REKLAMA

Ponad 90% Europejczyków uważa, że rządy prawa, pluralizm i ochrona praw jednostki mają kluczowe znaczenie dla istnienia i trwania dobrego społeczeństwa

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-01 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:34 min.
Udostępnij:

Czy Polacy są społeczeństwem otwartym? Tylko 5% badanych wybrało wyłącznie wartości społeczeństwa zamkniętego, takie jak homogeniczność kulturowa i niekwestionowane poparcie mediów dla rządu. Nawet w krajach, którymi rządzą populiści, występuje duże poparcie dla wartości społeczeństwa otwartego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM jest z nami Filip Pazderski Instytut spra w publicznych dobry wieczór dobry wieczór będziemy rozmawiać o społeczeństwach otwartych zamkniętych, ale do społeczeństwa, które państwo przebadali w zeszłym roku prawda to były badania 2018 roku już dokładnie tak no można pójść na meczu z prawie cały ten rok latem to okazuje się, że wszyscy są bardzo otwarci na ile deklaracje mają się rzeczywistość za chwilę o tym, porozmawiamy, ale już wyjaśniam badanie Rozwiń » GUS na temat wartości jak europejscy obywatele i podmioty polityczne cenił otwarte społeczeństwo sondaż przeprowadzony z ponad 6000 osób od lutego do marca 2018 roku był też wywiady z ekspertami kilkadziesiąt osób i wszystkie działania badawcze podjęto w 6 EURp ejskich krajach Francja Grecja Niemcy Polska Węgry i Włochy mówiłem już państwu, zapowiadając naszej naszą dyskusję naszym słuchaczom, że wyniki są bardzo obiecujące, bo ponad 90 % Europejczyków uważa, że rządy prawa pluralizm ochrona praw jednostki mają kluczowe znaczenie dla dobrego społeczeństwa, a tylko 5 % badanych wybiera te atrybuty, które są kojarzone ze społecznościami społeczeństwami zamkniętymi to cieszy, ale na ile jest odzwierciedlanie rzeczywistości Anna i land chęć postawienia siebie w dobrym świetle Tymoszenko ta, którą zbuduje bo gdyby rzeczywiście warto dodać, że te 5 % to jest to sąd osoby, które wskazują tylko te negatywne negatywne aspekty za chwilę będziemy to różnica w 2 z prośbą byśmy sobie rzeczywiście się przed siedleckim jak będą mnie w zespole badawczym określiliśmy sobie Jan Klata aspekty, które można powiązać ze społeczeństwem otwartym zamkniętym w oparciu o to jak dyskursu publicznego naszych aktywach 6 krajach wyglądają i Goya i Littell ich na żywo pytali o to pytaliśmy dokładnie tak bardzo może wyjaśnijmy naszym słuchaczom atrybuty kojarzone z otwartymi społecznościami społeczeństwami ludzi, którzy niedawno przeprowadzili się do Polski powinni być traktowani równo każdy może praktykować swoją religię każdy może wyrażać swoją opinię grupuje osoby krytyczne wobec rządu mogą angażować się dialog z rządem prawa mniejszości są chronione wszystkie poglądy polityczne mogą być reprezentowane w parlamencie media mogą krytykować rząd, dlaczego tak atrybutami inne tempo, że oto mamy w wyniku dyskusji w zespole badawczym z osób reprezentujących 6 krajów, które pani zmieniła Anny przed wielką to z 1 strony odłożyć tak jakby trudno zauważyć, że jak w są to by nowym to na niej prawie wszystkie z tych atrybutów jest ich cechy można dziś to przypisać do tych wartości, który to zapisane w art. 2 traktatu Unii Europejskiej, czyli właśnie stanął mu podstaw na demokrację praworządność małe nierówności przeci w dyskryminacji jak również te dalej NSA to te wartości, które stoją postaw również tereny na, na których zbudowana Unia Europejska i to również było było dla nas dla nas ważne dla nas istotne to jeszcze atrybuty kojarzone z bardziej zamkniętymi społeczeństwami do Polski powinno przybywać jak najmniej imigrantów czy tam do Włoch do Niemiec, a w zależności od kraju rząd musi zagwarantować, że media zawsze będą prezentować pozytywny wizerunek Polski każdy musi respektować narodowe wartości normy polskiej nie chrześcijanie mogą praktykować swoją religię tylko w domu lub we własnych miejscach kultu pary tej samej płci nie powinny całować w miejscach publicznych pogląd rządu zawsze reprezentują poglądy większości prawo do polskiego obywatelstwa jest ograniczony do osób, których rodzice na polskie obywatelstwo albo są etnicznymi Polakami i właśnie zaraz po przecenie tych, którzy w tych różnych atrybutów, które informowaliśmy, o które pytaliśmy badanych wystąpiliśmy rynny badanych w 2 na 2 sposoby, bo po pierwsze, zadawaliśmy to było 414 pytań wszystkie, które w myśl o każdy z nich obejmował 1 z tych aspektów, które pani czy tylko zmieniła co ważne te pytania były były, by były zadawane losowo, więc nie zawsze w tej samej kolejności nie zawsze w tych pozytywne potem negatywny tylko każdy respondent dostawał winnej kolejności te pytania i one miały taką formułę to pytanie miało taką formułę czy dla dobrego społeczeństwa ważne jest, by tamci, żeby wasze naprzód nie wiemy winny był on jednak każdy z nich praktykować swoją religię albo nowo przybyli byli traktowani na równi z z innymi albo z drugiej strony pobyt każdy, by nie tylko Polacy niż mieli prawo do polskiego obywatelstwa jest tutaj, by respondenci mieli możliwość odpowiedzi na to pytanie oceny na na 4 poziomach tak hot spot z hut od bardzo ważny do do wody całkiem nie ważne dla dobra gosposia instytucje na rzecz i w oparciu o to o co o to właśnie odpowiedzi tak to pierwsza grupa pytań jak zabraliśmy można pobyć razem zareagowaliśmy odpowiedzi sprawdziliśmy ile osób, gdy na większość tych odpowiedzi o udzieliło nam się z PIT pyta czy Paś udzielił odpowiedzi pozytywnej czy negatywnej w ten sposób powstały te liczby, które pani powrót wymieniła w tym pierwszym w swoim pytaniu, czyli ta liczba Europejczyków, która w jakimś stopniu zgadza się z jakimi wartościami otwartego społeczeństwa, czyli też do tej grupy, czyli tych powiedzmy 10 % trafił osoby, które u, których przeważały odpowiedzi pozytywne nad negatywnymi to nie znaczy że, że rządowi, że to osoby również nie reprezentują pewnych posta w, które można określić jako sprzeczne z tymi wartościami społeczeństwa otwartego to może zróbmy także od ogółu do szczegółu jest najpier w pana zapytam, jakie wnioski ogólne pan wyciągnął z tychże badań czegoś pan wiedział o naszym społeczeństwie i od tych 5 pozostałych grup razem z z innymi badaczami z 5 innych krajów myliliśmy się przede wszystkim róże, a może powiedzieć potwierdziliśmy naszą naszą naszą wiedzę mówiąca o tym, że to nie jest tak tak łatwo powiedzieć, że nasze społeczeństwo są spolaryzowane także ludzie są albo za 5 albo otwarcie itd albo głosują na populistów albo nie głosują albo nie wyniosą za demokracją albo albo albo nie są to jest lokal jest także wybierają zarówno te atrybuty, które są kojarzone z otwartymi swój czas pamięci te atrybuty, które są kojarzone z zamkniętymi zmory koniec okazuje się, że jest spora część tych społeczeństwo Edmund był wśród wód ukryto grób można zobaczyć upaść pod pozytywną odpowiedź pozytywna i dotyczące tych atrybutów spory z otwartego i negatywnego i zamkniętego przepraszam co kto może być pewnym zaskoczeniem, szczególnie że seks, gdy spojrzymy na notowana na nasz dyskurs polityczny dzielną drużynę mówił o tym, że wasze mamy spory są podzielone na 2 części osądzić to pomiędzy możecie tzw. symetryści, którzy tak naprawdę co w określaniu taki sposób jak osoby, które nie mają żadnych powodów okazuje się, że tak naprawdę to do tej grupy należy większość społeczeństwa jest już 6 krajów, które w struktury, która nad naszym zdaniem objęliśmy grób ojca Panny wcześniej, że tylko 5 % badanych wybrało wyłącznie wartości społeczeństwa zamkniętego a jakie co tak grał wyłącznie wartości społeczeństwa otwartego to już to już mówiłem im not to jest znowu to są to zresztą to po to, zależy od sumy od kraju znowu, żeby ogólnie na napoje, aby mógł uwzględniać całą tę próbę naszą 6 państw to jest to jest na ponad, żeby do jedno par 8 %, czyli prawie 23 to naprawdę osób, które może nie, tyle że wybrały tył nożny, ale wybrała ale, ale już drugi zdobył bardzo wysoko we wskazaniach w obu tych o nie przepraszam, bo teraz już drugi raz w poniedziałek teraz wyłącznie od tych tak jak w LM 5 % wybrało wyłącznie wartości społeczeństwa zamkniętego i je uznają za ważne istotne, a nie wybierają atrybutów tych charakterystycznych dla społeczeństwa otwartego chciałabym teraz odwrotność dobrze tył to są przepraszam za chamstwo ostatnie zdanie, bo rzeczywiście trochę się zapędził się represje to jest milicyjna trzecia, a skończywszy około 30 proc VAT od osoby, które rzeczywiście wypadają na wysoką notę w tych wskazaniach dotyczących wartości od czwartku rozpocznie swą one są bardzo Nisko że, choć od wartości poprzez zamkniętego czyli, ale również, o czym to nas cieszy, że jest ich więcej niż tych, którzy wybierają wyłącznie wartości społeczeństwa zamkniętego w myśl, że nawet 6 × więcej myślę, że do nas, że teraz może cieszyć, ale jeszcze bardziej nas możecie żyć albo, że może cieszyć, bo daje też pewne nadzieje to że, że jest tak ta liczba którą, którą potem przez kilkadziesiąt procent Europejczyków dokładnie 1900, którzy na obu tych w obu tych obszarach, czyli zarówno, że chodzi o wartość IPO z otwartego bądź zamkniętego wypadają wysoko i to nie znaczy, że nie rozumieją co mówią tak mi w tym, że wydaje tylko co znaczy, że po prostu te wartości mogą występować równolegle i to, które z nich można powiedzieć, że wyjdą na wierzchu obok spowodują, że dana osoba nie wiem odda głos na daną partię żadnego polityka czy nie mógł każdy sposób zachował zależy od różnych okoliczności takich, które właśnie wywołają działanie oparte na okres dla tych pomysł na wartościach związanych z wysp oraz otwartym niż na tych trasach można powiązać ze współczesnym zamknięty, o czym państwo rozmawiali z ekspertami, a ludzie wybierali te atrybuty eksperci fachowcy eksperci z 1 strony, żeby to ty jesteś także w każdym kraju to te wywiady eksperckie miały troszkę inny przebieg półtusz badacze w każdym kraju też starali się dopasować również treścią tej części badania do nowości do dochodu do dużej zawartości dyskursu publicznego istnienia nadpłaty jak w Grecji w bardziej interesowali sytuacją związaną z migracjami to też dyskusje były na ten temat, tak więc w Polsce akurat między nimi również, dlatego że zbliżamy się do 30 rocznicy pierwszych wyborów demokratycznych, ale też mamy tak oni na sytuację polityczną w naszym kraju jednak zależało nam na tym, żeby się jednak odnieść również do do obecnej sytuacji społeczno-politycznej i zastanowić się na tym jak to jest, że najlepszy mamy ten kryzys demokracji, jeżeli mamy to z czego wynika, że inni dziś troszeczkę w związku z tym również i odnieść się do korzeni naszej demokracji również do do godnej początku lat osiemdziesiątych jak również w tych dyskusjach wracaliśmy z ekspertami z rozmów o ruchu Solidarności szczególnie pierwszej Solidarności, a przy okazji przestawiliśmy i to w każdym kraju miało miejsce również wybrane wyniki z tego badania ilościowego podróż zabrać ekspertów jakiś wyjaśnienia co o tym, myślą tak też badani zyskują czy nie, żeby również na w ten sposób wymusić dodatkowe obserwacje uzyskać do naszych ogólnych badań i jakie wnioski, że chodzi o Polskę w no tak, żeby przebić i że chodzi o rozmowy ze spłatami RM to takim dominującym wątkiem ją zresztą w zna swoje odzwierciedlenie dostarcza raport na dziś o tytule to jest rzeczywiście mieli przy wnioskach w nim przedstawionych tu jest równie to jest kwestia dotycząca tego w jakim stopniu ten fenomen jakim, jakim był ruch przy ścianie pierwszej Solidarności, który jak oceniają historycy zaangażował się około 10  000 000 Polaków, bo czucie w różnym stopniu na tym 0101 . etapie co wolno, jakby nie patrzeć jest olbrzymią część społeczeństwa zapewne około 13 w tamtych tamtych czasów w jakimś stopniu ten fenomen ta aktywność ta ten karnawał Solidarności przełożył się na dalsze funkcjonowanie naszego społeczeństwa jak to jest, że właśnie w kraju, w którym tak wielu ludzi się zaangażowało potrafiła przełamać barierę w Clean room zwalczają swoje ograniczenia wynikające z pas w państwa no, jakby nie patrzeć jednak autorytarnego taki był PRL otwierają się na innego człowieka okazuje się, że potem mogliśmy dojść do takich sportowych jesteśmy teraz tak właśnie tak wszystko jest podział czytamy, że chodzi o debatę publiczną jest olbrzymi Haiti jest brak zrozumienia dla gości byli też na brak chęci, żeby żaby, żeby jakoś ten dialog nawiązać więź to były to były dyskusje, które były prowadzone prowadzone z ekspertami rzeczywiście moja jedyna z głównych obserwacji, którą nie przestawali to była ta, że na 1 zabrakło nam zabrakło nam przyłożenia, a tego doświadczenia Solidarności tej aktywności otwartości radości życia wspólnego z pól wspólnotowego na życie codzienne w latach dziewięćdziesiątych, ponieważ lata dziewięćdziesiąte to jednak te wzory, które zostały wtedy zaadaptowane miał zupełnie inny charakter niż to czym żył społeczeństwo, bo lokatorzy osiemdziesiątych w fakcie latem i indywidualizmu jednak, że o wiele mniejsza aktywność jednak skupienie się na nas na budowaniu indywidualnych ścieżek kariery któregoś pewnie buzują w tamtych czasach, gdy na wschód doprowadziło to w powiązaniu z ze sporami politycznymi, które nabrzmiały przez lata doprowadził do tego do rejestracji takiej, jakiej jesteśmy do tych wyników również ilościowych, jakie uzyskaliśmy w Polsce Bonobo, bo one też nie są wcale do końca, jakie pozytywne, ale zastanawia się jak teraz pan o tym, opowiadać to jest także jakieś wydarzenie historyczne może mieć trwalsze konsekwencje w życiu społeczeńst w czy narodów może po prostu karnawał Solidarności pojawił się i wydarzył, bo akurat celem było takie momentu ich wcale niekoniecznie musiała nastąpić kontynuacja emeryt jest także wszystko płynie tak ich jakieś doświadczenie historyczne wcale nie musi rzutować na naszą teraźniejszości dno taki mam duży znak zapytania czy to jest także zawsze mu może coś pozostać może nie pozostać nic tak miasto oczywiście, że to, że w tym, że tak czy nie wyciągamy tak daleko idących wniosków, że my z racji tego, że na początku lat osiemdziesiątych, czyli prawie 40 lat temu wydarzyło się coś się razem z ogólną społecznego to może nie no bo sam pan powiedział, że to mniej więcej 13 tamtego społeczeństwa 10  000 000 to też niczym niezaangażowani w las pobierające będące członkami szczęście zaangażowanych działających to była garstka w stosunku do gminy liczba Polaków w tamtym czasie i dlaczego po 40 latach my się dziwimy, dlaczego karnawał Solidarności dziś naciskano na swego pozytywnego piękna może szyld nie tylko co nie wyraziłem też nie chodziło, jakby były, gdzie to nie zakładam, że też, że to jest nasz automat tak, że to jest rzecz, że tak się wydarzyć się automatycznie muszą przełożyć na funkcjonowanie społeczeństwa, ale mogłyby rozwijać w stopniu tak oto chodzi o to co do tych segmentów rynku, żeby daleko szukać czy w imię i może od razu z wysokiej półki sięgnąć po przykład można zobaczyć na rewolucję francuską to już dużo jednak na byciu organizowało spocie są francuskie oczywiście wybrałby jest szereg badań analiz pokazujących jak ja jak to było bardzo złożone ja się też pod potem przez dekady Amy przez wieki zmieniało, ale można było sobie wyobrazić, że przy takim właśnie wydarzeniem konstytuującym polskie społeczeństwo byłoby byłby ubytek na osobności, który był, na podstawie którego był jednak nasi liderzy polityczni byli w stanie sortować w naszej pamięci społecznej takie wzorce, które by jednak budowały większą większą otwartość nasze społeczeństwo także poddać pod pod pozwalał mu właśnie Czesi budować społeczeństwo obywatelskie bardziej bardziej trwałe stabilne pewnie Pekinowi i pewne wzory zachowań, które by teraz się bardzo bardzo przydały, aby biegnie nie mógł dojść do siebie jak znalazł coś wydarzy wątek był jeszcze stan wojenny było uduszenie karnawału Solidarności i wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że Solidarność 80 dziewiątym roku była cieniem siebie wzroku 80 tak już właściwie ociągała się do tych wyborów roku osiemdziesiątego dziewiątego podobnie jak kompletnie zużyte już skompromitowana władz co prawda stąd też praktyki go entuzjazmu w MON fiesty ogólną oraz ogólnonarodowej w 2 czerwca 81009 . roku w poczytać pamiętniki to oczywiście cieszyli się ci, którzy byli bezpośrednio zaangażowani, ale 62 %o wa frekwencja pokazuje, że społeczeństwo Bush tak zmęczone tą czwórką dekadą lat osiemdziesiątych duże, że właściwie już trudno było wykrzesać taką radość szanujemy możemy pójść głosować oto przecież rozmytych zrywach i butach walczyliśmy prawda zeznawanie tak o tym co zresztą były dyskusje z ekspertami, którzy zresztą notabene wskazywali również wiele powodów wiele w nim swój własny Borowy udało się poznać również z osobami, które kształtowały naszą politykę w latach dziewięćdziesiątych sądy wskazywały na guza uderzało się same w pierś mówiąc o tym, że toż to co się dzieje teraz również jest i powodem braku pewnych działań podjętych wówczas np. związanych z chociażby z Anną zwiększymy też rozbudową edukacji Obywatelskiej w szkołach tak oczywiście teraz jest łatwo powiedzieć, że coś zrobiono w latach dziewięćdziesiątych wtedy były problemy z w o wiele większej rangi związane nie zabrzmi bezrobociem trzeba przed przebudową gospodarki o tym, też ktoś też były, bo była rozmowa, ale Norblin to osoby co pokazuje, że jednak jest to 1 i 1 z mankamentów których, który trudno to przeszkadza inna kwestia, który również mówili eksperci to jest inna dopuszczanie do takiego wzrostu roli kościoła w życiu publicznym również, na który też nie nie sprzyja niestety oczami jego część upowszechnianiu wartości, które by nam służyły większej otwartości jest to ciekawe, bo tylko wyniki Polski pokazują innym, żeby na ich poparcie do obecności kościoła wpolityce w jej życiu publicznym, bo o to pytaliśmy w środku Polski w tych badaniach ilościowych się z bardzo silnie skorelowane wodny wyraźnie zwiększą zamknie dość to osoby, które się zgadzają z tym, że kościół pod może mieć powinien mieć pewne miejsce w życiu publicznym również zwykle mają tendencję do wykazywania większej wojny za mniejszą otwartość i większe za zamkniętą część pod kątem natomiast kwestią priorytetową dla ludzi we wszystkich 6 krajach, które państwo badali jest o wolność wypowiedzi wolność słowa Bóg na drugim miejscu prawo do krytykowania rządu w traktowaniu tak no to jest, żeby na drugim miejscu ale, ale też nie we wszystkich krajach stąd też warto warto warto warto zacząć wodną to prawo do krytykowania rządu jest na drugie miejsce w tych krajach, którym w, których wydawałoby się, że to prawo jest większym stopniu odbieranej to też ciekawe, że jednak do badania pokazują, że obecny stan debaty dyskursów jednak przełożenie na to co ludzie myślą nikt niczego, czego potrzebują jak ja ich potrzeb deklarują badania OBOP to tylko w Polsce na Węgrzech na drugim miejscu to prawo do chlorowania prawo do krytykowania rządu jest jej na Starym miejscu jeśli chodzi o Węgry to 94 % badanych wierzy w wolność wypowiedzi, a 86 % uważa, że media powinny mieć prawo do krytykowania rządu mediów wolnych właściwie na Węgrzech już niema ne 94 % badanych wierzy w wolność wypowiedzi, więc może już tylko grą wiara została wolność wypowiedzi skoro tej wolności wypowiedzi nie ma no, chyba że w domu prawda był w jak Węgry wyglądają to my wiemy w no niestety to jest na pewno ponad słynny w bardzo bardzo bardzo bardzo przykra sytuacja też były też pomoc w Bałtowie zostają w Węgrów i rzeczywiście oni jednak nie są winne są bardzo pozytywnie nastawieni, ale z drugiej strony są też jakiś trop doznać nawet, że pokazują też tam również jest jakaś iskierka nadziei tam jednak jaki spada to ostatnie protesty to się na pokazały z początku tego roku że, że może jakaś szansa jest oczywiście to z pewnością długo tu ludzi w długi proces na zawsze jest internet część prawdy w tym również wolność jeszcze można można jednak opinie wyrażać także na Węgrzech z tym co wiem, że w jasny wraca do kwestii deklaracji, a praktyki, bo n p . w Polsce występuje duże poparcie dla wartości społeczeństwa otwartego ponad 70 proc respondentów uważa, że nowo przybyli powinni być traktowani równo pamiętamy jak szybko zmieniły się wskaźniki w badaniach opinii publicznej po 2015 roku, kiedy została uruchomiona ta nagonka na uchodźców prawda pasożyty epidemie tym podobne mówił o imigrantach Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej 80 % badanych w Polsce uważa, że należy chronić prawa mniejszości no on fakt wykorzystywania, a teraz senny mniejszości seksualnych LGBT przez partię rządzącą do kreowania nowego rocka też stawia mi znak zapytania przy czym tak zadeklarowali Polacy, bo tak wypada zadeklarować kierowali się jakąś poprawnością polityczną czy tak myślą faktycznie, bo skoro partia rządząca wykorzystuje mniejszości seksualne i atak na nich do zbudowania sobie już poparcia politycznego to chyba zrobiła stosowne badanie Wiejak rzecz wygląda naprawdę jedno zdecydowanie nasz byt to jest także były tak wybitni to pierwsza grupa pytań 1 z tych odpowiedzi pani przesyłką wymieniła tak gdzieś, gdzie będzie były obstawione połakomili mieszkańcy innych krajów tylko te pojedyncze możliwości liczby poddanych ocenie można byłoby powiedzieć, że pozwalałaby NATO w naborze będą nas optymizmem tak, że rzecz, że Polacy są rzeczy czasem pasje czas otwarcia szkody z drugiej strony jednak również dosyć dosyć wysoko wypadły te negatywne aspekty związane z również z różnorodnością kulturową także, że chodzi o szczególną inne praktyki religijne n p . tak będzie Nacho no bo partia pracy Polaków przyznało, że jest ważne, żeby jednak nie do przedstawicieli innych wyznań niż chrześcijanie nie mogli publicznie okazywać swojej wiary, bo korzysta w domu schowani np. wiele innych firm, czyli zlot młodzieży do lat 50 proc pracę naszego społeczeństwa uważa tak jak procesję do kościoła katolickiego kraju, owszem, ale, jeżeli chcieliby np. prawosławni wyjść szczęściu ulice to już niekoniecznie ta nie myślę, że prosto w teście, bo można je zaliczyć do chrześcijan ale gdyby to byli Żydzi świadkowie Howlin Wolf w Dynamie 4 września z o muzułmanach to tamto co to to zdecydowanie tak, że to ostatnia grupa pewnie tutaj mogą dominować, czyli chodzi o to co ludzie mieli stołową podane są to pytanie natomiast do mniej pozytywnych obserwacji najwyższy skłania to druga część naszych petentów niż moglibyśmy też nie da się taki element eksperymentalny, którym winna spełniać byli również zapytani o to, którą z 2 wartości preferują, gdy byłem też w te same pytania te same wartości dewizowe oraz prezes w sporze z otwartymi zamkniętym, który już kończyć nie zmieniała były ze sobą zostawione w parach i było morze możliwości dokonania oceny, która z tych wartości jest ważniejsza niż odczytała zaraz przy otwartym to zysk, że w zamkniętym w sobie są równie ważne no i okazuje się, że wcale nie było także ostro często wzywana przez Łódź uciekała to odpowiedź tą środkową która, gdyby najpierw jest pewnym można być złym stanem prawnym trudno mówić odpowiedzi z drugiej strony może to w pewnym uznaniem, że są rzeczy sprowadza się skomplikowana prawda są głównym nabywcą niuanse prawda osoby w rodzinie się od szarości, ale okazuje się, że w tym wypadku już była znaczna grupa ludzi, którzy byli skłonni powiedzieć, że nie żart równość i migrantów jest taka ważna szczególnie, jeżeli zostawiliśmy ją z jakością życia tak z tym, że jestem dumny z takimi działaniami rządu to ma na celu zapewnienie dobrobytu wszystkim wszystkim obywatelom to pewnie jeszcze ważniejsze, że naj to wina w największym stopniu to opowiedzenie się po stronie zapewnienia przez państwo jakość życia ich domom i związanego z tym związane z tym możliwości odejścia od równego traktowania nowo przybyłych do kraju charakteryzowało ludzi młodszych tak mówił, że tak to bardzo ważny wniosek z tego raportu pożarem młodzi Polacy są bardzo zamknięci są bardziej zamknięci niż ich rówieśnicy w innych krajach, które państwo badali inna tak, że wydawanie młodzi Polki Polacy są sądy to część naszego społeczeństwa, które w najmniejszym stopniu wspiera ich wartości społeczeństwa otwartego nazw nawet w największym w swojej jest skłonna zgodzić się na te wartości społeczeństwa zamkniętego i to i to tak długo rzeczywiście nie wystąpiła tak bardzo winny w innym kraju co więcej treść jest ważne co się wydarzyło, że młodzi są tacy zamknięci albo też nie wydarzyło hymn albo coś nie wyda się jak można sobie zadać pytania były radny wydają się, że moim zdaniem jest to jednak na negatywne informacje na ja wiem, że to jest pewnie bardzo prosta rzucić żonę niestety samo się narzuca na myśl jest błędna w pewnym stopniu tak negatywna informacja, że naszego systemu edukacji przeżyć młodzi ludzie pod system edukacji, który został sformowany w dziejach takie jak został przez to na 30 lat naszej nowej młodej demokracji ci młodzi ludzie chodzą do szkoły i mają takie, do których takie poglądy przybyło o wiele bardziej zamknięty niż ich starsi współobywatele to coś jest chyba nie da się podobał się teraz młodzi powinni być przygotowani do życia w świecie współczesnym 13 zróżnicowany wymagał ich aktywności w taką cechę rządu jest otwarta na inne na nowe tak jest taka frontem do świata to tak jakby się wydawało natomiast niestety rozwijanych w Tarnowie także z innych badań, które w którym, które robiliśmy wcześniej dotyczących właśnie dokładnie młodych też częściowo zresztą wiemy niestety młodzi są bardzo bardzo narażeni na Ateny i byli bardzo wrażliwi na ten dyskurs taki wykluczający, którym przede wszystkim do nich dociera w internecie, który jest dla nich z kolei głównym źródłem czerpania informacji o świecie o życiu publicznym i oni też brakuje tej kompetencji do tego, żeby ocenić informacje odpowiedni sposób, żeby też no niech przesiać wysiać ziarna od plew film nie oni niestety bardzo mocno nie wpływa to szczególnie ten dyskurs taki właśnie strachu tak przed obcymi przed przed terrorystami, których w Polsce nie ma, ale i tak przechodzi się boją, więc to wszystko się nie byłoby to przekłada niestety na to jak oni również poglądy w nim przestawiają i czynić ze znalezionymi również na działania polityków populistycznych, którzy przez strach przed biznesem przez strach, ale też z drugiej strony dając pewną marchewkę w postaci noc w pewnej jakości życia są w stanie kupić poparcie, bo to też opłat z tego badania, które dziś rozmawiamy również wynika, że młodzi Polacy są jedyną grupą społeczną, która przy zostawieniu tych 2 wartości jest w stanie bardziej cenić jakość życia niższym wartości demokratyczne używają sformułowania społeczeństwo otwarte, dlaczego nie społeczeństwo obywatelskie społeczeństwo demokratyczne, a ja się cieszę, że jest ten termin społeczeństwu otwartemu w mam wrażenie, że ona jest szersza i jej i można wiele więcej w nim zmieścić wiele więcej niż wyjaśnić niż tylko, ograniczając się społeczeństwa obywatelskiego, które kojarzy mi się z obowiązkami obu obywatelskimi tak poza tym o tym, rozmawialiśmy też przed anteną możemy państwu teraz o tym, opowiedzieć się społeczeństwo obywatelskie kojarzy nam się także z byciem obywatelem w kraju, który niekoniecznie jest cel krajem demokratycznym prawda jestem dobrym obywatelem jakiegoś kraju, gdzie samorządy autorytarnym np. jednolitą zresztą wybrzmiało w w trakcie tych rozmów ze sportami w Polsce szczególnie osoby, które ma to być osoby, które reprezentują różne w odmienny światopogląd tak, że chodzi o różne tańce i środek sceny naszej sceny również po politycznej jest dostosować do podjąć bardziej konserwatywnym byłby w stanie sposób przestawić się taką koncepcję właśnie społeczeństwo obywatelskie, które jest jednak nie jest włączające wzrośnie wykluczająca, która opiera się na osobach należących do dodania dodaj danej grupy narodowej, które mają obywatelstwo nowość oparte na kategoriach etnicznych w związku z tym tylko aktywność na rzecz tej grupie z tą aktywnością, która jest noszenie wspierana jest oceniana jako pozytywne NRA już nie nie zakłada się, że trzeba to zrobić na rzecz osób, które są poza tą grupą, czyli nie mają na przednią szybą wezwanie z nim nie są częścią naszego losu i to zdecydowanie w tym kontekście można powiedzieć tak rozumiane społeczeństwo obywatelskie no na pewno to taki sposób bardziej konserwatywne na pewno ma węższy zakres znaczeniowy niższy natychmiast poszedł w podczas otwartego między in dlatego myśmy się tą ostatnią kategorią posługiwali, ale również turystom chodziło też o to, żeby jednak postarać się pochylić nad nad wartościami noc no cóż można powiedzieć głębszą co charakteryzuje Europejki i Europejczyków po to, żeby też no może właśnie starać się oderwać od tych kategorii po politycznych jednak spojrzeć głębiej zobaczyć dzieci jak duże jest polem duże jest przestrzeń do tego, żeby jednak wygrać Europejczyków Europejki dla profesjonalnych daty tym większe wartości społecznej na innym znowuż powraca do tych początkowych wyników, o których powiedzieliśmy w tym, które pani wspomniała topole jest tylko potrzeba odpowiednich graczy, żeby zrobić, żeby wykorzystali to, żeby dobrze się bym oparli się już po na tych pozytywnych, że obyło się do odpowiednich wartości dokonywanie, żeby próbowali wyciągnąć z nas nasze lęki prawda wykład stereotypy schematyczne myślenie o tym, podobne Filip Pazderski Instytut spraw publicznych w bardzo dziękuję dziękuję bardzo państwa zapraszamy inne informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA