REKLAMA

O wrogu, którego nawet jeśli nie ma, to zawsze można go stworzyć

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-25 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM na jest z nami już dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca filozof Instytut kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór pani doktor szans dobrego słowa nie da to dobry szukać będziemy rozmawiać wrogów w polityce, czyli o tym jak w polityce antagonizuje społeczeństwo Mińsk tanie podstawowy jest taki czy w ogóle nie jest tak panie doktorze, że wróg jest takim bytem dla polityki charakterystycznymi i właściwie nieodzowna mi tutaj inna pojawia się nam Rozwiń » Karol Schmidt, który przekonywał, że tak jak nie fair etycy takim podstawowym rozróżnieniem będzie dobro i zło w ekonomii zysk strata w estetyce pięknej brzydota tak w polityce wróg i przyjaciel lub, jeżeli droga nie będzie to już mit pisał tak zamiera wówczas życie polityczne przy niema polityki Sroka myślę, że ma pani rację myśliwych Carl Schmitt ma rację przyznał nawet w to znaczy że wróg to jest taka figura, która pozwala to pozwala się odróżniać od siebie nawzajem w na poziomie życia społecznego i w takim sensie tak jeśli Duda wskazywał różne obszary działalności życia ludzkiego w każdym z nich potrzebny jest odróżnienie wrze na poziomie życia społecznego jako socjologowie kulturoznawcy mówimy, że potrzebna jest grupa Enej grupa o nich grupa nasza i grupa inna, od której się odróżniamy 3 kategorie inności obcości tak tak to znaczy oczywiście inny też nie oznacza wróg ludu, że to jest kolejny krok od stopniowania chciałabym zapytać, bo to jest niezwykle istotna to często też słać naszym politycznym języku uczą mówimy o przeciwnikach politycznych konkurentach politycznych to są one łagodniej konkurent polityczny przeciwnik polityczna to jest wróg polityczny, a potem na końcu może być ktoś komu w ogóle zostanie odmówiona prawda podmiotom możliwych organizacji, że czas, ale przerywam panu wątek o tym za chwilę w imię i myślę sobie, że tak jak w ta kim regularnym obiegu odróżniamy w biegu życia czy biegu rzeczy odróżnia się od innych na różnych Jaś odróżnia od pani i biedne wspólnot w odróżnieniu od drugich zależny wspólnoty polityczność odróżniał jedno drugiego, bo nasza polityka nie miałby sens Nowak nie bójmy się niczym nie różni to różnorodność wartością w tym czasie uważaj na zle w i i odróżnianie natomiast moment, w którym w ramach tego odróżnienia kreuje się figura wroga już konstruuje ona służy jakimś celom to jest mały drukarz powtarzamy na bardzo grząski potencjalnie potencjalnie niebezpieczną grą no bo wróg i by rozważył w ogóle odróżnienie na mej oni, a odróżnienie mamy i nasi wrogowie podobnie służy tyleż identyfikacji określaniu tych innych czy potencjalnych wrogów co samo auto identyfikacji samo identyfikacji niż określają naszej własnej grupy w zakresie naszych granic naszej własnej wspólnoty wyznaczymy musimy zobaczyć nasze cechy w oczach innych odbite, jakby w tych innych złych potencjalnie cechach innego to zapytam o innych rzeczy, bo pan już kilkukrotnie wspomniał o tej dychotomii my oni swoi obcy czy to nie jest tak co pokazują liczne badania prowadzone głównie przez amerykańskich psychologów społecznych, że to jest tak głęboko tkwiące w nas ludziach ich, że wręcz można byłoby powiedzieć, że biologicznemu przecież rozmaite eksperymenty, kiedy np. wydzielono jakąś grupę jakąś klasę podłóg koloru oczu tutaj dzieci z kolei ramy tęczowe niebieskim tutaj brązowym natychmiast, ale było takie wytwarzanie tego mechanizmu grupowego jest śmieci niebiesko oceny i ci drudzy są, a brązową on o kolorze brązowym odczuł inni jeżeli, a np. nauczycielka pójść czuwała taką grupę, że ci sen z dyskontem członkom są lepsi, a ci brązową tęczówkę są gorsi to ci z niebieską ciężarówką traktowali tych o brązowych oczach gorzej i tak było w przypadku rozlicznych eksperymentów i rozmaitego dzielenia ludzi na 2 grupy po drugie, bardziej absurdalnych rzeczy np. zwolennicy Tołstoja i miłośnicy Czechowa atak i ludzie wtedy też antagonizowanie East News niesamowity społeczny fenomen eksperymentu, który stanie opowiada ostatecznie słupskie wariacje najsłynniejszego eksperyment na ten temat prawda czy eksperymentu więziennego tzw. eksperymentu więziennego Philipa Zimbardo, w którym ludzie byli losowy sposób podzieleni i właściwości bez żadnych aktów czysto arbitralnie dowolnie losowo podzieleni na strażników więźniom albo już na ten, w którym muszą być znaleźli się bardzo silnie też jurorem tak, bo strażnicy nie weszli w rolety więźniowie wyszli swoją rolę i uznali, że nie mogą się zbuntować uniewinnienie niemal jak zbudować tak ale, ale Anwil taki prosty mechanizm, że kiedy nam ktoś uświadamia, że silnik ma błękitne oczy to jestem lepsza, że bardzo szybko to przyjmuje też jeszcze 5 minut temu to o nie różnicowała ten sposób grupy, w której funkcjonowałem przyjmuje, że są lepsze miejska przyjmuje też jestem gorszy, jaką brązowy medal znaczy, że to działa na stronę, ale tutaj te są 222 ważne rzeczy ma które, które pani podniosła w tym wątku oznacza po pierwsze, te kryteria, na podstawie których następuje wyodrębnienie inności czy jakikolwiek podział na grupy są czy mogą być zupełnie nową zupełnie arbitralne zupełnie losowo możliwym myśl można je wymyślić w tym czasie takie same kryteria rasowe tak ludzie nie dzielą się naraz el takie mogą być właśnie kryteria związane z orientacją seksualną kryteria związane nie wiem, jaką etniczność pochodzeniem i tak dają wszystkie są u podłoża arbitralna i nie ma w nich żadnej naturalnej esencji, ale i prawdy nie ma nic narodowości ani prasową ości ani orientacji co by nas przez zespół opery dysponowało do czegoś albo czegoś nam zabraniało, bo czyniło nas innymi specjalnie naturalny biologiczny tak wszystkie te podziały są po co podziałami arbitralnymi dowolny, a druga rzecz, którą ta pani podniosła nam się wydaje kluczowe jest to, że zawsze ktoś ten podział ustala Nowak to znaczy jak w antropologii czy socjologii myślimy o figurze wroga to zawsze zastanawiamy się, kto to figura ustanawia to figura kreuje w tym sensie inności i wroga zawsze wskazuje władza i tutaj nie chodzi tylko o to, że to jest władza z branżą jest proces oddolny nigdy nie mógłby być zawsze to musi być narzucone odgórnie myśli zadekretować Anna myślę, że w pomyśleć, że mogę mówi zaś w jaki sposób różne proces oddolny przez odgórne się wzmacniają nawzajem w tym kreowanie figury wroga, ale zasadniczo jest tak, że większość historycznych sytuacji, w których potem dochodziło do przemocy 33 czy wręcz czy wręcz zbrodni to figura wroga Włodek dotowana odgórnie tak jak w tych eksperymentach prawda, o których o, których tutaj mówimy to znaczy, by psychologowie którzy, którzy przeprowadzali eksperymenty autorytetem nauki deklarowali coś zadeklarowali odmówienia ich dzieli na 2 grupy i przypisywali go rysowali przypisywali tym grupom pewne cechy zupełnie arbitralne dowolne czyni to pewnym autorytetem nauki to zaś byli tutaj siłą władzy i dlatego ta władza nie musi to nie musi być władza Państwowa, a prawda nie musi być rząd to może być jakaś inna instytucja czy jakieś inne instytucje, żeby instytucje, które gdzieś jakiś typ władzy w taki i wskazują mają taką moc wskazywania dzielenia i przyporządkować, ale i tak ostro do siatki, żeby wejść głębiej bo dlaczego ta dychotomia my oni tak ważna dla nas społeczeńst w i tak bardzo to bardzo szerokie pyta mnie tak to znaczy, jakby jej, by nie nie mogę na nią odpowiedzieć w takim sensie metafizycznym prawda, dlaczego to działa, dlaczego to jest ważne, by wskazać, że to jest ważne i w jaki sposób tak to działa to działa taki sposób, że pozwala zarządzać emocjami zarządzać strachem pozwala analizować frustrację pozwala mobilizować do działania to znaczy każdy podział na myśli o niej każdy poziom mamy i wróg tak to kiedy i ci też inny jak awansuje prawda do kategorii droga to jest podział, który służy temu, żeby jak zarządzać emocjami, ale rozważa też i odgórnie oddolnie znaczy zarządzać w ten sposób, że jakaś władza manipuluje emocjami społecznymi, ale też pozwala wspólnocie samej sobie poradzić z własnymi emocjami w rozmiarze co związane przede wszystkim z tym, że jesteśmy zwierzęciem społecznym my ludzie i że u grupa jest celne na taką naszą podstawową formą organizacji funkcjonowania tak tak, a jednocześnie nie jesteśmy nigdzie nie możemy być taki pomysł, że wszyscy jesteśmy przedstawicielami gatunku ludzkiego wszyscy jesteśmy rozdarci rozgromiliśmy zbyt szerokiej w tym sensie jak rozumiem niepraktyczna tak ważni pozwalający działać na na poziomie codziennego życia, ale też bardzo późno historycznych prognoza, że taki pomysł, że wszyscy ludzie są jakoś sobie równi czy są wszyscy ludzie są takimi samymi ludźmi spot jest pomysłem bardzo późnym zwrócone 518 wiecznym tak związanym potem są deklaracją złożoną deklaracją praw człowieka i wata z mam za sobą cały taki też bagaż rozwoju myśli rozwoju cywilizacji rozwoju prawa i t d . który których ciągniemy za sobą lektury, które nas pouczał, że ludzie są różni w sposób esencja z naturalną, że jak rodzą się już również należący do różnych grup to różne formy przybierało w różnych epokach byli przedstawiciele imperium rzymskiego byli barbarzyńcy prawda w dalszej gry byli obywatele niewolnicy no tak tak albo też mężczyźni Gozdal z władzami linii Air niewolnicy byli dorośli Żydzi tak to tak te podziały przebiegały byli chrześcijanie i i poganie i jakie warunki muszą muszą być spełnione, żeby można tego wroga zadekretować to znaczy, kiedy taki podział i wskazanie, że to jest ktoś inny to jest wróg natrafią na takie korzystne korzystną pod taką gleba jak rozumiem im silniejsze im bardziej intensywne emocje społeczna tym łatwiej nimi zarządza za pomocą figury wroga, bo figura wroga służy temu, żeby przesunąć przemieścić te emocje to znaczy rzeczywistych zagrożeń dla społeczeństwa, które są złożone rozproszone trudno identyfikowalne nie bardzo niewiele bardzo sobie z nimi poradzić nikt nie wie też jak dobrze opisać czasem możemy mówić o zagrożeniach nie wiem ekonomiczne albo zagrożenia związane ze zmianami klimatu jest ich rolę wytyka wspólnota tak tylko, że wspólnota zawsze się między wielkimi wyzwaniami, jakimi chwalą natomiast kiedy teraz marzymy jest dziś, jeżeli oczywiście gorzej, kiedy te wyzwania czy te problemy zaczynają narastać to wtedy władza może się posłużyć figurą wroga po to, żeby emocje związane są w ocenie problemami przesunąć to zaś przesunąć o rzeczywistych zagrożeń, które często są nawet ci, którzy są rozpoznawane może czasem nieświadomie albo czasem marginalnie wie, iż fantazje ani tym, że figura wroga jest taką jest taką ideologiczną fantazją to znaczy w problemy lęki frustracje zostają skanalizowane zastępczy problem figury wroga właśnie kogoś to jest łatwy do rozpoznania do wyodrębnienia do zidentyfikowania do zaatakowania do obwinienia za za to co się za zapłatę wszystkie problemy, z którymi się wspólnota Street to zawsze musi być ktoś słabszy to jest trudne pytania to znaczy wróg tak jak względem słabszy planowane to znaczy wróg w takim tego w tym typie dyskursu publicznego który, który ma służyć jako taka kukła prawda to znaczy jako jako figura, na które się rozładowuje frustracje i analizuję emocje za zabiera niszczy niesie ze sobą różne sprzeczności taką podstawową sprzecznością w momencie, kiedy władza taka władza obiecuje autorytarna wysokimi mandatami autorytarnymi identyfikuje wroga to psy przydają sprzecznych cech n p . mówi że w PiS jednocześnie bardzo potężne paszcze wszech potem już dziś zagraża nam naszej wspólnocie pod stałą wartością fundamentalnym wręcz tak dla dla dla przetrwania naszej wspólnoty w coś jest bardzo bardzo silna, ale jednocześnie jest jasne, gdzie inne jest niby jest zły to znaczy jest demoniczny jest diaboliczny jest przez potężne oblicze, ale się słaby możliwe do pokonania w US właściwego zweryfikowaliśmy jest pierwszy krok do tego, żeby go przemóc, żeby go pokonać zależy nam zaufać się i powierzyć nam władzę wtedy tego wroga pokonamy i wrócimy do do takiego momentu, w którym wspólnocie już już nic nie zagraża w tym czasie że, że dźwięk zatem ten drugi z 3 potężne bez stania i jeśli nikt nie zaczniemy z nim walczy wspólnota rozsądzić, a jednocześnie jak tylko zaczniemy z nim walczyć to natychmiast ulegnie i ten cały jego plan się posypie jak domek z kart w tym sensie wróg składa się z ze sprzeczności tak to znaczy jest jazda kusi menu i wróg jest nie nie ma też wbre w własnej podmiotowości to znaczy w tym czasie drugi z fantazją czy wróg jest kreacją drugi z figurą, bo całym sensem istnienia wroga jest to, że zagraża nam naszej wspólnocie naszej spójności naszym wartościom te ruchy, jakby taki jak z kreskówek dla dzieci demoniczny to znaczy całym sensem jego istnienia zagraża nie ma ono z tego nic innego nie robi wątku knuje pań wszyscy wrogowie któż z nas tej wspólnoty wrogów wrogów są tacy sami i wszyscy chcą tego samego dnia robią to samo mówią to samo robią to tylko o to, żeby nas, żeby nas zniszczyć w tym czasie tworzyły taki podział świata bardzo prosty i w tym czarno-białe tak czarno-biały taki podział na, ale w nie nawet na 2 konkurujące ze sobą systemy wartości tylko dla świata wartości antywartości na porządek na chaos i co więcej tak silnie nacechowane emocjonalnie pozy podział świata jest przedstawiana jako baza alternatywne to znaczy albo wybieramy wartości albo antywartości nie ma żadnej trzeciej drogi nie czwarty dzień siódmej ani 1,5 drogi, gdzie się on tak nie ma nie ma w ogóle, czyli wroga można albo pokonać albo zostać przez niego pokonanym albo też można być albo po stronie wroga albo zwolniona z taktem zaś, że bez alternatywnych czy nie można być neutralne nie może być symetrystów, bo nie wstydzę się, że rzeźby figura wroga Kamil uruchamia różne, bo zakreślić tak to jest główny bohater na pewno trzeba też tak jak pani doktor powiedziała albo go wykonamy albo na stoku tak też walka na śmieci rzeczy nudne ile figura wroga panie doktorze jest związana z PiS skoro ze spiskową teorią dziejów bo kiedy spojrzymy na badania tych, którzy wierzą w spisek, a więc, że właściwie w każdym społeczeństwie bez planu na to, jakie społeczeństwo będziemy brali pod uwagę czy polskie czy niemieckie czy amerykańskie to mniej więcej 15 tego społeczeństwa jest podatna na marazm na rozmaite spiskowe opowieści np. Amerykanie wierzą w to, że rząd ukrywa informacje na temat lądowania UFO tak u nas duża część społeczeństwa w pewnym momencie wierzyła w zamach Smoleński i t d . tym podobne i te osoby, które leżą w spisek to są osoby, które mają wyższy poziom lęku są podejrzliwe o wysokim poziomie autorytaryzmu reprezentująca konwencjonalnej zmęczyli silnie przywiązany do tradycji wrogi wobec osób myślących inaczej inaczej niż my no i też uległy, czyli bezrefleksyjnie, podporządkowując się autorytetom jak pan doktor powiedział na początku potrzebny jest autorytet na wkład władz atak, która powie to jest wróg wskaże go nazwie będzie próbowała potem ochłodzić im oczywiście ci, którzy wierzą w spiskową teorię dziejów jest takie wytłumaczenie, że inne z identyfikowaniem prześladowcy pozwala się uporać z własnymi ilustracjami niepokojem także niepewnością własnego losu bo, gdybyśmy tak założyli, więc szesnastego zakłada, że los jest nieprzewidywalny jutro może cegła spaść na głowę to jest takie straszne prawda a gdy zidentyfikujemy prześladowca kogoś, kto odpowiada za nasze wszystkie troski kłopoty no to wprawdzie ten wróg jest, ale przynajmniej wiemy, o co w tym wszystkim chodzi to kiedyś Mrożek to genialnie inny napisał, że już wiem, kto za tym stoi i to mnie RM paradoksalnie paradoksalnie troszkę nawet uspokaja wójt myślę, że te różne problemy, z którymi się współcześnie stykamy, które tak łatwo pozwalają się analizować figurował np. problem z UE związane z zmianami klimatu albo problemy związane z populizmem albo z kryzysem gospodarczym albo z kryzysem uchodźczym i t d . tym podobnie to są takie rzeczywiste zagrożenia dla dla społeczeńst w, które pokazują, że świat, zwłaszcza skomplikowała to znaczy, że problemy są złożone odpowiedzialność rozproszona są trudne do rozwiązania nie wiadomo, kto miałby zaniżać poziom niż przewidywałem, że lada przeżyciem przewidywana życie nie ma sensu, ale też nie ma mamy coraz mniejsze poczucie własnej sprawczości wpływu prawda na otaczającą nas rzeczywistość na każdym poziomie jednostkowym rodzinnym wspólnotowym lokalnym państwowym w końcu globalnymi tak dla i w tym czasie spisek to jest tak dokładnie pani nadal są to przestawiła taki sposób myślenia, który pozwala nam odzyskać wiarę w sens wiary w plan w wiarę w projekt i w tym sensie oczywiście figura wroga jest projektowanie na zewnątrz naszej własnej niepewności tak to znaczy, że czujemy, że coś jest nie tak i łatwiej nam uwierzyć w to, że to jest czyjaś wina bardzo konkretna konkretnej właśnie konkretnego wroga konkretnie figury konkretnej grupy wspólnoty, która nastaje na nasze dobre samopoczucie i na nasze wartości niż powiedzieć, że świat jest tak złożony tak skomplikowany wreszcie nikt nie ma na niego wpływu osie trochę jak sam to, o czym możemy mówić możemy starać się jakieś drobne korekty wprowadzone naraz właśnie z bieżącą, ale generalnie z życiem rządzi przypadek takie myślenie spiskowe uzna, że nie ma przypadku spra w my to jest jak dotąd biegunowo odwrócenie najlepiej świadczy o tym, że to jest rzecz, że to jest projektowanie naszych własnych niepewności, ale więcej to znaczy ty tutaj po raz kolejny bój o ujawnią się ta sprzeczność wewnątrz figury wroga to znaczy skoro nasze wartości jak kibole nie były tak, ale często są nasze konserwatywne z o nie odniesie się to opcjonalne w odniesieniu do tradycji ale jakiego one nie były skoro one stanowią fundament naszej tożsamości naszej cywilizacji skoro stoimy za nimi za nimi murem to się, dlaczego on ktoś miałby im pomóc im zagrozić prawda, dlaczego jakaś grupa, która ma inne wartości miałaby sprawić, że nasze zostaną zlikwidowane Otóż, dlatego że sami trochę nie wierzymy w trwałość naszych wartości promem po to, potrzebujemy wroga, który na mnie nastaje, żeby nasz niepokój w projektować dlatego wroga i uznał, że to coś niepokojącego dzieje z naszymi wartościami naszych oczach jest właśnie wino tego wroga ani tego, że metro, a może przestajemy wierzyć może widzimy duże przesunięcie widzimy jakość różnorodność różnorodność tak, aby przyjęto nas jako grupę będą określała nasze granice naszą tożsamość naszego jestestwa, ale też mobilizuje nas do działania na znacznie pozwala nam off umożliwia automatyczny drzemce prawda to znaczy cały czas jesteśmy na krawędzi wojny prawda musimy się też musimy szykować do tego żeby, żeby bohatersko tych naszych wartości bronić warto tutaj jakby nie ma miejsca na znak, iż korzystanie z życia, ale też nie ma miejsca na niepewności, że w związku z tym, że ja muszę bronić swojej wartości życia atakiem z zewnątrz to przecież sam nie będę poddawał wątpliwość moment, w którym nie ma żadnego ataku z zewnątrz z momentem, w którym nie mogę się zastanowić nad sobą nad swoimi wyborami prawda nad swoim systemem systemem mojej wspólnoty tak to automatyzm, a tak i ich działania tak to ja wtedy stał się zdrajcą prawda jeśli zaś poddawać wątpliwość wartość mojej wspólnoty wobec zagrożenia zarówno wobec wroga no to wtedy staje się zdrajcą takim pozostanę w Chinach i zostaną zakwalifikowane prawda do kategorii rok mechanizm kreowania wroga jest taki sam pod każdą szerokością geograficzną właściwie w każdej epoce nuty jak krok po kroku się to robi tak w net najogólniej rzecz staje się są 3 kroki to znaczy pierwszy krok to jest wyodrębnienie jakichś ludzi, a właściwie nie tyle ludzi co jakiś postaci także w obronie nie mówimy ludzi niebiesko obcych wymusił ich w strachu bać z tej wspólnoty Armada poddanym pozwany ewentualnie u kogoś z zewnątrz, bo mamy także wrogów zewnętrznych, ale też wrogowie zewnętrzni zawsze ściśle współpracują z wyrwała drogami wewnętrznymi i odwrotnie mamy wrogów wewnętrznych, którzy przymierzają wrogami zewnętrznymi granat kolumna tak to jest to, żeby jak Rewers awers trochę tej samej monety, ale dość, że pierwszy protest wobec odrębnie traktować mogą być Rudzik Czarni niebiesko od chodzi tutaj o to, żeby właśnie w wskazać dowolną arbitralną włączyć absurdalność tych kryteriów ludzie powyżej ludzie, którzy mierzą równo 172 cm tak jakby nie klej kryterium jest naprawdę dowolnym momencie, kiedy w wyodrębnił taką grupę no to wtedy przyzwyczajamy się do tego, że w ogóle taką grupę można wyodrębnić przeciwstawić inny prawda innym są normalni wydawałam tych normalnych naszych i mamy tych pojawi się 72 cm zasięg no i wtedy ta dewiacja od normy tak to od to odstępstwo od normy czy nie możemy mamy normalny wzrost i mamy tych powyżej 172 cm gryzonie norma Kamila tam trzeba ściąć wysokie drzewa w Turcji Hutu i Edyty to dewiacja od normy, którą prezentuje wróg one już samo w sobie wzmacnia wspólnotę tak, bo pokazuje liczby do pokazuje bardzo taki namacalny prosty symboliczny sposób, gdzie przebiega granica tak moment, w którym wszyscy się różnimy się wszyscy od siebie nawzajem od bardzo różnymi względami instrumentem płynnym prawda każdy się od każdego różnie, bo ma coś ma wspólnego są różne moment, w którym 1 jakąś różnicę dowolnie absurdalne i arbitralne ustanowi my jako różnicę znaczącą to ten pierwszy moment, w którym konstruujemy figura rok no i teraz to różnica musimy ubrać w symbolikę reprezentacji musimy ją opowiedzieć pokazać tak i temu służą temu służy propaganda no i teraz to propaganda jest oczywiście w zależności od czasów historycznych zależności od wydania kręgów kulturowych różnie realizowała tak to może być propaganda zupełnie odgórna związana z takimi mediami jak radio jak to było Wandzie np. ronda albo takim jak telewizja, ale to też może być to też może być propaganda z wykorzystaniem mediów społecznościowych czy platform jakiś internetowy dużo bardziej rozproszonych rozda, ale ważne jest, żeby złapać, żeby złapać figura tak figurę tutaj i moment, w którym wyodrębnił my grupa i jakością, jaki nadamy jakiś symbol tak nadamy jakąś łatwą do rozpoznania obraz albo albo zdanie to jest mąż, który może zatem może zacząć działać taki mechanizm do humanizacji in w tak to znaczy z nawiązką grupach ze strachu baliśmy w całości, a teraz możemy na nią dowolne cechy zrzucać ona już wiem, że z wrogiem wiem, że zagraża naszym wartościom naszym zna na zaś na jakość obrazu świata zwierzęcego np. tak duży, bo to jest 1 to znaczy dekomunizację w życiu równoważnie do szczurów każdy karaluchów do chorób tak do pasożytów i t d. to jest jakby 11 częste, ale 1 z możliwych tak to znaczy ona nad tą grupą usiąść ktoś taki seans nienawiści tak seanse nienawiści, które są powtarzane, które urządzają różni ludzie na różnych poziomach hierarchii z realizowanej naszej wspólnoty prawda mocno od samej góry do samego dołu na trasę oczywiście różnym ludziom wolno różne rzeczy prawda to znacznie posłom wolno coś powiedzieć dość oględnie, a takim specjalnym posągi z pracownikami wolno być bardziej dowolnie, a potem dziennikarzom jeszcze dobitniej, a blogerom na Twitterze to nic o tym, otwartym tekstem, a potem na manifestacji to już prawda w ogóle mogą być hasła wzywające do usunięcia czy do emigracji czy do czynów aż do fizycznej likwidacji prawda to znaczy, że ten mechanizm, jakby odczłowiecza paniom też stopniowa i stopniowalne i on działa może do dziś są tacy, jakby mocodawcy harcownicy tak zdarzyć jakaś władza, która o, która mówi co wolno usprawiedliwia dopuszczają potem im dalej tego centrum władzy to jest bardziej rozproszone i mniej personalne takim nie jest ważne instytucjonalne hierarchiczne wolno więcej, by te seanse nienawiści są właśnie takie zorganizowane kampanie, które powinny się też w różnych mediach powinny być powinny być systematyczne powtarzane często prawda i t d . to powinno działać, a z drugiej strony powinny też u nas takie sygnały, że sprawdzoną w nie pochwalam aktów przemocy, ale jednocześnie rozumiem rozumiem emocje prawda rozumiemy emocje jakoś bagatelizujemy jak usprawiedliwiamy dziennikarzem za to tak albo kawę albo właśnie to znaczy, że rzecz, że to cała machina działa jako jedność, mimo że w role są rozpisane w bajek jak w orkiestrze i ich głównym takimi w taki modelowym przykładzie powinna zadziałać na zasadzie paniki moralnej, ale takie pojęcie brytyjskiej amerykańskiej socjologii Franciszek to może, czyli w tym przypadku ataku i wrak, który mówi o tym, że nagle się pojawia i rośnie siła, jakiej zło przez wielkie 0, który zagraża podstawowym wartościom wspólnot no i teraz to działa wg takiego mechanizmu, który z błędem logicznym, bo jak są organizowane te seanse nienawiści to propaganda, która zorganizowana kampania obrzezania Zoch Zanie tego wroga no do morza możemy sobie wtedy pomyśleć skoro się tyle o tym, mówi to może coś jest może 3 może rzeczywiście coś nie tak z tymi powyżej metra 72 prawa w 2 i społecznie słuchawki ta prawda, a dokładnie odwrotnie znaczy mówi się tyle, żeby właśnie coś było narzeczy w 2 toto to tutaj jakby przyznaj skutek są prawda są solą są odwrócone, by ten lęk wtedy od to znaczy, że przekonanie o dużych jak zło i lęk, że to zło nam zagraża rozprzestrzenia się epidemia w ich tak resztka publiczną nerwowość nagle ludzie, którzy nigdy sobie nie zadawali pytania co ci wysocy właściwie czy powyższe są tacy wysocy niscy i tak idą na świat z maczetami do swoich sąsiadów dom dalej to jeszcze to już za chwilę tak, ale na razie jesteśmy takim etapie rozprzestrzenia się paniki moralnej, kiedy ludzie, którzy zajmują się zupełnie innymi rzeczami na bez odrywania wzroku, ale rzeczywiście Dariusz BOŚ coś właściwie nikt o tym, myślałem myślałem także, że ci wysocy mogą nam jak zagrasz, ale no tak to trasy jak i o tym, pomyśle jak sobie pomyślę o tym co usłyszałam co przez to co przeczytałem i co oglądałam w telewizji to rzeczywiście tak, że euro rocznie takie taka nerwowość publicznych tak ta nerwowość wzmacniana poprzez powtarzanie są reprodukcje obrazów konkretnych obrazów symboli słów pojęć takich takich klisz stereotypów które, które w tych Suns nienawiść do zorganizowanych propagandowe kampaniach stanowią narzędzie tutaj ich takim socjologowie jako ich, żeby trzeba się oderwać może od tego kontekstu polskiego i podają taki przykład paniki moralnej związanej z lękiem przed zagraniczną z lat osiemdziesiątych w stanach Zjednoczonych, kiedy pod wpływem właśnie konserwatywnych mediów konserwatywnych polityków nagle satanizm jako zjawisko społeczne urósł do rangi 1 z największych zagrożeń dla stylu życia amerykańskiego dla tradycyjnych wartości dla rodziny trwa nie zostały itd na razie są tanie można było łatwo przedstawić prawdami Szmyd doszło do dyspozytorki symbole uszkodzeniem Pentagram tak albo nie wiem Black metal prawda jakieś teledyski jakieś darcie Biblii tak dalej no i by jak ta panika moralna zelżała w latach dziewięćdziesiątych to się w ogóle okazało, że nie tylko była to nieproporcjonalna reakcja społeczna, bo to jest ściema opowiedział, że nigdy nie było żadnych satanistów i w ogóle w drugie połowy dwudziestego wieku żaden ze społecznej z Zachodu nigdy nie było żony satanistów, że nigdy nie było ludzi, którzy organizowali czarne szare składali jakieś ofiary takich krajów, gdzie rozbili kre w dzieci nigdy coś takiego nie było żadne służby nie znalazł ani chcieć skrawka dowodu na coś takiego nas panika moralna, która wybuchła potem wtórnie dotykała ludzi, a konkretnych ludzi, którzy zostali oskarżeni o satanizm prawda oni mogli stracić pracę albo mógł być aresztowani albo mogli doznać ostracyzmu społecznego i t d . i w tym sensie, że w panice moralnej zawsze nieprawdziwa tak to nie jest tak, że jakiś żart doprawdy, które potem rośnie do nieproporcjonalnych reakcji ten termometr mówi Jacques Chirac jest nieproporcjonalne z momentem, w którym przyjmujemy dyskurs władzy która, która usprawiedliwia bagatelizują przemoc i konsekwencji chciałabym pana doktora zapytać oczywiście historia daje nam też drastycznym przykładem, ale nie zawsze tworzenie figury wroga musi się kończyć się z wypędzeniem jakieś grupy społecznej czy już najbardziej skrajnym przykładzie ludobójstwem, ale czy można stworzyć sobie taką figurę wroga bez konsekwencji społecznych na chwilę w kampanii, które żadnego osadu to znaczy to oczywiście nie jest tak w związku z tym, że to mechanizm jest ich historie można zarządzać i w pełni go kontrolować w pewnym momencie on wymyka się rządzącym czy w tym, którzy tego wroga kreują spod kontroli tak, bo do sądu to są 2 różne kwestie prawda zaś pierwsza kwestia jest taka, że tego typu inżynieria społeczna nigdy się nie uprawia i w pełni kontroluje czy tak jak wg tego znanego racę społeczną aerodynamikę, ale też, kto sieje wiatr zbiera burzę prawda za 3 takie tego typu ustanawianie wroga i tego typu działania propagandowe działania związane z nienawiścią działania związane z wyodrębnianiem tak dalej mogą się bardzo łatwo wymknąć spod kontroli jest jakby tutaj nikt nie może sobie rościć prawa do tego, że w ogóle kontroluje w sposób świadomy i systematyczne jakiekolwiek procesy społeczne można je uruchamiać można je kapitalizować może wzmacniać lub północ wyciszać natomiast nikt ich nie kontrolują Leśniak, choć osa natomiast oczywiście nie każdy w związku z tym, że ten mechanizm tak szeroko rozpowszechnionej historycznie i współcześnie no to oczywiście nie każda podział mamy i oni na mej inni ostatecznie mamy nasza wspólnota i wróg czy wrogowie może ma prowadzić prowadzi do ludobójstwa i prowadzi starego ludobójstwo to są przykłady skrajne oni zawsze należy pamiętać i zawsze należy się próbować przed nimi chronić natomiast to nie musi prowadzić do zbrodni to nawet nie musi prowadzić do systematycznej przemocy, ale od pogody to rozumowanie, którego pani użyła bardzo dobre to znaczy to nigdy nie pozostaje bez konsekwencji tak nie ma czegoś takiego, że kreujemy figurę wroga azylem kończy się kampania wyborcza mówimy do wsi teraz ten drugi stał w zupełnie niepotrzebnie zapominamy o nim idziemy dalej do takich działaniach, które są związane z zarządzaniem bardzo silnymi emocjami z wyodrębnianiem pewnej grupy ludzi i przypisywaniem jakich cech organizowanie seansów właśnie nienawiści propagandy i t d. to zawsze gdzieś odkłada zasiedzieć odkłada ich co najmniej mobilizuje do kolei czy wzorami ułatwia kolejne takie działania kolejne działanie polegające na człowieczy Anna identyfikacji wroga i tego trochę łagodniejsza postać chciałabym pana zapytać czy kampanie negatywną, która jest na off nieustannie występująca w każdej polityce polskiej niemieckiej amerykańskiej francuskiej jest stara marketingowa zasada przedstawi droga w złym świetle spraw, by w nim pozostał, czyli atak na konkurenta politycznego mający doprowadzić do wykazania wyższości wzbudzenia u wyborców negatywnych emocji tak związanych z tym kontrkandydatem na miejscu tym mamy 3 cele my, którzy taką kampanię negatywną prowadzimy zniechęcenie do głosowania na cele ataku tak dostarczenie możliwości porównania kandydatów i popularyzowanie posta w wyborczych tworzy się komunikaty o takim wizerunku nieatrakcyjnym czy niepożądanym naszego przeciwnika podkreśla się te cechy czy te stanowiska w danych sprawach, które mogą zostać zinterpretowane negatywnie pokazuje się reklamy porównawczej jesteśmy tacy świetni on jest taki paskudny wstrętny i inni w ogóle jak pan ocenia takie kampanie bo gdy w zdaniu łączone są podzielone jedni twierdzą, że kampanie negatywne nie są skuteczne i że mogą także zniechęcić do znanego polityka, który taką kampanię negatywną o doprowadzi, a są tacy specjaliści od marketingu politycznego, którzy mówią, że się zawsze udaje ja nie jestem specjalistą w marketingu politycznego w tym sensie nie zmierza skuteczności takich działań i trochę nie wiem to zaś nie wiem jak wąż w kodeksie rok należał taką skuteczność mierzy zdolność ta skuteczność wyłącznie wynikające z sprzedania produktu zwiększenia sprzedaży produktu albo zabije albo da się z wyborami pomyślimy o polityce jak taki sposób towarowy także mamy towar do sprzedania klientów, którzy mają go kupić stoją, owszem, taty czy to ma być właśnie skuteczny zakrojona na trochę bez dalszych horyzontach to znaczy związana właśnie z tym, jakiego w, jakim chcemy żyć w społeczeństwie i wartości wyznawać chcemy się do siebie nawzajem zwracać tak dalej więc, że różnie można o skuteczności różne wskaźniki skuteczności olbrzyma zostać w tym języku skarżył kładł głowę wyższa Donald Tusk jego dziadek z Wehrmachtu, ale prawda, ale mamy też przykład szerszy straszenie PiS -em to zarzucono bardzo często Platformy Obywatelskiej z drugiej strony teraz prawo sprawiedliwość straszy totalną opozycją Fiszbach pozwoli to były mąż ogląda przykłada amerykańskiego to może łatwiej nam wydaje, że łatwiej nam, iż mamy rozmawiać na takim poziomie ogólności otwierają się ludności zawodowo do tych przykładów amerykański np. pomiędzy kampanii wyborczej pomiędzy Donaldem Trumpem Hillary Clinton i Donald Tramp i tu już jest sporo jest takich analiz pokazujących w jaki sposób doskonale wykreował chwile z Hillary Clinton właśnie wroga niż całego kampania oparta na kampanii negatywnej wobec Hillary Clinton od absurdalnych fałszywych oskarżeń o jej pracowników o pedofilię albo o korupcję, bo posługiwanie się znowu bardzo konkretnymi symbolami, które zostały w głowach słuchaczy tak jak Kruk odchyla i w branży skorumpowana czy czy zła chwila i to było powtarzane zawsze dla nas znaczy zawsze pojawiają się i nie wychylali się nazwisko Hillary Clinton to zawsze muszą być Kruk filar Lidl dalej to dziś zostało mało wg wg tej zasady, że skoro tak się mówi od rodziców musi być na rzecz prawda jest zaś oczywiście ta skuteczność jakoś jest, ale ty zaczęła pani takiego pytania czy czy kampania negatywna czy jesteśmy skazani w planach kampanię negatywną no problem polega na tym, że jeśli chce pokazać, że jestem lepszy to musiał pokazać tego kogo się, że jest gorszy od tego kto konkurują o innych samą władzę bez dróg jak tak prowokacyjnie zapytać co znaczy jak mielibyśmy inaczej pokazać się różni tak jeślibyśmy konkurowali pani redaktor ja ze sobą w wyborach ja bym był zwolennikiem podatku dwudziesto procentowego, a pani była zwolenniczką podatku 30 %o wego no to mielibyśmy w idealnym świecie za sobą jakieś wyliczenia argumenty prawda jakiś sztaby, jakie to przyniesie dochody, jakie wydatki nie tylko z oddzielną lekarzem tak dla kogoś tak dalej ma do tego, że ostatecznie Musze musielibyśmy dojść do takiego momentu, w którym albo pani powiedziała, że Jaś Mela ja nie umiem tego policzyć koszt wyliczono zła prognoza pani ma rację w zastąpieniu go podzielić albo byśmy musieli też takie manewry wiem powiedział, że rząd wymyśla 25 % w 2 Matović przykłady takich, gdzie wielkie, gdyby to można było zrobić takie jak powiedział, że do pani nie zależy na tym mi na tym na co mamy nad nami na tym zależy w związku z tym, jakby pani chce zaatakować w sporze z grona naszych krótko mówiąc, jeżeli się posługiwać się tylko argumentami merytorycznymi albo musielibyśmy się spotkać, a przy jakimś kompromisie albo ktoś musiałby się przyznać do porażki do błędu lat w tym sensie, że oczywiście sprawy społeczne, a przy okazji, że za sprawy w ekonomiczne to oczywiście, by trochę prosto tak, bo ostatecznie gdzieś tam na końcu są liczby są jakieś badania społeczne prawda możemy się spierać w oparciu o fakty o statystyki i t d. do nas wiele takich wielkich problemów społecznych, w których z, których ostatecznie dojdziemy do konfliktu wartości dla nas momencie dojdziemy do konfliktu wartości no to nie uchroniły nieuchronny sposób muszą pojawić się emocje czy to będzie spór o prawa reprodukcyjne kobiet czy to będzie spór o ich formę małżeństwa prawda czy to będzie spór o chodniki czy tak różne spory czy różne konflikty wartości, które rozpalają społeczne obraził też zawsze muszą się oprzeć o emocje my w tym czasie my się będzie różni tych emocji budzi się odróżniali z naszych systemach wartości, gdy raz jak sprawić, żeby to, a różnorodność i ten spór, który jest istotą Demokratycznej polityczności nie przerodził się w od półwiecza nie wyodrębnianie wrogość Motor zmian, żebyśmy wiedzieli to dobrze się powiedzie tobyśmy powiedzieli byśmy zastosowali tak być może tutaj tak jak nie ma nic nie ma łatwych odpowiedzi to jeszcze 1 wątek pana zapytam troszeczkę poboczne związane z tematem, o którym mówimy, bo pan mówił o seansach nienawiści dużo mówimy o mowie nienawiści no ale ja bym chciała pana zapytać o umowy strachu i definiuje to trochę inaczej niż mowę nienawiści tylko on jako te rozmaite groźby, które nam przekazują politycy cały czas nas czymś straszą mnie innymi tylko rozmaitymi zagraża teraz zagrożeniami niebezpieczeństwami wszystkie klątwy tata, który się pojawiają np. Unią Europejską a kiedy się niektóre ugrupowania straszyły przed referendum akcesyjnym 2003 roku co to ta zła nie nie zrobi jak przyjdzie nigdy to niebyła grupa społeczna tak tylko to była instytucja, więc o taką umowę strachu JL argumenty ad netu, czyli właśnie nasze jedyne szkolę gulasz i strachu i zapytaj koniec myślę, że on wziął gotowe są takie to są takie pytania o takie fundamentalne mechanizmy psychologiczne, ale myślę, że mniej w naszym życiu polegamy czy większe zaś nadziei na to, że coś może poprawić albo, że będzie lepiej albo, że wspólnie możemy, jakim wyzwaniom stawić czoła, a bardziej boimy się stracić to co już ma on jest zaś im więcej mamy, tym bardziej boimy się tego strat to stracić tak dlatego te argumenty związane związane z lękiem i związane ze squash nawet nie tyle zleceń z lękiem tak nie określono poza straszeniem nas jakimiś konsekwencjami są takie skuteczne no bo ostatecznie może trochę wierzymy trochę nie wierzymy no ale to, jakie są też niepewność to może lepiej zostać przy tym co znane są pewne są nasze swojskie są tutejsze prawa to znaczy że, że dużo trudniej przebić się z takim z takim przekazem, który da nadzieje, które postawi na, na jaką wzmianek na jakiś rozwój na wzrost niż takim przekazem, który mówi to co mamy to już mamy najważniejsze że, gdyby nie stracić co dalej zróbmy z tym co mamy to jest jakby był to też zastanowimy teraz najważniejsze jest to, żeby za dużo, żeby nie stracić nie ma też, dlaczego jest tak skuteczna tak zawsze mówię, że to są duże zasługi ma także z graniczy z list z taką emocją, która pozwalała nam przetrwać i Łukaszem dbaliśmy o to byliśmy zorganizowani w dawnych jaskiniowych czasach wagi w taki nieustannej czujności, więc może także dlatego teraz emocje ciągle dominujące w naszym życiu w świat to rewolucyjny rząd tak mówiąc oczywiście postawić na humanistycznych oraz system handlu ewolucyjnie zmowie ale, ale mogę powiedzieć, że w morze tak jakoś paradoksalnie, że strach jest zawsze świadectwem strachu tylko innego tak to znaczy jeśli jesteśmy podatniczki ktoś nas czymś straszy i my się na to łapiemy przy czym bierzemy to strach to znaczy, że mamy dziś w sobie lęk o coś innego także, że dziś przeczuwam, że rząd może istnieć zagrożenie i tym sensie zamiast zmierzyć się z tym realnym zagrożeniem, jaki zawód klimatycznym społecznym psychologicznym rodzinnym skupiamy się na tym strachu zupełnie zewnętrznym, na którym który przed nosem jesteśmy straszeni, bo wygodniej tak, bo jesteśmy straszeni ad 3 dostajemy łatwo recepta na to jak ja się nie dać takie nie ulec natomiast dane, które mam gdzieś, które dziś działa na takim poziomie podprogowych nieświadomy dużo trudniejsze do postawienia mu czoło tak ma pan rację jest mechanizm dwuetapowej, jeżeli chodzi o straszenie przez polityków nas najpierw nas straszą, a potem obiecują, że zaraz się temu strachowi nas uratują kraj poprze ich do tego, by zrobili nastraszyć nie mieli recepty na fuzjach w tym, że wszystko to każdy komunikat nadawany przez władze z komunikatem funkcjonalnymi instrumentalne taką Maciek wywołać jakiś wywołać jakiś jakoś emocji, ale zaraz stosujemy rozwiązań, a dalej w tym czasie koło się zamyka my zostajemy zadowoleni, że ktoś jest jednocześnie zdjął z nas ciężar tak, że przerwa i alkohol tak też nas postraszyła zaspokoi nas się to lepiej niż, jakby nie było tego strachu na początku 2 i dobro sielski kulturoznawca filozof Instytut kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego unoszą się przed dwudziestą drugą bardzo dziękuję bardzo dziękuję panie zaproszone informacji po informacjach oczywiście wracamy do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA