REKLAMA

"Sąd postawił się w roli sędziego we własnej sprawie"

Analizy
Data emisji:
2019-04-03 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami stój ponadto mecenas Michał Hara główny specjalista w zespole prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry los jest dwukrotnie podkreślał słuchaczom, że będziemy się zajmować 2 przegranymi Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślam to było oczywiście chce wzbudzić Słupca zainteresowanie słuchaczy, ale rzeczywiście tak jest dzisiaj Sąd Najwyższy opublikował komunikat dotyczący orzeczenia w sprawie Rozwiń » skargi nadzwyczajnej właściwie 2 skarg, które złożył Rzecznik Praw Obywatelskich w imieniu obywateli w no i obywatele orzeczenia o ruchu oddalają obydwie skargi w, jaka to była sprawa ona jest skomplikowana czy możemy ją jakoś próbować przytoczyć tak byśmy zrozumieli my wszyscy nie prawnicy sprawa wydaje się skomplikowana, ale w zasadzie jest prosta mamy następującą sytuację osoby, która została skazana na karę pozbawienia wolności i to jest taka została zawieszona albo zostało ich wykonanie zawieszono albo została warunkowo przedterminowo zwolniona w każdym razie nie odbywa karę sympatyków była to osoba warunkowo przedterminowo zwolniona w tych połowach warunkowym przedterminowym zwolnieniu ruch zostaje wydany wobec niej kolejny wyrok skazujący i w tym wyroku skazującym sąd skazuje to osoby na karę też pozornej wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, czyli sąd tylko lekko późniejszej drugiej sprawie stwierdził, że jednak występują przesłanki stoją podstawy, żeby ta osoba nie musiała od razu do więzienia, że może jest szansa żona się poprawi, że wyciągnie wnioski z tego pozwolenia już będzie dalej popełniać przestępst w natomiast o obowiązek obowiązujący wcześniej system prawny w stanowił, że w takiej sytuacji ich ten poprzedni wyrok, z którego została warunkowo przedterminowo zwolniona musi zostać wykonane i wydał on w pełni tak Witosa musi wrócić do więzienia czy to on być do końca tę pierwszą karę tak w alei tutaj sąd nie widzi możliwości żadnej decyzji nie mógł przyjechać argumentację drugiego sądu i stwierdził, że faktycznie są takie wskazówki, które mówią, że może to jest różnica okna zamykać przepisów wprost, że taką osobę czasu o tym, skierować do widza automatycznie jak i właśnie tam tylko tym brak możliwości podjęcia decyzji tak naprawdę ze strony sądu był królem konstytucyjnym podobną konstrukcję siedziała w kodeksie karnym w art. 75 i ten artykuł został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją w 2 i trudną decyzję, że w czasach, kiedy uznawaliśmy go za w pełni działający przez Trybunał Konstytucyjny do tak bez uściślenia natomiast ten przepis, który w, który stał się podstawą wniesienia skarg nadzwyczajnych z życia obywatelski światku 160 kodeksu karnego wykonawczego był bardzo analogiczne zasady, bo dokładnie taka sama skutecznie dotyczyła innego innej sytuacji warunkowego niewykonywania kary i załogę decyzji właściwy pobierz na tym, że w tamtym, czyli niekonstytucyjny o tym, też raczej można, by przyjąć jest niekonstytucyjny, bo ma ten sam mechanizm sędzie spore możliwości oceny tylko musi automatycznie zarządzić wykonanie tej kary w ale nie można było skierować tego wpisu Trybunału Konstytucyjnego, bo on został zmieniony w międzyczasie już tak w tym brzmieniu, który był podstawą wymiaru odroczenie wykonania kary wobec tych 2 panów już nie obowiązywał w takim samym brzmieniu i trasy zjazdowe teraz sąd może porażać podjął decyzję o rondzie, ale nie można nie można zaskarżyć tego przepisu w tamtych dni, bo już obowiązuje w ustawowym, ale konstytucyjnie to wprost wyłącza dlatego tutaj można było w nich tylko taką skargę nadzwyczajną i to właśnie z tych celów tych 2 sprawach została wniesiona skarga nadzwyczajna, żeby uchylić orzeczenie, które zarządzało wykonanie kary, by zrezygnować z Pomóżmy jasno wyjaśnił, że z celem skargi nadzwyczajnej jest naprawa sytuacji bardzo konkretnych osób nie tak jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego zmiana przepisów czy uchylania przepisów, czyli aż z Lechią trochę nie musieli odbywać karę więzienia, którą automatycznie są muszą nałożyć ze względu na cele sugerował przez rzecznika niekonstytucyjność tego przepisu numerki to, żeby sąd mógł mu po prostu ocenić czy trzeba czynić to świadczy o tym czy oni powinni byli już do mierzenia się to z tego lecznicze przesądzał zjazd natomiast chodzi o to, żeby sąd mógł wreszcie dokonać oceny, a nie był zmuszony został do tego, żeby taką osobę do mierzenia spoty z kierowców no i przegraliście podwójnie dlaczego, bo sąd nie uwzględnił naszych argumentów sąd stwierdził, że rząd w płaszcze wniosek został jak to sąd w najwyższy w komunikacie stwierdził z skonstruowany niewłaściwie w tym czasie starosta z Ustronia właściwości bardziej jako wniosek do Trybunału Konstytucyjnego niższego skarga nadzwyczajna, która właśnie powód za mało się odnosiła do tej indywidualnej sytuacji tych poszczególnych osób, że była zbyt ogólna w alei tu proszę wyjaśnić, czyli jak pan myśli, czego oczekiwaliby sędziowie Sądu Najwyższego, że to w rzecznik powinien był powiedzieć to są przyzwoici młodzi mężczyźni kara więzienia byłoby dla nich, ale nie ma bolesna igły czy jak rozumie oskarżenia to młodziutkie narzędzie dla wielu jeszcze kontrowersyjny n p . dla mnie jest pytanie jak co jak z nią postępować w takim razie co co zrozumiał rzecznik zrozumiał już raz tego orzeczenia nie o to chodzi, że dlatego tej trudno było taką indywidualną argumentacji przestaliby chodziło o to rzecznika vis Zamość oni poszli do więzienia w tym nie poszli do więzienia po diagnozę tego rzecznik nie przesądzało w swojej skardze nadzwyczajnej chodziło o to, żeby uchylić orzeczenie, które poddane zostały na podstawie przepisu, który potrafi rozpędzić był niekonstytucyjny koni niż z dniem nie można do tego, bo formalnie stwierdzić, iż po prostu to orzeczenie wydane na podstawie niekonstytucyjnych PiS było uchylone i ewentualnie East News niedosłyszy zatarcia czym sąd mu to ponownie ocenić, ale cały koncept skargi nadzwyczajnej wtedy, kiedy proboszcz rodziło się wprowadzało w z hukiem głoszą rzeczywiście to był taki, żeby naprawiać krzywdy i być może są one Sąd Najwyższy uznał rzecznik niedostatecznie chce naprawiać krzywdy, bo chcę tylko wznowić procedurę, ale być może za chwilę znów skierować tych mężczyzn do więzienia, a nie walczyć o ich US z złamane prawa człowieka albo obywatela do sądu rozumiane prawa człowieka jeśli sąd orzeka na podstawie niekonstytucyjnego przepisu to mamy nadal do czynienia z naruszeniem prawa do rzetelnego sądu, ale być może Sąd Najwyższy nie chce stwierdzeń, bo przecież rozumiem że, gdyby się przychylił do skargi rzecznika to tym samym trochę wszedł w rolę oceniającego konstytucyjność przepisów w bojach inaczej zrozumieć tak natomiast mamy w naszym stanie prawnym coś takiego jak oczywistą niekonstytucyjność, kiedy nie jest konieczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 1 z przypadków oczywistej niekonstytucyjności jest taki, w którym Trybunał już wcześniej orzekł o niekonstytucyjności identycznego lub analogicznego przepisu i tutaj Michelus jest taki skład i sąd orzekł o niekonstytucyjności przepisu tego w kodeksie karnym analogiczny przepis był w kodeksie karnym wykonawczym na podstawie tego właśnie przepisu została zostało zarządzone wykonanie kary wobec tych 2 osób w no dobrze to jak pan myśli, gdy są w czego wymaga sąd, lecz dlatego, że dzisiaj mówiliśmy m. in. śledzić wypowiedzi rzecznika Sądu Najwyższego, który stwierdził, że w bardzo bym wtedy czytam bardzo dobrze wszak sam rzecznik cytował Sąd Najwyższy bardzo dobrze, że skarga wpłynęła, pomimo że nie została uwzględniona to pozwala kształtować kierunek jak rozpoznawać skargi nadzwyczajnej jak oceniać przesłanki i w jakich okolicznościach uwzględni skargi zatem skoro tak twierdzi Sąd Najwyższy toczy rzecznik też wyciągnąć takie wnioski już teraz wie jak kula orientować w następną skargę nadzwyczajną wydaje się testowe przedwczesny wniosek naraziłoby go tak bardzo skrótowy komunikat został opublikowany na stronach internetowych Sądu Najwyższego i z takimi wnioskami trzeba będzie poczekać do pełnego uzasadnienia tych orzeczeń w no dobrze, ale z tego co dzisiaj padło i wynika, że zbyt mały nacisk położyli się na jakąś kwestię czy zadłuży na inną przyda się cokolwiek z tego wnioskować skarga nadzwyczajna jest dość specyficznie rzeczywiście pani powiedziała nowym środkiem trudno na razie wnioskować, iż definitywne kierunki na pewno zapoznamy się zostać w uzasadnieniu Sądu Najwyższego i na tej podstawie będziemy dalej działać tylko zaznaczyć, że do biura Rzecznika Praw Obywatelskich były setki wniosków o skierowaniu skargi nadzwyczajnej i no to są dopiero te, w których po raz pierwszy stary karnej rzecznik uzna, że faktycznie w tej sprawie ta skarga jest uzasadniona natomiast przesłanki wniesienia skargi jest testom dna ciągle młode w stanie prawnym jest jeszcze w UE podlega dookreślenie i doprecyzowaniu ton, w jakich sytuacjach można je nosić, w jakich nie i co należy w nich podkreślać fasoli i dlaczego nie, ale czy z tego co mówi wynika, że 1 z LM el w 1 z mniej elementów 1 z organów podmiotów, które definiują to gdzie są granice skargi nadzwyczajnej jest sam rzecznik to znoszą też przyjmują skargi i niektóre, uznając za właściwe do zajęcia się na inne, odrzucając też w pewnym sensie formuje ten za nową przestrzeń w no poniekąd tak jak każdy uczestnik tego postępowania podobne prokurator generalny oczywiście podobnie jak Sąd Najwyższy w Gazecie prawnej poniekąd wpły w na kształtowanie talent miał pan stworzyć taki prosty i instruktaż dla nas wszystkich, którzy nas właśnie czują się pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości to właściwie, jakie cechy powinna mieć taka w taki wniosek do rzecznika, w którym wnosimy o złożenie skargi nadzwyczajnej przede wszystkim należy mieć na uwadze to, że skarga nadzwyczajna jest Super nadzwyczajne środki, które przysługuje tylko wtedy, kiedy wszelkie inne nadzwyczajne środki nie mogą być zastosowane czy takie środki jak kasacja czy wznowienie postępowania dopiero wtedy w ogóle można rozważać czy skargę nadzwyczajną można wnosić, a ponadto Nobel tutaj dalszy plan musi być rażącym w tym wypadku to było naruszenie norm konstytucyjnych w Chinach, ale naruszenie przez kogo jest tutaj określone, że to wyłącznie chodzi o wyrok sądu i tam miało dojść do tego naruszenia czy np. działania policji prokuratury w Elanie z pełnomocników kogoś w ogrodzie to musi być wyrok sądu oskarża zwyczajności w nosie konkretnego wyroku sądu natomiast od rodzaju naruszeń może być różny może to być naruszenie prawa dokonane przez prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego czy zanim jeszcze sprawa trafia do sądu teraz to są sprawy indywidualne tak naprawdę bardzo trudno jest w tej chwili jakieś konkretne wnioski w Malezji są mity, bo mówimy o nadzwyczajnym narzędziu w, czyli takim chcemy być stosowane w bardzo konkretnych przypadkach, a jednocześnie jakże trudno uchwycić, jaka jest egoistą to dlaczego tak jest nic tak, bo to taki Super środek był niemały ugotowane na stanie prawnym konkretne środki na operację drugiego mocnego jeśli wyrok sprawa mostu może prosić naszego podważyć, wnosząc kasację wzrosnąć, ale te zasady są jasne ja wiem areszt ulega bardzo zagrożone jest już tylu dekad, a system prawny lata swego zwycięzcę absolutnie nowym stylu tak, ale nie mieliśmy nigdy wcześniej do czynienia w Polsce system prawny co chwilę potrwa to interesy konwencji z nią związane się ułożą rzeczywiście rzecznik raportuje o tym, że wpływają setki wniosków o złożenie skargi i z tego co pan mówi wynika taki trochę komunikat do dnia społeczeństwa, że możecie próbować, a może wasza sprawa zmieści się w tych jeszcze nie jasnych ramach, a wydaje się, że biuro rzecznika jest wręcz zalewane takimi sprawami, tak więc też taki trochę paradoks w kryzysie znaleźli tak sytuacja jest jest w miastach w tym zakresie w, zwłaszcza że dowód w związku z sytuacją życiową biura też musimy to tymi siłami, które mieliśmy tak powiem tylko zawłaszczyli dla dobra Rzecznika Praw Obywatelskich ograniczyć liczbę wpływających wniosków to nowe dno morza powiedzieli, że musi to być zakończona ścieżka, gdy tata taka podstawowa tradycyjna ścieżka sądowa nawet nie tylko podstawowe, ale również nadzwyczajne, czyli ich do kasacji musi albo już zablokowania możliwości kasacji dźwig musi dość, że są jeszcze jakieś ograniczenia, o których już teraz rzecznik może powiedzieć jasno, że żadną właśnie Mentel ta część wniosku ZOZ jest odrzucana prawie automatycznie dotąd w tej chwili nie jest w stanie takich przekrojowych wniosków tylko daje przesłanki są wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym stanu w Szkocji z możliwych jest ograniczenie czasowe wstecz 3 tys tych orzeczeń jest ograniczenie dotyczące wznoszenia skakać wyżej na niekorzyść też to też to ograniczenie nie są kwestią praktyki rzecznika tego głosu wynikają wprost przepisów ustawy o miasta czy nie grzeszy dodatkowych kryteriów nie jest absolutnie nie jest rzecznik nie nie zdradza dodatkowe ograniczenia, a czy wprowadzić jakiegoś rodzaju ewidencji tego jak i w jakim pcha, jaki charakter spra w jest najczęściej do sprawy karne za totalne największy największa pula wnieść sprawę SO le Mans większe pole wniosków tak jak to rozumieć, dlaczego to proszę wybaczyć Toyota corolla głęboką analizę jeszcze Niejestem wstanie się pokusić, ale czy rozwiąże może być także najwięcej wniosków dotyczy tych, którzy zostali skazani na karę więzienia uważają, że jest trochę nieporadnie bezprawnie gestu szef możliwe w Chełmku zobaczymy w rozumieniu czekamy Drezno Grzegorz lato z Doliny dzisiejszych 2 decyzji Sądu Najwyższego, chociaż tutaj rzeczywiście warto też sny na drugą dróg rozstrzygnięcie, które Sąd Najwyższy się podjąłby wskazać, czyli to on odrzucenie wniosku o oddalenie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich on o odroczenie tych rozpraw w związku z pytaniem prawnym wniesionym przez Sąd Najwyższy w izbie karnej w no właśnie o to już nie zapytałam, czyli o skład orzekający w tych 2 sprawa rzecznika rozumiem, że jest wątpliwość czy jest to zgodnie z prawem on wyznaczony skład, ale ten, kto to pytanie rzecznik został odrzucony to prawda że, gdyby teraz tutaj w sąd w izbie kontroli zwyczajny powołał się na art. 8 kodeksu postępowania karnego, który stoi za nie zrażać jurysdykcyjnego, a de facto ten sąd się postawił tak naprawdę w roli sędziego we własnej sprawie, a także, bo faktycznie są tam przy pisemnej przepis, mówi że sąd karny rozstrzyga kwestii taktycznej prawne, ale może to trudne do sytuacji, które przekonały sędziego w wydziale karnym Bystrego lekarz orzecznik ZUS wydał orzeczenie o niezdolności do służby orzekania z powodu utraty sił w taki sędzia mógł sobie, ale jestem sędzią karnym jak dokonywać ustaleń faktycznych czuje się świetnie będę dalej orzekał tutaj poniekąd coś podobnego uczyniła izba kontroli zazwyczaj gram rozumiem względem prawa czuje się świetnie, zwłaszcza wobec tego co jak i w jaki sposób funkcjonuje krajowa rada sądownictwa, bo to oni się koniec końców stoją w państwach dochodzi kończymy, gdy Michał Hara prawnik adwokat główny specjalista w zespole prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo dziękuję za zbrodnię ciasno czas i analiz dobiegł końca przygotowali dla państwa Macieja robimy to strzelecki realizował Adam Szurlej teraz czas na informacje, a po nich będzie mowa o Marty Perchuć-Burzyńskiej o najnowszej książce Marcina Wichy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA