REKLAMA

50. Władza i podległość. Dimitrova i Stawiszyński o przewrotnej naturze masochizmu

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2019-04-03 19:10
Czas trwania:
59:16 min.
Udostępnij:

Trudno o bardziej pojemne i wywołujące najróżniejsze skojarzenia pojęcie niż „masochizm”. W najnowszym odcinku „Naszych wewnętrznych konfliktów” Cveta Dimitrova i Tomasz Stawiszyński próbują przyjrzeć się mu pod kątem zarówno klinicznym, jak i metaforycznym. Rozmawiają o rozmaitych sposobach postrzegania cierpienia we współczesnej kulturze, o przemocy i jej ofiarach, o pułapkach tkwiących w psychologicznych interpretacjach lokujących w jednostce wyłączną odpowiedzialność za cierpienie. A także o freudowskim „przymusie powtarzania” - czyli sytuacji, kiedy na przykład ktoś wiąże się wciąż od nowa z toksycznymi partnerami - oraz tak zwanej „kulturze ofiarniczej” (ang. victimhood culture).

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry sweter limit 9 Tomasz Stawiszyński dobry wieczór bądź też dzień dobry w zależności od tego do której państwo akurat włączyli nasz podkład, jakie mamy obawy przed wypowiedzeniem dzisiejszego temat naszej rozmowy u, bo to jest taka bardzo wydawałoby się to chyba to, o czym będziemy rozmawiać płynna kategoria ani specjalnie tak naczelny od razu wywołujące pewne na skojarzenia i na ogół łatwo identyfikowalne, lecz próba oceny pojemna zarazem niebywale pojemne no Rozwiń » właśnie, ale może tak próbujemy się nim krytycznym okiem jej przyjrzeć rozmawiać będziemy o nas w piśmie co twoje obawy właśnie wynikają z tego, że jest tutaj tak duże znaczenie, które można pod ten termin podpiąć też on po prostu tyle znaczeń uruchamia w głowie, kiedy go słyszymy, że nie sposób zabrać znacznie wiadomo, z której strony się właśnie za niego zabrać rzeczy po pierwsze i to akurat nie wzbudza moich obaw radnych naszą intencją nie jest rozmowa na temat masochizmu w takim sensie odczuwanie jakiś przyjemności seksualnej np. skorelowanych przeżywanie bólu i t d . nie raz, że ma 50 twarzach Greya mówić, chociaż będziemy jak co akurat to 50 twarzy Greya w tym kontekście coś powiedzieć no bo to nadal jest przykład książek pomyślałam o tym jest wciąż emerytury mamy ten wątek bardzo silnie na obecny ale, ale to za chwilę właśnie ten wątek może nie tyle znaczy mamy w dosłownym sensie, ale mamy też na poziomie relacji władzy właśnie to jest ciekawe filmy, a my będziemy właśnie rozmawiać o sposobie stron trumnę kształtowania się być może takie struktury osobowości albo w stylu osobowości, że nie można w ogóle tak mówić no bo to są bardzo nieostre kategorie zresztą w takich psychiatrycznych klasyfikacja tych skądinąd też ciekawe też ilustruje np. przestały się w ogóle używać takiego terminu jak masochizm, dlatego że z obawy i właściwie przede wszystkim z przyczyn politycznych bez obawy przed tym, że jest to pewien rodzaj kierowania winny przerzucania winy na ofiary różnego rodzaju czy szerzej po prostu odpowiedzialność odpowiedzialności TK, ale też na przypisywanie im jakiś takich intencji, jakoby np. przeżywało pewien rodzaj nim satysfakcji czy przyjemności z tego, że stają się ofiarami czegoś co jest jawną przemocą oczywiście też nie w takim duchu będziemy rozmawiać i to z góry zaznaczam też bardzo ważne, bo łatwo jest myśląc o tym, popaść w tego typu Anną nikt nie sposób myślenia, ale myślę, że też torze to w zniknęło właśnie konsultacje psychiatryczne jest też ciekawym być może symptomem objawem pewnych zmian, które zaszły inne, bo np. oczywiście ten gest wydaje się znaczący ich bardzo sensowny z punktu widzenia tak, że taki dom w dobrym przykładem albo ilustracją są relacji przemocowych, które w naszej kulturze w takich relacjach na miłosnych małżeńskich partnerskich i t d . gdzie w naszej kulturze oczywiście dominowała przemoc stosowana ze strony mężczyzn na kobietach i kobiety bardzo często mocno przyglądamy się tym mechanizmem wielokrotnych powrotów kobiet do mężczyzn, którzy potraktowali w sposób bezwzględny łącznie z ratowaniem fizycznym już takim po prostu stanem zagrożenia dla przetrwania w ogóle tego, że bardzo trudno z takimi osobami było pracować w tym sensie, że wydawało się, że jest jakiś maszt mechanizm, który ich pcha do tego, żeby cały czas jednak pozostawały w tej relacji IT Take, a tak to pewnie zaznaczyć, że tym mechanizmem takim rozumieniem psychologicznym nie jest czerpanie niż przyjemności z tego rodzaju podległości tylko być może jakieś przeczucie poczucie, że jest jakieś wyższe dobro okupione nawet w przeżyciu takiej osoby okupione nawet takim cierpieniem fizycznym to znaczy, że ból fizyczny jest bardziej znośny niż dajmy na to jakiś rodzaj utraty cnoty tak bardzo szeroko konceptualizm cele chodzi o to, żeby absolutnie nie obwiniać ofiary przemocy za to, że są, że stanowią ofiary przemocy po to, oni w tym, że kiedyś trzeba zrobić diagnoza zaznaczyła, że nie mówimy tutaj, że nie będziemy się koncentrowali w każdym razie przede wszystkim na masaż firmie w aspekcie nazwijmy to erotycznym no bo oczywiście istnieją różne praktyki, które są za obopólną zgodą albo nie wiem po potrójną poczwórną albo po nie wiadomo, jaką zgodą uczestniczących w nich osób realizowane i jej nie mają one takich cech, o których teraz mówimy w odniesieniu do relacji przemocowych, kiedy 1100 stron na zasadzie nie wiem domniemanego nieświadomego czerpania przyjemności jest postrzegana właśnie jako jako strona, która jakimś sensie nie wiem prowokuje albo daje przyzwolenie na to, żeby traktować ją jakiś przemocą sposób w tym przypadku, o którym mówiłem na początku mamy do czynienia właśnie taką konsensu daną relacją, gdzie ludzie po prostu, bo coś lubią decydują się nam jakiś aktywności, które może z perspektywy nie wiem co takiego tzw. porządnego mieszczanina wydają się być jakąś niebywałą transgresją no ale właśnie są pomiędzy dorosłymi ludźmi, którzy na to zgadzają realizowana natomiast to, o czym ty mówisz teraz to dla już są, jakby wyższego rzędu nazwijmy to interpretacje jakich sytuacji zazwyczaj bardzo splątany relacyjnych, w których 1 ze stron stosuje przemoc druga jest obiektem tej przemocy i czasami oczywiście przemoc jest obustronna, ale z 1 strony zwiększono najrozmaitsze itp te relacje między ludzi mogą wyglądać i wtedy stosowanie tej kategorii masochizmu w takim prostym ujęciu no właśnie może być formą jakiegoś naturalizowani tego stanu to znaczy powiedzenia, że to właściwie w jakim sensie jest wybór tej osoby, która przemocy doświadcza żonatego potrzebuje chce i t d . i t d. Więcek od tego się odchodzi po prostu nie mnie nie stosuje się do opisu takich sytuacji tego rodzaju myślenia właśnie ze względów etycznych w to znaczy ze względów etycznych alertu tych też naszą intencją jest pokazanie raczej co może być silnym impulsem do tego powiedzmy w, żeby jakiś taki rodzaj mechanizmu radzenia sobie z rzeczywistością w sobie wykształcać, czyli np. pewna umiejętność zdolność godzenia się decyzji o oczyszczenie świadoma o tym, że był bardzo źle znosić w kinie czegoś nam się też nasuwają różne takie nasze klisze kulturowe związane z tym, że matki bardzo często takie przejawiają cechy znowu nie mógł tego, oskarżając tylko, że po prostu, jakby jest to tym zapewnia pewne pewne działanie na rzecz jakiegoś założonego wyższego dobra bity jest pewien stereotyp kulturowy, że ma też oczywiście tort, a może nawet nie wiem czy straty kulturowe po prostu kobiety rzeczywiście coś takiego, jakim etapie swojego życia praktykują to pamiętajmy, że funkcjonujemy w kręgu kultury chrześcijańskiej, gdzie pewnym wzorcem cierpienia jest figura Chrystusa, ale i to jest w tym sensie wzorzec cierpienia, że jeśli potraktujemy, a są pewne wskazania, żeby tak uczynić religia jako taki światopogląd czy takie systemy symboliczne, które spełniały funkcje egzoszkielet psychologicznego to znaczy stanowiły rodzaj takiego wzorca właśnie przeżywania różnych rzeczy były czymś w rodzaju właśnie zewnętrznej psychologii i w Tychach przyznaje w tych kulturach, w których one były wciąż żywa nie w tych kulturach, w których zanikały albo stawały się -li tylko jakimś zespołem ekscentrycznych i przekonanie o świecie no to wówczas jej możemy się przyglądać właśnie w kulturze współczesnej, która wprawdzie zlaicyzowanej w ogromnym stopniu, ale zachowuje nadal pewne strukturalne cechy właśnie rodem z chrześcijaństwa pod tym kątem, przyglądając się czy patrząc na nią właśnie z perspektywy Chrystusa na krzyżu, który daje rodzaj takiego modelu tego w jaki sposób przeżywać cierpienia doświadczać go i tak, jaki sobie uzasadniać o niej opowiadać znaczeń dla UE, ale też znowu w imię, czego się wydaje mi się, że to, że pojawił się ten wątek religijny w ogóle nie jest przypadkowy nowo jak się przyglądamy sposobowi kształcenia się może Niemek czy ktoś wykorzystał 2 niesie takiego mechanizmu radzenia sobie właśnie z rzeczywistością, gdzie różne rzeczy można przełknąć imię tzw . wyższego dobra to właśnie nie rozmawiamy o CIT VAT rozróżnienia w Timesie bardzo ważne nie rozmawiamy właśnie sytuacji jakiś konsens sławnej, który wspomniał, czyli w, z czym n p . w razie realizowanie jakiś pragnień fantazji potrzeb seksualnych też odrębne swe rany wcale nie musi się łączyć z tym mechanizmem psychologicznym to znaczy to, że ktoś n p . ma zamiłowanie do tego typu praktyk wcale nie musi oznaczać trzyma jakiś taki masaż mistyczne rys osobowości nie to są odrębne rzeczy EMP i że właśnie w ramach tego zjawiska psychologicznego to można mówić o czymś takim co 2004. roku już Rights nazwa masochizm moralnym, czyli właśnie tak, że w tym wyższe w pewnym sensie dobrem, które za, które płaci się własnym cierpieniem albo jakimś rodzajem cierpienia jest coś właśnie do czego leczy to coś jest takimi właśnie wyższym dobrem, o które dana osoba się stara albo zabiega i jest ważniejsze i przy przerasta jakby, jeżeli chodzi o wartościowanie właśnie sensie moralnym przerasta wartość albo oznaczenie tego cierpienia, które ma ona jest okupione nikt, czyli czerpie w imię czegoś wyższego tak bardzo chrześcijańska no właśnie właśnie, ale to w tym sensie pewnie bardzo też ciekawe, żeby przyglądać się jak głęboko w nas oczywiście nieświadomie w ogóle też na poziomie społecznym kulturowym budowane są takie mechanizmy nie mówimy tylko dało o rysie osobowości albo jakiś takich mechanizmach psychologicznych, ale musimy o tym, że też na ogół poruszamy się w obrębie pewnych wzorców kulturowych, które też, jakby coś sankcjonują jako mniej lub bardziej wartościowa, gdyby patrzeć oczywiście może też ryzykowne dla kogoś ale gdy patrzy się nie mówię tego też w trybie, oskarżając na takie postacie typu, a przy całej złożoności, który 1 z tych przykładów w moim odczuciu Anna typu właśnie matka Teresa czytam macha zmagań i tak dane te można myśleć o tym, że w naszym w naszym pojmowaniu pewien rodzaj poświęcenia jest czymś bardzo szlachetnym tutaj to znaczy, że winie pomagania innym i t d. pewien rodzaj wyrzeczenia się siebie jeśli chodzi o matkę teraz właśnie dlatego bardzo ostry cios dlatego, po czym poczyniła też Apropos pewnego rodzaju masochizmu albo nawet sadyzmu to to jest przykład z zdecydowanie na miejscu no bo dowiadujemy się sporo, o czym dowiedzieliśmy się już sporo na temat tego jak realnie wyglądała działalność matki Teresy jej specyficzne cokolwiek perwersyjne, ale zakorzenione mocno w tej ideologii, której była wyznawczynią zamiłowanie do trumny rozpędzania ludzi cierpienia tam, gdzie można, by było im ewidentnie pomóc właśnie ze względu na przekonanie o niebywale uszlachetniających funkcji cierpienia i też o niebywale istotnej roli ubogich w całej ekonomii zbawienia i ekologii zbawienia jest nowych niezwykle problematyczna dlatego poczyniłem to zastrzeżenie, aczkolwiek też nie przypadkiem się na tę figurę powołają one, bo jest także z takim powszechnym chyba inni skojarzeń mu przez bardzo wiele lat tego typu symbole właśnie funkcjonowały w naszym umyśle jako osoby, które właśnie są zdolne do obiektu wszelkich wyrzeczeń w imię, czego się tutaj też tanie, niemniej nie mówi żona na pewno są też jest byłbym bardzo wiele takich osób tylko powiem krótko, że jak państwo chcą sobie coś na temat matki wraz z takiego przeczytać co rzuca inne światło na jej działalność to jest książka po polsku Christophera Hitchensa misjonarska miłość to jest taki esej o, ale grupujące te wszystkie dane jest też książka Alana chyba po polsku nie ukazała się tak wskażemy też duży tekst do przeczytania w internecie na kanadyjską tam uczona, że największe na akcję nazwała zdaje się to pani nazywa to pani właśnie zabrała wszystkie te informacje i opublikowała w takich zwartej formie jest kombinacją kiedyś w ogóle robiłem rozmowa ta rozmowa jest tam jeszcze chyba w internecie do przeczytania na stronach krytyki politycznej można ją znaleźć na, nic więc właśnie kończyły się takim szerokim powiedz, że w wyobrażeniu, a nie o, aczkolwiek właśnie to, że zwracam uwagę na ten aspekt kolej problematyczny to pokazuje jak bardzo np. mechanizm radzenia sobie takiej właśnie powiedzielibyśmy masy histeryczny jest uwikłany w taką sytuację powiedzmy, że wewnątrz jakiejś relacji władzy jakiś próby przejęcia być może kontroli albo panowania nad czymś Mann w jakiejś formy radzenia sobie z rzeczywistością tutaj we wnętrzach odeszła właśnie tego przykładu i pomyślała o tym, że właściwie bardzo często o nim myślę, że większość znanych z nas ma tego typu robót przejawia tego typu zachowania, ponieważ uznajemy, że pewnym Niewiem czym się resztek nawet na ziemię przed rewanżem w pewien rodzaj poświęcenia jest czymś szlachetnym i odcienie ocenia mnie czy nie oceny moralnej czy jest tak czy nie, ale o to też jak i w jaki dysfunkcji, bo chyba to ma znaczenie, ale nie utożsamia zaś w ogóle każde poświęcenie w leninizm mnie na nią utożsamia Absolut nie tylko właśnie mówię, że to jest to poziom, jaki to jest funkcji to znaczy może być też funkcji takiej jakiegoś powiedzmy, że mechanizmu obronnego, o czym tutaj rozmawiamy też nie no ale może też być po prostu w powiedziałbym wyrazem jakiejś formy przekroczenia siebie po prostu to znaczy wyjścia poza horyzont własnego interesu indywidualnego i działaniem w szerszym kontekście po prostu na rzecz jakichś innych wartości nie wiem dobry i t d. więc myślę, że to jest w ogóle pewien niezbywalne element ludzkiej egzystencji uważa się jest właśnie takim całkowicie skoncentrowany na sobie sam egoistą i się tylko na rzecz siebie działa, ale ale, ale to są takie też nieodłączne wymiar naszego doświadczenia właśnie choćby z prostego powodu, że on świat, w którym żyjemy jest tak skonstruowany plan bawiącego w zawsze jakoś musimy rezygnować swoich ze swoich jakiś różnych beneficjentów na rzecz na rzecz innych oczywiście tylko mówimy o takiej sytuacji, gdzie pewien sposób radzenia sobie, aby funkcjonowanie jest czymś bardzo takimi nie wiem o utrwalonym powtarzającym się najeść się też fakt sposobom obcowania z rzeczywistością przy czym znowu na jakość mam takie wrażenie, że bardzo jest trudno o tym, mówić w sposób, który nie właśnie mnie nie wartościuje nie moralizuje nie, mówi że jest jakoś mnie to złe albo dobre albo, że powinna jakoś być, że bardzo jest trudno uniknąć sytuacji, w której to właściwie analiza tego zjawiska nie byłaby formuł oskarżania albo po prostu importowania komuś tego, że np. jakiś intencji ukrytych i t d. coś robić, by to, bo to chyba nie w tym rzecz Jasiek jest w jakim sensie zgadzam, ale też z drugiej strony mam wrażenie, że przesadzamy trochę stąd dążenie do właśnie takiego nazwijmy to ona moralnego dyskursu to znaczy, że bardzo jak się jest taki imperaty w, zwłaszcza w tych dyskusjach, jakby psychologicznych, ale nie tylko, żeby oczyszczać wszystko z tego wymiaru nazwijmy to etyczne moralnego, żeby nic nie oceniać ja mam takie poczucie, że po pierwsze w tych językach norma aktywność jest po prostu rozmieszczona inaczej no dalej tam jest tylko, że po prostu przy pomocy innych pojęć szyją wyraża ne i w tym sensie takie diagnozy, że dyskurs psychologiczne zastąpił dyskurs moralny we współczesnym świecie mają w sobie mają w sobie coś, a z drugiej strony po prostu tego się zwyczajnie nie da do końca zrobić jeśli mówimy o jakimś uniwersum ludzkich zachowań ludzkich działań tak dalej, bo wieś zawsze się dotrze do jakiegoś momentu, w którym w oczywisty sposób włączysz to znaczy możemy bardzo nie oceny nie rozmawiać jakiś ludzki aktywnościach o psychologii i t d. ale jak ten ktoś będzie o kim rozmawiamy np. na wiek obrażony jak nagle postanowi kogoś innego zabić no to już uznamy, że jednak mimo wszystko to jest dobrze nie na absolutnie nie w takim duchu o tym, mówię tylko, że po prostu rozumienie sytuacji, które wywołują u nas określono właśnie reakcje odruchowe i emocjonalnym jest czymś wymagającym po prostu ich opisywanie opisywanie tego też jest czymś wymagającym, bo zwłaszcza, ponieważ rozmawiamy z masy w filmie siłą rzeczy ten rodzaj takiego właśnie Grzegorz na jakość to właśnie głęboko sprzężona z takim no i myśleniem w kategoriach moralnych, że to też coś pokazuje, iż jakoś nie sposób uniknąć takiego języka kiedyś nawet próbuje jakiś rodzaj mechanizmu czy Niewiem, dlaczego się opisywać tak, bo znowu, gdyby pomyśleć o PIT to tym jak to się taki ten rodzaj myślenia się kształtował w kiedyś właśnie tutaj oczywiście zawsze trzeba się powołać na ojca założyciela Zygmunta frajda jakoś tak nam umyka po drodze cała reszta to co portal Money nie wiem może kiedyś będziemy mieli wesprzeć wychodząc już czasu po to w Note jest taka bardzo słynna kategoria, którą znamy wszyscy tak, bo większość z nas inna też tą obiegową i popularnie osobliwie niekiedy funkcjonujące to znaczy przymus powtarzania w oczywiście nie będziemy teraz chodzić dyskusję na temat tego czy coś czy takie zjawisko istnieje inna nie jest ono dowodzili, że w dziejach z niego zjawisko to istnieje, ale młodszy mózg powtarzania no bo przedmówcy już jest coś takiego co ziarno jakaś siła fatalnie subiektywna no tak, ale jakaś siła w tobie powoduje, że coś znaczy mi takie myślenie może coś pokazywać odsłaniać i to jest dla mnie ciekawa natomiast, jakbyśmy chodzili w takich taką analizę czy to jest czy uda się udowodnić działanie takiego mechanizmu natomiast no mamy takie kategorie zaburzenia obsesyjne kompulsywne prawda i to jest klasyczny przykład takiego przymusu powtarzania, bo tam się zdarzają różne oczywiście są różne formy tego najbardziej anegdotyczna jest oczywiście np. mycie rąk setki razy w ciągu dnia są rycerze oraz czynić, żeby coś co czyni drzewa tam coś z meczu z siebie i t d . albo zredukować napięcie na różnych funkcjach występuje natomiast ewidentnie jest to rodzaj wewnętrznego przymusu w takim ujęciu tak mówi raczej o takich dni od takich konkursy winnych zachowaniach no bo one są być może, ale jakoś się im ten przykład, który podał jeszcze może jakoś bardziej namacalnie uchwytne LO im już 1 mniej takie oczywiste, bo można rozpoznać wzorzec, ale czy uda się nam zidentyfikować jak jego źródło, że np. ktoś wielokrotnie wchodził w związki i relacje z ludźmi, którzy w, jaki sposób Goncerza wodzowi no tak krzywdzą albo zaniedbują no ale mechanizm tak naprawdę w pewnym sensie bez z tym, o czym mówisz my z myciem rąk może być takiego stopnia podobne w sposobie rozumienia, bo nie mówię, że to jest to samo to znaczy, że jest to jakaś próba zarówno to mycie rąk jakiś chodzenie w duchu właśnie tego przymusu powtarzania tego kolejne związki, które są jakoś krzywdzącej tak dalej jest jakąś próbą przejęcia kontroli nad sytuacją, która w taki czy inny sposób była traumatyczna anonimowy teraz właśnie on Board to co łączy to jest to właśnie to co teraz ta chęć, jakby zapanowania nad tą sytuacją skontrolowania i takiego poradzenia sobie z nią, ale w przypadku takich właśnie formy bardziej relacyjnych, czyli w cześć tego, o czym możemy mówić w sytuacji właśnie im masochizmu Bomastek jednak dotyka myślę, że w ogromnej mierze polityki jego aspektów relacji innego on po prostu właściwie trudno jest mu istnieć bez tej jako drugiej strony i ne, czyli tego skojarzenia, które mamy myśląc osady śmiech to jest właśnie jakiś taki rodzaj powiedz może negocjowania władzy od władzy i kontroli w takim sensie, że mówiąc o przymusie powtarzanie, że wchodzimy ileż razy, ponieważ ich na wczesnym etapie życia doświadczyliśmy jakichś zaniedbań i i traum no to ktoś wypowiedział najem nam osoby myślące z dynamicznie pewnie pomysł powiedziały że, że jest to sytuacja, w której ktoś doświadczył właśnie czegoś co doprowadza do jakiego stanu w Lesznie w jakiś reakcji depresyjnej wycofania zwątpienia i t d. ale wciąż nie stracił nadzieję, czyli że cały czas jakby odtwarzał pewną sytuację po to, żeby ją odczarować odmienić, żeby coś wydarzyło się inaczej, ale oczywiście zawsze Vera wydarza się tak samo na tym to też polega w na tak na tych właśnie na tym do Polaka jest to, więc jak rozpoznawanie tych takich powtarzających się powielających się destrukcyjne powiedzmy wzorców i może być jakimś krokiem albo odbiciem się rozstać z to jest bardzo ciekawe oczywiście też w tym kontekście, którym tu często poruszamy to znaczy tego na ile postrzega się rozmaite sytuacje wybory zachowania jednostek jako zakorzenione w ich indywidualnej psychice indywidualnej historii czy w przeszłości, czyli dzieciństwie zazwyczaj ana ile patrzy się na takie sytuacje przez, zupełnie jakby inne okulary, bo jeśli rzeczywiście, bo boja mam takie wrażenie, że jeśli rzeczywiście w sposób konsekwentny zastosujemy tutaj to myślenie no to on no to nie sposób nie przypisać odpowiedzialności w jakimś stopniu przynajmniej za takie sytuacje powtarzające się właśnie tej osobie w Drawnie chodzi to znaczy masztu wtedy jak na talerzu właśnie rodzaj takiego scedowanie tej odpowiedzialności czy winny nawet na osobę, która da ne, która na skład wchodzi te relacje przemoc owe wiąże się z jakimiś osobami, które wobec niej się zachowują się nie w porządku no bo gdzieś w niej coś, jakby ją do tego pcha po prostu na sobie coś na sposób załatwia natomiast jak popatrzymy jako szerzej np. na takie na takie zjawisko, bo oczywiście zdarzają się takie przypadki i myślę, że znamy każdy z nas albo zna albo słyszał o kimś takim mało, kto co nie wiem no za każdym razem jak się z kimś wiąże albo prawie za każdym razem no to co ma jakieś w związku z tym poważne kłopoty z impetem i te sytuacje są do siebie jakoś podobna no ale tutaj bardzo wiele też można opowiedzieć zupełnie innej perspektywy też na to inaczej popatrzeć to znaczy przed przede wszystkim ludzie często udają innych niż są naprawdę to znaczy prezentują się w sposób odmienny, zwłaszcza w początkowej fazie in znajomości nie tylko matrymonialne, ale też nie wiem biznesowych zawodowych różnego rodzaju et Cetera, a więc i nie ma powodu, żeby byśmy dysponowali jakimś znaczy, żeby nas rozliczać z tego, że nie dysponuje jakimś niezwykle rozbudowanym radarem, który nam pozwala prawda wykryć, że ktoś akurat jest zupełnie inny niż mówić, że jest to znaczy, że prezentuje się jako osoba łagodna sympatyczna i lubiąca zwierzęta n p . a później okazuje się, że nie cierpi zwierząt jest agresywne i nie panuje nad sobą, a po drugie, istnieją różne inne konteksty, które determinują te ten sposób, jakby wchodzenia ludzi relacje z innymi ludźmi kontekst klasowy pewnego środowiska, w którym się funkcjonuje np. całego zespołu przekonań co do tego jakby to w jaki sposób te relacje między ludzi powinny wyglądać co jest ważne co się powinno brać pod uwagę et Cetera et Cetera i innymi słowy taki wybór, który my możemy rozpatrywać właśnie w kategoriach włącznie indywidualnej psychologii ma cały szereg różnych innych poziomów wymiarów kontekstów, które też z nim odgrywają rolę i i to co jednostka być może przeżywa jako właśnie swój indywidualny taki, że emocjonalne racjonalne zespół uzasadnień dla tego co sama Robinowi za wysoką końcową fazą tylko co go nie zapominajmy, iż jest to konieczne, żeby w ogóle na ten temat rozmawiać o tym, że poruszamy się cały czas w obszarze jednak tego co nie jest świadom to znaczy, że ktoś, kto tak robi to nie robi tak po zakłada, że tym razem będzie źle robi sobie krzywdę po prostu siebie tak wybiera tylko właśnie, jakby coś go pcha w stronę czegoś, czego też jak może nie zauważać inny nie rejestrować, jakby podtrzymuje też jego nadzieje na zmianę to znaczy to są rzeczy, których współwystępują ze sobą jeśli zdefiniować nieświadomość jako kultura w środowisko kwasowość wszystkie narracje, które w kulturze funkcjonują tak dalej no to wtedy jesteśmy bliżej tutaj wspólnie z dnia naszego modela, ale to znowu bardzo problematyczna nabył wtedy też nie sposób uniknąć sytuacji, w której albo dyskursu, w ramach którego który ma tutaj bardzo krytykujemy takiego, że np. dlatego właśnie mówię, że bardzo trudne jest rozmowa na ten temat, czyli dostrzeżenie być może pewnych mechanizmów albo myślenie o nich w zdolność w ogóle pomieszczenia jak pewne rzeczy się w obrębie kultury arabskiej psychologii indywidualnej wyprodukują od tego, że n p . to, że ktoś n p . nie jest w stanie dokonać jakiegoś awansu społecznego nie jest wyłącznie jego winą i to, że jest, jakby funkcjonuje w obrębie no bo teraz mamy taki dyskurs, ale wciąż bardzo silnie obecny o takim jak właśnie indywidualistyczny Osamu stwarzaniu się i t d. no to tutaj, by było także na dowód w tekście wpisuje całkowicie tę opowieść taką neoliberalną noże jak komuś się coś nie udało to znaczy, że po prostu on tego nie chciał albo się niewystarczająco postarał, żeby przestają być uwzględnione te warunki zewnętrzne to tutaj jeszcze 1 aspekt wydają się tak w tej chwili pomyślałem, który także się od zła w naszym tutaj w naszej rozmowie i też w tym coś co ja mówiłem się odezwał nie nieświadomość może tutaj zadziałała właśnie to znaczy rodzaj takiego właśnie obchodzenia ofiary bardzo delikatnie dookoła, byleby tylko nie sformować takiej myśli, która może zasugerować, że w, jakim sensie ona czy w niej działa coś czy jakaś mniej lub bardziej świadome intencjonalne szczyt czy jeszcze coś innego jakaś siła, która ją z dnia w tę sytuację wikła tunelem na poziomie mechanizmu społecznego to w butelce problematyczna, bo to, że np. reprodukuje się określonym w struktury społeczne przynależność do określonej grupy społecznej i t d. to nie jest rezultat z jak po indywidualnej psychologii, chociaż ta indywidualna psychologia może być z tym skorelowana z dna Inter i tutaj oczywiście nasuwa się od razu takie skojarzenie z pewnymi formami radzenia sobie z cierpieniem charakterystycznym dla narodu polskiego to, że cierpienie n p . ma określony status moralny, który bywa bardzo wysoko cenionych jedno tutaj tutaj wkraczamy na teren niezwykle problematyczne i wrażliwe w sensie polityczny skandal, że UE, bo zaczynamy właśnie zastanawiać nad statusem ofiary w dzisiejszym świecie ofiary szeroko rozumianej na kogoś to po prostu doświadcza jakiegoś rodzaju opresji przemocy i t d. albo albo sam się tak opisuje, ale i autorzy takiej książki doradzał w wyk Tim Good Culture Majchra, a gra się z sex Toys and New Culture w Polsce brzmi jej tytuł, czyli nowe narodziny kultury ofiar znicze czy kultury ofiary mikro agresję bezpieczne przestrzenie i nowe wojny kulturowe 2 amerykańskich socjologów ta książka napisało brat LEK-AM BL idzie sam Manning mówią, że my wkraczamy współcześnie w kręgu kultury zachodniej na razie na jej obszarach o jakimś sensie peryferyjnych, a zarazem mainstreamowych paradoksalnie, bo to się to zjawisko, które nie opisują, które dominuje na amerykańskich uniwersytetach ale, ale ono zatacza coraz szersze kręgi także w dyskursie publicznym myślę w Polsce wszy się jakoś tam pojawia, które oni nazywają właśnie narodzinami nowej kultury moralnej kultury ofiar opowiadają o ostatnich kilkuset leciała kilkuset leciu ostatnim w kulturze zachodniej myśmy najpierw kultu i 3 właściwie takiej kultury moralnej 1 opartą na honorze to błoto cała jak z pojedynkami kultura właśnie z kimś takim etosem rycerza wojownik faktoring ważne jest także w wale ziemnym nie tak kultura godności, która jeszcze do niedawna była szeroko rozpowszechniona jakoś te 19 po dwudziestego godność to jest właśnie dwudziesty wie jak kultura godności to jest dwudziesty wiek to jest także cały ten ruchy emancypacyjne emancypacja kobiet z Afroamerykanów na czas w stanach Zjednoczonych i t d. mówienie z poziomu godności własnej też takie przekonanie, że nikt nie może mnie w istocie skrzywdzić obrazić Bojan niosą w sobie właśnie pewną wewnętrzną wartość, która jest nienaruszalna w jakim sensie jest nią moja godność broń nie jest za pomocą instytucji to znaczy za pomocą mu jurysdykcji i po prostu zagrać cecha charakterystyczna kultury ofiarni czy właśnie tak wczoraj po to, ciekawe, ale oczywiście w kulturze godnościowej też mamy ten trend ten wymiar nie, ale że, jakby bronił za pomocą pewnego systemu wartości, które jest jako silni Wembley jest jakaś jakiś konsensus co do jego ogniwem statusu prawnego i t d. i na pewno domaga się uznania dla mojej, jakby wartości domagam się prawa do głosu wraz z Turcją realizacji mojego wieś Momo mojej nie wiem podmiotowości jako rocznie, czyli chodzi o walkę oprawa no tak no tak to jest taki właśnie jak rozumiem, że ruch w kierunku właśnie emancypacji mali i wolności godności i tworzenia instytucji, która to zabezpieczać tak natomiast współcześnie te zjawiska, o których mówimy, o które oni nazywają mianem kultury ofiarni czy, a i no właśnie polegają w ogromnym stopniu na popiersie definiowania siebie w kategoriach bardzo daleko idącej wrażliwości na różnego rodzaju opresja i po tak to pojęcie mikro agresji jest tutaj bardzo istotna próbujesz je mają określić na pewno taki przykład, która nie podają w książce zresztą podane przez TK, który ciągle jest twórcą tego tego określenia to jest przykład, kiedy n p . biała i Stuart de SA to jest ciek pochodzenia azjatyckiego zwróciłam uwagę w samolocie, żeby tam nie wiem zapiąć pasy 3 czy coś takiego, a Stambuł za głośno też zachowywał była ciężka sytuacja nie to jest już interpretują wszystkim rodzaj opresji bez presji, bo mamy reprezentantkę uprzywilejowanej większości i reprezentanta mniejszości więc, jakby rodzaj takiego postępowania z tej pozycji wobec niego jest już przykładem właśnie taki mikro agresji to nie jest wprost wyrażone rasizm tylko jest to właśnie bardzo zakamuflowana mała niby nieznacząca forma, która jednak jest przez niego odczuwalna, czyli zakwestionowanie w ogóle relacji władzy w tej sytuacji w relacji z autorytetem no tak szeroko rozumiejąc albo, próbując rozciągnąć na różne inne zjawiska albo właśnie relacje typu jak jesteśmy w samolocie no to tam obowiązują określonego rodzaju zasady reguły i tutaj załoga samolotu reprezentuje w pewnym sensie te normy to znaczy jak Balbo stara się o to, żeby dba o to, żeby one były wspomniane widoku to jest już podważanie czyjejś jakiegoś czyjegoś prawa tak no tak, zwłaszcza że tu jestem kontekst jeszcze właśnie owej białej stewardesy i dziś to koszty są uprzywilejowane tak no i autorzy oczywiście był u mamy tutaj całą taką rozwijającą się na kampusach uniwersyteckich na kulturę, która polega na tym, że młodzi ludzie, bo to zazwyczaj dotyczy młodych ludzi nie w sposób bardzo drobiazgowo analizują wszelkiego rodzaju informacje o gesty posta w komunikaty, które przychodzą do nich ze strony innych osób, zwłaszcza właśnie profesorów tych, którzy cieszą mnie cieszą autorytetem, jaki mają władzę co teraz i 5 i starają się jak najsilniej podkreślić ten aspekt bycia z opresji malowanym bycia ofiarą trwają swoiste wyścigi na to kto jest w ogóle bardziej z presją nazwany tak piszą ci autorzy znowu oni się bardzo starają też nie pisać od cen nie tylko to tylko to po prostu rów no w formie takiej takiej relacji z PiS zorganizowali w realizować podają przykłady jakiś wystąpienie, które chcą, by gotowane albo oprotestowywane przez studentów, w których zazwyczaj jakaś osoba mająca poglądy babcia konserwatywna albo nawet klasycznie liberalne nie takie radykalnie lewicowa jak zazwyczaj przedstawiciele tych nabytych PET to tego zjawiska, o których mówimy w ogóle sam kontakt z przekonaniami, które są inne niż przekonania o 2 młodych ludzi w nich już wywołuje reakcje bardzo intensywną emocjonalną uważają, że w ogóle zetknięcie się z takimi poglądami jest źródłem traumy, więc organizują tzw. sejf Space jest właśnie często towarzyszące tym wykładom jakichś osób, którym się nie zgadzają się można pójść tam jest woda jest psychoterapeuta można się położyć posłuchać muzyki jakiś łagodnej tak, by się z tej traumy jakoś wyleczyć jego się od czynić no w każdym razie tutaj chodzi o to mówiąc w skrócie, bo można długo opowiadać i wiele przykładów dawać im, że w w jakimś sensie ta pozycja ofiary to świadczy ścieżka wiąże też z politykami tożsamościowy mini, czyli sądzą właśnie narracje emancypacji różnych grup społecznych autorzy podają takie przykłady jak impreza w jakimś domu studenckim na 1 z czołowych amerykańskich uniwersytetów organizowana przez środowisko LGBTQ tamtejsza, z której zostają wyproszeni 2 biali geja, dlatego że biali geja już są traktowani jako właściwie mainstreamowe grupa, a presja mająca reszta, a i tam jest podanych wiele takich różnych tożsamościowych auto definicji wobec, których właśnie czy w odniesieniu, do których Białek jest już na dobrą sprawę reprezentantem ne reprezentantem na dominującej większości, dlatego że jest mężczyzną oczywiście, że jest biały co rano idzie to w każdym razie o to, że dąży się dąży się do osiągania pozycji ofiary to właśnie wszystko się traktuje w kategoriach opresji agresji et Cetera i ta pozycja ofiary jest nie negocjowano to znaczy jak już jesteś w tej pozycji już osiągniesz stan status ofiary to jest to to właściwie masz zawsze rację to każdy, kto się sobą nie zgadza w dowolnej sprawie jest opresja możemy, ale jest kimś, kto moralnie w sposób naganny postępuje i jest właśnie sprawcą przemocy nie jest kimś obraz ma odmienny pogląd w ogóle odmienny pogląd jest wyrazem opresji wobec tych właśnie zazwyczaj bardzo mniejszościowych grup, które opresja nowa nasze czują to jest rzeczywiście zjawisko niezwykle rozwijające się dochodzonych dochodzi do tego, że nawet ludzie sami prokury ją różne formy takiego dnia takich aktów agresji wobec siebie przed jest taka pani profesor, która sama sobie zniszczyła samochód przyjechała na jakiś wykłady w jakimś, gdy zarządzający przy napisała jakiś taki, że nic mi się w to wierzyć od, a więc bez dobrze udokumentowana ona tam została zawieszona w związku z tym ciężko było na monitoringu i t d. niedawno była przybył przypadek aktora jakiegoś takich serialowego amerykańskiego, który wynajął ludzi po to, żeby go napadli i wznosili wobec niego rasistowskie hasła ale, ponieważ sądził, że właśnie tego rodzaju opresja wobec niego zastosowana pozwoli mu np. awansować jakoś ze swoją rolą i stać się bardziej popularnym stosować takie oczywiście formy od skrajnie niemal karykaturalne, które też zarazem odciągają często naszą uwagę od realnych problemów cóż mówi od siebie od realnych problemów realnej przemocy także właśnie realnego rasizmu tak dalej natomiast to rzeczywiście mówiliśmy o tej władzy już kończę ten przydługi wywód to rzeczywiście jest ten rodzaj paradoksalnego i pokazany paradoksalnego uprzywilejowania pozycji ofiary to znaczy, że w dzisiejszej kulturze ofiara jeśli się w jaki sposób zdefiniuje specyficzne jest poza dobrem złem Asi to znaczy jej i ma ma wszystkie prawa może morze morze, jakby dyktować wszystkie warunki to jest paradoksalne w tym sensie, że właśnie istnieją takie obszary tej kultury, w których ofiary są kompletnie nie widziana, w których jest potworna przemoc więc, jakby w tym sensie poruszam się na bardzo wrażliwym terenie, że na bardzo łatwo tutaj wylać dziecko z kąpielą albo 1 jedno albo drugie tak właśnie to jest bardzo problematyczne obszary natomiast to co ty powiedział, że to co pisały też w pewnym sensie ilustracja w pewnym sensie, bo tutaj trzeba być bardzo ostrożnym ilustracje właśnie pewnego rodzaju mechanizmu, który pod powoduje waloryzowana nie ERM takie pozytywne tego od sytuacji, w której się jest w jaki sposób w roli osoby podległej, tudzież cierpiącej, tudzież jakoś z depresją nazwanej i t d. to jest właśnie taki mechanizm w pewnym sensie pacyfistyczna to znaczy od tej pokazuje, że pewną stawką tego jest jednak na pewien rodzaj korzyści no w tych skrajnych przykładach, które rzeczywiście są karykaturalny, który podałeś nocie intencja jest taka, żeby zyskać ten rodzaj daniny uwagi i t d . i tutaj oczywiście właśnie test skrajnej karykaturalny przykład natomiast natomiast w samym mechanizmie takim psychologicznie my to jest ten rodzaj sprzężenia np. doświadczenia opresji typu run dziecku zwracano na dziecko zwracano uwagę tylko wtedy, kiedy chorowało i było cierpiące, że pewną wtórną gratyfikację jest to, że na dobrze mogę chorować cierpieć mleko też osoba dorosła, ale dzięki temu zyskuje pewien rodzaj uwagi uważności ze strony innych to jest mój jedyny sposób na to, żeby to zrobić znaczy nie jest także jestem zły, że sekrety taka straszna prowokacja tylko po prostu właściwie nie nauczył tak tak mi się kojarzą relacje SLD tak tak ważne są zbudowane z moim przeżyciom i że nie mogę np. dostać uważności za to, że jest niedobrze, bo sobie świetnie radzą też taki mechanizm być może jakimś sensie charakterystyczne z tą ostrożnością, ale wracając do tego co ty powiedziałeś no to otwiera nam po prostu, bo też bardzo ciekawe zjawisko, ale otwiera przed nami obszar tak problematyczne może się w pewnym sensie, bo jego filmowe to znaczy, że bardzo łatwo jest tu zostać uwikłanym w pewien rodzaj właśnie tej dynamiki gry i władzy i tak go jakiś ślad jest 1 ciekawa rzecz taka opcja terapeutyczna, bo jest też książka, na którą akurat właśnie Manili Kam dalsze powołują intensywnie książka tak od Miękowa Marka May and to jest książka Johna Tomasz Hajto od tego czy kot prawego umysłu takiego psycholog dyskryminacja psychologów z konserwatywnych czy gremiach akademickich tak tak chodnikowa Marka May and Grek Lukjanovs Donatan Chalid i oni tam piszą to, zwłaszcza high-tech może tym zajmuje w taki sposób bezpośrednim że to właściwie ta kultura strata ta kultura ofiar Znicza wykształca w człowieku te wszystkie nawyki i jakby w, jakim sensie esencja nie wciela wszystko to, czego właśnie w psychoterapii w szczególności oni siedzą w chacie zajmuje czy pisze tam obchody raki poznawczo behawioralnej, czego się stara człowieka właśnie od uczyć to podejście terapeutyczne to znaczy koncentrowania się na takich właśnie nie nie drobnych sygnałach nieustannej samoobserwacji i inni przylegania do swoich myśli i interpretowania każdego zachowania cudzego o jak najgorzej jako wyrazu właśnie złych intencji et Cetera w takim treningu terapeutycznym nazwijmy to właśnie uczymy się nie koncentrować na drobnych rzeczach, które nam coś zaburzają właśnie mentalnie izolować się drugiego człowieka i zrozumieć, że nie każde z jego strony nie wiem zachowanie, które możemy nawet odebrać jako jakoś się opresyjna właśnie wiąże się z tym rząd intencjonalne sposób chce nas presję na płacz i t d . tak dalej, że to jest po prostu rodzaj takiego wtłaczania człowieka właśnie nieustanne za te ptaki zatapianie się w sobie wrażliwość niebywałą i ciągłe koncentrowanie się na tym, że ktoś inny na pewno chce zrobić mu krzywdę wyznało poruszamy się na takim na tej cienkiej granicy pomiędzy tym co ty popisały się ku jakąś formą np. umiejętności przyglądania się sobie i rozpoznawanie w sobie pewnych mechanizmów po to, żeby móc w sposób powiedzmy, że umownie w cudzysłowie konstruktywne nawiązywać relacje z otoczeniem, a tym co jest rezultatem tego, o czym tutaj czasem mówimy i co ty krytykuje i co moim zdaniem jest zjawiskiem jakoś przełożonym, a zarazem odrębnym od psychoterapii praktyki psychoterapia ku takiej, czyli kultury terapeutycznej ponieważ, gdyby narracja związana z byciem też, jakby tą kulturą ośmiornicą, o której mówisz no można jak można ją w prosty sposób, by wyciągać albo może być prostą rezultatem tzw. kultury terapeutycznej kultury wyznania, ale rzeczywiście ma z tym na pewno związek aktorki to znaczy kultury, w której po prostu wynajem swoje cierpienie i w związku z tym mamy zyskać jakiś rodzaj statusu i t d. to jest oczywiście bardzo problematyczne jak to mówiono, bo jest też obszar, gdzie jest to realne cierpienie, gdzie jest realny bycie ofiarą przemocy i gdzie po prostu właśnie przez to, że te kategorie zaczynają się tak lubimy ze sobą mieszać łączyć coś staje nawet na poziomie do funkcjonowania społecznego bardzo kłopotliwe, bo bardzo męczy w sumie w zasadzie mam wrażenie, że słusznie wyrażała się obawy przed kilkoma tak tak, ponieważ ja mam z tyłu głowy to co jest być może najbardziej w tym momencie to trudne, jeżeli chodzi o podjęcie dyskusji, czyli torze przy całym moim szacunku i uznaniu dla zjawiska, jakim jest ruch mitu, którego absolutnie nie zamierzam krytykować no to on odsłonił po prostu rzeczywiście bardzo wiele obszarów którymi, z którymi my na poziomie społecznym na poziomie instytucjonalnym politycznym, a nawet psychologicznym jesteśmy w stanie sobie w ogóle radzić i skądinąd takie Teo LT ten sposób myślenia o mitu, jaki Nike zwraca uwagę to znaczy też rodzaj pewnej Kret krytycznej refleksji nad tymi zjawiskami, które tam funkcjonowała, które niekoniecznie były korzystne w pod rozmaitymi względami no też zaistniał były teksty nie masz GSM n p . w Polsce Agnieszka Graff też na ten temat mówiła i pisała więc, jakby tu najgorzej najgorsze jest to, że się od razu wpada w ten dualizm to znaczy, że obecnie za albo przeciw w ogóle nie ma innej opcji właśnie dlatego się tak pojemna ja wiem no ale to jest właśnie rodzaj takiego nie chciała, wzorując się nad tym zastanowić przyjrzeć temu inie rozstrzygać winien orzekać jednoznacznie, że tu jest taka albo tak, ponieważ przemoc realnie istnieje cierpienie ofiar realnie istnieją uważam, że to bardzo problematyczne, że to powinno być nazywane, że ten należy walczyć natomiast myślę, że to co go nie powiedział też charakterystyczne dla tej kultury orzeczniczej co się zmieniło, ale to nie jest zmiana, która wynika też właśnie jakiś złych intencji konkretnych ludzi tylko z pewnego przesunięcia systemowego jest to że, o ile w ramach ruchu emancypacyjne ach, jeszcze było jakiś taki był jakiś horyzont albo powołanie się powiedz można pewne możliwości budowania instytucji jako wspólnych wartości, czyli tego, że walczymy o pewien rodzaj upraw i t d. tak chcę teraz ta walka nie odbywa się w obrębie pewnych struktur społecznych, które jednak mają pewne on na pewno jakoś skodyfikowane dynamika tylko odbywają się za pomocą nowoczesnych technologii, czyli tak naprawdę po prostu zostają rzucone, by tak naprawdę ludowi w cudzysłowie do poddania analizie wideo to będą do takiego idą do oszacowania a kto jest winny, kto nie jest winne i t d. w takim sensie, że po prostu, że teraz takim zbiorowym recenzentem stała się po prostu masowa publiczność i że właściwie nie dysponujemy narzędziami które, które mogą rozstrzygnąć to znaczy, które mogą dawać jakieś poczucie oparcia w obrębie tego i to jest chyba właśnie charakterystyczne dla tych kultura wcześniejszych ty mówisz no tak naprawdę tak szybko ten przykład z tymi osobami homoseksualnymi, które poszły do tematu imprezy, gdzie zostały z nich to te nawroty sytuacje, w których one zostaną z niej wyrzucony, bo prawdopodobnie w ich świadomości nawet nieprzewidywalna to znaczy, że to mnie, że nie nie ma jakiegoś kodu nawet takiego nie jest ona właśnie jest dużym stopniu uznaniowe to znaczy wiesz oni się oczywiście nie spodziewali, bo postrzegali siebie jednak jako przedstawicieli mniejszości, która jest, która jest opresją nowa na prawda natomiast okazało się, że nie są wcale i nie było tam dyskusji to znaczy tam taki rodzaj mógł zdefiniowania kogoś jako opresja rak kończy dyskusję to znaczy ty już to jest kolejny element, który na, które uwagę zwracają też autorzy też w tych tekstach różnych namówiliśmy czy mówiono na ten temat noże, że rzecz, że tutaj już już nic nie zrobisz już nic nie zrobisz są tam przypadki też osób, które o, które 1 profesora z GI la skądinąd z Ros Uniwersytetu Yale zapomniałem nazwiska greckie nazwisko jego żona i spotkała była tam jakąś inną osobą, która koordynowała jakiś tam działania studenckie skrytykował, ale jakiś 1 strój na chętnych na halę indeks pamiętnym sali tam się zrobi jakaś potworna sera właśnie w zupełnie absurdalne oni prawie zostali zmuszeni do tego żeby, żeby ten Uniwersytet opuszcza nazwa odwołana z tego stanowiska jakieś dzikie demonstracje tych studentów oczywista akty agresji też wobec nich wymierzone na nowo tutaj też jest coś takiego, o czym znowu autorzy w książce piszą, że rzecz, że jak i jeśli w sposób taki arbitralny staniesz staniesz się w swoim przekonaniu ofiarą opresji to w zasadzie może dosłownie ograniczony sposób stosować przemoc, dlatego że z definicji nie stosuje aż to znaczy ci, którzy sobie taki status przypisują znowu pamiętajmy, że my tutaj mówimy o dobrze sytuowanych materialnie młodych studentach z wielkich amerykańskich uniwersytetów, którzy naprawdę są Super sytuacji życiowej i nikt nie robimy żadnej krzywdy jak tak mówisz nie i nie są jesz pewnej formy dyskryminacji pewno, gdyby nie teraz usłyszeli to za kwalifikowani był niejako jako jako kogoś kto, kto posługuje się o straszliwym dyskursem przemocą wybranie, ale jak naprawdę rzeczywiście na to tak spojrzę trochę zboku rzekł się tak mówi to też tam jest jakiś rodzaj takiej no dobrze, ale mogę na to pozwolić, bo nie prowadzą do badań naukowych tylko w formie pewnej publicystycznej występuje, więc wyrażam też swój stosunek, które mam do tego zdecydowanie negatywne, bo wydają się, że to jest zjawisko bardzo niepokojące w tej formie, o której mówimy, ale właśnie mamy do czynienia z ludźmi, którym naprawdę nie dzieje się krzywda trener co narzekać, że ktoś jest uprzywilejowany nie oznacza, że nie cierpi i nie, ale ja nie wierzę że, że rząd cierpi czy nie tylko, że właśnie sytuacje, które oni definiuje jako sytuacja opresyjna są po prostu nieznaczące to znaczy to jest rodzaj takiego takim wrażliwości posuniętej do granic absolutne, która polega na tym, że jeśli ktoś stawiać jakąkolwiek granica to znaczy ktoś ma być trochę inaczej niż ty byś chciała n p . to jest od razu powód do wielkiej histerii no bo tak to realnie wygląda no i albo jak jest ktoś, kto nie każe czytać książki wieża o tobie, że nie chce Maćka albo ocenia swoją pracę sama forma oceniania pracy jest też postrzegana jako wyraz autorytaryzmu kultury i patriarcha list mówi tak dalej i t d. jest coś tak naprawdę absurdalne sytuacje, które właściwie wszystko wiesz mówi się takimi zasługami potocznie nazywanym wylewaniem dziecka z kąpielą, czyli że właściwie jak tę słuszny bunt przeciwko pewnym mechanizmom, które są opresyjnej destrukcyjne zamienia się w pozbywaniu się wszelkich powiedzmy, że Mn granicą norm w obrębie, których możemy się poruszyć co jest też bardzo problematyczne absolutnie jest to takie też odrzucanie jakichkolwiek ograniczeń to znaczy jest to w gruncie rzeczy bardzo agresywna reakcja na to, że rzeczywistość stawia opór w jakimś obszarze albo inni stawiają opór dostają dostaje się do ręki bardzo potężne narzędzia korzystające właśnie z tego całego arsenału środków nie wiem emancypacji de konstruowania pewnych obszarów właśnie przemocowych w kulturze pomp pomoc realne niesionej ofiarom przemocy i t d. po to, żeby swoje drobne frustracje zagospodarować i to jest to jest nie niepokojąco pod wieloma względami także, dlatego że właśnie MF, o czym już mówiłem bagatelizuje realną przemoc to znaczy na to też za samą wagę przy przy przy mitu Tomasza k z Senatem o tym, pisała bodaj może także, że pomiędzy jak życie traci, jakby rozróżnienie pomiędzy uczniami czy traci się kompletnie poczucie jakiejś skali, na której to akt różnego rodzaju opresji pomiędzy zdolnością do reagowania n p . na pewien rodzaj powiedzmy, że werbalnego o braku elementarnej ogłasza akcję trzeba jakoś tak, by ująć, a tym, że atakom przemocą, która może przybierać postać skrajne to znaczy że, ponieważ test na takim kontent continuum to tracimy jakieś poczucie proporcji, ale wracając to taki bardziej jak do takiego wymiaru indywidualnego to jednak to jest też oznaka pewnej wydaje mi się, że bezradności i przerażające jest dla mnie konkluzja tej naszej rozmowy bo po to, tak, jakbyśmy stracili trochę narzędzia do tego, żeby jakiś zbiorowy sposób też różnego rodzaju trudności rozwiązywać niestety leży właśnie w jakiej jakaś forma powiedzmy, że biernego oporu metaforycznie mówiąc znowu jakoś tak mam wrażenie że, że po prostu to jest takie nie wiem czy stąpanie po kruchym lodzie każdy z akt i tutaj się wypowie to jest jakoś się nad formą nie uznania czegoś może jakoś tak zabrnęła dziś w taką stronę, która się pokazuje, że nie mamy poczucia sprawstwa i tych z pytaniem oczywiście do głębokiego namysłu, skąd się to wzięło czy coś co można robić raz go nie rozstrzygniemy nie odpowie na te pytania, ale na pewno będziemy wracać do tego tematu no bo to jest temat rzeka rzecz jasna, że czasem dziękuję tymczasem dziękujemy jeszcze raz czynimy zastrzeżenie, że bynajmniej nie chcemy niczyjego cierpienia nie nas kredytować absolutny Bartosz Dombrowski wydawał te audycje, a my zachęcamy też do pisania na, a teraz nasze wewnętrzne konflikty małpa to krok KSM do osuszania, gdy usłyszy podcast psychoterapeutyczno Fides Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA