osmańskim wszystkie europejskie imperia, bo on im jak popatrzymy na los RM Austro-Węgier, który był w klasycznym wielonarodowym imperium, próbując przez dziesiątki lat w tym balansować między po żywiołem dominującym żywiołem nie niemieckim dominującym politycznie AM, a on zaczynające dominować żywo żywiołami narodowościowymi no na prowincji to co ogólnie węgierski no to po 1800 sześćdziesiątym siódmym roku po klęsce w ROW poniosła fiasko polskiej doprowadziło do nowego kompromisu politycznego, czyli Unii, a on od związku węgierskiej i w zasadzie my założenia nowej imperialnej idei w tym sensie żywioł niemiecki muszą się go nie przegrał wojnę z Prusami skóry z radcowskim w tańcu się cofnąć się podzielić władzą Tarpno to się podzielić władzą w ME z Węgrami, a tą jak wiemy tego mu tego bytu politycznego nie uratowało tam podobnie trochę podobnie jest i było w Rosji w 30919 wieku w imperium rosyjskie postrzegał największe zagrożenie w konfrontacji z żywiołem polskim w tym wielu powodów po pierwsze, w zniknęło z duży fragment Rzeczpospolitej Rzeczpospolita Rzeczpospolitej obojga postaci trojga narodów, a on z, po czym stykał się nieustannie dywidendą w polską, która tak silną ma on też okazywało bardzo była chłonna w po różne na różne i zachodnie nowinki ideologiczna tam czyni to co byśmy dziś powiedzieli na liberalizm tak liberalizm samej natury rzeczy był w UE zagrożeniem dla mam rosyjskiego centralizmu nie jest rolą autorytaryzmu, a w, więc ten walka o utrzymanie znowu kontroli nad polskim terytorium wiązała się dla imperium rosyjskiego mocno z taką egzystencjalnym zmagań nie tylko w grę powiedział między żywiołami z politycznymi ideologicznymi, bo Polska Republika Rzeczpospolita, stawiając na wolność równość oczywiście warstwy uprzywilejowanej, czyli czyni szlachty w epoce konsol czy ma jeszcze mieszczaństwa, ale w nawet nawet na tym, że była to rewolucyjna i bym powiedział z dnia bez lądowania z punktu widzenia imperium rosyjskiego PN koncepcja, w której przecież wszyscy poddani byli uzależnieni od od cara, a k my prawo własności było łaską cara w przeciwieństwie do systemu polskiego, gdzie w jak to mówi przysłowie pan na zagrodzie równy wojewodzie w 2, więc to byłam nam nie do pomyślenia była absolutnie ideologiczny zderzenie, więc podobnie rozpadał się też Emperią kolonialne Tang również ten proces dekolonizacji polegało na aspiracjach niepodległościowych w koronie na masy własnej niepodległości skoro w koloniach i cofaniu się w europejskich mocarstw kolonialnych na kontynent, a on aż miasto jest czasem także imperium rozpada się po prostu jest za duże oraz wszelkie granice przesuwa się tak daleko tak daleko, że w końcu następuje ten moment krytyczny nie da się z tego wszystkiego ogarnąć kontrolować mówił pan o Karolu wielkim, który objeżdżał z tym dworem wszystkie prowincje no bo wiadomo pańskie oko konia tuczy prawda, gdzie władcy niema tam mogą zacząć jakieś tendencyjne brat zgierzan woli Karola wielkiego głodu pustym Bożym, ponieważ trzeba było ten Dwór wyżywić, tak więc celem jest 2 drużyn to mogło dość kosztowna impreza, więc z tego też powodu, aby nie zrujnować co ostatecznie prowincji ani deszcz ani 1 miejsca dla Karol wielki Szlem przemieszczą natomiast rzeczywiście 1 z takich klasycznych teorii mają też była taka figura Rex ambulans w średniowieczu władza wędrujące po nim było wtedy internetu telefonu w le SZ trzeba było jakoś się komunikować z tymi podanymi w odległych zakątkach swego kraju w bok, a Akwizgran skażonej było za mało no ale stworzono złożony Karola wielkiego i pokażą ile lat ich apetyty, tak więc należało wymyślić inny system natomiast rzeczywiście nie istnieje tak, a on walka o interpretacjach, że 1 z powodów w dno z objęcia imperiów jest czy była zanikanie możliwości sprawowania efektywnej kontroli nad tym z pan nad tym obszarem między gdzieś była granica w czego przykładem było imperium wspomnianego już Aleksandra macedońskiego w każdą podbił, ale trwałej władzy nie stanowi także inni jak gdyby nie był w stanie zbudować silny czy ustanowić imperialnej administracja, która w jego imieniu zarządzała tym tempo podbitym na obszarem ministrem w tym w stałą w tej już studia nad nim nad imperialnej bardzo ważne znaczenie odgrywają Mac analiza procesów zachodzących między lokalną elitą w, a przedstawicielami administracji imperialnej Targ takim klasycznym, choć modelem, który jest analizowany tą model zaprowadzony przez imperium brytyjskie w Indiach, gdzie oprócz gubernatorów mieliśmy też system władców lokalnych Książąt ma charakter kod, którzy współpracowali z imperium z brytyjskim w zamian właśnie za nią status przywileje w utrzymywaniu kontroli Tang Ela nie nieporządku, ale kontroli nad nad nią wielkim imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodziło tamtą nazywaną i tu jest kolejna znowu dość ważny element doktryny ważne należy stanie powiedział tuż po to skoncentrowanie na dominacji nad terytorium nieuchronnie prowadziło do zetknięcia się w ERM imperiów i konkurowania o terytoria tzw. graniczna w, a no i co się wówczas działo mam mieliśmy do czynienia z zarzewia konfliktu między mocarstwami europejskimi to w dalszą okazałą historycznie, że to pomoc w europejskich i Beria tam władztwo nad terytorium rozszerzanie dominacja w GM ideologia imperialna w gwarancji, więc z tego powodu powodu dochodziło do ME rem konfliktów, a on, który 19 mogą wieku zaczęły być rozwiązywane, a on także za pomocą pewnej pary ta paradygmatu intelektualnego z zwanego go politykom start w, a geopolityka to jest taka rodzaj refleksji w GM, który łączy on z w sobie czym duża w tym w tym swoim myśleniu terytorium ze sprawowaniem kontroli politycznej geografię z rozszerzaniem no właśnie władztwa politycznego, więc stąd powstały takie jest dylatacje w pojęcie równowaga sił to jest pokój w Utrechcie 1717 z kończącym wojnę o sukcesję hiszpańską po raz pierwszy tak stać się wtedy pojawia się taka koncepcja właśnie równowagi sił, czyli że należy dążyć do tego, aby żadna z mocarstw europejskich i nie uzyskało przewagi nad innymi ta koncepcja równowagi sił stała się właśnie elementem znowu ideologii imperialnej imperium brytyjskiego tak, które w taką dyrektywę polityczną polityczną militarną uczyniło dbanie o to, aby żadne z mocarst w europejskich nie wyrosło ponad miarę innych później druga połowa dziewiętnastego wielką to są w strefę wpływów w pojęcie strefy wpływów, owszem mamy też doktryna Monroe w 1000 oszust w na 2003 . roku merem która mówiła o tym, że stany Zjednoczone nie będą ingerowały w politykę Europejską, ale też nie życzą sobie, aby mocarstwa europejskie rozszerzały się już trzeszczały swoje wpływy w dna kontynent, ale na obie Ameryki, a minister mieliśmy do czynienia również z pewnym takim w koncepcję geopolityczną, a tutaj bardzo może słuchaczom można wspomnieć, skąd ta doktryna Monroe w ogóle wzięła, ponieważ ona ma swoje źródło ich najbardziej europejskie ma też źródło w inny z postami na kongresie wiedeńskim 1800 piętnastym roku koncepcji Świętego przymierza, czyli Sojuszu Rosji Austrii w Anglii na plus Anny i kłopot polegał na tym, że wraz z wygaśnięciem linii Habsburgów hiszpańskich erem mam pojawiło się zagrożenie, że w najem w mocarstwa europejskie właśnie Świętego przymierza mogą chcieć wykorzystać hiszpańskie dominia w Ameryce Południowej do rozszerzenia własnych wpływów z Anglii rozszerzenia własnych imperiów, a na to terytorium i a on w zasadzie RM mu opracowanie takiej koncepcji jest politycznej, która potem od prezydenta stanął wewnętrzny monolog przyjęła jego nazwę było pewną intrygą brytyjską, aby doprowadzić do nadmiernego wzmocnienia państ w Świętego przymierza, a przynajmniej w Austrii, ponieważ mogłoby to naruszyć równowagę sił między mocarstwami w efekcie musiałoby doprowadzić dom w do konfliktu między nimi jak widzimy na tych historycznych w przykładach z zarządzaniem systemem, w którym podstawową w z elementem były właśnie imperia było dość skomplikowane, ale on PL ten system dla znalazł swoje odzwierciedlenie w czymś co nazwalibyśmy prawem międzynarodowym opracowanym właśnie na kongresie mając na wiedeńskim, gdzie mieliśmy do czynienia z usankcjonowaniem istnienia państ w wielkich imperiów i państ w UE, choć byłem drugą klasą oby chcę również potencjalne o zmianę do państ w drugorzędnych Honda to w zasadzie w ten sposób zostaje nawet sformułowane, więc zmieniliśmy lepiej niż w mocarstwo europejskich dla 1 i które uważały, że mogą decydować o ustroju w Europie Australii i innych państw mogą decydować o ich losie mogą tworzyć i mogą likwidować państwo tak w porozumieniu, a nie, działając ze sobą o to, aby tego beneficjentem byliśmy w 1918 roku, a ona utworzona w ale nie byliśmy beneficjentem polityki imperialnej byliśmy beneficjentem nowej idei, która się rok, za którą opowiedział się stany Zjednoczone prezydent Wilson na, która ma w zasadzie była wymierzona w ideę imperialną IR, gdybym świat imperiów prezydent Stanów zjednoczonych Woodrow Wilson opowiedział się za demokratyzację stosunków międzynarodowych zaprawę samostanowienia tak i są prawa narodów narodów do samostanowienia, a on my warto przypomnieć, że stany Zjednoczone przymus przystępują do pierwszej wojnie światowej nie wchodząc do anty szanty, czyli nie wchodząc do porozumienia tam od 2 Concordia, czyli Sojuszu francuską brytyjskiego, do którego w 1915 roku w czasie wojny przystępując Włosi i są jedynie stroną sojuszniczą z walką, dlaczego nie chce przystępują do serdecznego porozumienia dlatego właśnie, że prezydent Wilson miej my jako 1 z warunków uczestnictwa Stanów zjednoczonych w tym konflikcie, a warto też wspomnieć, że po wybuchu wojny Wilson opowiadał się z polityką izolacjonizmu, czyli najmniej interwencji polityki wojnę Europejską ram i dopiero w zasadzie wita się w drugiej kadencji zdecydował się deltą politykę zmienić, ale postawił warunek żołnierze amerykańscy jadą do Europy na wojnę będą ginąć, ale w interesie stworzenia ram nowego świata nie w interesie imperiów europejskich w terenie w interesie celów i polityki zagranicznej, ale właśnie o imię ma stworzenia nowego porządku opartego o prawo narodu do samostanowienia opartego o ligę w LM w nią demokrata demokratyzacji stosunków międzynarodowych, czego przejawem miała być liga narodów, czyli rodzaj parlamentów państ w, którym metodami pokojowymi miał rozstrzygać spory międzynarodowe od nowy porządek i zapobiec powtórce z pierwszej wojny my światowej Coulson był chyba trochę idealistą liczą na to, że tak się da urządzić świat, że wojny już nigdy nie będzie mnie raczej mija termin w LM z ostatnim polskim przeglądzie dyplomatycznym, którego mam przyjemność być redaktorem okazał się artykuł ustala Murdoch Renata DM, który polemizuje z tą komu oddać od razu polecam czytelnikom słuchaczom ten kwartalnik, w którym polemizuje z taką klasyczną Inter pyta interpretacją myśli Woodrowa Wilsona z i przypisywania mu w UE czy przypinanie łatki i idealisty marzyciela o powód jest chmura pyłu Top listy z dość skutecznie tą matką przy domu przy domu między nim Henry Kissinger, który w ogóle pisało pracę doktorską w KRS Metternicha i był i jest w dalszym ciągu zafascynowany w ogóle kongresie wiedeńskim mi tym sposobem w jaki mocarstwa stałby się pozbierały i tutaj w razie organizowały wszystkim życzę koncert Mozart koncert mocarst w to fantastyczny on jest badał ten koncert mocarst w i bazylii lub w UE w związku z tym uzdrowiska, który rozwalił ten koncert mocarstw bardzo mu się nie podoba mu, a stąd też w swojej swoim 1 bardzo takim największym, bo Opus film się Opus magnum i syn Greczynki zdjęcia uczyniono dyplomacja opisał w Polsce domu ego Wilsona właśnie ogólnego ONZ idealisty oderwanego od rzeczywistości myślę, że SBM po pierwsze, niesprawiedliwy sposób w postrzeganiu Woodrowa Wilsona po drugie dość nieuczciwy czasami w tym sensie, że 1 przypisuje się mu odpowiedzialność za wydarzenia, które nastąpiły później zamysł był dobry wykonawstwo za nudne derby, gdyby FIM idea okazała się słuszna, ponieważ Dani LO wrócono w 19433005 . roku bieg zakładano organizacji narodów Zjednoczonych, a on idea była słuszna wówczas także, gdy organizowano na to co więcej, a idea integracji Europejskiej również jest oparta w o koncepcję właśnie demokratyzacji stosunków międzynarodowych i RM ograniczania metody siłowej na rzecz pokojowego rozwiązywania sporów co więcej w karcie narodów Zjednoczonych w art. 2 został sformułowany zakaz użycia w jednostronnego użycia siły jako instrument polityki zagranicznej, a więc, gdyby nie jest on inny, gdyby nie ta idea, aby jednak od wojny o o odstąpić, a on potem być może do dnia dzisiejszego wzięlibyśmy remis, a poniekąd w krainie ranny w GM opartych o zasady opracowane w epoce kamienia łupanego, gdzie jest silniejszy bardziej umięśniony czy dysponując po prostu lepszym głazem zdobywał sobie posłuch i i posłuszeństwo posłuszeństwo więc ujawnia nie wiem, kto tu tobą idealistą, a krócej był kopistą być może ci, którzy marzyli o przetrwaniu imperiów ci, którzy marzyli o tym, aby świat po wiek wiek i jej wiek wieków był zorganizowany, a on w ten sposób, że tylko wielkie mocarstwa mają prawo do decydowania o losach mniejszych państ w narodów, ale oni byli, kto z listami aria szczerze powiedziawszy raczej byłbym z ery gotów przekonywać do takiego w poglądu mamy w domu, ale z drugiej strony nie brakuje państw, które wiszą przy amerykańskiej hamulce, a on, a to jest to cham coś innego, ale teraz rozmawiamy panie doktorze, bo czasu mamy coraz mniej o tych współczesnych imperia czy ona w ogóle istnieją też śmierć czy już ich tak nie nazywam, ale mówimy przecież mocarstwa ach, i czy teraz imperializm to może jest po prostu polityka państwa takim statusie lub aspiracjach mocarstwowych czyją uważam, że jej żyjemy jednak w epoce post imperialnymi to oczywiście nie oznacza on w obozie w niektórych miejscach na świecie w niektórych państwach, którym mowa w, których tradycja imperialna jest żywa nie mamy do czynienia z ze zjawiskami, które moglibyśmy nazwać do pewnego stopnia bólami Anton nowymi utraconym statusie Rosja 1 z nich jest właśnie Rosja jedno 100 z ostatnich imperiów, które udaną ostatnio imperium kolonialne była Portugalia tak, ale związek sowiecki, a on był jednak kontynuatorem imperium rosyjskiego w 1937 roku, a sekretarz generalny Kominternu Dymitrow zapisał taką wypowiedź Stalina on ma gdzieś tam jakimś zapisanej w misji spotkaniu na daczy, w którym Stalin powiedział, że tak walczyliśmy z tymi z tym starą Rosję w tym mniej ople są latami się wierzycielami ludu, ale rosyjscy carowie zrobili 1 dobrą rzecz stworzyli imperium, którego my komuniści teraz możemy korzystać rozwijać i ze wzmacniaczy insp Adam nawet dla Stalina z małą wywalczył z nim Marian Stani przypomnijmy w ramach, których generalnie rzecz biorąc z BM w ich wszystkich imperializmu oskarża chińskiego imperializmu oskarżą myśli tak jak do niego głowa Szymczak dni to dziedzictwo imperium carów uważa się za i dziedzictwa w 2 w cudzysłowie oczywiście no przejął nad nim nad tym nad tym obszarem Control, więc niewątpliwie mamy do czynienia z takimi sytuacjami w Rosji, w którym mowa w i utrata statusu jest bardzo silnym politycznym afrodyzjakiem dużych baz mas społeczeństwa, które dzwoni, a on ten status od perspektywy rozwoju to jest bardzo poważne problemy AM AM Putin znakomicie tą nastrojem jest ona odczytuje to z całą pewnością nie jest RM z wypowiedzią zdolny polityk pamiętam jak największego popularność była dwukrotnie w 2008, kiedy Rosja napadła na Gruzję i 2014 zajęła Krym PAK Konin dnia, gdyby cała ta Krymu Krym nasz dzień tym nasz ość ochłonęła poznała umysłami dużej części Rosjan w umowie, a on z list z przykrością, ponieważ non wielu moich przyjaciół, których raczej podejrzewam o rozsądek i tantiem bym powiedział intelektualną w uczciwość mam no w tym akurat momencie dziejowym z EU utraciło przywiązanie dla obu cenionych przeze mnie wartości w Bolzano przyjaciołach Rosjanach jak mówią o przyjaciołach Rosjanach tak Ensemble wieloma takich, którzy uznali, że remont, że to jest wielki rosyjski sukces okupowanie ukraińskiego Krymu może tam wierzyli w to co prezydent Putin masło w 2014 roku zapowiadają o kolebce rosyjskiej cywilizacji, jakoby mającej swoje źródła na Krymie w i wszystkich innych różnych ideologicznych uzasadnieniach użycia siły przeciwko 1 ze swoich sąsiadów, więc tam o umowach to jest rzeczywiście państwo, w którym z, a w, którym ten bóle fantomowe, choć 1 Rosja nie jest jedynym państwem, gdzie takim syndrom post imperialnymi miały miejsce we Francji miał również miejsce do pewnego stopnia także w wielkiej Brytanii to był bardzo trudny proces ten imperializm racji społeczeństwa i francuskiego no i brytyjskiego sądu zachodziło w latach sześćdziesiątych, a 5060, ale żegnania się z tym imperium, a mało wymagało wielu przewartościowań da no ale tak jak powiedziałem tam było łatwiejsze o tyle dziś na początku audycji przywołałem te punkty góralka tego kategoria 3, gdyby interpretację, która rozbrzmiała europejskie imperia kolonialne, które miały imperium od tych, które były imperia myślę, że od prezydentury DMP i realizacji w państwach, które były imperia i był, a on w Lesznie i boleśniejszy przebiegają przebiega trudniej w zasadzie można pokazać, a społeczeństwo tureckie, jaką w oko inny przykład i poparcie dla Erdogana, który również granat takim sentymencie nią BRE największego najpotężniejszego państwa UE bliskiego mu Wschodu na jak widać ten sposób zarządzania nastrojami społecznymi w Turcji, a także jak działa no nie można w odpowiedzi oczywiście jeśli chodzi o Austro-Węgry na ostre miesiąc postu rozpadły i nie było pozbierać, aczkolwiek w na Węgrzech w MUP istnieje taki takim niewątpliwie sentyment do pewnego fragmentu imperialnej przeszłości, bo to jest węgiel jest on takie powiedzenie ten, którego boli boli Trianon w dni oczywiście na Grant, który pozbawiał Węgrów Rafah, który pozbawia rozwój część terytorium ludność w, więc między te w pewien syndrom właśnie taki post imperialnymi gdzieś tam, w jakich zakamarkach węgierskiej kultury politycznej GM emocji również istnieje powiedział pan panie doktorze żyjemy w epoce post imperialnej czy to oznacza, że idea imperialna już nie powrócili żona umarła raz na zawsze brzmiała jak dinozaury, które już inne nocą z żadnego znalezionego przez archeologów jaja TM Mb w dużej części i wydaje mi się, że tak tak jest po pierwsze, ME, gdyby możemy sobie wspomnieć o 33 elementach 3 nowych zjawisk, które się pojawiły właśnie zaczęły się pojawić dziewiętnastego wieku mam 16 mamy do czynienia także dzisiaj, które stanowią one dość naturalną barierę dla dla odtworzenia się na środowisko, w którym rozwój imperium był możliwy jest po pierwsze to jest oczywiście na rozwój nacjonalizmów i państwo narodowe w idea samostanowienia narodów na imię ideałów życzenia siły dla nas, który miał rozwiązywania problemów międzynarodowych i jednostronnego użycia siły, bo oczywiście użycie siły jest usankcjonowane w karcie narodów znaczny, ale ono musi mieć ME sankcje ONZ tu natomiast to jest pierwsze narody w zdążą aspirują do niepodległości o o suwerennego podejmowania decyzji to jest po pierwsze po drugie jednak idea wolnego handlu wolny handel i on to co byśmy dzisiaj określi, jaką 1 z jego ostatnich emanacji, czyli globalizację również utrudnia stworzenie odtworzenie systemu modę Maurycym w modelu centrum peryferie w zasadzie ME atrakcją tego centrum polega na tym, że te peryferie mogły czerpać modele rozwojowe, a tego centrum Targ i mogły mieliby naśladować no trendy mody polityk ma teraz to wszystko, a teraz egalitarne, a teraz jest bardziej dostępne tak niewinnie niemal bliżej jest bliżej tak na bliskim Wschodzie za cel czerpane są bezpośrednio do Stanów zjednoczonych czy z Europy i odwrotnie, a data wymiana idei przebiegała szybciej i nie jest możliwa do UE na drugą sarnę w dłuższej perspektywie do kontrolowania, więc znowu wytworzeniem modelu pewnej ideologicznej dominacji jest mniej jest dużą w inne trudniejsze wreszcie myśleć, chociaż mecz atrakcyjność modelu imperialnego modny bardzo trudno sobie wyobrazić, aby dzieje się w jakimś zakątku on świata można było całkowicie wyizolować zakątek od kontaktów z resztą świata i otworzyć pewien mechanizm imperialne, które funkcjonowały całkiem dobrze w innych warunkach komunikacyjnych innych warunkach rozprzestrzeniają się do ich wieku osiemnastym dziewiętnastym, a więc to jest to raczej niemożliwe natomiast on czymś mówi o tym, Aleksiej Miller, a moi dobrzy znajomi rosyjskiej historii badaczem imperium rosyjskiego niestety zwolennik Władimira Władimirowicza Putina ostatnio w uważała, że MCI możliwe jest powstanie to tworzenie niewidzialnego imperium park, czyli bez tej imperialnej administracja struktury, ale systemu, w którym z państwa w euro w istocie my mocarstwa w istocie rzeczy kontrolują feeria ich obszar na terytorium albo za pomocą klasycznych metod używanych już co z ziemią starożytności w Linzu korupcji, a on albo ją ze względu na oferowanie miejscowej elicie MR jakiś dodatkowych korzyści, a on, więc o Majewskiej Miller wymyślił taki, jaki pojęć jako niewidzialne imperium od oleju nie trzeba solić swego gubernatora i oddział swego wojska tak, żeby mną taki sprawdzian o tym, pisał RM z na przełomie na przełomie z lamp z 20082011 i uważał, że dach system udało się Rosji, by tworzyć na Ukrainie zajął rockowy ciała poniekąd na Białorusi Łukaszenki, że w zasadzie te państwa nie miały żadnej alternatywy rozwojowej muszą współpracować z Rosją i w ten sposób, a Rosja miała szansę otworzyć imperium tym razem nie widziała bardzo dziękuję panie dr. Sławomir Dębski dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym ostatnim gościem tuż przed północą bardzo dziękuję za wizytę w studio mój dobry Massive Attack życzymy państwu dobrej nocy kolorowych snów Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA