REKLAMA

Mozarabowie, chrześcijaninie pod dominacją Arabów

OFF Czarek
Data emisji:
2019-03-28 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
no i ich z Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie w studiu dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie doktorze, kiedy rozmawiamy o czasach landa luz o czasach, w których to inne muzułmanie rozdawali karty na Półwyspie Iberyjskim właśnie albo rozmawiamy o owocach dynastia ach, my albo rozmawiamy o rekonkwiście trio takiej odsieczy powiedzielibyśmy chrześcijańskiej Rozwiń » natomiast gdzieś pomiędzy tymi 2 przestrzeniami znajdzie się jeszcze 1 bardzo interesująca, aczkolwiek mało znana kategoria osób ich kultury jest ich zwyczajów innych, czyli mozzarella bowiem tak mocno Arabowie z największym skrócie to są chrześcijanie panującej mnie przeraża żyjący pod panowaniem muzułmańskim na Półwyspie Iberyjskim w czasach klasycznego islamu w ich status w sumie musi tylko umów zarobek w odniesieniu do półwyspu Iberyjskiego, ale w zasadzie takich chrześcijan było bardzo dużo przecież już w państwach muzułmańskich początków imperium Jackiem grzywien Perła w baskijskim ogólnie w klasycznym świecie muzułmańskim, a to, dlatego że w islam zasadniczo od początku nakazywał tolerancji dla pewnej grupy wyznań czy religii to znaczy zakazywał czy to siłowej islamizacji nawracanie na siłę czy to w ogóle prześladowania innych religii czy kelnerzy nie wszystkich tam ludów księgi podaży wg księgi tak, ale to też jest bardziej nieprecyzyjne pojęcie niż moglibyśmy się spodziewać w praktyce, bo Koran definiuje rzeczywiście dosyć precyzyjnie to znaczy ludy księgi trasą religie, które wg islamu otrzymały objawienie od Boga w tego samego co Bóg muzułmański tylko by zdążyły je wypatrzyli ci zapomnieć już bili jakoś zmienić w toku w toku dziejów Mahomet w tym ujęciu tylko przypomina prawdziwą religię pierwszym muzułmaninem jest dziś Abraham w wg nich wg doktryny muzułmańskiej natomiast to, że w religii otrzymały również objawienie od Boga, by wyklucza możliwości zorganizowanego prześladowaniami ze strony muzułmanów no to wyglądało też różnie w praktyce, ale na ogół się tego trzymano w teoretycznie korando jest precyzyjne wyliczenie, kto to są ludy księgi mianowicie są to Żydzi chrześcijanie i Saudyjczycy i czujesz się pojawiać pierwsze problemy na razie nie wiemy, kto to byli tak do końca 10 Saudyjczycy różne są teorie niektórzy mówią i to właściwie już od w pierwszej połowie dwudziestego wieku, że być może była to jakaś sekta agnostyk każdy taka też słynna od antyku w jeszcze żyję nikt z Gniewina za chrześcijańska tym razem go raczej Pitagoras iska były bez próby łączenia tego z pismami hermetycznym i t d . i t d . ale sytuacja nie jest proste o, tyle że wiele religii próbowało się później podpinać się tak powiem wprost z ministrami po Saudyjczyków właśnie po to, żeby je, żeby uniknąć prześladowań, by trochę różnych ugrupowań mówiło, że my jesteśmy sobie Chińczycy proszę nas zostawić w związku z tym Izraelczycy nie zostawili nic co by mogła nam podpowiedzieć no właśnie wszystko to jest bardzo na pewno nie zostawili nic z czasów, kiedy powstawał kolorem czy z czasów mniej więcej w błąd tych, kiedy czyta rozwój czystych prorokowi czy to w nowoczesnych po pierwszej redakcji Koranu, czyli czernieje PIT uma jadą prawda po to, by rzuciło już człek światły radzącą Koran rozumie pod pojęciem Saudyjczycy natomiast dzisiaj to jest dosyć już zagmatwany wszystko wygląda w praktyce to wyglądało zupełnie inaczej w jak to wyglądało, tak więc życie przede wszystkim tych innych religii niemuzułmańskich były mu niezbędnie konieczne do przetrwania ówczesnego imperium muzułmańskiego, a przy tym, a to, dlatego że zapewnia i jak już to chyba kilkakrotnie mówiłem kadry urzędnicze po podboju z reguły dla różnych poborców podatków perskich czy bizantyjskich niewiele zmienia w praktyce poza tym, że pracują dla innego się kolejnego szefa, który mieści się teraz my jedynie tanie w w telefonie czy przyczynić się w Konstantynopolu no to są przecież na ogół wytworów np. bizantyjskich chrześcijanie prawda, ale przykład perski być może też jest dobry w przód duża szansa jest, że w CIT nie jest też takie proste, ale jest duża szansa, że elity z dawnym państwie perskim wyznawał Zorro Asztiani, aby izolacjonizm moje państwo pamiętacie nie mamy w tym w tym wyliczeniu do sądu, gdy księgi mało tego w ZUS oraz wielu z nich jednoznacznie w Koranie potępiony to suma ZUS, czyli magowie są wymienieni osobno żyli i to nie są ludy księgi, a mimo wszystko po podboju otrzymują po podboju Persji powody do Iraku tam, gdzie żelazkiem było sporo otrzymują podobny status również mają te same prawa i obowiązki co ludy księgi jest wprawdzie WZA to jednak funkcjonowało inaczej, czyli dna, jeżeli są nasi to od tej klasie komuniści są źli, ale jeżeli komuniści pracują dla nas to wysokiej agenci są źli, a jeżeli agenci zawiadują naszą spółką no to wysoka i w ogóle po podbojach już w zasadzie nie ma jakichś bardzo w tym bardzo daleko posuniętej nietolerancji religijnej ze strony muzułmanów są jeszcze bardziej jaskrawe przykłady Raszka Cindy no widzisz, że Pakistan południowe Indie to tam przecież są tolerowani i mało tego mają również swoje miejsce w systemie państwowym i podatkowymi hinduiści buddyści, których w Koszalinie emanuje siłą rzeczy nie zmieni nie są ludami księgi, więc to w Czyżewie pragmatyczne podejście tak bardzo w zasadzie to zła jedyną nietolerancja religijna spotykał polityk listów na samym początku tych arabskich którzy, którzy wierzą, ale ma na lata, ale głos i t d. CFTC ten pan Leon arabski z czasów przed muzułmańskich oni rzeczywiście znikają dosyć szybko wziąć oszczędność to co oddawać cześć Boga skoro można bezdomnych nie sądzę, że oni też znikają przez ZUS przez plemienne uwarunkowanie po prostu znaczy tam jest tam jest to o tyle mało skomplikowany, że mogło wyglądać także że, że po prostu starszyzna plemienna przyjęła islamistów jest cała reszta Sejm nie może zaliczyć Hubala 3333 i liceum, ale do dziś w Polsce tak Hubal to jest akurat takie mini w niektórych częściach półwyspu arabskiego rzeszę mówi, bo o tym, też mamy mało mało danych to mógł być nawet od chwili z ustawy z głównych z głównych bogów tamtego polityk i Morawskiego i teraz w związku z tym, jaki nijak miały status tt tt ludy księgi Otóż szkolą się wyraża dosyć niejednoznacznie i ten zakres tolerancji, który tam jest przewidziany przez różne wersety koranicznej z różnych stron do tego później stosowano różne teorie, a droga akcji i t d. i t d . jest do nich już chodzić, ale w praktyce utarło się w klasycznym państwem muzułmańskim, że ludy księgi te są tzw. winami odsuwa w klimacie i ochrona i ta ochrona to było mniej więcej umowa podpisywana po podboju danego terytorium albo z jego władcą albo ze społecznością chrześcijańską żydowską jest po myśli ochronę ze strony muzułmanów oni się zobowiązują wpłacić podatek pogłówny wizja, który dosyć wysoki zobowiązują się oczywiście zachowywanie spokoju i nie buntowali się przeciwko muzułmanom zobowiązuje się tam do różnych danin do gminy może przerwać panu panie doktorze, bo zbliża się informacje nieuchronnie jak podbój innych, a więc powrócimy do tego wątku po informacjach, żeby nie stracić ani słowa powtórzono przy okazji powtórzymy sobie przed egzaminem, którego może nie będzie co roku w informacje o dziesiątej 20 dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego studia dzisiaj, a Mozarta Bacha rozmawiam w programie off czarek był studio gość dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o Mozart Bach, czyli mój stary, by ustalić bus Tochman, czyli tacy, którzy żyją po ci, którzy żyją pod panowaniem arabskim po prostu przyczynił czasami nawet tłumaczyć, że zarabia Giovanni ni, ale to w tym sensie, że ich gdzieś ich karabinierzy racja to też to jest cały dół cała duża kwestia, ale to raczej chodzi o to, że są po prostu podporządkowani Arabom noża w nocy mówi moja młodzież oddzielnej kategorii coś takiego sprawia, że odróżnia ich od innych ludów z, które żyły pod panowaniem Arabów co żyję powiedział, że to jest osobna kategoria na tle innych chrześcijan, bo na żyletę o chrześcijanach syryjskich czy egipskich się tak nie mówi, bo to jest trochę termin taki jak Koptowie którzy, których znajdujemy tylko w Egipcie prawdę domu zarazy znajdujemy na Półwyspie Iberyjskim po prostu tak się dzieje to jest tak o nich mówią źródła i da się też trochę utarło TEN-T mimo starań, aby z hiszpańskim po prostu funkcjonuje i przejął i został przejęty przez gości wszystkie języki zachodnioeuropejskie jest to i oni rzeczywiście lub prawa czy obowiązki mają te same no nie buntować się nie nie propagować książkę swojej religii bardzo wiele z różnych takich regulacji obyczajowych, które dotyczyły zarówno chrześcijanki Żydów dotyczyło publicznego obrzędów oraz publicznych pogrzebów nie można było organizować Beach w dzwony przez dzieciaki widać to różnie wyglądało jak ktoś chciał być bardzo formalny to kto to nakazywano im bić kołatki zamiast dzwony i t d . i t d. i odprowadzać ten podatek tutaj się, by ta logika nie zmieniała natomiast termin jest rzeczywiście inny termin odprowadzenia podatku nie ma terminu o zamachach w oknie chcesz zrobić ogrodzenie z podatku w złotym niestety nic nie wiemy wiemy natomiast, że na początku ten podatek to była ważna pozycja w budżecie z bonu rzeczywiście dosyć wysoki w my to on też wiemy już nasza wiedza jest dosyć fragmentaryczna mówiłem poprzednio tych w traktatach ochrony ludności dla półwyspu Iberyjskiego mam taki 1 tylko takich Arabia wizy gockiego tył Demi z Murcji zawiera taki pakt za Abdula Aziza mit mu są właśnie tam są wymienione Ion musi płacić i wraz ze swoimi ludźmi i później gen ten region się w dół przez wieki nazwał trudniej niż wandal właśnie od niego ZZM te tereny natomiast więcej dokumentów nie mamy, więc tutaj też musimy sobie wiele rzeczy rekonstruować natomiast jest faktem, że w dziewiątym wieku następuje szybka coraz szybsza islamizacja w ogóle w całym świecie muzułmańskim nie tylko nie tylko na Półwyspie Iberyjskim po prostu coraz więcej chrześcijan Żydów przechodzi na islam z różnych powodów tu można dyskutować to oczywiście nie pozostanie bez wpływu na słynne słyszeliśmy zaraz mu też, ale na razie chcę mówić o tym, że to pewna obłuda rozumiem tej chrześcijaństwa mogą nie widzę to jest bardzo skomplikowane za chwilę może do tego wrócę, ale rodzice wskazali, że tu doprowadzona poza samym początku do dziury budżetowej przede wszystkim młodzież jest wysoka innego wyjść i oni muszą płacić pogrążona jest złożony z umowami oczywiście to są dalej muzułmanie drugiej kategorii, bo był konwersja wcale nie załatwia wszystkiego, ale oszczędności, ale w zależności jak dziś są na pewno odmiennie niż wcale nie jakieś wyższego statusu są klientami plemion czynny przynajmniej formalnie, ale nie muszą płacić dziś Easy Going kasa publiczna świeci pustkami i to, że czasami uważa, że to była 1 z nich jest motywacja do tego, żeby wprowadzić podatek katastralny od nieruchomości, które już zaczął dotyczyć wszystkich także muzułmanów w halach, gdzie od, czego pochodzi zresztą polskie zło haracz z przez język turecki skażenie to rzeczywiście podatek od o włos od posiadanych nieruchomości to wtedy wszyscy masowo przechodzą chrześcijaństwo w gotowym się ich wizje skojarzeń ważne jest ruchu odwrotnie niż ludzi mówi Clarence, a ruch odwrotny nie był możliwy oczywiście zresztą przekonali tym, zanim męczennicy Kortowa miejscy, czyli taki ruch, który dojrzał w połowie dziewiątego wieku w Kordobie, w który był takim parom z cynizmem można powiedzieć tej tożsamości most arabskiej wszczętych przez tych spośród ma za Arabów, którzy czuli się zagrożeni przez właśnie zalew islamu przestarzała i że za chwilę roztopią w swoim wymiarze jedno umarli mają do niego się dzielić Polaków z treścią złożonej z syndromu oblężonej twierdzy na pewno wystąpił my też w ogóle dojdzie będzie dziś z klejem aż do końca programu różni się nie chce tego powtarzać tyle razy, ale my mamy bardzo mało źródeł co do morza, by wejść już mamy to mamy bardzo noc w specyficzny powiedzmy 3 rzeczy często tendencyjne, bo wywodzące się z konkretnych kręgów i wiele rzeczy musimy wraz z całą sytuację musimy rekonstruować bardzo często albo na dojazd do 2 do sztuką bywa to, czego nie wiemy ze źródeł w i nie inaczej jest męczennikami Cordoba chińskimi oto wyglądało zasadniczo tak, że w pewnym momencie 1 człowiek chrześcijanin właśnie był urzędnikiem wg wg źródła co to jest ze źródła co właściwie dopiero bowiem nie jest rzucił tę posadę wstąpił do klasztoru gdzieś tam w górach wokół Cordoby i w pewnym momencie wrócił z tego klasztoru i udał się prosto do oka Diego do sędziego forda Pańskiego i pory nie jest zaczął obrzucać obelgami proroka Mahometa w nowy sędzia wpadł w 100 polowe w ogóle w bardzo go zaskoczyło no ale postaram się ustalić co nie jest chory na umyśle był pijany no nie jest na to niestety sędzia ma związane ręce musi go skazać na śmierć International i czternastą zły tak się skończyło wszyscy o tym, również szybko zapomnieli, gdyby nie to, że w najbliższych dniach takich przypadków było kilkanaście jeszcze w jeszcze w Cordobie na co najmniej 10 rzekami niż teraz Wayne, a dokładnie na jej ewidentnie widać, że jest jakiś problem w i tutaj nie wiem też z kolei zachowanie Emira w Abd ar-Rahmana drugiego musimy rekonstruować bardzo mocno, ale najprawdopodobniej on zwołał i to jest bezprecedensowe wydarzenie jak na stosunki chrześcijańską muzułmańskich pesymistami zwołuje synod biskupów kościoła moc arabskiego i każe im po prostu coś zrobić z tą sytuacją, jaka się uspokoić ogólnie no tutaj najprawdopodobniej części odpowiedzialna dziś członkowie kościoła wspólnoty odpowiedzialni za to zostają wtrącenie do więzienia na jakiś czas przez ten sygnał sprzedaży przez swoich przez biskupów, ale to wcale nie zmieni nie poprawia sytuację w pogarszaniu, bo po wypuszczeniu Gruchały przybiera na sile i ostatecznie w ciągu kilku lat o około 50 jest męczenników Cordoba chińskich dziury, że jeszcze nie są męczennikami, czyli Stowarzyszenie cała jest dysputa wydał do tej zmiany w grze wzięło w ogóle cały kościół ma zarobki my jesteśmy my mówimy, że nic nie narzekały na źródło, ale tutaj mamy 1 komfort mianowicie mamy krótkie biogramy co to był to byli ludzie ci święci ci męczennicy i to bardzo często były np. osoby, które zostały z małżeńst w mieszanych muzułmańską chrześcijańskich może może być muzułmaninem żona żona może być chrześcijanką, ale nie odwrotnie, ale dzieci muszą być muzułmanami takiego związku wg prawa nowych okazało się, że część wyznawała chrześcijaństwo potajemnie wojna pokazała matka prowadziła, bo niania no i tu byli jacyś tajni chrześcijan nie często to byli konwerter ci, którzy w przód w dużych opóźnień w ukryciu wracali do chrześcijaństwa albo po prostu tylko jakoś oportunistycznych powodów przeświadczenie, że ramiączka, a żeby nie płaci, żeby mieć lepszą posadę albo coś takiego, ale nigdy nie porzucali tego chrześcijaństwa być może jedno z nich ci rekrutowali męczennicy jakieś ewidentnego napięcia po prostu które, które tam musiało istnieć jakieś, który może zostało skanalizowane po prostu odpowiedni sposób, bo jednocześnie to Memoriale santorum, czyli upamiętnienie świętych wspomnienie świętych dopisze taki kapłan EU blok już, w którym był najprawdopodobniej prowodyrem całego zamieszania pochodzi Julio ostracyzm to on jest tym wychwala obiekt to są piękne imiona na szkodę z Opatówka się nazywa z Niemenem, ale nie wspiera Indie EUR czyli, czyli ufaj Bogu za brzozą takie złożenia pochodzące z modlitwą łacińskich, gdyby to popu potrafi mieć jak najmniej Mozarta, bo wie natomiast on najprawdopodobniej w ogóle osobiście namówił do tego kroku w tym więzieniu kilka kilka z tych z tych chińscy z tych osób i nawet nie wiemy czy to wygasło samolot po prostu same ulgi już został, bo nakłonili ją, zostając sam później też jedzie do Caddy ego i obraża Mahometa nie do Rosji wzrósł urywa Kronika ćwiczyć czy ruch wygasa no bo euro już przestaję pisać siłą rzeczy prawda do euro już trzeba i Mozarta w powrócimy po informacjach Radia TOK FM informacje dziesiątym 40 już za kilka minut studio dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w dr Mateusz Wilk jest państwa moim gościem wydziału historycznego Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia Momo zaba w w innych dobrze znam jeszcze kontekst historyczny, ale co o sola mych zwyczajach czy też może liturgii poza rabusiom jest czymś różnić się różni od niej współczesnej bardzo jest mieszanką nie jest mieszanką graczy można ją cały czas zobaczyć co mi się nigdy nie udało jeszcze podczas pobytów w Hiszpanii, ale w kilku miejscach jest ona sprawowana jest i to jest uznanym przez przez Watykan alternatywny ryty liturgii rzymskiej to jest na podstawie już musiał w piętnastowiecznej tam w nie chce w to wchodzić, ale tamto było w ogóle sama samo przetrwanie tej liturgii było dosyć skomplikowane to jest zasadniczo liturgia wizy gocka, czyli taka, która była sprawowana przez w przed podbojem był muzułmańskim al-andalus 700 jedenastym roku oczywiście ze zmianami bo, bo boi liga nie jest możliwe, że wszyscy tyle jest 6 lat nie zostały dokonane zmiany dużo bardziej złożona, o ile wierzyć w czasie wojny wiesz ja znam tylko z opisów już do tego pisali chorzy, że jest dużo bardziej złożona nawet niż np. liturgia trydencka np. hostia jest dzielona na co najmniej kilkanaście części wraz z wszyscy bransoletka z racji szczęście ma swoją nazwę, ale są darów ducha Świętego jest z różnych cnót ewangelicznych n p . do tego stopnia ona jest odmienna, że w jedenastym wieku pod koniec, kiedy Alfons szósty król Kastylii podbił toledo to się zszokował na widok liturgii za Arabów to było coś zjeść coś co w ogóle dla niego nie wyglądało jak liturgia chrześcijan, lecz pozwalałby mówi nie wiesz służbowe swoich nie on był w on był jak jest inteligentny na to co bardzo bardzo sprawny władca natomiast co miał dylemat rzeczywiście co zrobić no bo ewidentnie prawda to są chrześcijanie mówią, że mają starą tą liturgią prawda on zresztą było bardzo związany z reformą gregoriańskim przecież awans szósty, czyli tam kwestii liturgicznych też oczywiście były istotne i tutaj dostajemy dziwny przekaz kim nie wiem co zrobić mianowicie kroniką machera jest mówić, że Alfons szósty chciał doprowadzić do sądu Bożego to znaczy, że musiał mozzarella arabski i mszał rzymski nie jest wrzucił w ogień, który wiedzie nietknięty zostawiamy tę liturgię i wg kronik nachyla się z wnioskiem tym wyszedł poza arabski wprowadzono liturgię rzymską w 2 zlotego zdrożały o tym, gorzej mówi, który będzie nietknięty to tego nie robimy nie wiadomo co c c co z tym zrobić 1 tak tak naprawdę różne są interpretacje, ale już wtedy to było dziwne już wtedy, że to różniło na tyle od o wiek ogólnej drugi ziemski wierzy że, że było nie do rozpoznania przez przez Kastylijczyków w tym przypadku kolizji jest jest dużo perypetii natomiast już do końca właśnie średniowiecza i też epoce nowożytnej no ale w kilku miedzi około tony żwiru przetrwał i w kilku miejscach Hiszpanii można można uczestniczyć natomiast w ogóle, gdy kwestie tożsamości są zawsze kluczowe widzieliśmy zostali męczennikami i widać, że to zawsze jest w pewnym sensie oblężona twierdza w Tychach mijają dlatego narzekały na źródła, że jedyny przekaz męczennikach analizowano samego Juliusza albo apologia tych męczenników, czyli w pełni salda ustawa to jest taki intelektualista może arabski, który w innym miejscu się skarży, że nasza młodzież nie jest już w stanie wstać Biblii po łacinie ani opozycji ani i ojców kościoła jeśli chodzi o litr o poezję arabską to każdy jest w stanie świetnie ją układać na jej jak nic nie zrobimy to co to odejdziemy natomiast też nie było to monolitem jak też wsie przedstawią takie różne jest skrajny epizody, ale większość Lozano był chyba jednak zimno w poddawał się asymilacji nie, uciekając się do jakichś ekstremalnych właśnie rozwiązań, bo tutaj one już to byli męczennicy nowocześniej niż większość tego kościoła uważała, że nie, dlatego że męczeństwo nie polega na tym, że już ktoś pójdzie obrażać inną religię, mimo że wierzy za to grozi śmierć nie można sobie automatycznie z zaprogramować męczeństwa jego nie próbowali, a drugim argumentem było to, że nic, że nie czynią cudów, że rzecz, że nie ma cudów związanych z tym z Imielnicy z tymi ludźmi jest, więc nie są święci się, że rozbłyska 3 tak oni raczej bili uważali że, zanim nie przeraża uważam za ekstremistów przez Main Stream ma zarazki jeśli w ogóle można takim mówić non -li i ogólnie to polemikę raczej przegrali i później to wygasa raczej samoczynnie jeszcze później przez całe kilkaset lat jest może za 2 czy 3 takie przypadki podobne tutaj jest trochę zabawnym epilogiem jest to, że Karol łysy dostał jakiś relikwia któregoś z męczenników, dlatego że chciał Vincent Świętego Wincentego z Saragossy, którego nie nie otrzymał, dlatego że w na uznano, że to jest sens patron miasta i zbyt wielki Święty nie mogą dać tylko ewentualnie męczenników, a to jest ich kult zawsze był kontrowersyjny, ale to jest także nie używać Remigiusza system w zamówień od cesarza powiedzmy mu uprzejmi ostrość nadzorowanie nie mamy Świętego, którego pan prosił do akcji, ale wysyłamy 3 długości 3 innych został potraktowany mniej więcej no ale był cesarzem zły mógł zamawiać można powiedzieć, że jeśli dziś już rozmawiają w tych kategoriach natomiast rzeczywiście nowy nie jest także, że to byli już, że to był jakiś bardzo znaczących kulki wręcz zawsze budził kontrowersje, choć żył nogi już 3 i nie wiem z ziemi nie sprawdzając, że jest świętym nawet oficjalnie natomiast wszyscy z tych męczenników nie męczyli się za darmo można, by rzec no nie wiem czy nadal ma też te dni silniki z nas nie wie, kto jest zbawiony jak to nie na pewno, więc miała pewne podejrzenia natomiast to on też warto zauważyć, że oni jednak odegrali też pewną rolę kulturową w społeczeństwie Landau z po mamy n p . taki znany traktat o rolnictwie treść jest kalendarz Cordoba niski i kalendarz wreszcie coś co kiedyś Racice, kiedy zbiera teraz przechodzi cykl wegetacyjny i t d . i co napisał najprawdopodobniej niejaki Radia Lublin zajęli, a bardziej ich swojsko być może gdzieś też nie do końca będzie nam, że niczego chrześcijańskimi Rec mundur i to był biskup ma za arabski i mamy trochę takich tekstów rzeczywiście gdzieś, gdzie indziej oni pisali zupełnie inni oczyszczenie połaci nie tylko po arabsku łacina jest zredukowana do roli języka liturgicznego ewentualnie Teologicznego, bo tam są jedno duże sporów teologicznych książka do adopcji oni zaś w ogóle jeszcze jest pokłosiem późnego antyku na Półwyspie Iberyjskim i to jest język tych polemik natomiast ogólny w życiu naukowym czy kulturalnym oni uczestniczą po arabsku co prawda nie wiadomo w jakim języku mówili na co dzień np. z 33 czy jakieś formy języka romańskiego czy po arabsku najprawdopodobniej jednak po arabsku, ale są badacze, którzy uważają, że był w użyciu jakich po prostu tak język romańskiego w rozdziale trojga lat wśród nich, ale tylko na zasadzie jest w dni do swoich rower ćwiczyć ćwiczyć w domu to szybko zapomina pewnie 3 wiemy, kto jest jak to jest przekazywany jest z pokolenia na pokolenie NATO w Gniewie istnieje od wystaw zobaczyć jak Chopin dzieci i nie wiem, które się rozwieszonych linach tak zwykle zwycięża, ale nie wszystkie rodziny są mieszane czy są czyste morze arabskie prognozę wzrostu tak, ale to rozumiem czystą zaradcze w domu, ale potem dziecko chodzić do szkoły czytamy w bolidzie oprócz latarek handlować, a tu wszyscy porażką ojczystą historię przykłady Nana obie strony bym powiedział wujek w Chochołowie i jak widzieli jak przetrwały te języki jak w Wilamowicach, który dopiero po wojnie wreszcie wymiera albo albo jakiś dialekt olędrów rozdaje dziś życzliwości języki germańskie to tutaj chyba nie ma powodu, żeby w, żeby nie bardzo wątpić w to, że to nie przetrwało, ale oczywiście są też przykłady, który chce, żeby świadczyły o tym, że jest to, że mogłoby się pan mówił także dziś już nie chodzi o zawałów przy w grze trwała przez jury z tak przez faworyt i przetrwała pamięć wydaje się, że oni dotąd też po różnych perturbacjach np. w dobie Soboru trydenckiego oni nie są specjalnie wentyl tego się nie podnosił, bo jest nacisk na jedność kościoła i tutaj nie za bardzo się jeszcze z innymi psami w kościele hiszpańskimi zwraca na nich uwagę, ale wydaje się, że ŻUŻEL przetrwała pamięć o nich są jakoś istotnie czy to dla chrześcijańskiego duch pisarza hiszpańskiego chrześcijaństwa, lecz i lokalny prawda lokalny element tamtej historii element tożsamościowy Noise pamięci o al-andalus jak hoteli w krainie, gdzie współistniały ze sobą 3 kultury prawda otrzymał notę Izby o to moc Arabowie są już są na pewno 1 z nich w nocy od Mozarta bowiem nie są aż tak bardzo znani właśnie w literaturze to jest też tutaj jest tym wydaje mi się 1 odpowiedź jest tutaj już nie chciał za bardzo męczennika piłować to musiałbym sam celnym w celu ewentualnej całych rodzin cały program musiały na to spożytkować to, że umówił się zabić, ale ciekawe jest to, że mamy praktycznie ani słowa nie mamy w tej sprawie w źródłach arabskich i pół zdania jakaś 1 wzmianka, iż wszystko co malują w literaturze Łacińskiej, więc tutaj przede wszystkim różni badacze zajmują różnymi stronami mało jest takich którzy, którzy na off znają się inne źródła Łacińskiej na arabski, jeżeli ktoś zna malarski historia Randall usta ma czy muzułmańskich domach bieg z ograniczoną często znajomość tego łacińskiego piśmiennictwa, a z drugiej strony tego łacińskiego piśmiennictwo znowu nie ma aż tak dużo i często to jest literatura liturgiczną teologiczna po prostu jest tu są też specyficzne źródła i mało stosunkowo mamy na siatka chroni krzyczy wśród źródeł narracyjnych co prawda pochodzenie morza arabskiego jest 1 z 1 z najstarszych źródeł do podboju Hiszpanii jest też nie jest także można to zupełnie zignorować, ale rzeczywiście jak na kilkaset lat istnienia tej kultury gejem powiedział, że mamy stosunkowo niewiele źródeł pisanych, który chroni to zostawili te, które pozostawiają są rzeczywiście specyficzne ma już dość powiedzieć, że ten rytm zarobki, o których mówiliśmy i podstawą dla niego są 15 wiecznym siały, czyli bardzo późno się już rekonstruuje czegoś co było wcześniej rozrzutności zainteresował ich auto spisać w bardzo dziękuję panie doktorze dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, bo państwo moim gościem informację o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA