REKLAMA

O próżni socjologicznej – fakty czy spekulacje?

Świat się chwieje
Data emisji:
2019-03-24 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co Polski inteligent uważa o polskim społeczeństwie chyba największą karierę zrobiła teza o próżni socjologicznej, czyli że Polacy mają krąg rodzinny i bliskich znajomych potem długo długo nic dopiero na samej górze identyfikują się z narodem między identyfikacją z własną rodziną i z narodem nie ma w Polsce stopni pośrednich, czyli identyfikacji jakąś organizacją wspólnotą miejską czy choćby wspólnotą osiedlową i to jest właśnie ta próżnia socjologiczna Rozwiń » jest to 1 z częściej przywoływanych koncepcji socjologicznych dotyczących społeczeństwa polskiego jeśli oglądacie państwo dowolny program, gdzie występuje jakiś Polski socjolog to najczęściej będzie on mówił właśnie niedostatku kapitału społecznego w Polsce rosła w społeczeństwie obywatelskim o tym, że Polacy nie chcą się angażować i t d. będzie to wyjaśniał koncepcją próżni socjologicznej czy słusznie czy nie jest to takim inteligenckiej wytrych do wszystkiego to jest audycja świat się chwieje nazywam się Grzegorz Sroczyński, a naszym gościem jest dzisiaj dr Mikołaj Pawlak socjolog z uniwersytetu Warszawskiego, który kierował projektem co wypełnia próżnię socjologiczną witam pana w dzień dobry bardzo miło tutaj być w niedzielę zaś że, skąd się wzięła ta ta próżnia socjologiczna w Polskim wszyscy z w Polskiej nauce dysk, skąd się wzięła próżnia socjologiczna umorzono na 2 sposoby o tym, mówić możemy się zarysować taką historię jak kiedyś, w którym momencie, kto na podstawie jakich danych ukuto pojęcie oczywiście wtedy trzeba wspomnieć takiego ważnego dla polskich socjologów prof. Stefana Nowaka, który pod koniec lat siedemdziesiątych wokoło słychać już upadającego Edwarda Gierka użył tego pojęcia, ale panu bardziej chodzi o to czemu czemu teraz przemoczona raz w gruzach rano zaczynamy dosyć już taką atrakcyjnością co to za chwilę Ależ oczywiście, bo chce wyjaśnić to znaczy próżnia socjologiczna ta koncepcja powstała w siedemdziesiątym pod koniec lat 80 lat siedemdziesiątych musiałem tak powiedzieć, jakim był prof. Nowak Stefan Nowak był człowiekiem, który przyjął można powiedzieć z morzem lekką przesadą można powiedzieć przywóz do Polski techniką ankietową w badaniach socjologicznych, czyli coś z tym socjologów obecnie w Polsce się kojarzy go w latach pięćdziesiątych, bo po podwórzu miał szansę spędzić trochę czasu w stanach Zjednoczonych nauczył się tych technik bat wylansował oczywiście z olbrzymimi trudnościami, jakie z PRL-u było prowadzenie badań reprezentatywnych na dużych próbach stosował tą stosował techniki był autorem podręczników do stosowania tych technik w związku, z czym Stefan Nowak znów w Polskiej socjologii lat siedemdziesiątych był 1 z naczelnych postaci jest jak on powiedział, że jest próżnia socjologiczna to to miało zupełnie inny wymiar także związane z jego autora teorii miał namyśli on miał namyśli dokładnie to co pan powiedział z jego badań wynikało, że jego respondenci się identyfikują przede wszystkim z rodzinami grupami bliskich przyjaciół i z narodem nie identyfikują się z państwem moim zdaniem to była trochę pewna przesada w interpretacji, bo też całkiem często interpretował identyfikowali się z zakładem pracy z kolegami zakład pracy i portal dokładnie i Nowak to być auta jak ich w życiu to auto salon zinterpretował tak jak ja to z dzisiejszej perspektywy rozumiem on przyjął, że wdrożenie go jak badanie traktują tych kolegów z pracy jako ten wąski krąg, ale wydaje się, że tutaj zawsze tak jest socjologię, które ściśle Batko naukowo syntetyczną momencie i tak musi interpretować, z czym jest nauką, w której się interpretuje w Rosji można spokojnie przyjąć taką próbę prób sposób interpretacji tych danych, że tak identyfikować się z zakładem pracy, ale to nie jest tutaj najistotniejsze w momencie, kiedy staramy się krytykować tu tu do PZŁ ten sposób myślenia o społeczeństwie, który w, który wynikał w tym tej techniki badania to jest myślenie o społeczeństwie przez świadomość badanych tak czy jeśli pan powie ankieterowi się pan czuł się identyfikuje to traktujemy to z jako coś ważnego, ale jednak, kiedy patrzymy na procesy społeczne czasem znaczenie ma coś, czego my sobie nie uświadamiamy nie chcę mówić o sferze podświadomości jako coś co robimy traktujemy jako oczywiste albo nie zauważamy, bo dla nas nieważne i w tak rozumianej socjologa ówczesnej pan przepraszam to było coś zauważalnego, tak więc jeśli zakład pracy w PRL -u lat siedemdziesiątych był instytucją organizującą olbrzymie ilości aktywności ludzi jak wyjazd z kojarzeniem dzieci stołówka w Gniewie wydawanie różnych balonów i t d. oczywiście do nich znacznie ważniejszą chyba instytucją niż zakład pracy obecnie tak, bo sięgającą daleko poza sferę aktywności zawodowej nawet jeśli ci ludzie lubili swojego zakładu pracy jeśliby się nie chcieli z nimi identyfikować się wpływał na to co ich wpływom NATO jak zawiązywały się kontakty między nimi i alergologia 1 rzeczy nie rozumiem Nowak stawia tę tezę o próżni socjologicznej w roku siedemdziesiątym dziewiątym za chwilę wybucha Solidarności można powiedzieć, że ta teza powinna pójść do śmietnika natychmiast, ponieważ dzieje się coś co przeczy tej tezie tymczasem ona przeżyła 40 lat od żyła w wolnej Polsce i ich jeszcze zaraziła nas wszystkich magistrem przewrotnie MO przy czym to jest trochę takie spekulowanie zastanawianie się nad historią pojęć, ale dzięki wybuchowi Solidarności, którym można polecić wielu dyskutujących z Nowakiem prominentnych polskich czołgów głośniej mówiło tak też nie miałeś rację, bo pomyliły się albo ta próżnia się skończyła pod koniec lat osiemdziesiątych i 7070 przepraszam oczywiście wraz z powstaniem Solidarności to gigantyczna mobilizacja i możliwą właśnie dzięki zakładom pracy tak, bo to one były tą platformą, który związek zawodowy się przeorganizował i to, że proces proces społeczny przybrał formę związku zawodowego, bo dzięki temu możliwe, ale dzięki temu ona moim zdaniem właśnie stała się popularna tak przez to, że był taki moment zaprzeczających wzbudzający jeszcze większą dyskusję no tak pomyliliśmy się czegoś nie przewidzieliśmy Made in polscy socjologowie w Polsce bardzo się terapią nad tym, że nie byli w stanie przewidzieć Solidarność teraz trafią natężenie mogli PiS -u przewidzieć tak, ale część to dobrze ale, że to zaraz do tego dojdziemy, ale chciałem zapytać czy nie rozumiem, że wybuch Solidarności Teresa Nowak co, mówi że, a właśnie to dowodzi, że miałem rację czy czy ma jakąś refleksję na temat tej swojej tezy takie mogą w mocne stwierdzenia, które są realną walkę i teraz wracam do tego rządu tym człowiekiem Otóż od badania ankietowe w 1 tekście opublikowanym po osiemdziesiątym pierwszym roku właśnie na gorąco stara się powiedzieć co się dzieje w tym społeczeństwem, mówi że na pewnych zjawisk nie jesteśmy bateriami lub obu pytań ankietowych zbadać strajk można mówić o sile ssania próśb internisty w metafory związkach fizyki się pojawiają tak tu też z takich nam narzędzia retoryczne interpretacji rzeczywistości ach, i ich on i jego uczniowie, którzy byli na wkład zaangażowanie niektórzy z nich w badania Alana, który nas właśnie rodzącego się ruchu społecznego ma za sobą zastanawiali się jak to jest z pozoru czegoś nie dostrzegamy bowiem być apatia marazm brak identyfikacji otwiera się w niej pole do działania, więc to przede wszystkim mowa o zakładzie pracy jako tej przestrzeni organizującej umożliwiającej organizację działania zbiorowego drukarze 3 znaczenie kościoła, którego Stefan Nowak nie zauważą w tym samym tekście, w którym pisał później strzelczyń pisał, że to jest taka, że religia etos sferę etyki prywatnej duchowej aktywności natomiast w czasie lubi kościół katolicki 3 tygodnie lub jest to olbrzymia sfera organizacji, która umożliwia spotkania ludzi tak regularne umożliwia organizację samą organizację także szansę w slumsach pojawiały się tego typu spostrzeżenia, ale później Solidarność to jest w niecałe 2 lata tzw. karnawał mamy stan wojenny potem znowu okres marazmu, w którym znowu koncepcja bardzo mają różne koncepcje później staje się znów była atrakcyjna tak, a później mamy 80 dziewiąty rok w socjologii, a fantastycznie się z tak to wygrana polskiej transformacji, bo socjologowie, którzy mają silną legitymację do mówienia o tym co się dzieje m. in . dlatego że tak wielu z nich kibicowało opozycji czy wręcz głowią zaangażowanych zaczyna opowiadać nam o tym co się dzieje w w tym tworzącym się kapitalizmie tworzącej się demokracji sięgają sięgają do tezy o próżni socjologicznej, żeby wyjaśniać i łączyć się z tymi bardzo wtedy popularnymi obecnie także atrakcyjnymi intelektualnie z koncepcjami mówiącymi o kapitale społecznym o znaczeniu dla procesów społecznych i demokracji społeczeństwa obywatelskiego tak w 3 lata lata dziewięćdziesiąte jak rozumiem też taki szczyt popularności tej tezy o opróżnienie socjologiem z przeróżnymi przeszła ona jest używana do tej pory bardzo cenię sobie prof. Andrzej Zybała badacza polityk publicznych i są szkoły głównej handlowej, który bardzo często tak obecnie w swoich najnowszych i wypowiedziach medialnych, ale także w swoich pracach odwołuje się do tez opróżnia socjologiczne mówią, że właśnie próżnia socjologiczna uniemożliwia takie, gdy Libera sejmy tworzenie zmniejszające polityk publicznych, że to jest pewne ograniczenia dla dla sprawnego kierowania sprawami publicznymi czy w skali państwa czy w skali lokalnej no ja śledzę to pojawiające się publikacje wczoraj uznał, że informacje prof. Pszczółkowski zajmujący się z małymi przedsiębiorstwami rodzinnymi, mówi że właśnie ona w Polsce tak dobrze działa, bo mamy próżnię socjologiczną i ta identyfikacja rodzina umożliwia, ale to wszystko brzmi bardzo podejrzanie to znaczy jest teza, która powstała 40 lat temu, którą w dodatku no zaprzeczyła jej później wybuch Solidarności teza, która przez 40 lat dobrze się trzyma i która właściwie zbyt łatwo chyba wyjaśnia to co się dzieje z polskim społeczeństwie nowo co oznacza próżnia socjologiczna noże nasze społeczeństwo jest jakiś tam prawda jest niemrawe nie chce się tamtego no i ten inteligent tak siedzi prawda Tamki w tym palcem i mówi że no niestety prawda kapitał społeczny u nas nie działa i to trwa tak to taka dyskusja trwa od bierze całą wolną Polskę pamiętam tego typu narzekania co pan o tym, sądzi pan teraz od początku tej rozmowy przywołuje figurę inteligenta, który narzeka na swoje społeczeństwo jest w sposób typowo polską figurę i noc z 200 lat w sobotę od NATO tak prawie 200 lat leży głaz przykładach, ale nasza odpowiedź może to, skąd się inteligentna czeka nas społeczeństwo tak był tam też talenty, ale wiemy, że są tak, ale tylko pod narzeka na społeczeństwa jest zbyt rzadko coś tak powiem zastanawia się nad własnymi koncepcjami zboża się dyskutuje z własnym losie naszych władz leżą opróżnić socjologiczne tak już po pierwsze, samo narzekanie na na to co się dzieje w społeczeństwie może tak mam bardzo taką pozytywną uwagę, że brak grozi jest istnienie i inteligent odrywa się społeczeństwo zaczyna na mnie narzekać jeśli zaczyna go nie lubić tak w taki jak w takiej słynny słynnym z o obsadzie w konsulacie na inteligentów za fachowość chińskiego społecznej genealogii inteligencji polskiej pisze, że inteligenci to są paryżanie londyńczycy, którzy go przypadkiem wylądowali nad Wisłą taki odrzucili ci kraju niezależnie od teraz o obecną obecną narracją pisowską wstecz śmieje się oczywiście trochę z tego, ale co to znaczy zaszczyt, jaki płaszcze z pana stosunek do tej tego w tej próżni socjologicznej, która tak się rozprzestrzeniła się z z wolnej Polsce, jaki jest stosunek do tego, że taka myśl taki sposób wyjaśniania tego co tak, że tak mi tu też zaskakuje, że były, że czasem tak łatwo w taki sposób publicystyczny umów udaje się wyjaśniać pojęcia, które smaczną dobrze brzmią prosto z po to, są 2 słowa próżnia wyraża dramatyzm, którzy też próżnia socjologiczna Motor daje to takiej legitymacji naukową to nie jest stołu to akt samooczyszczenia używa się mając namyśli tego pojęcia różnego rodzaju innych formach mówi się o pustce społecznej próżni społecznej co straszniejsze tak, bo chodzi nam o pokazanie opróżnia społeczeństw, ale próżnia socjologiczna już przy tak bardzo, chociaż prawdę mówiąc, jakby Freudem polecić to właśnie ta teza mówią w próżni socjologicznej, czyli próżni w głowach socjologów oraz czy jest już nawet nie nie znajdą to ja w ów w książce, którą napisałem o tym komu problemem tak taki wóz konkludował powiedział, że mam kłopot wynika z tego, że mamy czasami przykładamy okulary, w których nie widać tych wielu procesów, które się dzieją w tej przestrzeni pomiędzy jesienią zauważamy wtedy jeśli na wkład zaczyna się badać pytać badanych to, z czym się identyfikują Aniu, to co robią i być może robią to bez identyfikacji z Dong odwołania do takich koncepcji jak siła słabych powiązań tak to badania Marka grano weteran, który pokazał taki paradoks, że bardzo wielu ludzi osiągają i są w stanie kolektywnie kolektywnie zdziałać w dzięki temu, że mają znajomych kontakty osobiste z faktury inny, gdyby zapytać ich znaczenie to nie są dla nich istotną Tusk ktoś kogo kogoś znam to nie jest mój brat to nie jest mój przyjaciel tak, ale są w stanie odpowiednich momentach zmobilizować się jej zasoby podczas Moto kontakty w jaki sposób w różnych organizacjach są wytwarzane przez cały szereg ulg olbrzymia olbrzymia działka badań, ale wraca wróćmy jeszcze mogę tutaj narzucić, dlaczego to się tak utrzymał to proszę zauważyć socjologowie w Polsce zyskali bardzo szczególną pozycję tych komentatorów tego co się dzieje mówi o tej figurze inteligenta oczywiście w pewnym sensie socjologia w Polsce z zyskała status takich właśnie ekspresji inteligenta mówiącego o o Polsce omówią polskich sprawach o tym, mówiło od tych niemal 200 lat inteligencji to jedno z tych sposobów, które mamy teraz Tusk inteligent jest socjologiem z pochyla wymiany nie ma kapitału społecznego jest próżnia socjologiczna to jest właśnie dobrze wysłuchujemy śmiejemy się trochę z tego, że zrealizujemy zarysowuje to jest moment, w którym strzelba staje się językiem takiej publicystyki mniej lub bardziej zaangażowany był jednak Tomar zmartwienia ma pewien potencjał potencjał ku zmianie strajk czyściej gorzej słyszy się wskazuje winnych w społeczeństwie nieraz trzymamy się zastanawiać co można, by tu co można, by to zrobić no dobrze, ale idźmy dalej i CIT inteligenta siedział narzekał na tę próżnię socjologiczną i są i miał rację czy nie róży jest po różnych stron znaną moim zdaniem to nie jest już po pierwsze to nie jest problem w murze brak tych identyfikacji nawet można paradoksalnie pokazać, że dla pewnych potencjalnych procesów społecznych to jest dobre, że nie ma silnych takiej identyfikacji algorytm to znaczy po proszę sobie wyobrazić, że nagle Obamy już tak silna identyfikacja regionalnych w Polsce, że to grozi rozpadem wspólnoty politycznej to, że wszyscy są Ślązakami czy Wojtal z logo albumy tutaj siedzimy jej się martwimy tym, że jesteśmy z Mazowsza i musimy tak naszym regionem Mazowsze musi utrzymywać Polskę może byśmy na tym lepiej wyszli, gdybyśmy się odrzucić go odłączyli tak jak namyśle przysługuje teraz nowy pogląd do Mikołaj Cześnik takim badacz zachowań politycznych, które także się zmagał z tezą później stworzyliśmy pokazał, bo zrobił przegląd różnych koncepcji demokracji odwołał się do prac my Heart, który pokazuje ono jeśli mamy tak silne identyfikację z inną potencjalną wspólnotą polityczną może być rozstrzygające dla tej ogólnej z motywem może być w Polsce takiego problemu w zasadzie nie mamy tak to jest pewien pewien potencjał druga rzecz te rzeczy się dzieją niekoniecznie bez identyfikacji w Polsce bardzo wiele możemy zaobserwować działania o charakterze zbiorowym molo ma oczywiście swój szczególny styl wiem z prac badaczy jak na 4 Grzegorz Ekiert Jan Kubik powiedzą, że być może nie zawsze jest trafny przykładać okularów pasujących do badania społeczeństwa obywatelskiego w Europie zachodniej czy w stanach Zjednoczonych w Polsce, bo ono sztukę objawia trochę dzięki czemu repertuarowej del Rio rozmowa, czyli rozwiąże chodzi o to, że ten socjolog bierze kategoria zachodniej i tu wypatruje ojej niema organizacji pożytku publicznego nie powstają Honda nie wiem fundacje, chociaż Fundacja powstała także, że są, że są takie prawda, że ludzie nie masowość nie garną do fundacji no bo uważa, że to jest właśnie społeczeństwo obywatelskie tymczasem niekoniecznie to jest społeczeństwo obywatelskie takie dobrze to rozmiar takiego zjawiska społeczne to jest coś, czego nie można zbadać tak po prostu musimy dopisać pewnym językiem, który też zmienia to zjawisko przyjmiemy pewną koncepcję pewien model czym jest społeczeństwo obywatelskie siłą rzeczy to się trochę stary model jest wiosna, czyli powinno być od tego nigdy nie uciekniemy, bo musimy mieć jakiegoś rodzaju wyobrażenia o tym co badamy, ale jeśli przyjmiemy pewien model może się pogłos dostać coś takiego, że właśnie stwierdził, że jest pewien niedostatek to już w latach dziewięćdziesiątych, ale także w obecnym było trochę takich branż lamentu, że przy COS nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, ale ten lament, bo znaczna przede wszystkim, o czym my na jakiej na, jaki temat tak bym był ten lament bo jaka w albo inaczej zapytam, jaka funkcjonowała koncepcja społeczeństwa obywatelskiego społeczeństwo obywatelskie w tym się, że w Polsce olbrzymią karierę zrobiły badania i Roberta Putnama prowadzone po Włoszech południowych i północnych opuchlizny wał w taki pokazowy takiej perspektywy długiego trwania, dlaczego Włochy północne Mediolan to uprzemysłowiona część akcji świetnie organizuje posług chluby orkiestry różnego rodzaju platform spotkania, którą włączył pojęcie społeczeństwo obywatelskie z pojęciem kapitału społecznego pozwalał także przekładają się na aktywność gospodarczą i znalazła na południu Włoch ta aktywność zbiorowa to już też uproszczonym przysługuje oczywiście matkę bardziej soli, które by nam się z mafią kojarzy panna młoda i łatwo klient na żagle badaczy społeczeństwa czym konieczne też badacza lub tacy komentatorzy procesów zmiany w Polsce mówiono tak miasto może trochę bardziej przypomina to Włochy południowe nie ma tego typu forów właśnie umożliwiających kontakty społeczne ich uruchamianie się kapitału społecznego takich aktywnych jak w tych Włoszech północnych czy w kwitnących demokracjach ojej to może powodować zagrożenia w ogóle dla procesów demokratycznych tak mamy niską frekwencję wyborczą jak w partii mają nietrwałe lektoraty to były te wszystkie wszystkie w latach dziewięćdziesiątych refleksji opisujące przemiany społeczne to właśnie tego tworzącego się nowego ustroju, który w, którym on nie pasował do dołu do obrazu ustroju oczekiwanego, bo to nie jest szczególnie odkrywcza myśl że, że w Polsce postęp modernizacja po są zgłoszenia się do tego jak sprawy mają się na Zachodzie ogromnych Mokrzycki taki Bobek socjolog bardzo interesującym niestety zmarł wiele lat temu, ale na psią narodzin Sammy w 2000, o co starać się kurczy bardzo skomplikowaną definicję modernizacji w Polsce modernizacja to z patrzenia na zachód i staramy się wzorowany na inne na tym Zachodzie no to jest US ktoś ostrzegał, że coś właśnie do mojego wyobrażenia tego jak sprawy mają się na Zachodzie nie pasuje mu to stało się już doszukiwać jakiegoś wyjaśnienia to próżnia socjologiczna powracała świetnie jako ten to coś co wyjaśniała z drugiej strony próżnia socjologiczna stała się zadaniem jak czymś co należy wypełnić zastanowić się, jakie uzupełnia szansa na taką zabawkę to figura odgrywa rolę podwójną z 1 strony jest przyczyną z drugiej strony jest zadaniem do jakiegoś przezwyciężenia rozumiem, że te badania zwłok Putina ma ich przełożona po prostu do polskiej i stwierdzono przy wielu socjologów twierdzi, że pasuje, że to dobrze opisuje również Polskę, by tak potomstwo kolejnej książce, w której skupia się na społeczeństwie amerykańskim i także narzekał tak to książka o samotnej ze starych samochodach Graham pokazuje, że żal, że ta aktywność zbiorowa z upada w tej metaforze, że już grał w ligach rzucała znający ludzi gra w kręgle, ale coraz mniej ludzi uprawia tam zawody wygrał w ligach Kręglewski topór, jakie upłynęły członkom kół takie rozróżnienie na kapitał społeczny wiążący i pomostowej włodarzy jest rola, jaką średnio było to pasuje do próżni, bo ten wiążący, którym może być zły, bo się wiąże z tą niedużą grupą z tą twoją rodziną przyjaciółmi jak w tej próżni socjologicznej to u nas ma być tak, a ten dobry ten pomostowe, które nas łączy z ludźmi gdzieś dalej umożliwia współpracę współpracę właśnie tu o tym, średnim zasięgu no to tu tego nie ma, bo jest to różne takie połączenie 2 pojęć moim zdaniem nie do końca do siebie pasujących mobilizujących inne zjawisko, ale świetną mamy znowu mechanizm wyjaśniający się nie tylko próżnią socjologiczną naszym lokalnym tutaj autorstwa Stefana Nowakiem pojęciem logiki należy zaś o zamierzeniach Roberta Putnama, który gigantyczną uzyskało przyrost popularność w owym czasie Igorze oraz ilość, ale z już widać, że będzie bardzo źle także z tak tak źle w tej Polsce rząd dusz nie ma szans, żeby cokolwiek dobrego się z no dobrze, ale one wymogi z dużym przekąskę to proszę teraz powiedzieć co wynika z pańskich badań, bo pan tę próżnię socjologiczną próbował czymś wypełnić to znaczy jak rozumiem zobaczyć co co tak naprawdę tam w tej próżni nie występuje, bo nie jest to próżne i ja w wspomniałem tutaj z badania nad tą myślą o tych słabych powiązaniach, czyli to co łączy ludzi, chociaż niekoniecznie uważają, że jak relacje między tym nimi, a tymi innymi ludźmi są ważne tak czy liznąć kiedyś zapytano czy coś oddać ważny to zlekceważą przeprowadziliśmy rozmowy współpracownikiem przyjacielem Michałem Kochanowskim badania Woś na temat znajdowania zatrudnienia w Polsce z gminą opierający się na takie dosyć standardowym schemacie pytaliśmy się m. in. dużymi, skąd dowiedzieli się o o o miejscu pracy, w którym obecnie są zatrudnieni myśmy pytali go ludzie, którzy niedawno zmienili pracę, żeby mieć pewność, że w tych samych warunkach to się działo gospodarczych wszelka pamięć jest świeża my tak jak w innych krajach UE nieco więcej niż połowa respondentów pracę znalazło dzięki znajomym to nie jest nic niezwykłego można powiedzieć z pewnym przekąsem, że żyjemy w społeczeństwie rynku pracy koszyczek pracy, który pracę rynkową w sposób taki do personelu zoo mamy to znajduje około 30 zatrudnionych 14 % jak coś takiego, ale tak jest w każdym społeczeństwie nazwijmy to uprzemysłowionych, a w Niemczech w stanach Zjednoczonych w żółtych społeczeństwach o rozwiniętych bogatych gospodarkach azjatyckich, gdzie w Singapurze Japonii to nie jest nic nadzwyczajnego co Marek g zatory amerykański socjolog, który pierwsze takie badania przeprowadził zauważył, że wbre w intuicji do znajdowania pracy dzięki znajomym to nie znajdowaniu pracy dzięki przyjaciołom bliskiej rodzinie jak mocnym powiązaniem kończy coś co nas ubita i słabych powiązaniach kogoś kogo poznała w kontekście pracy pracowałem z nim był ów pracownikiem firmy, które mają firmy z kontrahentem, więc nawiązywaliśmy kontakty, ale niekoniecznie niekoniecznie to co towarzyskie bliskiego niekoniecznie to się przykłada taką to mierzą bardzo prosty sposób częstością kontaktów można to mierzyć właśnie siłą tylko i subiektywnym odbiorem to jest dla mnie ważna relacja czy te osoby mi się chciało zmierzać nie, ale ten człowiek wiedział, że jest jakaś praca, do której być może, aby dopasował wiedział, że ja szukam pracy albo nawet ja nie szukam pracy ta informacja się pojawiła to wynik jest taki sam jak w tych wszystkich polskich czy rozumie, że wreszcie sprawdzili w tych badaniach dotyczących pracy zamiast pójść do ludzi zapytać czy dla was ważny jest poza narodem i jego rodzina jeszcze coś idealna nie wiedząc co odpowiedzieć albo mają w noc gdzieś tam zwodzą tych socjologów, bo to są pytania w taki sposób, że czują się zobowiązani coś tam wymyślać to po prostu dzieci i pytacie przepraszam pana jak pan znalazł pracę i ona zaczyna opowiadać, że mąż zadzwonił do faceta, który w, którym kiedyś miał kontakt, bo albo w Osace tam spotkał przypadkowo album spotkał przypadkowo, bo co jakiś od razu wie, że ten kapitał wiążący tzw. tak nie czeka, gdy o pomoc to może to nazwać kap. Tomasz Stolpa mam zresztą się wzorował na tym myśleniu koi inna inny termin ukuł duże, że to działa już w Wilnie oraz, że niekoniecznie musimy przyjąć wyłącznie szukać pracy przez wujka szwagra Wisła gra oraz bliskiego kolegę tylko, że mamy taką sieć którą, która normalnie też funkcjonuje w innych krajach no dobrze, ale to jej zrobić następną rzeczą tak daliśmy też te same pytania, które zadał Stefan Nowak w latach 70, żeby zobaczyć czy jest jakiś związek czy być może ci, którzy dzięki rodzinie znaleźli zatrudnienie częściej mówią, że rodzina jest ważna, a ci, którzy już inny sposób mówią coś innego mniej tylko rozkład nie ma w zasadzie różnic, a wynik był taki sam jak Nowaka nie wiem z 1 ważnym wyjątkiem znacznie mniej wskazań my naród aha a jakie były te pytania Nowaka, gdy pan jeszcze mógł przypomnieć, że jest on zadawał tylko baterie chyba około 20 pytań ciężko to właśnie przyszli jacyś ludzie są dla siebie ważni to jest dokładnie i prawie co do słowa sformułowania właśnie naród Polski państwo polskie koledzy z zakładu PR oraz można było wybrać tak on prosił no bo od naszych nie on on dawał listę tzw. kafeteria i błyszczą, żeby już tak rygorystycznie tego tej techniki badawcze i był już opowieść on prosił o wskazanie stylisty 5 jeszcze ułożenie ich w irańskich 5 firm, które z tych 5 są najważniejsze to to dla mnie było duże zaskoczenie tak jak otrzymaliśmy w te wyniki, że w zasadzie hierarchie są bardzo podobne czy rodzina ma rodzinę oczywiście, ale to ja bym się zdziwił, gdyby rodzina nie, bo na szczycie, ale jakoś szczególnie, więc zapytać też pewna rodzina byłaby na rzecz rozwoju wsi miasteczek rodzina jest jest 1 z najczęściej w Cannes, ale nigdzie na świecie nie robi się z tego taki fetysz socjologicznego, że u nas tylko rodzina liczy on niewinny winny jest w dyskusjach poszczególnych społeczeństwach też pojawiają się różnego rodzaju kart także różnego rodzaju problemy to historia historia płatna my tych dyskusji o Stanach Zjednoczonych też też ma swoje takie dziwaczne mam rolę oczywiście socjologowie w Polsce mają szczególny status szczególnie ważnych komentatorów życia społecznego w morze to jest trochę dygresja, bo chciałbym wrócić do tych zmian, ale kiedyś jakiś socjolog amerykański Majkel bolało bardzo ważną Trump ukuł pojęcie socjologii publicznej takich zaangażowanych w debatą był wtedy przewodniczącym światowego Towarzystwa socjologicznego przyjechał do Polski w na takiej dużej konferencji był na spotkaniu byłem na nim ją tak mówi nasz kraj czuwa socjologia to odgrywało niesłychaną ważną rolę w życiu publicznym przesz Jadwiga Staniszkis tu kilkanaście tomów precyzyjnie w telewizji on też tak, że autobus chętnie mój podtekst, ale wielu innych krajach profesor socjologii nie ma takiego w wielkiego przełożenia na na debatę publiczną i do wracając do figury inteligenta geeków w Polskim życiu publicznym inteligenci wbre w inteligenta narzekającym na smyczy inteligencji odgrywają bardzo ważną rolę w News dawno widziałem dane dotyczące tego jak w krajach OECD w kinie Sokół ministrowie finansów Polska jest liderem jeśli chodzi o tytuły naukowe tak największy w Polskę z krajów, które najczęściej profesor ekonomii były minister finansów skarbnik z pewnej perspektywy można to interpretować jesteśmy niesłychanie emeryt okradł, czyli społeczeństwem prawdę można też inaczej to interpretować można także po prostu topole inteligenckie ma takie bliskie związki sporem politycznym łatwo jest dokonywać przeskoków, a być może wtedy się wcale nie dostarczy już ekspertyzy merytorycznej to otwiera dużo różne dużo różnych możliwości interpretacji, ale im inteligencji odgrywają w Polskim życiu politycznym publicznym jest niesłychanie ważniejszą rolę niż właśnie z pytaniem czy w tych społeczeństwach zachodnich są inteligenci ta klasa kulturowo ważna ma odgrywa zupełnie inną rolę, a PL to już odłóż na bok wróćmy do pana Marka zadaliśmy te same pytania właśnie chwili próbowaliśmy to zdarzyć dla mnie wniosek też staram się go przedstawiać jako taki przewrotny skoro tutaj nie ma żadnego związku z tym jak ludzie odpowiadają na te pytania identyfikację, a ich rzeczywiste zachowania na rynku pracy to może ci wszyscy moi koledzy, którzy używali tezy o próżni socjologicznej po to jest jakiś konkretny czynnik mówiący o rozkładach identyfikacji do wyjaśnienia innych Socha zjawisk społecznych, których ma znaczenie zachowaniem na niemal nie są też uprawnieni do tego już to wcale się nie przekłada na wiele różnych innych zjawisk i rodzajów aktywności przy czym indywidualnej czy zbiorowe, jakie mamy rozkłady tego typu identyfikacji pójdźmy dalej problem z tezą próżni socjologicznej też po takiej żona była później też bardzo mocno trans formowana, więc tutaj niż opieramy cały czas nad tym takim Stefan Nowak był bardzo precyzyjny motorem taką można podzielić się na dziedzińcu szkoły lwowsko-warszawskiej, czyli takich filozoficznych zdyscyplinowany sposób myślenia i precyzyjnie używały języka nawet jeśli próżnia socjologiczna pojawiła się w tekście, który był tekstem eseistycznych mięso mówi o identyfikacjach, ale wielu później badaczy odwołujących się do tez próżni socjologicznej nagle zapomina żony mówiło o słabych identyfikację już po prostu organizacje są słabe albo nie istnieją tu trochę coś innego jakiż ja powiem, że ludzie się nie identyfikują ze swoją spółdzielnią mieszkaniową albo z województwem Mazowieckim to nie znaczy, że te instytucje nie istnieją i że nie działają ręka to takie narastanie takiej nie dramatyzuje łące narracji można zaobserwować tylko w tych opisach zjawisk społecznych no dobrze, ale chce jeszcze pana dopytać co wypełnia to co wielu socjologów nazywało w Polsce próżnia socjologiczna pan wspomniał o tych badaniach dotyczących pracy i tego, że mamy jednak to sieć takich dalszych znajomych właśnie nieznajomych tylko ludzi co, do których się możemy zwrócić, jakie sprawił, że to właśnie takie zdrowe i typowe dla również zachodnich społeczeństw, a co jeszcze jest jej w tej dziurze którą, którą zakopywano pojęciem próżnia socjologiczna możemy popatrzeć wreszcie ma inne takie okulary teoretyczne patrzymy na społeczeństwo możemy np. żeby zaryzykować tezę, że mamy szczególne pola społeczne bardzo rozwinięte pan w tej chwili pensje przepraszam panie z dziennikarzy tak nie można być dziennikarzem tak po prostu, żeby był dziennikarzem muszą być redakcje muszą być Czytelnicy muszą być inne media inne gazety i inne radiostacje te byty razem tworzą pewne pole, które oni tak użyje pewną swoją dynamiką znowuż można nawet pierwsze można się zastanawiać czy ten byt istnieją w sposób rzeczywisty przekrój koło z pewnym opisywania społeczeństwa przez jego badaczy mam pomaga ująć także są ci ludzie po szczególnie ten poziom mikro, gdzie mamy swoje doświadczenia interakcji między konkretnymi ludźmi, ale ten poziom makro tym mówimy o całym społeczeństwie całym narodzie polskim jego transformacji, ale pomiędzy nim są jakieś takie sfery organizujące rzeczywistość uncja pracując na Uniwersytecie jestem uwikłany w pole w pole nauki i tak odnosi się do tego co mówią moi koledzy z uniwersytetu Śląskiego co może mówił Polak, ale zostały po z inteligencji zgodzi się, że no tak no mówimy o inteligenckich zawodach one siłą rzeczy są prawo do nocy jest ta sieć są do redakcji tak dalej, ale 3 czy Uniwersytet tak dalej natomiast, jakby spojrzeć na to społeczeństwo, które najczęściej mówi Polski inteligent, czyli na tzw. chociaż to jest nas morderstwo tak mówić, ale użyję tego określenia tzw. zwykłych ludzi no no gdzie indziej, gdzie są te aktywności, które mogłyby pokazać, że polskie społeczeństwo jest normalne albo nie jest z rzeczy albo wypełnia tę próżnię socjologiczną coś, czego nie widzimy, ale wszyscy ludzie są niezwykli oni też wszyscy są uwikłani zaangażowanie w różne pola, bo pracują, tak więc ich zakład pracy tak też jest jakąś dziedzinę życia zaangażowany w, więc oni są w różnych w takich sferach, które trochę jak takie materią sztuki organizują aktywność społeczną umożliwiało im później znajdowanie kontaktów społecznych Ajaksie Otóż kurzą jak nauczyciele boją się za mało płaci to to są w stanie być może i zorganizować się do działania zbiorowego, więc te Platformy instytucjonalne, które organizują życie czy inteligenta czy zły zwykłego człowieka jeśli dalej dla oka leczono w te istnieją są bardzo podobne jak pisze były inne inteligenci do szkoły to się zgodzić z prezesem Tomaszem Zabłockim i chyba w tym nurcie ta rozmowa przebiegała żywych panuje w majątku hegemonię nad życie społeczne mają to pola bardzo mocno się, trzymając uniwersytety w pole dziennikarskie tak to ostatni inteligenci dominują w ten sposób przechodzą umocniona wpływają na debatę publiczną, ale też inne pola także są dosyć dosyć dobrze skonstruowanej on umożliwiał kontakty między ludźmi także działania zbiorowe tobym powiedział mu tu pojawia się jak w badaniu tego tego zjawiska pojawia się tuż po wzroście znaczenia lokalności węży dzięki reformie samorządu lokalnego 1 z pierwszych osób uciekło chcemy Schmidt wybory demokratyczne w Polsce w pełni mieliśmy wybory demokratyczne do rady gminy później nas reformy Buzka reforma samorządu, która stworzyła powiaty nowe województwa, że te ciała bardzo dużo często pracują energicznie na rzecz zbudowania to jest ich bezpośrednio tożsamości lokalnej, ale także umożliwiają umożliwiają aktywność zbiorową na poziomie lokalnym dilerem uznał też możemy nie lubić swojego burmistrza, chociaż Polacy lubią swoją późniejszą, bo mamy dobre dane z wyborów lokalnych pokazujące jak często oni są wybierani kolejny raz w pierwszej turze tak możemy być sceptyczni wobec tego co się dzieje w naszym powiecie, ale jest taka sfera, która organizuje i ma zasoby infrastruktury ma budżet tej, która Old organizuje życie społeczne w Polsce przyjęło się trochę badać społeczeństwo obywatelskie z perspektywy organizacji społecznych, ale niektóre koncepcję, że społeczeństwo obywatelskie Matejki 3 filar samorząd lokalny organizację właśnie w stowarzyszeniowe życia trzeci to ruchy społeczne w koszu ruchy społeczne jak ludzie w kurzu albo bardzo mi na czym zależy to zawsze potrafił bardzo interesujący sposób zaangażować w Polsce czasem dostać kije ani taka mobilizacja przeciwko przeciwko sobie nawzajem, bo wszystkie debaty, która w Polsce powracają regularnie dotyczące przepisów dotyczących aborcji i nagle tutaj potrafi 1 000 000 ludzi się zebrać i podpisać z wniosek o to, żeby to prawo zaostrzyć z drugiej strony potrafią się z kilkudziesięciu miastach Polski w kilka dni tydzień zorganizować ludzi, żeby przeciwko temu protestować ani też już po są para idzie w gwizdek taki pech mamy cały czas tzw. komórkami kompromis aborcyjny, ale młodzież w są w stanie są w stanie zebrać i coś co jest dla nich ważne, ale czy chce pan powiedzieć, że nie jest z nami tak źle i że ta teza o podium jest po prostu nieprawdziwa nie wiem czy można rozpatrywać ona jest atrakcyjna nos mu pierwsze i k i w naukach społecznych refleksji o nastrojach, bo to jest ważne studium nie mamy tutaj odejść obok społeczną są jacyś ludzie mieszkają w Polsce robią to i to jak to przecież jest nasza wspólnota polityczna, do której mają też należymy nawet jeśli przyjąć do interpretacji, bo na kilku poziomach można tu urzeknie jury to tezę opróżni im to protest można pojeść przyjmiemy to nie życzliwą interpretację, że to jest nieprawdziwe, ale z drugiej strony napędza jakoś dyskusje tak jak zaczęliśmy od tych inteligentów moim zdaniem jest ten potencjał, jaki i że, że narzekamy na własne społeczeństwo, gdy popatrzy szczątki spektrum możliwości, jaki byłby nasz stosunek d s . które szyją w Polsce z 1 strony moglibyśmy sobie wyobrazić takie niesłychanie zadowoleniem Tesco wobec, że jesteśmy tu jest Lublin ma, ale jesteśmy zachodnią demokracją tekst mamy wyższą frekwencję wyborczą i stany Zjednoczone z uzyskałby wyższą często nie żyje w Szwajcarii tam też duże zaangażowanie tak w aktywność polityczną może mu pewne wskaźniki nie są takie problemy mamy śledczy mogą okazać się 1 skrajność przy wesołym druga skrajność jakiś całkowity fatalizm to jest źle nic się nie da zrobić 2 plemiona 2 plemiona tak nie dogadamy się nic się zmienić tak jesteśmy kusi igraszką między siłami tutaj tego ponurego posępnego Wschodu Zachodu, który nas nie traktuje jako WL już się udaje to soczyście moja spekulacja, więc robi to samo co moi koledzy już Kenzo spekulacyjny to co rusz jest również to trzeba być też autoironiczny jak na innych krytykuje, że Juan jesteśmy w dobrym miejscu pośrodku tak narzekanie nie przykuwa się fatalizm, ale też nie ma takiego samozadowolenia stąd taki potencjał do Giodo do zmiany rzeczywiście to co pan mówi wiąże się z tym, że być może za mało jest tutaj takiej refleksji na temat narzędzi, których używamy do tej do tej refleksji taka narracja właśnie z użyciem tej próżni socjologicznej była w dokumencie stała się za łatwo już tak się wzmocniła już tak bezrefleksyjnie zużywania się boję się obawiam że, że próżnia socjologiczna i tu może nie był na desce czeka Pańskiego zdania miała bardzo zły wpły w na stan naszej wiedzy o polskim społeczeństwie ponieważ, jeżeli jest próżnia to znaczy, że jest pustka i że w zasadzie nie ma co badać dno czyli w tym tym hasłem możemy załatwić sobie opis dużej dużej części rzeczywistości społecznej w Polsce i nie zajmować się nią inżynierze wydaje, że Polska nauka strasznie wiele rzeczy prześle Piła od okresu transformacji się nimi nie zajmowała przykładem jest chociażby to co zrobił Gdula, czyli że pojechał 2 lata temu do małego miasteczka zrobił badania takie na pogadać z tymi wyborcami PiS-u i to było wielkie halo, ponieważ to właściciel nikt nie chce ich regulacja zupełna nieprawda przy całym szacunkiem na nasze buduje postać piękny przykład przejścia z pola nauki do Opola polityki już od wczoraj wiem, że będzie kandydował do parlamentu Europejskiego to jest gruba przesada i trochę też takie efekty tego jak wiedza z nauk społecznych funkcjonowania w debacie publicznej fantastyczna książka prof. Uniwersytetu łódzkiego Pawła starosty z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych poza metropolią 1 rozdział jest poświęcony właśnie dyskusji z tezą próżnię socjologiczną pokazuje, że w niedużych miejscowościach przede wszystkim województwa łódzkiego, a także na wsiach są bardzo silna identyfikacja ze wspólnotą lokalną a kto bada czy badaczy lokalności w Polsce całkiem dużo mniej pytanie ciekawe dla takiego badacza sfery publicznej trochę z drogi więc, dlaczego oni się nie przebijali, bo był dla debaty w ad Hok mogą spekulować tylko być może dlatego, że to nie jest nie był nie był wcześniej taki seksowny temat tak teraz mamy ten zwrot ku za należy rozumieć różnorodność biologiczna była seksowna polemika z nią pokazywanie, że znaczenie było seksowne to mnie interesuje, gdy pan wyjaśnia pan zna środowisko z swoje, dlaczego jedne z sekcji czy tyle lat była drugim milczenia tak teraz z mojej strony w tej umowy mogę tylko spekulować to była potęga potęga pewnego myślenia próżnia socjologiczna, która też w ten sposób tak bardzo fajnie powraca, bo można pokazać te wszystkie elementy oraz słuchać jedno są w stanie zorganizować protest przeciwko czemuś no tak, ale to jest incydentalna tak albo mamy miasto idzie sprawnie działa samorząd, a zalew w większości nie są mi żal, bo to kosmos kurkowi to działa zawsze można było trochę w to różnie z tym pytam użył go pędzelkiem wytrychem, który jeszcze tak, choć ciągle ciągle powracamy no dobrze tutaj dajecie te wszystkie argumenty, ale wielu miejsc w innych miejscach jest jednak fatalnie, ale znowu przesłuchujemy, bo myślę, że nie ma takiego rzeczywistej rzeczywiste osoby, które mógłby pan na fotelu obok po prostu Oliwiera, by w ten sposób mówiłaś, że jest nam mandat pewną namyśli pewną osobę ale, ale nie będę tego nazwiska wymienia natomiast estrów tworzymy trochę w tenisie takiego chłopca dobicia teraz sztucznego nie istnieją aż do nieistniejącego polskie ostroga inteligenta, który nic tylko narzeka jeszcze cały czas opóźnia start ale, żeby zrozumieć zjawisko takie takie figury czasem walki warto jest Forte stworzyć ktoś kiedyś zażartował, że rzecz, że socjologowie domiar złego inteligentów to nie kocha tego społeczeństwo polskie nie lubi, bo nie jest tak, jakie fajne zachodnia badacze lokalności kochają te społeczności lokalne PL Norman John Terry silny zwrot zainteresowania i w nauce, ale także w debacie publicznej lokalność no to co się wydarzyło, ale ten potencjał do badania tych w wiedzę na temat tych wspólnot mamy w kona jakoś się nie przebiła być może, dlatego że też ten proces był w debacie publicznej, niemniej nie następował taki, w którym ona była atrakcyjna być może to co jakiś przygodne przygodne czynniki takie czysto ludzkie nam Maciej Gdula świetnie potrafi opowiadać o rzeczywistości społecznej wziął ten element Ignac w sposób interesujący go do debaty dodał Matlak prowadził z tak można powiedzieć, jaki wpły w teza o próżni socjologicznej i jej numer rozprzestrzeniania się jej seksowne aż żona zdominowała w pewnym momencie czy do dzisiaj właściwie taka popularna jak i w jaki sposób ona wpłynęła na rzeczywistość w Polsce czy na politykę i 33 da się w ogóle czy pańskim zdaniem uda się tutaj zobaczyć jakieś połączenie z tobą można powiedzieć, że to jak widzimy polskie społeczeństwo na jak naukowcy inteligenci widzą polskie społeczeństwo już ustaliliśmy, że widzieli bardzo jednostronnie, a wręcz można, że nieprawdziwie wpływa jednak na to w jaki sposób toczy się polityka to stopami ułóż usprawniła przejazd z grubsza się zgadza uwolnienie miasta w regionie mięśnie mimo to w tych socjologów jak to się przykłada nam to byłby byłbym w stanie tylko o też ich też spekulować, ale proszę zobaczyć czym się różnią debaty w debaty przed wyborami samorządowymi od debat przed wyborami ogólnopolskimi tu właśnie mamy jakieś takie próby mobilizacji wyborców jakimiś bloków są stroną pewnych partii strachami, które mają jednoczyć całą wspólnotę polityczną pod jakimś seryjne, ale naród kontra ZUS grają dziś czarno ludzi jak myślę, że ludzie albo uchodźca albo gej albo coś tam, ale też nasza wiedza na temat tego mechanizmu tak przez ostatnie już po 4 lata od kiedy kiedy ta zarządzanie strachem dotyczące uchodźców na tyle wzrosła rok wydaje się, że tego w rodzaju mobilizację udaje się coraz lepiej kompromitować inne w nie wiemy jak się rozwinie ta sprawa dotycząca tego straszenia w szczycie grają w sferach nazwijmy to tak szczucia szczucia gejem, ale myślę, że o tu od razu było umiejętność rozpoznania tego mechanizmu wszyscy ludzie by badający migracje czy w dni czy osoby inaczej patrzą co mam na naszą powinność wobec uchodźców w 2015 roku Stali się bezbronni wobec tego mechanizmu nie nastąpił taki taki taki odpór teraz tak teraz jest odpór tak teraz się wydaje na 2 lutego wschód jest od burzy gdyby, gdyby obecnie rządząca partia zaczęła nas jest straszyć czymś co jest realnym zagrożeniem tobyśmy tobyśmy tu też nas wyśmiali to byśmy mu wielu ludzi, by też wyśmiał tak to pani względem stron moim zdaniem straci wiarygodność, ale 3 jeszcze wracając do tej próżni socjologicznej cały czas chce pan na tak docisnąć, bo wydaje mi się, że jednak, jeżeli czegoś nie widzi tak jak mówiłem no to co się przekłada na to, że się nie widzimy, by w związku z tym popełniać jakieś błędy czy Banaszka nie ma wrażenia, że to zaskoczeniem zwycięstwem PiS -u i tym, że w ogóle ten pisowski lud tzw. istnieje, że on coś coś tam uważa, że ma jakieś, że np. część z tych gmin z niechęci do koalicji to jest droga może w nich transformacji może wynik, jaki zaniedbany może tego, że nagle to sobie broń pokazuje, że mała Marlena tej prowincji zlikwidują te dworce komisariaty tak dalej to znaczy, że to, że tego nie widziano też było właśnie efektem takich zaniedbań jak jak powtarzanie tej tezy o próżni socjologicznej możliwe na czynny był to byłoby zbyt daleko idące stwierdził, że próżnia socjologiczna przekłada się ma takie ani inne sytuacje znaczy powtarzanie tez opróżniać uliczne może taki dyskurs analizy zjawisk społecznych toczone przez przez pewne elity intelektualne, w którym próżnia jest 1 z narzędzi autobus utknął w latach zaniechań zapytał, ale Bóg chciał zwrócić uwagę na taką szczególną cechę naszego myślenia o zjawiskach zachodzących w Polsce tu też różnią się wpisuje przecież taki stosunek do elity negatywny wzrost posta w anty terrorystycznych to to nie jest pozwalałaby stosy nie zdarzyło tylko tutaj, dlatego że daliśmy już jest socjolog obie z trującą różnic socjologicznych targnął własnych jak wygląda polityka w stanach Zjednoczonych Wielkiej Brytanii i innych krajach naszego regionu tak hojni, bo to jest chyba jakiś szerszy procesory pewnie w każdym z tych miejsc jest jakaś jego taka obojętność lokalna już ma swoją rolę inteligencji i sposobu tego jak inteligencja i wielu, ale średnia, ale chce powtórzyć, że jeżeli coś się z próżnią to znaczy, że tam nic nie ma i nie warto tego badać czy np. z tego nie wynika taki oto fakt, że prześle piliśmy Polska nauka i polscy politycy również liberalni przede wszystkim, ale to właśnie wszyscy przeszczepili to zamykanie tych dworców na prowincji to, że tam jest jakaś gorycz to, że jak się zamyka pocztę punkt Pocztowy tu nie chodzi tylko oto rząd może z nierentownej, zwłaszcza należałoby zlikwidować, ale też żąda tych ludzi jakoś tam jest ważny i t d . no i zaskoczenie zaskoczenie polskich polityków liberalnych, ale też niektórych polskich naukowców w tym, że tam ważny jest jakiś jakieś takie poczucie opuszczenia na tej prowincji jest dla mnie zaskakujące życie jest w świecie społecznym strasznie dużo rzeczy szybciej nie jesteśmy w stanie wszystkich zauważyć, że uzupełnią podam przykład z innej parafii inne miejsce inny temat badawczy inny kraj, ale też końca lat siedemdziesiątych czasówka Sweet taki fantastyczny amerykański socjolog dokonał 8 latach 70 kwerendy badań dotyczących alkoholu w amerykańskich naukowców, po czym 95 % tekstów dotyczyło przestępczości z wypadków samochodowych tak dalej Mac alkoholu czy w Polsce czy w stanach Zjednoczonych to jest część naszego codziennego życia im już każdy z nas codziennie pije tak, ale to jest coś co chcemy robić można, by to badać na 1000 różnych sposobów badać jego konsumpcję w czasie uroczystości rodzinnych tak dalej, ale skupiano się na tym co i słusznie było zdefiniowane jako problemowe i w agendzie politycznej i także uwagę, że badacze nie zmieści się wszystko oczywiście należy zadawać pytanie, dlaczego pewne tematy poza nią wychodzą na pewno się w niej mieszczą się jak i ten dołek to im to pan zadaje słuszne pytanie, dlaczego my w pewien rozpad tak było po chce pokazać, że zamykanie poczty dworców transportu transportu publicznego w tych w tych miejscach był były niezauważone, ale też można co powiedzieć, że dzięki tej narracji w całkiem potężne siły tam przecież ruch być może nawet w tych miejscach, że ja to wreszcie mam samochód i jestem w stanie gdzieś pojechać jak pan samochodem panie w jakimś PKS-em czy się tłuc ja przyjechałem dzisiaj tu na rowerze być może dla wielu ludzi inni niekoniecznie mieszkających na tej zarysowany przez pana prowincji, gdzie mieszkają zwykli Polacy też wyższych grał w głąb Rosji, a co przyjechało ich poważną dyskusję do poważnego Radia na rowerze ani samochodem jak pan teraz w zawieszamy naszą rozmowę tutaj myślę, że to jest temat z jeszcze kolejne spotkanie i pewno kiedyś do niego dojdzie bardzo panu dziękujemy dzisiaj naszym gościem był dr Mikołaj Pawlak socjolog z uniwersytetu Warszawskiego autor takich badań na temat próżni socjologicznej dziękuję za zawał za przybycie do studia dziękuję bardzo audycja świat się chwieje, którą przygotowali Anna Piekutowska i Grzegorz Sroczyński, a za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich programu goście Passenta wydawał naszą audycję Bartłomiej Pograniczny zrealizował Daniel Kowalewski do zobaczenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA