REKLAMA

Gowin: "Skala transferów społecznych jest możliwa do realizacji, ale dochodzimy do granic możliwości"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-03 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM, a w poranku Radia TOK FM prezes porozumienia wicepremier i minister nauki szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin dzień dobry panie premierze jakimś sensie jak głęboka może być rekonstrukcja rządu i czy prawdą, że może do niej dojść jeszcze przed świętami Wielkiejnocy moim zdaniem ta rekonstrukcja dokona się później po świętach od tej edycji będzie należała do pana premiera no nie jest nawet do końca przesądzone, że do rekonstrukcji dość raczej Rozwiń » skłaniam się do tego, żeby ministrowie, którzy są liderami list do parlamentu Europejskiego przed wyborami rzeczywiście opuścić swoje stanowiska tak, żeby nie było wątpliwości co do transparentności w przebiegu chowem wyborów nie sądzę natomiast 3 litery konsumpcja objęło Echo kogokolwiek innego czy termin jeszcze nie zna co niekoniecznie przed świętami musi mieć w tej sprawie zabrać głos, żeby pan premier dopóki on nie podejmie decyzji dopóki dopóty wszelkie dywagacje na ten temat są przedwczesne natomiast nie potwierdzam, że dzisiaj skłaniamy się do Nielby konstrukcji przed wyborczą domyślam się z tym może być ryzykowne prosić pana oczytanie stwarza ale kiedy spogląda panna oblicza pani minister Teresy Czerwińskiej na posiedzenie rządu to jest oblicze osoby, które czuje się komfortowo w swojej roli, czyli od czasu ogłoszenia piątki PiS a jakie wino pan redaktor lubi moglibyśmy się założyć, że udało się dojść do winy, że zostanie w rządzie, że pozostanie do wyborów na pewno pozostanie w rządzie pani minister środowiska przygotowuje teraz wieloletni plan w konwergencję i chyba jestem przekonany, że wywiąże się z tego zadania mam wrażenie, że to jest pełna zgoda co do tego, że pani minister przygotuje plan konwergencja pytani czy przygotuje budżet na 40  000 000 zloty wręczył im znaleźć tam konwergencji czy Joanna wysłać do Brukseli do końca kwietnia mają wielką bardzo jednoznacznie w moim przekonaniu pani minister Czerwińska w dniu 26 maja, czyli w dniu wyborów do europarlamentu będzie minister finansów, czyli te wszystkie przypuszczenia, że nie bardzo może się pogodzić na swoją rolę i rolę poszukiwacza 40 miliardów na spełnienie tych postulatów są nieprawdziwe pan minister Czerwińska ma bardzo twardo przekonaniami ekonomicznej w ogóle jest silną osobowością ma przekonanie ekonomiczne takie same jak żmija w rządowym wraz z wczorajszym wywiadzie dla Dziennika gazety prawnej i oczywiście dla nas to skala transferów społecznych jest pewnym wyzwaniem natomiast 9 pań detale związane są zbyt daleko idącym czy możliwe do realizacji jest transfer możliwy do OFE realizacja dochodzimy do granic możliwości, mimo że w następnych kadencjach i z pełną świadomością, używając 4 liczby mnogiej trzeba się będzie skoncentrować nie na kolejnych transferach społecznych tylko na rozwój gospodarczy na inwestycjach na nie odnowi polskiej energetyki na dalszych inwestycjach infrastrukturalnych na asfalt inwestowaniu polskiej szkoły i polskich uczelni mógłbym tak długo ciągnąć tę listę wyzwań rozwojowych, czyli aż do tej pory ta kadencja to jest czas Solidarności następne kadencje to musi być czas rozwoju po to, żeby na te środki na świat społeczny zasób szaletu o tyle ważna deklaracja, że mamy teraz kwiecień maj wybory do parlamentu Europejskiego jesienią wybory krajowe, czyli więcej obietnic socjalnych złożyć już niemożna mówić, że już przy tych obietnicach doszliśmy do granicy, czyli przed wyborami do parlamentu polskiego nie będzie w moim najwłaściwszym przekonaniu in takich obietnic nikt się rzetelnie i złożyć nie może, gdy przyglądam się tajemnicą, że wsłuchuje się w to co mówią politycy opozycji uważam, że ich obietnice, ale chociażby 1000 zł dla nauczycieli też otwarcie drogi nie do scenariusza greckiego, bo do tego nam, abym daleko tam były dziesiątki lat czym nieodpowiedzialnej polityki kolejnych rządów od scenariusza rumuńskiego już najbardziej już jak najbardziej przypomnę, że nie wyciągnął nóż w kinach w radykalnie obniżył podatki byłem wtedy brawo Rumunom notariuszy lekarzy oraz o 7 proc rocznie jego następca gromadzą się wtedy zaczął się w nieodpowiedzialny rozdawanie owoców tego wzrostu kilkudziesięciu procentowe podwyżki emerytur świadczeń społecznych wynalazek w sferze budżetowej dzisiaj Rumunia nie chce żyć bankrutem, ale wiele lat pogrążyło się stagnacji, a społeczeństwo rumuńskie pogrąża się w biedzie tak nieodpowiedzialna polityka skutkuje tym, że 1 ręką policja czy coś dają drugą ręką, że grają dużo więcej no tak ja rozumiem argument tylko 1 dnia nauczyciela służą, gdy minister Rafalską, która mówi niemożliwe byłoby przyznanie 500 plus także na pierwsze dziecko, bo budżet tego nie wytrzyma żyjemy z tą myślą, po czym potem prezes ogłasza program nową piątkę PiS, w którym znajdują się pieniądze na 500 plus także na pierwsze dziecko nauczyciele od dawna oczekują podwyżek nagle znajduje się 40 miliardów w budżecie dla nich znowu nie to kiedy będzie ten dobry moment dla nauczycieli popiersie samego początku zapowiadaliśmy, że kiedy w warunki budżetowe na to pozwolą to program 500 plus rozstrzygniemy na pierwsze dziecko po drugie jednak pewne podwyżki w pełnych wynagrodzeń w szkołach się rozpoczął w ubiegłym roku w tym roku 5 %owa podwyżka dla porównania co powiedzieć, że równie słabo wynagradzani pracownicy uczelni pierwszą podwyżkę dostali nie od stycznia tego roku też 7 %o wa podwyżka mimo to mogłem przyjmują swoją sytuację ze zrozumieniem sensu akceptują stopniowy wzrost wynagrodzeń stopniowe ewolucyjne zmiany na swojej uczelni, a my staliśmy przed następującą alternatywą albo wszystkie środki przeznaczymy na zaspokojenie skądinąd uzasadnionych oczekiwań płacowych 1 grupy zawodowej albo, w czym rozpoczniemy systematyczny stopniowy proces podnoszenia zarobków szeroko rozumianej sferze budżetowej na takiego chcemy uczyć nauczyciele no przecież sam pan pamięta na pewno swoją wypowiedź, kiedy wspomina pan czasy, kiedy był pan minister sprawiedliwości powiedział pan nie starcza mi czasu do pierwszego, a pensja ministra, o ile dobrze będą 4 doby około 11  000 zł no nauczyciel na początku swojej drogi zawodowej otrzymuje mniej niż 2000 zł na dom świeżo możliwe przy nich jakiś wielki cierpliwości, że kiedyś nadejdzie ten moment mam świadomość, że podobny poziom wynagrodzeń dla tych młodych pracowników jest naprawdę rażąco niski jeśli chodzi o pracowników dyplomowanych to oni zarabiają mniej więcej na poziomie doktorów habilitowanych na uczelni czy mamy do czynienia z problemem do pewnego strukturalnego niedoinwestowania sfery budżetowej, ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli kandydat chciałby wysunąć silne postulat podniesienia zarobków nie szeroko rozumianej sferze budżetowej np. zarobków urzędników, którzy też co robią bardzo mało i wygrał pan z takim postulatem wyborów te postulaty są w Polsce niepopularne, a ja chcę powiedzieć, że sprawne państwo nie silny przeszedł zbudowany silny swoją sprawnością nie zawsze musi okazać się na kadrze dobrze opłacanych urzędników panie premierze się zgadza, ale przypomnę te słowa no pan mówił czasem nie starcza mi do pierwszego mówią bez 11  000 i Jan mówi ostatni raz, abyśmy z nauczycielką, która zrezygnowała z zawodu po paru latach powiedział, że do 8 tego, że parę miesięcy musiała zbierać na to, żeby kurtkę kupić nikt nie zeznał 1 z rodziców w czasie poprzednich protestów powiedział nam się nie podoba mi pani zmieni pracy i krajobrazy zmieniła nie tylko w tym, że jeszcze więcej osób tak pomyślą nieco czasu, że tamtej mojej wypowiedzi, ale nie było fortunne delikatnie się mówiąc, ale też celnym przypomnieć, że obowiązki posła i ministra nakładają pewne dodatkowe ciężary finansowe, ale zostawmy tamtą rzeczy natomiast nie zawsze zgadzam się panie dyrektorze powiedziałem im więcej niż pan powiedziałem, że ten sam problem, jaki miał już nauczycielami mamy też z wykładowcami akademickimi mamy z administracją państwową i tutaj mógłbym kontynuować w tym sensie, że najlepsi ludzie będą odchodzić do sektora prywatnego, gdzie indziej, gdzie zarobią na coś w związku, jeżeli chodzi o szkoły dość dramatyczny był taki okres w Polsce, kiedy bardziej opłacało się pracować w sferze budżetowej niż żonę kobieta nie była dobra sytuacja teraz po części również dzięki naszym rządom wynagrodzenia w sferze rynkowych zdecydowanie wzrosły natomiast w sferze budżetowej przez wiele lat radnym za rządów poprzednika z kim był członkiem, więc się do tego nie, żebym nie wyrzeknę się, że inni, tyle że wynagrodzenia były zamrożone rozpoczęliśmy proces odmrożenia tych wynagrodzeń natomiast oczekiwania związków zawodowych nauczycielskich związków zawodowych nawet 4 inżynier są ograniczone wczoraj pociągały ze sobą koszt rzędu jak mówią sami związkowcy 12 miliardów złotych rocznie będzie mówi jednoznacznie po pierwsze, tych 12 miliardów niema ani w tegorocznym ani w przyszłorocznym budżecie po drugie, rzeczą oczywistą obydwaj dobrze rozumie mechanizmy społeczne mechanizmy polityczne, jeżeli doszłoby do 30 %o wych podwyżek miała szkoła to dlaczego pracownicy akademiccy mi się, że już zadowolić podwyżką 7 %ową dla naszego kolejny rok z zawodowym nie wystąpiłyby z zewnątrz nawet protest nauczycieli akademickich w takim razie nie w w ten sposób, ustępując 1 dla szczeniąt otwarli byśmy uzasadnione roszczenia innych krewnymi lub mówiąc krótko to byłoby otwarcie domu już nie dostać już rumuńskiego dostrzegł już znacznie groźniejszego do Polski mamy międzynarodowe unijne zobowiązania nie może przekroczyć deficytu sektora publicznego w poniżej 3 % te transfery społeczne, które zapowiedzieliśmy, które zrealizujemy będą oznaczały pan premier Morawiecki powiedział to jednoznacznie wzrost deficytu 3 do poziomu 3 % nie jestem pewien natomiast, że na pewno w one ograniczają możliwości dalszych transferów ze strony państw ja rozumiem ten argument go kończąc już ten wątek chce wrócić do tego co mówią nauczyciele budżet ma swoje ograniczenia tylko znajdują się pieniądze na 500 plus na pierwsze dziecko także dla ludzi bardzo dobrze zarabiających, a nauczyciele wciąż słyszą to nie jest dobry moment, żeby dać wam takie pieniądze właściwie dodano taki, który po pozwolą zarabiać tyle ile byście zrobili w supermarkecie Nataszy takich, a tak dużych 30 %o wych podwyżek rzeczywiście żaden rząd nie tylko na środę mierzyli ważyli się przyjmie opozycja też nie będzie w stanie dać nauczycielom, że oferuje też bardzo liczna grupa zawodowa też, że te podwyżki oznaczają tylko część Chin koszt rzędu kilkunastu miliardów rocznie oraz otwarcie nie oczekiwań płacowych czy innych grup zawodowych w ramach szeroko rozumianej sfery budżetowej tak to niema takiego namysłu, choć może niepotrzebnie obiecaliśmy 500 zł dla każdego na każde pierwsze dziecko no bo może nie wszystkim te pieniądze są tak potrzebną moździerz mogliśmy zaoszczędzić wydać w miejscu, gdzie ludzie naprawdę potrzebują polityka jest sztuką balansowania między sprzecznymi interesami często uzasadnionymi, ale sztucznym coraz wyższymi wartościami w Mielcu Lwem konsekwentnie realizujemy ten interes wydaje nam się perspektywicznie najważniejsze z punktu widzenia państwa, czyli SLD wspieranie młodych rodzin wychowujących dzieci natomiast przy nim oczywiście w przyszłej kadencji w czasie np. zastanowić nad tym co 3 systemy pomocy społecznej nie jest nadmiernie szczodre czy nie jest tak, że coraz liczniejsze stają się grupa ludzi, którzy w niedzielę też potrzebują pomocy ze strony państwa co żerują na tej pomocy to jest Czyżby temat, do którego każdy odpowiedzialny rząd wcześniej czy później niż przynieść 2 cytaty mam 4 czerwca to nie jest żadne wielkie święto nie zwyciężą wtedy Solidarność, bo to zwycięstwo Jaruzelskiego Kiszczaka ubeków i drugi set w tym tygodniu byliśmy świadkami wydarzenia, które niegdyś wydawało się niemożliwe wyborów, których naród Polski po raz pierwszy rzeczywiście mógł wybierać władze komunistyczne sądził się umocnił swoją władzy i osłabią pozycję tymczasem miliony poszły do urn po przeliczeniu głosów okazało się, że wolność odniosła miażdżące zwycięstwo, czyli 1 cytat to wolność zwyciężyła drugi zwyciężył Jaruzelski Kiszczak ubecy mowa w 4 czerwca, który z nich jest panu bliższy, ale oczywiście ten drugi, ale się czuje jak podczas filmu dzień świstaka już nie palę drewnem trudnili się od razu znaleźli sygnalizowałem trenerowi łódzkiego w Bradze się ten o tym, że owe zwyciężyła w kinie ten pierwszy, czyli o tym, że Jaruzelski jest także gra no to akurat Karol Guzikiewicz bardzo możliwe, że mają podobne poglądy Mateusza Morawieckiego, aby temu Obamy i jego adres w kontekście Karola Zienkiewicza pytam o to dlatego, że to on decyduje o tym co wydarzy się na placu Solidarności 4 czerwca w Gdańsku przejazd jest ciągłość w organizacyjne po części także ideowa między dawną Solidarnością, która była przede wszystkim z ruchem narodowowyzwoleńczym, a dzisiejszą Solidarnością w, która jest przede wszystkim związkiem zawodowym, ale odwołującym się do normy tamtych z ideałów z użyciem, ale to jest trudny czas strajku, gdy wraz z wyborów 4 czerwca władze miasta i władze Gdyni trójmiejski Solidarność oni ze sobą razem dyskutować wiem, że taki spór się toczy nieświeżego ministrowie mam w wiele się bieżących zadań natomiast w wierze w siłę dialogu z takim dialogiem udało się rozpocząć procesu reformowania polskich uczelni instytutów naukowych wczoraj ruszyła sieć badawczą Łukasiewicz to najbardziej niestety musi to być otwarcie anachroniczne część segment polskiej nauki, czyli instytuty badawcze zaczynają się reformować przynosił unowocześnić mam nadzieję, że w turnieju w Gdańsku ktoś się do porozumienia, a doceniają zręczność pojawienie się w Oświęcimiu Łukaszewicz to, bo to był akurat w rozwój polskiej nauki ważne, ale generalnie mówią o tym, że człowiek, który waży 4 czerwca 2 zwycięstw Jaruzelskiego Kiszczaka naprawdę decydują o tym co tego dnia wydarzy się w dość ważne miejsce Solidarność nie organizował tam rocznie 4 czerwca rok temu 2 lata temu czy pana zdaniem dobrze by było, żeby tę miejsce jednak połączyło wszystkich, a nie tylko 1 grupę, która akurat niekoniecznie z tym dniem idą rocznice związane panie redaktorze naczelnym doceniamy bliskość patrzenia przez jej planach, ale patrzy pan na jedno k proszę spojrzeć na drugie oko zresztą wie doskonale, że nie jest celem drużyny równoległa próba politycznego zawłaszczenia tej daty przez 3 Donalda Tuska przez związanych z czymś banalnym ostro walczyli inicjatywa powstanie lub w formie rzecz nieomal na długim Targu Siemens pomijać ją ludzie nie na placu Solidarności dziś jedni z drugimi spróbują też bym należny Donald Tusk z Karolem Guzikiewicz spotkać na placu Solidarności 4 czerwca nie ma nic się przeciwko temu ktoś bardzo mnie też mogę nawet posłużyć jako mediator nie są w Koźminie było skuteczne bardzo dziękuję za rozmowę wicepremier minister nauki szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin był naszym gościem zaś informacja o nich Komenda Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA