REKLAMA

"Traktaty Rzymskie miały rozruszać sytuację gospodarczą powojennej Europy. Nikt wtedy nie mówił o prawach podstawowych"

Analizy
Data emisji:
2019-03-25 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj w analizach na koniec programu zajmiemy się tym do czego właściwie doszło w czasie rozmów rządu ze związkami zawodowymi nauczycielami czy będzie 8 kwietnia strajk, a jeśli będzie to o jakiej, a jeśli go nie będzie to od czego to zależy o tym, po osiemnastej 40, ale z przedstawicielami związków zawodowych będziemy rozmawiać później, a właściwie wcześniej po osiemnastej audycja mocno Rozwiń » zainspirowana państwa mailami z chodziło o sprawie zmian w karetkach pogotowia okazuje się, że ten temat zainteresował nie tylko pacjentów pacjentki, ale też ratowników medycznych ratowniczki medyczne i lekarzy wszyscy państwo pisali do nas tych myli było sporo i wszystkie były szalenie interesujące w związku z tym dzisiaj druga część tego tematu jest z punktu widzenia ratownika medycznego pan Piotr Gumowski będzie z nami i też będą bardzo szeroko cytować państwa maile, więc jeśli sektor ma ochotę proszę pisać, ale rzeczywiście wiele już tych maili z pobytu przede mną na stole, ale czeka analizy małpa to klub KSM dzisiaj o ratownictwie medycznym z punktu widzenia tego kogo ratownicy ratują, a do kogo są wzywani, bo to często są zupełnie różne grupy, ale zaczynamy analizę od Unii Europejskiej i od dr. Piotra Bogdanowicza dzień dobry dzień Europy i ratować dobre państwo radcy prawnego i wykładowcy w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego nasza rozmowa odbywa się w sześćdziesiątą drugą rocznicę podpisania traktatów rzymskich i o tym, będziemy rozmawiać, a właściwie o tym co dało się stało my we wspólnocie od 3 i przez cieszy się 2 lata, ale zacznijmy od końca, czyli od 2019 roku w 1 z krajów członkowskich konkretnie Polski w tym kraju zbierają się sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i my odnoszą się do ustawy o krajowej radzie sądownictwa dziś panie doktorze w tym RM chciałbym panu przez te 2 zdania i chciał, że pan mi wyjaśnił mnie i słuchaczom jak te 2 zdania w różny od siebie w wpływają na los spra w polskich przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze z tych zdań brzmi tak tzw . Trybunał Konstytucyjny wydał opinię w sprawie ustawy o krajowej radzie sądownictwa zdaniem sędziów i 1 sędziego dublera w ovo ustawa jest zgodna z konstytucją jeśli chodzi o wybieranie członków krajowej rady sądownictwa przez polityków i niezgodna z konstytucją jeśli chodzi o możliwość odwołania się sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy ta opinia wpłynie na sprawy toczące się przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej ta opinia Trybunału wedle tak jest w tym zdaniu jest to opinia ze względu na to, że w składzie zasiadał sędzia dubler czy to wpływa na procedowanie sprawy przed Trybunałem w nie wpływa niezależnie od tego czy nazwiemy obecny Trybunał pseudo Trybunałem czy przed Trybunałem czy to była opinia to był wyrok uszanować moje drugie zdanie miało brzmieć Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy o krajowej radzie konstytucyjnej jest przepisu w wybieraniu sędziów niekonstytucyjny o możliwościach odwoływania się od uchwał KRS, dlaczego fakty to był czy to był wyrok czy też opinia sędziego dublera i kilku innych sędziów nie ma znaczenia dla Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to ja powiem nawet więcej tu nie jesteśmy w miejscu czy to było to prawidłowo obsadzony Trybunał czy nie, ale jesteśmy w miejscu czy orzeczenie Trybunału w sprawie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma znaczenie z perspektywy oceny przez Trybunał sprawiedliwości zgodności z prawem Unii Europejskiej z przepisów dotyczących ustawy o krajowej radzie sądownictwa i tutaj cały klub Trybunał Konstytucyjny oceniał zgodność przepisów ustawy z wzorcami konstytucyjnymi tymczasem Trybunał sprawiedliwości oceniała ustawę z perspektywy prawa Unii Europejskiej jest w tym miejscu w orzecznictwie Trybunału sprawiedliwości byliśmy Trybunał sprawiedliwości wielokrotnie to nie jest jednostkowe orzeczenie wielokrotnie orzekał, że stanowisko sądu kontroli konstytucyjności norm test Trybunał Konstytucyjny czy sąd Konstytucyjny Sąd Najwyższy czy te rzeczy inny organ nie o zgodności danej regulacji krajowej z prawem Anny wewnętrznym najwyższej rangi nie ma z perspektywy prawa Unii Europejskiej żadnego znaczenia tego, że może się po prostu okazać, że dana regulacja jest zgodna z prawem konstytucyjnym, ale będzie niezgodna z prawem Unii Europejskiej, ale utrudnia panu 1 część tego dzisiejszego wyroku lub opinii zależnie, kto przygląda się Trybunałowi dalej jest taka, że niezgodna z konstytucją jest owa możliwość odwołania się niezadowolonego kandydata na sędziego w dni wolnego oczywiście decyzję KRS do tej pory zgodnie z 1 z wielu nowelizacji mógł on niezadowolony ów kandydat odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w UE w tym momencie dzisiaj skład sędziowski uznał, że taka w tego typu możliwość jest niezgodna z polską konstytucją i Toys o tyle ważne, że trwa właśnie procedura przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale pytań prejudycjalnych owego Naczelnego Sądu Administracyjnego właśnie dotycząca tych odwołań i niezadowolenia sędziów z decyzji KRS w związku z tym jeśli uznamy dzisiejszy wyrok za wyrok w to ów przepis przestaje istnieć w porządku prawnym czy zatem te pytania, które zadał NSA Trybunałowi sprawiedliwości pozostają w procedurze czy bublem jest czemu się przyglądać to rzeczywiście trudniejsze pytanie natomiast odpowiedź srebro w sosie skomplikowane niż raz nie nadążają to proszę pisać to my będziemy próbować innymi słowami analizy Motoklub gazem odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od tego z jakich powodów w istocie orzekł Trybunał Konstytucyjny o niezgodności tych przepisów z polską konstytucją, dlatego że tak jak pani redaktor powiedziała ta sprawa dotycząca kontroli orzeczeń i kontroli przepraszam decyzji krajowej rady sądownictwa z prawem Unii Europejskiej jest w Luksemburgu natomiast ta sprawa w Luksemburgu czy ta jest, który ma orzec Trybunał sprawiedliwości, gdyż nieco innej kwestii znaczy dotyczy tej kwestii, że pomimo tego, iż to odwołanie formalnie przysługiwało ono było całkowicie iluzoryczne całkowicie nie spełniało swojej roli, dlatego że pomimo odwołania i tak dochodziło do wyboru sędziów Sądu Najwyższego, a kandydat, który nie został wybrany, ale tak naprawdę zdobywał prawo ND dalszego ubiegania się o to stanowisko w kolejnym konkursie czy coś co i tak mu w sumie przysługiwało filmów bez tego odwołania czy ta kontrola, a tu było to sedno zarzutów była była iluzoryczna trafiły one torze, ale sędziowie niezadowoleni kandydaci na sędziów odwołali się do NSA czy też odwoływali się do Sądu Najwyższego, o czym dzisiaj decydował Trybunał Konstytucyjny nie ma żadnego znaczenia, bo toczył się będzie co może przybędzie przyglądał Trybunał sprawiedliwości dotyczy iluzoryczność tej procedury w nieco bez względu na to co się dzieje wena SA grzywną na to co się dzieje w krajowej radzie dokładnie tak, iż ze względu na to jak te przepisy były sformułowane w PIT to odwołanie w istocie niczemu nie służyłoby fasadowe dobrze, ale to on argumentuje merytorycznie, a z punktu widzenia formalnego wiemy już pojawiają się głosy polityków prawa sprawiedliwości, że w związku z tym w tyle w nim termin odwołania tzw. sędziów kamikadze, ale było NSA są już niebyłe i cała ta procedura przed złem przed NASA jest nie była MOPR przepis zniknie i czy z punktu widzenia merytorycznie być może ma on rację, ale czy z punktu widzenia formalnego nie uda się rządowi takiej na takiej logiki po prostu przepchnąć luty, a to wszystko zależy od tego jakie skutki takiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego będziemy mieli w tej sytuacji, jakie skutki mielibyśmy w przypadku orzeczenia Trybunału sprawiedliwości, dlatego że orzeczenia, które od lat, że pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości w sprawie tej procedury Odwoławczej, a nie służyło temu, żeby podważyć cały ten konkurs do Sądu Najwyższego to było jedno z tych mniej pytań tylko tam cały konkurs był fikcyjny tak naprawdę tak skarżyli się sędziowie tak tymczasem w przypadku wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, a ich orzeczenia dzisiejszego Trybunału Konstytucyjnego pytanie jest aż co dalej tak czy teraz Trybunał Konstytucyjny orzekł tę niekonstytucyjność, dlatego że także uznał, że ta procedura była iluzoryczna i nie pozwalała na odwołanie szczerze mówiąc wątpię czy też raczej uznał, że w ogóle tym sędziom nie powinna przysługiwać żadna procedura Odwoławcza, więc to są 2 zupełnie różne kwestie i teraz, żeby odpowiedzieć jeszcze na to pytanie dotyczące mnie dotyczące tego na co zwróciła uwagę pani redaktor, czyli kwestii merytorycznej kwestii formalnych znów w tym miejscu przed Trybunałem sprawiedliwości już być już byliśmy Trybunał sprawiedliwości orzekał w przeszłości jechać to sąd krajowy ten, który zadał pytanie prejudycjalne ma zadecydować o tym, czyta dana sprawa ma być dalej rozpatrywana przed Trybunałem sprawiedliwości czy nie, czyli te lata leży po stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego dokładnie to raz 2 mamy też orzeczenia, które mówią wprost żadne przepisy prawa żadna praktyka uwaga sądowa tliła się tematyką Trybunał Konstytucyjny niemożliwe blokować procedury pytań prejudycjalnych w no to wprawdzie formalnie nie mamy blokady tych pytań jeszcze ich nie zakazano w Piaście, ale do tego do pro te wypowiedzi, o których mówiłam pani redaktor miał zmierzać taki wskazania, że te pytania nie mają już żadnego sensu, a stanowi blokadę oni powiedzą spór prawny i mamy dyskusja ma szczęście nie musimy się nią zajmować, bo nas interesują, ale też fakty, a nie dyskusja między partyjna, więc to zostawmy w imię innym publicystom dobrze w ITS czekamy dzisiaj akurat poddamy się w rocznicę podpisania traktatów rzymskich zaraz przypomnimy co to za były za umowy, a wychodzimy, a z punktu, w którym trwała w można powiedzieć wielka bitwa z 1 z krajów członkowskich dotycząca m. in. roi się 1 z organów Unii Europejskiej jego wpływu na Astrze strzeżenie praworządności, bo tak można, by go określić Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatnich 3 latach, więc ciekawa zobaczymy zespół w tej rozmowie z jakiego punktu wychodziliśmy jako Wulff jako Europa, bo powiedzmy a do jakiego punktu dotarliśmy te traktaty rzymskie służy czemu one takie znaki problemy no i odpowiadały, bo muszę przede wszystkim zwrócić uwagę, kiedy one zostały podpisane w latach pięćdziesiątych kilka lat czy liczycie kilkanaście lat po zakończeniu drugiej wojnie światowej, a więc to była przede wszystkim odpowiedź na lata w sytuacji po wojnie na to, żeby rozruszać sytuację gospodarczą nie bez przypadku 1 z tych traktatów na nazywał się traktatem z tańcem Europejską wspólnotę gospodarczą, a drugi Europejską wspólnotę energii atomowej, ponieważ uważano, że energia atomowa będzie to jednostka energii, która będzie miała wspomóc zastąpić energetykę konwencjonalną, a tak to było główne cele tych traktatów EWG to była to były porozumienia czysto gospodarcza w dobrej formie czysto gospodarcze danych nikt nie mówił wtedy obywatelstwa Unii Europejskiej o prawach podstawowych tego rodzaju kwestie były całkowicie poza regulacją czynami tak liberalną traktatu w co się wydarzyło później po 25 marca 21008. roku w jak doszliśmy do punktu, w którym jesteśmy teraz i czy nie zaczynamy zwijać tego całego konceptu o tym, porozmawiamy w drugiej części dr Piotr Bogdanowicz w z uniwersytetów Warszawskiego również radca prawny w studiu w po informacjach wracamy wraz ze wspólnotami europejskimi, które się później przekształcają w Unię Europejską audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas dr Piotr Bogdanowicz radca prawny i wykładowca na Uniwersytecie w 2 na Uniwersytecie warszawskim na wydziale prawa i administracji dzisiaj spotykamy się w sześćdziesiątą drugą rocznicę podpisania traktatów rzymskich w ten łączy się pewnie część państwa się zastanawia po co mówić o traktatach, które już nie pozostają w mocy, która podpisano 50 ósmym roku dotyczyły zupełnie innej Europy zupełnie innych problemów, ale mnie się wydaje, że warto jest co jakiś czas, zwłaszcza u zarania wyborów do parlamentu Europejskiego zastanowić, skąd przybywamy, bo często można znaleźć tam niepokojącą odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzamy panie doktorze tuż przed informacjami powiedział pan tak traktaty rzymskie powoli wały m. in. EWG, czyli Europejską wspólnotę gospodarczą to był projekt czysto gospodarczy chodziło o napędzanie europejskich gospodarki po wojnie to, skąd nagle pojazd mnie tak nagle, ale pojawił się projekt polityczny kota wspólnoty ewoluowały tak obelisk zapalone w mocy pozostają wciąż działał pod ignoruje fakt podzieli on podwójną nazwą, a ich zupełnie innej gminie w formie dość szybko, bo w latach sześćdziesiątych pojawiły się pierwsze orzeczenia Trybunału sprawiedliwości, które wiązały tę wspólnotę z prawami podstawowymi debaty było, gdy nie było orzeczenia, których te prawa podstawę po raz pierwszy się nie pojawiły następnie znak mówi on prawa podstawowe to co ma na myśl prawa człowieka tak była taka sprawa, która dotyczyła zgodności tej 1 z osób, która wskazywała, że w wyniku przyjęcia decyzji 1 z instytucji unijnych tak i różnej interpretacji tej decyzji jego godność, czyli tak bardzo ważna wartość jest z perspektywy niemieckiego systemu prawnego, a ta osoba była Niemcem ucierpiała i Trybunał sprawiedliwości, który rozstrzygnął tę sprawę wziął rzeczywiście mówiąc kolokwialnie tę godność na tapetę orzekł, że rzeczywiście powinna być ona brana pod uwagę, ale skąd się o Trybunał sprawiedliwości Trybunał sprawiedliwości były, bo od początku wśród tych instytucji instytucji unijnych, a wystarczy przypomnieć przecież to orzeczenia z połowy lat sześćdziesiątych, które dotyczą pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w taki dość jasny podział na instytucje, które zajmował się tworzeniem prawa i dziennik kontrolą tego prawa orzekaniem w sprawie tak działa tutaj istotna czy mówi pan tak powód podpisano ustalono podpisano traktaty rzymskie, które powoływały EWG chodziło o współpracę gospodarczą, ale jednocześnie od razu było jasne, że nie da się bez sądu tak tak czy żywa, ale te to nie są bilateralne umowy, gdzie później ten spór się toczy np. przed sądem krajowym tylko już wiadomo, kto jest na tyle mocna wspólnota, że potrzebuje też swojego sądu tak o potrzebie kontroli sądowej to właściciel zupełnie inna wspólnota, by wspomnieć, że parlament Europejski wówczas występujący pod inną nazwą zgromadzenia parlamentarnego nie miał tych praw, które ma dzisiaj to też był ten element ewolucji parlamentu Europejskiego też taka np. ciekawa kwestia, że prawo wyboru tego bezpośredniego pociągu w prasie pojawiły się w latach pięćdziesiątych, ale dopiero został wprowadzony w życie pod koniec lat siedemdziesiątych, toteż pokazywało jak długą drogę trzeba było przejść, żeby z Łeby dojść do tego bezpośredniego wyboru także ta Unia się zmieniała zmieniała swoją nazwę tak jak pani redaktor powiedziała Europejskiej wspólnoty gospodarczą co we wspólnotę Europejską, by w Unię Europejską tak w 2 tysiące drugim roku powołana Unia Europejska traktatem z Maastricht i takim traktatem, o którym niektórzy autorzy mówili, że to był szok, że to był taki przewrót, a to dlatego sądzę, że wtedy też właśnie ustanowiono obywatelstwo Unii Europejskiej, gdyby zwrócono uwagę na to słabe z tego samego faktu, że my jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, że występujemy w tych sporach transgranicznych mogą nam przysługiwać określone w sprawach transgranicznych mogą nam przysługiwać określone prawa i to teraz ta druga strona to państwo napra w, które zamierza nam te prawa ograniczyć musi wykazać że, że jest inaczej czy innymi słowy to pewnego stopnia został odwrócony, a jak mówić co do zasłaniania ciężar dowodu, na które niektóre z nich to już też był moment, w którym te prawa podstawowe prawa człowieka zaczął być coraz częściej zaczęły coraz częściej pojawiać się w dyskusji dotyczącej Unii Europejskiej kilka lat później nie proklamowano kartę praw podstawowych jako taką deklarację na początku deklaracje o charakterze policję żona, która jak i wiemy obecnie ma status takiego twardego prawa pierwotnego jest jest częścią jej deszcz psuły może się na nią powoływać choćby w swoich orzeczeniach ta jest nie jest interpretować równe prawa Europejczyków no dobrze, ale w takim razie może powiedzmy jakieś problemy rozwiązywano, ale i też mu to o tym, mówi Malle a jakie problemy narosły to znaczy coś się, bo ten przełom ten kontrakt z Maastricht jednocześnie był pewnego rodzaju przewrotem, bo ustawiono nową relację między obywatelami poszczególnych krajów członkowskich obywatelami Unii, a tymi państwami, a strukturą unijną, ale jednocześnie mam wrażenie, że w tych zarazem zaczął się i odwrócone czytasz te siły przeciwne również zaczęły działać dotyczące tego rozkładu Unii czy niewątpliwy wątpienia wobec Unii mam wrażenie, że to wtedy już można za zacząć to obserwować trend wiemy tyle może jeszcze niejeden by zaraz potem obywatelstwo nie nie w latach dziewięćdziesiątych, ale rzeczywiście chwile później te być może tak 2001 . roku w tej pierwszej dekadzie czy też było do pewnego stopnia związane po prostu z procesem rozszerzania Unii Europejskiej nagle się okazało, że z tego klubu Europy zachodniej 6 państ w ta Unia liczy sobie tych państw 28 zaraz tak 27, że są tam państwa, które były wcześniej częściową jak nie częścią to mocno ich suwerenność była ograniczona przez związek socjalistycznych republik radzieckich oto to 1 rzecz druga, że w jedno ten Trybunał sprawiedliwości tak wspominany przez panią redaktor jednak też walczył o swoim to była taka charakterystyczna rola, którą grał Trybunał sprawiedliwości czyli, czyj on też przyjmował te sprawy do rozpoznania po to, żeby on był tym sądem ostatniego słowa cała dyskusja, która od lat siedemdziesiątych się toczy pomiędzy sądami konstytucyjnymi, a Trybunałem sprawiedliwości to jest tym sądem, który w, którego zdanie na końcu musi być słuchane, gdy Trybunał orzekał w duchu wykładni funkcjonalnej, a nie literalnej co oczywiście państwo się nie do końca podoba, bo nagle okazywało się, że żaden przepis ma głębsze znaczenie niż wynikałoby z takiego tym, by prosty moralnie z wymuszą zmiany tak, gdybym musiała ostro wymuszał zmiany w tym pomagała komisja Europejska zwana potocznie strażniczką traktatów, ale coś w tym jest taktyka komisja, która miała dbać o to czy wyroki Trybunału są wykonywane czy, jeżeli są przyjmowane dyrektywy to czy te dyrektywy te dyrektywy są wdrażane na na czas czy rozporządzenia unijne są stosowane jest można powiedzieć, że to takie napięcie pomiędzy instytucjami unijnymi, a państwami członkowskimi to dobrze od początku, ale jak jak tam ekspansywna do pewnego stopnia polityka komisji Europejskiej Trybunał sprawiedliwości inny się pojawiła no to siłą rzeczy pewne siły odśrodkowe zaczęły zaczęto kwestionować naj zmieniała się rola parlamentu Europejskiego za chwilę wybory właśnie do tej instytucji często narzekamy, że ta kampania jest mało jest związana z kampanią wyborczą mało jest związana realnie z politykami unijnymi w Polsce, zwłaszcza odbywa się ona głównie ich na tematy krajowe niemający nic wspólnego z tym co będzie siedziało w samej Unii czy ktoś nie wspominając o tym, o czym będą decydowali z poszczególni eurodeputowani na ile ten parlament zmieniał zmieniał się ogromnie, dlatego że od tej takiej właśnie roli opiniodawczej, czyli instytucji, która nie miała takiego realnego wpływu na tworzenie prawa Unii Europejskiej zawsze i w tej chwili 1 z 2 aut instytucji, która to w prawo do współtworzenia, a więc obok rady Unii Europejskiej, a mnie to pierwsza rzecz druga rzecz ta ten wzrost roli parlamentu Europejskiego był też taką odpowiedział symboliczną na nas zjawisko, które nazwano deficytem demokracji jak obywatele nie mogą decydować w istocie o tym jak to prawo jest stworzone poprzez brak możliwości wyboru najpier w o innych członków do parlamentu Europejskiego, a później przez brak jednolitego realnej roli parlamentu w rynku Europejskiego no i et Ka ta rola parlamentu Europejskiego byłby po trzecie jest widoczna w tych sprawach, które są uchwalane czy w tych przepisach brak, które są uchwalane dyrektywa w randze rozporządzenia, a jutro choćby głosowanie w sprawie Acta 2 będziemy o tym, też mówić o analizach z Michałem Bonim od razu zapowiadam ale, ale ale, ale wspomniał pan o radzie Unii Europejskiej do tej nie mogę sobie pozwolić na odrobinę złośliwością, ale też taki rodzaj misji edukacyjnej w 1 z kandydatek na euro deputowaną w UE ostatnio w przeważnie Vena, w której stacji radiowej, ale nie tokfm nie Arama i zapewne tak, a właśnie, by tak oto mi chodzi miała kłopot z wyjaśnieniem czym się różni rada Europejska od rady Unii Europejskiej jak demon zapytania po pierwsze, dlaczego te 2 i instytucje mają tak mylące nazwy i podobne w klasie byłem tak smutno, bo to jest sens, dlaczego rada Europejska rada Unii Europejskiej zostały w ten sposób ochrzczone kiedyś w wyraźnie widać, że jest kłopot dokumentalnym, która do tego służy analizie tras moi studenci mnie pytają błędom i mogli tym samym się tłumaczyć, dlaczego nie rozróżniają tych instytucji od jedno z pytań egzaminacyjnych, które jak każdy też zadaję rozróżnienie tych 2 instytucji zmierzą się AZS będę musiał łatwo jest odbić piłeczkę zapytać właśnie jak to możliwe, że ktoś z tak w ten sposób to Domoń Zajda mówi wiele o Unii Europejskiej, ale trudno jest też taka, że pani Godek to akurat ona miała ten kłopot w tłumaczyło żona nie musi rozróżniać tych 2 instytucji, ponieważ ona będzie europosłem i zasnąłem sieć to jest oczywiście także eurodeputowani w gruncie rzeczy przez tę kadencję szeregowi eurodeputowani nie muszą wiedzieć czym się różnie rada Europejska od rady Unii myślę, że muszą wiedzieć chociażby z tego powodu, że prawo jest utworzona przez parlament Europejski i przez radę Unii Europejskiej, a więc, a więc chociażby z tego powodu, że to jest 1 z tych 2 instytucji współtworzących prawo, że n p . bez stanowiska rady Unii Europejskiej to prawo, które ci europosłowie nie uchwalają z nimi nie może wejść w życie inni i odwrotnie to ta to pierwsza rzecz druga to rozważy powieść rada Unii Europejskiej czyli kto radą Unii Europejskiej czy przedstawiciele państw członkowskich w randze ministra, a zależnie od branży zalać jak rada jest natomiast rada Europejska szefowie państ w lub rządów pamiętają wszyscy państwo ten słynny zespół o krzesła, a gorące krzesło czy kto ma reprezentować Polskę na posiedzeniu rady Europy w szczycie rady Europejskiej czy prezydent czy trzecie premier przed wieloma laty i dlaczego ta wynosiła torów nie jest istotna Otóż, dlatego że rada Europejska nie posiada funkcji prawodawczych i to wprost wynika ono ma w polityczną ale, ale też bardzo ważną umowę z bez jej akceptacji wiele rzeczy po prostu się nie wydarzy to prawda, chociaż przy ta funkcja wynik jest tak określona w sposób, który zawsze wywołuje uśmiech jak gra przeznaczona na twarze swoich studentów jest mowa o nadawaniu impulsów cokolwiek to znaczy student można mówić o funkcji politycznej rzeczywiście dno, dobrze więc już dodaj my wiemy, że powstały 2 tego typu instytucje tak naprawdę o zupełnie innej roli z jezdni, z czym jeszcze mierzy się parlament Europejski znaczy oprócz tego, że musi uchwalać prawo to czy można mówić o tym, rząd realnie EU reprezentują obywateli czy raczej reprezentuje frakcję unijne z akcyzy po prostu Europejskiej myślę, że można mówić o o tym, że on reprezentuje obywateli chociażby ze względu na jego funkcję kontrolną przykładowo mamy swoje w jego składzie komisje petycja, więc o obywatele Unii Europejskiej mogą kierować do parlamentu Europejskiego petycje mamy kwestie głosowania nad wotum zaufania tyczy nieufności dla komisji Europejskiej parlament Europejski może odwołać się jedynie całą komisję Europejską, a także ta rola jest rzeczywiście bliższa obywatelom lista koła tak czysto tym frakcją polityczną w kończymy też będziemy się przekonać, jakie będą decyzje, ale Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej Naczelnego Sądu Administracyjnego tu w kraju i i zobaczymy jak sytuacja w Polski w Unii Europejskiej się potoczy naszym gościem był dr Piotr Bogdanowicz radca prawny i wykładowca w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję za spotkanie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA