REKLAMA

"Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową przeciwko przepisom, a nie praktyce"

Analizy
Data emisji:
2019-04-04 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzisiaj proszę państwa w analizach 3 tematy na koniec przyjrzymy się nowemu prezesowi urzędu ochrony danych osobowych mówi przyjrzymy, chociaż wiedzieliśmy, że to Jan Nowak jest jedynym kandydatem na prezesa urzędu ochrony danych osobowych i to rzeczywiście on tę funkcję teraz obejmie decyzją Sejmu przy zgodzie z Senatu natomiast przez ostatnich dni trwała ta procedura m. in. trwało również przesłuchanie tego kandydata na posiedzeniu Rozwiń » komisji sprawiedliwości w sejmie w jestem ciekawa w działach HR winna 1 na nowo poznaliśmy tę postać na ile pewne wątpliwości co do jego przynależności partyjnej co do jego kompetencji lub braku kompetencji prawniczych zostały rozwiane będzie z nami Wojciech Klicki z fundacji Panoptykon, który w tych posiedzeniach sejmowych brał udział i też inni zadawano LM w tym przedstawiciele fundacji Panoptykon też dawali kandydatowi pytania o tym, więc po osiemnastej 40 oczywiście też się przyjrzymy temu w co teraz znaczy co wraz z nowym prezesem, w jakich zmian możemy w polityce młodo się spodziewać po osiemnastej zajrzymy na Manhattan w nowym Jorku w le, który wprowadza opłaty za wjazd na część tej wyspy el kołdry kogo te opłaty obejmą jakich kierowców samochodów z dna, jakim jest w jaki sposób i przede wszystkim, jaki problem ma to rozwiązać o tym wszystkim po osiemnasty pozwalamy Jakub Dybalski z portalu transport publiczny PL, gdzie ta sprawa była śledzona w bok była to bitwa polityczna od początku w ale zaczynamy analizy od tematu, który wczoraj w tym wielu zaskoczył chodzi o rynki decyzję komisji Europejskiej, żeby rozpocząć procedurę przeciw naruszenie ową przeciwko Polsce studiu dr Piotr Bogdanowicz radca prawny i wykładowca na wydziale prawa i administracji w na Uniwersytecie warszawskim dzień dobry panie dr. George w kinie Relax, gdzie dobro państwa to zaczniemy od emocji czy ona wczoraj też zaskoczyła komisja tak przyznam szczerze, że tak, dlatego że ja MDM nie widziałem podstawy do rozpoczęcia do wszczęcia tego postępowania w związku z tym, że komisja tego nie czyniła to nie miałem wrażenie, że czeka na mnie wyrok Trybunału sprawiedliwości w 1 z tych odesłań prejudycjalnych, a sama już nie będzie kierować się mnie tej skargi na to poświęcić swoje stworzył swój swą myśl swoje stanowisko, dlaczego tamte postępowania miałyby komisja powstrzymywać czy jakikolwiek sposób nie naprowadza co ma namyśli i w lód mamy kilka pytań prejudycjalnych, które dotyczą Izby dyscyplinarnej i w ogóle postępowania dyscyplinarnego mamy przecież się pytanie prejudycjalne sędziego tulei mamy pytanie w sprawie w sprawie łowickiej mamy pytania inne 2 i odroczył w nim na czym one się zasądzają znaczą one w podnoszą wątpliwość w jaki kwestii dokładnie tyle on pod Moskwą można powiedzieć w 2 aspektach inne wątpliwości w 1 wannie dotyczą tego, że Sejm działań nie jest teraz niezawisłe Lacie w sytuacji, która ma charakter wrażliwy np. jedno ze stron nie skarb państwa albo sprawa dotyczy kwestii, która jest objęta polityką karną, na której zależy rządowi to sędzia mając w głowie to, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie wydawał orzeczenia może wydać orzeczenia, które inne, które będą właśnie, w jakich miar sprzyjały skarbowi czas takie trochę od denuncjacji, czyli obawiam się o moją niezawisłość tak jest to ich, bo i to było m. in. podstawą do do skierowania pytania płaconego przez sędziego w innym dniu tuleje i drugi aspekt czyli w jaki sposób sędziowie zostali powołani agencja uczestniczyła w wyborze krajowa rada sądownictwa co, do której są wątpliwości nie w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej w związku z tym cały ten wybór może być kwestionowane i te pytania prejudycjalne trafił do Trybunału w UE i w związku z tym pan zakładał, że w tym, że coś to wystarczy, żeby zbadać tę kwestię polskie w Trybunale w Wilkowicach i będziesz włączać w tym czasie może nie tyle bez nart nie tyle wystarczy dlatego uchwałę w tych sprawach pytań prejudycjalnych, które nie tylko dokładnie określa mianem auto denuncjacji, a to są pewne wątpliwości co do tego czy to są sprawy, które są objęte elementem unijnym są one nie mają charakteru czysto hipotetycznego to znaczy, a czy ty co nie jest także sędzia po prostu powinien orzekać jednak niezawiśli bez tej obawy co do nieco do postępowania dyscyplinarnego w a, czyli słynne pytanie o to by ten spór czy sędzia jest niezawisły jako po prostu sam w sobie czy też tel cały mechanizm bezpieczników, którego ochronę przed wpływami są i równolegle ważne i nie można takich chyba sędzia Piwnik mówiła, że ona po prostu jest niezawisłość to niema znaczenia, kto jest w tym momencie ministranci, kto jest prokuratorem generalnym no rozumiem, że to tutaj te pytania prejudycjalne wywodzą się z tej wygodnej koncepcji, że oto te bezpieczniki MF powinny być powinny być zgodne z prawem polskim i unijnym tak wiem, bo to auto to 1 sprawa a gdy druga jest taka słaba rzeczywiście patrzyłem na innym na to czy komisja rozpocznie takie postępowanie biorąc pod uwagę co się działo w ostatnich tygodniach miesiącach po tym okresie co się działo to mam namyśli jednak te postępowania dyscyplinarne, które zaczęły być nawet jeśli nie wszczynane przeciwko to przynajmniej prowadzone w sprawie i co więcej no były one prowadzone w sprawie sędziów, którzy skierowali pytania prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości i to było z mojej perspektywy czy osoby zajmujące się prawem USA szczególnie ciekawe, dlatego że dlatego wolę mówiąc trochę kolokwialnie nie miałem wrażenie, że rząd się po prostu podkładać lipy rząd to ci rzecznicy dyscyplinarni starannie emisja co prawdziwa tak jakby mnie w ten sposób, działając podkładali się, dlatego że powodowali, że sprawy tak np. sędziego tulei, które mogą być wątpliwe z perspektywy prawa Unii Europejskiej mojej ocenie przestawały być niewątpliwie Ano, dlatego że wprost mieliśmy w wypowiedzi, w których rzecznicy dyscyplinarni mówili, że mamy do czynienia z ekscesem orzecznicy mam namyśli to postanowienie w sprawie skierowania pytania policja Mela rzecznicy dyscyplinarni nie autorytatywnie stwierdzali w tej sprawie pytanie proc, ale w ogóle nie mogą zostać zadane, a tymczasem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału spalił się to Trybunał sprawiedliwości jest jedynym władnym do określenia czy w tej sprawie pytanie powinno być zadane PL czynie i koniecznym, że po pierwsze po pierwsze oczywiście w wypowiadali się sprawy, które nie powinni się grać, ale przy przede wszystkim dożył nawet publicyści nie tylko prawnicy wyczuwali, że oto orzecznicy troszeczkę potwierdzają tezę o próbie wpływu na orzecznictwo, kiedy krytykują w decyzji sędziego i zaczynają jak rozumiem trochę tam wymachiwać tym dyscyplinarnym kijem co jest rzeczywiście przyczynkiem do gromadzenia kolejnych przykładów, że oto takie pytanie prejudycjalne to zawahanie się sędziego ta wątpliwość czy ta niezawisłość na pewno chroniona może być wpustów wiarygodne jak najbardziej zgodne z badania jest oczywiście też idea tak samo pod postępowanie dyscyplinarne w związku z udzieleniem wywiadu na temat postępowania dyscyplinarnego też w domu się szczególnie ciekawym przypadkiem do do właśnie tego uczą WHO komisji tak właśnie komisja obserwowała niewątpliwie nie co się dzieje, bo przypomnijmy, że kwestia Izby dyscyplinarnej szeroko pojętych ile postępowań dyscyplinarnych dla znalazło się w zaleceniach niektóre były kierowane w ramach tej procedury przed art. 7, więc nie jest tak, że nagle komisja teraz zaczęła się interesować, bo przecież są wybory chce wpłynąć na na wyniki tak dalej z radą jest problem, którego niektóre były analizowane przez mnie komisje da miałem wrażenie, że właśnie komisja jednak w związku z tym, że nic nie zrobiła to sprawą się nie zajmie, ale wierzę, że pan mówi o tym, że miała co w złość, bo to przykład to jak izba dyscyplinarna została skonstruowana z w ustawie o Sądzie Najwyższym wywoływało wątpliwości raczej alarmistyczne głosy już kiedyś to było ono na poziomie projektu, więc tu komisja miała co obserwować teraz widzimy tylko skutki realizacji tej ustawy Otóż to jest komisja mogła, bo przecież my pestki, by kilka kilkanaście miesięcy obowiązywania tych ryzyk jest komisja mogła mnie ta skarga skierować wcześniej natomiast wygląda na to, że komisja obserwowała jednak jak te przepisy będą tym rzeczywiście niestosowane do ich ostatnich tygodniach mamy szereg przykładów że, że są stosowane w sposób rzeczywiście, który zagraża niezawisłości w związku z tym skierowała pytanie skierowała firma przeprasza procedura ta procedura zwróćmy uwagę myślę, że się o tym, będziemy mieli okazję porównać ona wszczęła procedurę, a przeciwko przepisom ani przeciwko praktyce, bo to jest kolejna sprawa, a ta data, którą zwracała nam wczoraj rozmawiać o tym, sędzia Przymusiński ze stowarzyszenia Iustitia ja z kolei jakoś tak bardzo próbowałam pana sędziego o to wypytywać, że wydaje mi się, że to na co zwraca uwagę komisja to właśnie praktyka zna, że przepisy też, ale nic pojawiają się w tym komunikacie komisji m. in. właśnie takie zdania dotyczące tego w jaki sposób no i są wykorzystywane przepisy, które się nie zmienimy np. postępowanie dyscyplinarne wobec treści orzeczeń nie musiał to być zmienione przepisy tego jest inaczej czytany jest to nic tutaj mamy w spór panie doktorze fantastycznie w upale i rozdrażniony dr Piotr Bogdanowicz z rundy w tym mamy mamy spór, dlatego że komisja Europejska bardzo rzadko decyduje się na wszczynanie spraw ze względu na praktykę to wynika z senne doświadczonego orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości, który wyznacza nam pewien dość wysoki poziom rannym niektóre komisja musi spełnić, żeby taka sprawa trafiła do Trybunału z treści, żeby Trybunał orzekł, że doszło do naruszenia wyniku nie mnie praktyki z jak zmowa między nimi ataki stałej i gdyby w praktyce uciążliwe i instytucji stosujących tę naruszających prawo Unii Europejskiej teraz mojej ocenie, gdyby komisja zdecydowała się na wszczęcie sprawy, że rola taktykę to w tym komunikacie, by wskazała wprost za to odniosłaby się wprost do tego orzecznictwa, mówiąc że naszym zdaniem mamy do czynienia z taką sytuację tym razem komisja wydaje się nie wydaje się złe mówi coś takiego te przepisy, choć oczywiście mogą naruszać prawo milczy o tym jak taktyka ostatnich tygodniach przesądza, ale dalej kwestionujemy przepisy czy dalej mówimy n p . że ze względu na treść orzeczeń mogą być sędziowie nie pociągani do odpowiedzialności no bo mamy przykłady dosłownie sprzed tygodnia 2 tygodni gdzie, gdzie pani sędzia w czubie jak rzeczywiście za treść orzeczenia została w no tak, ale to właśnie postać przyczółek pan sędzia Marcin Łochowski sędzia Sądu Najwyższego wybrany już przez tę gminę o KRS powiedział właśnie wskazał na to, że w takim razie można, by uznać, że komisja Europejska będzie chciała badać i myślę o przepisy, które istniały, zanim prawo i sprawiedliwość zaczęło robić rewolucję, bo ten przepis o tym, jaka jest odpowiedzialny zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego w nie został zmienioną listą wcześniej w Top to prawda, ale prawdę w tym kontekście musimy gdzieś tak, o czym wczoraj sędzia Przymusiński nie mówił, bo Bobo Bobo słucham tej audycji, że my nie możemy patrzeć na pojedyncze przepisy to jest coś co jest rzeczywiście elementem tego sporu pomiędzy rządem, a na komisję Europejską, że też mówi o tych innych przepisach obowiązujących w innych państwach członkowskich o tym, że te przepisy obowiązywały mnie wcześniej musimy po pierwsze, brać je wzięli pod uwagę w szerszym kontekście czy także biorąc pod uwagę inne nie przepisy, które się pojawiły, a które nie są wcale nie inny akt Agatą, która wcale nie obowiązywały to po pierwsze po drugie inne kwestie minister połączenia funkcji prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości łącznie czynnego z tym z tymi przepisami, a po trzecie no właśnie jak te przepisy są stosowane, czyli nawet jeśli te przepisy obowiązywały wcześniej przykładowo jeśli mówimy o nie przepisy dotyczące treści, w czym innym skazania za treść orzeczenia mówimy o oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa jak wiemy w środku sędzi kobietę prawdopodobnie chodziło o to, że pani sędzia wskazała podstawę w art. 439 a nie 400 czterdziestym czy odwrotnie jeśli to jest rażąca obraza przepisów prawa to myślę, że to zdecydowanie inaczej czytamy zaraz się z rozmową i przyjrzymy się jeszcze innym zarzutem, jaki stawia komisja polskiemu rządowi on jest tutaj stroną sporu w studiu cały czas dr Piotr Bogdanowicz radca prawny w wykładowca na Uniwersytecie warszawskim w katedrze prawa Europejskiego zaraz po informacjach wracamy z drugą częścią analiz i audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas pan dr Piotr Bogdanowicz radca prawny i wykładowca w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o decyzji komisji Europejskiej która, zaskakując wielu w tym pana doktora co przyznał wczoraj ogłosiła, że wszczyna procedurę przeciw naruszeniu ową wobec Polski tym razem ze względu na Wembley tym razem ze względu na cały pakiet spra w związanych z procedurą dyscyplinarną wobec sędziów o tym, rozmawialiśmy z pierwszej części, że nazbierało się przykładów nie tylko ich, choć przepisy prawa, ale też stosowanie prawa, które najwyraźniej komisje uruchomiły w Ernst na co jeszcze w tym wczorajszym komunikacie zwróciło pana, który uwagę czy któryś z tych punktów jakoś szczególnie w wymaga komentarza albo ewentualnie czegoś tutaj brak zabrakło na pewno ten zupy cały akapit 7 w poświęcony winny temu, że za samo skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału sprawiedliwości może być wszczęte postępowanie z tira to jest ważne, dlatego że my nie mamy utrwalone orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości rysunek komisja gra naprawdę mocnymi kartami biorąc pod uwagę, że jest teoretyczna podstawa diety w przepisach, która ukazała się, że jest całkowicie praktyczną, bo w niebo to postępowania były wszczynane i coś z prośbą przypomnimy to słuchaczom, żeby nadążali, gdy otworzono dyscyplinarna jest w polskich przepisach taksy skonstruowana, że sędzia może odpowie za rażące i emisji szczebel przymioty lista i rażąca obraza przepisów sprawa oczywista rażąca obraza przepisów prawa, a tutaj mamy to zadanie pytania prejudycjalnego i to zdaniem rzeczników dyscyplinarnych w Polsce miałoby być ową rażącą i oczywistą obrazę prawa tak jest, bo możesz nic generała, bo rzecznicy dyscyplinarni jak uważają, że pytanie prejudycjalne w tej sprawie nie powinna zostać zadane ci w wręczają w tym zakresie Trybunał sprawiedliwości, ale to nie są jedyne orzeczenie oaza, które może grozić dyscyplinarką już wiemy wspominaliśmy o sprawie w pani sędzi, która zwolniła z aresztu Mann osadzonego i ich również tutaj zdaniem AOTM rzeczników dyscyplinarnych zastosował błędny przepis działa też może jej grozić z tym, że był właściwy wszczęto procedurę dyscyplinarną jest ona została ukarana dyscyplinarnie czy to jest więcej, a Raiffeisen nie został ranny gwarancji z racji, więc to już moment zakończy rozwojowej wiadomo jak czysto jak ona się skończyła, ale mowa jest też ograniczaniu prawa sędziów do obrony mnie się wydaje te kosić ich szczególnie istotne w, że to nie jest jedynie jakiś nowy rozdział ataku komisji na ustawę o Sądzie Najwyższym tylko na zupełnie nowe skonstruowanie zarzutu właśnie ta ograniczenie prawa sędziego do obrony jak to rozumieć w Dominika m. in. z tego uchwałę w RMN tych przepisach dotyczących postępowań dyscyplinarnych mamy postać mamy postanowienie przepis, który mówi, że sąd dyscyplinarny prowadzi postępowanie pomimo uwaga usprawiedliwionej nieobecności zawiadomienia go obwinionego lub jego obrońcy, chyba że sprzeciwia się temu dobro prowadzonego postępowania dyscyplinarnego, a więc jest tak szeroki, więc przepis, który nie pozwala to właśnie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności mnie nie prowadzić nie postępowaniem nas co jak się wydaje właśnie w tym miejscu na co zwróciła uwagę komisja Europejska no bo to rzeczywiście, w które rzeczywiście wpływa na naprawę sędziów to dobro, ale ktoś ma do przepisów o europejskich, bo rozumiem, że komisja nie może po prostu dyskutować z przepisami polskimi musi zawsze wskazać, że ta jest tutaj miałoby do tego dojść do naruszenia prawa Unii Europejskiej unijnego tak i rzeczywiście komisja powołuje się na art. 19 traktatu Unii Europejskiej w związku z Artego 47 karty praw podstawowych, które najkrócej mówiąc mówią o zasadzie skutecznej ochrony sądowej i prawa do sądu w tym wypadku właśnie prawa do sądu sędziów obejrzeli sędziowie są pozbawieni gwarancji MDF procesowych to radnym to ich prawo do sądu jest w tym wypadku naruszane, gdy nawet można powiedzieć szczególnie to jest istotne, żeby sędziowie wiedzieli, że mają zabezpieczenia w LPR procesowe właśnie na to, że są sędziami, więc bardziej powinni wiedzieć jak i jaki mają prawa a jakie obowiązki jako np. przedmioty podmiot postępowania dyscyplinarnego w ale w media skupiły się przede wszystkim na tym, że tu chodzi o izbę dyscyplinarną o CIT nowy twór w Sądzie Najwyższym, że komisja Europejska zabrała się za izbę dyscyplinarną czy rzeczywiście można tak powiedzieć w mojej ocenie nie to nasz nie tylko skupia się na na izbie dyscyplinarnej to, o czym innym, o czym mówiliśmy przed przerwą czy komisja ta połączyła kilka klocków i z tych klocków wyszło wyszło jej że, że ta budowla jest po prostu brzydka CIM i rzeczywiście komisja zwraca uwagę na na tę kwestię, że mamy do czynienia z, że nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności bezstronności i Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która kontroluje decyzje podjęte w postępowaniach dyscyplinarnych i zwróciła uwagę, kto wchodzi w skład Izby dyscyplinarnej przez kogo ci sędziowie są wybierani, ale znowu to jest pewien element nieprzypadkowo w mojej ocenie komisja Europejska w tym komunikacie używa właśnie tego sformułowania, które która, na które bilet na to zwróciła uwagę w systemie Tax zdejmie mnie postępowania dyscyplinarnego jest kilka elementów mamy mamy właśnie izbę dyscyplinarną, której powołanie może budzić wątpliwości mamy, gdy możliwość pociągania do odpowiedzialności ze względu na treść orzeczeń w tym między nimi za postanowienia w sprawie skierowania pytania nie Policealnego mamy ograniczone gwarancje czy ograniczenia w zakresie gwarancji procesowych mamy tam wreszcie na to komisja też zwraca uwagę postępowania, które pozwalają na prowadzenie tych postępowań przez długi czas na pozostawianie sędziów w niepewności nie co do mnie co do tego, kiedy to postępowanie się się także komisja uściśliła i też to oczywiście wynik 16 nowych przepisów, że rzecznik dyscyplinarny może w LM utrzymywać sprawę bez rozstrzygnięcia przez bardzo długi czas, ale nie ma terminów wyznaczonych, czyli sędzia SN, by na cenzurowanym nie do końca wiadomo, że złamał przepisy czy nie czy jest Lwy czy rzeczywiście narusza dyscyplinę w czynie i jedno wiadomo jak to wpływa na jego praktyk to dobrze podsumowuje właśnie to od tego zaczęliśmy, czyli to wpływa na sędziów SN sędzia, a teraz orzekający w sprawie in do tych w sprawie wrażliwe takie są określone w pomoście 2 × zastanowić, jakie nie wyda rozstrzygnięcie mamy wreszcie postanowienie nie w tej strefy prawodawcy, który mówi, że sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach służbowych sędziego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie wspierać samo wszczęcie postępowania spowoduje możliwość zawieszenia tak i teraz ne ME znowu to jest element większego w systemie tak pytam i rent od różne NKW kawałki być może błędnie rozpisał mi wczoraj już w punktach, a być może nie powinna może raczej powinnam je pomieszać ze sobą i zatrudnienie oddzielać, ale zrobię to, dlatego że pobierze 2 i próbuje nadążyć za tym co komisja zrobiła, ale po drugie, dlatego, że mamy tak go takie wrażenie, że później jeśliby Trybunał miał orzekać w tą będzie coś z innym coś oceniał będzie coś tłumaczył będzie nam wyjaśnią np. dlaczego dany element Jan nowo jest błędnie skonstruowany został i być może będzie on wskazywał rządowi w polskiemu co ma poprawić, żeby było on właściwie znają się na ile, gdy Trybunał będzie mógł powierzyć jedynie ogólnie, że cała ta cała ten zbiór 637 z zarzutów komisji Europejskiej był był trafny ana ile będzie wskazywał np. na to co należy zrobić, żeby ten system przestał łamać prawo unijne Trybunał rzadko kiedy mówi co należy zrobić to nie jest rola mnie jest rola Trybunału SP jeśli Trybunał, zwłaszcza w takich postępowaniach na naruszenie owych są po prostu będzie badał czy skarga komisji Europejskiej z serialu czy komisja Europejska uzasadniła uzasadniła w sposób dostateczny skierowanie sprawy do Trybunału sprawiedliwości to, żeby nie redaktor mówi to moim zdaniem może to być 7 przedmiotem powinno być przedmiotem etapu przedsądowego to zwróćmy uwagę na to, że komin, że komisja dała rządowi polskiemu aż 2 miesiące mówi, a sam mógł krócej mogła kuce i zwyczajowo to rzeczywiście są 2 miesiące natomiast zdawały się sprawy, w których w, których to było 8 dni n p . tylko mogła spokojnie też wyznaczyć termin miesięczny, bo przecież o tych wątpliwościach mówi się już od dawna, ale wydaje się, że właśnie ten okres dwumiesięczny może być może być dumny z czymś co spowoduje, że może dojdzie do jakich zmian jakich przepisy zostaną latarnie zmienione, by przy okazji Sądu Najwyższego przecież prawo i sprawiedliwość zaczęło w ich na gwałt zmieniać odwracać swoją własną reformę częściowo pod wpływem komisji Europejskiej no no tak dlatego ja tak rozdziela, żeby zobaczyć co później Milne z systemem w Łodzi stanie, ale jeszcze 1 rzecz miałam namyśli Edmund czy tutaj w grę w chodziłoby mu w grę zastosowanie tego środka zabezpieczającego oczywiście komisja nie poinformował, że będzie coś takiego wnosić, bo to nie ten etap na razie to jest ten dialog z rządem, ale czy którykolwiek z tych elementów wymienionych przez komisję mógłby podlegać takiemu zabezpieczeniu w zawieszeniu myślę, że to, że to w tym może odpowiem tak jeszcze kilka miesięcy temu powiedziałbym, że za nie dlatego z rozmów przesłanki do dostosowania tych środków zabezpieczających dotychczas orzecznictwo Trybunału z treści były restrykcyjnie stosowane mówiliśmy o tym, Agata Misiak to nadzwyczajny środek rzadko stosowany no właśnie mały realizm, ale sobie Sądu Najwyższego jednak jednak Trybunał sprawdzi się zgodził się na zastosowanie tych środków zabezpieczających, więc nie można wykluczyć, że już także tutaj ale w jakim zakresie panie doktorze tak, bo po równo Tomasz my sobie czy też powód leżałem sobie do sytuacji jest, więc w biorąc pod uwagę zadzwonić za punkt wyjścia to przecież sprawę do Sądu Najwyższego to pewnie jesteśmy w stanie moim zdaniem sobie wyobrazić taki naj dalszym zakresie czy w ogóle wstrzymanie postępowań dyscyplinarnych opartych na tych nowych przepisach w no, a w stały było dopiero w jeszcze 1 rzecz nie zaciekawiła schemacie Schwedt z Helsińskiej fundacji praw człowieka napisał na Twitterze wczoraj, że jego zdaniem może się okazać, że komisja Europejska będzie musiała i nie tyle nie nie tyle zbierać runo woli pokazywać te przepisy, które są są tutaj jakoś się tym łamany, ale bardziej w sztuce tuje będzie musiała dysponować twardymi danymi na temat nadużyć, bo sama analiza polskich przepisów raczej nie wystarczy co pan o tym, myśli o z panem doktorem którego, którego znam i lubię szanuję się nie zgadzam z UE dlatego są chociażby nawet teraz piszę do głowy przecież w sprawie ustawy o ustroju sądów powszechnych tam mieliśmy czystkę w postaci odwołania z prezesów kilkudziesięciu prezesów wiceprezesów to też był przykład, którym komisja Europejska mogła wreszcie taktykę wnieść do Trybunału w sprawie sieci wskazuje, że ta taktyka była niezgodna z prawem nie Rosji co zrobiła odwoła się do przepisów prawa krajowego przepisy zaskarżyła i tam oczywiście sprawa była można powiedzieć mocniejsza, bo SZ odwoływał się do przepisów dyrektyw antydyskryminacyjnych da się opiera na tym standardzie nie jest art. 19 i czterdziestego siódmego, ale znów wydaje mi się, że komisja raczej zastosuje zastosowała taki manewr, a więc skarży przepisy, ale w tle jest ta praktyka pokazująca, że te przepisy rzeczywiście pozwalają na natak ani inne działania przy tej okazji co warto warto zwrócić uwagę na jedno rzeczy o tym, już dawno mówi od kilku lat na dane różnych konferencjach naukowych wydaje mi się, że z perspektywy większej przejrzystości, zwłaszcza w tak istotnych sprawach te komunikaty prasowe stolicy Europejskiej powinny być po prostu lepsza, ale są one nie powinny składać się z 6 akapit tułów 1 strony, które dla prawników stanowią problem, a co dopiero dla dla ludzi, którzy po prostu są są tym zainteresowano zdobyłem w imieniu dziennikarzy podejrzewam że, gdyby były dłuższe co było wydamy jeszcze trudniej wbre w pozorom przynajmniej w k wy przygotować jakiś krótki w krótki News natomiast rzeczywiście jeśli chcemy zrozumieć dokładnie co komisja robi no to pewnie musimy poczekać na rozwój sytuacji na własną odpowiedź polskiego rządu i pewnie znów rząd Polski nie udostępni obywatelom, bo po co w i na kolejne kroki komisji będziemy na pewno to ta procedura też dla państwa na obserwować ciekawe na ile to wpłynie w jako taki efekt mrożący na rzeczników dyscyplinarnych z kolei leczyć Wendy czy też ich zupełnie nie powstrzyma będziemy śledzić TOK FM dr Piotr Bogdanowicz radca prawny wykładowca w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim był państwa i moim gościem bardzo dziękuję panie doktorze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA