REKLAMA

Dwutygodnik.com wraca. Nowy numer 27 kwietnia

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-03-29 19:00
Audycja:
Czas trwania:
21:32 min.
Udostępnij:

Gośćmi Marty Perchuć-Burzyńskiej są dziś dr Zofia Król, redaktor naczelna Dwutygodnika.com i Piotr Jakubowski dyrektor Domu Spotkań z Historią, nowy wydawca „Dwutygodnika". Rozwiń »

Dziś na stronie facebookowej pisma czytamy:
Nowym wydawcą „Dwutygodnika” będzie Dom Spotkań z Historią, a wspierać go będzie Miasto Stołeczne Warszawa. Będziemy działać tak, jak do tej pory, i w niezmienionym składzie redakcyjnym. Wciąż będziemy pisać o niszowych przedstawieniach, eksperymentalnych filmach, offowych płytach czy tomikach poezji drukowanych w stu egzemplarzach. A także współczesnych obyczajach. Współpraca z Domem Spotkań z Historią stanie się jednak okazją do stworzenia nowych cykli i wątków tematycznych, łączących przeszłość ze zjawiskami współczesnymi.
Powołaliśmy też do życia fundację Redaktorzy Kultury, dzięki której mamy nadzieję pozyskiwać dodatkowe środki dla „Dwutygodnika”, a w ten sposób nie tylko publikować więcej treści, ale również zapewnić ciągłość naszego magazynu. Jesteśmy też otwarci na współpracę z innymi miastami, dla których kultura jest ważnym składnikiem tożsamości.
Pracujemy teraz nad nowymi cyklami, szukamy nowych felietonistów, nie rezygnując z dotychczasowych. Nie wiemy, czy to się uda, ale chcemy Was zaskoczyć. Pierwszy numer pisma w nowej odsłonie ukaże się w sobotę 27 kwietnia i zbiegnie się z obchodzonymi w Domu Spotkań z Historią urodzinami „Dwutygodnika”, na których - mamy nadzieję - wszyscy się spotkamy. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to dobry wieczór przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska dobre to jest rzeczywiście wieczór szczególnie dla Czytelników wielbicieli oczywiście redakcji dwutygodnika ważnego dla wielu najważniejszego internetowego pisma o kulturze ze mną są redaktorka naczelna pisma Zofia król witam serdecznie wieczór witam również Piotra Jakubowskiego dyrektora domu spotkań z historią w Warszawie dobry wieczór w wyjaśnijmy zatem i głośne słuchaczom Radia TOK FM czemu taki akcent Rozwiń » położyliśmy na początku na słowo dobry wieczór to jest dzień, kiedy możemy już wszystkim czytelnikom autorom wszystkim sympatykom pisma dwutygodnik wszystkim tym, którzy od kilku miesięcy hasztagu ją dwutygodnik zostaje powiedzieć, że rzeczywiście zostajemy udało się znaleźć nowego wydawcy nowym wydawcą jest właśnie dom spotkań z historią przy wsparciu miasta stołecznego Warszawy 27 kwietnia wydajemy pierwszy numer w nowej odsłonie tygodnika w za chwilę zagłębimy się w szczegóły tego radosnego wydarzenia, ale dla tych, którzy nie znają tej całej historii dopowiedzmy czemu tak się w ogóle stało, że dwutygodnik znalazł się w tak trudnej sytuacji w grudniu zeszłego roku zapadła decyzja o jego tak naprawdę o zamknięciu dwutygodnik powstał 10 lat temu równo 10 lat temu w kwietniu 2010 roku wydaliśmy pierwszy numer i w grudniu 2018 roku 34 miesiące temu dowiedzieliśmy się, że dotychczasowy lider wydawca Filmoteka narodowa Instytut audiowizualny wstrzymuje finansowanie z tygodnika od nowego roku ze względu na jak zrozumieliśmy szybko polityczną decyzję ministra kultury dziedzictwa Narodowego to decyzja jak tłumaczą ją nowy dyrektor Fine Dariusz g czy to była decyzja związana ze zmianą programową instytucji instytucja się rzuciła się bardziej na sprawy dotyczące filmu oficjalnie decyzja była związana właśnie z tymi zmianami programowymi jednak Czytelnicy zrozumieli, że to nie tylko programowa decyzja i wspierali nas bardzo mocno wierzący, że 2 tygodni może się odrodzić zupełnie innych warunkach u innego wydawcy i dlaczego to mogła być, dlaczego to była tak jak twierdzi, iż decyzja polityczna dwutygodnik nigdy nie był miejscem politycznym no ale zajmowanie się kulturą często wiąże się z politycznymi kwestiami nasi autorzy w wielu przypadkach mają pogrom poglądy rola raczej lewicowe nie są to autorzy publicystycznie, ale na marginesie spra w kultury często jakieś sprawy polityczne były poruszane z pewnością dwu tygodni nie był PiS -em Pollini politycznej nowej władzy w ministerstwie kultury w planie Piotrze pan jest czytelnikiem tygodnika przyznać jeszcze, że od niedawna NFZ natomiast sens natomiast niższa o tytuł kojarzyłem wielu członków naszego zespołu pisma uznaje rzeczy to od dawna, więc chce, więc byliśmy świadomi kiedy, kiedy pojawiło się w naszej orbicie hasło i pytanie czy 3 nie podjęlibyśmy się roli współ wydawcy wydawcy tygodnika dwutygodnika, który z nas tak jak w innej sytuacji w no tak pytam, bo właśnie ci Czytelnicy byli bardzo ważni w grudniu, kiedy ta decyzja zapadła czy w ogóle zaskoczyła was fala protestów w tak to było zaskakujące wiedzieliśmy, że stworzyliśmy miejsce ważne dla Czytelników, ale nie spodziewaliśmy się takiego oddźwięku co ważne ta fala protestów nie zmalała nie wsiąkła w piasek tylko trwała z nami te wszystkie głosy co dalej czy wracacie powracały przez całe 4 miesiące Czytelnicy autorzy byli z nami Czytelnicy proponowali, że będą płacić za treści autorzy proponowali, że będą za darmo publikować zgłaszały instytucje sponsorzy także spotkaliśmy instytucje publiczne podobno także w w dostaliście sporo moralne wsparcie co oczywiście nie jest bez znaczenia, ale też z tego co miał właśnie i co powiedział przed chwilą Czytelnicy byli gotowi również pismo współfinansować, a teraz dwutygodnik będzie finansować miasto stołeczne Warszawa to oczywiście nie znacie mam nadzieję, że pismo znalazło się w rękach tym razem ze stołecznych polityków nie skąd, że będziemy absolutnie niezależni mamy na to gwarancję zarówno miasta, jaki od wydawcy domu spotkań z historią w tygodniku pozostaje tym czym był pismem o kulturze wieloaspektowy im natomiast torze wydawcą jest dom spotkań z historią dla nas także istotne dla nas historia też była zawsze ich punktem odniesienia będziemy chcieli mnie szukać formy atrakcyjnego pisania o tym co przeszłe będziemy szukać nowych rubryki cykli, ale nie będzie to duża zmiana w piśmie w nie wprowadzimy nowych wielkich działów tylko w sposób naturalny będziemy tą swoją wrażliwość na historię na przeszłość pogłębiać natomiast wszystkie pomysły na cykle pool teksty zawsze będą pochodziły od nas i oczywiście redakcja pozostaje w pełni zależna co dla mnie bardzo istotne zostajemy także w tym samym dokładnie składzie, w którym byliśmy wcześniej w teście o tym, porozmawiamy, ale panie Piotrze co to oznacza dla domu spotkań z historią to spotkanie z dwutygodnikiem tak jak już z wspomniałem płacze kiedy, kiedy spytano nas, żebyśmy się nie podjęli takiej roli to było pytanie dość szybko odpowiedzieliśmy twierdząco Rosji 2 powodów związanych ze sobą przede wszystkim zdawaliśmy sprawę, jaką Jakowa, jaka wartość też opiniotwórcza kryje się za w zakresie kultury za tym tytułem, jaka Marka oraz nasze doświadczenia programowe to znaczy bis przez blisko 14 lat zajmują się popularyzacją historii najnowszej odsłonie Warszawy Polski i Europy środkowo, a nawet szerzej, dlatego że my się nie, jakby ograniczany poprzez statuty poprzez tę praktykę codzienną zdarzają się tematy, które tych, które dotyczą w Chinach wielu kontynentów jak zjawiska nie wiem też historia terroryzmu et Cetera na to to są inne należeć się skupiamy się na ten wątek varsavianisty czyn stanowi istotne istotną część naszego programu, a zatem upowszechniając historię najnowszą z zawsze poszukiwaliśmy różnorodnych form formy przekazu z czasem, ocierając się o reformę parateatralne w artystyczne plastyczne, a także, że także inną to perspektywa spotkania z ze środowiskiem które, która poszukuje odpowiedzi na wasze pytania w dziedzinie kultury ludzie tak historia się dziedzictwo jakoś jakoś objawia było dla nas też film interesującym wyzwaniem, ale właśnie w takim w takim wydaniu w jakim mówiła o tym, pani Zosia na Węgrzech i wie, że będzie to się dokonywał w tej części dotyczącej historia ona przecież nie zdominuje pisma na Węgrzech będzie będzie utrzymywało tę formułę które, którą wypracował przez przez lata, ale ich historia się okazało po pierwszych naszych rozmowach, że to nie jest żaden oblig tylko tylko taka tylko taka wzajemna potrzeba może być bardzo interesujące doświadczenie dla nas myślę przede wszystkim dla Czytelników jest coś wspólnego w metodzie mówienia o historii, którą ma dom spotkań z historią i metodzie naszego dwutygodnika owego już utartego po tych latach myśleniu o przyszłości kultury mianowicie podejście indywidualne jednostkowe do przypadków skupienie na historię codzienności to jest coś co zawsze bolą bardzo bliskie, a także dom spotkań z historią od lat król pokazuje tę stronę historii, która dotyczy każdego z każdej, która odsłaniała historie mało znane też do codziennej dotyczące pojedynczych najzwyklejszych ludzi w tym, dlaczego proces przejmowania pisma trwał tak długo to po pierwsze i dlaczego był utrzymany w takiej tajemnicy mąż chętnych czy tak bardzo długo jednak to są 3 i przeszło 3 miesiące chyba tak tak można liczyć prawda banki ale no jednak to, że to nie jest to też jest sytuacja do tego stopnia w jakość Lampre precedensowa przynajmniej w doświadczeniu obu instytucji, które były w ten proces zaangażowane może zatem trzeba było mówić i o winie i działach dom spotkań historiami trzeba było trzeba było tę ścieżkę wypracować w testach w określony tryb ustawowy wiek i wykupu zorganizowanej części innej instytucji, bo to konto ścieżką przebiegało, a zatem sformalizowanie wszystkich kwestii łącznie z ze zdefiniowaniem zasobu tytułu zajęło zajęło dużo czasu Londynu trzeba przyznać, że przy różnych w pewnych momentach jednak emocjonalnych cały proces odbył się w ich w sposób wyjątkowo jest wyjątkowo słaby jest spokojny cywilizowany to trzeba podkreślić, że to jest myślę dobry przykład cóż jeśli chodzi już sam Assange sam ten moment moment z transformacji w Piotr Jakubowski dyrektor domu spotkań z historią i Zofia król redaktorka naczelna dwutygodnika są gośćmi kultury osobistej za chwilę wracamy do naszej rozmowy teraz czas na informacje w radiu TOK FM dobry wieczór raz jeszcze przed mikrofonem Marta Perchuć Burzyńska dzisiaj bohaterem kultury osobistej jest dwutygodnik, który powraca to jest tak bardzo dobra wiadomość dzisiejszego dnia ze mną w studiu Zofia król redaktor naczelna pisma jeszcze raz witam serdecznie wieczór i Piotr Jakubowski dyrektor domu spotkanie z historią, kiedy w grudniu w dwutygodnik był zamykany wtedy tłumaczono to jak to już pani Zofia powiedziała no tak dosyć enigmatycznie mianowicie, że wina, które do tej pory była wydawcą dwutygodnika zmieniła profil to znaczy jak i kierunkowi bój się na filmie dlatego dwutygodnik, chociaż dwutygodnika firmie również pisze, jakby już nie jest w kręgu zainteresowań właśnie Fine także państwo informujemy, którzy się dopiero teraz włączyli w tej chwili wydawcą dwutygodnika będzie dom spotkań z historią jestem ciekawa ile kosztuje dwutygodnik Toruń to już nie jest tajemnicą wiemy, że 2 tygodni kosztuje jakieś 800  000 rocznie jest kwota, która jest potrzebna ten rok będzie dla nas nieco krótszy, ponieważ zaczynamy prace w kwietniu minie, ale wciąż potrzebujemy dodatkowych funduszy na pewno będzie mieszczanie walczyć mamy zapewnioną kwotę na początki działalności na podstawową działalność natomiast będziemy szukać współpracowników w innych miastach tygodnik jest medium ogólnopolskimi chcemy zaproponować innym mediom innym miastom współpracę merytoryczną wyniesie ona mogłaby polegać to do rozmowy na ten temat się zacięły, ale są bardzo wczesny także trudno w tej chwili powiedzieć, jaką formę przybierze natomiast założyliśmy też fundacje redaktorzy kultury, która będzie wspierać tygodnik dodatkowo poprzez kontakty z możliwym darczyńcami na razie nie będziemy prosić Czytelników o opłacanie treści 2 tygodni ma pozostać darmowy dostęp dla wszystkich w 10 lat 253 numery ponad 8000 opublikowanych tekstów czy udało się ocalić całe dotychczasowe archiwum dwutygodnika tak jak najbardziej dyrektorki Piotr Jakubowski mówił przed przerwą o tym, że ten proces przejmowania dwutygodnika był złożony rzeczywiście rząd złożony także, dlatego że właśnie dotyczy rozmaitych aspektów udało się przejąć dwutygodnika absolutnie w całości to znaczy mamy Platformy system zarządzania treścią całe archiwum oraz ponad 8000 tekstów publikowanych od 10 lat i rozmaite inne elementy całej tej składanki miasto co jest najważniejsze to, żebyśmy nie zapomnieli, że nie kupujemy Platformy nie kupujemy tylko zasobu i nie kupujemy tylko praw przede wszystkim to co przy domu spotkań z historią przejmuje to pewna sieć energetyczna sieci międzyludzka zapał do tworzenia pisania działania ludzi, którzy chcą ze sobą pracować pisać o kulturze rozmawiać o kulturze diagnozować współczesne obyczaje współpracują z bardzo szeroką rzeszę autorów nigdy nie chcieliśmy być pismem bardzo wąskim środowiskowym i tak będzie nadal szukamy cały czas nowych osób u nas też debiutowali autorzy, którzy w tej chwili są uznawani za najlepszych w swoich dziedzinach będziemy szukać nowych debiutantów chodzi o pewien MOP, więc nasz wspólny zapał do tego, żeby w ogóle chciało nam się wszystkim pisać myśleć o kulturze jest bardzo ważny to, żeby mieli mieć przekonanie, że warto to robić niż znajdzie to jest wszystkim najważniejsze, ale chyba w tym, że cały czas utwierdzają nas Czytelnicy, którzy tak jak już mówiliśmy tak tłumnie w zaprotestowali przeciwko zamknięciu waszego pisma MEN ta cała sytuacja też pokazała twórczą i ważną rolę miast tak mi się wydaje, które stają się właśnie najważniejszymi zarządzającymi kulturą no właśnie tutaj też się rodzi pytanie czy na dłuższą metę samo miasto bez wsparcia państwa sobie poradzą czy jednak blokowanie wielu ostatnich inicjatyw kulturalnych przez państwo brak dotacji chociażby dla festiwali literackich takich jak literacki Sopot czy czy Konrad w Krakowie, ale też dla szczecińskiej Famy dla wrocławskiego dialogu nie jest złym sygnałem, że państwo Polan gdzieś tam umywa ręce od tego no właśnie od czego to państwo nie pasuje w i pod jakim względem dwutygodnik literacki Sopot mogą być właśnie traktowani jako ideologicznie przeciwnicy tak to jest kłopot z pewnością na miasto spada bardzo wiele w tej chwili miasto zdają sobie z tego sprawę nie potrafi powiedzieć, jakie to będzie miało skutki na dłuższą metę, ale wydają się, że ta odpowiedzialność ma też dobre strony to znaczy po jednoczymy się próbujemy działać wspólnie i ratować te miejsca, które są ważne niż my dla nas zwrócenie się do samorządowej instytucji kultury w warszawskiej do jej do samego samorządu było naturalnym krokiem, że spotkaliśmy się od razu z życzliwością z entuzjazmem także do przy okazji chciałbym też wyrazić dużą wdzięczność dla wszystkich osób decyzyjnych za to, że wszystko się udało tak tak dobrze przeprowadzić i będziemy mogli od kwietnia wrócić do UE prace nad kulturą i nad pisaniem o współczesności zawarta, zanim powiemy co ukaże się, bo może trochę zdradzimy co okaże się już 27 kwietnia w numerze do to jeszcze powiedzmy czy będziecie kontynuować rzeczywiście działalność na wszystkich dotychczasowych polach to się uda tak zdecydowanie plany są absolutnie taki, że wszystkie dziedziny będą powrócą do swoich do swojej roli do swojej Doda tekstów jak najbardziej oprócz tego będziemy też skupiać się więcej historii w przeszłości najbardziej tej, która jest na najbliższe odczyty dotyczące życia artystycznego i kulturalnego i będziemy robić w sposób naturalny natomiast my wszystkie dotychczasowe działy zostają ruch cała siła dwutygodnika polega na tym, że sąd rodzinny owych szukamy też tych tematów pomiędzy dziedzinami do dziś jest bardzo ważne, żeby nie zamykać się w dziedzinach to są rzeczy, które często dotyczą kilku kilku dziedzin naraz w wtedy, kiedy w 2 tygodnie były zamykane okazał się taki felieton Doroty Masłowskiej, która pisała zacytuję internetowa formuła sprawia, że dwutygodnik dociera wszędzie stanowi demokratyczną ogólnodostępną Platformę kulturalną jest zjawiskiem pokoleniowym chyba nie jesteśmy ani ich ani Greka ani pensji ani picia i matek tylko pokoleniem dwutygodnika tego sobie pomyślałam, że pięknie, by było w ale to jednak jest dość wąska grupa odbiorców i tak pomyślałam, że może w nowe otwarcie jeszcze rozszerzy w jaki sposób ten krąg Czytelników Nowin akurat współpraca z domem spotkań z historią jest świetną do tego okazją będziemy mam nadzieję mieli też dzięki temu nowych Czytelników i nowych odbiorców czy obie spotykający się strony głęboko wierzą w energię, która Mimi, która zaowocuje tym użyczanie sieć poszerzania kręgu kręgu odbiorców tak oferty dwutygodnika, jaki dom spotkań z historią przy zachowaniu autonomii chciałem zrobić tutaj podkreślić to co to co w nim to co padło że, że taniec niezależna formuła wypracowanej autonomia inny będzie w pełni ich w pełni honorowane, a także w ich głęboko przekonany, że ten bieżący bieg spra w będzie będzie stroniła od bieżącej polityki, bo te też ta autonomia w traktowaniu instytucji kultury i nie jest jest w mieście stołecznym traktowana bardzo poważnie nasza nasze kilkunastoletnie doświadczenie już na to najlepszym dowodem na to czy mogę to powiedzieć całą odpowiedzialność w samym w tym poście Masłowskiej była taka druga część, którą może przytoczę, bo to dotyczy też się też pani pytań inne EPO po tym, kiedy Dorota Masłowska pisała o pokoleniu dwutygodnika napisała także, że to pismo, które nie ma w tej chwili w Polsce żadnej realnej konkurencji ma za to jakość, kto się nie da nawet musnąć za pomocą ręcznych sterowaniu łapanki figurantów to jest ta część tej wypowiedzi, która jest mi też bardzo bliska, bo rzeczywiście to co się stało w ostatnich miesiącach to co się stało najważniejszego po torze udało się uratować jakość i rozmowę i merytoryczną wartość właśnie od zarówno politycznych zakusów jak i z formalnych to znaczy te sprawy są nie zdajemy sobie sprawę na co dzień jak bardzo to wszystko jest formalnie złożony jak trudno jest, że wyłuskać prawa dotyczące 1 tytułu i przekazać innej instytucji i kiedy wchodzimy w Move prawników filmowe paragrafów to wszystko zrobić szalenie skomplikowane właśnie te słowa Doroty Masłowskiej były prorocze w tym sensie, że udało się między tymi sterowania ami i tymi paragrafami gdzieś to ocalić jakoś to testami w tym wszystkim lekarz ruszyć nowy numer już 27 kwietnia co planujecie czy coś szczególnego na ten powrót przede wszystkim kwiecień to też się dziesięcioleci planujemy w domu spotkań z historią obchody urodzin 27 kwietnia opublikujemy pierwszy numer zrobimy to publicznie i cały dzień będziemy świętować za wcześnie, żeby mówić o programie tych wydarzeń, ale już zapraszamy wszystkich do domu spotkań z historią 27 kwietnia od rana na pewno znajdziemy bardzo dobry program na ten dzień wieczorem będziemy razem świętować w urodzinowy życzenia dla pisma jak powinny brzmieć dziś jak państwo chcieliby, żeby brzmiały hymn LM chciałabym, żeby ciągłości naszego pisania myślenia o kulturze pozostawanie zaburzona na przyszłość, żebyśmy nie musieli wracać do tych przerw naszym istnieniu i tak rzeźby Czytelnicy i autorzy zawsze byli z nami tak dziś mocno i tak silniejsze pola tak dobrze pamiętali jak te 4 miesiące panie Piotrze radnego wydawca dlatego też, że sumę życzymy dwutygodnika w niej już jako twórczemu lokatorowi ich domu spotkań z historią przy nim przy Karowej 20 także w tym także w tym przyłącza się do tych życzeń, traktując je pluskiew też jako jako adresowany pod naszym adresem szturmem w run czyli, parafrazując słowa prof. Mariusz Obszański z pożegnalnego numer dwutygodnika czytajmy cytujemy i komentujemy czekajmy teraz to najważniejsze na 27 kwietnia, kiedy okaże się jubileuszowy numer powracającego tak tak powracającego właśnie w 2 tygodnika redaktor naczelna pisma Zofia król i Piotr Jakubowski dyrektor domu spotkań z historią byli gośćmi kultury osobistej bardzo dziękuję za to spotkanie dziękuję bardzo dziękuję teraz w radiu TOK FM czas na informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA