REKLAMA

Co zmienia nowelizacja ustawy o cudzoziemcach? „Chodzi o wyeliminowanie tych uczelni, które zapisują cudzoziemców na studia tylko po to, by ci mogli legalnie pracować w Polsce".

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-04 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
29:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
chór Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM w jeszcze zdobyć mówi Paweł Sulik, a z nami Katarzyna Słubik Stowarzyszenie interwencji prawnej dobry wieczór w Zurychu czy państwo nie będzie można w Rio pasjonujących rzeczach, chociaż ktoś mógłby pomyśleć, ale zaraz zaraz na początku będą się przyglądać jakiś nowelizacji ustawy z państwa pasjonujących meczach, dlatego że wszyscy świetnie wiemy, że w kraju, który nie ma realizowanej czysty jasny Rozwiń » Anna polityki migracyjnej wszystko co wiąże się z cudzoziemcami ustawą o cudzoziemcach jest ekscytujące do tego stopnia, że kiedy we wrześniu ubiegłego roku wiceminister chorąży zaczął opowiadać o tym jak powinna wyglądać Polska polityka migracyjna duży przedostało się z zamkniętej konferencji w przestrzeni publicznej to pan wiceminister stracił pracę także my musimy też również uważać na to co jak mówimy, dlatego że kwestia cudzoziemców, czyli w największym skrócie jak to się dzieje, że od lat powtarza się nam, że nie przyjmujemy uchodźców ani migrantów szczególnie migrantów ekonomicznych, które są wcielony w złym to jak co się dzieje żyjących w tym co chwila słyszymy, że ich jest w Polsce najwięcej w Europie, więc to są tematy, które absolutnie powinniśmy nad tym, iż powinniśmy się wszyscy zastanawiać, ale dziś pierwszą rzeczą, którą chcę zapytać to co autor tych co zmienia on nowelizację ustawy o inne o cudzoziemcach, której było głośno bodajże w 12 marca chyba podpisał reprezentant pan Andrzej Duda czy to są jakieś ważne istotne zmiany, które dotyczą cudzoziemców przebywających w Polsce w tym co zależy co znaczy ustawa wdraża do porządku prawnego dyrektywa bardzo długiej nazwie jedno 20163 na 801 dni w skrócie można powiedzieć mobilności naukowców studentów i jak to bywa z wdrożeniem dyrektyw nie mamy tutaj dosyć dużej dowolności, jeżeli chodzi o uregulowania nasze polskie krajowe do tego można, by myślę, że inni w samo wdrożenie sposób tego wdrożenia niewiele nam powie o tym jakie jak w dalszym ciągu, jakie mu, jakie poglądy na politykę migracyjną obecny rząd tak jak pan rektor wspomniał nie ma polityki migracyjnej do końca wiemy tak naprawdę jakieś cele naszej polityki migracyjnej nie wiemy dokładnie do czego rząd dąży strażacy, wprowadzając nowe przepisy ograniczenia czy też zezwolenia mamy, więc tę dyrektywę młodszy z 16801 ona w niektórych częściach jest wdrożona niemalże słowo słowo mu tak jak zapisy dzieli unijne natomiast ministerstwo zaproponowało również w dozwolonym użyciu przepisami dyrektywy takie różne udogodnienia czy można, by powiedzieć też obostrzenia czy dodatkowe przepisy, które przy okazji, że wprowadzamy w naszej ustawie, które de facto utrudniają życie w tym momencie studentom, ale właśnie mówimy o studentach, bo w jeśli czytam, że chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających w celu prowadzenia badań naukowych podjęcie studiów szkoleń udział w wolontariacie w programach wymiany szkolnej to, jakiego rodzaju, z czym zmiana będzie teraz będzie trudniej w sensie co trzeba zrobić, żeby taki cudzoziemiec mógł przyjechać z dyrektywą z zasady celem dyrektywy było to, żeby stworzyć Europę Super jako konkurencyjną, że chodzi o wymianę potencjału intelektualnego i choć właśnie wymianę studentów, którzy z Turynu przelać do 1 kraju i kontynuować naukę z innym kraju, żeby u nas odbywać na wymianę studencką, żeby naukowiec przyjąłby jest przywiązany do 1 placówki mógł kontynuować czasowo swoje badania winnej placówce musi, więc takich celów dyrektywy natomiast co my teraz widzimy mnożyć się wprowadzamy tzw. mobilność naukowców studentów to oznacza, że jeżeli cudzoziemiec z kraju trzeciego nie z kraju unijnego przyjedzie do Polski będzie chciał nas nie kontynuować swój stół jak też badanie w innym kraju to przysługują tzw. mobilność to student sztuk naukowca i że chodzi o rodzinę naukowców TOZ przysługują też takie dodatkowe udogodnienia, jeżeli chodzi o ich możliwość przemieszczania się między krajami europejskimi natomiast no to co my dodaliśmy taką od siebie co tak powie nie jest zabronione są dyrektywą natomiast jedno dziwne jest wprowadzanie kuratora z tych zapisów my dodaliśmy do tego dopuszczone dyrektywą inne przepisy o zatwierdzaniu jednostek naukowych OZ w zatwierdzaniu z ulgą uczelni wyższych przez decyzje ministra spraw wewnętrznych, czego wcześniej nie mieliśmy, zanim taka osoba dostanie zezwolenie na połączenie przyjechać tam uczyć to musimy do ministra odpowiedniego tak, że do udzielenia występuje tuczenia zdominuje o zgodę na od ministra spra w wewnętrznych to też czeka także to nie jest żaden zakład spra w wewnętrznych oraz tak dokładnie nie ruszając na wyższe niż ty masz nic nie muszę wystąpić o zatwierdzenie on możliwość gry przyjmowania cudzoziemców Nosal z powodu cwaniaki będzie efekt, bo to trochę komplikuje całą sprawę, czyli jak rozumienie wydłuży się procesy i my, bo teraz jak wygląda praktyka jeśli chodzi o tego typu umów dziś żyjemy w ogóle mówimy o wydłużeniu to tu akurat wydaje się, że jest im dosyć pozytywna zmiana w przepisy mówią o tym, że zwolniona powiedz renta powinny być wydawane w ciągu 60 dni zobaczymy czy to będzie działo do tego, że jak na razie wszystkie ograniczenia terminów ustawowych już, że wydawanie zezwoleń nie działają tak, ale rzeczywiście ustawa i to jakby jest też wpływ dyrektywy, mówi że od tych zezwoleń mają być szybkie tak to znaczy mamy jednak nie dojrzeli, gdzie mają być mobilni to jeszcze mają szybko przeskakiwać z taką z miejsca na miejsce legalizować, więc jeżeliby te przepisy ustawy były zastosowane wprost no to rzeczywiście, jeżeli mamy takie zezwolenie którąś z 660 dni to każdy student będzie dozwolony ruch w tym momencie i rok nawet studenci czekają nas zwolnią nawet ponad rok byt zaktualizuje się ubezpieczaniem sygnalizują, że wszystkie razem ze świadczenia umowy, więc nic, więc to byłaby pozytywna zmiana natomiast no rzeczywiście jest strach padnie na UW jednostki, która nie są jednostkami akademickimi we mnie w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym nie są jednostkami wojskowymi, gdzie jest sporo ulg ustawowych wyłączeń, które z uczelni mogą się czuć bezpieczny, a my rzeczywiście są takie uczelnie, które prowadzą z zajęcia p t. studia zależy zapraszają cudzoziemców i one takiego zatwierdzenia mogą pomóc nie dosyć korzystne, że minister spra w wewnętrznych będzie patrzył nie tylko na program, ale będzie też patrzył na bezpieczeństwo porządek na takie wydawałoby się w innych Lwów mnie nie do końca istotnego się wydaje w szkolnictwie wyższym w warunkach ich sposób będzie w jaki sposób będzie argumentował, że ktoś nie otrzymał w mniej nie będzie instytucją zatwierdzono w i to jest fakt u nich chyba nikt nie oszukuje się że, choć cokolwiek innego jak tylko wyeliminowanie z rynku uczelni, które rzeczywiście jest pewnie kilka takich uczelni można kilkanaście rzeczywiście uczyniły z Realem nic nie jest jej zapraszanie słyszę jakąś formę bieg jakąś formę zarobku modelu biznesowego absolutnie tak nie sposób znała z zarabianiem pieniędzy i nie można też pominąć takich sytuacji, że również cudzoziemcy przyjeżdżający do uczelni w najlepszej wierze, chcąc się uciec z Old niekiedy do tej pory ogród okazywało się rzeźbił szukali, więc rzeczywiście były jakieś takie zjawisko na pewno nie i nie bardzo źle myślę, że jeszcze coś innego panikę, bo też takie sygnały dochodziły do nas, że wiele osób przyjeżdża inny uczyć się na taką uczelnię, ale de facto przyjeżdża do pracy, a dzięki temu, że zarejestrowani jako osoby uczące się na to inny skład finału dziś tak tak dla rodzin są osoby, które przyjeżdżają do nas dobro w jakby w dobrej wierze chcą się uczyć rzeczywiście się cieszą, że tak łatwo udało dostać nauczanie z Unii Europejskiej, a rzeczywiście są także osoby, które korzystają z tej ścieżki legalizacyjnej, ponieważ dla nich ścieżka legalizacyjne na pracy byłaby o wiele trudniejsza po prostu i że mamy doświadczenie z uczelni to do tej pory było łatwiej się zalegać z żebra ten pierwszy rok tanich, ale to oczywiście skutek naszej wadliwej polityki migracyjnej, jaka ona nie była na Śnieżnicy spisana, czyli w i właśnie tego, że mimo wielkich braków kadrowych mimo niskiego bezrobocia wciąż jest bardzo trudna sprzedaż jeszcze nie jesteśmy powiatem kra kraju ościennego przy tych kilku krajów, które mają wpły w mają łatwiej, ale mówiąc to musi pani brać pod uwagę to, że zaczęliśmy rozmowę od tego, że jesteśmy krajem, który najwięcej szumu imigrantów ekonomicznych jest masa to, że trudno do Polski przyjechać mówi tak mówić tylko młodsi dziękujemy to wciąż schizofreniczne Ochojskiej, z której nikt z nas nic nie rozumie jak to się dzieje, że nagle się dowiadujemy, że do Polski naliczeń etatowych dziś mamy też mamy obywateli Ukrainy Chin rzeczywiście korzystają z tej możliwości, którą daje im Polska ustawa, którzy mogą stosunkowo łatwo zatrudnić się na tsunami 6 miesięcy i rzeczywiście położyliśmy też blisko, ponieważ w dalszym ciągu w jaki sposób, by Polska jest miarą krajem przyjaźnie, witając się braci z Ukrainy mimo wszystko niemal każdy zgon, ale jeśli PiS, choć to się zaraz wszyscy w unii Europejskiej to to my jako kraj w unii Europejskiej strefie Schengen możemy się podpisać finalną umowę na obustronną dwustronną z Ukrainą niż np. dniem Litwa albo Portugalię wyżej wymienionych akurat mamy z Ukrainą umowę po prostu inną natomiast możemy dot to w zależności od naszego rynku pracy w zależności od naszych celów starych i polityki migracyjnej możemy dopuścić ułatwienia dla obywateli niektórych krajów to właśnie zrobić już parę do ładnych lat temu z Ukrainą Białorusią jest rozwiązać panią z Mołdawią, więc rzeczywiście ta możliwość do jeszcze do niedawna dla obywateli Ukrainy, bo bardzo atrakcyjna do tego, że mówisz mów do mnie co dziś mówi Wojciech Śliż do niedawna był trudniejszy dostęp do rynku pracy już dostał zarabiał w sporej fajnie natomiast było trudniej się dostać, więc w mówiliśmy o studentach ale zanim zacznę mówić macha na to wszystko jest bardzo powiązane, bo rzeczywiście są także niektórzy niektórym było już łatwiej przyjechać na studia i wydaje się, że tę jakość i prawidłowość tego systemu w tym momencie ustawodawca chce wyeliminować, ograniczając możliwości przejrzenia na studiach co pewnie doprowadzi to jakiś upadłości niektóre jednostki naukowej, która z uczelni wyższa jest możliwe w jaki sposób ograniczy proces nocnych my nie mamy konkretnych danych czy też częściej niż tak jest Super istotne zjawisko to idol pamiętam jeszcze jak to było, że wprowadzaliśmy mnóstwo takich ograniczeń dla małżeństw, które miały potencjalnie oszukiwać państwo polskie pobierali się na pozory jest ich mnóstwo obostrzeń w Spale w sprawie co do tego jak w jak się monitoruje dosłownie można sporo za każdym razem właśnie takie może zostać rozum, a różni się okazało, że de facto takich oszukanych marzyć co jakiś taki nieznaczny w ogóle procent wzrost pytanie czy my reagujemy na rzeczywiście znaczące przerażająca ich grożącym naszemu polskiemu bezpieczeństwu zjawisko czy nie mogę nie mam nic ciężko jest, więc wyciągać takie dane tak zwróćmy też z powodu ministerstwo reaguje na telebim, na którym jest dla niego zrozumiałe o, tyle że że ministerstwo poczuło się w obowiązku zrobić z uczelniami, które w tym czasie służbę model biznesowy, który mówi o tym, że skoro przyjeżdżają do nas ludzie nie wiem co prawda słyszałem o studentach Turcja, ale z Ukrainy również de facto chodzi o to, żeby tutaj mieć możliwość przebywania i zarabiania na pracy zarobkowej, ale formalnie są studentami, więc siłą rzeczy to jest pewnie odpowiedź na te sygnały dla dla mnie zaskakujące jest cała ta historia w taki użytek w razie scenariusza w zakręcie, że oto Unia mówi chcemy zwiększać mobilność naukową a kiedy my rozmawiamy o tej o tej dyrektywie lato kończy się na tym, że rozmawiamy o o umowę o zarabianiu lub też nie zarabianiu ludzi, którzy formalnie przyjechali jako tako studenci chciałem jeszcze doprecyzować 1 rzecz, dlatego że wydają się, że zbyt zbyt niejednoznacznie to wybrzmiewa albo w ogóle w polskich mediach nie wybrzmiewa skoro Polska będąc w unii Europejskiej do strefy Schengen takie tanie powodzian podpisano umowy z kilkoma krajami, które nie są w tej strefie to co to oznacza, że my i jako państwo wydawać, by się mogło mamy szeroki margines prowadzenia własnej polityki migracyjnej Ależ oczywiście tak byli to jak obelgę mamy bardzo duży margines, jeżeli chodzi o oto, jakiego rodzaju grupy zawodowe nas przyjeżdżają z jakich krajów, więc to inny, gdybyśmy tylko rzeczywiście zarządzali już sensownie polityką migracyjną, gdybyśmy miał jakikolwiek sposób oparty na fakturach w badaniach i rozsądku zarządzali tą to absolutnie uda się ją w ten sposób wyregulować nosi zaś o stanie dziś margines, który zawsze nam umyka tak jak szara strefa, która umyka nam ich przypadku pracowników polskich i w przypadku pracowników migrujących, ale da się w jaki sposób rozsądny tę politykę migracyjną prowadzić taką prowadzą Niemcy jedno absolutnie możemy ale gdy pani słyszy, że Niemcy nie radzą z polityką migracyjną, a pani, mówi że są, ale rozumiem, że miał porozmawiać z Niemcami tak na prestiż, jakim via słyszy o tym, że nic sobie nieraz z polityką migracyjną to od zawsze dostęp do domów, dlatego że gdy co uzasadnia się porozmawiać z Niemcami to mężczyźni mają cudzoziemców oni jakby ich gospodarka właśnie dlatego funkcjonuje, że mają służyć są u siebie, więc co oczywiście zawsze zależy na co on od tego kto co mówi, a nie ma 1 design w dobrej polityki migracyjnej to nie jest tak, że mamy dobre praktyki w Portugalii, gdzie w Szwecji przeniesiemy je na rynek Polski powinno to zaimplementowane, bo to tam działa wymknąć się Romain gros innego rodzaju gospodarkę tak innego rodzaju sektory dziś mają braki kadrowe oczywiście, że każdy kraj Europejski chciałby ściągnąć do siebie najlepszych specjalistów jest spoza Unii Europejskiej jedno etyczną musimy musimy ciężko spojrzeć na to czym właściwie mielibyśmy przeciąć teraz na najlepszych specjalistów niemal 3 z Indii n p . takiego co musiał się wydarzyć w Polsce, jaka musiała być to praca z jakiego rodzaju musiała, jakiej jakości musiała być to placówka naukowa, żeby nic tak jest świetny Super świetnego o potencjale intelektualnym osoby z Indii nasz chciał przyjechać zostawić w pasywach są też ma mierzyć siły na zamiar, a jeśli pojawią się takie pytania jeśli go w Środzie o migracji z Ukrainy rzeczywiście jest widoczna i rozumiemy, dlaczego jesteśmy w takiej liczbie niewinnej, a pojawią się pytania, ale skąd się, że emigracja zarobkowa z Bangladeszu czy tak geograficznie daleko mu wydawać, by się mogło, że nie było rozmów o tych krajach, które aspirują do Unii Europejskiej to wam Bangladesz nie było po Armenia była Gruzja zmarzniętą, bo na razie odległa Bangladesz cudze historie tych nie mamy Jasnej odpowiedzi na zapytanie czy jednak zawsze taki kawałek już część graczy natomiast na pewno był w pewnym momencie było mówiło się toczyć się to może bardziej niż w kategoriach plotki Bóg mówiło się o tym, że może nas na nasz kraj podpisze jakąś jakiś rodzaj umowy dwustronnej z Bangladeszem szkoły z innymi krajami Azji południowo-wschodniej, więc wiem coś musi być na rzeczy, że z jakiegoś powodu inni nasi polscy decydenci chcieli też postawić na tych pracowników mówi się temu złość też w Lipinach teraz jak na razie jest jedyną taką nowością, który się mówić o tym, żeby poszerzyć stosowanie karty Polaka na wszystkie możliwe kraje, z których ewentualnie mogłyby pochodzić z ludzi, którzy mają ich pochodzenie polskie, więc już jesienią mówić po konkretnym kraju, ale już tłumaczenie słyszy się o tym, Bangladesz nie słyszał Filipinach, ale były takie rozmowy w toczyliśmy nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, ale my jeszcze musimy poznać się o ustawie o pomocy cudzoziemcom też druga rzecz, którą nie ulega zmianie ale czego dotyczy, jaki jest duch tej ustawy o pomocy cudzoziemcom to założę coś z pomocy w na terytorium Rzeczypospolitej polskiej ochrony przed naszą histo zagra tam się w tym mamy nikt nie może mówić o tym, że ustawa już weszło mamy ustawę, która kursuje między różnego rodzaju ministerstwami między komisją prawniczą m. in . który różnymi jednostkami rządowymi już wydaje się, że tor będzie ponad 2 lata nikt to jest bardzo kontrowersyjna i bardzo istotna zmiana która, jeżeli wejdzie w życie postawi nas jak by móc się, że w gminach w szczycie listy krajów, które mają bardzo agresywną politykę handlową, a w Europie, ponieważ ich plany są w tym momencie takie, żeby każda taka praktycznie każdą osobę, która wyjeżdża do Polski, chcąc poprawić ochronę, czyli wezwania z Francji Eric ziem poszerza się bardzo możliwość umieszczenia ich na 90 nic zamkniętym ośrodku strzeżonym i Unią Europejską mówi o w procedurach granicznych natomiast my rozszerzamy obejmą oprócz zagranicznych, czyli o pozwach siedzi autentycznie na granicy tak czy gdyby np. jakiś blaszak stał przy granicy strefy przygranicznej natomiast my jak już rozszerzamy tę definicję i uznajemy możemy też, że z zagranicznych w środku Polski pod Warszawą np. więc plany są takie, żeby móc każdego cudzoziemca, który potencjalnie chce poprosić o ochronę międzynarodową w Polsce traktować jako taką osobę, która nie ma podstaw do tego i którą potencjalnie można, by umieścić zamknięć klaczy tak nie będzie zapisane w ustawie wszak oni mogli z nich będzie oczywiście nie to jest bardzo szeroki katalog przesłanek, które pozwalają na umieszczenie o takiej osoby, jeżeli na kacu wniosek jest nieuzasadnione, jeżeli ktoś nie ma dokumentu tożsamości Gryf k jest rzeczywiście w stosunku do tego, kiedy teraz umieszczamy subwencje też nie zawsze w sposób zasadny to na całą pewnością będzie to już wprowadzić do studni zupełnie nową praktykę taką, której chyba nigdy w Polsce nie marzyliśmy czemu czemu w ogóle pracujemy nad tym pracujemy, dlatego że do mediów co chwila do dostania się informacją o tym, że odmowa otrzymują osoby ubiegające się za ochronę na naszą wschodnią granicę to aż tak źle mnie chodzi o media bardziej chodzi o nacisk ze strony krajów Unii Europejskiej dla reliktu, do których dojeżdżają rzeczywiście niektóre osoby, które w Polsce poprosiła o azyl wyżej ochronę międzynarodową i zaraz potem pojechał do nóg głównie słoniem tak można już też obecny w szkole każdy zaczyna to Niemcy mówiąc proszę sobie uszczelnić ten system, tak więc mówią wszyscy wasi wnioskodawcy lądują u nas są przyczyny są wszyscy wnioskodawcy, ale rzeczywiście jest także w znaczny procent osób, które składają wniosek na polskiej granicy nikt z nich pijacy z całych sal posłucham jakieś plotki że, choć czasem z gry z powodu wykończy pozwanej wcześnie strategie migracyjne przejeżdża przez Polskę jej trasa z uszkodzeniem jest tak i coś się z rąk leżą wśród rozporządzenie w 3, który mówi, że rząd poprosił nas o ochronę to powinni być zawrócenie na nas zaskoczy środków koszty, więc na czas Niemcy mają znaczenie są złamaniem tak nalega, by wszyscy mają, więc przez to problemów, więc powodem, dla którego mamy tę nową ustawę, choć to nie jest nowość są też projekt, który tak krąży krąży się znaleźć nowe tory dopisywane zmiany jest to, żeby właśnie zniechęcić ludzi przed przechodzeniem przez polską granicę NATO jest tym w noc uroczyście i że to wejdzie w życie to zobaczymy czy to rzeczywiście działa tu znów większy rynek badań takich innowacyjnych społecznych mówią o tym, że frekwencja co w zestawieniu straszą osób, które ucieka, przed którym ubóstwem Grosika przed suszą, która ucieka przed prześladowaniami tak oni już, wliczając tendencja czy umieszczanie w ośrodku strzeżonym, wliczając swej strategii migracyjnej i po prostu postępują dalej tak, żeby uciec, żeby uchronić miejscową rodzinę, więc nie wiemy czy ten projekt wejdzie w życie on wprowadza też dużo różnych takich ograniczeń n p . co zasady w Polsce w polskich procedura administracyjna mamy 14 dni na odwołanie się czegokolwiek prawda tutaj mamy skrócenie do 7 dni przyda cudzoziemca, który w nie mówię języku prawa postępowanie toczy się o języku, który musi fachowo zaskarżyć decyzje mamy 7 dni jeszcze nie mówiąc o tym, że nie ma dostępu czasu co do pomocy prawnej, nic więc takie moje bliskie przykręcanie śruby pytanie czy ta ustawa wejdzie w życie natomiast jeśli wejdzie NATO będzie to na pewno and jednostek na bazie opcyjnych ustaw, jakie widziałem kraje Europy Środkowo -Wschodniej, dlatego że uczy się nie mówimy o Włoszech i o biografii, gdzie jednak sytuacja wymknąć spod kontroli jak co powinno się i innych środkach są możliwe, że Sojusz młodzieżowych możliwe, że mówimy o najbardziej opresyjny środkach z kraju, w którym nie ma problemu migracyjnego on może w ten sposób ale jaki będzie efekt, gdyby ta ustawa w takim kształcie i ujrzała światło dzienne to efekt będzie taki, że auto powstaną gdzieś w środku kraju obozy dla tych osób w tym też ich na razie Straż Graniczna planuje wykorzystywać po prostu środki, które już złomu nie zawsze są przepełnione natomiast dopuszcza się usiąść do postawienia po prostu kontenerów np. tak się takie kontenerowe miasteczko, więc w nawie ośrodki później kontener mchy i linami i wielu innym organizacjom pozarządowym wydaje się, że niektóre z tych zapisów zapisy tych ustaw są po prostu niezgodne z prawem europejskim, więc możliwe, że jeszcze jakiś głos rozsądku wpłynie na projektodawców i że możesz to co do wejścia w życie tej ustawy nie pod kątem nie stać nas ten malowany najdroższą kreską obrazek nie wygląda tak, że dotychczas mamy sytuację taką, że często na granicy my na samej granicy, ale już poza granicą prawa do MEN my mówimy osobom proszącym o azyl nie Niemasz prawa do zgłaszać potem razem, czyli de facto nie wpuszczamy w w chwili obecnej bardzo wiele osób w takiej sytuacji Kubot po wejściu w życie ustawy jak rząd będziemy wpuszczać, ale będziemy umieszczać w ośrodku trwa tak nikt prawie tak, żeby umieścić w ośrodku tak jest na 90 dni w tym 90 dni błyskawicznie rozpatrzeć sprawę, że i elit, gdy w ciągu tych dzielić się nie lękali się trochę przedłużając, który ten pobyt w ośrodku po prostu wydoić to paradoksalne współczucie Międzynarodowego prawa tego, o którym mówią o uchodźcach to wychodzi na to, że to drugie rozwiązanie byłoby bardziej ze skok no bo to pierwsze rozwiązanie, które teraz, że nie wpuszczamy in z dywidend także zniewagą nikt także NIK sprawdza się znani z, ratując miasto mamy rzeczywiście wydawał się szybki sprawny postępowania, którego każdy chciał sobie życzyć akt tylko, że niestety mamy takie nie mamy tam żadnych gwarancji proceduralnych to znaczy nie mamy nawet odwołania takiej decyzji mamy taką skargę do sądu, który nie otrzymuje wydaleniem ze zmian w jakości, gdyż próbuje napisać skargę do sądu już może być nawet nie być ponad 7 dni choć, więc siłą rzeczy nie mamy efektywnego środka odwoławczego, a więc nikt taki skutek, jaki chcielibyśmy osiągnąć to znaczy, że w wpuszczamy cudzoziemca on i jego sprawa jest rozpatrzona w sposób terminowy, ale sprawiedliwy on mówi no to żywność próbowałem odwołania przekonali się nie wyjeżdża mnie nie będzie nigdy takiego skutku tak jak ludzie nie będą zniechęceni ludzie nie będą przekonań Duńczykom kulą w zawracać tak jeszcze na zmianach, które już państwo winiarzy po przekroczeniu granicy nie dadzą się bezpośrednio do Niemiec albo zostaną pozbawieni wolności no tak tak to niesamowite, ale ciekaw co się dzieje nasze oczy muszę jeszcze 1 wątek pożyczki w tym kontekście bardzo ważnym i tak się wydaje Otóż bardzo często z różnych środowisk najczęściej są cudzoziemcy o tym, mówią trochę na pewną sprzeczność mianowicie będąc w tej procedurze starają się o status uchodźcy albo o ochronę BOR są 2 wersje tego trybu postępowania, ale rozpatruje rzeczywiście mam 2 przesłanki statusu uchodźcy z ochroną uzupełniającą łączy osoby te nie w tym czasie nie mogą legalnie pracować w Polsce mogą pracować, jeżeli ich procedurach i 5 trwa dłużej niż 6 miesięcy nie zostaną, jeżeli nie zostanie załatwiona sprawa w ciągu 6 miesięcy co de facto przypadku, że to jest pierwsza procedura to znów żadna procedura nie kończy się tak już tak szybko, tak więc dużo osób, które są w pierwszej procedurze tak rzeczywiście takie prawo do pracy po 6 miesiącach zdobyli Alan jak sytuacja na rynku pracy kogoś takiego kogoś takiego to są po prostu przyjechał z Ukrainy pracowniczy to są to identyczną sytuację, jeżeli chodzi o prawo od znanego z mapą zaświadczenia z urzędu ds. cudzoziemców może zupełnie legalnie podejmować pracę do czasu rozstrzygnięć ostatecznego rozstrzygnięcia i ich sytuacji administracyjnej natomiast rzeczywiście pracodawcy to są oni wiedzą już dosyć często noszą tatuaże z was, że ten świstek papieru rzeczywiście jest równorzędny z zezwoleń na prace no i też jest już inna nic innego o VAT innych cudzoziemców, dlatego że mamy tu czy do do czasu orzeczenia z osobami, które gorzej mówią w języku polskim są życie o wiele ciężej będą się integrować się z rynku pracy tak nie mamy żadnych środków pre integracyjnych, które pomagałyby tym osobom wejść na rynek pracy dostosować ich rent wykształcenie do do polskiego manualnie monitorują środki pre integracyjnych Kalisz mieli środki integracyjne to ważne rzeczy się ożywi swego rodzaju dowcip brzmieć śmiesznie natomiast noc z zasadą jest jak w krajach europejskich to, że mnie i ich reintegracji inwestuje tak zakładamy, że osoby, które jak najszybciej zaczęły należny mu się integrować nasze społeczeństwo lotem szybciej później pozostaną w ochronę tym szybciej, jakby będzie przedłużyło przyszli też będą gotowi oddawać swój potencjał, jaki społeczeństwu polskiemu kolejna rzecz, która bez rozróżnienia czy ktoś z namiotem zarobkowym czy jest to ma status uchodźcy to jest kwestia, kto to najczęściej zgłaszają też szansę sami obcokrajowcy to jest to, że w zasadzie poza dużymi miastami to nigdzie nie można nic za darmo uczyć się podstaw języka polskiego z przyczyn właśnie ustawodawca w ogóle się zastanawiali się tego typu sytuacjach na teren nad tymi tak mamy tutaj mówi integracja to jest ten kluczowy czynnik rolę niż Rakoczy znaczy to jest także osoby, które ubiegają się ochroną, ale mimo wszystko często trzymają się Warszawy poniosły toczy się procedura administracyjna, więc bym tu nie ma takiego dużego grona rzeczy się żony dostaną do ochrony to mogą sobie z niej wyjechać mieszkać gdziekolwiek chcą gdziekolwiek się spodoba to dziadkowie mieszkali znajomi czy rodzina i rzeczywiście w poza Warszawą większymi miastami nie ma takich kosztów bezpłatnie języka polskiego co co ciekawe nikt już liczoną w Warszawie są to państwo za to płaci jest różnie znoszą w Warszawie, gdy odbywają się i cóż takie jak jej pomocy integracyjna osób, które stałą ochronę to ona powinna być teoretycznie wszędzie, ale rzeczywiście najwięcej pomocy integracyjny świadczymy w Warszawie i tam rzeczywiście są kursy językowe, jeżeli masz szczęście to silnik może się załapać na taki kurs językowy praktycznie od razu po otrzymaniu ochrony miejsc natomiast już dziś rzeczywiście tutaj już od dłuższego czasu działają organizacje pozarządowe, jakby jest już taka siatka połączeń też organizacje prowadzą przez migrantów, więc jest już, jakby jakaś bas atak ciekawe to jest czysty nie jest taki jednoznaczny system w oczy, gdy ktoś mógłby być w takiej sytuacji, że się uczy języka poseł języka polskiego wewnątrz organizacji pozarządowej albo złożenia przez imigrantów w kraju, gdzie teoretycznie państwo no mi nie finansuje tego jest proces migracyjna to zależy od tego w jakim mieście mieszka z bardzo skomplikowany wyjątkowo wielowątkowy mundurowi znaleźli w przypadku miejsce zamieszkania przy właśnie do tego, że Maciek czy możliwe, że to jest jakaś ułuda możliwe, że wprowadzenie zmian w tym ogłoszeniu polityki migracyjnej Skra eksperci rządowi pracują od 2 lat nie zmieni wiele lat dużo malarz i spójną mąż niewykonalne cóż takie myślenie roszczeniowe także chcemy tylko najlepszych specjalistów i najlepiej wykształcony rasowy wpuszczać do kraju natury rzeczy mamy taki dokument ktoś nazwał priorytet społeczno-ekonomiczne polityki migracyjnej, który smak takim przed naszym politykom błysnąć tam mamy dużo zapisów o języku polskim rzeczywiście jest porzucenie rząd w sposób wiążący dokument tak rzeczywiście wydaje się, że nawet rządzący w tym, że decydenci rozumieją, że nauka języka polskiego nie zdała, ale pani myślisz czasem kończy zapytamy o rzeczy czy pani myśli o tym, że w czasie, kiedy zbliżają się jedne wybory na jesieni będą drugie czy ten temat w ogóle się pojawi jeśli tak w jakiej formie, by im brak polityki migracyjnej i potencjalne z tego powodu problemy czy to czy to odwrót czy to się nie nadaje na kampanię wyborczą intuicyjnie powiedziałbym, że nie bierze te tematy nie będą poruszane, dlatego że są silni oczyszczenie mówię tutaj o mowie nienawiści, a ksenofobicznej histerii zdobywaniu głosów natomiast, jeżeli chodzi o konkretne działania to prawdopodobnie nie będzie mówi Anita kontrowersyjną ustawą o w Emsdetten nie będzie rusza na ani żaden ani polityki imigracyjnej nie zobaczymy dlatego, że jeżeli te dokumenty miały racjonalne to nie przysporzą, jakby tego listu tradycyjnego elektoratu niczym nie przysporzą sympatii jest integralną część elektoratu, a jeżeli miały być nieracjonalne gotowości potrwa przez 2 lata, chociaż tak pracować bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę Katarzyna Słubik Stowarzyszenie interwencji prawnej dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA