REKLAMA

Dla których pracowników firma nie będzie musiała otwierać PPK?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-03-29 12:40
Czas trwania:
15:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy jest teraz 1243 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza na raport gospodarczy Radia TOK FM w na giełdzie w Warszawie takie gościnne duże zmiany, bo teraz WIG 20 na nieznacznym minusie ten minus to teraz 5 %, ale indeks WIG, czyli indeks szerokiego rynku teraz na bardzo nieznacznym plusie ten + 1002 %, jeżeli chodzi o ceny walut to euro kosztuje 4 zł i 30 gr dolar 3 zł i 83 gr frank 384, a brytyjski funt 5 zł i 1 gr inflacja za marzec wstępny wynik oby było publikowane Rozwiń » jeszcze przez Główny Urząd Statystyczny w ten wynik to 170 tych procent, czyli normalnie tak bardzo duża jednak wyżej niż było to w ostatnich miesiącach kolejna sprawa to apel rzecznika małych średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza, który wystąpił do ministra finansów do ministra sprawiedliwości, o który z taką prośbą, żeby rozważyć odejście od karania tych przedsiębiorców, którzy mają złożyć sprawozdanie finansowe teraz sprawozdanie finansowe trzeba składać drogą elektroniczną dokument rządzić drogą elektroniczną podpisać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP, a późniejszego wysłać także drogą elektroniczną, ale są problemy po pierwsze jest to nowość po drugie, np. stronę ePUAP, która służy do tego m. in. żeby właśnie może te podpisy złożyć od dobrych kilkunastu godzin taktycznie nie działa zgłaszają przedsiębiorcy, a termin mija z końcem marca na sporządzenie tych dokumentów jeszcze podpisanej przez wszystkich jedno wśród członków zarządu jakiejś firmy stąd są problemy z okna przez przedsiębiorców przedsiębiorcy boją się, że będą to finansowo za to karani stąd ten apel rzecznika małych średnich firm, żeby takiego karania nie było czy Wall będzie inny za zmiany pozytywnie zostanie właśnie przyjęty w nowo tego jeszcze nie wiemy w każdym razie wiemy o tym, że ten apel jest i jeszcze jedno tylko sprawa ich Narodowy Bank Polski dzisiaj opublikowały rano w inne informacje o wynagrodzeniach się wczoraj boom w podeszłym już informację o wynagrodzeniach kadry kierowniczej w latach 19952018 i tym samym Narodowy Bank Polski i wypełnił obowiązki wynikające z ustawy, która nakazała ujawnić wynagrodzenia chodzi o stanowiska kierownicze stanowiska dyrektorskie walorom banku polskim na wszystko po tej aferze pod dyskusję o tym, jej 2 konkretne osoby zmienia zmieniają nazwiska powinny zarabiać tak duże jak zarabiają inni powstała specjalna ustawa właśnie o to, żeby te wszystkie zarobki Narodowym Banku Polskim jest praktycznie ujawnić no jest to gwarant, do której można zajrzeć ażeby sporych gabarytów odsyłam do strony Narodowego Banku Polskiego raport gospodarczy, a my w raporcie gospodarczym dzisiaj kontynuujemy nasze rozmowy o pracowniczych planach kapitałowych zarówno studia Paulina Ratkowska z kancelarii Barta Albert dzień dobry dzień dobry pani redaktor witam państwa bez swych rozmowach o PPK, a więc pomińmy już ten wstęp od państwa naszych słuchaczy, którzy nie słyszeli być może tego, o czym rozmawiałyśmy do tej pory starałyśmy się, by podsumować w jaki sposób przedsiębiorcy muszą przygotować się do wdrożenia PPK osłony naszego archiwum łatwo znaleźć na stronach gminy po archiwum audycji TV polo z raportu gospodarczego lub hasztagu PPK jest łatwość dostępu do mamy dziś robimy kolejny krok mówiłeś ostatnio o tym, że pracodawca tak naprawdę musi policzyć pracowników za, których będzie odprowadzał składki zgadza się nie tylko pracowników zleceniobiorców, ale również wszystkie inne osoby od, których odprowadza obowiązkowo składki na Emery Tal emerytalno-rentowe, a jeśli można powiedzieć, że od absolutnie np. każdego takiego zleceniobiorcy musi to poczekamy odliczać czy to nie jest takie proste, ale musimy tutaj rozróżnić 2 instytucje po pierwsze, żeby pracodawca mógł określić, kiedy wchodzi i jest objęty obowiązkiem utworzenia PPK wówczas bierze wszystkich pracodawców pracowników zleceniobiorców oraz inne osoby, ale zatrudnione na trzydziestego roku 31 grudnia 2 tysięcznego osiemnastego roku, więc tą pulę bierze na koniec zeszłego roku, jeżeli wówczas przekroczył próg 250, ale znam głównie Żydów to nie tylko pracownicy pracownicy to tutaj występuje w skrócie myślowym to wówczas od 1 lipca wchodzi obowiązek tworzenia PPK to jest 1 oś natomiast druga kwestia to jest taka czy Andy na pewno od każdego pracownika i 3, a Londyn na pewno każdego zleceniobiorcy musi odprowadzać składki na PPK i musi takie osoby takim obowiązkiem PPK objąć i tutaj kwestia jest troszkę bardziej skomplikowana już wyjaśniam, iż jeżeli chodzi o pracowników sprawa jest dosyć prosta w, a mianowicie każdy pracownik z tytułu umowy o pracę bez względu czy jest umowa o pracę na pół etatu nawet część etatu na całym na czas określony nieokreślony zawsze stanowi tytuł tzw. obowiązkowych składek ZUS emerytalnorentowych dlatego też każda umowa o pracę zawsze będzie stanowiła podstawy objęcia pracownika PTK i ponieważ wiemy, że życie pisze różne historie bardzo często zdarza się także pracownik współpracuje w tym samym czasie z 2 podmiotami w ramach 2 umów o pracę każda na pół etatu wówczas każda z takich umów będzie stanowiła podstawę PPK w danej firmie, więc w efekcie pracownik będzie jednocześnie uczestnikiem 2 programów PPK prowadzonych przez każdego z pracodawców odrębnie najprawdopodobniej z inną instytucją finansową, a jest to możliwe, żeby jednoosobowo prawnie dozwolone, żeby ta 1 osoba miała właśnie te 2 PPK no, dlaczego nie nawet w pomysłodawca ustawy to taka powiedziałbym, że to z korzyścią dla takiego pracownika wówczas będzie miał 2 programy w ramach każdego z nich będą kumulowane gromadzone są środki po osiągnięciu 60 roku życia wypłaty z PPK będą dokonywane dwukrotnie z każdego pakietu odrębnie no to teoretycznie, by się opłacało, chyba że pracownik podejmie decyzję, że w 1 miejscu chce mieć Becka w drugim z tego rezygnuje, bo tyle ma, więc 8 możliwość taką trzeba pełnych przygód przejście w beton schnie tak prosta droga jest formalna możliwość no kończąc tylko jedno miasto ma to propos pracowników są pewne wyjątki, a mianowicie przypomnijmy, że pracownik młodociany nie będzie należał do PPK pracownik do 2006 . roku życia taki właśnie student, dlatego że on nie podlega obowiązkowym składkom emerytalno-rentowym w i tak naprawdę też pracownicy, którzy przebywają na urlopach wychowawczych macierzyńskich również są zwolnieni z odprowadzania składek na PPK w i to wynika bezpośrednio z zapisów ustawy Noto mamy z News informacja o tym, że nie wszyscy pracownicy jednak czy nie musimy też nie da się ich policzyć to jeszcze sprawdzić, kto ma szukać ile lat inni, ale co z tą drugą stroną medalu, czyli tylko z pracownikiem, bo skoro powiedziałyśmy o tym, że jak ktoś pracuje na umowę-zlecenie na rondo jest już w tytułu odprowadzać składki emerytalne związku z tym teoretycznie też powinna być taka osoba objęta właśnie tworzeniem PPK na co liczyć z tym pracownikiem i prasuje sobie, ale w kilku miejscach, ale tylko na zlecenie tylko wykonuje zlecenia to czy w każdym z tych miejsc ktoś będzie miał obowiązek jak by włączyć do swojego rodaka status pracownika, czyli osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę jest zupełnie inny od statusu zleceniobiorcy, czyli osoby współpracującej na umowę cywilnoprawną w wygląd i rozumiem, że w tym akurat w tym akurat przypadku w ogóle zapominamy o jakiejkolwiek umowie o pracę nie mamy żadnych umów, o ile razy tylko umowy zlecenia jest więcej wówczas nie jest to tak proste jak w sprawie umów o pracę, dlatego że mamy tutaj do czynienia z tzw. zbiegiem przepisów i składek ubezpieczeniowych oraz tzw. zasadą pierwszeństwa w, żeby uprościć i wyje kozy i wyjaśnić słuchaczom już mówię BMW podstawą do obowiązkowych składek emerytalno-rentowych jest tylko i wyłącznie pierwsza zawarta w kolejności umowa zlecenia pod warunkiem, że jest ona na kwotę 2 tysięcy 250 zł, czyli wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego w, jeżeli taki PIT taka umowa zlecenia jest podpisana, mimo że pracownik ma wiele innych w innych instytucjach w innych organizacjach wówczas tylko ta pierwsza umowa zlecenia stanowi tytuł pod obowiązkowych składek stanowi tytuł do objęcia pracownika PPK każda kolejna umowa zlecenia z innym przedsiębiorcą to już jest dobrowolne czy pracownik będzie chciał odprowadzać składki czy nie dlatego nie będzie z tego tytułu ustanowionych odrębnych programów PPK, czyli to ja jako pracownik zostanie zapytana czy Otóż ten zleceniobiorca zostanie zapytana czy to na pewno jest moja pierwsza umowa no bo jak się ma temu zleceniobiorca zleceniodawca przepraszam dowiedzieć o tym, że ten stał się pierwszą umowę po pierwsze, że jest to pierwsza umowa, a po drugie, na, jaką ona jest sezonowość jest niesamowicie istotne i niestety, ale obowiązek tutaj będzie leżą po stronie pracodawców, czyli podmiotów zatrudniających, żeby określić czy w stosunku dla do zleceniobiorcy ja muszę tworzyć takie PPK cienia, więc informacje tutaj muszą być zebrane od każdego z pracowników osób zatrudniających ludzi może spodziewać się do 17 będą zadawane ze każdym razem kiedy, kiedy my bierzemy na siebie zlecenie noblistka firma nie musi wiedzieć o tym, że jawnym pracuje, by nie pasuje na etacie gdzieś indziej oczywiście, że tak, ale ja myślę, że to pracodawca, chcąc nie, chcąc będzie musiał mieć taką informację, dlatego że z tym są też związane obowiązki pracownika względem pracodawcy względem ZUS, a mianowicie, jeżeli jest to kolejna umowa jest umowa zwolniona ze składek to ja również muszą mieć taką informacją mówił wówczas po prostu obowiązek mnie jako podatnika płatnika składek ZUS-owskich nie występuje, więc tak czy nie czy owak ta informacja ta wg normy muszą mieć zlecenia kiedyś wykonywał to rzeczywiście taki dokument jest 1 z tych, które trzeba się popisać się określić no dobrze to jeszcze 1 rzecz, bo to jest akurat nowość, chociaż pewnie być może nasze państwo na innych państw osi zła też o tym, słyszeli, ale jest już pierwsza propozycja jak znowelizować te mądre przepisy szeroko rozumianą PTK i część przedsiębiorców część pracodawców z Opola za głowę, gdy się okazało, że ma w tej akurat kwestii, czyli właśnie pracowniczych planów kapitałowych, by zniesiono tzw. trzydziestokrotność trzydziestokrotność, czyli właściwie są, o co ten cały raban, iż mówię LM i cały czas tutaj się od odwołujemy się do tzw . pod tym Mann kalkulacji składek PPK od tzw. podstawy na obligatoryjne składki emerytalno-rentowe i zasadne jest ogólna z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a mianowicie takie składki są odprowadzane w skali roku do wysokości trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, czyli to jest ten temat, który był dosyć aktywnie dyskutowane na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w listopadzie 2000 osiemnastego roku, kiedy zastanawiano się w oczy to trzydziestokrotność znieść cienia zgodził się o syna były większe wpływy do potencjalnie do właśnie budżetu państwa, żeby do ZUS właściwa to on tę o te instytucje chodziło wtedy była całkiem spora awantura polityczna, która została właściwie wycofała ten temat został zamknięty tak dla szerokiego spektrum no ale okazuje się mieć tylnymi drzwiami tylko w kwestii Doda kontra zwraca poniekąd tak, bo rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny ustalił, że zniesienie trzydziestokrotności jako limitów na składki do ZUS jest niekonstytucyjne dlatego ten trzydziestoletni krotny limit pozostaje w firmach z państwową instytucją zewnętrzną instytucję i powiem tak aktualna ustawa o pracowniczych planach kapitałowych do tej 30 krotności się odwołuje, czyli 1 słowem, ponieważ składki wyliczamy od podstawy wymiaru składek, więc od tej kwoty trzydziestokrotności do tej kwoty trzydziestokrotności w 2000 dziewiętnastym roku ona wynosi 143  000 zł zaokrągleń w, czyli zgodnie z aktualnym przed tym przepisem ustawy o PPK składki byłyby odprowadzane przez pracodawców do kwoty 143  000 w skali roku, więc jeżeli mamy dobrze zarabiająca osoba powiedzmy o zarobkach 15  000 zł już z końcem września przestaje nas, by odprowadzać składki ZUS i przestaje odprowadzać składki PPK natomiast tutaj rzeczywiście pojawiła się pierwsza nowelizacja propozycja nowelizacji ustawy o PPK i było zdziwienie w studiu WTK buty styl zapełniony na 2 inne ustawienia Stal Mielec taką propozycję zgłosił PFR Polski fundusz rozwoju wsi, który z wystąpił do Ministerstwa Finansów bodaj 66 marca, czyli bardzo świeża sprawa z wnioskiem o zniesienie takiego limitu trzydziestokrotności, czyli 1 słowem, jeżeli mielibyśmy powiedzmy sobie bardzo dobrze zarabiającą pół 1 000 000 zł w skali całego roku co na dzień dzisiejszy skład do PPK byłyby odprowadzane od kwoty 143, czyli limit 30 krotności natomiast, jeżeli taka nowelizacja zostałaby przepracowana od całych jego przychodów, a mianowicie od pół 1 000 000 zł składki do PPK byłyby odprowadzane to oznacza większe obciążenie po stronie pracodawcy tak naprawdę, których być może tego do tej pory nie kalkulował, nawet jeżeli zakładały, że do PPK będzie wchodziło jakieś lokum, jeżeli zdobędzie się, że pracodawcy przecież to nie jest nowość, o czym teraz mamy tu, bo wiadomo, że w tym roku co dziesiąty już przygotowywać i być może też myśleć o tym, właśnie w kontekście całego budżetu firmy, jeżeli ktoś nie był na to przygotowany na to narzeka też jest bomba z GKS Sompolno zaporę trochę no ewidentnie są tutaj dodatkowe koszty po stronie pracodawcy, na które będzie musiał się przygotować pomysłodawcy całej nowelizacji z drugiej strony pokazują nam różnego rodzaju profity tak jest zmiana mianowicie zdjęcie z pracodawców dodatkowych obowiązków właśnie z kalkulacją monitorowaniem sprawdzaniem przystosowywanie my wszystkich programów do weryfikacji czy już ta pula trzydziestokrotność została przekroczona czy nie w tym się mogą wiązać nienależne bądź należne składki na opak, czyli znów ci, którzy zarabiają najwięcej, czyli znowu bogaci się będą szybciej bogacić niż ci, którzy zarabiają najmniej, bo ani takiej w ogóle bym w ogóle w historii letni Nika nie służą tak naprawdę jest się swoim własnym kontekście Nowogród dostajemy na razie do tego środka i znów spotkają się za jakiś czas brązowe medale złoty medal czeka również z perspektywy pracownika tego znosić może liczyć co znaczy należeli jeszcze zgody od społeczeństwa i składek to co tak naprawdę się z innymi będzie działo ile dołoży pracodawca i co z tą dopłatą budżetową krater jest dziś obiecano, ale o tym w kolejnym odcinku baliśmy się czasy skończył bardzo dziękuję za spotkanie w ich za rozmowę z moim państwa gościem była Polina Gretkowska z kancelarii der standard w zimie w NRD kończymy teraz raport gospodarczy za parę chwil informacja po informacjach popołudnie Radia TOK FM, na które zaprasza Przemysła Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA