REKLAMA

Przemysł farmaceutyczny i konflikty interesów

OFF Czarek
Data emisji:
2019-03-25 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studia gości dr Emilia Kaczmarek z centrum bioetyki i bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz kultury liberalnej dzień dobry dzień dobry w konflikt interesów i przemysł farmaceutyczny tak można naszkicować dla na dzień dobry temat nasze rozmowy, chociaż pewnie wiele osób może się poczuć zdziwionych w Rosji i jak to przemysł farmaceutyczny konflikt interesów w doprawdy jak to możliwe w grę może najpier w wyjaśnijmy czym w ogóle nie jest ten konflikt interesów, bo to Rozwiń » chyba nie jest takie oczywiste innym pojęciem tym konflikt interesów można inną opisać jako mobbing taki układ bodźców taką taki układ, który tworzy pewną sytuację pokusy, które zwiększa ryzyko niedopełnienia swoich obowiązków zawodowych i oczywiście z konfliktem interesów możemy mieć do czynienia nie tylko w obszarze tak przez inwestora zewnętrznego tak i w wielu miejscach eliminujemy te konflikty np. niedopuszczalne jest, żeby nauczyciel, który jest rodzicem egzaminował swoje dziecko tak, jeżeli mówimy o kontekście edukacyjnym niedopuszczalne jest, żeby sędzia, który rozpatruje sprawę posiadał jednocześnie akcje firmy, której ta sprawa dotyczy tak śmiałych jest albo rozwiązać problem wożę jej dobrze wycofuje się, gdy nie będę się z tą drogą tak oczywiście rolnicy w ogóle w polityce też ma może mieć do czynienia i często mamy z konfliktami interesów natomiast jeśli chodzi o przemysł mocno myślę o tym, się przypomniał, że wśród, gdy dyrektor teatru operowego, żeby jednocześnie Afryki podpisują umowy z samym sobą jako dyrygenta w trakcie zatrudnia u siebie no tak to też jest problematyczna sytuacja natomiast w kontekście przemysłu farmaceutycznego konflikty występują w różnych relacjach czek na szkodę, jeżeli mówimy o sytuacji naukowca czy lekarza tona szkła to osoba, która udziela sponsorowanego wykładu na temat różnych leków stosowanych w leczeniu danej choroby, ale ten wykład sponsorowany przez producenta tylko 1 z nich tak to jest taka właśnie sytuacja, która może mieć miejsce w kontekście farmaceutycznej wtedy wiadomo, że pojawia się pewna pokusa, żeby prezentować ten lęk sponsora ruszył twierdzą, że w świetle leczy też, jeżeli wiemy np. czy ukrywać ewentualnie kosz jakoś krytyka tak trudniej skrytykować kogoś kogo jesteśmy zależni finansowo w tym podobnie jeśli chodzi o marketing farmaceutyczny skierowany do lekarzy, czyli wizyty przedstawicieli medycznych w gabinetach medycznych to tutaj również mamy do czynienia z takim w pewnym sensie istotą owym konfliktem interesów po 7 proc wolnych już nie przepisują leki i jakie leki przepisane na lekarzy mają obowiązek przepisać tylko i wyłącznie leki w oparciu tego dobro pacjenta i wiedzę medyczną natomiast celem przedstawiciela medycznego jest to, żeby nakłonić lekarza do tego, żeby przepisywał na konkretny legł, u których przedstawiciel medyczny opowiada rozumie, że nie zawsze, gdyby jest negatywne w tym sensie, że być może jest więcej niż 1 latek, który wciąż ma na uwadze dobro pacjenta wiele jest tańsze droższy jakiś tak i teraz, żeby lekarz może porównać to by poruszać w pewnej przestrzeni w tak na czym momencie, kiedy już mamy różnicę ceny, a mówimy o lekach, które majątek z tekstem skład odnotowuje się gniew i np. koszty po stronie pacjenta, którego można byłoby uniknąć zresztą wiele badań wskazuje na korelację między tym, że lekarze przepisują właśnie droższe leki np. leki innowacyjne wtedy, kiedy częściej chodzą na różne szkolenia czy przyjmują drobne prezenty przedstawicieli medycznych itd są Nisko nie do przepisywania tych tańszych odpowiedników, tak więc tutejszą krzywdę pacjenta nie będzie to, że dostanie mleka, który jest dla niego niepotrzebny koszt po prostu to będzie legł droższe w momencie, kiedy jeszcze tam dochodzą problemy z fundacją DK Notus to może być też dodatkowe koszty dla całego systemu w natomiast oczywiście po stronie uprawnej tak to już jest nim, gdyby te relacje tak przebiegały tak idealnie to powinno wyglądać w ramach przepisów o nią co o nim wtedy te problemy te nie byłyby mniejsze, bo teoretycznie przedstawiciele medyczni nie mogą być mogą mówić przekazywać tylko takiej informacji, które są zgodne z charakterystyką produktu leczniczego tak czy nie mogą zmieść, lecz jakiś inny tego, że dane leki z bardziej skuteczne niż realnym niż jest natomiast kiedy robiono różne przeglądy tych treści, które przedstawiciele zostawiają różnych ulotek będą to widzieć żonę niestety często są tendencyjne, czyli jednak np. dużo mniej uwagi poświęcają mi się z defektem Bożena, a wyolbrzymiają skuteczność tych leków możemy teraz są w związku z tym rozwiąże magistra port, który przygląda się przejrzystości w takt w LM i miałam okazję w współtworzyć jako centrum bioetyki im Piotra ważny raport, który PiS tworzyło także Dental Health euro to jest takie ogólne europejskie Stowarzyszenie zrzeszające różne organizacje pacjentów, zwłaszcza w ochronie zdrowia psychicznego w terenie i stworzyliśmy raport DM, który ma być takim otwarciem dyskusji na temat możliwości uregulowania konfliktu interesów na poziomie europejskim i poza samym raportem odbywał się też liczne spotkania była debata we Francji była debata w Polsce w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie właśnie o tym problemie rozmawiali zarówno przedstawiciele środowiska lekarskiego firm farmaceutycznych, jaki po raz pierwszy chyba w Polsce także przedstawiciele organizacji pacjenckich powstało w styczniu raport, który ten pokazuje też jak to zostało do tej pory uregulowanych w różnych krajach europejskich i otwieram dyskusję jak proponuje uregulowanie tego na poziomie ogólnoeuropejskim i raport ten był też prezentowany w parlamencie europejskim w styczniu nowości jak byście można było uregulować, ale myślę sobie, że pewnie, zanim porozmawiamy o tym jak to uregulować na poziomie europejskim bardzo jak rozmawiać z exposé to jest uregulowane na poziomie krajowym, bo to nie jest tak, że jest to jak gdyby wolna Amerykanka, że to jest dziki zachód tylko na drodze przepisy są w Polsce inni to jest uregulowane w różnych, jakby te regulacje sprytne rozproszone jak z 1 strony mamy prawo, które reguluje działalność też przedstawicieli medycznych na szkodę zakazuje i wręczania prezentów, których wartość przekroczyłaby 100 zł lekarzom i też te prezenty powinny być zgodne z praktyką, lecz związane z praktyką medyczną tak pewnie wszyscy znamy, kiedy idziemy do gabinetu lekarskiego jakiś długopis jakiś medal złoty Stetoskop także logo danej firmy to są właśnie te prezenty, które dostają lekarze, które są zgodne z prawem natomiast dołkiem czas wprowadzenia tych regulacji jak wskazują m. in. badania Pauliny Polak w nocy było naprawdę wolna Amerykanka tak, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych bardzo drogie prezenty dla lekarzy wycieczki w jakiś tropikalne wyspy na interpelacje faktycznie winni przybierały dość się patologiczny kształt teraz są już uregulowane natomiast też oczywiście zdarzają się różne inne w sposób różne próby obchodzenia tego taki, iż rozbijanie fakturze bez kwoty były mniejsze zresztą jak wskazują badania z kolei Martyna k Makowski inny socjolog, który się zajmuje tym tematem, ale i na przeprowadzaniu z nimi wywiady z samymi przedstawicielami medycznymi to oni sami też wskazywali, że starzenie się wręczać prezenty, które są niezgodne z tą ustawą Szkot alkohol w, więc tym to jest czy jedyny element tej regulacji z drugiej strony mamy też samoregulacje rektorzy uczelni regulacji, które wprowadziły w firmy farmaceutyczne do tej na polskim rynku energetyki wyraźny podział między innowacyjne między innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi Zeng zagranicznymi, które produkują anten w nowe leki i polskimi producentami, którzy często niektórzy z kim często specjalizują się w producentach innych produktach generycznych tak oczywistych kopiach leków innowacyjnych rozwiązań płyną kupuje czas ochrony tak jak już płynie czas ochrony patentowej i oni mają oni formują różne stowarzyszenia w ramach stowarzyszenia mają różne kodeksy taki sam regulacyjne i tutaj najbardziej ambitny jest kodeksy in Harry my, czyli tego związku innowacyjnych firm farmaceutycznych, które wdraża też te przepisy samo regulacyjnych, które są ujednolicone na poziomie całej Unii Europejskiej jeśli chodzi o tym, właśnie największe innowacyjne firmy farmaceutyczne i oni m. in. sami na siebie zobligowani do tego, żeby upubliczniać informacje o tym ile dany lekarz dostaje od danej firmy w przy czym za zgodą tego lekarza tak tutaj też wchodzić tylko on problemy ochrony danych osobowych w tym na razie jest, ale ilu zdaje, czego popłyną między Lechem niech tak oczywiście za łapówkę publiczne bez sensu oczywiście inny, jakby cały też znany z ról tego o tej przejrzystości tego nikt nie chciał mówić o tym co możesz też, gdy ma znaczyć polega na tym także tereny te relacje są potrzebne, gdy nie mamy się, czego wstydzić, więc upubliczniane tak te informacje o oczyszczenie z łapówki tylko na szkodę wynagrodzenia właśnie za jakąś konsultacje za wykład, ale też to, jeżeli mówimy o lekarzach tak, ale te relacje mogą też dotyczyć organizacji pacjenckich i wtedy na szkle często jest tak, że firma farmaceutyczna finansuje całą kampanię społeczną dotyczącą jakiejś choroby tak mi wstyd to też już są bardzo duże mogą być bardzo duże kwoty i możemy wejść na strony internetowe poszczególnych firm farmaceutycznych i zobaczyć sobie takie spisy tak ile dana organizacja dostała ile dany lekarz, a on otrzymał tych korzyści majątkowych przy czym w przypadku lekarza, jeżeli naszego lekarza na takiej liście nie znajdziemy to jeszcze nic nie znaczy no bo po prostu musi nie zgodzić na to, żeby upublicznić te dane teraz czy można upublicznić tworzy się nie zgodził nie echem w A 2, że na pewnym pewnie nie poddamy się w toku szukania danych o naszym lekarzu, bo obecnie te informacje są publikowane w formie, która jest zupełnie nie przystępna tak jakby trochę zaprzecza temu idei przejrzystości na, toteż zwracaliśmy uwagę w raporcie, że powinien powstać właśnie taki scentralizowany system, który funkcjonuje już w niektórych krajach funkcjonuje w stanach Zjednoczonych w 100 wpisujemy nazwisko i wiemy tak dostajemy informacje teraz wygląda także trzeba wejść na stronę każdej firmy przejrzeć dziesiątki stron pdf któryś z nich nie rytualne, więc możemy wyszukać tego po nazwisku wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja jedenasty 20 już za chwilę dr Emilia Kaczmarek z centrum bioetyki i prawa Uniwersytetu Warszawskiego jest państwo mają goście wracamy po informacjach w w studiu dr Emilia Kaczmarek centrum bioetyki i bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz kultura liberalna rozmawiamy o konfliktach interesów, jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny oto relacje z innymi osobami warto podkreślić, że to nie od razu kontakt z lekarzem czy naukowca czy lekarzy naukowców różnych grup pacjenckich z firmami farmaceutycznymi jest naganny i niewłaściwe oczywiście nie jest tak ten kontakt jest konieczny i wielu obszarach bardzo niekorzystny tym raporcie odróżniamy też sfery badań naukowych i tej współpracy, która między lekarzami, a firmami farmaceutycznymi zachodzi w ramach badań naukowych od tej aktywności czysto marketingowej taki oczywiście nie firmy farmaceutyczne tak muszą mieć kontakt z lekarzami także po to, żeby monitorować skuteczność swoich leków natomiast na nie wszystkie z tych jego formy tych aktywności faktycznie są są konieczne tak nie jest tak n p . że lekarze potrzebują przedstawicieli medycznych po to, żeby dowiedzieć się o tym jakie są leki na nowym rynku Pekin oczywiście istnieją różne inne w źródła wiedzy, z których lekarze mogą korzystać, a wiedząc, że te materiały, które dostają od firm farmaceutycznych nie zawsze mi będą w 100 % obiektywne, tym bardziej powinni sięgać również to ono do innych źródeł czy też przede wszystkim do innych źródeł tego pojawiają się też takie postulaty, żeby n p . w ogóle nie dopuszczać przedstawicieli medycznych tak do lekarzy jest w tym celu Mendy informowanie czy też reklamowanie nowych leków pojawiają się pierwsze takie przychodnie w Polsce, które po prostu chce z nim wiąże duże, że nie wpuszczają w sferze zewnętrznych tak przed kolejnymi w Szczecinie jest taka mistyka przychodnia tak wolna od e-marketingu farmaceutycznego natomiast oczywiście nie należy demonizować tego tego kontraktu z przychodni przychodnia ma lekarzy, którzy tylko i wyłącznie pracującej przychodni w bardzo modny i wreszcie Rosja w 5 innych na razie nie ma zakazu wstępu oczywiście może tak być natomiast jeśli chodzi o mocy demonizowanie tego kontaktu to widać też w różnych badaniach ankietowych wśród pacjentów, że sami pacjenci rozróżniają też inne rodzaje tego kontaktu i np. LG czy generalnie to ta świadomość także, że lekarze otrzymują jakieś korzyści od przedstawicieli medycznych wpływa negatywnie na zaufanie pacjentów do lekarzy i badania wskazują, że Szkot pacjent się dowiedział, że lekarz przepisuje konkretnie i jemu dany lekarz i 3 jest też koszt finansowy związany z producentem tego leku będą bezpieczni dumni składni przyjmować te leki tak, ale z drugiej strony wyróżniają na skład bardziej negatywnie wpływa na zaufanie świadomość, że lekarz n p . my posiada akcje firmy farmaceutycznej czy, że ta firma finansuje jakiś wyjazd tego lekarza nawet konferencje naukowe niż samo to, że lek. Szkot udziela konsultacji czy właśnie w ramach badań naukowych związanych z tonu filmu w czasie badania naukowe często badania naukowe są możliwe tylko dzięki inwestycji finansować szkoły finansowym firm farmaceutycznych także obrażanie się do stawiania barier zbyt wcześnie oznaczałoby też autorzy badania naukowe w ogóle nie został przeprowadzony w Tax on zdecydowanie teraz wiele badań naukowych jest finansowanych przez przemysł farmaceutyczny coraz trudniej też nikt tej postawić taką wyraźną granicę, bo często jest tak, że badania podstawowe, czyli te, które służyłyby wytworzeniu samej nowej wiedzy są prowadzone przez różne instytucje publiczne, ale potem bez nich wyników korzystają też firmy farmaceutyczne przy dalszym opracowywaniem leków jest coraz trudniej też jednak jasno posłom powiedzieć kiedy, kiedy mamy do czynienia tylko z finansowaniem prywatnym, kiedy tylko z finansowaniem publicznym natomiast tutaj pojawić kolejny problem mianowicie taki, że to co jest najbardziej, gdyby potrzebne z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych niekoniecznie jesteś tym co jest najbardziej opłacalne tek może się po prostu ne opłacać tak finansować też produkty, które wcale nie są potrzebne dla dla pacjentów jest, by promować resztek ryb w pewnym sensie konstruować nowe potrzeby zdrowotne, gdyż w skali globalnej widać to chociażby w przez to, że w przez wiele lat różne choroby tropikalne, które dotyczą już dziś dotyczyły przede wszystkim najbiedniejszych populacji były zaniedbywane tak nie prowadzono badań nad gminą od populacji w 100 nie było ich stać na zakup tych leków, więc nikomu nie opłacało się inwestować w tego typu badania dlatego on no i pieniądze publiczne są też konieczne tak, jeżeli chcemy, żeby te to co faktycznie jest opracowywane były też tym co jest najbardziej potrzebne, w jaką powinno najbardziej zależeć na temat ten konflikt interesów, bo jak najmniejsze bo, żeby w ogóle nie występował w nowo ktoś, kto traci zniżek z 1 strony pacjenci tracą, bo potencjalnie albo dostają nie takie leki, jakie są dla nich najlepsze albo takie lekcje są dla nich najlepsze, ale płacą więcej, ale z drugiej strony państwo tak czy liznął pieniądze podatników, w czym myślę, że w dół w dłuższej perspektywie są to wszystkim powinno zależeć na tym, żeby eliminować te konflikty interesów, które mogą być bardziej szkodliwe, które można wyeliminować i które też podważają zaufanie do medycyny tak, bo jeżeli myślą o konfliktach interesów z 1 strony można powiedzieć, że wiele z nich tak same w sobie nie one nie są nadużyciem tylko zwiększają rośnie ryzyko różnego rodzaju nadużyć takich jak stronnicze przedstawianie informacji czy właśnie to, że ta recepta nie będzie optymalna natomiast z drugiej strony wszystkie podważają zaufanie do medycyny i to widać było m. in. w różnych systematycznych przeglądach treści na stronach internetowych ruchów antyszczepionkowych 3 mecze ruchu związanych z promowaniem tzw. medycyny alternatywnej to jest 1 z narracji tam stale obecnych także i Słuchajcie ekspertów, bo oni wszyscy są w kieszeni firm farmaceutycznych i to oczywiście jest jakby podważy zaufanie do tej tradycyjnym telemedycyny czy do jedynej prawdziwej medycyny wyr w w nadmierny sposób na tylko że, jaki może być rozwiązanie tej sytuacji wydaje się, że właśnie konieczne stworzenie takich źródeł wiedzy, które mogą być największym stopniu wzbudzać zaufanie byłyby właśnie bezstronne tek no bo rodzic, który jest zaniepokojony czymś co przeczytał w internecie na temat Niewiem szkodliwość jakichś szczepionki może nie zaufać lekarzowi, który nawet będzie świetnym ekspertem, ale jeżeli zobaczy, że jest finansowo związany z producentem tej szczepionki TK to będziesz tutaj doszukiwał tej jakiejś ukrytej intencji CZMIS albo jej nie ma tak no ale zaufanie jest podważone dlatego potrzebujemy tych źródeł, a potrzebne zaufanie lekarzom nie jest konieczne tak, że to lekarze na grzyby lekarzu narzeka na plac na brak pracy to on już zastanawiać, dlaczego tak, ale rozumiem, że Polacy mieszkają lekarza także skromne gabinety są pełne myślę, że bez względu na to czy zaufanie jest nadal naruszone czy nie czy na pewno jest tak, że konflikt interesów nie są najważniejszym problemem polskiej służby zdrowia i pewnie też dlatego tak trudno jest nam zwrócić wzbudzi zainteresowanie Ministerstwa Zdrowia tym problemami organizowaliśmy debatę w biurze rzecznika można zrobić taką debatę n p . nad zalewem sponsorowanych przez firmę farmaceutyczną możesz rozważyć jak życie teraz tak, że Ministerstwo Zdrowia ma takie doświadczenie w tego typu, że może wtedy więcej osób się zjawiło się w każdym razie no niestety to było smutne doświadczenie, że w tej w czasie tej naszej debaty w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich tak zapraszaliśmy też właśnie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w ich tutaj niestety nie znaleźli czasu, ale żeby, żeby przyjść porozmawiać na ten temat o tym, natomiast jeśli chodzi o zaufanie ciekną lekarze nawet prawnie tak to zawód zaufania publicznego i lekarz może jest leczyć skutecznie tylko jeśli pacjent będzie mu ufał, że nie będzie ufał to nie będzie przyjmował tych leków, które lekarz poleca ani stosował się do zaleceń tak oczywiście w Polsce mamy za mało lekarzy lekarzy za mało zarabiają niż służba zdrowia niedofinansowana i desek, by najważniejszy problem, którym w pierwszej od razu powinno się zająć państwo na to nie znaczy, że nie powinniśmy też rozmawiać ne o ich problemach chociażby właśnie takich jak konflikty interesów i związane z tym negatywny wpły w na zaufanie pacjentów, a nie ufa lekarzom ufam wszystkim jak leci i nie wszystkim fakturowaniu w Mazowszu w nerwicy w Polsce tak płynnym popularność ruchów antyszczepionkowych popularność medycyny alternatywnej tak to jest realny problem zdrowotny, którego nie można bagatelizować myślę, że zdarzy, że używamy terminów takich jak medycyna alternatywna tak tzw. sonety tzw. zniszczono Księstwo może czary Mary może co mówić bardziej nie medycyna alternatywna mało tego zdaje się, że nawet bardzo wśród zawodów na liście zawodów jest 1, który właśnie wstyd z tej przestrzeni czary Mary jest formalnie na liście ministerialnej w Środzie strata czy nieco ponad 2 jest krzyk krzyk przedziwny zawód musi zechcieć sprawdzić, które wprost to sprawia, że do aż ktoś podejrzewa, że coś jest nie w porządku to wina tak to przecież tutaj państwo powagą swego urzędu gwarantuje mi to, że wzorzec sporządzono na taki mam też problem z homeopatii uciekł, bo wiadomo, że kocha, że jest na nim ważnych dowodów na skuteczność tej metody leczenia natomiast ona nie jest jedynym zwalczana i jedno z uzasadnień bardzo zresztą kontrowersyjnych brzmiał tak, że homeopatia przez to, że to jest właściwie takie trochę nic w taki cukier przepisy ważne biura jest szkodliwe, więc czasami lekarze stosują umieją w takich przypadkach, kiedy już nie są w stanie Naczk mają do czynienia z pacjentem mysz hipochondryk Emu, który się domagać jakiegoś ćwiczenia, które zdaniem lekarza jest niepotrzebny no i wtedy lekarz przepisuje homeopatii, mimo że wie, że to nie działa, ale pacjent będzie zadowolony z miedzi efekt placebo prawdopodobnie wystąpi no i zosta w sobie tu mandacik takie narzędzie właśnie pozbywanie się pacjentów, żeby im zamiast przepisywania leków w prawdziwych, które mają za wszelkie skutki uboczne natomiast oczywiście to jest bardzo kontrowersyjne uzasadnienie, bo są też potężne mistyczne wobec pacjentek zakłada, że zakładamy, że nie jesteśmy w stanie przekonać go pacjent też empatię nie jest źle rozsądne, żeby zrozumieć, ale turystycznego jest odwrócenie zależności taki, że to Passent pacjent decyduje, kiedy zadowolony z leczenia ani lekarz no no tak dzisiaj zresztą już odeszliśmy przynajmniej w zeszłym w ramach takich rynek rekomendacji tego, czego dążymy odchodzimy taki pat realistycznej relacji lekarz pacjentek, której lekarz jedyny wie co jest dla pacjenta dobrej po prostu może mu rozkazywać co pacjent ma robić czekać na zawsze musi się zgodzić na na leczenie i jej sukces leczenia bardzo dużym stopniu zależy od pacjenta, jeżeli pacjent nie będzie wierzył w to co lekarz mógł mówić co nie będzie też tego stosował, więc wtedy, gdy nie ma nie ma wyjścia nie ma ucieczki tego zaufania w nos zasiedziali tu trudno znaleźć taki dobry to co nie pojmuję jak nic bez zgody pacjenta, ale z drugiej strony też nie powinno być także dopasuj rodzaj kas, jeżeli spojrzymy np. użycie czy spożycie antybiotyków w Polsce to pewnie często mnie nie tylko bierze z tego, że tak przypisują to by lekarze, ale raczej pomoże także z tego, że dobrze tego domaga się pacjenci, których samorząd już raz lepiej coś takiego silnego, żeby to wszystko zdusić w zarodku ale kto na pewno też jest problem zawsze im też przy czym mu przy tym przy rozmowie o tym, tak co zrobić z konfliktami interesów jak pewnie też przy prawie każdym problemie w ramach opieki zdrowotnej w innych obszarach są też uwagę tak na to, że konieczne jest edukacja Mac edukacja wszystkich stron i studentów medycyny, którzy w Polsce są bardzo nieświadomi tego problemu jak pokazał też badania Marty Makowskiej i pacjentów, a także, by wszyscy mogli dokonywać tych jak najlepiej poinformowanych decyzji wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja 1140, że kilka minut dr Emilia Kaczmarek z centrum bioetyki i bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego studio informację za 3 minuty 1140 dół w dr Emilia Kaczmarek z centrum bioetyki i prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz kultury liberalnej z państwowym gościem stawiamy konfliktach interesów i przemyśle farmaceutycznym i w raporcie i narkoman rekomendacja, aby w było lepiej na poziomie europejskim, czyli miasto miałoby wyglądać raport na razie przede wszystkim zaleca właśnie, więc i przejrzystość aptek, czyli czy wszystkie informacje w 1 miejscu oby jak najwięcej w 1 miejscu tak, ponieważ jest to do czego już i tak wiele firm się z SO blisko wału w ramach samoregulacji tylko, że na razie robią to niestety w formie która, jakby przeczy tej idei przejrzystości, ale te firmy działają na terenie całej Unii Europejskiej różnych krajach są różne przepisy i niektórych państwach też wprowadzono już takie obligatoryjne różne rejestry przejrzystości, więc propozycja była taka, żeby dalej idąc tą samą drogą po prostu stworzyć ogólnoeuropejski rejestr podobny do tego, który funkcjonuje n p . w stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie możemy tak w sposób dość niewygodny dla użytkownika wpisujemy nazwę konkretnej organizacji pacjentów lub konkretnego lekarza i znajdujemy tam informacje o tym, taksy z firmą farmaceutyczną on jest związany czy dana organizacja natomiast takie dane tego one są mogły być ważne nie tylko dla samych pacjentów, którzy potem mogą porozmawiać już ze swoim lekarzem na temat tych związków innych, ale też łóżka dla dziennikarzy albo bardzo dużym problemem niż dzisiaj jest także to, że dziennikarze często tak zupełnie bezkrytycznie przyjmują różne informacje materiały prasowe od producentów leków czy też lub, prowadząc jakieś wywiady teksty zwanymi liderami opinii, czyli osobami wpływowymi ekspertami w najbardziej związanymi z z daną firmą zupełnie nie mnie pytają o te konflikty i interesów i ciężka powtarzają w jakiejś mierze informacje niesprawdzone w taki, kto miał miejsce chociażby WSA w kontekście innych tej epidemii dzisiaj uzależnienie od opioidów, więc z 1 strony dziennikarze mogą bardzo skorzystać z takiego rejestru z drugiej strony do badań socjologicznych także to by było bardzo korzystnym pozwalałoby dalej badać jak skutki tych różnych relacji już nas na wielkich liczbach tak, żeby może tak dałoby się udowodnić, że nie ma żadnych niepokojących tej korelacji tek, więc skoro firmy twierdzą, że tak właśnie jest tym bardziej nie powinny bać się udostępnić tych danych wreszcie mogłoby to zminimalizować biurokracji jak potoczyłby się bardzo boimy to starzyzna już w tym znowu będziemy, jakby ten poszerzać obowiązek sprawozdawczości jakiegoś ujawniania, który jest niczemu nie będzie służył poza poza rozrostem biurokracji Edge nie powinno dochodzić taki rejestr mógłby też zastąpić mają różne deklaracje konfliktu interesów, które już teraz muszą składać autorzy np. artykułów naukowych niekiedy składane jakiś artykuł do czasopisma, zwłaszcza dotyczy obszaru medycznego techno to musi też taki autor jest z ZUS i powiedzieć tak czy rzeczy to badanie, bo sponsorowane członek związku z daną firmą, jeżeli dobrze pamiętam to nie wszyscy to robią albo nie wszyscy ci, którzy nie robią to np. czasowe to nieświadomie czasem świadomie zatajają tak niestety mamy tak też problemy z tym deklarowanie duszki konfliktu interesów, ale jest też uciążliwe po stronie, gdy autora, który musi tam wszystko wpisywać niektóre redakcje te wymagają na lata wstecz jest to uciążliwe, gdyby powstał taki rejestr no, toteż te redakcje mogłyby po prostu winniczków czyny czerpać te dane tak sposób zautomatyzowaną wraz z takiego rejestru podobnie byłoby to też użyteczne dla wszystkich instytucji publicznych, bo obecnie przecież często jest tak, że jakiś organizacje pacjenckie np. wchodzą w relacji z Ministerstwem Zdrowia nazwisk po i składając petycję o refundacji konkretnego leku tak no i w tym momencie też to byłaby kwestia 1 kliknięcia dla instytucji publicznej, żeby sprawdzić czy nóżka ta organizacja pacjentów jest finansowana w ślad za różnego rodzaju Indios czasami też są wspierane właśnie przez ten prowadzi badania pokazują, że te organizacje WOPR działające w obszarze ochrony zdrowia większość z nich przyjmuje znaczne środki od przemysłu farmaceutycznego taki tutaj też pojawi się szereg problemów między nimi się takie nierówności między tymi organizacjami, które szkodzą innym jakąś chorobą, na którym nie ma żadnego leku i nie mają opcji jego finansowania, a tymi które, które mają dofinansowanie największe jak pojawią się też różne zalecenia dla samych organizacji czy też zmowy w naszym raporcie jak sobie radzić tak, by nie mówimy, że organizacje koniecznie powinny przyjmować żadnych pieniędzy od przemysłu farmaceutycznego, bo te nie zawsze mam do czynienia z konfliktu interesów czasem może być po prostu wspólnota interesów korzystne dla wszystkich stron czyli, jeżeli firma produkuje najlepszy legł na rynku na daną chorobę, który nie jest jeszcze refundowany i pacjenci jak by razem z tą firmą lobbują za tym, żeby ten rynek znalazł się na tej liście refundacyjnej od tej nikt nie jest poszkodowany natomiast, jeżeli to ona wcale nie jest najlepszy legł, ale organizacja przez to, że jest on dostaje finansowanie dzięki temu finansowaniu robi też inne kampanie zdrowotne przy okazji wywiera też presji na ministerstwo, żeby synek refundować no to co już konflikt interesów i ostateczny wynik może być szkodliwy dla wszystkich pacjentów no bo efektem może być to także, że będzie refundowanych nie nie optymalny elek oczywiście my na to by ostatecznie Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzję natomiast wcześniej ocenia MTU propozycje refundacje agencja oceny technologii medycznych taryfikacji nie stanie także tutaj nie mamy żadnych systemów ochrony tek natomiast na zagrożenie też się pojawia tak takim właśnie wpływem, który jest niejasny czy są państwa, które to robią lepiej, bo najlepiej w Zabrzu pani często się baczną stany Zjednoczone przez to, że oni pierwsi Jonasz wprowadzali tez Sunshine Globus i tą swoją stronę jako taki punkt odniesienia natomiast też, by te badania, które już przeprowadzono w tym jak działa ten system no niestety im też pokazują pewne wady tak to znaczy pacjenci w ogóle rzadko sprawdzają, a te informacje czasami informacje są nieprawdziwe, więc ktoś może być przez włoską piłkę tak chcą coś posądzony sami lekarze, by nie rozumieją zasadności tego uważają, że to jest niesprawiedliwe i o tym, natomiast faktycznie były przydatne np. właśnie do śledzt w dziennikarskich przy okazji tego kryzysu uzależnienie od opioidów te dane były używane też w w tym celu Dekpol pojawiają się też takie regulacje we Francji Nerd, ale to nam tak też cały czas toczy się właśnie debata jak to zrobić, żeby nie, żeby to faktycznie było najbardziej efektywne i stąd też propozycja żeby, żeby to uregulować na poziomie ogólnoeuropejskim te firmy i tak działają tak większość na terenie całej Unii to włączy się pewnie 1 rzecz to stworzenie drogi została druga druga rzecz to potoczy pacjenci faktycznie będą z wykorzystać przy remisie z innym się rozterki pewnej firmy zajmujące się produkcją owoców lub pokrewnych dziedzinach, ale fast foodów tak i i w 2 w medialne doniesienia o tym, że nota my nie znajduje się bardzo wiele substancji, które są szkodliwe dla zdrowia albo inny firma nie mnie nie mówi o tym ile tam tłuszczu innych rzeczy się znajduje powinna szybko okazało się, że tak pojawił się te dane dokładnie ile tłuszczu moich czasach jest straszne ilości, ale konsumpcja nie spadła ci generalnie jednak krzyczymy, że chcemy wiedzieć czy to jest szkodliwe, a potem jak już wiemy, że jest to wyjście z większym apetytem wcinam w no More może przynajmniej, jeżeli ktoś faktycznie wie to wtedy jest świadomy wybór tego nie ulega Nikisz manipulacji domyślam pewnie sędziowie uznali, że po prostu robimy protestować, ale to taka chyba trochę sztuka dla sztuki sama jawność na pewno nie wystarczy tek pojawia się zresztą też takie badanie, które są bardzo niepokojące, które wskazują na tzw. byłby perwersyjne wyniki o jawności, kiedy doczekamy się przy czym tu oczywiście trzeba zobaczyć bardzo ostrożnie, bo to były też często badania te wnętrza małych grupach tak tanie bilety można przeniknąć poziom systemowych natomiast można w tych badaniach osoby na nią miały były podzielone na grupy i część rzucała monetą i ci, którzy byli bliżej tej monety mieli tej drugiej monety mieli w drugiej grupie mówi jakoś szacunkową odległość tragedię monety, ale wcześniej uprzedzali ich, że będą zawyżać lub zaniżać no i okazywało się, że to ujawnienie powodowało to, że nigdy porównanie z grupą kontrolną łatwiej jak jeszcze bardziej i byli stronniczy tekst naj pojawiają się takie takiej interpretacji, że może, jeżeli leży ta jawność może wpływać na Miss takie negatywne efekty także przykład osoby znajdujące się w sytuacji konfliktu interesów mogą pomyśleć, że no przecież ten pacjent już wiele innych aut przed przepisu na wszystko 1 uległ i powinienem wziąć poprawkę na to, tak więc może on, że ktoś może się czuć bardziej usprawiedliwione, a w dostarczaniu i stronniczych informacji skoro już uprzedził, że jest w tej sytuacji konfliktu interesów, że nie jest też jest stronniczy i na całość tak natomiast no to jeszcze nie został do końca 2 latek przebadany na nie zmienia faktu, że i tak mamy tej polityki, które idą w stronę jawności, że tym organizacje różne domagają się pety jasności same firmy też już od dawna w ramach samoregulacji od tej jawności mówią tego natomiast na dno nie może być jedyne jedyne rozwiązanie w myśl, że to toczymy pani mówi k ma sens, ale pewnie w 2 ważne jest, żeby no właśnie to także w środowisku były jakieś mechanizmy no bo nie wiemy, że spojrzymy na na polską politykę i porównamy polską politykę z innymi państwami to okazuje się, że nie w innym państwie ktoś, kto jest zamieszany jakiś skandal natychmiast podałby się do dymisji tak u nas często nie tylko kasowanie poda się do dymisji, ale też może liczyć na świetną obronę swoich kolegów partyjnych 5 i podobnie się dzieje także w innych przestrzeniach życia społecznego zawodowego, więc pytanie brzmi czy przyjdziesz na dole są jakieś mechanizmy, które mówią dobrze sprzeciwić sprzeniewierzył się kodeksowi zasad wewnętrznych, a więc nie jest też nie może być członkiem naszego znasz organizacji i zawodowej czy jakiś inny na pewno nie wszystko da się uregulować tak właśnie odgórnie prawnie jej potrzebne są też mechanizmy wewnętrzne norm i mam nadzieję, że tutaj coś się jednak zmienia także może też to młodsze pokolenie z bardziej w środowiskach lekarskich też świadomy tych tych problemów też cel to po pierwsze, inicjatywy takie, iż odmowy tego marketingu w przychodniach to także może być tak próbach do pokazania że, że można jakoś inaczej funkcjonować na ja w, że lekarz nie jest zobowiązany do spotkań z przedstawicielem handlowym, ale zależy na moment może odmówić nawet teoretycznie nie powinien go wpuścić w czasie kiedy, kiedy przyjmuje pacjentów tak niestety też jest w zdarzeniach 3, czyli raczej problem jest natury, dlaczego lekarze to robią na niej jak zamknąć drzwi przychodni przed nimi do w 2 co powinno się zaś zaczną się na dole tak oto lekarze rozumiem zdążył kształtowane sumieniem medyczne powinni sami wiedzieć, więc się problemu nie powinno być bardzo takie prawie każdego problem w biznesie no tutaj nadal trzeba działać wielotorowo tak instrument regulacji ogólnoeuropejskiej właśnie mnie jakiś w tej tak zrobione taki sposób, żeby zminimalizować biurokrację, ale jednak dawać pewne narzędzie tak też do kontroli tych tych relacji z nadzoru nad nimi z drugiej strony oczywiście edukacja mówienie o tym, że nie chcą ulec znacznej pomysły dyskoteki piętnowanie w wypalania nieraz już znaku Eko centrum bioetyki doprawdy nie pochwalamy takich nie zniknie albo zobaczyć było skuteczne lekarzu w mieście jest wypalony na czole znakiem od razu nie trzeba składać na stronie internetowej są też badanie, które pokazują, że siła jego były im bardzo ciężki wymiar kary co tak bardzo nie odstrasza jęk to też część koniecznych, by świadomość nieuchronności, tak więc że wystarczyłoby jakieś nieuchronne upomnienie tych bez od razu tatuaż na czole jedynie tatuaż to się z żelazne Talarek blizny na Targ wysunie tak jest, ale w boli, ale sama jest maść pytanie Coma Happysad start notowań czy tutaj jakiś lobbing myślę bardzo pani dziękuję dziękuję dr Emilia Kaczmarek z centrum bioetyki i bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego z kultury liberalnej, bo państwo mają gościem formacji już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut, gdy jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara nad jakością czuwał Krzysztof Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA