REKLAMA

Jakub Turbasa o zbiorze esejów "Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów"

Krakowskie Przedmieście
Data emisji:
2019-04-03 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:12 min.
Udostępnij:

Peter Zumthor, czy Mario Botta? Realizacje którego z tych architektów są bliższe Jakubowi Turbasie? Odpowiedź na to pytanie oraz krótka dyskusja o tym gdzie szukać pięknych architektonicznie kościołów i kaplic w audycji Krakowskie Przedmieście, której gościem jest Jakub Turbasa, autor zbioru esejów "Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
krakowskie Przedmieście ucieszy dach nad wcześniakami Szanowni państwo współczesnych będzie to rozmowa, czyli o architektach i architekturze ukryte piękno architektury współczesnych kościołów to jest książka wydana w cyklu biblioteka więzi przez wydawnictwo wieś, której to książki autorem jest Jakub Tur basa, który jest moim i państwa gościem w audycji krakowskie Przedmieście dzień dobry dzień dobry Łukasz Wójcik pre-pack jest jeśli architektura ma być Rozwiń » odzwierciedleniem epoki to w wypadku architektury współczesnej sakralnej mógłbym niejednokrotnie, przyglądając się budynkom mówić, że mamy oto świadectwo kryzysu współczesności i współczesnego społeczeństwa, ponieważ większość z tych budynków sakralnych architektonicznie to jakieś potworki są pojawiło się sceny słowo kryzys nie myślę, że winnych można go odnieść nie tylko ich łącznie 1 do architektury sakralnej, ale to jej architektury też generalnie natomiast wśród architektury, która powstaje pojawiają się dobre realizacje tworzona przez dobrych architektów, które nam posiadają cechy dobrej architektury trzeba też czy rzeczywiście fascynował jest także z opisem mapy tych miejsc, które trzeba odwiedzić jak to wyglądało zainteresowanie architekturą sakralną zrodziło się jeszcze podczas podczas studiów, o czym częściowo wspominam na łamach książki oto od tego momentu zaczął zbierać różne materiały na temat współczesnej realizowanych obiektów, które wywarły na mnie pewne wrażenie, które chciałem poznać, które chciałem zrozumieć jak one wyglądają z tej analizy z tych zbiorów wtenczas też bardzo znikomych i ograniczonych w pewnym momencie postanawia wyruszyć w podróż, zaznaczając na mapie powiedzmy dostępnych mi miejsc te punkty i one wyznaczają pewną trasę dopiero ten to osobiste doświadczenie kontakty z nimi pozwalało zaobserwować i relacje przestrzenne i to, jaką ona prezentują się nie na fotografiach, które są tylko jakimś wycinkiem, ale też czasoprzestrzeni, a jak one wyglądają w rzeczywistości no zaczęły ukazywać swoje oblicze zawsze ma też przede mną i to on natomiast, toteż stał się jakimś zaczyna do tego, by zgłębiać, jakie motywacje także przyświecały twórcom z czego one są zbudowane, dlaczego posiadają taką ani inną formę i architektura poza tym aspektem praktycznym, czyli tylko tweety, czyli poza aspektem użytkowym, a w szczególności architektura sakralna posiada także ten aspekt znaczeniowy, że jest nośnikiem pewnych treści bardzo dużo w swoich opisach byłby świątyni, którym poświęciła się tutaj strony ma w swojej publikacji ukryte piękno bardzo dużo miejsca zajmuje co mu przejście ze strefy Profanum do sacrum, czyli z tego co jest otoczeniem samej świątyni do tego co w niej się znajduje tutaj podejścia twórców filmu są tak naprawdę bardzo różne czy da się właśnie do testu w ogóle pytanie dyrektor sam zadawałem czytając twoją książkę czy da się powiedzieć jak w 1 kierunku to co mnie zaskoczyło to jest taka powiedziałbym asceza i minimalizm już niebawem przepych to, z czym kojarzą nam się świątynie tylko rzeczywiście takie ono bardzo mocno skupieniem na na detalu na szczególe na Patyk prostocie też kilka może zaczną od 1 minuty pierwszej po równej części, czyli tego przejścia to, że są psy i pierwszych wieków chrześcijaństwa, a dokładnie od czwartego wieku w momencie wraz z czasem tego edyktu mediolańskiego, który dał pewną swobodę w inny chrześcijanom wyrażania wiary zaczęło się pojawiać nowe świątynie, które bardzo często były adaptacjami świeckim bazylik natomiast już wtedy przywiązywano szczególną rolę do momentu przejścia ze strefy Profanum do strefy sacrum to była taka tzw. droga aktywny Toruń, która najczęściej wyrażała się tym że, przechodząc z przestrzeni już Profanum, zanim weszliśmy w do przestrzeni właściwej modlitwy wpier w poprzedzało ton netto to wejście atrium, na którym znajdowało się najczęściej zbiorników fontanna z wodą, który był symbolem oczyszczenia następnie stopniowo wkraczali na coraz bliżej ołtarza w tym momencie na to troszeczkę dnem bessy sobór watykański drugi troszeczkę można powiedzieć, że ta idea drogi, czyli tego przekraczania kolejnych stref łącznie z tym, żeby poszczególne strefy były zarezerwowane dla poszczególnych grup obecnie wygląda troszkę inaczej ta hierarchia, a obecnie to wygląda troszkę inaczej w tym momencie raczej jest kładziony nazw ten aspekt na wspólnotowość na wspólne przeżywanie liturgii niedoborze grzesznicy czeka tych na nich gromadzą się w przeciągu nie mogą przekroczyć w dawnej strefy i następnie coraz bliżej ołtarza gromadzą się ci ty godni tej strefy natomiast teraz kładziony jest aspekt na to wspólnotowe przeżywanie liturgii, czyli gromadzenie się ludu Bożego wokół ołtarza bez takiego rozróżniania ich związku też z tym pojawiają się nowe propozycje aranżacji rzutów świątyń, których oprócz projektowane jako tę przestrzeń podłużne tylko te przestrzenie zmierzające do takiej centralizacji to gdybym szedł tym tokiem swojego myślenia było powiedzieć i domagać się tego, by w swojej książce znalazły się opisanie centrum Jana Pawła II, ponieważ tam ta dolna część świątyni również ma taki charakter wspólnotowy ołtarz jest strach co tam na środku to też takie nawiązanie wspólnotowa, ale ciągle mamy dziś takie przeświadczenie, że jednak byłby to co pojawiało się to co obserwujemy w świątyni i to czym jest ta architektura związana z architekturą sakralną miało nas bardzo często wprowadzać stan takiego zdziwienia zdumienia dla mnie te propozycje, które tutaj zawarły w trosce o stan zdumienia wprowadzają one nie na nieco innym poziomie bo gdy obserwuje kaplicy Świętego Benedykta, by w Szwajcarii to mam wrażenie, że to jest miejsce, do którego naprawdę chciał mu odpuść, bo u nas jakby jest wtopiona w przestrzeń zarówno w tym pali w we wcześniejszej swojej wypowiedzi pojawiło się słowem, chociaż może nawet werbalnie, ale prostota i rzeczywiście był też i oficjalne dokumenty kościoła i tutaj zacytuję właśnie wskazują, że w wystroju kościoła należy raczej dążyć raczej do szlachetnej prostoty niż do przepychu i to są wskazania, jakie obecnie gościło odczytuje jako stosowny wpis do urządzania wnętrz i projektów i o tym, wspomina ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, ale także pojawiał się takie wskazania w konstytucji o liturgii w tym bardzo ciekawą rzecz wspomniał również biskup Janocha w wywiadzie, który prowadziła Ewa, kiedy go podać taką tezę że, żyjąc może w tej kulturze powiedzmy też europejskie trzecie tych cywilizacji życia społecznej z bardzo rozwiniętych zaczynamy się otaczać coraz większą ilość różnych przedmiotów nasza przestrzeń nasze ulice są wypełnione różnymi przedmiotami znakami świetlnymi i rodzi się taka potrzeba w człowieku, aby ryba bardzo często tak to taką biskup stawia właśnie te zaś rodzi się potrzeba uspokojenia tych emocji i stąd skład bardzo często wiele osób skłania się ku tej prostocie natomiast właśnie co ciekawe tendencje w krajach mniej rozwiniętych, w których ludzie żyją bardzo skromnie i tu pojawia się przykłady z Afryki, gdzie ludzie mnie Soły przytłoczeni tymi wszystkimi znakami tymi przedmiotami meblami elektroniką właśnie, chcąc wejść do przestrzeni wchodząc do przestrzeni kościoła chcą tam doznać takiej namiastki Królestwa niebieskiego i stąd one są budowane w bardzo często właśnie w tym duchu właśnie junior już nie prostoty, ale te przykłady, które pokazujesz mogą nawet na tyle zaskakujące że, przechodząc obok takiej świątyni możemy nie mieć w ogóle świadomości, że to jest świątynia ekologów w tym rozdziale bodajże poświęconą awangardzie podaje się do takich miejsc jest kościół pod wezwaniem Świętego Pawła Apostoła folią we włoszech, gdzie nawet znak krzyża nie jest tym znakiem, który długo w zamyśle pierwotnym w projektowanych domów tomów to świątynie pojawia się oczywiście przed świątynią, ale trochę inaczej niż mogłoby nam się wydawać tak tak prawdopodobnie jesteśmy w elektrowni wzbudziła największe kontrowersje w w ostatnich dekadach i doprowadziła łącznie do tego, że część grono intelektualistów wysłało list do w ten czas do papieża wtenczas Benedykta XVI, jakby w, posługując się m. in. tępym przykładem jako krytyki współczesnej sztuki sakralnej w projekcie konkursowym bryła tego kościoła posiadała krzyż natomiast zostały na te w późniejszym etapie usunięty na rzecz postawienia o wiele większego tuż obok betonowego krzyża na niewątpliwe jest to bryła, która budzi kontrowersje natomiast, poznając głębiej historię, analizując też rzuty motywacja przyświecała architektom nie jest to świątynia, która odcina się od tradycji budowania kościołów, starając się łączyć w sobie można, gdy w 2 rzuty, czyli bazyliki i czek kościoła trój nawowego z SN z kościołem centralnym z tym, że zostały te wszystkie środki zredukowane do absolutnego minimum z dnia pojawia się na elewacjach żadna en detal żaden rekord również we wnętrzu zostały wszystkie te elementy sprowadzone do to do takiej maksymalnej prostoty Peter ZUM Thor czy Mario Botta, gdybyś miał wybrać West etykę, kto robi jest bliższa architektoniczne po to, są 2 nazwiska, które pojawią się chyba najczęściej w tej książce w taki mam wrażenie to myślenie, że w obu tych panów do tyczące architektury było dla mnie najciekawsze to znaczy z 1 strony to myślenie autora, który mówi, że współcześnie architektura już nie musi właśnie mówić spójrz patrzy na mnie żona musi być jakoś zintegrowana ze środowiskiem też sama myśl o tym, że on nie robimy ilości jakości tylko to wszystko jest proces, który trwa to z 1 strony Mario Botta, który zaprojektuje bardzo współczesne przestrzeniach jednocześnie jak piszesz re interpretuje to co zostało w przyszłości tego miejsca regionu po to, by nie odcina się od tego co było gdzieś te elementy można znaleźć tak to prawda to czy podejście obu architektów jest takie, że te budowle nie mają wywoływać emocji, ale emocje dopuszczać można tankować nie mają baśnie odmówić spójrz na mnie podziwiali ich tylko tylko o to co interesuje tych architektowi, o czym też piszą czy czy też w swoich wypowiedziach dają znać, że dobrze, że budynek czy architektura nie ma czegoś przedstawiać tylko po prostu czymś być żona jest przestrzenią dla dla pracy dla skupienia dla modlitwy jak poznajesz historię takich miejsc jak chociażby kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Szwajcarii to jest na kościół zrobiony wg właśnie projektu na architekta nokturny z Mario Botta, bo to jest też w ogóle bardzo ciekawy przykład projektu, który może nie zrobiono wedle zasad konsultacji społecznych, ale który jest jakby też przerobione mocno z tamtą społecznością ze względu na też miejsce tego tego kościoła tylko pokrótce wspomnieć, że ten projekt powstał w miejscu zniszczonej przez lawinę wcześniejszego barokowego kościółka to jest bardzo ciekawe, że to jest niewielka miejscowość, która w, którym mieszka w bodaj kilkudziesięciu szwajcarskich górali jak ambicja społeczeństw społeczności lokalnej było to, aby nowa bryła świątyni czy nowa świątynia wyrażała ducha współczesnych czasów i zaprosili do tego bardzo utalentowanego wtenczas jeszcze młodego arch. Marka Motykę, który zaproponował pewien pewien projekt to też jest także architekturą czy wielkiej cierpliwości ona nie powstaje architektura nie powstaje z dnia na dzień kościoły bardzo często dość długo powstawały krok po kroku od momentu zlecenia architektowi projektu koncepcyjnego do realizacji czasami jej ten proces n p . tego niewielkiego kościoła sięgał 81214 lat wracając do pierwszego do tej pierwszej części z nich swoje wypowiedzi jak zgłębiał te historie w NATO jest literatura wypowiedzi tych architektów to Soły także wydawane różne biuletyny czy pozycje książkowe, które przez miejscowe wspólnoty, które chcą się też dzielić tymi historiami i jak dochodziło do tego, że to, że takie obiekty powstawały też są bardzo często bardzo świadome tego co posiadają, jaki skarb posiadają w postaci pięknej realizacji, ale są to zbyt długie poszukiwania w, gdybyś miał zdecydować o estetyce kościoła, który stanąłby blisko twego domu to byłby to rząd walczy, bo tam w po raz za to pytanie, więc spojrzenie obu architektów jest nimi jest niezwykle dyplomata w jedno jest w wariantach w kirgiskim Manas taty jako człowiek, który no i pisze na ten temat który, choć już jakiś świątyni to ma patrzysz na nią w taki sposób, że narzuca sycowskiej sposoby odczytania, które ze względu na to, że sam projektuje się też architektem dzwonek są do czego naturalne czy potrafi tak po prostu wprawdzie tak po prostu zachwycić poczujemy atmosferę przestrzeni 3 miejsca jeszcze zanim nastąpi jej taka świadoma obserwacja możemy się zamknąć na te doświadczenia ma już, tworząc sobie wcześniejsze projekcje myślę, że to częściowo też jest pułapka, o czym wielu też krytyków pisze współczesnej architektury, że często zarówno projektanci jak i odbiorcy są nastawieni na przeżywanie właśnie emocji tego, że budynek nas musi nowego kościoła czymś zaskoczyć natomiast nie to jest rolą w tynku GT z rolą kościoła kościół nie jest teatrem, który ma nas wprowadzić jakiś spektakl niezwykły tylko jest tutaj też zacytuję architektów, którzy się pojawiają też tę książkę rząd ma być, jakby tłem dla przemijającego życia ma służyć nam ukryte piękno architektury współczesnej kościół przepięknie wydana pozycja książkowa przez przez wydawnictwo finisz w cyklu biblioteka więzi Jakub Tur basa był w państwach moim gościem audycji krakowskie Przedmieście pięknie dziękuję za rozmowę ci w radiu TOK FM teraz już najwyższa pora na Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA