REKLAMA

"Trudno dziś przesądzić ilu nauczycieli przyłączy się do strajku"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-03-22 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
17:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka państwa i mój gość Marzena Machałek wiceminister edukacji prawo sprawiedliwość dzień dobry pani minister w dzień dobry witam serdecznie jest piątek sądny poniedziałek przed państwem, bo 25 marca będą znane wyniki referendum w szkołach organizowanego przez ZNP także spotkanie rady dialogu społecznego z minister Anną Zalewską i od poniedziałku głodować mają też nauczyciele Solidarności ci, którzy okupują siedzibę Małopolski Rozwiń » kurator państwo mówią o tym, że są jakieś propozycje dla nauczycieli przygotowywane jak co znaczy dokładnie i precyzyjnie to chcę powiedzieć, że przedstawiliśmy propozycje 2 lata temu zapowiedź była podwyżki 3 × po 5 % przyspieszyliśmy wtoku czarnego Rosjanie są ich aż 4 miesiące, czyli w tym roku od 1 września będzie trzecia transza podwyżki to daje ponad 16 %, ale na obciążenia mówią w 1000 zł jak wiemy, jakie są tutaj oczekiwania poszczególnych związków zawodowych inne są ZNP inne są forum winne są Solidarność Solidarność z dynastii, rodząc w tym 15 takich zdarzeń są duże oczekiwania natomiast my zaproponowaliśmy to przyśpieszenie uważamy, że to oczywiście nie są wystarczające podwyżki dla nauczycieli należałoby rozmawiać w ogóle w systemie wynagrodzeń nauczycieli i mówimy, że to nie jest nasze ostatnie słowo i będziemy przygotowywać się programy podniesienia wynagrodzeń nauczycieli także wydane na inne wynagrodzenia były godne natomiast nie znaczy, żeby było go o tym, chociażby to co powiedział premier Mateusz Morawiecki mówimy o średnie wynagrodzenia nauczycielskiego, bo to jest ty specyficzna wynagrodzeń nauczycielskich jest specyficzna zachwiał do tego się pani tak co pozwoli wrócę bo, bo to jest także tutaj w pewnym momencie się rozwijamy w komunikacji mówił o tym, że ta średnia wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wynosi 6000 w przyszłym roku pani, że w razie ustania tego pułapu dość blada jakaś nowa moneta to co państwo zaproponowali to co państwo wdrażają jest dla nauczycieli niesatysfakcjonująca, jeżeli państwo nie zaproponuje niczego innego oto 8 kwietnia, czyli za nieco ponad 2 tygodnie rozpocznie się strajk i ten strajk rozpocznie się większości polskich szkół, ponieważ jak mówią nam te wyniki referendum, które spłynęły do ZNP strajk popiera pół 1 000  000 polskich nauczycieli i pół 1  000 08090, a czasem nawet 100 % będą strajkować nauczyciele w pani byłej szkole w byłej szkole pani minister Zalewskiej i w byłej szkole wiceministra Kopcia co znaczy jeszcze raz powtórzę, bo to nie jest tak, że ktoś, mówi że wystarcza jest, że to są wystarczające pensja nauczycielki natomiast musimy też czy stać na gruncie faktów i to nie jest także my mówimy, że na tej podwyżce ostatniej C5 % ceny netto ta wzrost wynagrodzeń się skończy ja też chcieliby, choć jakaś konkretna kwota w poniedziałek jeśli mogę się do tego odnieść też myśli jestem przekonana, że nauczyciele każda grupa zawodowa ma prawo do strajku do wyrażania swoich emocji natomiast im trudno mi dzisiaj przesądzić ile nauczycieli, gdy faktycznie przystąpi do strajku tez procedura, która tak naprawdę ty jeszcze trwa natomiast z naszych danych z tych szkół, które nam jest egzamin czy to on ponad 20 co piąta szkoła wyraziła gotowość do strajku natomiast nie chce, by dyskutować i przerzucać się tymi faktami, bo każda szkoła, która ich każdy nauczyciel 3 jest sfrustrowany niezadowolony swojej pensji to jest smutna wiadomość dla szkoły te standardy prawda sprawiedliwość wskażą nauczycieli, że ten strach jest polityczny Beata Szydło 31 marca nie można realizować kosztem dzieci postulatów politycznych, dlaczego walka nauczycieli o godne płace sami państwo przyznają, że godne płace są nauczycielom potrzebne inne i jest interpretowana jako działanie polityczne bądź nawet wyborcza to jest też tak inna to z życia mowa w trakcie naszej rozmowy, że to 2 lata temu były zapowiedziane te podwyżki inni przeciwko takiej skali podwyżek takiemu rozłożeniu tych podróży raczej rytmowi ich wprowadzenia podwyżek nikt nie protestował, ale tanio już dzisiaj w Wąbrzeźnie żelazny 45 miliard dzisiaj mamy na rozdawanie dlatego rząd Kaczyńskiego, dlaczego Ano dlatego też przyśpiesza metą drugą transzę podwyżek dlatego wprowadzamy też miała okazję podpisać do uzgodnień międzyresortowych ustawy karta nauczyciela, która pozwoli na wypłacenie tej trzeciej transzy podwyżek w tym niezapowiedzianym serdecznie, chociaż przy tętnie przyśpieszone wprowadzamy dodatek dla nauczycieli stażystów stażyści na stałe przez 2 lata wprowadzamy też takie dodatkowe wynagrodzenie za już nie ma pan minister już, o czym mówiłyśmy przed chwilą, że to nauczyciel nie satysfakcjonuje też mówię to komuchy też były niższe w tej chwili komunikant nie komunikujemy nie między sobą tylko rozmawiamy tak, żeby nasi słuchacze nasi nauczyciele wiedzieli, jaka jest sytuacja alarmowa słyszę komunikaty związane z wnuczką zajmujemy się też i dlatego lekarzem o rozwiązaniu jeśli tego 1 stycznia tak to było spotkanie 31 stycznia do tego też siłownia sale są wyraźnie powiedzieć, że w wyniku tych podwyżek to zasadnicza pensja nie wiesz średnia wzrośnie 371 zł nauczyciela stażysty natomiast nauczyciela dyplomowanego o 508 co daje się jako średnią wzrost o 444 dla nauczyciela stażysty 344 zł, a nauczyciel dyplom nowego 818 jest tutaj mówił nam realnie nauczyciel będzie zarabiał od 8, ale wierzyciel w złotych netto stażysta 212 zł netto nudzili załamują mówimy o podwyżkach mówił zarząd, który transzy jak też zapowiedzi, że na zarobki nauczyciela są dosyć skomplikowane jeśli chodzi o sposób wynagrodzenia mamy pensję zasadniczą, a imamy tzw. dodatki, które ustalane są w ramach uchwały uchwały samorządu terytorialnego i ta uchwała określa wysokość dodatków oczywiście jest także nauczyć jest część nauczycieli jest ich syn minie, którzy mają wyższe dodatki za funkcje na czas dyrektorów szkół nie mają dosyć wysokie w to wynagrodzenia do tego wchodzą oczywiście trzynaste pensje ani świadczenia urlopowe i rzeczywiście nauczy należą denerwuje to jak zwierzę od tej średniej samorząd, ale też Rio zwierzę ani minister Kluzik-Rostkowska już powiedziała w 2015 roku, że 70 % 60 % nauczycieli dyplomowanych zarabia 5000, więc co średnia z wynagrodzenia w kolejnym nas będzie nieznaczna podwyżka będzie zarabiała dla 5800 chcielibyśmy, żeby w najbliższym czasie to było 6000 natomiast, jakie propozycje oczywiście propozycje padną rozmowy są spore w poniedziałek i one dalej trwają coraz lepsza niż ma męża, czego nie rozmawiamy ze związkami zawodowymi to nie rozróżniają państw z Solidarnością i uczniów z 2 rozmowy ze związkiem Nauczycielstwa polskiego zostały zerwane przez pana prezesa Broniarza myśmy się tym nie zrazili przygotowaliśmy propozycje podwyższenia wynagrodzeń oraz innych regulaminów wierząc, że teraz sprostować, ponieważ rozmowy nie zostały zerwane, ponieważ one groźne może, więc będzie pierwszą oni nie minie 31 stycznia odbyło się to spotkanie, po czym państwo wydali entuzjastyczne komunikat o tym, że jest przełom w rozmowach z nauczycielskimi związkami zawodowymi ten tekst państwo opublikowali w wielu gazetach 11 lutego, więc każdy może to przeczytać tego wrócić test na papierze na ten tekst zareagował związek Nauczycielstwa polskiego, że nie nastąpiło zbliżenie stanowisk w kwestii wysokości wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w związku z tym nieprawdziwa tym samym bez, informując opinię publiczną jest stwierdzenie zawarte w komunikacie MEN o przełomie w rozmowach nikt nie wspomnę o tym, faktem, że zostanie zerwane rozmowy to, że państwo to zbliżyło się z sondaży powiedzmy tak też rozmowy zostały przerwane myśmy wystosowali do związku z Ministerstwa Edukacji Narodowej do związku Nauczycielstwa polskiego wystosował odpowiednie propozycje formalnie nie mamy to propozycja nowych lekarzy weterynarii rozmawia danie zioła szałwia i delegacji z przedstawicielami Solidarności oświatowej Solidarności 19 marca parę dni temu, dlaczego tylko z oświatową Solidarnością gimnazjum nauczyciel w ogóle mówimy wolno zespole, który za, który jest w zespole rządowy ze związkami zawodowymi będziemy rozmawiać będzie rozwiązać z rozmawiać ze związkiem Nauczycielstwa polskiego z Wrocławia, ale od 2 miesięcy chce powiedzieć, że rozmowy i ilość spotkań to, bo są najmniej kilkadziesiąt, odkąd pani Mister Anna Zaleska szafuje resortowi Ministerstwo Edukacji Narodowej były to rozmowy w ramach zespołu d s . awansu statusu zawodowego nauczyciela ten nie był w nie bywał tam przewodniczący brania za często myślę, że nawet rzadko te rozmowy trwają sama mam okazję rozmawiać dziś jest tylko taka potrzeba ze związkami zawodowymi, dlaczego państwo atakują Sławomira Broniarza personalnie Adam Bielan przywódcy ZMP są politykami opozycji Broniarz jest politykiem od 20 lat Łukasz Schreiber cieszy się, że nie przywiązuje dzieci do machin oblężniczych pan Broniarz Henryk Żaliński Jarosław Sellin Broniarz jest postkomunistycznym śpiochem Ryszard Terlecki o tym, że nauczyciele odbudowywali Polskę po zaborach albo udzielali tajnych kompletów podczas okupacji Broniarz próbuje wysadzić polską szkołę to są wicemarszałek Senatu minister w KPRM wiceminister wicemarszałek Sejmu szef klubu PiS pierwsza liga pani redaktor jeśli chodzi o wypowiedzi pana Broniarza tony żywności podrożały i zastrajkują gorzej, gdy ja chcę się odnieść do tego co mnie pani pyta w taki sposób jak i uważam, że za stosowne one mnie też zaskakują, jeżeli się grozi paraliżem szkoły, jeżeli się grozi zaburzeniem promowania dzieci do następnej klasy to rzeczywiście może to wywoływać zburzenie natomiast cieszę się, że dzisiaj pan Sławomir Broniarz na konferencji prasowej przyznał, że go poniosły trochę emocji, że należy studzić emocje studzi emocje rozmawiajmy poważnie w Polskiej szkole jak też wiemy jak i oddał, jeżeli nie atakowali z moich analiz zawodowego czy tamta wierzyciela dotyczące przewodniczącego związku nie merytoryczne argumenty wszak to bardzo mnie zasmuca taka bezradność polemiczną polityków, ale część zaskakujące jest także 2 lata temu, kiedy było ogłoszone podwyżki cen był ogłoszony plan wdrażania podwyżek nie było wtedy żadnego problemu dzisiaj, kiedy mamy wybory nie tylko, zaniżając parlament Gdańsk ograli ich rola budżet jest świetnej kondycji pan premier Morawiecki co miesiąc zwiększa kwotę, która wpływa podobną do budżetu z uszczelnienia VAT-u, więc kiedy nauczyciele słyszą, że jest na pierwsze dziecko 500 zł żyzna trzynastka dla emerytów na zwolnienie z podatku osób do 2006 . roku życia nie o to pytają, dlaczego dla nas pieniędzy nie ma ani, że jesteśmy przy temacie podwyżek, dlaczego pani minister państwo kłamią na temat podwyżek dla nauczą się grono naszych kamienne 5 marca TVN 24 Anna Zalewska historii nigdy nie było podwyżek w takim tempie Jarosław Sellin Woronicza 17 kilka dni temu żaden rząd w ostatnich 30 latach nie zapewni nauczycielom takiej podwyżki, jaką myśmy zaproponowali testy 16 % natomiast za rządów PO-PSL pensje nauczycieli wzrosły w sumie o 42 % w pi w w ciągu pierwszych 2 lat brutto wzrost o 20 % ja chcę powiedzieć też jasno, że to był wzrost w ciągu 5 lat tymi szpitalami z inną inflacja i przypomina Lilianna Bogusz zaznacza Jan, a tutaj mądrala zwraca pani redaktor pani stanowiska, ale mogę też spróbować odpowiedzieć obawiałam się przed sobą mam dane ma przed sobą liczbę i doskonale wiemy jak wyglądało z podwyżkami nauczycieli oczywiście mieliśmy inną rzeczywistość gospodarczą też mieliśmy zupełnie inną inflację natomiast podwyżki te zostały połączone z czymś niebywałym czy tzw. zwaną karcianą godzinę wprowadzono, gdy nauczyciele mogą godzinę tzw. jest darmowej pracy dzisiaj nie możemy się z pokłosiem tej godzin karcianych uporać, ponieważ pewne przyzwyczajenia pracy za darmo w szkołach zostały od 2012 roku nie drgnęło nawet wynagrodzenia i przypomnę też, że były tego typu stwierdzenia, że jest można dopiero gdy podnieść wynagrodzenie się zlikwiduje karty były też działania talia korzenie rozwalić zawiera ona już inżyniera łamią żelazo można było tak piękna narzeczona zginęła 7 lat, a wjazd nauczyciela, który ma te same wykształcenie te same kwalifikacje zupełnie wyjęty spoza pragmatyki zawodowej nauczycieli to doskonale pamiętam byłam posłem, ale jestem posłem wiele też ustawy w imieniu prawa i prawdziwości opiniowała prowadziłam, więc było bardzo dużo niekorzystnych zmian dla polskiej edukacji 47  000 nauczycieli zawrzało zwolnionych ze Lwowa rozmawiam ujawnione pytam, dlaczego zarys mówią nieprawda jak źle, a jakiś uznania powiedziałam tylko, że w ciągu 55 lat podniesiono pensje nauczycieli, wprowadzając tzw. bez bezpłatne godziny dla nauczycieli mamy ratować zanosi się już 11 miesięcy 16 % osiągnęliśmy wielokrotnie myślę, że tyle chcieli słuchać o tym, wiedzą chciano się pani śmie posłuchała z dzisiejszej konferencji od 2012 roku nie było żadnych podwyżek, a te podwyżki, które były były w kontekście gospodarczym takie, że mieliśmy rok do roku prawie 20 % inflacji jest, dodając że inflacja rok do roku skala podwyżek rzeczywiście za czasów poprzedniej władzy była niewielka rok do roku, dodając inflacji itp czy pani minister już ktoś się z departamentu wytłumaczył mu przygotowującego te dane, że nie wydaje się inflacja rok po to nie może się nie dodaje natomiast się kumuluje inflacji można takie dane rzeczywiście przedstawił, bo jeśli chodzi o artykule zwykle tak kumulacja tych wg wzoru to jest dosyć skomplikowany wzór i ten język i można wyliczyć, jaka wokół nas inflacji moje dane co przedstawia były prawdziwe były prawdziwe były rzeczywiste lub kumulację inflacji w tym czasie 28 do 15 wynosiła 20 % ad 2162195 % to jest w 2019 przyjęto prognozowaną inflację dlatego jest wzór, do którego możemy tu kumulacji na nich zarabiać 60 % inflacji było w Polsce 90 już nie mówiła w 1 roku tylko mówimy o kumulację Francji w latach 28215 dni i minister, że zwrot rok do roku nie oznacza, że się rok do roku dodaje wydaje się, że porównuje się Sii, ale w oko z danych racja jednak dany okres na ludzi inwazją z poprzedniego roku są wzory, które pozwalają tę kumulację do dziś pani nadal się upiera przy tym żadnych dodajemy dynię zalanych tylko 2 młodzi i 2007 c w razie jest neon, który pozwala obliczyć kumulację inflacji i te wg tego wzoru kumulacja tych prac została wyliczona wydaje się, że jesteśmy zgubieni minister apeluje pani minister Zalewska, by nauczyciele byli przy uczniach i inne, a żeby wspierali ich w egzaminach, ale jakoś minister Zalewska nie ma być ochoty przy uczniach we wrześniu, kiedy będzie wchodził do szkół średnich podwójny rocznik tylko wybiera się do Brukseli czy nie powinna jednak zostać na swoim stanowisku pani minister Zaleska właściwie można powiedzieć, że mogą żyć w europarlamencie w momencie, kiedy podjęła decyzję o tym, żeby zostać ministrem i taką decyzję podjęła o tym, że będzie startowała do europarlamentu wiadomo było wcześniej natomiast to jest decyzja pani minister i tutaj jest nie mniej skomentować te kwestie, kiedy strajk się bezterminowy rozpocznie 8 kwietnia to jaki pomysł na to wszystko ma rząd ja mam nadzieję, że uda nam się do tego czasu pani redaktor porozumieć przed nami jeszcze poniedziałkowe spotkanie i też tutaj mogą się przyłączyć do takiego apelu rozmawiajmy odbudowujemy presji zawodu nauczyciela odbudujemy prestiż finansowy zawodu nauczyciela, ale nie róbmy tego kosztem dzieci nasze państwo chcą odbudować prestiż finansowy zawodu uczy nauczyciela bez dawania im większych podwyżek cen czy myśmy podwyżki zaproponowali rozumiem, że to nauczycieli nie satysfakcjonuje my mówimy, że to nie jest nasze ostatnie zdanie będziemy się na ten temat rozmawiać z Żor, a przeszkadza państwu, a nie wiem jak interpretowana polityczność Sławomira Broniarza ani przeszkadza pani to, że Ryszard Proksa szef oświatowej Solidarności jest radnym prawa sprawiedliwości i ale ja nie powiedziałam co mi przeszkadza ani nie przeszkadza natomiast jak pani doskonale wie Solidarność też jest dynamizm pozie i też się domaga się większych podwyżek wymieniane są z nimi rozmawiają i tak właśnie są to bym pomyślał, że w gronie partyjnym czas nie lepiej się rozmaite, by rozmawiać trzeba z każdym pani redaktor się rozmawiam z panią rozmawiał z różnymi ludźmi jestem osobą otwartą na dialog rząd jest otwarty na dialog szanujemy nauczycieli szanujemy związki zawodowe i będziemy dalej rozmawiać bardzo dziękuję pani minister Marzena Machałek wiceminister edukacji, bo naszym gościem Sławomir Broniarz będzie gościem poniedziałkowego poranka, więc już teraz państwo dziękuję bardzo, że rozmowa zapraszam pani minister Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA