REKLAMA

Przychodzi baba do lekarza? "Jeżeli może przyjść, albo ma gdzie"

Analizy
Data emisji:
2019-04-05 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj w analizach oczywiście zajmiemy się strajkiem nauczycieli, a grono na torze w poniedziałek ten strajk po prostu zacznie co się wydarzyło dzisiaj jak przebiegały rozmowy z przedstawicielami rządu w o tym wszystkim będziemy rozmawiać po osiemnastej Sławomir Wittkowicz ran w z oświatowej Solidarności to jest ta druga Solidarność, ale ostro w stanowisku NSZZ Solidarność też pewnie porozmawiamy w no i przede Rozwiń » wszystkim chciałbym się przyjrzeć temu w naj lep państwo, którzy mają dzieci w szkołach, ale wiedzą co się wydarzy czy wiedzą, że szkoły będą zamknięte, a może otwarte, ale tylko w pewnym zakresie, a może wybierają się wraz z dziećmi do pracy albo pracodawca na to pozwolił, a może był dzień wolny proszę pisać analizy małpa to krótka FM to też nie bardzo interesuje wiem, że część samorządów próbuje jakoś rodzicom pomóc część szkół próbuje rozwiązać kłopoty w związane z brakiem opieki dla dzieci no ale wiadomo, że przede wszystkim istotne dla nas punkt widzenia rodziców czy wiedzą państwo, gdzie pytać, gdzie znaleźć informacji na temat tego co od poniedziałku będzie działo się w szkole państwo dziecka proszę pisać analizy małpa to klub KSM my tym tematem będziemy się zajmować dzisiaj i przez cały weekend i odpowiedział oczywiście też to wszystko razem po osiemnastej, ale my analizy małpa to klub KSM jest już do państwa dyspozycji natomiast dziś analizy zaczynamy od zupełnie innego tematu w od raportu przychodzi baba do lekarza w studiu pani Katarzyna Wierzbowska z fundacji kulawa Warszawa współautorka tego tegoż raportu dzień dobry dzień dobry poza nim pozwem o raporcie to chciałam zapytać panią pani jest badaczką ja nie jestem badaczką dlatego miałyśmy cały zespół badaczek, które czuwały nad tą merytoryczną częścią badania ja jestem przede wszystkim tłumaczką ale kto zobowiązał mnie tak to nie powiązała mnie zawodowo akurat tematem dostępności jej oknem zaraz będziemy mówić jestem też trenerką antydyskryminacyjną wprowadza od kilku lat już inicjatywę pełnoprawna, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło jeśli chodzi o temat dostępności usług ginekologicznych i generalnie staram się trochę angażować się w ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami o i teraz pan to słowo chodzi o osoby lat w tym przypadku akurat o kobiety, które chcą skorzystać z pomocy ginekologa z gabinetu ginekologicznego ekolodzy tak zdarza, że są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami raport obejmuje osoby z niepełnosprawnością ruchową ten i już nie pierwszy raport w zasadzie testy dostępności, który dotyczył jeszcze wtedy Lublina dotyczył faktycznie to bardzo wąskim zakresie osób z niepełnosprawnością ruchu w tym przy 2016 rok taktem Lublin chyba mniej więcej tak 2015 szesnasty i wyniki były na tyle złe, że ta druga część czy w ogóle drugie rozdanie, które się pojawią w postać tego raportu były już dużo szersze, bo uznałam, że skoro tylko w perspektywie Kobe z niepełnosprawnościami sytuacja jest tak zła to myślę, że jeśli zaczniemy doszukiwać się potrzeb i barier, które mu, w których doświadczają kobiety z innymi niepełnosprawnościami może być jeszcze ciekawiej no tak się stało albo jeszcze gorzej co gorsza tak takich analiz odważną osobą był, tak więc raport dotyczy kobiet też z niepełnosprawnością ruchową z różnymi niepełnosprawnościami ruchu, ale też kobiet z niepełnosprawnością wzroku słuchu i co bardzo dla nas ważne też kluby z niepełnosprawnością intelektualną w zaraz po przyjrzymy się zakresowi i temu co wynikło z raportu, ale też chciałam zapytać państwa porusza się stale na wózku tak stale, a może zapytać, dlaczego nie choruje na teren w taką genetyczną chorobę neurologiczną nazwa dystrofia mięśniowa obręczy zakończyła 2, a pewnie wielu osobom nic nie po, ale wiadomo, że mu uwierzyć, ale tym, którym powie to bardzo wicemarszałek Teresy jest to choroba rzadka w związku z tym, że mnie też zależy na tym, żeby od tych chorobach mówić i te choroby też powodują niepełnosprawności takie jak moja UE, czyli postępująca niepełnosprawność czy układu mięśniowego, czyli przeraża, że tak wypytuję oczywiście może pani każdy może być dość już tych intymnych pytań, ale rozumiem, że to nie jest kwestia tylko i sprawności kończyn dolnych, czyli nóg ma ma pani różnego rodzaju ograniczenia ruchowe jeśli chodzi o ciało i to ma w pytam o to ze względu na to, o czym będziemy zasilać cross walczy o dostępności leku lekarza jego gabinetu tak to jest niepełnosprawność, która nie dotyczy tylko nóg, czyli nie jestem ani po wypadku moja niepełnosprawność nie jest tak wielkie wielu użytkowników wózków dla osób z niepełnosprawnościami się poczytuje, że są osoby niesprawne od pasa w dół aż 60 kręgosłupa dojdzie tak moje było strasznie dotyczy praktycznie całego układu mięśniowego to było ważne, przewożąc tak wypytuję, ale ważne jest też, dlatego że był rzeczywiście, gdy ogólny obraz osoby na wózku to taki, że nogami nie może ruszać, a to nie jest prawda i et IT jest istotne nie tylko jeśli chodzi o gabinet ginekologiczny, ale choćby o to jak się zachowujemy wobec takich osób na ulicy w autobusie w pracy w szkole i t d . tak dalej pani widziała tak w Lublinie mnie też zrobiłam pierwszy test pierwszy projekt badający gabinety i wyniki były straszne co to znaczy to w zasadzie zaczęło się od mojego prywatnego poszukiwania gabinetu dostępnego gabinetu ginekologicznego w Lublinie, ponieważ pochodzę z innego miasta już kilka lat mieszkałam w Lublinie uznała, że może nie ma sensu faktycznie jeździć kilkaset kilometrów zawsze do lekarza od lekarki, które znam te i uznałam, że skoro jest to Lublin dużo większe miasto niż moje miasto w województwie to cios po pytam poszukam środka, by na gabinet będzie wybierać spośród wielu tak mocno, że może nie będzie ich wiele album przekonana, że jakiś wybór jest DM i tak od 1 do drugiego do piątego gabinetu, gdy zaczęłam dzwonić szukać okazało się, że nikt nawet nie mam tu w głowie myślenia o tym, że pacjentką może być osoba z niepełnosprawnością a czego pani szukała konkretnie czy coś co byłoby szans, żebym mogła pani coś takiego gabinetu przede wszystkim szukałam dostępnego gabinetu, czyli budynku, do którego mogę wejść w obniżonego fotela albo leżanki, na które można przeprowadzić badanie jeśli czegoś takiego nie ma to chciałam usłyszeć odpowiedź na pytanie doktor mi w tym pomoże albo to jak w takim razie zostanie przeprowadzona wizyta w dziejach np. znajdzie się pani na fotelu ginekologicznym jeśli są takie tradycyjne sztywny i nie róż ne nie mogli nie da GI i co i okazało się, że w ogóle nikt nie spodziewa się nawet pani od wydania takiej odpowiedzi na to pytanie była zawsze bardzo trudna zawsze wywoływała albo jąkanie albo to są kwestie albo czasem nasze agresywne tak albo czasem spotykam się z tym, że muszą czekać ileś dni na telefon zwrotny Aten i te pierwsze kroki, które zaczną mi pokazywać, że to nie jest mój problem tylko, że to jest problem systemowy pozwoliły im przenieść ten temat na działanie społeczne pracowałam wtedy w lubelskim stowarzyszeniu Homo Faber, który działa na rzecz praw człowieka i pracował w punkcie poradnictwa Antydyskryminacyjnego, w którym prowadziliśmy i poszczególne przypadki osób, które doświadczyły dyskryminacji, ale też działaliśmy na rzecz rozwiązań systemowych, więc jak znalazł znalazłem się natomiast BMI uznaliśmy, że sprawnie to trochę bardziej systemowo, więc skierowałam pismo do NFZ -u też, żeby uzyskać odpowiedź, gdzie i, jakie są dostępne publiczne placówki, które spełnią 3 wymogi dostępne mu budynek nie wchodząc szczegóły dostępne w fotel i dostępna toaleta NFZ wskazał mi 19 placówek, które były ogólnie ich zdaniem dostępne dla osób z niepełnosprawnościami natomiast już po mojej stronie, bo weryfikowanie Neil dostępny jest n p . sam gabinet czy w ogóle dostępna tam toaleta w wielu przypadkach tak nie było okazało się, że żadna z tych 19 gabinetów nie jest dostępny dla kobiet z niepełnosprawnościami w 1 jedynie zaoferowano mi badanie należąca natomiast informacji sposób, jaki te informacje muszą pozyskiwać był dla mnie co najmniej uwłaczające po pierwsze, NFZ nie ma żadnych informacji na temat dostępności usług stricte ginekologicznych głód, a po drugie, same placówki w ogóle nie są po i przygotowane i gotowe i chętny często do tego, żeby to weryfikować Lupy, żeby takich informacji udzielać więcej, więc czasami zdarzają się przy samej sobie zobaczyć o doradztwo i wkład odbić się odchodów np. w niejasny ne na nasz żywot OSP sprawdzi pani w LM zna ne go informacje w ZUS wówczas tamtych lat, że NFZ nie ingeruje w zasoby sprzętowe świadczeniobiorcy z świadczeniodawców, które nie są wymagane warunkami kontraktowania świadczeń i przekładając to z NFZ to Skibą na ludzki rozum, że chodziło o to, że pacjentka z niepełnosprawnością ruchową nie jest przewidywana w kontraktach innymi słowy nie ma mowy o tym, że na wkład Okaj dostaniecie kontrakt na usługi ginekologiczne, ale musi zapewnić tym, że wszystkie możliwe wymagania dla pacjentek takich jak pani, że jesteście niewidzialne zgadza się nie jesteśmy absolutnie żadnym stopniu grupą docelową nie jesteśmy zupełnie brane pod uwagę i terasy to co powinno być ważne nie ma ani takiego wymogu, żeby ta dostępność istniała, czyli jedno wskazywane bardzo wyraźnie miejsce w szeregu AIDS i egzekwowanie naszych pra w po prostu nie ma miejsca, chociaż choćby taki zapis jest niezgodny z innymi przepisami w Polsce, których niestety nikt nie przestrzega, a z drugiej strony nie ma już absolutnie żadnych rozwiązań, które by były dobrą praktyką, czyli np. wyższe finansowanie placówek, które oferują dostępność także dla osób znacznie gorzej to właśnie on dla mnie dość oczywiste, że NFZ wymaga, a jednocześnie zapewnia, że wtedy dostaną więcej pieniędzy, bo wiadomo, że muszą zainwestować no dobrze przechodzi ono 2019 roku po tych doświadczeniach fani zamiast załamać to jeszcze Posnania Erin szukać i poznawać rzeczywistość dalej i aż boję zapytać, ale zapytam co wynika z tegorocznego raportu raport ma pod, gdy po tytuł dostępność usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami tytuł przychodzi baba do lekarza no właśnie jeśli w ogóle może przejść albo, jeżeli ma, gdzie to jest podstawowy problem tych problemów jest dużo, ponieważ sam raport składał się podzielić całą wizytę czy całą dostępność usług ginekologicznych na kilka etapów w poszczególnych etapach w tym nie pojawiał się problemy poszczególnych grup kobiet z niepełnosprawnościami, czyli n p . o ile umówienie wizyty dla kobiety z niepełnosprawnością ruchu nie było aż tak trudne o tyle dla kobiet z niepełnosprawnością słuchu były już dużym wyzwaniem, dlatego że jedyna opcja to zwykle za telefonowanie i umówienie się właśnie drogą telefoniczną na taką wizytę nie ma rozwiązań poprzez umawianie czasem wizyt mailowych czy wysłanie SMS LO, więc jest dużym utrudnieniem dla kobiet z niepełnosprawnością słuchu chodziło nam też o wskazanie poszczególnych etapów, dlatego że często, gdy mówimy o dostępności to słyszymy no gabinet jest dostępna lub placówkę dostępna, ale dostępne zaczyna się dużo dużo wcześniej, czyli po pierwsza pomysł na to gdzie i jak ma znaleźć dostępne gabinety, żeby nie chodzić po całym mieście nie odbijać się od drzwi do wykonywać tego co pani w Lublinie Musial zrobić przez te kilka tygodni, ale z winy okazało się bezskuteczne albo ta norma gabinetu nie znalazłam chodzi przede wszystkim informacje, gdzie mogę się dowiedzieć, gdzie są dostępne dla mnie gabinety i na tym etapie jeszcze to dotyczy właściwie całej opieki lekarskiej, bo przecież czy to do okulisty czy do laryngologa czy gdziekolwiek indziej do dermatologa też musimy móc się umówić tak co dotyczy całości to jest dużą brawurą zakładać, że jeżeli jest to placówka medyczna to będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością zwykle tak nie jest uważam, że zawsze warto o to zapytać jeśli jest osobą z niepełnosprawnością, zwłaszcza w tym przypadku ruchu natomiast często kobiety, bojąc się już tak jak zostaną potraktowane jak bardzo placówka jest dla nich nieprzystosowana do tego, że nie wiedzą jak w ogóle szukać informacji musiałby pytać wszystkich wkoło ludzi wszystkich wkoło albo inne osoby z niepełnosprawnościami albo Emu inne osoby z doświadczeniem tego rodzaj niepełnosprawności po to, gdzie w ogóle takiej informacji szukać, więc zwykle MO stoją przed takim dylematem, skąd w ogóle znaleźć pomysł na to jak te wizyty zorganizować i niestety gdy w zatrważające jest to, że ten wybór często nie odbywa się na zasadzie kompetencji lekarza czy lekarki tylko tego czy gabinet jest dostępny albo jak potraktuje taką osobę lekarz lekarka albo czy będzie taka osoba miała z kim pójść w ogóle na takie badanie w MIB, zwłaszcza w przypadku kobiet z niepełnosprawnością ruchu bardzo wyraźny był głos że, owszem, często się słyszy przyjdzie ponieść siostrą SL chłopakiem z mamą czy z kimkolwiek no ale często jest już taka bariera dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu, które nie chcą przeskakiwać to znaczy to nie jest pójście do piekarni to nie jest złe pójście do szkoły nawet tylko to jest pójście do ginekologa czy ginekologicznym odrosły kobieta, dlaczego miałoby przychodzi z mamą zaraz po informacjach wracamy z dyskusją o ten bulwersujący temat, ale nie, tracąc nadziei, że coś się może jednak zacznie zmieniać, zwłaszcza że uwaga przepisy nakazują, żeby jednak to wyglądało inaczej Katarzyna bierze Moska z fundacji kulawa Warszawa kulawa Warszawa jest w studiu i o raporcie przychodzi baba do lekarza dostępnym w internecie będziemy też rozmawiać z drugiej część audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami w studiu cały czas pani Katarzyna Żołnowska z fundacji kulawa Warszawa współautorka raportu na temat dostępności gabinetów ginekologicznych dla kobiet z różnego rodzaju niepełnosprawnościami test taki poszerzony projekt pierwszej wersji pani Katarzyna zajmowała się tylko osobami z niepełnosprawnością ruchową, a teraz już do autorki poszerzyły z grono NiOL dowiadują się nowych rzeczy mówimy odmówiliśmy w pierwszej części o tym, że badały panie może wejść na 3 etapach wizytę u ginekologa i pierwszy etap to jest w ogóle możliwość ruchu lub raczej brak możliwości umówienia się na taką wizytę choćby, dlatego że osoba w głucha czy osoba z trudnością w komunikacji nie ma innej opcji niż dodzwonić się nie może np. nie jest w stanie przez ten telefon się umawiać co dalej no właśnie, ale trudno, ale zarazem na mecz była pozytywna informacja zwrotna czy były takie miejsca, który w, którym okazał się są dostosowane były, ale dostosowane dla kobiet z niepełnosprawnościami tak generalnie psy no cóż to znaczy ważny temat taty rozmawia Tomasz SZ Ka jedno były takie miejsca często też warto myśleć już takie ogólne tematy bez nawet o niepełnosprawności w przypadku kobiet w erze kobiety często trzymało się żadnej placówki jeśli widziałeś tam jest to kraj, więc również mogą liczyć na to, że ten kontakt jest w porządku i bywało tak oczywiście, że kobiety z niepełnosprawnością ruchu np. nie natknęły się na duży problem, gdy chciał umówić się na wizytę, ale miały powiedzmy już wcześniej pewność, że to placówka dostępna, iż wiedzą, do którego konkretnie lekarze czy lekarki tam się zgłosić, żeby ta osoba miała pojęcie jak jak jak pracować ze sobą z poezją i nadzoru do swoistego rodzaju edukacji wzajemnej dla nich i placówka była dostosowana, bo wiadomo, że dopada NK deklaruje odzyskał swoje informacje te nie formalna droga tak w dużej mierze tak i często to naprawdę to się odbywa z polecenia w przypadku lokali z niepełnosprawnością wzroku najgorsza sytuacja skok z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza taką, którą żyją w instytucjach czynią szkody w domach pomocy społecznej w tym przypadku jest w zasadzie zerowy wybór jeśli chodzi o lekarza, który taką kobietę badań jeśli w ogóle jest to lekarz narzucony przez CMR ośrodek i niestety nie mamy nawet podstawowego wyboru jeśli chodzi o płeć lekarza czy lekarki co dla wielu kobiet zmarznąć Leszno wjeżdża LM też warto podkreślić, o czym akurat na tym etapie w naszym raporcie nie ma mowy, że kobiety z niepełnosprawnościami i wśród osób z niepełnosprawnościami i wśród kobiet są też tą grupą dużo bardziej narażoną na przemoc także seksualną w związku z tym tutaj ponownie dodam, że Need wybór płci czy konkretnego specjalisty albo właśnie specjalistki masie są kolosalne znaczenie w związku z tym tutaj wybór był bardzo trudne i niestety w przypadku Kuby z niepełnosprawnością intelektualną bardzo często podważane i decyzyjności podmiotowość związku z tym albo rezygnowały z wizyty albo odbywała się n p . w towarzystwie rodzica ją mamy czy kogoś z ośrodka w dużych sądach oraz zarząd Radia dziś jednak takie rzeczy takie wręcz truizmem wygłaszam, ale będą to robić, że nie mówimy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, ale to nie zawsze są osoby, które nie wiedzą np. co jest dla nich dobre albo nie mają prawa do decyzji i wskazania na to na co mają ochotę, a na co nie mają ochoty tak bardzo często też jest także to spektrum niepełnosprawność intelektualna jest bardzo szerokie w związku z tym są osoby, które mają mniejszy czy większy poziom świadomości czy decyzyjności, które przy wsparciu tzw. self adwokatury, czyli osób, które pomagają im w procesie decyzyjnym mogły być dużo bardziej samodzielne niż są w tej chwili w UE natomiast jest też, że takie odwrotny proces na szkodę osoby bez niepełnosprawności intelektualnej, ale np. zaburzeniami mowy są postrzegane jako osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dlatego że nie komunikują NIK-u nie komunikują się takie swobodne w RN in w cudzysłowie naturalny dla drugiej strony sposób, więc są uznawane jako osoby, które jednak nie do końca rozumieją co się do nich mówi albo, które nie do końca mogą samodzielnie podejmować decyzje na temat swojego ciała kiedyś rozmawiałam z tłumaczem Allan Lu osób Głuchych i ono wadę, że również osoby głuche bardzo często postrzegane są jako niepełnosprawne intelektualnie od 8 z drugim nie ma absolutnie nic wspólnego jak i drugi etap po umówieniu się do lekarza szczęśliwym co daje jednak była decyzja o pójściu do lekarza potem umówienie się do lekarza następnie wymyślenie tego, ale jak się do tego lekarza dostać to była największa bariera oczywiście w przypadku kobiet z niepełnosprawnością ruchową i znowu cała odpowiedzialność zostaje zrzucona na same kobiety, ponieważ to one często dojeżdżały dostępnymi taksówkami taksówkę taksówki, które są dostępne z założenia są droższe niż zwykłe taksówki, więc możemy wybrać ten koszt też jest dodatkowo wyższe lub wchłonąć dostępną taksówkę dla osoby, która po 6 na wózku jak docenta chłodne, do których po pierwsze, wózek się zmieszczę, do której na wózku nie schodząc z niego można wejście albo taka, w której ktoś udzieli nam pomocy w wejściu Lentex wyobrażamy tradycyjna osobowe auto to będzie w wielu przypadkach bardzo trudno skorzystali z tego rodzaj taksówki, więc one często są wyposażone albo szyny albo we mnie w windy podnośniki różnego rodzaju także osoba z niepełnosprawnością ruchu mogła zostać przetransportowana można też skorzystać z Miejskiego transportu natomiast też pamiętajmy, że umówienie takiego transportu to nie jest kwestia za pół godziny będzie podstawiony samochód tylko czasami jest to wypis z wyprzedzeniem kilkudniowe kilkugodzinnym po kilkudniowym kilkutygodniowym i czasami wiąże się też z kilkugodzinnym oczekiwaniem czyli kto zawiezie nas na wizytę realnie tak za 1,5 godziny ten transport będzie z powrotem tylko zdarzało się historie, w których ktoś musiał czekać w SP 5 godzin, żeby wrócić do domu, ale muszę kombinować jak wrócić z tej wizyty to badanie skoncentrował się tylko wyłącznie na kolejny w Warszawie tak w tym momencie ta stolicy jestem tym bardziej mam prawo zapytać, dlaczego nie komunikacją publiczną, która tak często chwali się w tym, że jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego że niepełnosprawności są różne i ja sama korzystam często z komunikacji miejskiej natomiast zdaje sobie sprawę, że dla wielu osób byłoby to nie do przeskoczenia proszę podać przykład, dlaczego np. osoby na wózku elektrycznym, który dla, których jazda komunikacją miejską bez odpowiedniego zabezpieczenia będzie ryzykiem takim, że mogą spaść z wózka, ponieważ nie mają stabilizacji oczywiście można powiedzieć, że w swym autobusach są pasy, ale to nie wystarcza są osoby, które na szkle nie mają stabilizacji szyici głowy, więc będą tak naprawdę latały po całym autobusie jest po prostu niebezpieczne jest po prostu niebezpieczne poza tym ten nie jest zawsze to takie oczywiste i komfortowe, zwłaszcza jeśli chodzi o zimowe czy deszczowe dni, że choć, by dotrzeć na pewno talent czasami wiąże się to skorzystanie z podnośników co dla osób z dnia po, że mógł dotrzeć na przystanek dla osób z niepełnosprawnością ruchu może być trudne dla osób poruszających się czasem o kulach w erze w basenie zrozumieli to chodzi o to, że stolica jest takim dumnym miastem, w którym żeby np. dosyć na przystanek trzeba wejść pod ziemią albo na składkę potem z nich zejść i wtedy znajdziemy na przystanku potem jedziemy znów jakieś podziemia i trzeba znów z nich jakoś wydobyć, a Czesi do nich dotrzeć już jesteśmy od celu tak dlatego ja, chociaż często poruszam się nauczę się to unikamy metra było nawet dzisiaj film wciąga to nigdy nie mam pojęcia czy wynurza się na powierzchnię, bo nie wiem czy na następnym przystanku np. nie będzie awarii windy, a rzadko mogące pozwolić na spóźnienia, więc ja się starał mu zachować na powierzchni w miarę w transporcie i tyle że wyzwanie są też osoby, które poruszają się o kulach, dla których jeśli nie będzie wąska miejsca w autobusie lub ktoś go nie nastąpi po prostu strasznie trudno wykorzystać nie uznają miejsc po prostu tak dobrze to jakoś dojeżdżamy tą taksówką lub ewentualnie w miejskim transportem na miejsce i co dalej i potem mamy jeszcze kwestie element to co się bać na kilka problemów to znaczy przede wszystkim w Krośnie jesteśmy w gabinecie ginekologa lub ich Wlazły jeszcze nie byliśmy już naprawdę wcześnie nawet warto byłoby powiedzieć o usłudze asystenckie czy usługę tłumacza tłumaczki języka migowego, bo opuścił w ogóle na tę wizytę i nawet ten transport dla wielu osób nie będzie możliwe, jeżeli ktoś pomoże im się przygotować, czyli ubrać wyjść z domu niektóre osoby nie mogą samodzielnie napędzać wózka, więc potrzebne jest osoba trzecia w przypadku osób, które chcą skorzystać z usługi tłumacza tłumaczki języka migowego n p . w czasie badania też muszą to zamówi się dużo wcześniej opłacić własnych pieniędzy też nie mają wpływu na płeć osoby, która będzie mnie to tłumaczenie wykonywała jeśli już zakładamy wszyscy dotarli szczęśliwie do tej placówki chcą się zgłosić do rejestracji dopytać o szczegóły na rzeczy wiedzieć choćby, do którego gabinetu mają się udać kobiety z niepełnosprawnością ruchu, by nie było sprawnością słuchu ponownie mają problem, ponieważ zwykle nikt z personelu nie porozumiewa się językiem migowym nie ma też zwykle usług jeśli chodzi o dostępność się tłumaczenia języka migowego przez choćby Skypea liderem jeśli chodzi o kobiety z niepełnosprawnością wzroku też oznaczenia w budynkach zwykle się nie znajduje jeśli chodzi o wypustki ścieżki prowadzące RM oznaczenia brajlem czy jakikolwiek inna oznaczenia choćby nie wiem o odrzucenie szklanych drzwi też tam w ogóle są, więc tutaj barierę tak naprawdę dotyczą wszystkich osób ze wszystkich kobiet z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, kiedy już zostaną zostanie udzielone wsparcie, chociaż tych, którzy coś, o czym mówię na dużym poziomie abstrakcji Włocha, który zresztą moment, kiedy nie zostanie udzielone wsparcie kobieta z pozornością, która znajduje się w temacie placówce, którzy zdecydowanie gigantyczna praca, która została wykonana, żeby tam dotrzeć ewentualnie mieć jakiegoś rodzaju asyst miał romans zmęczoną od myślenia o VAT dopiero taka osoba wciąż uwagę mówimy tylko 1 jedynej wizycie u lekarza ginekologa nie nawet nie wspominamy o wizytach w 1000 innych miejsc, które chcą zwykła obywatelki odwiedzić spróbuje dotrzeć do gabinetu jednak wpierw lekarzu do gabinetu, ale jeszcze na chwilę stanęli przed gabinetem, czyli np. ktoś chce skorzystać z dostępnej toalety, zwłaszcza w przypadku usług ginekologicznych czasami jest to przydatne przed przygotowaniem się do badania tym co znowu jest barierą bardzo często dla kobiet z niepełnosprawnością ruchową i później chcemy wejść do gabinetu odbyć badania i chyba to jest mimo wszystko wg mnie najgorsze etapy jakąkolwiek tamte są przepustką do tego, żeby dotrzeć do tego gabinetu natomiast, że tutaj jest całe pole do popisu jeśli chodzi o wykluczenie o naruszanie godności prywatności i szacunku czy równego traktowania wobec kobiet z niepełnosprawnościami bardzo bardzo różny sposób się to przejawia przede wszystkim tutaj kłania się brak edukacji personelu najpier w tak administracyjnego, a później tego medycznego, czyli podważanie np. już w trakcie rozmowy, zanim badanie się odbędzie podważanie decyzji seksualnych albo te decyzje macierzyńskich rodzicielskich osób z niepełnosprawnościami w ogóle nie uwzględnianie tego, że ktoś może planować macierzyństwo lub podważanie tego podważanie decyzji kobiety, która już w ciąży jest, że to wciąż zamierza kontynuować w zlotego poszerza wszystkie panie również osoby w pełni zdrowe ruchowo w UE spotykają się z komentarzami na temat planów macierzyńskich lub braku planów macierzyńskich to akurat tutaj można być panuje taka negatywna równość tak, chociaż niezwykle często jest to, że odwrócone Mony lisy, dlatego że, o ile faktycznie kobiety często spotykają się z komentarzami na temat bardzo często z tego co wiem komentarzy, że jeszcze nie mają zachęcić też nie decydują o tyle w przypadku, gdyby z niepełnosprawnościami w różnym wieku jeśli się na to decydują właśnie ta decyzja jest bardzo szeroko komentowana nierzadko są zatem to jest kas nie mają prawa do decyzji o swojej reprodukcji po prostu ktoś inny mówi co jest dla nich dobre i niestety mogę powiedzieć, że pół biedy jeśli to są takie problemy z czasami już spotykamy się z tym, że usłyszymy ja nie będę pani badał albo dodała albo takich kobiet nie przyjmujemy takiego badania nie wykonam tylko, dlatego że ktoś ma niepełnosprawność intelektualną ruchową, kiedy zaraz zaczyna się przestrzeń do komentarzy na temat wyglądu kobiety niepełnosprawne, ale zamiast rozwiedzionym, o co im, o co chodzi tym lekarzom myślę, że jeżeli chodzi np. niepełnosprawność intelektualną lekarze mają zdrowe kompetencja na temat oni chyba nie mają też w ogóle pomysł, że tak powiem jak podejść do pacjentki z niepełnosprawnością intelektualną MW a kto tak naprawdę miałby w tej wizycie asystować, bo jeżeli nie ma przygotowanej do tego osoby w placówce obok jest mama, która na zasadzie też nie do końca bardzo często w przypadku są szacunkiem oczywiście dla rodziców osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi jak już oni wykonują często gigantyczną pracę i dbają o samodzielności niezależności swoich ziem dzieci to też często nie dopuszczają do głowy takie myśli, że to są już dorosłe osoby nawet jeśli wciąż niepełnosprawnością intelektualną w Chinach podwójną blokadę komunikacyjną i ciężko tutaj znaleźć złoty środek, gdzie lekarze są dość często po prostu nie przygotowani tak to jest podstawowe prowizje czują bezradnie z lepiej jest on mówiąc to co nieznane lepiej lepiej tego unikać no bo potencjalnie może dojść do różnych naruszeń albo do tak naprawdę niekomfortowych niewygodnych także dla lekarzy sytuacji, ponieważ osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebowałoby być przygotowane do tego badania co z kolei na obrazie kolejny problem przy braku ich braku jakiejkolwiek edukacji także seksualnej RM czy edukacji takiej systemowej dla osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju więcej w raporcie przychodzi baba do lekarza znajdą państwo we mnie na stronach m. in. stowarzyszenia kulawa Warszawa już tylko na koniec zapytam czy fakt, że Polska ratyfikowała konwencję dotyczącą praw osób nie z niepełnosprawnościami oznacza, że te wszystkie sytuacje powinny być stopniowo eliminowane tak, a przede wszystkim wg mnie ktoś powinien wreszcie zaczadzenia odpowiadać Katarzyna Brzozowska Fundacja kulawa Warszawa współautorka raportu bardzo pani dziękuję za spotkanie dzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA