REKLAMA

"Wszystko pięknie, ale nikt nie mówi o konstytucji. Tylko sędziowie mogą rozstrzygać spory sądowe" - Wojciech Hermeliński o "II etapie reformy sądownictwa"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-03-27 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, gdyby państwo Karlińska państwa i mój gość Wojciech Hermeliński przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej do piątku dzień dobry panie przewodniczący handlowej tak jak do piątku, bo w piątek pana urodziny w związku z tym wygasa pana kadencja na stanowisko w Państwowej Komisji Wyborczej, a nam to wygaśnięcie członkostwa powoduje, że nie Julia Przyłębska prezes Trybunału Konstytucyjnego będzie wskazywać pana następcę i będzie to Grzegorz Jędrejek jak pan ocenia Rozwiń » ta kandydatura tam podają, że prezentacją zaakceptuje mam nadzieję, że tak nie dopatrzył się z przeszkód z nie znam pana sędziego Henryka Ibsena sobie miejsce szefem katedry procedury cywilnej na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego myślę, że szybko się wdrożyć do do pracy w Państwowej Komisji Wyborczej najbardziej się cieszę z tego, że nie jest to osoba obciążona cudzej taką wadą, jaką no niestety są w Trybunale osoby, które są powołane na zajętym miejscom cieszy się, że nie będzie tutaj już przed komisją wyborczą zakończą komisję wyborczą ciągnąć za nieelegancko powiem, że zarzut, że są obsadzone w sposób niewłaściwy znajduje się w niej osoba, która nie powinna to być przewrót wyciąg z wyższej komisji, bo przecież to co bardzo dobrze się dzieje mam nadzieję, że również po odejściu pana sędziego Niemcewicza liczy, że również osoba o o takim samym statusie nie kontrowersyjna, że prezes Rene Rast nic innego będzie wówczas wskazywać, że będzie tak następcy Grzegorz Jędrejek mówiło się m. in . że odmowa przyjęcia przez Andrzeja Dudę ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów to nie jest delikt Konstytucyjny w telewizji publicznej w 2015 roku przekonywał n p . że prezydent na każdym etapie postępowania karnego może skorzystać z prawa łaski chodziło oczywiście o ułaskawienie Mariusza Kamińskiego kilku innych osób przed wyrokiem skazującym, czyli jak rozumiem Grzegorz Jędrek zresztą w Trybunale w 2017 roku Trybunał Konstytucyjnego wybrany mówił nie miała oporów moralnych, żeby taką propozycję przyjąć jest po linii prawnej prawa sprawiedliwości dotyczy, ale sędzia nie zgadzamy się chodzi o kwestie związane właśnie z ułaskawieniem osoby chore przyszliście nie jest prawomocnie skazana, ale w Państwowej komisji wyborczych tej kwestii w ogóle nie są przedmiotem działania jest na szczęście tutaj będzie zająć się tylko wyborami nadchodzącymi tym co teraz będą co będą jesienią zdaje kwestie natury takiej politycznej czy planu politycznej no one w ogóle nie mają żadnego znaczenia, więc należy rzucają nie będzie żadnych ze strony wielkich kontrowersji między sędziami dostrzeżemy rozszerzającej się Grzegorz Jędrek będzie wybrana na stanowisko sędziowskie, ale pozostaje kwestia tego, kto będzie szefem Państwowej Komisji Wyborczej PKW będzie wybierać tak jak cała trójka będzie trwałym zarządzie myślę, że na najbliższym posiedzeniu ponownie na pewno będzie w poniedziałek zaczynamy poszerzenia 2 × w tygodniu zgłaszają się komitet wyborczy, więc starszą lub zwolnieniu z rejestracją się rodzaj czuwać nad tym, więc myślę, że w poniedziałek już będzie pewnie możliwość wyboru nowego przewodniczącego cuda się do dziś, a co będzie rozmawiał z niektórymi sędziami odnoszą się w budowie jest praca Gazeta na raz usłyszałam, że taka kandydatura jest tutaj mnie czy rozważana nowo wiara jest niezręcznie, że sędziowie wypytywali się przecież nie daj Boże nakłaniać do czegoś, ale wiem, że nazwisko się pojawia no mi się, że inne nazwisko też będą też poziom gry ja też mam też kandydaturę pani Soni ulicznej sędziowie sami sami wybiorą to jeszcze 1 rzecz związana z sędziów między rynkiem bankowym prezes Przyłębska powiedziała następująco mam nadzieję, że nie będzie wobec niego stosowana mowa nienawiści, że nie będzie wyszukiwania tzw. haków odnajdywania śmieszności, które mogłyby stanowić potem podstawę do dyskredytowania tego sędziego i w pani prezes boi się, że sędziowie PKW będą stosować mowę nienawiści wobec nowego, ale mam nadzieję, że pani prezes nie mówi jego adresem sędziów Państwowej Komisji Wyborczej zresztą sędziowie w ogóle sędziowie nie nie stosują mowę nienawiści wzruszenie nie zetknąłem się raczej ta mowa nienawiści pochodzi od polityków w stosunku do sędziów także tutaj ani prezes już spokojna, że pan sędzia będzie na pewno przyjęte tak jak powinien być przyjęty sędzia Trybunału Konstytucyjnego członek Państwowej komisji wyborczych o nową KW chciałbym pana sędziego zapytać się ponieważ, kiedy rozpocznie się kolejna kadencja Sejmu to wówczas ta kadencja obecnej PKW dobiegnie końca i wówczas z mocy nowelizacji kodeksu, a one wyborczego, który wszedł w życie w styczniu 2018 roku i będzie nowa Państwowa Komisja Wyborcza tym razem już nie realny prezesi Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego będą skazywać się do PKW tylko aż 7 na 9 członków będzie powoływanych przez Sejm Stal 79 członków będzie powołany przez Sejm pozostanie 2 sędziów 1 sędzia Trybunału Konstytucyjnego sędzia SN z Naczelnego Sądu Administracyjnego tak, ale przede wszystkim będzie tu przewaga 7 osób czynnik polityczny, bo będą to osoby nie będą to politycy, bo kodeks, mówi że nie mogą być członkami partii, ale za wjazd do KRS -u wybrani przez polityków wybrańca ofertę wykorzystywanie przez policję znieważa sędziów tak nie przez sędziów przez polityków no może powiedzieć, że ja zawsze wychodzi z założenia, że politycy powinni jak najdalej trzymać się do organów wyborczych niech ustawodawca wprowadził przepisy, które będą obejmowały strukturę wyborczą, ale niech politycy trzymają się najdalej od od organów wyborczych i dotychczasowy system sędziowski sędziowie są teraz już usuwanie może być rugowanie z Państwowej kasy gorzowianom za zgrupowanie usunięci usunięci zostali już przecież z funkcji komisarzy wyborczych ten system, który działa bardzo dobrze przez tyle lat rok 90 tego z niewiadomych nieznanych powodów przez ustawodawcę jest likwidowany sprowadza się czynnik polityczny cel, ale ryzyka, a widzi związane z tym czynnikiem politycznym trudno trudno zakładać, że to będzie zła Wola ze strony tych nowych osób oczywiście, niemniej jednak zawsze czynnik polityczny może tutaj jakiś sposób zaburzyć było wejść np. kwestię związaną z oceną sprawozdań finansowych partii czy komitetów wyborczych robiące sędziowie teraz już nie było, bo trudno, żeby politycy sami oceniali swoje sprawozdania ocalony z jesieni będą ważne dziś rozegrana została odroczona przyszłego roku będą stanowić osoby wybrane przez partie polityczne no dla mnie system socjalny, gdzie właśnie do pomyślenia że, że przedstawiciel partii będzie oceniał sprawozdanie swojej partii czy przez swojego swojego komitetu wyborczego to jest 1 rzesza poza tym też od stycznia tego roku w wyniku tej nowelizacji kodeksu wyborczego styczniowej z ubiegłego roku poziomy gmina okręg wyborczy będzie dokonywany przez komisarzy wyborczych o takiej decyzji będzie służył środek odwoławczy do Państwowej komisji bolące miejsce nie można wykluczyć, że przy wadliwym i wie może nie intencjonalne lepszy, ale może też zdarzyć wadliwe intencjonalnie podział gminy okręgi wyborcze taki, żeby przysporzyć korzyści pewnej radnej pełny Dariusz Cezar Dziadzio Mandeli pochodzący ze Stanów zjednoczonych są już znana instytucja w Polsce też się zdarzało i może być taki ważny poziom akceptowany przez polityczną państwową komisję, bo żona nie chce jeszcze rzucają za koleś tak będzie, ale takie niebezpieczeństwo istnieje dlatego uważam, że powinno się od tego czy rodzaj stresu unikać stwarzać nawet najmniejsze możliwości, żeby rzeczywiście doszło, a skąd aspiracje rządzących jak on sędzia myśli, żeby to wszystkich możliwych chciał wyboru dokonywali w polityce przy wiejskiej PSL powiedziałem nikt nigdy podczas żadnego posiedzenia państwem posiedzenia komisji sejmowej, na której były te sprawy omawiane tematy posiedzenia zapraszani męża, ale z polityków nie podał racjonalnego rzeczywistego powodu takich zmian powoływano się na inne kraje, że w innych krajach, choć nie ma systemu sędziowskiego, ale to jest pewna tradycja w Niemczech np. rzeczywiście nie ma, a sędziowie nie biorą udział przy wyborach, ale tam tradycja bardzo dużego wpływu państwa na wiele dziedzin gospodarczych społecznych podejrzewam, że jedno z przyczyn myśląca rozegrali bardzo w sposób bardzo przykry brak zaufania do Państwowej Komisji Wyborczej skoro Państwowej Komisji Wyborczej narzuca się jako komisarzy wyborczych i to przez czynnik polityczny minister spra w wewnętrznych administracji również ogranicza się nasze możliwości wyboru szefa krajowego biura wyborczego zawsze podkreślam, że nie chodzi o to, że zarzuty mam do tych osób nie ma żadnych zarzutów natomiast chodzi o system o sposób powoływania to jest rzeczywiście związanie rąk naszej komisji wyborczej i brak zaufania generalnie brak zaufania do sędziów od sędziowie teraz na niczym nie cieszy mnie czy nie cieszą się z poważaniem wśród tych wśród władz związku, z czym wydaje się, że testy 1813 sądził się usuwa Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do krajowej rady Radiofonii telewizji z pismami tu cytat o podjęcie działań zapewniających równe traktowanie uczestników wyborów w mediach szczególnie zaś w mediach publicznych czy jest odpowiedź nie odpowiedzi nie ma żadnej siły się wystąpienie w miarę wcześnie przed wyborami i tymi najbliższymi do europarlamentu i rywalami jesiennymi, ponieważ zawsze w czasie każdej kampanii wyborczej dostajemy dużą ilość skarg ze strony różnego rodzaju komitetu kandydaturze są traktowani w sposób nierówny, że inni kandydaci więcej czasem się co nowego, poświęcając poszliśmy, żeby państwo, żeby kara od Lady ani telewizji świadomy, że to pod uwagę jej, żeby przyjrzała się problemowi prosiliśmy, żeby prowadziła przywróciła monitoring tych wszystkich audycji w obszarze jest monitoring obywatelski robiona przez organizacje pozarządowe to niestety jasno z tego wynika, że większość osób goszczących w programach publicystycznych są politycy prawa sprawiedliwości zjednoczonej prawicy szerzej rotacja mieliśmy informacje niezależnie od tego, która opcja jest nim lepiej korzystniej traktowane były nasze pismo miało na celu zapobieżenie takim takim sytuacjom, ale do dzisiejszego dnia gwiazdą na nie raczyła odpowiedzieć może nie jest zainteresowana była też jak można myśleć o innych Trybunał Konstytucyjny chciałabym pana sędziego także zapytać o wyrok w sprawie krajowej rady sądownictwa, ponieważ Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wszystko z krajową radą sądownictwa jest w porządku bardzo cieszą się członkowie krajowej rady sądownictwa w Cieszynie potwierdzenie naszych przypuszczeń mógł się nie byli pewni legalności rady to byśmy do nich nie kandydowali mówił sędzia Mitera rzecznik krajowej rady z wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że KRS jest, że z KRS jest wszystko w porządku Trybunał wyraźnie przesądził, że Sejm miał prawo dokonać wyboru 15 członków rady spośród sędziów mówił Jarosław Dudzicz nie jest również w porządku, bo nie znam treści tych u z ustnego uzasadnienia, bo fragment tylko oglądałem na stronie internetowej Trybunału jest dosyć lakoniczny komunikat, ale z mlecznego przemyt wynika, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce ten sposób docent formalny, żeby dziennie dziś formalistyczne do tej kwestii czy ten stosował wykładnię językową powiedział, że tak wnioskuję przynajmniej legendy będzie już uzasadnienie pisemne to być może, więc powiedzieć powiedział, że skoro art. 187 mówi o tym, że Sejm próbuje 4 posłów z tego wniosek, a nie precyzuje, że nie zakazuje powołania co z tego wniosek, że może powołać jeszcze 15 sędziów konstytucja na to nie pozwala mu o takim obrocie publicznoprawnym stosuje się zasadę, że co nie jest dozwolone jest zakazane organ publiczny musi z ściśle przestrzegać swoich kompetencji przez Trybunał Konstytucyjny w kilku wyrokach wyraźnie to podkreślić, że rada nie może sobie uzurpować uprawnień, których prawo nie daje w szczególności konstytucja jest tutaj jestem sobie z powodu uprawnienia uznał, że może powołać jeszcze 15 sędziów i to jest cały cały początek tego wszystkiego, bo tego się coś zaczyna to cała wadliwość, bo przecież wybrana w sposób wadliwy Krym rada Radiofonii i reklamy rada sądownictwa przedstawiałam kandydatury sędziów prezydentowi one też dotknięte są wadą, bo skoro organ wadliwie wybranych dokonuje podejmuje uchwały, wskazując kandydatów prezydentowi notę tańce nie są też kandydaci są kandydaci też uchwały o krok nie jest też są dotknięte wadą i prezydent takich kandydatów powołuje na nas sędzia potem z kolei sędziowie wydają wyroki, które też będą oni są kwestionowane, że są wydane przez sądy niewłaściwie obsadzony jest cała cały taki ciąg wadliwości niestety, a fakt, że w składzie orzekającym był pan Justyn Piskorski pani lubi słowa sędzia dubler, więc powiem osoba wybrana na miejsce wcześniej już zajęte na Kazimierzu wiem że, że tutaj jest, że sukcesem mogą mogą być będą tak jak już nieraz było przecież przy wcześniejszych wyrokach Trybunału będą poważne zarzuty w stosunku do walk o ważności takiego wyroku z uwagi na to, że w wydaniu wyroku brała udział osoba, która nie jest sędzią ma też jest podstawowa zasada, że ten Sejm, który w obce w czasie, którego kadencji ustępują sędziowie, bo kończą się ich kadencje powinien wybrać się na ich miejsce nowych sędziów i 3 sędziów został w poprzedniej kadencji wybranych natomiast natomiast Sejm obecnej obecnej kadencji nie mógł wybrać się 5 sędziów i unieważnić wszystkie poprzednie uchwały jest z Sejmu poprzedniej kadencji, więc związku z tym cały ten problem powstał właśnie tej wadliwości w Organice na tym, że w składach Trybunału pojawiają się co jakiś czas osoby, które sędzia miejscy nie są Ministerstwo Sprawiedliwości przychodzi do drugiego etapu reformy sądownictwa szczegółów dokładnych i znam, ale wiem, że mają być sędziowie pokoju, którzy w założeniu mają odciążyć sędziów zajmować drobnymi sprawami karnymi np. jakaś kradzież nieprzyjęcie mandatu za złe parkowanie tym podobne, ale nie będą musieli tam być prawnikami to właśnie dobrem idea odciążenia sądów poprzez powołanie czy sądów pokoju czy jakiś innych organów jest na pewno słuszna, bo jednak co jest sporo spra w drobnych spraw ważkich, bo to są sprawy z zakresu prawa karnego prawo wykroczeń też jest dziedziną prawa karnego, gdy muszę o tym, że te sądy pokoju nie rozstrzyga się, iż ewentualne spory cywilne o niskiej wartości na wszystko bardzo pięknie tylko nikt nie mówią konstytucji, bo konstytucja nie przewiduje takiej możliwości konstytucja wyraźnie, mówi że wymiar sprawiedliwości sprawuje Sąd Najwyższy sądy powszechne sąd Administracyjny sądy wojskowe natomiast misji mówi o tym, że miasto miłości sprawują inne organy pozasądowe tak jak na innych np. sądy pokoju z, a jeżeli się tego dojdzie brak prawników w takich składach sędziów tych związanych z sędziów to schodzimy poniżej w zasadzie poziomu peerelowskiego bombowce był w latach PRL-u do roku jeszcze o w 90 tego, ale jeszcze później po wejściu w życie konstytucji wszystkich lat funkcjonowały te same kolegia ds. wykroczeń, ale tam w trzyosobowym składzie przewodniczący musiał być prawnikiem natomiast pytanie musi spełnić jego wystarczy, że będzie uczciwy czy 3 czy to ma być przeciwstawienie sędziom, którzy są 2 korzystne nie są uczciwi uczciwość jest 1 z elementów uczciwość doświadczenie, ale poza tym czy spełniasz wszystkie te warunki, które są podstawą do powołania danej osoby na sędziego katoliccy tych warunków w ogóle nie będą spełnione to czy na koniec odchodzi pan z ulgą psuły nadzieją są z obawą z ulgą może nie boi, bo szkoda, że tak się dzieje, że już przepis kodeksu nakłada obowiązek odejścia w momencie, kiedy kończy się 70 lat, ale z drugiej strony, jeżeli strony jestem pewien, że sędziowie czy poradzą to są znakomici znakomici prawnicy, więc moja nieobecność niczego nie zmieni przyjdzie nowy sędzia zajmie się nowy sędzia i wszyscy kilka miesięcy do końca do przełomu tego roku przyszłego na pewno będzie komisja funkcjonuje znakomicie techniki poprzednio będzie sprawnie nadzorować przebieg tych w nadchodzącym jednych drugich wyborów Wojciech Hermeliński szef PKW bardzo dziękuję za wizytę wiedzie polityczną się również państwa zapraszamy informacja potem w imieniu Agaty Kowalskiej na analiz do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA