REKLAMA

Czy decentralizacja obniżyłaby temperaturę sporu w Polsce?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-01 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM trzecia godzina naszego spotkania nasi kolejni goście są nimi prof. Anna Wojczuk wydział nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór pani profesor i prof. Antoni Dudek Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, a jednocześnie zarówno pani profesor, jaki pan profesor co inkubator umowy społecznej takiej roli jako członkowie tego inkubatora państwo dzisiaj u nas występują raz jeszcze dobry wieczór dobry wieczór w panu Rozwiń » profesorowi się kłania, bo nie pozwoliłam się przywitać będziemy dzisiaj Szanowni państwo rozmawiać o zdecentralizowane i Rzeczpospolitej, czyli o państwa pomyśle przeczytała kilka państwa artykułów kilka artykułów omawiających ten projekt oczywiście sam projekt na państwa stronie internetowej gminy przekonują państwo, że decentralizacja jest potrzebna, ponieważ polską od lat targają ostre konflikty polityczne i to może być recepta na to, żeby ten konflikt polityczny, że nie wygasić, bo to jest oczywiście niemożliwa ale, żeby nieco go osłabić się, ale oczywiście o szczegółach bardzo proszę pani profesor pan profesor pełen soczyście pro źródłem tego pomysłu jest przekonanie, że Polska od dobrych paru lat jest pogrążona w coraz ostrzejszym konflikcie politycznym ta polaryzacja postępuje i że ona w nieodległej przyszłości może doprowadzić do upadłości sparaliżowania państwo w tej sytuacji jest pytanie czy można jakoś temu zaradzić oczywiście najlepiej byłoby, gdyby politycy zmienili się i prawda wszystko było ładnie i także ujęcia w planie, których się pojawią na horyzoncie, kiedy analizowałam państwa propozycje to jest pytanie czy my mamy problem z ustrojem przez elitami politycznymi, bo niesie cały czas wydaje się z elitami policja z silnymi z drugiej mamy problem, bo oczywiście można sobie wyobrazić przy jakąś niewyobrażalnie wysokim poziomie kultury politycznej obecny system, w którym jest ilość pułapek w i ileż takich momentów, w których to trzeszczy, żeby działo fantastycznie, ale zdaje się, że nie ma takich polityków nigdzie na świecie gdziekolwiek byśmy się nie przenieść na przekaz naszą dwu głową egzekutywa tam prezydent, by rywalizował z premierem oczyszczenie z siedziby to wyglądało tak źle jak u nas, ale też mogą budzić wyglądać gorzej oczywiście, ale rzecz pogadać trochę też inny mianowicie wtedy to obniżenie temperatury sporu politycznego to jest 1 z 1 z powodów, dla których my zaczęliśmy myśleć o decentralizacji ustroju Polski innym jest zwiększenie efektywności tego ustroju najkrócej mówiąc przypuszczamy, że w najbliższych latach rządzenia polską w Warszawie będzie coraz trudniejsze i to jest sposób na ułatwienie piszecie, że funkcjonowanie rządu centralnego w Warszawie przeniesienie części kompetencji w 4, tym bardziej że oczywiście to kompetencja zostały przeniesione, bo chyba jedyna reforma po osiemdziesiątym dziewiątym roku, które się udała i która nie została odwrócona albo w jaki sposób zniszczona, choć oczywiście za obecnej władzy były pewne problemy ograniczenia decentralizacji to właśnie reforma samorządowa i samorządy mają już ogląd kompetencji rząd czasem przerzucono samorządy inne kompetencje nie dając najczęściej przy okazji pieniędzy na realizację tych zadań, ale państwo czy zwracają uwagę na 1 ważny ważną rzecz taki paradoks, że generalnie Polska z krajem sukcesu tak po tych 30 latach możemy ocenić się wiele rzeczy nam się udała z drugiej strony właśnie ta dysfunkcjonalność, jeżeli chodzi o urządzenie i ta polaryzacja społeczeństwa, o czym nie wiem, czego jeszcze ta, jeżeli chodzi jeszcze o to, o czym wiedział już pan profesor oczywiście jest tak, że mamy pewną kulturę polityczną mamy takie elity polityczne, jakie mamy, ale również instytucje mają znaczenie i to jest bardzo ważnym założeniem do tego projektu, że tych samych ludzi to samo społeczeństwo nie będą działać ten sam sposób w różnych instytucjach można zaprojektować instytucje, które będą lepiej dopasowane do tego, jakimi jesteśmy i to jest taki projekt, który naszym zdaniem jest do bólu realistyczny, że on bierze Polaków polskie elity polityczne takimi, jakimi one są i stara się zaproponować podział władzy na takiej zasadzie Pałasza min, który będzie lepiej dopasowanych znaczy, że będzie on ten system działa lepiej działał w tej dobie polaryzacji, która się nasila i bez słów prawda tendencja nie tylko właściwa dla polskiego właśnie widzimy to na całym świecie tak znam żądzę wielka Brytania tak różne są w Dolinie podziałów wśród innych tylko mam jedno poważne zastrzeżenie raz na samym początku, który chciałby uczynić państwo piszą w tym projekcie tak, że widzimy ten podział Anna naszego kraju, a jest taki jeszcze poza Borowe tak tej linii podziału, że mamy Polskę wschodnią południową południowo wschodnią, która jest konserwatywna i mamy tę Polskę północną zachodnią, która jest no to mocne słowo ostatnio progresywna i Ziobro lewicowo-liberalne ogólny i rodzina wraca na mniej chętnie się głosy tak tylko 8 to nie jest aż tak zasadnicza różnica, która pozwoliłaby nam mówić o tym, że mamy 2 Polski i że należałoby inny no i w jaki sposób patrzy nań oddzielnie, bo wujkiem przeglądała prognozy dotyczące wyników wyborów do parlamentu Europejskiego i owszem w Wielkopolsce wygrywała koalicja Europejska w stosunku do prawa i sprawiedliwość, ale różnica jest kilku punktów procentowych testami 40 kilka do 30 kilku tak samo na Podkarpaciu wygrywa prawo i sprawiedliwość, ale znowu różnica kilku punktów procentowych 40 kilku dla prawa sprawiedliwości do 30 kilku dla koalicji Europejskiej czynił nic nie ma takiego prostego podziału, który można byłoby wzdłuż niemal słowo pro mało tego jest podział jeszcze wewnątrz województ w na wielkie miasta i społeczności małych ośrodków naszego gimnazjum umysł liberalny tak o złożonej ze znacznie bardziej konserwatywni mniejszych miejscowościach się dlatego nasz projekt nie zakłada wyłącznie do przeniesienia części kompetencji Warszawy do stolic województ w na tym koniec chcemy zastąpić 1 centralizm ognia Warszawskiego centralizmu stolic województw my chcemy zejść niżej z pewnymi rozwiązaniami w elicie, czyli mówiąc krótko chcemy też dać mniejszym społecznościom szansę na poziom realizacji pewnych ich wartości niezależnie od decyzji stolic wojewódzkich w ty podam przykład, jakby to mogło wyglądać dzisiaj jest tak, że właściwy sejmik wojewódzki ma można być określone kompetencje i mieszkańcy lokalnej społeczności na mogą się odwołać zajrzy do władzy centralnej w tymczasem, gdybyśmy zrealizowali nasz projekt, który jest zawarty w projekcie karty wojewódzkiej 1 pierwszy taki wielki duży projekt, który przedstawiamy do dyskusji publicznej to ta przewiduje powołanie takiej instytucji, którą nazywamy Senatem wojewódzkim w tym Senacie wojewódzkim są reprezentowani wszyscy prezydenci wójtowie i i prezydenci wójtowie i kto jeszcze prezydent prezydent miasta ruch dreszczowiec tak, czyli to 3 i 333 i urzędnicy samorządowi są w tym Senacie z urzędów i mają głos ważonej, czyli proporcjonalny do liczby w społeczności, którą reprezentuje teraz co to znaczy to znaczy, że te mniejsze społeczności ty też są reprezentowane ich interes, by zmusić władze wojewódzkie czy tak w lubelskim prawda wystarczy, że prezydent Żuk dogada się jeszcze z paroma innymi prezydentami dużych miast i będzie wstanie, gdy zaszachować władze wojewódzkie, żeby te jednak, chociaż mogą być dawka pisowskie Wda, żeby on jest jego postulaty też brały pod uwagę czy jak dajemy też wpły w społecznościom mniejszym niż wojewódzkie rozgrywki w województwie dzieje, czyli wyruszamy oczywiście dążenie do pewnego kompromisu w ramach województwa czy to nie jest tak, że skoro jest pisowski województwom platform owe to tam by Platforma rządzi robić wszystko co chce niech ona też to decentralizacja schodzi niżej musi się liczyć z tym, że właśnie w mniejszych ośrodkach będzie troszkę inna opcja, choć niekoniecznie partyjne, bo to mogą być w ogóle lokalni liderzy się dogadają i temu partyjnemu sejmikowi zaś sią, że tak, by stawiać warunki mają pewną możliwość blokowania to może poproszę teraz państwa o cały ten model ustrojowy jak miałoby to być zorganizowane jak miałoby to wyglądać na czym polega ten ustrój zdecentralizowanej Rzeczpospolitej czy to jest federacja nie jedziemy zakładamy państwo unitarne Prus Wójciuk powie o kilku postawił zamożny, bo problem z propozycji jest na tyle projekt rozbudowany, że nie jesteśmy w takiej audycji krótkiej w stanie w wszystkiego przestaliśmy mogło ogólnych założeniach, a szczegóły na 4 można znaleźć na naszej stronie www zdecentralizowana emisja 7 Karol el Bruzda tak, ale tam się też z projektem karty wojewódzki tak jest o tym, też Sachy i że chodzi o odpowiedź na pytanie, dlaczego to nie jest państwo unika federalny przymierza nie jest to państwo federalne, ponieważ akty prawa miejscowego w naszym w naszej propozycji prezydent Rzeczpospolitej polskiej może uchylać to jest d s . które wymaga zmiany konstytucji to obecnie może to gremium Grażynie biedy możemy się dzisiaj także dzisiaj już taką kompetencję ma premier i w sytuacji, kiedy władze samorządowe naruszałyby konstytucję w istotnych sprawach może uchylać aktu prawa miejscowego, a nawet może złożyć urzędu marszałka i rozwiązać sejmik wojewódzki więcej takich kompetencji nie ma w linii 0 Odra jest oddalona suweren jest to państwo jednolite da się bije z nich podzieloną subtelności wyłącznie o przeniesienie części kompetencji ze szczebla centralnego na poziomie 16 województ w tak przy zachowaniu my przy zachowaniu, a nawet wzmocnieniu pozycji ustrojowej gminy czy uważają państwo, że obecna siatka województw jest adekwatna dla tego rozwiązania czy należałoby wprowadzić jakieś zmiany czy my nie chcemy zaczynać dyskusję o liczbie województw, chociaż wiemy, że takowa była otoczona i są tutaj zarówno w ich zwolennicy Naprzodu utworzenia środkowopomorskiego województwa jak zwolennicy redukcji liczby Vojens my uważamy, że czas zacząć z tym projektem od tej liczby województw, które jest w tej chwili rozpruli karty wojewódzkiej zakłada możliwość byłaby taka Wola mieszkańców, bo dziś łączenia się województwo podzielenia jest tutaj my nie chcemy tego przesądzać powinna być decyzja społeczności lokalnych, dlatego że my zakładamy rozwój ze względów tak tak w drodze referendum obliguje instytucję zamierzamy tam dość mocno upowszechnić na różnych poziomach w ich mniej 1 z naszych pomysłów zakłada, że nie będzie istniało takie taka instytucja nowa w Polskim ustroju kolegiów województw, która będzie właśnie jak wymuszało współpracę między województwami i jak się okaże, że pewne województwo będą lepiej współpracować ze sobą nizinne to nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby się połączyły, bo jeśli mnie pani pyta osobiście mój pogląd ja uważam, że to 16 województw nie jest dobrze przemyślanych pomiędzy nimi są zbyt duże dysproporcje nie wszystkie z naszym celem jest pogłębienie tych dysproporcji, ale może się okazać wtoku dalszego rozwoju ziemi, które województwo ewidentnie nie daje sobie rady z wyzwaniami, które będą, a i inne sąsiednie sobie dają rady i wtedy może być wolą mieszkańców tego województwa, ale musi być też akceptację innych przyjęcie na kilka części tego województwa 1 do 1 do innego poziomu różnych jak scenariusz będzie to, czego chcemy zacząć to to, żeby uruchomić mechanizm decentralizacji na poziomie obecnych województw mają wzrosnąć o 20 lat istnienia mają pewne doświadczenia różnił się powiodło w jedno się powiodło lepiej te 20 lat w innych zakładam, że to był dla nich nowa szansa i później jednak z tej szansy skorzystali lepiej nie gorzej na pewno jesteśmy przeciwni rozpoczynają dzisiaj dyskusja o liczbie województ w to teraz kompetencja poza tym mieście, uzupełniając jest w naszym projekcie też taka taka możliwość prowadzenia wspólnych polityk publicznych w różnych dziedzinach przez województwo łącznie, jeżeli były korzyści skali, a województwa miały podobne pomysły podobny profil jak to robić można robić to wspólnie i w karcie wojewódzkie są mechanizmy zachęcające do tego, który kompetencje miałyby zostać przeniesione z góry na długie i też państwo zwraca uwagę że, gdyby rząd centralny zostało odciążone to wtedy mógłby skupić się na tym co jest faktycznie ważne bezpieczeństwo wewnętrzne zewnętrzne prawda kwestia gospodarcza, chociaż gospodarka też ma być regulowana na tym poziomie wojewódzkim, ale zacznijmy od sumy tego katalogu kompetencji my uważamy, że po pierwsze, rząd nie chcą mówić jak mi się domknie tym katalogu kompetencji, które na pewno trzeba docent realizować chcemy mówić o tym co naszym zdaniem musi pozostać centralne uważamy, że cała reszta jest oczywiście do dyskusji, ale jesteśmy za tym, żeby rząd i rozważyć co sensownie można zdecydować właśnie sposób doszło do głowy racjonalne to trzeba określić rada oczywiście nowa stawka okaże się, że Wielkopolska chce mieć zdecentralizowane toi tamta Podkarpacie chce zdecydowanie nie negocjuje z jasnego obrazu Otóż to nikt tego do tego nie wolno dopuścić to co wykluczamy to już, uprzedzając kolejne pytanie pani redaktor pojawia się tu kazus Śląska i ruch autonomii Śląska RAŚ jest my mówimy wyłącznie o tzw. symetrycznej decentralizacji, czyli nie ma także różne regiony dostają różne uprawnienia wszystkie zostają te same czy nie może być tak, że coś inaczej zdecentralizowane na Podkarpaciu coś innego na Pomorzu zachodnim nie wszystkim dokładnie tyle samo decentralizacji Jaś asymetryczna decentralizacja, którą znamy właśnie z przedwojennego okresu na Śląsku albo z Hiszpanii sporu jeszcze innych krajów rodzi tendencje separatystyczne, bo 1 region dostaje więcej niż inne ważne też chcemy więcej, chociaż licytacji nie leczyli katar musi powstać na rozwój, że państwo są na początku mierzą nawet o czym mówią oczywiście o decentralizacji dać to co jest najważniejsze o tym co powiedzieć to mówimy o decentralizacji finansowej, dlatego że 1 z największych mankamentów reformy drugiej samorządowej tej Buzka, która rządziła zwróciła reformy do co zrodziło województwo samorządowe w dłoni zagwarantowanie wystarczającego finansowania tym województwo dziś słychać lament samorządów, którzy szybko dorzuca różne żądania, a nie daje środków finansowych jest to, czego trzeba zacząć to precyzyjnie przemyślany system Fina za gwarantowanie samorządom samodzielnych finansowo nie tylko dotacji Warszawy poprzez po pierwsze, przekazali przytulić całość dochodów z PIT -u CIT -u zostaje w województwach, ale oczywiście nie wystarczy musi być pewna dotacja ze strony Warszawy wraz z kwestii jak zagwarantować, by ta dotacja była sprawiedliwa, żeby tutaj określi też oczywiście dużym wyzwaniem, by tu mamy pewne pomysły ale jakby nic nie będziemy w tych jeszcze przedstawiać, bo są ciągle w dyskusji w jedno jest pewne pierwsza decentralizacja musi dotyczyć finansów teraz na tym fundamencie zdecentralizowanych finansów budujemy kolejne obszary moim zdaniem trzeba zatem do edukacji, dlatego że można rozumieć w służbie zdrowia jest znacznie poważniejszy problem w mieliśmy kiedyś to się prawie zaczął kasy chorych, które zajmą rozwinęła skrzydła zostały skasowane w złoża wrócić do tych doświadczeń gorączka doświadczenia w pewnych kas chorych były bardzo ciekawej i można je barw, ale do mnie uśmiechnął się do decentralizacji na konkretnym przykładzie pan profesor proponuje, czyli edukacja, kto miałby wyglądać co zostałoby zdecentralizowany jeśli chodzi o edukacji to tutaj oczywiście jest kwestia do dyskusji o szczegółach ja nie kryje, że ja byłbym za decentralizacją daleko posuniętą to znaczy mówiąc krótko radykalnym ograniczeniem uprawnień ministerstwo edukacji właściwie ja bym sprowadził tu ministerstwo głównie dbanie o poziom nauczycieli starczy, żeby ktoś mógł być nauczycielem w szkole dowolnego szczebla musiałby zdać państwowy egzamin i ministerstwo edukacji dbało, by o jakość tego egzaminu i na tym koniec, a program nauczania w grę wchodzą schodząc całkowicie w ten na ten szczebel województwa co każdy nowy wóz ma inny program nauczania należy tutaj znów ma oczywiście mnie, bo to jest ważne też element w jaki sposób przechodzić do zdecentralizowanej Rzeczpospolitej i my uważamy, że to powinno odbywać się w spokojnym zaplanowanym procesie jest udziałem samorządów to znaczy uważamy, żeby było niezgodne w ogóle z filozofią, którą proponujemy, gdybyśmy my tutaj tras prof. Dudkiem powiedzieli w Warszawie, że to i to ma być zdecentralizowana uważamy, że to powinno być zasadzonych roślin drzew, ale żałuję nie pani profesor teorii na jakąkolwiek praktykę chociażby jako egzemplifikację pozwala nam sprawdzić czy to w ogóle miałby, więc lata 2 zlotego dlatego ważna była jasność ja mówi o stopniowym ograniczeniu rolami roli ministerstwa oświaty czy edukacji jest na pewno by się musiało odbywać w porozumieniu między wojewódzkim właśnie w ramach tego Kolegium wojewódzki no bo rzeczywiście sporo włożyliśmy całkowicie zmienili i drobne programy nauczania robi przeznaczonych dla dziecka prawda znamion musiałam wstać ładnie ana Śląsku nie będą ważne nie da to tutaj dzieje to było jasne co do lektur to moim zdaniem akurat to można zrealizować trudno nie będą ciągle lalki wszędzie Jawor jest najlepsza Polska powieść inteligenta część ulokują przeczyta prędzej czy nadal natomiast poważna emigracja jedni nauczą pantofelka drudzy się nie na umowę właśnie tutaj jest kwestia rzeczywiście pewnego minimum, które musi być zachowany boomu zakładam, że egzamin ósmoklasisty czy matura zostają natomiast to nie jest tak, że siedzi pani minister, która się zmieniała w ministerstwie wymyśla ze swoimi doradcami i wrzuca różne rzeczy tym samorządom nie my zakładamy że, owszem, ona może inspirować pewne rzeczy doradzać, ale decyzja zapada na szczeblu wojewódzkim oraz w interesie województwa jest, żeby jednak, gdy w doborze do pewnej kompatybilności systemu edukacyjnego z innymi województwami czy my im dajemy bardzo dużą samodzielność, ale zarazem zakładam, że w ramach tego kolegi województw powstają n p . od posiedzenia ministrów ds. edukacji poszczególne województwa, by powstawały tu bez sensu mam do centrali ZUS jemy coś tak dajemy województwo dowolność, a z drugiej strony liczymy na to, że oni będą jednak dążyć do tego, żeby ten model nauczania był w miarę jednolite w nie żyły był porównywalny on nie musi być jednolicie Kozieł porównywalny tak mamy standard międzynarodowej matury z ronda, które nie jest obligatoryjne, ale w wielu krajach jest stosowane i tak będzie prowadzić do wypracowania pewnego minimum programowego jak na szczyt w ciemno zimno będzie musiał zagrali we wszystkich państwach to tylko to minimum może być efektem albo tak jak dzisiaj decyzji minister albo ministra się WP w jakim minister mężczyzna w tej roli albo może być decyzją właśnie ministrów edukacji poszczególnym wojewódzkim chodzi o to, żeby nie zostało to narzucone odgórnie tylko, żeby zostało wypracowane od dokładnie, żeby lokalne społeczności mogły maksymalnie wykorzystać możliwość modyfikowania pewnych rzeczy, bo np. w pantofelkach może niekoniecznie musi być uczony w każdej szkole Jimmy skutkom nie wszystkie szkoły muszą województwa przez przywiązywać taką taki znaczek do nauki biologii biologia zapewne powinno zostać jako przedmiot, ale nie musi być wszędzie tak rozbudowana np. poszczególne województwa głosy profilować pewne strategie edukacyjne w stosunku do tego jak widzą rozwój tego województwa prawda w Chinach kradzież podkopuje się specjalizujemy w przyszłych lekarzach i czymś takim Zagłębiem polskich lekarzy i tam stawiamy na nauki przyrodnicze, a gdzież nam się po się podoba bardziej nauki ścisłe w tym rozumiem, że inżynierów będzie produkować coś co jest bardziej matematyka, czyli mówiąc krótko chodzi mi o to, żeby już na etapie szkoły średniej dawać władzom województwa większe możliwości oddziaływania na to dzieci później absolwenci znajdą pracy co będą robić w IT tą płytą powinny służyć programy nauczania, żeby już o tym, myśleć na etapie dzisiaj Polska przez katastrofalne sytuację pod braku lekarzy jeśli rządów zaniechało 2 rzeczy po pierwsze, otwieranie nowych wydziałów medycznych po drugie, podpisywania przez tych, które kończą certyfikatu rząd pracujący w grube pieniądze, które państwo ładuje wiek wykształcenie i zachwytem, a dziś rano wynosiła dokładnie, jeżeli ci nie zatrzyma tego typu rzeczy, by nie zacznie planować do przodu właśnie NetApp jak ci ludzie chodzą do szkoły podstawowej i tu nie chodzi tylko lekarz także wiele innych zawodów no to będziemy mieli niestety regres cywilizacyjny Puls poza tym zobaczmy w tej edukacji wiele spra w wnuczka pantofelek wydaje się, że tonie będzie wielkim problemem, bo Polacy nie kłócą się czy pantofelek ma być u obu ma być znana od lat budzi ograniczenie budzimy się o sprawę, która tak naprawdę z punktu widzenia wykształcenia obywatela może nie są kluczowe n p . czy mamy zaczynać 6 lat jako sześciolatkowie czy 7 latkowie szkoły i 1 żyła może nas na Karaiby znalazła się w taki czy religia ma być szkole prawna ma być edukacja ze snu drzemała chęć zgromadzenia historia mocno korzennym rodzimej ligi te sprawy, które Zuzia i programowej wcale nie są aż takie gorące jak ja jak ja jak jak debata o edukacji, która zazwyczaj o sprawach, którym może wcale nie mają fundamentalnego znaczenia dla wykształcenia obywatela to moja kolejna wątpliwość kolejny znak zapytania państwo w artykule Rzeczpospolitej piszą także inny plac, o czym mówiliśmy grupują się na 2 obozy progresywny konserwatywny, gdyż rządzi PiS fatalnie czują się we własnym państwie lemingi tzw. gorsze są tak, gdy rządziła po to, współgospodarzami nie czuł się moherowe berety czy lud Smoleński tak to w uproszczeniu nie ujmując, czyli i, że zawsze, kiedy ta władza wchodzi w rękach 1 obozu politycznego ewentualnie obozu politycznego dominującego koalicjanta to część społeczeństwa czuje się wykluczona z trochę gorszej sytuacji tylko, że w takim województwie będzie podobnie tylko, że w skali wojewódzkiej ani w skali krajowej, bo weźmy np. ten religia wodę edukację seksualną załóżmy, że w progresywnej Wielkopolsce decydują, że będzie edukacja seksualna nie będzie religii tak przecież w tym województwie jest mnóstwo osób, które temu przyklasnął i jest talent może połowa, a może 30 % tych, które się to bardzo nie podoba i na odwrót tak na ścianie wschodniej zdecydują, że dialog 3 lekcje religii edukacji seksualnej nie wpuścimy do szkół i tam ubędzie duża grupa niezadowolonych, którzy na terenie własnego województwa będą się czuli tym gorszym sortem albo moherowym beretem tutaj chciałam wiedzieć o 1 ma, przyjmując to, że miasto są bardziej liberalne niż tereny wiejskie jest także te miasta na Wschodzie nie są tak liberalne miasto na Zachodzie i wnuczka w Lublinie Rzeszowie Lu ludzie, którzy głosują na nogi na Platformę Obywatelską to już taki typowo chadecki elektorat, który wcale nie dąży do tego, żeby się pozbyć religii ze szkół prezydent Żuk zakazał parady rudny równo silny i to, dlatego że lub po prostu jego wyborcy tacy są prezydent Ferenc chciał zdjąć przedstawienie, która źle mówi o Janie Pawle drugim, dlatego że nie mają takich wyborców po prostu ten bardziej liberalny hali elektorat w regionach konserwatywnych jest dużo bardziej konserwatywne niż liberalny elektorat zachodniej Polsce dlatego wtedy, kiedy moja przez ostatnie 3 miesiące sporo jeździłam po Polsce i rozmawiałam z samorządowcami i również prezydentami liberalnych miast we wschodniej Polsce i oni dla nich możliwość np. mnie tłumaczenia się ze elementów programu politycznego, który jest już potrzebny dla zachodniej Polski byłoby ulgą żonie, by mogli walczyć się z prawicą w regionie uzupełni, o co innego się odróżniać znaczka o stosunek do cudzoziemców w ten sposób się odróżniać, a nie walczyć o napisz do prawa mniejszości seksualnych, gdzie w tych miejscach po prostu jest mało bardzo mało wyborców, którzy mają tego rodzaju pogląd to jest pierwszy argument drugi jest taki, że mnie to jest interesujące zazwyczaj z BOR przedstawiciela mniejszości danych województwach boją się tej drugiej partii, ale w Warszawie, iż nie boją swoich oponentów w regionie oni się często znają mają znają się nim mają głównie wspólne spotykają się tam nie ma takiego antagonizmu tak jest w Warszawie to jest bardzo ciekawe, że nie ma takiej bym tak silnej niechęci wiele osób opowiadało, że oni są w stanie ze sobą rozmawiać w regionie, a że problem jest wtedy, kiedy przychodzi do Suns Warszawę tylko na coś innego pyta pani profesor pytam o lżejszej wprowadzimy taką decyzję, że np. województwo sfinansuje in vitro tak to część osób będzie zachwycona, a w będą ci, którzy uważają, że mrożenie zarodków jest ich charakter nie tylko nostalgia jedno mnie mówi Moses typ idealny, w którym wszyscy będziemy zadowoleni, bo to jest oczywisty sposób niemożliwe my rozpatrujemy proponujemy system, w którym naszym zdaniem odsetek niezadowolonych nieco się zmieni już w on nie zostanie w ogóle zredukowany do zera to jest niewykonalne nas będzie ich mniej, ponieważ najkrócej gospodarujemy przykład z ostatnich dni za tydzień prawdopodobnie Polska będzie sparaliżowana strajkiem płacowym nauczycieli polskie szkoły Otóż w tym systemie zdecentralizowanej edukacji taki strajk raczej nie miałby racji bytu, chyba że jako solidarnościowy wspierający kolegów z innych województ w prawa jak w 1 województwie walczy, bo płace byłyby na poziomie wojewódzkim toczy się rodzinne problemy w ponad 3 i będą wyższe dobro jak będą nauczyciele się przeprowadzano włościan, ale też mądrość władzy lokalnej, która musi zdecydować czy w danym momencie jest ważniejsza dla nich płace nauczycieli czy opłaca lekarzy, a daje to oczywiście też rodzi różnego rodzaju zagrożeń może być wypłacany każdy z nas uważa, że władza ich nauczyciele będą dobrze opłacani na Śląsku tam będą sobie mieszkać, a np. powiedz może Warmii i Mazur w ich koszt nauczycielskich została tylko ci, którzy nie nadchodzi najważniejszy zagrożenie, które ja sam wywołałem zarzut, a mianowicie, że ten pomysł doprowadzi do zróżnicowania jeszcze głębszego dysproporcji rozwojowych województw i to jest rzeczywiście problem w marazmie zaczyna dostrzegając ten problem zaczęliśmy już w projekcie karty wojewódzki jest tzw. reguła budżetowa, która zakłada, że dochody województw są takie jak mam prognozę finansową budżetu państwa cały czas jest w Ministerstwie Finansów tworzyła taka prognoza, która zakłada dochody wydatki na kolejny rok zakładamy, że województwo musiało Bytom prognozy też sporządzać i nie mogłyby zakładać z góry niższych dochodów niż w roku minionym o to, żeby uniknąć walki na punktowaniu, że obniżył podatki prawda, że w szyby ściągnąć inwestora każde województwo w czasie wyścig morderczy między województwami są bardziej obniży wydatki, więc tutaj, jakby ten mechanizm eliminujemy przez to regułę budżetową natomiast, jeżeli chodzi o te kwestie zróżnicowania płacowego no to na tym polega właśnie mądrość województwa jego władz, które dzisiaj teoretycznie ma mieć Warszawa, że to ona decyduje, że lepiej zarabiają lekarze niż nauczyciele jak ja uważam, że to się nie do końca sprawdza Włoszczowska tak dużego kraju jak Polska i lepiej widać mówiąc krótko ty czy na danym obszarze bardziej brakuje w lekarzy czy nauczycieli i niech władze wojewódzkie decydują komu w danym momencie płacą lepiej niż władze w Warszawie, bo po co jest istotą naszego pomysłu przekonanie, że są takie kwestie, które lepiej widać z Warszawą wyciąg bezpieczeństwa Międzynarodowego armii polityki zagranicznej, ale część infrastruktury energetycznej kraju w 33 czy paru jeszcze innych takich kwestii strategicznym znaczeniu, ale jest mnóstwo rzeczy, które lepiej widać z mniejszego obszaru np. kwestia szpital w Polsce z 1 strony brakuje lekarzy, ale z drugiej strony ma mnóstwo szpitali szpitale są często źle rozlokowane w jest takie hobby zmowa milczenia ci się boją ten temat ruszać prawdopodobnie władzom wojewódzkim będzie łatwiej im szpitalami zarządzać, jeżeli w związku dostaną na to władze, bo po prostu będą wiedziały, gdzie zdzierali tych ludzi trzeba przesuwać mówią lekarze personel medyczny, gdzie po prostu są te szpitale z zabaw duża, gdzie jest ich za mało, gdzie jest za dużo tymczasem teraz wszystko spada na barki ministra zdrowia i widzimy kolejni ministrowie zdrowia nie radzą z tym o systemie za wielki to skomplikowany stąd wieża ubierze się nie udało kas chorych uruchomić w roku raz udało się uruchomić go tak szybko położono kres działań różnych nie sprawdzili na ile to dobrze działa w moim zdaniem doświadczenia samorządów dwudziestoletnie są generalnie pozytywne mamy oczywiście inne zagrożenie, które dotąd nie mówiliśmy, które prezes Kaczyński lubi podkreślać mianowicie, że tak naprawdę w tych województwach są różne sitwy mafii wg osi rozproszeniu jak byśmy dali, więc same władze lokalne są słabe to zaś władza uzależniona jest sedno to z pań we wprost w PIT odpowiedź powiedział Otóż myszy wyobrażamy, że powstałaby w skali kraju niewiele przewidujemy centralnych województ w, ale jej instytucja jedno przewidujemy, że powstanie taka instytucja na wzór Narodowego centrum nauki, która będzie przedzierała się ze szczebla ogólnopolskiego granty dla mediów lokal na tyłach taką kadencję kadencja pięcioletnia samorządu na 5 lat lokalne portale internetowe gazety rozgłośnie radiowe dostają środki budżetu centralnego, żeby patrzeć lokalnej władzy na ręce i to jest nasz pomysł na to co zrobić na wypadek patologiami wierzy w kontrole CBA i wrócić działa bardziej wierzy właśnie zachwalała dziennikarzy tak lokalnych dziennikarzy w nagłośnieniu różnego rodzaju nieprawidłowości mają stąd gwarancje, które dzisiaj nie mają, że są finansowani właśnie z Warszawy ani z łaski marszałka województwa czy prezydenta miasta i wracam do tego katalogu rzeczy do zdecentralizowanej dnia innym, bo w 1 z państwa artykułów czytam czytam jednak kilka przykładów kwestie obyczajowe rola kościoła w życiu publicznym niektóre zagadnienia ekonomiczne np. wiek emerytalny o są i tutaj sobie myślę w 1 szczęśliwym województwie będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lada w innym wieku 67 no i wtedy zacznie migracja wewnętrzna sprawa mniejszości stosunek do historii, zwłaszcza najnowsze na pewno państwo myśleli o tym co powinno zostać zdecentralizowany rozumiem, że to miałby się wykuć się w toku prac nad nowym modelem ustrojowym, ale na pewno państwo mając w głowie, więc poproszony myślę, że to co można też zdecentralizowane to przykład polityka rodzinna drogę od gorzały wstyd w tym co widzimy jako zróżnicowanie w Polsce i to nie tylko w tym jak ludzie głosują, ale w głębokich bardzo takich zmiennych socjologicznych liczba rozwodów dzieci ze związków pozamałżeńskich igłę i w tego rodzaju zmiennych to pokazuje, że jest w różnym modelu rodziny już uznawane za model dobrego życia w różnych w różnych województwach liczba polityka rodzinna mogą być dopasowana bardziej do tego jako obywatele w tych województwach uważają, że już, że należy dobrze, że ci co z kolei nasz mamy również taki mechanizm UE u nas w tych sprawach, które dotyczą właśnie codziennego życia obywateli my proponujemy danie większej władzy, by ludziom poprzez elektroniczne referenda, których ludzie mogliby decydować w jaki sposób np. pieniądza na politykę rodzinną grę więc, że Lovaglio Lu 500 plus prawda i że co roku można może jest głosowanie w województwie pieniądze z 500 plus przechodzą do województwa tak jak zostaje Zach i on na razie jest chwilowe ono decydują czy chcą mieć kozę i Russell są np. mieć 475 i coś jeszcze walczy chcą mieć nie na pierwsze dziecko czy chcą mieć nie dla ludzi bogatych i t d . te wszystkie modyfikacje 500 plus może byłoby sensowniej wprowadzać ma się eksperymentując co się lepiej sprawdza co jest bardziej dopasowane do tego jak dane województwom w jakim zbycie wartości są tam priorytetowo to jest niewątpliwie mocne punkty państwa propozycje, czyli postawienie obywatela w centrum tak to jest zdefiniowane w tych 7 krokach ku zdecentralizowanej Rzeczpospolitej ME, a więc władza bliżej obywatela oznacza, że ten obywatel będzie miał szansę bardziej się zaangażować tak uważam, że w obsłudze współczesnym świecie coraz więcej decyzji jest podejmowana również na poziomie ponadnarodowym ludzie mają co zmniejsza poczucie sprawstwa chodzą na wybory dają w uważają, że już głosy na innego Amerykanie ciągle to samo i to jest też bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ z tego się bierze też populizm właśnie z tego, że ludzie uważają, że już nic nie mogą zmienić przychodzi ktoś mocno mówi Iza głosujcie na mnie to jak on mógł zrobić to coś co chcecie to jest oczywiste i prosto do ojczyzny trud no właśnie ich, więc uważamy, że w tych sprawach, które naprawdę nie są strategiczne dla naszego państwa należy dać właśnie ludziom możliwość decydowania należy skończyć z materializmem z przekonaniem, że Warszawa wie lepiej niech obywatele decydują, nawet jeżeli się pomylą będą mogli to zmienić niech im nie podejmą decyzję niech porównują Broda, bo dzisiaj to, że coś działa na Litwie coś działa w Czechach to nikogo nie przekonuje, bo tam wszystko jest inna jest mało, kto się tym rozłoży się zwrócić uwagę na taką zaletę naszego systemu, jeżeli dzisiaj minister w jakimś resorcie ma pomysł, żeby coś zmienić nieważne w jakim obszarze jeśli on go wdrożyć w życie to jeśli się pomylił zapłaci za to cały kraj w tymczasem, jeżeli województwie taka decyzja zapadnie to koszt ponosi tylko to województw rozważyli ten pomysł pokaże znakomity to z przyjemnością skupił wokół ministrowie w sąsiednich województ w czy jak mały mechanizm uczenia się dobrych rozwiązań uczenia się na błędach tym razem my pewne rzeczy powielamy w skali całego kraju no bo post kraje scentralizowane minister postanowił to od Rzeszowa po Szczecin gra musi być tak samo w wystawie w muzeum duża zaleta tego pomysłu, że my obniżamy poziom ryzyka różnych nietrafionych pomysłów jak te systemy uczące się i to i to jest to co działa w politykach publicznych jak się porówna właśnie i w jaki sposób dzisiaj się wdraża rzecz, która mszą efekt przynoszą sukces to w ten sposób się patrzy na to co działa w podobnych warunkach nóżkach dzisiaj mnie to już to już funkcjonuje, bo my budujemy na tym co już działa np. zobaczmy jak zmieniają się polskie miasto, ale to się co się dzieje, dlatego że obywatele wymuszają na włodarza, że w Donbasie co się we Wrocławiu my też to chcemy i to jest naprawdę da władza musi biec pędzić i starać się, żeby dogonić inne miasta i chcemy taki mechanizm uruchomić na poziomie wojewódzkim, bo to jest najlepszy mechanizm w de facto rozliczalności władzy, że rozlicza się za konkrety chcemy, żeby ten system był mniej ideologiczna bardziej pragmatyczny to znaczy, że bon nie wołowy wypłukane z wartości, bo właśnie uważam, że wartości są czymś dobrym należy na nich budować i wyczarować pluralizmu wartości, jaki istnieje w Polsce Ależ zarazem do wartości pragmatycznie wprowadza w życie pokażmy jak jest dobry to społeczeństwo progresywny dzisiaj, jeżeli cały cała Polska jest zapakowana do 1 wora to nigdy nie pokażemy jak jest progresywny społeczeństwo pokaźna jest społeczeństwo konserwatywne, bo to jest dlatego nasza idea jest przy nim przemawia i dla osób o konserwatywnych poglądach silosu progresywnych poglądach nasza idea jest ludzi, którzy wierzą w wartości konserwatywne liberalne progresywne, ale na zasadzie przykładu, że jeżeli będziemy mogli to zrobić do wartości realizować to przekonamy inne województwa poprzez przykład, że to jest dobry sposób i że realizujemy wartości Nówka progresywne to nie jest tak, że się rozpada rodzina społeczeństwo, że to jest już koniec wszystkiego i degrengolada tego, że to może istnieć polskich warunkach i tak samo my ten argument działa wobec konserwatystów, którzy wiedzą wierzą, że ich wartości są lepsze przekonujemy się przez przykład to jeszcze 1 rzecz trzeba postawić tam się to książka prof. Andrzeja chwali wyrok w 1919 i tam był cytat z 1 z zagranicznych dyplomatów, który patrzą na polskie społeczeństwo, które razem było sklejony z tych 3 poza Borowy w części także wewnętrznie zresztą sprzecznych i mówił 6100 lat im mielibyśmy 3 narody polskie i że jeszcze 3100 lat trwałyby zaborami 123 lata zastanawia się inny patrząc na państwa propozycje czy taki podział nie utrwalało, by tej polaryzacji na Polskę południowo-wschodnią północno zachodnią może to pęknięcie, by się pogłębiało każdy zaczną oburza się po swojemu za chwilę okazałoby się, że mamy 2 państwa w NIK 1 państwie już tak różne i tak różne społeczeństwa, że właściwie może trzeba się bić licznik, a Żydzi takie ryzyko istnieje nikomu nie zagwarantuje, że owo rozbicie dzielnicowe, którym o, którym się mówi Jaku, którym zależy nam dziś grało w Poznaniu, ale w areszcie 800 lat temu skończyło co warto zapamiętać świadczy bo jakby nie bierze się pod uwagę zmian cywilizacyjnych, które następują na świecie i mam wrażenie, że nie bierze się pod uwagę problemów, jakie będą miały te scentralizowane państwo z rozwiązywaniem strategicznych kwestii, które za chwilę przed nami mówił o energetyce można mówić o demografii to jest gigantyczny temat, ale może być różna wszak hydrologii ci, którzy po rozmowach z drogami dowie się pani redaktor, jaki jest problem będzie właśnie w Polsce z wodą na razie zaczęła się wiosna słońce świeci deszcz mało pada w być może czeka kolejny rok suszy odbędzie kolejny rok suszy, bo w zeszłym roku była wielka susza mówiąc krótko może się za jakiś czas ukazać, że niektóre regiony w Polsce będą, zwłaszcza te poza wielkimi miastami, które budowały różne dość nowoczesne instalacje będą nie będą miały tego co za absolutnie fundamentem cywilizacji, czyli tworzę głośno mówił panie profesorze sprzed kilku miesięcy raport dla ministerstwa właścicielka wyrazista, a niektóre regiony będą puste niż teraz kto ma z tym walczyć oczywiście nie można wojewódzki zostawić samych z tym problemem sobie naraz po pierwsze trzeba moim zdaniem dać większą możliwość działania bo, żeby system radzić niż minister załatwi to za nich, a z drugiej strony rzeczywiście potrzebne będą pewne inwestycje centralne pewna współpraca być może między województwami, żeby temu problemowi zaradzić jest jak mówią wprost stwierdza, że kryzys wymusi decentralizacji, bo nadciąga kryzys dotyczący różnych obszarów funkcjonowania państwa i jeśli nawet to w najbliższym czasie się nie uda wskutek mojej taki osobisty diagnozy, że w erze to być może będzie sposób ten to co się tu mówiliśmy jeszcze parę rzeczy, których nie mówiliśmy sposób na rozwiązanie problemu się, że już w przyszłym roku pojawić kohabitacji byli wrócił do kawitacji, czyli prezydenta z innego obozu niż większość sejmowa to pokaż zostaje zablokowany przy tej atmosferze politycznej i być może właśnie to będzie jednak gdy do głębi duszy, a żeby na pół roku może być znacznie dłużej i body BU pamiętajmy, że mamy najpier w wybory parlamentarne jesienią, a później prezydenckie wiosną i teraz, jeżeli wyłonić jakaś większość niczym bardziej, a co gorsza niestabilna jesienią to później prezydent może być tym, które jest albo odwrotnie Kalisz będzie z odmiennego obozu to Vettel zablokuje rząd i rządzą się zerwać z problemami i hydrologicznej m. in. będzie tak naprawdę kombinował jak się pozbyć prezydenta w prawda co nam ZUS może kosztować ciężki kryzys polityczny i to może być z tym w ogóle do uruchomienia pewnego projektu właśnie tej umowy społecznej, której celem były efektem byłaby decentralizacji, ale nawet, jeżeli tak się nie stanie to ten mechanizm, który ma dzisiaj, czyli ten mechanizm, który 1 strona bierze z całą pulę i przez 4 lata urządzał drugiej piekło, gdy on doprowadził moim zdaniem w ciągu tej dekady, które się rozpocznie do paraliżu państwa nie nie rozwiązywania pewnych podstawowych problemów cywilizacyjnych i wtedy i tak wrócimy do decentralizacji, bo ja nie potrafi dać tym wprost alternatywą jest tylko dyktatura, a czy dialog jest być złym prorokiem, ale ja uważam, że albo Polska pójdzie w kierunku zdecentralizowanych państwa unitarnego albo się przy, których kolejne wahnięcie czuł w 1 oś drugą stronę skończy dyktaturą zła cześć Unia Europejska i znalazła w kryzysie głębszym niż jest dziś ja tego też nie wiemy już wspomnieliśmy to, bo naprawdę takie delikatne wspomnienie o karcie wojewódzkiej cóż to byłby za dokument ten styl taki dokument, który pro Wa proponujemy jako jego zaproszenie do dyskusji, który pokazuje w jaki sposób takie samorządowe województwo mogłoby być organizowaną pokazuje relacje pomiędzy gminami i władzą wojewódzką wojewódzką radą ministrów z Senatem w wojewódzkim, czyli te wszystkie będą wszystkie kompetencje i relacje pomiędzy władzami pokazuje jak też coraz bliżej Suwałk zaznacza pani profesor wraz ze Skrą panie Tuwim chciał zapytać organ instytucję teraz mamy wojewodę w województwie, który jest ramieniem rządu w terenie i mamy marszałka, który jest władzą samorządową, czyli byłby taki rząd wojewódzki byłby Sanaa wojewódzki tak i sejmik i sejmik, czyli 3 czworga Dacia Logan oraz, z których z, których go oralnie w Nisku nie ma tylko z Senatu wojewódzkiego pozostały tylko kompetencje się zwiększają ich nie ma już zarządu województwa jest wojewódzka rada ministrów dowartościowuje my właściwą uznaliśmy, że trzeba jakoś dowartościować tych lokalnych polityków i pojęcie wojewódzkiego ministrami, które się wydaje pompatyczne Bukareszt państwem federalnym, ale tak naprawdę to jest forma duet wartościowania tych lokalnych elit politycznych, które moim zdaniem dzisiaj już często mają duże aspiracje stąd niektórzy posłowie uciekają, żeby zostać prezydentami miast na sztabowych już tam jest realna władza w tym Sejmie w ręku przyciskają przyciski wg instrukcji i drożdże czują delikatnie w zmarginalizowanych doszliśmy jeszcze bardziej dowartościować, bo uważamy, że w najkrócej mówiąc pociąga resor wójt wcześniej, że w tym terenie jakoś dziwnie mniejsze są emocje jak przychodzi do rozwiązywania lokalnych problemów w tej Warszawie, gdzie ta wielka polityka czy łódką na ulicy wiejskiej jest taki nastrój tych toksycznych udziela ludziom, którzy tam przyjeżdżają do nich wracają do swoich lokalnych społeczności umożliwiają to spokojniej ruiną, choć właśnie o to, że damy trochę więcej do decydowania to będzie w sumie spokojnie wystarczy, że będzie w ogóle spokojnego nie na nasz pomysł nie zakłada wyeliminowanie konfliktu politycznego co niemożliwe nie tylko chodzi o to, że obserwujemy narastanie tego konfliktu i to w bardzo sprzyjającej koniunkturze gospodarczej geopolitycznej, którą mieliśmy przez minioną dekadę tyko co będzie jak ta koniunktura się skończy to znaczy wtedy nagle się może okazać, że ten konflikt się wyrwie spod kontroli, bo mimo wszystko ciągle pod kontrolą, ale jest pytanie jak długo jeszcze, zwłaszcza jeśli wrócimy do tej nieszczęsnej koabitacji, który mówił dobrze a gdzie kontrola ze strony władz centralnych już wojewoda, a więc ja bym też dodać do dyskusji wezmą autom to jest mój osobisty pomysł to jest wojewoda, który dzisiaj jest reprezentantem rządu my byśmy chcieli też mój autorski pomysł, by przenieść to, żeby wojewoda był reprezentantem prezydenta, ponieważ ja zakładam że, gdyby się udało w ogóle zmienić konstytucję piątek i oto pomysł dla wysokich zwaśnionych stron przeprosiny prezydenta, ponieważ dajemy dużo więcej władzy samorządom to tam jest bardzo dużo ważnych decyzji i teraz uczynimy pana prezydenta strażnikiem jedności państwa i nadzorcą tych samorządów poprzez wojewodów, którzy przestają być przedstawicielami rządu w terenie, a stają się tym stają się z przedstawicielami prezydenta, który teraz tak tak, których wybiera mianuje powołuje odwołuje i teraz dalej, gdy prezes musi coś oddać skoro dostał prezent w postaci tego ogromnego nadzoru nad samorządami będzie wielką władzą to niech odda prawo weta i w ten oto sposób eliminujemy ten główny czynnik konfliktogenne, ale przy okazji reformujemy Senat, który dzisiaj namiastką marną Sejmu robimy Senatu izbę samorządową, więc przy każdym też panu prezydentowi prawo mianowania części senatorów większość senatorów to byliby reprezentanci województw samorządów wojewódzkich nazwa była też grupa mianowanych przez pana prezydenta zasłużonych postaci wybitnych i t d. woda i to powoduje, iż ESMA nabiera nowej wartości w stosunku do Sejmu nie jest taką marną kopią Sejmu w deszczu, więc imałem się życiem usunięty ten defekt głównym ustrojowy Włoch ciągle prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych naród ma swoje igrzyska co 5 lat prawda w celu jak i uwielbia pochodzi najczęściej prezydent wcale nie traci władzę, bo wprawdzie nie ma prawa weta, ale za to może rządzić misja ma nadzorować samorządy zaczną korzystać, a rząd blokującą zarząd kolei właśnie mała jest uwolniony od tej, bo we miecza Damoklesa wiszącego nad nim, że prezydent zawetuje jakąś ustawę to teraz wracam do preambuły karty wojewódzkie, której Tokarczuk wie pani profesor i taka była brzmi tak my obywatele województwa modelowego, kierując się pragnienie budowy silnej sprawiedliwej Rzeczypospolitej polskiej w poczuciu Solidarności z mieszkańcami pozostałych województ w w zgodzie z konstytucją stara ustawami krajowymi, a także wiążącą Polskę prawem międzynarodowym ustanawiamy tę kartę wojewódzką i tu zbiór odpowiedzi napytania najczęściej stawiane przez obywateli, która wraz z uchwałami zasadniczymi stanowić będzie prawo podstawowe dla naszego województwa Piotr Zaremba w Dzienniku Gazecie prawnej w weekendowym wydaniu rozmawiał z różnymi ludźmi, którzy zajmują się ustrojem państwem i pojawią się takie wątpliwości czy można określić tożsamość każdego województwa tak tutaj to jest nieporozumienie, bo my nie tyle mnie nie twierdzimy, że województwa mają tożsamości nie dążyła do tego, żeby taką tożsamość wytworzyć dawało to preambuła, która wymienia wartości, które są najbardziej charakterystyczne najważniejsze dla obywateli danego województwa to jest tak jak dzisiaj mamy w firmach prawda gorzka jest misja miał w odpowiedzi do tekstu, a on pana redaktora Zaremby podaje przykład reszcie nie został opublikowany w komisji nadzoru finansowego, która ma swoją misję co najbardziej dba tak samo małe emisje z dniem w partii prawo i sprawiedliwość, jakie wartości są najważniejsze dla prawa i sprawiedliwości co nie oznacza jakiejś innej tożsamości polskiej tylko po prostu danie priorytetu pewnym wartościom tak samo jak w firmach tak samo jak w partiach politycznych w rozmaitych instytucjach państwa, które mają swoje misje w jej wartości i t d. tekst mówi w karcie wojewódzkiej można, by wyrażać wartości właściwe dla danego województwa takie, które obywatele, by chcieli tam zawrzeć, jeżeli chodzi o to żal nie nie ma tych tożsamości wojewódzkich w Polsce nasi recenzenci spoza Warszawy uważają, że to właśnie bardzo dobrze, że nie ma, ponieważ nie ma ryzyka separatyzmów w sytuacji, kiedy nie ma tych tożsamości wojewódzki natomiast prawdą jest, że byłby to przykłady w zasadzie bezprecedensowy decentralizacji tak głębokiej w sytuacji, kiedy nie ma tak jak w federacjach osobnych tożsamości, bo zazwyczaj jest tak, że to właśnie federacje powstają poprzez wklejanie suwerenności z różnych kawałków dlatego zostaje pełna suwerenność w regionach w naszym pomyśle nie zostaje żadna suwerenność w regionach przydzielona dlatego też, że to nie jest tak, że to region się jakoś złączyła i dały swoje tożsamości, tworząc jakoś federacji, więc tym zająć się to, że nie ma tych tożsamości regionalnych silnych poza kilkoma pamiętam Śląskiem czy Kaszubami to jest tak naprawdę siła tego projektu, bo pozwala rozładować konflikt niekoniecznie, budując na osobnych posiadłościach inkubator umowy społecznej, którego państwo są członkami to Stowarzyszenie, które łączy samorządowców naukowców tak jak państwo liderów opinii ludzi o różnych poglądach politycznych różne światopoglądy ach, i u Toma być oczywiście wartość tego, że ludzie z różnych stron się spotkali w 1 miejscu mają państwo projekt nowej zdecentralizowanej Rzeczpospolitej co teraz będziemy go promować ja mam głęboką wiarę, że samorządowcy się tym zainteresują również nie kryje, że widzę tą wielką siłę polityczną obecną porzucił wagę we wszystkich głównych partiach polskich politycznych mamy i potężną armię samorządowców pisze w Platformie, że oni od dołu zaczną naciskać na swoich liderów może zechcieli rozważyć ten pogrążony jest taki zły, tym bardziej że wszyscy ci liderzy stale deklaruje, że właśnie z rozwojem samorządności to po pierwsze po drugie, że na górze dojdzie do tego zablokowania związanego z habilitacją, który mówiłem istnieje szansa, że kiedyś zwaśnione strony siądą jednak przy stole niekoniecznie okrągły rok wolał jednak mógł prostokątny natomiast, że rzeczywiście się zastanowili czy w świetle wyzwań, które staną przed polską w następnej dekadzie nie należałoby się do porozumienia jeszcze w paru innych sprawach poza tym, że dobrze, że jesteśmy w NATO i w unii Europejskiej, choć co do tego ostatniego jak wiemy jedno ze stron stale drugie musimy udowodnić na co Polskę wyprowadzić uczciwa profesor zakłada, że w sytuacji tego ostrego konfliktu politycznego strony co do modelu ustrojowego zdołają się porozumieć, bo jeżeli nie obędzie się ta polaryzacja potęgowała aż do rozwiązań o charakterze siłowym, które jednak mówiąc kolokwialnie drugą unicestwił, jakby to miało realnie wyglądać woleliśmy nie mnie nie rozwijać na tym polu w nogach i jest to mało realne prawdopodobnie żadna ze stron nie zniknie jest albo będą eskalować konflikt uda się porozmawiać jak ten konflikt zarządzać konfliktem nasza propozycja jest wstęp do dyskusji o zarządzaniu konfliktem, który moim zdaniem w następnej dekadzie sparaliżuje polskie tylko wszyscy wiemy, jaka jest natura władzę jak władza ma już władze to niechętnie się nie tak dzieje dlatego już Jerzy Kozdroń weźmie wszystko to co to co zostanie na razie nam na stole to znaczy w szufladzie nasz PKB, jeżeli któreś ze stron weźmie tylko część druga weźmie drugą część władzy to pojawi się zwrócił uwagę na kawitacji ostatnio w Polsce 9 lat temu a kto pamięta jak wyglądała koalicja lokal kohabitacja Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim, a zapewniam go, że to była naprawdę bardzo sympatyczne Grawitacja rowerzystom na co chorowały na swe dzieło na taryfie Bruksela naprawdę kompromitująca Polskę, ale jednak naprawdę łagodnych ras spodziewał znacznie gwałtowniejsze koabitacji, ale i to może wpłynąć też sytuację gospodarczą, która na razie nam się świetnie układała 9 lat byliśmy bardzo udany gospodarczo wiemy, że spowolnienie się rysuje na horyzoncie i za chwilę mogą być problemy gospodarcze i żeby je rozwiązywać też rząd w Warszawie powinniśmy zająć innymi sprawami niż handel w niedzielę, bo w takim klasycznym naszym przykładem jest to dlaczego handel w niedzielę w rozstrzyganych na poziomie całego kraju takich spraw są setki jak handel w niedzielę tylko, że jestem tam też, że to Novum i był zupełnie tego, o co chodziło z tą władzą, która się niechętnie dzieli, bo my mamy przykład Senatu, ale ów niejedna siła polityczna mówi mężczyzna należy zlikwidować żony zupełnie niepotrzebny pociąg jak przychodziła do władzy mogła taką decyzję próbować podjąć albo przynajmniej o nich rozmawiać to natychmiast obsadzono oczywiście stanowiska senatorskim komuś to głównie przychodziło, żeby Senat zlikwidować i myślę, że teraz może być tak samo opozycja oczywiście teraz bardzo mocno stawia na samorządy w opozycji do Jarosława Kaczyńskiego i prawa sprawiedliwości, którzy lubią mieć władzę w 1 garści w 1 ręku inni przepadają za decentralizacją, ale myślę sobie, że kiedy opozycja weźmie władzę może już niekoniecznie tak będzie chciała się tą władzą, którą posiadła podzielić się z samorządowcami to walka o wszystko albo w regule wszystko albo nic się wręcz wyręczając są też dla obydwu stron ja bym doceniła też się też ten aspekt, że jeżeli wygrywamy no to to jest wszystko dobrze możemy obsadzić swoimi ludźmi zgodnie z zasadą ręka państwa ta Acta ad dalej, ale też, jeżeli jest co mówi zwycięzca bierze wszystko no, toteż możemy przegrać wtedy tofu chude lata, więc my proponujemy tak hołubi takie rozwiązanie, że są też tzw. Side dystrykt mówiąc po po angielsku, czyli regiony, gdzie wszystkie główne siły polityczne tak naprawdę mogą znaleźć swoje miejsce i to jest taka, aby taka sytuacja, która uspokaja trochę ten konflikt raczej nikt nie jest na tym przegrany i jest to sytuacja, w której różne strony mogą konkurować o więcej mogą walczyć o więcej, ale też zyskują taką stabilizację i takie państwo są spokojni działają usługi w sposób dużo bardziej zrównoważony spokojny i zapowiedział pan prof. Dudek jest zmniejsza ryzyko nie autorytaryzmu wojennej po drugiej stronie Prada od Gorzowa śnie, jeżeli ta des demony te tak to bazy wyborców są bardzo podobne i wygrywa się 23 punktami procentowymi, a wahadło wychyla się coraz bardziej pompowania mamy naruszenia konstytucji jest pytanie w jaki sposób teraz coś co zrobić jakiś sposób ukarać za naruszenia konstytucji mając np. słaby mandat i jeżeli ukarany przez słaby mandat się co będzie w 2023 roku, kiedy przegramy wybory i t d. tak dalej nie ma łatwego wyjścia z tej spirali i to jest taki trochę pomysł, którego szansą poruszeni jego radykalizm, bo czas było, bo tak jest zazwyczaj dużo problemów, które napotykają na rozmaite blokady polityczne rozwiązuje się ciasto, kiedy się zmienia wiele rzeczy naraz i paradoksalnie szansą jest ten klincz torze nie ma dobrego wyjścia ze spirali, którą wpadliśmy prof. Anna Wojczuk wydział nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję pani profesor i prof. Antoni Dudek Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego także dziękuję dziękuję bardzo, że państwu dziękuję za wspólny wieczór życzę spokojnych nocy kolorowych snów i dorosłych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA