REKLAMA

49. Lęk: skąd się bierze, czy da się go przezwyciężać, czy może być pomocny

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2019-03-27 19:10
Czas trwania:
01h 00:55 min.
Udostępnij:

Czym różni się lęk od strachu? Skąd brały się lęki przed kilkuset laty, a co jest bazą naszych lęków współczesnych i jakie można z tego wyciągać wnioski? Jakie są rodzaje lęków i jak można im się przeciwstawiać? A może lęku nie trzeba przezwyciężać? A kiedy przezwyciężyć się nie da? Ile w lęku jest czynników kulturowych, a ile np. ewolucyjnych? I gdzie tak naprawdę znajduje się geneza lęku? Wokół tych i wielu innych pytań dyskutują Cveta Dimitrova i Tomasz Stawiszyński.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
feta dni trawę i Tomasz Stawiszyński dobry wieczór względnie dzień dobry, ale godzi się porozmawiam to właśnie ja się już boje trochę zażartowałem, ale mówiąc szczerze mam takie wrażenie po pierwsze, można taki punkt wyjścia do naszej dyskusji, że lęk to jest rzeczywiście 1 z najbardziej dominujących emocji współcześnie, że współczesny człowiek żyje w lęku z różnych powodów pewnie o nich, bo mówimy o w lęku w tej takiej definicji bardzo klasycznej, Rozwiń » która rozróżnia lęk i strach strach definiując jako coś określonego konkretnego i mającego swój przedmiot mającego swój przedmiot, czyli wiem, czego się boję jakiegoś przesadnie mnie chciał wiedzieć, że przedmiot hejt lekarz nie dał nam, że łatwo rozpoznać można się bać przedmiotu oczywiście, ale np. jakiegoś człowieka albo jakiś gość stanu rzeczy, które może nastąpić, jakiej sytuacji i t d. odczuwam jakiś strach poczucie zagrożenia właśnie w związku z czymś konkretnym co sobie albo wyobrażam albo albo gdzieś dostrzegam rzeczywistość natomiast lęki z doświadczeniem takim nieokreślonym niezdefiniowanym mglistym w jakim stopniu, choć przez to wcale nie mniej intensywnym, więc po pierwsze, współczesny człowiek żyje w lęku, a po drugie dlatego zażartowałem, że skądinąd mam wrażenie, że objawem niepokojącym jest również nadmiernie dobre samopoczucie mam pewien dystans i sceptycznie odnoszą się do ludzi, ale opór stawiany w pozbawionych lęku i w ogóle takich, którzy świetnie ze sobą czują to jest trochę podejrzane tuż za Jadwigą Staniszkis idealna kiedyś sformowana sformułował taką myśl akurat w odniesieniu do Andrzeja Dudy, że ma poczucie, że właśnie bardzo dobrze się czuje za sobą i to budzi pewne jej podejrzenia ja też mam taki rodzaj dystansu niezdolność aż w dojrzałym, że jakoś to co one mnie nie przewidywałam tego, że coś nas może zaprowadzić w stronę Andrzeja, a że nasz interes, a więc dziś, więc może nie antycypował łam rozmowę właśnie Kośla rynkową, bo on coś przeczuwałam, ale nie wiedziałam, dokąd zmierza i to coś to był Duda po prostu no to już jest wtedy strach czy tak to byłby strach do panicznej jak sądzę panicznie bać jak chemia w tej chwili jakoś poczułem się nieswojo, a może żartujemy, bo lęk to jest to Maksym trudne no właśnie musimy sobie z nim radzić co więcej wydaje się, że właśnie taki sam wspomniał, iż jest bardzo podstawowym zjawiskiem emocją on byłby to chyba nawet strzeże myślałem to znaczy można oczywiście określić mianem emocje, ale to jest też bardzo takiego szczególnego też zależy od chyba w rodzaju nauki albo perspektywy, którą się przyjmie jak to będzie definiowany określane no bo pojęcie rynku też ma swoje mini głębokie fundamenty filozoficznej tutaj oczywiście kierujemy w stronę zupełnie innego rozumienia tego zjawiska niż tamta perspektywa np. psychologiczne z kolei jeszcze inną perspektywę będzie perspektywa neuro naukowe, ale rzeczywiście temat jest na tyle obszerny na tyle wydaje się jakimś sensie nieuchwytne i jakość taki właśnie nie namacalny w swoim takim szerokim właśnie spektrum występowania w jakieś trudności gorzej chyba bardzo długo zwlekaliśmy w ogóle z tym, żeby ten temat tutaj podjąć może, by też jest o jakimś Targ jakiś ważny no cóż to prawda żart jest oczywiście i humor jest jakąś formą trans formowane lęku niekoniecznie powiedziałbym od razu, że jakiegoś uciekania od niego albo, że to rodzaj Niewiem wyparcia czy macie jakiś represji tego doświadczenia może to być po prostu forma przekształcania w tym szlachetnym sensie niejaki terminowi sublimacji psychoanalityczne mułu nadawał Jung, który się trochę z freudowskiej rozumieniem sublimacji jako czegoś właśnie jako takiego procesu o charakterze raczej prymitywnym nie zgadzał tylko właśnie uważam, że to ma szlachetną natura porównywał to do procesów chemicznych, kiedy 1 substancja ulega przekształceniu głębokiej transformacji inna, więc w tym sensie powiedziałem o tym, że ratowanie jako czemuś co jako o czymś co on lęk może o może właśnie trans formować, ale z drugiej strony myślę, że w ogóle nowoczesność, czyli cały ten zespół warunków, w których my funkcjonujemy na cała głęboka struktura kultury, w której w, której żyjemy jest lękiem już w punkcie wyjścia nacechowana no bo rozmaicie się oczywiście definiuje przejście od czasów przed nowoczesnym do epoki nowoczesnej, ale na pewno takim składnikiem nieodłącznym i klasycznym we wszystkich możliwych analizach tego czym zjawisko nowoczesności jest to będzie rozpad z pewnej spoistość struktury świata rozpad takich modeli, które dawały nam poczucie głębokiego sensu zakorzenienia z 1 strony w pewnej wspólnocie nie wiem już to rodzinna już to jakiejś szerszej, a z drugiej strony zakorzenienia w jakość dobrze opisanej uporządkowanej harmonijnej strukturze świata wszechświata rzeczywistości na inne to po pierwsze po drugie rola społeczna, która w, które przed nowoczesnością wchodziliśmy było jakoś dla nas zazwyczaj z góry przewidziane to miało swoje złe strony, ale miało też dobre strony no właśnie trzeba było wymyślać sobie własnego życia jako projektu, który następnie czas sukcesem zrealizować tak dalej i t d . ten poziom niepewności na wielu poziomach, które z nowoczesnością się wiąże no właśnie wokół Jeleń jest czymś lęku lęk genem nie jest zespołem od czynników, które jednostka wtłaczają taką sytuację, w której ona jest wciąż narażona na niepowodzenie na NATO, że te liczne zadania, które na niej spoczywają ona zrealizuje nie jest satysfakcjonujący sposób, że nie ma właściwie nie stąpa po żadne twardym gruncie VAT w tym sensie jest bardzo głęboki proces kulturowy ten, który powoduje, że spożycie środków przeciwlękowych we współczesnej zachodniej kulturze jest rekordowa jest jakiś potężny zupełnie w ten lęk, gdyż plasuje się bardzo wysoko, jeżeli chodzi o częstotliwość w menu w dolegliwości zaburzeń schorzeń no tutaj można różnie o tym, myśleć, bo też, że to przybiera bardzo różne formy właśnie albo formy bardziej specyficzne typu różnego rodzaju fobie mnie takie bardziej konkretnie nam byśmy powiedzieli w takim sensie, że mające swój przedmiot sytuację albo też takie zjawiska jak np. lęk napadowy, którym ma jakiś określony czas trwania jest krótki oczywiście bardzo intensywne, ale jest czymś innym niż lęk uogólniony, który jest takim stanem permanentnym stałym no właśnie takim bardzo nieuchwytny minie namacalnym do tego nie trzeba było to też rozróżniać, ale tutaj ciekawe jakoś mam wrażenie, że od początku naszej rozmowy się krzyżują takie różne perspektywy czasowe, by jak mówisz o tym, o jakiś taki diagnozie w naszej współczesnej kondycji to rzeczywiście można oczywiście myśleć w takich kategoriach, że to jest zjawisko, które się na skutek zmian i przekształceń w obrębie struktury społecznej bardzo nasiliło się po pewnym nie ma takich stałych punktów odniesienia i pewnego rodzaju zakorzenienia to tutaj i tak to jest jakiś rodzaj interpretacji to znaczy możemy się zastanawiać np. co mogło albo co jest u źródeł tego na wzrost formy wysokiego poziomu występowania lęku, gdy np. już po wojnie czterdziestym siódmym roku o tym, pisał wiersze dzieci prędzej czy później była później była symfonię Bernsteina tak samo zatytułowana tak się zastanawiam czy to też, jakby było oczywiście związane z już w dotychczasowym doświadczeniem, czyli traumą wojenną w pewnym sensie czy też antycypację tego co nastąpi tutaj też, jakby właśnie lęk jest pewnego rodzaju inżynierem antycypowanie doświadczenia rzeczy jak i jakoś zdolnością w ogóle Żyto wania się, by w przyszłości to z kolei uruchamia inną perspektywę filozoficzną, która obecna była już dziewiętnastym wieku po jej pierwszy w całości nasuwają się myśli o lęku to jest tak inny sposób w jaki o tym, myślał serem kilka gorszych, a ich już w ten pojęcie lęku rozwinąć także szkoły jest duża dziś coraz to dziewiętnastowieczna więc, zanim zaczęły się takie psychologii żacy w takim podobno już się lód to jest już w nurcie freudowskiej mi jakieś sposoby tego rozumienia, o czym pewnie będziemy za chwilę rozmawiać no to no to już ten lęk był czymś co jest istotą doświadczenia egzystencji ludzkiej no bo tutaj to jeszcze luki w gore na przykładzie doświadczenia stanięcia przed wyborem zjedzenia owocu drzewa dobrego Wisła k, czyli w sytuacji biblijnej i właśnie zieleń jest momentem, w którym człowiek w pewnym sensie rozpoznaje swoją możliwość dokonywania wyboru bycia, jakby już po 1 albo po drugiej stronie to znaczy ZG pewnej wolności decydowania o sobie cała Godula dynamika egzystencją kilka Agora jest właśnie dynamiką takich skokowych wyborów, w których jakby nie mamy pewności nie wiemy tak naprawdę do końca co wybieramy stają przed nami pewne możliwości my musimy, żeby iść dalej niekiedy to jest po prostu konieczność, przed którą stajemy, a niekiedy niekiedy prowadzi nas do tego jakaś jakiś rodzaj nazwijmy to rozwoju czy czy czegoś takiego stajemy przed takimi możliwościami dokonujemy wyboru nigdy nie wiemy tak naprawdę czy ten wybór jest właściwe w cudzysłowie rzucamy się trochę w ten w ten wybór w dokonujemy skoku w nie tak w takim duchu właściwie powstaje cała myśl egzystencjalna dwudziestowieczną, która być może jakiś taki skrajny i przepoczwarzają postaci przewija się w naszych czasów rozmachu tyrani Symcha Rotem powiedziała to znaczy Doda już jest pewna inna dynamika, ale no właśnie ten rodzaj wolności i niedookreślenia siłą rzeczy jest czymś co leży u podsta w głęboko przeżywanego lęku, czyli czarno, a on w jakiej ekscytacji po niepewności niejasności Lang jak wiemy jest oczywiście doświadczeniem ogromnego dyskomfortu czegoś bardzo nieprzyjemnego klub do tej ja przywołam jeszcze, bo w tej w kontekście tej tradycji egzystencja -li stycznej, na której mówiłaś, że przyjęło się, że ona się właśnie kilka Igora rozpoczyna ten rodzaj perspektywę patrzenia na na człowieka na jego doświadczenie to ja bym przywoła taką książkę, która moim zdaniem jest w ogóle 1 z najciekawszych prac o lęku właśnie filozoficznych i świętej pamięci Krzysztofa okopie inni przez Krzysztofa kopie nie bardzo charyzmatyczna niezwykła postać z Instytutu filozofii akurat tego filozofa, o którym chcę powiedzieć nazwało trochę ironicznie Heideggera dla ubogich, ale wierzymy im RMF, ale to był bardzo specyficzne oczywiście z dużą sympatią i sam o omawiał jego książki na zajęciach bardzo gruntownie, więc to był rodzaj takiego jak stół Krzysztofa oko pienia nawiasem mówiąc ten felieton kiedyś poświęciłem kwadrans sowy Krzysztofowi oko pienia i po jego śmierci przedwczesnej niedawnej niestety, ale chcę powiedzieć oczywiście o Paulu Klichu to jest filozof dwudziestowiecznej teolog protestancki pastor skądinąd również uważany za ojca tej figury w chrześcijaństwo niewierzących czy jakieś rodzaju takiego takiego w taki wiary bez bez bez wiary, chociaż u niego bardzo skomplikowane to jest to co wymienieni nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego co mówi to hasło, ale jest taka jego książka męstwo bycia w zasadzie powinna się ona nazwać odwaga bycia, gdybyśmy chcieli ją jednak jakoś uaktualnić jeśli chodzi o standard genderowe ne, ale po prostu tytułach angielskich to jest książka napisana po angielsku brzmi kuleć toby jej więc, więc myślę, że jak najbardziej pewne, że po prostu nazwać odwaga to jest nawiązanie do cnoty do tłumaczenia tych różnych cnót, jakby właśnie cnota męstwa jakoś tutaj się pojawia w tym w tym w tej książce tam jest bardzo rozbudowana onkologia lęku opisana zarówno z takim wymiarze jednostkowym jak i kulturowym on wyróżnia 3 rodzaje lęku kulturowego, które dominowały w różnych momentach historii przed losem i śmiercią to jest lęk jego zdaniem dominujący w starożytności przed wojną i potępieniem to jest lęk dominujący w średniowieczu i przed pustką i bezsensem to jest lęk dominujący w 2 współczesności i teraz istotą całego tego zabiegu, który on tam próbuje przedstawić istotą tego o w tej odwagi właśnie jest rodzaj bycia przeci w czy raczej pomimo tego, że się boimy to znaczy mówić każdy akt właściwa pozytywny akt egzystencjalny, kiedy coś wybieram, kiedy decyduje się coś zrobić, kiedy niewierną podejmuje jakąś aktywność w tym świecie, który nieodwołalnie zmierza wiadomo dlaczego jest właśnie rodzajem ne odwagi przekroczenia siebie nie chodzi o to, żeby się lęku pozbyć tylko chodzi o to, żeby działać pomimo tego i wybierać rozmaite akty afirmacji dokonywać aktów afirmacji pomimo tego, że zieleń jest to jest właśnie ta tytułowa odwaga Barbara bardzo ciekawa książka polecam wszystkim tej bardzo tego w takim właściwie w podobnym duchu można rozumieć egzystencjalizm czy to właśnie na taki bardzo cienkiej granicy się poruszamy między był też taka bardziej powiedzmy, że właśnie egzystencjalna Wcisło filozoficzny koncept realizacja tego doświadczenia bardziej mi się też z prośbą o nią zmierzam w stronę takiego fenomenu logicznego doświadczenie lęku po pierwsze w ogóle tego, że każdy z nas zna i rozpoznaje to uczucie i IT stanie jest też bardzo liczy on ma bardzo wiele wymiarów i mówiąc taki cienkiej granicy mówi o tym, że też, kiedy mówisz to szkoda, że w średniowieczu w takim kontekście kulturowym czy średniowieczu pewnym przedmiotem lęku pomogło mógł być grzech to jednak to jest pewien rodzaj czegoś co jest uświadomione konkretne albo jest jakimś forum jakąś formą referencji to znaczy czymś co się odbywa w mojej świadomości natomiast lęki z bardzo często doświadczeniem, w których nie ma, a swojego przedmiotu tak naprawdę, gdy wygaśnie w n p . w zespole różnych zaburzeń lękowych takiego konkretnego nie za bardzo wiemy, skąd to się bierze doświadczamy tego w sposób intensywna bardzo często rozpoznajemy ponad szkodę objawach cielesnych licznych i też bardzo różnych bardzo różnych w takim stanie rynku właśnie uogólnionego, a innych sytuacji, kiedy te właśnie lęk napadowy nagły jest reakcją na coś i chociaż tutaj też są na pewne zbieżności i kolejna rzecz to z kolei Tarzan to bardzo często też doświadczamy bardzo intensywnego lęku, którego w ogóle nie sobie nie uświadamiam i to wtedy nie tylko nie ma to przedmiotu, ale to jest pewien stan mobilizacji dajmy się bardziej kategorycznie psychologia ewolucyjna z tras po prostu tak można chyba określić to ten stan także nie boją, że źle lęk dla mnie jednak oznacza coś co niewiadomego tak, że tak jak ból może, że wiem, że nie boli wiem że, że się lękamy jakiś udział podmiotowy natomiast stres jest jakimś parametrem organizmu mierzonym właśnie przy pomocy zewnętrznych jakiś Mizia ani kłów za karty jest ciekawy od strony filozoficznej no bo jeżeli lęk mobilizuje ten sam obszar i te same funkcje mózgu co znaczy, że to, że ten może rozpoznajemy to jako lęk i jesteśmy sobie w stanie sobie uświadomić natomiast na poziomie funkcjonowania naszego mózgu i objawów, które dodaje na to tobyśmy powiedzieli, że część wieży stoczył z czymś i jest to coś bardziej pierwotnego, czyli właśnie magistra stan mobilizacji w obliczu poczucia zagrożenia my tutaj mamy bardzo wiele takich kataklizmów byśmy powiedzieli Banaszka mamy wbudowany w pewnym sensie lęk przed znaczy to się lęk strach to jest ciągle ta różnica przed takim mnie zagrożeniem typu Wąsik Gregiem nawalnym tak to z Pawłem Boguszewskim rozmawialiśmy jakiś czas temu jej on podawał ten przykład jako właśnie coś co jest COS co jest wrodzone ewolucyjnie jako zapisane w u małp i takie w tym oczywiście próg wrażliwości na różne tego typu bodźce u różnych jednostek będą też różne, ale one mają inny charakter oczywiście intencje albo cel taki, żeby mają służyć przetrwaniu najkrócej mówiąc niż doświadczenie lęku, który właściwie właśnie bardziej osuwa się w stronę takiego bym chciał powiedzielibyśmy metaforycznie egzystencjalnego doświadczenia, w którym mówimy, ale w jej w 1 i w drugiej sytuacji jest pewien stan mobilizacji i tak bym tak to rozumiałem i pewien stan antycypować sesji czegoś co mogłoby się wydarzyć pewne rzeczy oczywiście ten stan mobilizacji może być tak zaawansowany, że on całkowicie demobilizująco znaczy, że uniemożliwia jakiekolwiek działania w no tak to są też, jakby różne formy, bo to już jest taki taka sytuacja bardzo skrajnym przypadku naszego doświadczenia takie strony psychologicznej, ale kiedyś toczy się też pełniło funkcję ewolucyjną mianowicie po prostu Zgierza, który zastrzegał całkowicie w odruchu takim marzyłeś nie było sytuacji potencjalnej ucieczki, tudzież rywalki nas to wrzód chciały mu mięśnie po prostu stawało się potencjalnie mniej atrakcyjne dla swojego oprawcy w innej ten rodzaj stuporu to jest ktoś taki lęk, który właściwie już jest pewną formą zamrożenia czy może być też jego reakcję adaptacyjna, która oczywiście ma jakieś swoje konsekwencje ich skutki on, ale w przypadku właśnie takiego lęku, który jest, w którym pełni funkcję mobilizującą n p . jak w nie wiem występujemy publicznie nie przeżywamy w związku z tym jakiś potwornie nie wiem potwornych trudów to to on może służyć właśnie zebranie myśli mobilizacji i takiej następstwa pewnemu sprzyjać pewną stanowi gotowości na poziomie nawet organizmu do tego, żeby skoncentrować się już w pełni i t d . i t d. my to jest właśnie lęk, który jeszcze nie sprawdzę nie osłabia możliwości działania nie osłabia jego funkcji poznawczych to jest tzw. optymalny poziom lęku zresztą w psychoterapii cieszy bardzo sprawdzają w psychoterapii też jest także lęk na pewnym poziomie jest czymś co bardzo sprzyja zmianie rozwojowi nauce w obrębie tej interakcji terapeutycznej, a jeżeli przekroczy pewien próg i tego lęku to znaczące stanie się czymś co w pewnym sensie zalewa nasz umysł nasze doświadczenie zaczyna być czymś co jest MD co powoduje różnego rodzaju objawy ze strony ciała też zresztą bardzo często właśnie w ten sposób plansze manifestuje i osoba, która go doświadcza wcale nie ma poczucia, że doświadczył lęku ona ma poczucie, że mam mdłości niższa jest jej niedobrze, że dzwoni w uszach not te przykłady jak na poziomie semantycznym są bardzo różne to to powoduje już raz takiego na zaburzenia poznawcze percepcyjne jak np. też miazgę zmienia się sposób postrzegania np. zamazuje się obraz Glenn właśnie się czegoś nie słyszy w sposób adekwatny i t d. że to już taki poziom lęku, który ogólnie sprzyja właśnie pracy tylko jest takim stanem takiej aktywacji gdzie, gdzie nie ma potencjału zmiany tylko jest to jakiś proces powiedzmy, że bardziej, niszcząc dowiedział się wyparcie na początku nikt się właśnie ciekawe czy można myśleć w kategoriach wyparcia w ogóle, jeżeli chodzi o doświadczenie lęku no tak pierwotnie się uda mu ów droida Nolan były pewnym sygnałem, że wyparcie nie jest dość skuteczne w różnych popędów impulsów pragnień, które były niszczała zaś tam się po prostu z tej nieświadomości przed Bizon 3 zlote przesącza i IT aktywuje Lang no bo po prostu mechanizm obronny zaczynają być zawodne natomiast myśląc o tym, dalej tylko te wydawałoby się zieleń jednak jest czymś czymś trochę inne im jest jakieś miejskie takie myślenie, iż jest w pewnym sensie Alcest myślę, że bardzo metaforyczne w pewnym sensie niesprecyzowany jest pewnego rodzaju przygotowywaniem się tu też zależy od rodzaju rachunku, ale mówią takim właśnie uogólnionym na wydarzenie, które w pewnym sensie już się wydarzyło to jest trochę takie może iść za bardzo rozszerzone on, ale takie powiedzmy, że ocierające się przynajmniej w jakimś jego wiek niż tego w wymiarze o punkt pewną pracę w Lubinie kontrakt RAŚ nazywa firma Raytheon i jej to jest w pewnym sensie taka sytuacja jak bicze, czyli lęk czy strach przed załamaniem tak trudnym, bo bardzo często też to jest specyficzna, że na rynku lęk lęk generuje lęk lęk przed lękiem nieraz sam w sobie takiemu czymś bardzo trudnymi wersji nieznośnym i jej, że to załamanie jest w pewnym sensie w czymś pewnym przygotowaniem być może na poziomie emocjonalnym to albo próbą przygotowywania się do czegoś co w co już się wydarzyło, czego nie znieśliśmy, ale to jest może taka, ale musisz to rozwinęli, bo jak w jakim sensie, by tego nocny nie rozumiem to kończy nie boję mam takie wrażenie, że i tak dlatego tak trochę ogólnikowo mam wrażenie, że tak nie do końca zrobiliśmy porządek w tych różnych rodzajach lęków i teraz powie, o czym się gdzieś bardzo jakimś konkretnym obszarze gmin, ale i, próbując to może trochę rozszerzyć albo tak myśleć o tym, metaforycznie no to mną albo przełożyć to na inne troszkę język to on sytuację, w której doświadczamy jakiegoś zagrożenia ocknął byliśmy trochę takim ewolucyjnej perspektywie to jest sytuacja, która uruchamia w naszym mózgu określone funkcje działania te przejścia na euro naukowiec byłby najlepszy do tego, żeby wytłumaczyć jak to dokładnie działa, ale w wywołuje pewną reakcję w ciele migdałowatym w IT ciało migdałowate jest pełno go rodzaju pamięcią teraz może bardzo upraszcza żmudne emocjonalną, która się aktywizuje w podobnych okolicznościach, a w kolejnych w takich sytuacjach, zanim uświadomimy sobie tak naprawdę, że bodziec jest takim samym Rzymie działa tu jakiś w tym sensie to jest lęk przed tym co się wydarzyło, że się odtwarza jakiś wzorzec, który już kiedyś tam wytworzył w kontakcie z jakiej sytuacji tak dalej momencie, kiedy coś tamta sytuacja przypomina też aktywizuje i i to o co chodzi Ano taki wysyła i wysyła pewien sygnał mobilizacyjne w kierunku naszego ciała, który się dzieje poza w ogóle z tą naszą świadomością to znaczy też nie dzieje na takim poziomie życia rozpoznaje, że tutaj okoliczności sąd, bo to wymaga bardzo szybkiego działania ze strony organizmu taka była tego funkcja adaptacyjna, że po prostu nie było czasu na zastanawianie się czy zagraża mi dzikie zwierzę, które zaraz tutaj się zbliżać tylko po także w Pruszczu automatycznie uruchamia się odruch jakiś układ ucieczki działania, a dopiero potem właściwie dociera do nas jakaś świadomość tego na co my w ten sposób zareagowaliśmy i tutaj to jest pewien rodzaj właśnie takiego reakcji na test czeka rozluźnieniem właśnie niemal do końca na poziomie świadomym, a i, kiedy mówią o tym, unikać albo może bardziej doświadczeni psychologicznym przecież od przyznaje, że to taki jest im bardziej moja próba rozumienia niższym coś co wielkości istnieje wymóg uratowane inne to ktoś w pewnym sensie lęki jest pewnym stanem mobilizacji wobec czegoś co jest być może jakimś wczesnym doświadczeniem i zakodowanie się jakiegoś, jakiej sytuacji zagrożenia te nie mówi o zagrożeniu ze strony n p . nie wiem napastnika tylko zagrożeniem przednie MO opuszczeniem różnego rodzaju trauma mi i t d. który on mu, o której żyje się wydarzyło na jakimś wczesnym etapie życia, kiedy nie mieliśmy wystarczająco dużo zasobów, żeby sobie z tym radzić jest czymś co jest jakimś takim koszmarem, który się cały czas w pewnym sensie w naszej pamięci emocjonalnej jakoś odtwarza nie do końca wiemy albo nie do końca mamy do niego dostęp ze stron od strony poznawczej to znaczy nie mam do tego dostępu taki sposób, że ja sobie uświadamiam, że było takiej takich związku tym z tym mogę to zmienić to jest jakby inny poziom przeżywania i dobrze to bardzo Taxi nie NATO to za raj dla rodzin rozsianych po mimo wszystko zagrożenia spotykają nas nieustannie ciągle nowe, więc być może tam jakiś urok procent tego doświadczenia lęku rzeczywiście gdzieś tam ma takie źródła, ale z drugiej strony jest mnóstwo takich sytuacji, które stwarzają nowe zagrożenia i ponad to nasze życie dąży wiadomo dlaczego nie wygląda to dobrze zazwyczaj na końcu, a więc pewnego rodzaju niepokój związany w ogóle samą perspektywą tego, że się żyje i przestanie się żyć, bo się żyje na razie jest wdają się w pełni uzasadnione i oczywiste się do mnie przemawiają raczej te koncepcje które, która to pokazują jako coś on to logicznie obecnego w człowieku coś nam, bo bardzo głębokim poziomie wbudowanego niejako w ogóle samą strukturę naszego życia czy naszej egzystencji raczej i no właśnie z dala od tej perspektywy się wcale nie wykluczają tylko mówimy o nich z różnych trochę pozycji co znaczy niedoświadczeni jakimś takim właśnie egzystencjalnym to też leczy myślenie o śmierci to też jest pean i albo o tym w końcu ostateczności to też jest pewny rodzaj antycypacji to znaczy to jest pewien rodzaj wyobrażanie sobie albo projektowania siebie swojej przyszłości najazd, więc ten lęk jest reakcją na pewną już bardzo szczególną ludzką też umiejętność Orkan i on może przybierać formę dotknięciem umownie mówiąc patologiczne w tym sensie, że może on być sposób nieadekwatnie rozbudowany albo doświadczany, kiedy mówimy właśnie o tej nie mówię, że nie nieadekwatne do świadczenia tych sprzed czymś co jest nierealne ale kiedy np. ktoś cierpi na zaburzenia lękowe to bardzo często jesteśmy skłoni się zgodzić, że to nie jest, że zagrożenie po pierwsze, anonim jest trudne do dookreślenia, a po drugie jest w pewnym sensie przypisywane mu jakaś nadmierna wartości albo jakoś już zależność trochę od materiału, bo obszaru co znaczy, że to oczywiście, że jest w tym coś realnego, ale poziom reakcji mobilizacji ze strony psyche i Sommer jest taki, że to właśnie uniemożliwia człowiek sprawny funkcji nie Wagner czy to też Alte to też można bardzo różnie rozumieć to znaczy można widzieć to reakcja właśnie przesadzoną n p . z i jakąś w tym sensie nie adaptacyjne są do życia w określonych warunkach społeczno-kulturowych no, a można też widzieć trakcji jako i w jakim sensie uzasadnioną właśnie tylko te warunki społeczne kulturowe jako tłumiące pewnego rodzaju w pełni uzasadniona reakcja na jakiś aspekt ludzkiego doświadczenia, więc możliwość spojrzenia na to na tę kwestię jest różna po prostu to znaczy wyobrażam sobie diagnozę taką psychologiczną psychiatryczną czy terapeutyczną psychiatryczną ma przed kogoś, kto przeżywa paniczny lęk przed śmiercią jako właśnie wynikającą z jakichś albo deficytów albo albo jakiś wzorców w dzieciństwie i t d . i t d. inna, bo przecież paradygmat jest taki, że trzeba wstawać rano chodzić do pracy ludzie robią mimo tego, że wszyscy umrą Umarow, a wyobrażam sobie też taką perspektywę, w której to właśnie ten ktoś ma adekwatną reakcję w odniesieniu do tego jak ludzkie życie realnie wygląda natomiast cała ta struktura kulturowa jest w różnym podporządkowana takim instytucjom siłom, które zainteresowane są w tym, żeby w nas to wytłumić, żebyśmy właśnie pracowali w służbie prawda różnych różnych agend, które zna i t d . tak dalej, więc to tylko jak dziś, że można przyjąć taką perspektywę tylko tutaj znowu otwiera się od Chojnic i filozoficzne przed nami EBC to znaczy adekwatność tych faktach jasne, bo to 1 z Międzyrzecza druga tak nic się nasunęło też przy okazji tego co powiedziały, że te różne instytucje od nas oczekują wzmagają i t d. niż tych wszystkich bardzo dobry i barwny przykład inna w sposób, jaki przeżywamy lęk to znaczy, że oczywiście te instytucje mogą w naszym umyśle, aby się mniej lub bardziej zagrażające możemy w nich postrzegać, więc postrzegać jako coś co jest wręcz prześladowca albo możemy uważać no jakoś tak świat jest skonfigurowany, że po prostu trzeba się z rzeczywistością ułożyć, a on i tutaj to też jest bardzo ciekawe od strony w ogóle myślenia o tym jak przeżywamy świat rzeczywistość, że np. tych różnych właśnie w instytucjach wymogach i t d. można widzieć też szły powiedz, że ten własny wewnętrzny rodzaj takiego PMI nie wiem niepokoju krótko mówiąc projektować, że tak powiem teraz akurat nie ma instytucji się głęboko zgadzam, że oczywiście świat zmierza w złym kierunku, ale to jest leitmotiv naszych rozmów, więc nie musi zorientowałem wyjeżdżała z pniem grusza tego podkreślać nie wiem, dlaczego my tutaj siejemy taki deficyt w defetyzm głównie ja nie nie ja się, podłączając okrężną regularne, aczkolwiek z Leszna musielibyśmy się poddać jakimś momencie, więc odejmujemy tę w tym to męstwo po prostu rozmawia chwycił za oknem, a w odwaga, a podcast towar tzw . z po nad morzem krótko mówiąc projektować w pewnym sensie nawet jakby zjawiska zewnętrzne też pewien rodzaj naszego nie łoży na teraz oka to podam przykład bardziej taki okres ciąży specyficzna np. lęk przed obcym celem przed innym przed kimś, kto ma inny kolor skóry jest nie wiem w innej orientacji albo w ogóle nie pasuje jakość mojej wizji rzeczywistości albo jakoś nie pasuje do mojego Neo znajomego sposobu bycia i funkcjonowania NATO czy to zagrożenie jest realne, bo lęk, którego taka osoba doświadcza jest realny, ale czy zagrożenie jest realne powstanie na ile można patrzeć na to czy na ile jakość to zjawisko wiąże się z indywidualną psychologią ana ile ono jest społeczna czy kulturowe czy polityczna gra i na ile ma związek po prostu ze sposobem w jaki n p . w w przestrzeni zbiorowej się z tymi rozmaitymi figurami z obrażeniami obchodzi, bo sądzę, że ta ma bardzo wiele, a z tym wspólnego to znaczy wiele zależało co po co całego otoczenia kulturowego i od sum mer wielu różnych czynników nie tylko od indywidualnych psychologii u progu w ogóle myślę, że taka perspektywa postrzegają ca 3 i próbująca się z tym zjawiskiem zmierzyć właśnie od strony kulturowej czy społeczna jest bardzo ciekawa i zacząłem zresztą tego, że współczesny człowiek żyje w lęku, bo żyje w niepewności ogromnej tanie pewna rzecz jasna n p . w ostatnich kilkunastu latach poczynając od z kryzysu ekonomicznego, zwłaszcza od kościoła, której Center, a później kryzysu ekonomicznego, kiedy to wszystko się na posypało całe to wyobrażenie jeszcze, które było silna w latach dziewięćdziesiątych najpier w takiego progresu ne ekonomicznego i bezpieczeństwa i takiego poczucia, że właśnie oczko jedziemy w stronę coraz lepszego świata to najpier w wieża właściciel Center, które w gruzy się obróciły to jakoś też rozsypały rozsypało się wraz z nimi to poczucie bezpieczeństwa po pierwsze, daliśmy coś w sprawę z tego, że żyjemy w świecie, w którym w, którym nie jest wcale tak pięknie jak nam się wydawało, a późniejszy kryzys ekonomiczny, który rozmontował z kolei taką właśnie Banik poczucia ekonomicznego o ekonomicznego usatysfakcjonowani czegoś co będziemy my mamy teraz co bierzemy kredyt możemy sobie jakoś wszyscy po prostu funkcjonować na takim bardzo zadowalającym poziomie naczynie nie wszyscy rzecz jasna przejmie też spora część spora część społeczeńst w zachodnich to się wszystko posypało i od momentu kryzysu ekonomicznego to nawet statystyki pokazują, że wzrost zaburzeń lękowych takich zdiagnozowanych już w gabinetach psychiatrycznych czy psychoterapeutycznych jest lawinowy również zaburzenia depresyjne 3 czy depresja po prostu nie lubię tego słowa zaburzenia w den depresja ma też z jakim z lawinowym po prostu w trybie zaczęła zaczęło przybywać tych tych osób, które się z tym zmagają i teraz chciałbym przywołać taki eksperyment, który zostało przeprowadzone w latach siedemdziesiątych jeszcze w Kanadzie, ale teraz znowu o 1 z prowincji kanadyjskich gór przygotowuje się do tego rodzaju eksperymentu pisałem o tym, jakiś czas temu w ogóle w takim felietonie na stronie internetowej przekroju pod hasłem zdrowie psychiczne jest polityczna dostają tak się nazwa miasto w prowincji Manic doba w latach siedemdziesiątych losowo zostało wytypowane do takiego eksperymentu z tzw. dochodem gwarantowanym, czyli po prostu każdy obywatel tego miasta otrzymywał przez 3 lata taki dochód gwarantowany, a czy dochód podstawowy dokładnie ekwiwalent obecnych 16  000 USD kanadyjskich rocznie to to wyglądało na to co to to wynosiło po i oczyszcza komunikat był taki, że to niema w żadnych dodatkowych zobowiązań no Hidden karać no Strings latać jak śpiewał zespół dotrwał w znakomitej SMS Hella okazja, żeby przemyślał swoje numery zainteresowanie jest dobra zainteresowania i pasje i pasy dużo lęku zresztą w twórczości zespołu BP smog jest także polecam wszystkim wszyscy twoi słuchacze to już wiedzą i mam nadzieję mam nadzieję jeśli ktoś jeszcze nie wie to podkreślam, że tak depesz Moore trzeba słuchać natomiast oczywiście była grupa takich jak realnie w ME w akcje tego nie powiedział było go była grupa zaginęła liberalnie nastawionych krytyków wolnorynkowych co w takich Korwina w kanadyjskich, którzy oczywiście uważali, że będzie to katastrofa, że wszyscy się zaraz rozpisują no nie wiem wydadzą na jakieś kompletne bzdury te pieniądze przestaną pracować et Cetera okazało się, że w ogóle nic oczywiście takiego się nie stało wręcz przeciwnie wszystkie wskaźniki gospodarcze społeczne poszły w górę w tym, że w tym mieście wykształcenia poziom wzrósł o zatrudnienie zmalało bynajmniej ludzie wcale nie zwalniali z pracy więcej dzieci się rodziło i dzieci były zdrowsze ran ne to były takie wskaźniki, które tam zmierzono natomiast takim najbardziej wyrazistym i wskaźnikiem, bo właśnie spadek i to bardzo istotne statystycznie spadek zaburzeń depresyjnych i lękowych prostotą to co to w ogromnym stopniu się zmniejszyło właśnie pod wpływem tego rodzaju interwencji w i toteż pokazuje coś istotnego oczywiście to jest jednorazowa sytuacja to ciało w różnych to powtórzyć okolicznościach i t d. nim nie jest jakoś znacząca, że pewien poziom właśnie takiego bazowego poczucia bezpieczeństwa żyję mam jakieś środki do życia w świecie, który w gruncie rzeczy jest brutalnym i drapieżnym środowiskiem, w którym nieustannie trzeba walczyć tak naprawdę od każdego dnia, żeby Ziobro, żeby się na powierzchni utrzymać nowego, że wszyscy tutaj niby jesteśmy dla siebie mili to jak ktoś nie ma pieniędzy to wszyscy przestają być dla niego jakaś struktura, która zatrzyma ich, który jest jakieś miejsce dla mnie nawet jest też trochę to, o czym mówimy, ale wierzy pan Grzegorz zabezpieczono właśnie przyszłość to znaczy ja wiem, że jutro będę miał za co żyć nawet jak tam się różne sytuacje zdarzą to ja po prostu będę miał nie wiem możliwość euro do zakupu jedzenia nie stracą mieszkania nie wiem, gdzie ci się rodzina Anety zabezpieczone et Cetera no to jest coś takiego co w tym świecie na, w którym to wszystko się sypnęło jakiś czas temu, o czym mówi mówiliśmy przed chwilą, gdy okazuje się być niezwykle istotna itu itu prosta interwencja polityczna czysto, jakby taka politycznego z poziomu opieki społecznej no właśnie to co możemy bardzo intensywnie rozpatrywać z modelach w indywidualnej psychologii zaburzeń prawda z dzieciństwa i t d . zmienia się film od tej strony to są rzeczy ze sobą sprzężone z głęboko związany był, kiedy mówimy o zaburzeniach z dzieciństwa to mówimy również o doświadczeniu i kontekście w jakim dana osoba się wychowywała, czyli n p . o generalnym poczuciu bezpieczeństwa w obrębie, którego n p . to dziecko przyszło na świat, czyli na ile rodzina miała też jakieś zasoby jakiś rodzaj jakiejś formy oparcia Belki też, kiedy mówisz o takim podstawowym poczuciu bezpieczeństwa on się też po pojawia jest fundamentalne w takim i o tym, też zdarzało nam się tutaj rozmawiać o tym na poziomie takiej interakcji po prostu z najbliższym otoczeniem, gdzie bazowe poczucie bezpieczeństwa jest w tym, że pojawia się rodzic, tudzież ów opiekun, który dostarcza pożywienia, które daje pewien rodzaj też ukojenia emocjonalnego i t d. niż to są rzeczy oczywiście, że rodzic, który jest, który ma więcej zasobów, czyli w pewnym sensie jest też być może trzymany przez tą szerszą strukturę czy nie musi się martwić o swoje przetrwanie jutro jest rodzic, który być może może w jakiś bardziej bezpieczne przy pełnych sposób czy oczyszcza też bez przesady, ale my być obecnym i być w kontakcie emocjonalnym prezydent teraz nie będzie to wcale złośliwy komentarz zobaczyli, że w Halle oczywiście może tak być jak mówisz, ale też mam poczucie, że koncepcja zawodząca wszystko dzieciństwo jest po prostu nie wywrotu na zawsze się ją da do wszystkiego jak zastosować, ale oczywiście po prostu psychika ludzka na wczesnym etapie życia jest bardzo krucha plastyczna i później jak Petro toru i jakiś dalszy natomiast nie jest czysty determinizm bynajmniej nie uznał, że nie, ale wyobrażam sobie 3 sytuacje, że mnóstwo ludzi funkcjonujących we względnie stabilnych rodzinach w momencie, kiedy znajduje się w takim świecie w jakim dzisiaj żyjemy no popada w rozmaite tzw. zaburzenia no bo po prostu ta rzeczywistość jest taka, że rzadko, kto ma ten luksus, żeby czuć się w niej dobrze bezpiecznie oczywiście natychmiast, kiedy rozmawiamy o lęku to nie rozmawiamy o relacji przyczynowo skutkowy Photo trip w pewnym sensie dostarczyliśmy sobie dosyć prostego schematu to znaczy można powiedzieć jest Boris jest reakcja jest Widzew węża ucieka tylko o właśnie szczerze na pewno genealogię powstawania czegoś co jest zjawiskiem znacznie bardziej złożony co znaczy pewnym właśnie fundamentalnym doświadczeniem człowieka w obrębie, którego on nie jest w stanie na poziomie psychologicznym emocjonalnym biologicznym przygotowywać się do pewnych Stanów zagrożenia ich do jakiegoś momentu to może być funkcjonalne, a w jakimś momencie może przestać być funkcjonalny tak nie znam w i kiedy mówimy też o tych właśnie na niej nie nie dyskutujemy teraz na temat dzieciństwa, ale nasunęło mi się takie czyste wydaje mi się, że się też zgodzimy IC jest ważne, że dzieci na szkodę bardzo łatwo przechwytują pewien ogólnie panujący poziom lęku w obrębie rodziny to znaczy, że ich, że to nie jest wcale na poziomie poznawczym to znaczy, że to nie jest także przybywa, bo np. rodzic daje taki komunikat, że to jest to niebezpieczna, że to jest zagrażające, że to jest nie wiemy, że na to trzeba uważać i t d. i to czasem przybiera formy nadmiarowy dziecko zaczyna się bać trochę wszystkiego oczywiście ta nie jest wynikiem tego, że rodzic ma złe intencje przeciwnie ma bardzo dobre, ale czasem też jest także wydaje mi się, że w pewnym sensie bardziej odczuwamy to, iż gdzieś to się w nas zostaje to poczucie czegoś właśnie niesprecyzowanego jakiegoś takiego lęku, który nasi rodzice przeżywają, który jest właśnie namacalny i który nie jest o czym się właśnie jesteśmy w stanie uchwycić ich sobie powiedzieć tak cenny moja obawa dotyczy jakiegoś określonego obszaru tylko wpędza w jakiś taki ogólny stan zagrożenia właśnie zagrożenia ludzi mobilizacji trwogi i im kocham i myślę, że to jest bardzo często doświadczenie n p . czy na pewno tak jest doświadczenie kolejnych pokoleń w sytuacji, gdzie np. poprzednie pokolenia doświadczyły jakiejś traumy Tetra ma też można mieć charakteru czy szczyt zbiorowy i społecznej to jest właśnie coś bardzo Zawiła interakcja, więc nie jest także rozmawiamy o lęku tylko jako zjawisku indywidualnymi wewnątrz psychologicznymi rozmawiamy o całym, jakby całej sieci i znaczenie i wyobrażeń i wynika tak, ale tez pytanie, którą stronę, jakby nie, gdzie kładziemy nacisk to znaczy, gdzie środek ciężkości spoczywa 3 spoczywa w perspektywie indywidualnej psychologii w takim modelu myślenia psychoanalityczne go n p . gdzie podstawowym jak po terenem czy polem, w którym się konstytuuje w ogóle nasza gra podmiotowości rozmaite reakcje, które mamy i wszystko co nas działa jest w nią dzieciństwo jest ten rodzaj, jakby takiego właśnie tych bliskich relacji córek które, która stanowi jakiś model punkt odniesienia czy raczej myślimy w kategoriach kulturowych na czy patrzymy raczej na on to, jakiego rodzaju instytucje wzorcowe funkcjonują w kulturze, jakie one mają wpły w właśnie na to jak się tam indywidualna psychologia kształtuje, więc jest to kwestia po prostu rezolutna, że punkt ciężkości co jest na poziomie społecznym oczywiście reprodukuje się na poziomie psychologii nazywa nazwanej tak naturalnie właśnie o to chodzi to natomiast, jeżeli nie no ale to jest różnica bierze, bo ty jesteś taki, jakby rozmyślanie tego jest zasadnicza różnica pomiędzy myśleniem, że wszystko się bierze z dzieciństwa, a myśleniem, że bierze sytuacji polityczno-społecznej no co w ASO to się wyczuć cieszymy, ale czy musimy właśnie tworzyć ten rodzaj alternatywy co znaczy, że właśnie moim zdaniem można to opisywać perspektywy taki Itaki i że te fakty odmienne ekumenizm nie jest dobrym, ale znakomicie nadmierne ekumenizm wiesz, gdybyśmy tutaj mieli okazje i przywilej rozmawiania z Czech zasadne, wg których śledzi auto z ferajny grubej książki o lęku neuro nauka na tropie źródeł lęku strachu, ale z niego, że właśnie te, by się prawdopodobnie koncentrował na trzecim z kolei w aspekcie biologicznym ewolucyjne mózgowym tak to znaczy co się dzieje no właśnie rzeczy w le leń tłumaczy tym co przy kwintesencją jak rzeczy oczywiście nie był on właśnie szukać jakichś głębszych przyczyn albo mechanizm albo sposobu w jaki to funkcjonuje jak, ale na poziomie mózg oczy ciemne na poziomie czegoś bardzo materialny Grzegorz podlegające badaniu PET, czyli właśnie jak pewna, że pewien rodzaj informacji sygnałów z otoczenia przetwarza ciało migdałowate i co z nimi robi właśnie w tej też wprowadzona w taki taką takie rozróżnienie nas co się dzieje na poziomie właśnie nieświadomej reakcji o tym co jest jakoś czymś już uświadomiony przetworzonymi tak daleki wyjazd jest kolejna perspektywa, która tak naprawdę daje pewne szkody rzucą jakieś światło na to co czym może być na ile skuteczne może być nie mieszka w proces terapeutyczny i ten proces terapeutyczny to świat, gdy dotyczy Szkot indywidualnego doświadczenia w takim sensie, że ktoś musi np. podlegać ekspozycji na jakieś bodźce, żeby np. coś porad, żeby coś ulegało zmianie, a zarazem jest to przecież powiązane głęboko ze swych bliskich szerokie społeczne, owszem, tym gorzej, choć raz na rozwój nie mi dobrze wsłuchać się o to, że da się połączyć wszystko ze wszystkim to wiadomo nie od dzisiaj można wszystko ze wszystkim połączyć natomiast można mówić i patrzeć np. na chrześcijaństwo i buddyzm jako na taki światopogląd, który się dadzą połączyć są tacy ludzie, którzy uważają, że mogą jednocześnie prawda chodzi do kościoła i praktykować buddyzm Zan Tokaj szanuję to natomiast uważam, że to są tak kompletnie odmienne perspektywy patrzenia na rzeczywistości tak zupełnie niekompatybilne w gruncie rzeczy religię czy światopoglądy, że to tylko dla zarządu dróg od razu rodzin przecieka doraźne zwolnienia, ale tylko raz powiedziałem o życie związany z socjologia my nie nie nie minie dzieciństwa nie chodzi mi o to, że pewne co znaczy jak się wykona pewien wysiłek to ze względu na elastyczność myślenia języka narzędzi którymi się posługujemy można zbudować sobie taki świat, w którym wszystko rzeczywiście będzie się za wszystkim łączyło i będzie dopełniała, ale moim zdaniem i tu idę za Ewą i luz właśnie, którą przy przy przytacza liczne do tej często nie ma możliwości pogodzenia pełnego tych 2 perspekty w, o których mówiliśmy wcześniej to znaczy albo się myśli w kategoriach psychoanalizy i tam zawsze ostatecznie liczył się jednostka jej rodzina jej świat, jakby bliskich relacji i to jest źródło tożsamości albo się myśli w kategoriach polityczno-społecznych i patrzy się na to na te parametry, które które nas kształtują przede wszystkim oczywiście są możliwości zbudowania takich takich tutaj składek pomiędzy tych z różnymi wymiarami córek które, która jakoś to to po to, połączone to jest bardzo ciekawa, ale też, jakby nie nie nie udawajmy, że to jest to samo no bo to są różne sposoby myślenia to znaczy jeśli panaceum na zaburzenia lękowe ma nie ma ma być dowód dochód gwarantowany np. to nie jest nim nowelek, który działa na obwody mózgu ani nie jest nim długoletnia terapia, która pozwala przepracować traumy dzieciństwa tylko jest właśnie pewna zmiana polityki sytuacji politycznej ekonomicznej cenzury ludzie żyją na taktykę, że nie jest także skoro te różne perspektywy są pewną inną w UE są różnymi sposobami myślenia na temat tych zjawisk to znaczy, że one się wykluczają któryś z nich należy wyeliminowania lokale z liczeniem już rano z ruchem nie jest na swój sposób bardzo produktywne owocne i t d. z USA i wzajemna krytyka może się bardzo zasilać pobudzać do myślenia co staramy się tutaj w obrębie Leja z dyskusji robić to jest oczywiście tym czynnikiem społeczno-ekonomicznym bardzo bardzo zgadzam natomiast są oczywiście rzeczy, które są też bardzo trudno mierzalne bardzo trudna podlegające jakiś taki naprawdę gruntownej empirycznych weryfikacji nie, więc te ociera się kolejną trudność w ogóle myślę, że tak głęboko lęk nas zaprowadził w stronę różnych firm właśnie oni onkologiczna epistolarnej ślicznych rozstać się, ale ja się, bo jeszcze bardziej niż na początku 2 proc gmin co też tych świadczeń słowniczek zobaczymy jak państwo czy państwo też będą się bali bardziej po wysłuchaniu tych nie miał jeszcze tylko taką myśl jak podawały z tym przykład z lat 70 Maria tych to wszystko uwzględnianiu uważam, że to jest arcyciekawy i bardzo ważna tak czy n p . w krajach skandynawskich zmalał poziom lęku na skutek tego, że jest trzeci kolejny parametr, które mogą zakłócać się pojawiają pełna życia nie ma dochodu gwarantowanego realia są oczywiście jeśli ma pewnym pewnej był w formie ubezpieczy poczucia bezpieczeństwa albo dobrobytu ten wiadomo, że niebo, bo też to by należało jakoś jeszcze rozwinąć rzecz jasna, ale tam jest też wiele innych czynników tej ostoi kulturze czy w tych kulturach która nie ma w tej chwili pod ręką statystyk przypuszczam, że jest mniej, a tego typu tego typu zaburzeń niższy nie wiem w stanach Zjednoczonych procentowo np. albo albo może nawet w Polsce natomiast my natomiast stanie znowu o nierzetelność tych zaburzeń w no wiesz co macie naftę w tym sens w tym obszarze, w którym są one mierzalne po prostu może od psychiatry za akcje no no przy pomocy tych narzędzi, które mamy do mierzenia, o co się one mierzą więc, jakby zakładamy, że jeśli one są uśrednione, a to coś wszędzie jakiegoś mierzą być może nawet tylko to co sama najpier w zdefiniowały do zmierzenia, ale różnice występują, więc o tym, mówią po prostu już nie nie nie wchodząc w jakąś głębszą analizę natomiast tam też jest oczywiście, że kwestia tego jak wyglądają więzi pomiędzy ludźmi, ale i t d . i t d. więc to wszystko na siebie też oddziałuje ona oczywiście konfiguracja struktura społeczno-ekonomiczna też ma wpły w na więzi między ludźmi, więc znowu po prostu kręcimy się wokół tych samych wątków i właśnie one nie są nie do połączenia tych, które są bardzo ważne zależy od pewnej filozofii tutaj dano mówię o eksperymencie, w którym dana po prostu ludziom dochód podstawowy nie był to projekt inżynierii społecznej żadnej nie było to projekt tak, by przebudowania głębokiej struktury Państwowej, której oni funkcjonowania ani przed przerwą przekształcenia kultury to był projekt po prostu polegając na bardzo proste zabezpieczenie 1 parametru u ludzi no i zobaczymy jak raz w latach 70 lat, ale teraz będzie znowu powtarzane to znaczy będzie, że będzie to w tej chwili powtarzane i nie zobaczymy, jakie będą efekty tego eksperymentu dzisiaj, bo to był tylko o w przytoczono to badanie w KOV w związku, jakby z tym, że może właśnie obecnie taki eksperyment też ma miejsce tam, że Johann Hari zresztą bardzo dobrym, ale taki eseista autor reporter autor książki, ścigając krzyk o polityce narkotykowej wydał teraz książkę o nazwijmy to społeczno-polityczne źródłach epidemii depresji i tak książka i on tam próbuje właśnie takiego odwrócenia tego paradygmatu myślenia w ogóle o tego rodzaju doświadczenia właśnie szuka tych korelacji w raczej społeczno-politycznych kulturowych aniżeli lokujących to w swojej jednostce tak czy inaczej, więc jak też o tym, eksperymencie kanadyjskim pisał jest jego tekstu do przeczytania w sieci Real właśnie tutaj znowu ocieramy się, o co się czym to co tak też jakoś ciekawość na lęk zebrał wszystkie lejtmotywem niższą z naszych rozmów wiadomo, że np. występuje tutaj tercet jest już nieważne, skąd dokładnie badanie, ale przytacza je do niczego w książce ile ma się kraj, że korelacja między poziomem np. nierówności społecznych, a poziomem występowania zaburzeń psychicznych wszelkiego rodzaju od tej depresja oczywiście jej problemy z Frankiem wiodą prym to jest bardzo ścisła także nowym w nie przypadkiem pewnie podały, iż ten przykład jest przykład dobrego będziesz w pewnym sensie optymistycznym, bo oznacza, że istnieje coś namacalnego na co możemy oddziaływać, żeby radzić sobie z rankiem co z kolei z tego stanu rynku, który wpędza straszliwą niekiedy bezradność wydobywa przynajmniej jakimś stopniu bardzo dziękujemy dziękujemy Bartosz Dombrowski wydawał te audycje, a my zachęcamy do pisania do nas na adres nasze wewnętrzne konflikty małpa to krok KSM nasze wewnętrzne konflikty małpa Stokrotka sam bez żadnych znaków przystankowych i znaków polskich no i tak do usłyszenia po usłyszeniu podcast psychoterapeutyczno filozoficzny tynkowania doc. w naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek w środę po dziewiętnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA