REKLAMA

Porwania rodzicielskie – prawo często nie potrafi ochronić dziecka

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2019-04-04 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:00 min.
Udostępnij:

O przyczynach i różnych przypadkach porwań rodzicielskich mówi Justyna Grzymała –absolwentka socjologii, kryminologii, resocjalizacji oraz wolontariuszka Centrum Praw Kobiet.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM ani słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM przyszedł czas na cykliczny program dość przemocy w każdy czwartek o godzinie dwudziestej drugiej dziś w naszym studiu pani Justyna Grzymała absolwentka socjologii antropologii społecznej w Instytucie stosowanych nauk społecznych niż do Warszawskiego oraz kryminologii w Instytucie profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w wolontariuszka centrum praw kobiet dobry wieczór w ukryciu w w Rozwiń » najnowszym numerze niebieskiej linii czytamy pani artykuł artykuł, który dotyczy porwań rodzicielskich tytuł do porwania rodzicielskie konflikt praw obojga rodziców przyznam szczerze, że po lekturze tego artykułu stwierdziłem, że to co nam się należy wszystkim opinii publicznej słuchaczom słuch słuchać słuchaczką to jest poważna solidna rozmowa o tym, jaka jest skala zakres rodzaj charakter porwań rodzicielskich, dlaczego tak pomyślałem, ponieważ po raz kolejny okazał się tydzień czy 2 tygodnie temu, że dyskusja w Polsce porwaniach rodzicielskich zaczyna się i kończy się w momencie, kiedy media informują, że nastąpiło porwanie rodzicielskie mówią o tym, do momentu, kiedy dana osoba zostanie odnaleziona dziecko znalezione lub też stała się winny sposób rozstrzygnie i to jest koniec rozmowy o porwaniach rodzicielskich nie wiemy, jaka jest ich skala nie wiemy, kto najczęściej porywacza ojciec czy matka nie wiemy czy to są głównie porwania zagrań i zagranicy w związku z tym, że łatwo otworzyć granice ich mobilność naszego społeczeństwa zwiększyła niewiele o tym, wie, a pani jak rozumiem te słowa dostępne badania zagrać w, żeby ten obraz tego zjawiska był jak najbardziej pełny chcemy zacząć od tego samego sformułowania porwanie rodzicielskie czy co ma namyśli ktoś, kto mówi, że miało miejsce porwanie rodzicielskie co za sytuację w wszyscy tak naprawdę cenimy sobie sprawę z tego czym jest porwanie rodzicielskie używamy tego w takim dyskursie publicznym jest takie oczywiste tak jest ktoś powie porwanie rodzicielskie od razu wiemy co jest to nic jeśli chodzi o mnie takie fachowe wyjaśnienie czym jest porwanie rodzicielskie inspirowanie rodzicielki mamy do czynienia wtedy, gdy ten 1 z rodziców lub opiekunów bez woli drugiego rodzica lub opiekuna w WOSiR zatrzymuje dziecko tym samym pozbawia możliwości tego drugiego rodzica kontaktu z tym dzieckiem porwanie rodzicielskie może mieć 2 formy dlatego używam tutaj słów wywozi lub zatrzymuje koronie czeski może mieć formę uprowadzenia lub zatrzymania z uprowadzeniem mamy do czynienia wtedy, gdy następuje przemieszczanie dziecka im PS szkoda tego drugiego rodzica przemieszczenie może być co innego miasta może być do innego kraju czy generalnie chodzi o to, że po prostu rodzica pirata dziecka winne miejsca kolejni zatrzymani z tzw. bezprawnym zatrzymaniem mamy do czynienia z tt tt następuje przemieszczenie dziecka, a na początku jest Skoda tego drugiego rodzica szkoty rodzice umawiają się, że dziecko spędzi wakacje jednak karać za i potem mija termin, kiedy dziecko miał wrócić, ale nie wraca i tutaj w tym momencie, kiedy już niema zgody tego drugiego rodzica zaczyna się porwanie rodzicielskie w formie zatrzymania to co jeszcze jest ważne w przypadku porwań rodzicielskich to fakt, że one mogą dziać się na 2 płaszczyznach mówimy o płaszczyźnie krajowej, czyli o g danego kraju i na płaszczyźnie międzynarodowej przekazane transgraniczne porwania rodzicielskie tak mocnym siła czy intensywność tego typu zdarzeń tych drugich to w momencie, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej do strefy Schengen ta mobilność wzrosła znacząco co możemy powiedzieć że, gdy tych z umów transgranicznych z zawieszeniem bardzo dużo tak tak dokładnie co się zmieniało z w trasę nie zmienią się świat akt żeśmy do Unii Europejskiej coraz więcej Polaków wyjechało za granicę co oczywiście wiązało się z małżeństwami mieszanymi tak oni tutaj rozstanie w takim małżeństwie mieszanym ciałem czy w związku mieszane tak nie zawsze musi być małżeństwo może doprowadzić do tego, że 1 rodzic będzie chciał wrócić do swojego kraju wtedy pojawia się problem z dzieckiem, ale może też być także ci rodzice traktują to porwanie rodzicielskie jako taką formę walki z tym drugim rodzicem, ale ich los tak z punktu widzenia prawa to niema znaczenia, kto co traktuje jak tylko jestem są rodzice mają tra, zakładając najbardziej podstawowy przykład ta, który zawsze chodzimy po były takie sytuacje toczy oto jest rodzina i dziecko z jakiegoś powodu rodzice przestają mieszkać razem 1 z tych rodziców uniemożliwia drugiemu kontakt z dzieckiem czy też będzie porwanie rodzicielskie czy taki istnieje, a nam to jest takie znaczenie mówi o 1 dniu tak oto 1 dzień to trudno to 3 godzinach na lepszych niż rodzic nie odda dziecka przez godzinę, więc te nie musimy od razu tego zgłaszać, ale n p . jeśli ten rodzic drugi nie wyrazi zgodę na to się ale w jakiej formie zgody tych szkód, ale rodzic zabiera dziecko, a drugi rejs oto pokolenie via nie zgadza się na to to wtedy może zgłosić porwanie rodzicielskie to te 2 bardzo ważne jest zgoda świeca Skoda, czyli wolała tej drugiej osoby i wiecach to jest to dziecko jest dobrze, ale wracając do tych regulacji ustawowej od 2 to są rodzice z jakiegoś powodu żyją osobno separacji nigdzie ten fakt nie funkcjonuje w przestrzeni prawnej to znaczy żaden urząd w o tym nie wie np. o to od miesiąca żyją w separacji 1 z tych rodziców powiedział dziecku mieszkasz mnie i nie będziesz mieszkał u niej tak albo u niego tak czy to jest uprowadzenie czy Toy Story porwanie rodzicielskie w momencie, kiedy ten drugi rodzic nie ma możliwości kontaktu z tym dzieckiem tak, ale nie ma możliwości kontaktu potem rodzica brania przez gotowanie nie musi, a dotyczyć sytuacji, że 1 rodzic nie wie, gdzie dziecko jest może dotyczyć takich sytuacji on wie, gdzie dziecko jest, ale ten drugi rodzic zabrania tego kontaktu Szkot nie wpuszcza tego rodzica i wtedy, owszem jest podstawa do tego, żeby zgłosić porwanie to tutaj jest problem z kontaktem rozumiem, czyli takich ludzi dzwoni na policję mówi Niejestem wstanie skontaktować z własnym dzieckiem z racji także drugi rodzic mi to uniemożliwia tak i wtedy radzę jak, w jakich w tej sytuacji, że policja reaguje mówi o jest specjalna ustawa jest specjalny zapis wprawie, które mówią o porwaniach rodzicielskich i na podstawie tego działamy jak wygląda jak policja reaguje na wf to jest w przypadku porwań rodzicielskich taki program, który trzeba ustalić miejsce pobytu dziecka to jeszcze jest istotna w policji nie miejsce pobytu dziecka rodzice rozstają miejsce pobytu dziecka nic takie oczywiste tak nie jest ustalone to wtedy jeszcze trzeba wyjaśnić to opowieść jest ustalona n p . przy matce tak będzie formalnym rozstaniu teraz tak jak Monte Cassino to wtedy pozostawiamy zostawiamy na pana Początka zostawiam zupełnie transfery, kiedy od miesiąca 2 i nie mieszkają razem nie ma żadnych formalnych oznak tego co w Polsce mieszkają razem to ta cała sfera już wypada nam w tym momencie tak, choć jeszcze jest możliwość zabezpieczenia miejsca pobytu dziecka na czas toczącej się rozprawa, czyli jeszcze rodzice są nie rozstali formalnie, ale nie są ze sobą, więc najlepiej już w tym momencie zabezpieczyć miejsce pobytu dziecka itd wiadomo, gdzie to dziecko jest ciężko policja przyjeżdża i wie, że miejsce pobytu dziecka i ciężko to matki jest podstawa do tego, żeby widzieć dysponowanie tak dlatego, że to dziecko w tym momencie powinno być przy matce i nie są to godziny widzeń ojca i tak to jest oczywista w momencie, kiedy nie jest ustalone miejsce pobytu dziecka, którzy tak bardzo skomplikowane to już w tnt policja też często właśnie się mieszać takich przypadkach i najlepiej najlepiej sugeruje, że najlepiej spala złożyć wniosek do sądu o tak o rozstrzygnięcie tego, gdzie to dziecko powinno PEC to są rodzinnego tak prezes sądu rodzinnego, ponieważ wiedzieliśmy czy sama samo określeniem ich porwania rodzicielskiego nowszą, gdzie i jak funkcjonuje i w jakim kodeksie, a określi tak naprawdę nie ma w Polskim kodeksie karnym takiego przestępstwa kochani rodzice ogłasza też największy problem w domach w takich sytuacjach nawiązujemy do art. 211 kodeksu karnego, w którym mówi o uprowadzeniu zatrzymaniu nieletniego lub osoby nieporadnej i wcale w tym sformułowaniu ta granica rodzinie o dzieciach to jest w ogóle nie w tym tak nie ma czegoś o nich nie ma zdania luka prawna to jest tak, że jeśli rodzic porwie dziecko nie możemy go karać na gruncie prawa karnego za porwanie rodzicielskie, a nie ma czegoś takiego z kolei też jest tutaj takie rozróżnienie na rodziców, którzy mają pełną władzę rodzicielską i ograniczoną odebrano w momencie, kiedy rodzic ma pełną władzę rodzicielską to my nawet nie możemy ukarać na gruncie art. 211 kodeksu karnego ale gdy idzie to musi jakoś inaczej wytłumaczyć boję się na pełną władzę rodzicielską to jak mógł dokonać porwania no właśnie to jest problem z tym problemy, z którymi mamy do czynienia od wielu lat są 2 strony jednak uważa, że moi rodzice, który ma pełną władzę rodzicielską, a może dokonać porwania z jego inni uważają, że nie może, dlatego że ten fakt tej pełnej władzy rodzicielskiej zdaniem prawo do opieki nad dzieckiem cieszę się, że tylko dla kolei i w tej sytuacji ogranicza to prawo drugiemu rodzicowi nie może być tak, że rodzic samowolnie decyduje o tym gdzie będzie dziecko co ono będzie robiło, gdzie będzie miejsce pobytu dziecka to to prawo do opieki ta pełna władza rodzicielska nie daje mu takiej możliwości, ale mamy tu sprzeczność ewidentnie mamy ewidentną sprzeczność dlatego nie jest do tej pory rozwiązana na gruncie ksh mówi rektor skoro mamy sprzeczność w tego typu za zapisach interpretacjach na to instancje w życiu Sąd Najwyższy na to Sąd Najwyższy kilkakrotnie wypowiadał się na ten temat ostra kilkakrotnie miał finał w Sądzie Najwyższym i Sąd Najwyższy stwierdzał za każdym razem rodzice, którzy mają pełną władzę rodzicielską nie mogą być podmiotami tego przestępstwa, czyli w niemal nie mamy dziś nie mamy konkretnego zapisu w prawie to ten, który pani mówiła ten artykuł no jeśli wierzyć Sądowi Najwyższemu nie nie dotyczy tych sytuacji tak to ten artykuł nie dotyczy sytuacji, gdy porywa rodzic, który ma pełną władzę rodzicielską dotyczy sytuacji, gdy rodzic ma ograniczoną albo odebraną władzę, lecz chcieli tak nam Sąd Najwyższy stwierdza, że rodzic, który ma pełną kadrę zysku prawnik nie może porwać swojego dziecka, dlatego że po prostu, a będąc dzieckiem on zawsze prawo do opieki nad dzieckiem i tutaj mamy ten konflikt praw obojga rodziców czy mamy 2 osoby, które mają pełną władzę rodzicielską, które mają prawo do opieki, które działają swoją wolę rozmów z wolą, a ich Wola jest sprzeczne to właśnie to skarbnica w tym momencie zrobić tak, a te atuty nie pomaga konwencja, która pewnie większość społeczeństwa usłyszała o niej przy okazji wyczynów polskiego konsula w Norwegii, który powoływał lub też na swoją interpretację tej konwencji chodzi o konwencję haską naszła z lat osiemdziesiątych ona powinna regulować ten też te rzeczy konwencja haska reguluje, a porwania na płaszczyźnie międzynarodowej niźli porwania za granicą tam nie ma rozróżnienia na władzę rodzicielską pełną ograniczona, choć odebrano po prostu konwencja haska jest po to, aby dziecko jak najszybciej wróciło do kraju, z którego został uprowadzony i dalsze kwestie z kim to dziecko będzie kto, jaką będzie miał władzę Otóż będzie rozstrzygana w danym kraju ona jest po to, żeby dziecko jak najszybciej wróciła, a ty też ciekawe czy też na pewno zawsze sprawiedliwe ani technik zawsze sprawiedliwy, ale konwencja ma wyjątki w art. 13 celem tej konwencji znajdują się zapisy na sytuację, kiedy sąd może odmówić powrotu dziecka i tam są takie 3 sytuacje po pierwsze, kiedy stąd twierdzę, że w momencie porwania i osoba albo instytucja, który miał się zajmować tym dzieckiem ma faktycznie zajmował po drugie, stąd może odmówić wtedy makiety twierdz z nim, że powrót dziecka do kraju może wiązać się, z jaką szkodę psychiczną fizyczną dlatego dziecka albo sytuacja nie do zniesienia i po trzecie sąd może odmówić wtedy, kiedy uzna, że dziecko nie chce wracać, a osiągnęły już odpowiedni wiek stopień dojrzałości należy wziąć pod uwagę jego stan jak to określa odpowiedni lekki stopień dojrzałości dziecka myślę, że to jest już to wynika z rozmów z psychologami rozumiejący, że eksperci tak tak dokładnie tak nie jest także jest ustalony wiek konkretna, dlatego że każde dziecko też ropa w swój indywidualny sposób jednak trudno jest ustalić jak co ciekawe to znaczy tam krytyczna sytuacja, której czytaliśmy wszyscy dotyczyła Norwegii i konsula, który mówił, że konwencja haska zapewnia, że można dziecko non est norweski nie może poza zabrać rodzicom dziecka to nie trzyma w tej konwencji haskiej jest konwencja haska mówi tylko o sytuacjach, kiedy dziecko zmienia kraj frank tak o tych 3 wyjątkiem tych 3 wyjątkach od nich żadnych wyjątków stąd może odmówić powrotu dziecka i sądy faktycznie, odmawiając zdarza się, że odmawiają mu z były przeprowadzone badanie międzynarodowa UAM z 2015 roku ostatnie badanie w 2015 roku i w tamtych badań wynika, że takich odmów sądowych było 15 %, czyli być może sądy odmawiają, powołując się głównie na ten drugi po to, o, którym mówiłam, czyli krzywda fizyczna psychiczna lub sytuacji nie do zniszczenia radziecka czy, ale jak jest Pete, a wyniki sytuację sąd, jakie to po sytuacji zinterpretowane tak, że po prostu zmiana środowiska z flotą wierzy niech to wynikać ze środowiska et tu chodzi o wolnym pobiciem i znęcanie się nad dzieckiem, a takie sytuacje, kiedy życie dziecka jest zagrożona lub zdrowie dziecka jest zagrożone wtedy rząd może odmówić powrotu dziecka to nie jest tak, że sąd odmawia dlatego, że to wszystko jest lepsza niż ktoś taki zarzut sądów w Polsce czy ona nad interpretują ten art. 13 a są też Polskę, a w porównaniu do celów innych krajów zdecydowanie częściej odmawiają, bo to ciekawe tak to i ona poczują się właśnie na ten fakt odnośnie krzywdy i to jest właśnie zarzut to gorsza nie o to chodzi w tej konwencji haskiej konwencji haskiej chodzi o to, żeby dziecko jak najszybciej wróciło to do tego kraju natomiast sądy polskie dochodzą trochę dalej, ale biorąc pod uwagę to czy dziecko się czuje dobrze z tym rodzicem, który porwał, z którym się czuje lepiej i z którym jest bardziej zżyta i Teksasie zaś, że to stąd nie powinny brać tego pod uwagę powinny brać pod uwagę np. znęcanie się, a o możliwość utraty zdrowia mówił możliwość utraty życia nikt was jest, w którym rodzice, a dziecko się czuje lepiej, dlatego że ta kwestia nierozstrzygnięta jak to dziecko wróci doktor swojego kraju i tam sąd rozstrzygnie, ale będzie zawsze na pewno rozstrzygnięta tak późno na rozstrzygnięcia PS ciekawe bardzo, bo to co pani mówi mogłoby na początku się mogło wydać nie kończy niesprawiedliwa, ale takie nieoczywiste, bo skoro dziecko deklaruje chce być w tym w tym miejscu to to powinno być kluczowe dla della decyzja pani mówi to nie jest kluczowy, dlatego że ta decyzja o różnym czasie nie jest, bo to jest ważne bardzo ważne wyjaśnienie tych samych bardzo trudnych dylematach sąd Polski jednak, powołując się na to bardzo często w krótkim dziecko czuje się lepiej i właśnie to jest ten zarzut, że one nad interpretują nie o to chodzi w tej konwencji, w czym wiemy mamy dane co do z takich jak najbardziej ogólne statystyki jeśli chodzi o jakie kraje to między polską, jakimi krajami najczęściej dochodzi do porwania ds. zaś do stosowania konwencji haskiej na pierwszym miejscu cytowanie wielka Brytania, a w z Wielkiej Brytanii otrzymaliśmy mamy w latach 20082016 analizowałem te lata z tych lat mam stres, jaki jest w latach 20082016 otrzymaliśmy 208 wniosków do Wielkiej Brytanii wysłaliśmy 272 wnioski na drugim miejscu Niemcach otrzymaliśmy 106 wniosków wysłaliśmy 158 wniosków dalej Włochy otrzymaliśmy 88 wysłaliśmy 30 i są te kraje, które są w czołówce dalej mamy już takich jak Holandia czy Irlandii już zdecydowanie mniej, owszem, zdarzają się też porwania ze albo to mleczko Hongkong ułożą na rasę religię unikalne Australii Paragwaju no cóż takie pojedyncze przypadki znaczek i na te 3 kraje wielka Brytania Niemcy Włochy Turcję przed nim ale gdzie jak byk taktyka wygląda czy to jest także w przypadku, kiedy jest informacja tego rodzaju porwanie to uruchamiane są w procedurze tematyczne procedury czy ta 1 ze stron po prostu musi, a zadzwonić w odpowiednie miejsce zgłosić się wypełnić oświadczenie jak w oczy ile to jest automatyzm najlepiej jest po prostu intencji konkretnej osoby z 1 ze stron czy ta strona, której dziecko zostało wprowadzone się złożyć wniosek w Polsce taki organ centralny odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków konwencji haskiej z Ministerstwa Sprawiedliwości, więc możemy pobrać wniosek ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek składamy w języku polskim języku kraju, w którym dziecko się znajduje i możemy wysłać za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości albo bezpośrednio do organu centralnego tego kraju znikną z możliwości możemy tutaj posłużyć się on możliwości Ministerstwa Sprawiedliwości albo część spraw w swoje ręce i wysłać samodzielnie, czyli jak rozumiem to byli trochę z tego na początku trzeba mieć to jest jednak NATO nie jest w cień albo przestępstwo ścigane z urzędu z automatu mniej ni mniej wyraźnych Marcel w długie osoba, której ojciec został uprowadzony musi złożyć wniosek co jest bardzo ważne bardzo ważne jest to, że ten zły wniosek powinien być złożony do upływu roku od momentu wprowadzenia, dlatego że jeśli zostanie złożony później to sąd może odmówić wydania dziecka, dlatego że stwierdzili, że już upłynął rok albo upłyną 2 lata i dziecko się dostosował do tego środowiska i wtedy krzywdą pensje nakazać tym związku z powrotem wrócić tak co to umiar racjonalizm w Niemczech wzrost rok czy akurat rok tak trzeba było coś określić, jaki termin ich więcej został określony rok nowie tania, ale z drugiej strony ktoś, kto nas słucha może pomyśleć no naj bardziej racjonalnym rozwiązaniem byłby ekspert psycholog ktoś porozmawia z dzieckiem stwierdził, bo dla 1 z 1 dziecka rok to za mało dla drugiego za dużo tak bym tego bycia w nowym środowisku na tyle długo, że stanie się dla niego w pewnym sensie naturalnym to rynek, a czy konwencja to rozstrzyga ten rok to jest nasz wynalazek, ale to jest przepis konwencji, ale to nic już to następuje z automatu to nic tak żyć np. miną 2 lata to już sąd wydaje decyzję, że jednak odmawia stąd powołuje się na opinię psychologów, a HFT nie jest także wówczas automatycznie mija rok diakon Cyryl, a propos statystyk to jeszcze ciekawa rzecz, która okazuje się, że być może będzie w Brastera stera typu czy jeśli chodzi o jedno porwania rodzicielskie czy najczęściej porywają ojcowie mężowie czy najczęściej porywają kobiety w, a z badań polskich wynika, że najczęściej porywają ojcowie w Polsce w Polsce taki to około 60 % natomiast z badań międzynarodowych wynika, że najczęściej porywają kobiety o mafii przez ponad 70 % to część słuchaczy, choć są zaskoczeni tym momencie od rana byłam zaskoczona hipotezy wbre w wizerunkowi, który mamy dokładnie, ale to jak to wytłumaczyć w takim razie czym z jakiego powodu w dyskoncie wiaty różnią, dlaczego tak jest różnica czemu tak jest czy czy to wynika z ligi już naszego przekonania o tym, że rząd przed w Polsce przed sądem mężczyzna będzie miał zawsze problemy, nic więc z części się w Polsce mężczyzna zdecyduje na taki radykalny krok jak porwanie to też takie wytłumaczenie słyszałem czytałem w trudno powiedzieć z czego dla rolnika nie mamy dokładnych informacji, czego to wynika to wydaje mi się, że może wynikać z taką, że w Polsce dziecko najczęściej pozostaje przy matce tak tak jest po prostu są do Polski najczęściej po rozstaniu a, przydzielając opiekę matce i sam tak jest wszędzie na świecie w PRL n p . el obecnie w Niemczech jest taki trend ku opiece naprzemiennej gorzej tam nie ma problemu z alimentami tak rodzice się dzielą naród na Zachodzie jest taki trend, że właśnie chronimy się kupiec naprzemiennej, czyli rodzice się dzielą powiedzmy 3 dni w tygodniu mamy 4 tata albo odwrotnie i tańszy to może z tego wynikać ta różnica, że w Polsce matki częściej mają dziecko przy sobie informatyk 3 we fraku prowadzenie coś ciekawego możemy w statystykach takim obrazie tych porwań powiedzieć czy nauczanie średnia wieku porwanego dziecka czy też takie dane mamy w tym mamy jeśli chodzi o korumpowanie w Polsce cena tony takie 2 kategorie dominująca, a 1215 tys pierwszą kategorię, a i 46 tys druga kategoria to nie niewielka różnica między tymi kategoriami natomiast z badań międzynarodowych wynika, że to jest 7 lat średnia porwanego dziecka staż jest różnica tak w Polsce tej klasie dzieci ona wpada w międzynarodowych wynika, że z 17 jest taki, że śnieg notek oczy co wiemy co zawsze nie ma, a propos sytuacji materialnej, gdyż portretu demograficznego osób, którym na rodziców, które porywają czy da się w taki portret wyrysowała się z dniem wykształcenie wiek zarobki w dni więc, żeby odmalować tak jest wytyczone są tak kompletnie uniwersalna, że nie da się też stworzyć takie portrety mu pensję, a najczęściej porywają osoby mieszkające w większych miastach zdecydowanie związana z ich przeważają osoby z wykształceniem podstawowym najmniej jest osób z wykształceniem wyższym, a średnia wieku to takie 30 kilka lat około 40, a najczęściej są osoby, które mają jedno dziecko najczęściej są zamknięte z Rosji to jedno dziecko i taczek wójt porwane, a co jeszcze możemy dziś chodzi o Wschodzie ostan cywilny to ty nie ma nie ma znaczenia tutaj naprawdę te statystyki złożyły się równomiernie, a kolejna kwestia to karalność tych rodziców na 40 % to były osoby karane, więc się wręcz znamienne to jednak jest duża, ale z, jakiego rodzaju przestępstwa, a to niż podana na nic o analizę w statystykach liczba ta jest się na zakładamy, że jest pełna świadomość, że osoba, która dokona takiego czynu jest świadoma tego, że łamie prawo tak czy nie wiemy czy znacie, a czy jest temat tego dokładnie nie wiem na Janoszka spotkam się z przypadkiem, a kobietę, która prowadziła swoje dziecko z Wilna zgłosił się do mnie z centrum praw kobiet i ona nie była świadoma tego, że porwała dziecko to facet bez pracy może może miała i pełne prawo nie być świadoma możliwa taka sytuacja też szans jest też z 1 strony nieświadomość Truck Stunt to naiwność trochę to oglądało także mówiło się z ojcem dziecka to nie czujność i były partner mówiło się, że wyjedzie do Norwegii najpier w wyjechała sama się przygotować się do zabrania dziecka tam, a po jakimś wciąż się po wróciła zabrała dziecko i to tam jej partner uznał, że ona to dziecko porwała oni się najpierw mówili tak, ale ona nie dokonała żadnych takich czynności formalnych dotyczących przeniesienia tego dziecka po prostu fakt pierwszy także nieświadomość tak nie widziała żona powinna to od razu zrobić tak, żeby była jasność, a druga kwestia torze tani to partię postu oszukał tak wykorzystał to ona tam pojechała wykorzystał to przeciwko niej raz złożył tutaj konwencją tak w trybie konwencji haskiej pojechał do Norwegii chorował to dziecko z powrotem do Polski i powiedział, że ona może dziecko porwała mnie w tym momencie toczy się wobec niej postępowanie, a on chce integracji dziecko, argumentując m. in. porównanie strzelnic skomplikowaną sprawę tak wykorzystał po prostu ginie świadomość wykorzystał Torzym zaufała każde dziecko, ale czy wg pani tego typu sytuacje boczna miejsc już do nich dojdzie odpukać to później co się dzieje z takimi sytuacjami, że dałoby się to już jakiś sposób w prawie tak ująć, żeby nie prowadzi przez konkretny zapis o porwaniach rodzicielskich, które by na tyle sensownie opisywał takie sytuacje, żeby czynami była świadoma, że to jest przestępstwo myślę, że niema takiej możliwości, żeby jednoznacznie to w Jurassic ja osobiście jestem za wprowadzeniem takiego przestępstwa do kodeksu karnego i porwanie rodzicielskie albo za rozszerzeniem tego art. 211 również na rodziców, którzy mają pełną władzę rodzicielską on możliwości tak możemy albo wprowadzić, a takie przestępstwo do kodeksu karnego albo rozszerzyć i okolic jedenastka to było trochę dziwne, bo jak się przypomnę początek naszych rozmów teraz to kiedy pani mówiła o artykule, do którego pani teraz wraca teraz rozumiem, że to nie jeśli ktoś kosztorys dla okupu albo nie wiem nie teraz handel ludźmi, ale też inżyniera tylko aha to jest inna partia to w zasadzie to co jest na styku teraz od tych jaka, bo intencja stron zamyka artykuł tak w ogóle taki artykuł ma bardzo podobne pojawił się już w kodeksie karnym Makarewicza w 1932 roku bardzo podobny zapis się pojawił w Zamościu również pojawiło się uprowadzenie lub zatrzymanie osoby nieletniej, a i wskazano, że rodzic może być z podmiotem tego przestępstwa w w moment, kiedy te jego prawa do tego dziecka zostaną odebrane i czeka bardzo podobni zostało sformułowane w czy wtedy była potrzeba podejrzewam, że tak, gdy nie było potrzeby to by nie było tego artykułu w kodeksie karnym następnie jeszcze na kodeks karny 31009. roku zostało powielone dawać im kodeks karny po dziewięćdziesiątego siódmego roku mój zostało powielone po co to jest teraz to ona tak to jest w obecnie to jest cena stosowana w przypadku rodziców, którzy mają ograniczoną i odebrano władzę rodzicielską to jest Lotto, ale moim zdaniem lepszym rozwiązaniem było we rozszerzenie tego artykułu, a wprowadzenie osobnego przepisu z możliwością interpretacji tak to nie zaś świetni czarno-biała stąd nie zawsze są czarno-białe i tak jak rozmawialiśmy tutaj o przykładzie tej kobiety, która nie była świadoma i nie jestem za tym, żeby powstał wraz z automatu karać, ale z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że 1 z funkcji kary jest prewencja świadomość karę zagrożenia jest bardzo ważna jeśli nie wprowadzimy świadomości, ale to nie odstraszył sprawcy nie czuł się bezkarne najważniejsze w tej sytuacji dziecko rodzice często zapominają o dziecku kierują się takimi egoistycznym pobudkami tak z takim zrobienie na złość, a najważniejsze jest dziecko za nimi nie zauważają tej krzywdy, którą wyrządzają dziecku i moim zdaniem konieczne jest uregulowanie tego na gruncie prawa karnego, żeby chronić dziecko oczywiście, żeby ukarać rodziców też, ale przede wszystkim, żeby uchronić dziecka przed konsekwencjami szczególnie psychologicznymi takiego czy razem taki potencjalny przepis to z centrum właśnie stawia dziecka jakoś to on wychodził do tych różnych sytuacji na ich bardzo różnych czym mają prawo czy nie mają w trzecim razem w separacji nie ma znaczenia, ale z KGB, żeby cofnął się odbyć dzień dziecka tak tak także zaczną się od ochrony dziecka czeka, w którym ktoś gdzieś pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości nad czymś takim czy raczej to nasza rozmowa to co jest taką z taką nazwę prowadzą marzy o niczym też pracuje nie wiem, ale były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wielokrotnie postulował wprowadzenie tego przestępstwa do kodeksu karnego tak nawet astma nie musi też bardzo ważne, żeby takich ocen kim tak uzyskał odpowiedź od GMO ministerstwa, że nie jest możliwa i karanie dziecka, które napłyną władzę rodzicielską Zatorze prowadzi swoje dziecko tak skoro mam prawo do tego dziecka w danym momencie, czyli wracamy do wygranych setów listę tak, czyli to nie jest auto widzi tańce to jest nasze zioła zmieszać czekała to nie jest rozmowa o tym, że istnieje jakiś rodzaj sprzeczności logicznej struktura wynika z danych z takiej daniny sformułowań czy w kodeksie karnym czy gdziekolwiek indziej to jest rozmowa o tym czy my jako społeczeństwo w pewnym momencie zdobędziemy się na odważną debacie na temat zakresu praw dziecka do szczęśliwego życia bez cierpienia i t d. ciemnego zakresu praw rodziców czy też rodzicielskich i gdzie te 2 sfery się spotykają i czy i co państwo może zrobić stado ta rozmowa tak dokładnie dlatego jest takie problemy z wprowadzeniem tego przepisu z uregulowaniem tego mamy 2 strony, która po prostu jest z 1 strony mamy prawa dziecka to, o czym mówią, że powinniśmy zawsze stawiać na pierwsze miejsce dziecko jest sam się nie obroni ściganie obronimy z drugiej strony mamy prawa rodziców do tego dziecka spotkanie się gdzieś pośrodku znalezienie złotego środka czy jest możliwe trudno powiedzieć, iż powinniśmy próbować tak powinniśmy próbować, mimo że nie powinniśmy zostawić tego co my do tej pory tak to jest nierozstrzygnięta w no niestety będzie rodziło bardzo wiele takich sytuacji począwszy od tej trudnej Choto, który pani mówiła brak świadomości skończywszy na nas tejże nie wie w jaki sposób w takim razie sąd ma się zachować teraz w różne skomplikowanych sytuacjach ściśle nie ma takiej czytelnej Jasnej podstawy prawnej wróćmy jeszcze do pani artykuł w kopalni w pani napisała w artykule, że można zmniejszyć ryzyko występowania porwań rodzicielskich w no, więc chciałem zapytać czy wie czy jak możemy na to, że wpływać jak to zrobić przede wszystkim możemy uregulować w kodeksie karnym tak jak cała część z nich Ano stąd jest podstawa, ale kolejna kwestia to jest wpływ na świadomość tych rodziców wpływ na świadomość tego co oni robią n p . poprzez mediacje w momentach takich kryzysowych, kiedy jest walka o dziecko można częściej nawiązywać do mediacji próbować mediować pomiędzy tymi rodzicami uświadamiać też, ale ich jako krzywdzącą wiąże się ich walka, z jaką krzywdę może wiązać się ewentualne porwanie dziecka dlatego, że to też jest także czasami rodzicom szantażują się to zrobię nie powinniśmy tego bagatelizować przeważnie po prostu bagatelizujemy ani Powiśla tak robić to jest ten moment, kiedy na razie rodzicowi to uświadamiać, ale chcą my sąsiedzi rodzina jest, że sąd sąd sąd powinien powiedzieć oto państwo przed koszem w studiować media western Kret po prostu są to bowiem mówić trener musi się zacząć od tych rodziców także porwanie życie zaczyna się w głowie rodzica tak, czyli powinniśmy przede wszystkim dotrzeć do dumy z rodziców, ale nic toby oznaczało, że że, ale to i tak to znowu wrócą do poprzedniej wersji to i tak wracamy do sytuacji, które z wycinkiem rzeczywistości porwań rodzicielskich mówiła w sądzie tymczasem duża część takich sytuacji to są sytuacje, kiedy nie ma żadnego sądu na SOR jest ojciec matka dziecko statystycznie częściej to jest jedno dziecko jak się dowiedzieliśmy jest konflikt itd i to to jest jakiś chciałoby się pogodzić miejsce potencjalnym rozładowanie tego konfliktu czy na jakiś rodzaj mediacji jeszcze niema żadnego sądu i być może za chwilę dojdzie do porwania tek to cud to jest pytanie czy jest może to co zrobić nie wiem nie mam pojęcia jak w, zanim sąd jeszcze, że program dni w oczy to powinny być jakieś organizacje pozarządowe, które tym się zajmują 3 lat co by się zastanowić kogo zgłaszają się rodzice z problemami jeśli to jest jakiś MOPS tak się zdarza czasami to tam powinna być to niesamowite świadomość tego, że kiedyś tylko po lesie potencjalnie możliwość towarzyskiego to, że właśnie takie jak system mediacji powinien wchodzić rzec Bobo w sądzie pozew czyste sytuacje ostateczne tak jakoś też możemy zacząć od uświadamiania takich słów jak policja, a właśnie północny uświadamiania w szkole w szkołach od podświadomie takie pan powiedział ośrodkach pomocy społecznej prosto od uświadamiania, z czym to się wiąże, jakie może wiązać z sobą konsekwencje, jakie może rodzić problemy powinniśmy zacząć od podsta w tak tak sąd oczywiście może nie na początku, chociaż czasami jest tak, że w sprawę w sądzie sam raz do tego rzuca się rozstają i od razu jest wniosek o rozwód tak w tym czasie to jest moment, gdzie można zadziałać w końcu pan jakieś takie sytuacje, które ewidentnie na gruncie obecnego obecnie obowiązującego prawa to były sytuacje, których który absolutnie nie nie dało się ich opisać, ale był jeszcze bardziej skomplikowane niż ta wspomniana przez panią norweska czy byli rodzice, którzy nie wiem tak sobie ułożyć życie, że nie byli świadomi rok tego, że to właśnie dokonało się polowanie, czyli tańce taniec czy takie sytuacje, których kazały nam się zastanawiać nad skoro komplikacją tego z zjawiska ja osobiście nikt nie zgadzam się z inną taką sprawę Grecję akcji była ta nieświadomość w trakcie spotkań z takimi ewidentnie mi się sprawami, gdzie n p . a kilka tygodni temu zgłosiła się do mnie kobieta, która porwała dziecko dzieci z Norwegii przybyszem z Portugalii i talentom Elżbiety świadomy jak bardzo świadomie to było bardzo dramatyczna sytuacja na przemoc domowa znęcanie się na WikiLeaks zmieni, ale muszę się wyprowadzić z tymi dziećmi, a mąż stosował stalking wobec niej a, toteż ciekawy, że pani tę wolność musiał wyprowadzić z tymi dziećmi, a jednak porwała dzieci wzięła się wyprowadzić, ale to było w Portugalii w znaki i wtedy mogą ściągnąć z tych dzieci miał kontakt z tymi dziećmi Ks Jana z początku tutaj pozbawieni kontaktu jest kluczowa właśnie z tych porwań rodzicielskich, ale ona nie zabraniała im kontakt, a nawet była opieka naprzemienna FOT a, ale w momencie, kiedy dzieci były u ojca były zaniedbane brudne wpływały skargi ze strony szkołę w Chemnitz tam toczyło się wiele postępowań w sądach, ale też był problem z tymi sądami, dlatego że ona nawet innych portugalską, a reszta toczyły się z portugalską na ostatniej rozprawie dopiero stała tłumacza, kiedy złożyła kilka skarg co wydaje się absurdalne dla nas to dlaczego absurdalna w Polsce to jest także każdy obcokrajowiec sądzie dostają kluczy, tłumacząc jeśli nie mówili po polsku tak, a to jest także maoiści posługuje się językiem polskim, a w takim stopniu, żeby zrozumieć i on musi zadeklarować, że stoi w stanie zrozumieć to wtedy nie musi mieć tłumacza, ale w momencie, kiedy deklaruje, że nie zna języka polskiego musi mieć tłumacza ona nie znała języka portugalskiego sprawy toczyły się na portugalską nawet nie wiedziała co się tam dzieje musiał wyprowadzić się męża została pozbawiona środków do życia Animo nie była w stanie pracować do tego, że stosował stalking 100 czekał na nią przed domem nie była w stanie wychodzić z domu w pewnym momencie nie była w stanie na siebie zarabiać i były też adwokata i pozostanie tak dobrze się bronić tam nawet, więc to wszystko doprowadziło do tego, że ona zdecydowała się zabrać dzieci i przyjechać do Polski nie miał tam żadnego wsparcia nie miał żadnej rodziny ani on animusz i pochodzi z Portugalii i po prostu czuła, że już niema wejścia to nie jest tak, że ona po prostu załatać spakowała od razu taki zaczął się problemy nie kilka lat trwała dopiero po kilku latach nie wiedząc już wejście na ich w momencie, kiedy pojawiło się rozmowy na temat zabijania dzieci do instytucji oraz zwiedziła już niema wyjścia po prostu musi uciekać będzie się broniła z Polski Czech w jak takie panie opisuje tę sytuację to najbardziej racjonalny wybór w zasadzie tak powiedział, że po prostu podjęła decyzję z dnia na dzień jechała 3 dni od dnia wejścia na tak, ale dziś byśmy mogli powiedzieć o porwaniu rodzicielskim to jak rozumiem druga strona musiałaby po prostu pójść do sądu z takim jej mąż złożył wniosek na bardzo smutna historia myślę, że bardzo wiele takich smutnych historii tani zwraca uwagę przy starcie z naszej rozmowy, że z generalną z punktu widzenia dzieci, które powinny być najważniejsze są smutne historie bez tego nie dochodziło chciałem podziękować za dzisiejszą rozmowę mam nadzieję, że słuchacze słuchaczki sacharozy wszystkim nam się rozjaśnia Otóż w głowie jeśli chodzi o to pojawiające się od czasu do czasu w mediach hasło porwania rodzicielskie w pani Justyna Grzymała absolwentka socjologii antropologii społecznej w Instytucie stosowanych nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego kryminologii w Instytucie profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego też wolontariuszka w centrum praw kobiet, bo naszym gościem bardzo dziękuję za rozmowę 3 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA