REKLAMA

Miasta nie nadążają z wysyłaniem zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Jak nie stracić szansy na wysoką bonifikatę?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-28 13:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:16 min.
Udostępnij:

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich zaznacza, jak wielu Polaków dotyczy kwestia przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Problematyka dotyka blisko 2 milionów mieszkań. Ze względu na ogromne obłożenie urzędów, istnieje zagrożenie, że mieszkańcy nie będą mogli skorzystać z najwyższej bonifikaty.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przekształcenie użytkowania wieczystego we własność to temat bardzo niełatwo, choć dotyczy naprawdę wielu ich kieszeni pan Marek Wójcik ze związku miast Polski jest moim państwo goszczą dzień dobry księgowy ale, żeby państwo musi rozpocząć od tego, że na potrzeby naszej rozmowy przeprowadziłem sondaż czy ludzie, z którymi akurat dziś miałem do czynienia wiedzą na czym polega użytkowanie wieczyste na czym polega prawo własności w jaki sposób to wpływa na ich Rozwiń » budżet domowy poszedł zastrzelić i ile osób wiedziało czym rzecz przepytał około 12 osób podejrzewam też 3 nie żadna, a my mamy do czynienia i nie było rady, ale też inne miejsce z ludźmi, którzy po pierwsze, dbają oswój budżet są bardzo świadomi i wykształceni mają korzystają z nieruchomości są właściciele nieruchomości w formule wieczystego użytkowania trasach na to, że dzisiaj pan zaskoczył tym ta kwestia przekształcenia wieczystego prawa praw własności dotyczy około 2  000 000 nieruchomość z tego około pół 1 000 000 na gruntach skarbu państwa, a 13150 jest na gruntach, które są we własnym we władaniu jednostek samorządu terytorialnego w tu podkreślam to różnica, bo rzeczywiście w kontekście tych opłat umorzenie, ale jednorazowej opłaty zwolnieni w, która po, która by nie zamyka proces przekształcenia to ma duże znaczenie mówiąc najkrócej do tej pory mieliśmy przed sobą wiedzie od wnoszenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania także, że biorą są przez 100 lat 69 lat po wejściu w życie tej ustawy o coś diametralnie zmienia Otóż, ale będziemy płacili co najwyżej 20 lat, ale jeżeli zechcemy to możemy skorzystać z bonifikat i ta bonifikata jest różna w przypadku gruntów skarbu państwa w pierwszym roku o przekształceniu w 60 % w każdym następnym o 10 % mniej czyli, jeżeli dzisiaj hala ktoś ktoś z mocy prawa nabył tą własnych dotyczą też bardzo wyraźnie powiedzieć to osoby, które korzystają z wieczystego użytkowania od 1 stycznia z mocy prawa będą właściciele to już przesądzone w mocy prawa muszą otrzymać od, a jednostka samorządu terytorialnego zaświadczenie stosowne zaświadczenie, które będzie informacja o tym, jaką powinny wnosić opłaty przez 20 lat zespół wejścia na taras równocześnie muszą śledzić jak wygląda sytuacja z bonifikatą w przypadku skarb państwa podział przez 60 %, że ktoś się płaciłby na opłaty żądaniem 400 zł miesięcznie to co oni miesięcznie kosztuje rocznie, a w nocy przez 120 lat zapłaciłby 4800 to źle powiedziałem przyznaje się zapłaciłby 88  000, jeżeli skorzysta z bonifikaty to ma ulgę 60 % 60 % to będzie już trasę 4800 oznacza to, że masa 1800 bonifikaty mówi nie chce płacić przez 20400 zł poproszę o bonifikatę płaca 3200 jestem wolny już absolutnie jestem pełna właściciele natomiast przypadku Warszawy, które nas ciekawym rozwiązaniem, ale mam też się z taką sytuacją to ustawodawca przewiduje przewidział następujący, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego u siebie ustali bonifikatę wyższą niż te 60 % to wojewoda ma prawo zarządzeniem dostosować to musisz Kate w gruntach skarbu państwa do tego co dotyczy co do tych gruntów będących we władaniu samorządu Warszawy 68 proc rada miasta przyjęła 68 %o wą o ulgę wojewoda w dniu dzisiejszym jest bardzo ważna wiadomość w niewolę dzisiaj niż dzisiaj wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie, a także w przypadku skarbu z gruntu skarbu państwa 58 % wrócę teraz do przykładu tam była mowa o tym, że miałbym się 20 zapaść 8000 to teraz zapłacą 800 zł płacę 800 zł akt i znowu i specjalnie prowokująco, że powierzyłem morze słucha się nie udało się w 2 % do kwoty 8000 to jest tylko 160 zł, czyli zapasy 160 zł i mam Święty spokój proszę, by nie odbierał im wam tego w kategorii zarzutu, ale przyznam, że wiele osób może mieć problem to pokazuje, że ujawnienie przychodzi przychodzi informacja o opłacie, a ja też tak zrobiłem 277 zł, bo tak, ale w tym roku fundusz został w oświadczeniach są przekształceń ZOZ co prawda zapłacił za warzywa ósmy roku tak nawet nie wczytując się ma w to co do zapłaty i większość osób tak robi proszę mi uwierzyć tak większość osób i powiedział, że słuchacze także ma poczucie chaosu, a w ślad za informacjami, które są dość chaotycznie przekazywane im istnieje też obawa przed tym czym, czyli będziemy na tym tracić nie będą to wielkie Julia 1000 i nie tracić będziemy ja do nie jestem rzecznikiem wnioskodawcy drugą stronę rządową, bo muszę podkreśla jako samorządy, że ta ustawa w ogóle jest niekonstytucyjna, bo de facto wywłaszcza mnie wasza samorządy, ale to zostawmy ten wątek tej nie straci na to nie stać się generalnie rzecz biorąc otrzymujemy dzisiaj zaświadczenie z opłatą tam jest kwota ponad 260 parę złotych i teraz pan może też dobrze przyjmuje cieszy się bardzo przyznaje wstęp 20 lat płacić są płat ona się może lekko zmienić, ale ustawodawca zadbał o to, żeby ona zmieniała się tylko walczyć o poziom inflacji raz na 3 lata, czyli płaci się pan się z 20 lat po 20 latach skonsumował Wang pan już w pełni płacenie co do tej nieruchomości jest pan właścicielem w księdze wieczystej znajdzie tu swoje stosowne sucho znajdzie stosowne zapisy albo może wynieść jak chce to zrobić wcześniej w związku z tym wtedy może skorzystać z opłat związanych z obrębu nowe opłaty jednorazowej z bonifikat to się z 2 opłata jednorazowa ten pan składa wniosek o winie przepraszam bardzo ja nie chcę płacić 20 lat chce zapłacić jednorazowo w pierwszym roku należy mi się aż 98 % bonifikaty w związku z tym proszę bardzo chce proszę podać numer rachunku, na którym ma zapłacić myk i 2 % z tej z tej kwoty opłata roczna oraz 20 tak ja poddam ten przykład 2 tysiące 40 zł rocznie no to przy tym przykładzie rzeczywiście za 160 zł zamykam ten proces opłacam w pierwszym roku to jednorazową opłatę w księdze wieczystej staje się właścicielem miał żadnych zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego nie będę płacił ani złotówki, a tak, ale przyzna pan, że ten sposób informacji jest dość chaotyczne mityczni wiele osób o tym gdzie ta polityka informacyjna w tej kwestii jest praktycznie żadna to na czyjąś opowieść o sposób, że to, że no to jest projekt, który rząd złożył jesienią myśmy zwracali uwagę, że on zawiera wiele wiele błędów i wysokość to co się zemściło szybką nowelizacją przepisów w tym zakresie dalszym ciągu mamy wątpliwość, bo kluczowe dla nas jest to, że musi w samorządach wydawać zaświadczenia i mamy na to dokładnie 12 miesięcy się do końca tego roku, gdy coś co w razie szkody nie w Łodzi we Wrocławiu codziennie wydajemy 800 takich zaświadczeń w Warszawie prawie 2000 i nie zdążymy tego zrobić, dlatego że nie zawsze stan prawny jest jasny jak czasami latami się dochodzi do tego jak wygląda sytuacja w tym zakresie w związku z tym wszy w niektórych przypadkach będzie kłopot z realizacją tego terminu dlatego m. in. zwracamy się z prośbą do do zarządu o to, żeby skorygować cenę ten termin do kiedy mam wysłać zaświadczenie, ale teoretycznie rzecz biorąc dla przeć do mieszkańców to dla właścicieli tych nieruchomości ważne jest są 2 rzeczy po pierwsze, powinien dostać powinien dostać zaświadczenie org, a 2, jeżeli chce skorzystać 2 światy trudno byłoby nie chcieli skorzystać korzysta się tak wysoko w Warszawie to bowiem złożyć stosowny wniosek i ten przepis nie jest na tyle precyzyjne, żeby móc powiedzieć Czekaj właściciel lub do zaświadczenia o Podhale wniosek mógł poradzić, że jak ktoś ma ochotę to może już teraz nie czekając na zaświadczenie napisać do urzędu uprzejmie proszę o to, żeby pozwolić zapłacić jednorazowo, ale zostanie potraktowany jako klient nie w pierwszej kolejności mienie nie nie wierzę, że pierwszą kolejnością tylko te osoby, które chcą upłynnić nieruchomość tak to one mają mają prawo złożyć stosowny wniosek wnoszą pewną opłatą na naszej tam piszą w złotych wtedy w ciągu 30 dni muszą otrzymać zaświadczenie od 3 w przeciwnym wypadku, gdy jednak czaszek spokojny o to świadczenie, ale kluczowe jest tu podkreślał także kluczowe jest to że, aby uzyskać wysp ponieśli kartę trzeba zapłacić za nią i ona jest uzależniona od tego w którym będziemy się wasi w pierwszym roku zaś, iż najwyższa w związku z tym ważne jest, żeby zdążyć zapłacić w tym roku Jerzy Janik dostaje zaświadczenia to kto powinien wnioskować, aby rozpocząć ten proces z punktu formalnego składam wniosek o to, że chce zapłacić jednorazową opłatę i wówczas wiąże drugą stronę w taki sposób żona nie możemy WOŚP muszą znaleźć się tej bonifikaty inny niż w pierwszym roku jest w tym bardzo ważny element tak nasze nie we wszystkich samorządach ustaliliśmy bonifikatę w niektórych samorządach to bonifikata jest dokładnie taka sama jak była wcześniej przy słupku niania różnych innych innego majątku komunalnego od nie chcemy różnicować mieszkańców mówi pan można mieć pretensje ktoś wcześniej wykupił mieszkanie przy bonifikacie 40 %, a to osoby teraz miałby światu i 80, a po to je będą mieli do nas pretensje w związku z tym w wielu samorządach jest bonifikata, która wcześniej wzywał przy innych tego typu operacje dotyczące sprzedaży majątku komunalnego jednak są takie przypadki, kiedy ona jest wysoka przekracza 60 proc tak to jest autonomiczna decyzja samorządu jest pan w stanie stać się państwo w stanie oszacować ilu Polaków zdecyduje się na skorzystanie z bonifikatą ja myślę, że wielu Janusz zdziwił, gdyby nie zechcieli skorzystać szczególnie tam, kiedy ona jest wysoka, a w przypadku Warszawy to kompletnie przyznał się, że nie chce nikogo urazić, ale bym się zdziwił, gdyby ktoś zasiał skorzystać z tej bonifikaty pan redaktor podał kwotę 282 zł, a ja bym tak to mniej więcej za 114 zł jest w stanie zakończyć proces już nigdy więcej płacić z tytułu wieczystego użytkowania tak nie ma żadnej opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wprawo własności wymierzonej opłaty, chyba że chcemy to zrobić szybciej 1 o niewielkim zakresie jest to czy chcemy skorzystać z tej bonifikaty jednorazowej lub nie, a jeżeli chcemy na to, że my jak najszybciej, a w oczy się tam, gdzie te bonifikaty będą niższe, a to to jest troszkę inna sytuacja w ale myślę, że w Warszawie ta bonifikata dziesiąt 8 % jest bardzo zachęcająca miasta muszą sobie zrekompensować w jaki sposób prawda pytanie jak to zrobić n p . znosząc użytkowanie wieczyste, gdy jest pytaniem m. in. odludzi, których to interesuje niegroźną podwyżka podatku nieruchomość czy, jeżeli podatek od nieruchomości mamy górna granica określona ustawą nie możemy tego zrobić z synem w nieskończoność może tym więcej opłaty podnosi się rzeczywiście jako o samorządy to się na tym to jest jasne natomiast jest kwestia pewnej chłodnej kalkulacji nowsze, ustalając wysokość opłat ja mogę ustalić wysoko po to, żeby zachęcać mieszkańców do tego, żeby wnosi jednorazową opłatę jestem 1 roku minęło sporo środków z tytułu jednorazowej opłaty mógł je zainwestować nie budują jakość infrastruktury komunalną nastrój, gdy mnie nie było stać skosem to jest kwestia to pewnego radnego pie pewnych priorytetów to w co rzeczywiście per saldo to się odbije na dochodach jednostek samorządu terytorialnego takie miasto Warszawa i może na tym stracić zyskują mieszkańcy wiadomo zyskują mieszkania to 1 z zapowiedzią to to ja nie są tu być w kanale, ale co to jest już wspólny samorząd jednostka samorządu są wspólnotą mieszkańców akcję co w tym przypadku występują ci mieszkańcy którzy, tworząc wspólnotę na tym zyskują złota powierzali zyskuje niby też pewnie, że zyskujemy jako całość, bo z Zacisza jako indywidualny zyskujemy jako całość nie fakt czy będą wspólnotą tworzyć się tracimy, bo dochody jednostek będą samorządy z tego tytułu niższe w przypadku dużych miast będą to kwoty przekraczające kilkadziesiąt milionów złotych tak w dużym mieście Warszawa może być nawet kilkaset milionów złotych tak w pewnej wizyty w dłuższej perspektywie patrzyli, czyli sporo tak nakazuje strony mieszkańcy Warszawy będą oni będą mieli poczucie, że są właścicielami, chociaż teściowej zupełnie otwarcie z punktu widzenia obrotu nieruchomością czy to była wieczystym użytkowaniu przeznaczeniu absolutnie z formalnego żadnego znaczenia co miało nowym możemy się czuć lepiej jesteśmy pełnoprawnymi właścicielami nie grozi nam sama nieruchomość nie rosła nie spadała w związku z tym to znaczy myśmy w związku z tym wykonywanie samorządy wprost ruch zmienialiśmy opłat, ale najczęściej, dlatego że w 2 bardzo różne sytuacje bywały dzielnicy stare bloki, w którym 1 osoba miała przybyć przeszacowano opłatę, a inna nie to zużycie bywało nazwiskami ulicami dzielnicami weryfikowaliśmy te opłaty Altusa w obronie samorządy do czasu mieszkańcom, a potem się z nami podnosimy mięśniak, który dzień z opłat to opłata nie wynika z naszego widzimisię ona wynika z analizowanych przez ludzi przez zarządców prze przez osoby, które zajmują się wyceną nieruchomości musi być ekspert, który wycenia, gdyby na tej bazie odnosi się ognia popowa to nie jest Księżyca dziękuję panu bardzo za te rozmowy pan Marek Wójcik związek miast polskich był moim państwo gościom bardzo dziękuję i zachęcam do obserwowania tego co będzie się o tym, wieczystym użytkowaniu mówiło pisało także w nowe radio TOK FM jak ja sam pan słyszał jak sam pan mówił pochylamy się nad tą sprawą wszelkie informacje o nich po godzinie 1340 min goście będzie Mikołaj Lizut Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA