REKLAMA

Walka trwa. Rodzice dorosłych autystów 2 kwietnia jadą do minister E. Rafalskiej

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2019-03-23 15:40
Czas trwania:
15:04 min.
Udostępnij:

O domy dla dorosłych z autyzmem ich rodzice walczą już bardzo długo. Istniejące obecnie środowiskowe domy samopomocy odmawiają, bo nie chcą problemów z "takimi" podopiecznymi. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało niedawno projekt rozporządzenia o domach typu D (dla autystów), tyle, że... rodzice krytykują nową propozycję resortu rodziny. Jak twierdzą, niewiele wnosi.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa Anna Gmiterek-Zabłocka dzień dobry ponownie wszystkich witał w programie twój problem moja sprawa, a piszecie do mnie państwo w bardzo różnych sprawach przytoczę tarasy kilka słów, które dostałam ostatnio na mój profil na Facebooku profil, który nazywa się twój problem moja sprawa napisała do mnie pani Anna temat psychiatrii dziecięcej to obecnie temat bardzo trudne w Polsce moja córka miała szczęście dostała się na oddział dziecięcy i od 6 Rozwiń » tygodni jest hospitalizowana przednią kolejne tygodnie hospitalizacji wszyscy walczymy o to, żeby wyzdrowiała pisze pani Anna i dodaje, ale no właśnie, w czym tkwi toalet po powrocie chciałaby mieć możliwość kontynuacji nauki ze swoją klasą niestety szanse są bardzo nikłe na oddziale nie ma szkoły szkoła przy szpitalu funkcjonuje, ale nie w trybie przyłóż Covent od początku nie miała ani 1 lekcji edukacja szkolna na oddziale nie istnieje z tygodnia na tydzień maleje szansa na to, że po wyjściu ze szpitala będzie mogła wrócić do swojej klasy i spędzać czas z rówieśnikami, a w przypadku dziecka z zespołem Aspergera będzie to wręcz katastrofą kolejnym niepotrzebnym zmaganiem się z losem tak pisze pani Anna dziękuje za ten list wciąż niestety jest zbyt mało zrozumienia dla dzieci ze spektrum w tym z zespołem Aspergera zrozumienia dla faktu proszę państwa, że każda zmiana każda nowość może być dla takiego dziecka ogromnym ogromnym problemem już teraz nie dorośli z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi od wielu miesięcy, o czym mówiłam naszej antenie rodzice tych dorosłych walczą o specjalne domy dla aut testów domy typu de małe z profesjonalną kadrą również o domy typu UE, czyli dla tych niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami sprzężonymi, by pojawiło się nowe rozporządzenie to, że takie domy dla artystów powstaną domy typu odda tyle tylko no właśnie niewiele to rozporządzenie zmienia tak przynajmniej twierdzą rodzice twój problem moja sprawa proszę państwa moim gościem jest pani Monika c z klinik osoba, która jest to również członkinią inicjatywę chcemy całego życia, ale jednocześnie stawia przede wszystkim mamą dorosłego syna asy ze spektrum autyzmu Błażeja pani Moniko jesteśmy po opublikowaniu przez ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej rozporządzenia w sprawie domów dla osób z autyzmem i po tym, jak państwo jako rodzice, ale również inicjatywach chcemy całego życia składali jeszcze uwagi do tego rozporządzenia wiem, że pani jako mama złożyła poniekąd oddzielne uwagi, ale również chcemy całego życia zna pani uwagi, bo nad nimi wspólnie pracowaliście no właśnie takie zdanie zacytuję z tych uwag, które ja mam przed sobą naszym zdaniem przedłożony do konsultacji projekt nie wnosi praktycznie żadnej zmiany do obowiązującego prawa co to oznacza w praktyce jej i dlaczego tak tak no takie mocne słowa tu padają takie mocne słowa dlatego, że to zmiana jest pusta tutaj takie domy w po prostu już istnieją Waitsa o tej dodana jest Don de in w domach Mb można stworzyć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną domy c to są dla osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i takie domy od 15 osób można je tworzyć problemem oczywiście jest finansowanie dlatego domy dla osób z autyzmem nie powstają uważamy, że to zmiana jest kompletnie pusta, bo po prostu tylko nadaje nową literkę Dera natomiast nie wprowadza żadnych standardów w standardzie na 3 już jest już równoważnie, ale to też zatrzymajmy, bo co to jest jednak trzeba tutaj cały czas mówi się w tamtym projekcie właśnie o tym, 1 do 3 tymczasem ja wiem i państwo też o tym, piszecie, że to już 3 jest 1 terapeuta na 3 osoby to już jest to nie jest nowość już od stycznia to weszło w życie, ale też tylko pudrowanie problemu to 1 głos walczycie o jak ONR pisze le my walczymy o kilka 1 dla jedno 1 osób trudniejszych niejeden na 2 ewentualnie do tych osób łagodniejsze, jakby wyraz tych zaburzeń autystycznych no właśnie, ale tak mamy w tej chwili placówki typu Bay celem mamy możliwość opieki ten 1 opiekun na 3 podopiecznych, czyli to co w tej chwili zapisano niepewne w nowym rozporządzeniu tym nowym rozporządzeniu jest też mowa o tych placówkach drapanie w tym mówić, ale placówkach, w których będą mogły przebywać i osoby z autyzmem osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub tam się pojawiały się temu, ale naszym zdaniem to nie zabezpiecza konieczności odrębnych placówek to znaczy tak, jeżeli samorząd na szkodę będzie próbowało zmusić rodziców do tworzenia wspólnej placówki to miasto Lublin w tym moim zdaniem nie nie przeszkodzi, czyli ja rozumiem, że państwo odbierać te propozycje ministerstwa w tym jako takie trochę tylko rzucanie wędki testowano pogorszenie w stosunku do poprzedniego projektu, który wisiał na stronie w lipcu i to przynajmniej było w 2 takie wyciągnięcie ręki do do nas środowiska, że od 10 osób można otworzyć te placówki, a tutaj nawet tego nie ma jest tylko, że od 15 osób, a my chcemy to małe placówki tak od 15 osób to tak się tych osób nie znajdzie na terenie powiatu na ten moment rocznych w moim powiecie jesteśmy bardzo też wziąć o tym, że tak naprawdę wśród osób z autyzmem tych osób z naprawdę bardzo trudnymi zachowaniami cenną jest mniej niższe niż tych pozostałych tak to tak to ujmę, bo tutaj nawet liczby padają Resovia notowała, że każdego roku edukację specjalną kończy nie więcej niż 1500 uczniów właśnie lasy i ciągle tylko niewielki odsetek z tej grupy ma na tyle poważne niepełnosprawności trudności w funkcjonowaniu, że wymaga mało specjalistycznych placówek, czyli na tworzenie takich domów, w których np. powyżej 15 osób może się okazać niemożliwe, bo po prostu nie będzie tylu osób w danej miejscowości czy wdanej radna Anna i lament monotonna ten moment się może okazać niemożliwe potem w trudno powiedzieć, że będziemy monitorować, ale naprawdę jest co dalej my po prostu taka potrzeba konieczne, żeby pozwolić pozwolić tworzyć od 5, tym bardziej że w Lotosie sprawdza, dlatego że akurat mój syn w takich właśnie mojej placówce przebywa teraz, więc tutaj jestem jej rozwojem spadnie jeszcze panią zapytam o 1 rzecz mianowicie tutaj w tym piśmie, które ja mam przed sobą piszecie państwo, że dziękuje za wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie pokoju wyciszanie w tych istniejących placówkach i komunikacji alternatywnej dla osób nieformalnych słabo mówiących, która ma być teraz już standardem funkcjonowania czy rozumiem, że to są te plusem Jana za to dziękujemy no właśnie przed dosłownie kilkoma minutami rozmawiający z mamą chłopaka dwudziesto kilkuletniego, którego przyjęto nie będą jednak ze środków w Warszawie, po czym po 3 godzinach się ten środek opuścić, bo okazało się, że jednak tak jak stwierdza ma się nie nadaje tak, ale to jest z tego co pamiętam taka norma w pewnym sensie niestety smutna, że właśnie dorośli dorosłe osoby z autyzmem nie chcą naczynie chce się ich przyjmować do tych ośrodków, które już funkcjonują nawet jeśli będą tam pokoje wyciszenia pytanie czy takie osoby zostaną przyjęte no właśnie pytanie tak czy zostaną przyjęte nocą mamy właśnie odpowiedź na nie to osoba nie została przyjęta, że to, że były obawy co najwyżej nawet podobne za atakiem na mnie mamo domowe oczywiście i to jest napisane wyraźnie, że z Bożej nie zostanie przyjęty nie został nie został przyjęty ze względu na jego zaburzenia polisa historyczne ani 1 000 000 otrzymuje bardzo dużo indywidualnej terapii w związku z tym powinno się odbywać specjalistycznej placówce i to jest właśnie one od nowa, którą otrzymałam sąd zdecydował miały związku z tym jak WOŚP pozorami wędrowała z brzytwą w końcówkach jak pani to wszystko widzi, bo tak teraz spodziewamy się, że dużo organizacji przede wszystkim złożyła złożyła takie informacje do tego rozporządzenia w związku, z czym innym jak pani dowiedzieć czy ministerstwo, które ono już dosyć długo pracuje nad tym dotarł do KRD im sprostać tym tym waszym oczekiwaniom czy te wasze uwagi będą wzięte pod uwagę mówiąc krótko to znaczy ja też, tak więc było też na spotkaniu na jesieni wiceministrem z departamentu z pomocy społecznej z ministrem, który kieruje Departament pomocy społecznej byliśmy zachęcani do złożenia tych uwag wtedy jeszcze nie wiedziałam że, że to rozporządzenie ma taki kształt i też zgłaszałam takie zastrzeżenie, że obawiam się, że nasze uwagi wylądują w koszu, ale odnowiliśmy zachęceni potem zobaczyłam rozporządzenie zaczął się zastanawiać właściwie, o co chodzi, dlaczego ma taki kształt obniży też urzędnicy znali treść naszych uwag, które były zgłaszane przez nas w lipcu, a ten projekt ma taki właśnie Janiny wygląda, więc syna po prostu myślę pozytywnie myślę taki sposób, że po prostu mało nie chciano tutaj wprowadzać zamiast jak w pewnych treści po prostu mam nadzieję, że urzędnicy po prostu uciekają z niecierpliwością na to uwagi, iż radni pochylą się to po prostu wierzyć, że tak się stanie na nowo inaczej no to mu to co właśnie wszyscy rodzice wierzą inni wiem że, że tutaj ten ma wiara czyni cuda, bo poniekąd jest też takie powiedzenie rogi krowa drąży skałę dokładnie kropla drąży skałę zresztą to już widać prawda, bo już pewne pewne działania ministerstwo podjęło czekamy na ostateczny kształt tego rozporządzenia w sprawie działań dla dorosłych z autyzmem pewnie to chwilę potrwa, bo po niezbyt długo tak, aby nie rzec, że tak, bo niedługo wybory tak nagłym pani Monika bardzo bardzo pani dziękuję proszę państwa pani Monika c cynk mama Błażeja była moim gościem pani Monika jestem również przedstawicielka inicjatywy chcemy całego życia dziękuję pięknie dziękuję proszę państwa już 2 kwietnia, czyli za nieco ponad tydzień rodzice dorosłych, ale także dzieci ze spektrum autyzmu przyjeżdżają do Warszawy, by przekazać pani minister Rafalskiej pewną petycję petycje w sprawie domów dla artystów na Facebooku jest specjalne wydarzenie, gdzie czytamy m. in. z 2 kwietnia światowy dzień świadomości autyzmu Spotkajmy się pod ministerstwem rodziny pracy i polityki społecznej zamiast niebieskich baloników przyniesiemy minister Rafalskiej prawie 100  000 podpisów pod petycją nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością 4 ścianach i postulaty bezpiecznych trwałych rozwiązań dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi razem z 13 letnim Jankiem Gawroński przekażą je Błażej Maciej Piotr Ola Teodor Justyna i inni bohaterowie naszej petycji będą z nimi rodzice przyjaciele i wszyscy, którzy chcą dla nich całego życia to wpis ze strony facebookowej inicjatywę chcemy całego życia po wydarzeniem, które będzie mieć miejsca 2 kwietnia swój problem moja sprawa w, a już zupełnie na koniec, że państwa jeszcze słów kilka 1 sprawie, która jest szerzej pisze na Facebooku mianowicie odniosło nic w 1 z lubelskich liceów pojawił się zarzut, że to promowanie idei LGBT czy transwestytów, a wszystko, dlatego że spódnicach w szkole pojawili się m. in. chłopcy i takie zdjęcia zostały zamieszczone na stronie szkoły ja rozmawiałam z przewodniczącą samorządu szkolnego w tym liceum to jest piąta liceum w Lublinie z Zuzanną Murat oraz z Maćkiem Goło fit tam, który jest uczniem szkoły sama akcja była pomysłem samorządu Uczniowskiego jest Sojusz z po co od kilku lat z co co roku jest już taka akcja i nie było właśnie problem, choć również przegrali wszystkie takie akcje przebieranie się n p . na dzień oddawania krwi na czerwono albo ery różne dni tematyczne np. dzień piżamy dzień Grassa co wszystko jest za zgodą dyrektora i dyrektor w stół chce, żebyśmy aktywnie brali w nich udział, bo to jest po prostu zabawa dobra i w naszym liceum jest coś takiego na porządku dziennym wg mnie to główną ideą całej takie akcje stworzył też wyprowadzić ten taki element mody, które często wkrada się w związku z szarą codziennością taką szkolną my dodatkowo jest zasada, że to przybrane niepoddane my po prostu się dobrze bawić sztampowe kupiec ze znajomymi no bo wiadomo jak nagle raz w roku przyjdzie kilku banków w sukience, bo to jest ewenement to niema żadnego z żadnego, jakby podtekstu chodzi tylko włącz się dobrą zabawę dziś tam zintegrowanie się trochę tej społeczności szkolnej, bo jednak na mnie codziennie gdzieś tam można oprzeć przebrane zawsze gdzieś tam rzeczkę trzeba o tym, swój wygląd, żeby jednak poczucie dobrze też, żeby inna dobrze postrzegali Jana przykład namawiał chłopaków, żeby się przydali, bo to jest właśnie bardzo fajna zabawa można dużo się pośmiać na lekcji my tak jak Mazek wspomniał jest u nas zasada, kto przebrany w tym nie dane imię i można właśnie dać sobie będzie spokoju z dozorem koła nawet takie efekty i gdzie do osoby worki spódnicę, żeby weszła na uwagę Artur trzeba podpytać parę koleżanek, a to może mama babce coś pokombinować Vettel głowa nie tylko gdzieś pójść na łatwiznę część chłopaków mamy z tego co widziałam na korytarzach przebrał się sukienki, by do głowy nie bardzo fajne to jest zabawa jak słyszy się teraz głos właśnie, że ziarno to jest niedopuszczalne że, że to jest promowanie idei alia Bhatt Car co myślicie nie uważa, że mecz było promowanie, ale też jak my ja zajmuje się swoim życiem, a nie kogoś innego i co mnie obchodzi tak ktoś inny się bierze co wyznaje kogo lubi kogo nie lubi, a takie po prostu wpychanie się z butami ta nie jest coś coś fajnego, bo nikt się jak w tym osobom nie niedobre fajnie dopatruje żadnej chroni się, przybierając spódnice czy noszą spodnie, a adres po prostu dobra zabawa no i nawet jeśli ktoś ze środowiska LGBT, ale przydałby się w to spódnice i bardziej np. na ulicy, by wyszedł to też nie powinno ich w ogóle obchodzić, a więcej na ten temat na Facebooku na moim profilu twój problem moja sprawa tam e-państwa na co dzień i od święta oczywiście zapraszam również przez stronę przez ten profil można się ze mną kontaktować tyle na dziś zapraszam za tydzień o tej samej porze, a już teraz informacja Radia TOK FM swój problem moja sprawa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA