REKLAMA

Jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-08 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
41:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
naszym gościem jest prof. Artur Nowak-Far Instytut prawa szkoły głównej handlowej były wiceminister spra w zagranicznych dzień dobry panie profesorze dobry wieczór dobry wieczór państwu będziemy mówić o polskiej drodze do Unii Europejskiej, bo 8 kwietnia w klasie 91004 . roku Andrzej Olechowski zawiózł do Aten wtedy Grecja sprawowała prezydencję wniosek nasz polskie członkostwo wcześniej 3 dni wcześniej przeforsowany inni przez Waldemara Pawlaka ówczesnego premiera do Rozwiń » Brukseli brzmiał następująco ekscelencjo rząd Rzeczypospolitej polskiej niniejszym mam zaszczyt złożyć wniosek o członkostwo Rzeczypospolitej polskiej w unii Europejskiej oraz poinformować, że Polska jest gotowa podjąć stosownym czasie negocjacje na temat przystąpienia z wyrazami szacunku Waldemar Pawlak krótko, ale na temat, a co było wcześniej wcześniej było nawiązanie stosunków dyplomatycznych z tym co się nazywało Europejską wspólnotą gospodarczą innymi wspólnotami europejskimi list w małym reakcyjny burżuazyjny jak określano wspólnotę Europejską do roku tak mniej więcej 7 dziesiątego 2 minut tak, ale potem już przestaną tak tak to określać raczej nie patrzono na to z podziwem im bardziej, ale widać było żyć załamuje blok tej integracji wschodniej tej opartej na paradzie wzajemnej pomocy gospodarczej z siedzibą w Moskwie, a im bardziej widać było, że ten blok zachodni jest bardziej efektywne więc, że w nawet ja mam wrażenie, że elity partyjne, ale już od tego roku 70, a już dziś może było w nieformalnych kontaktach za kilka były, ale i również, że byłem pewien stan umysłów na pewno od 71005 . roku, gdzie ci dygnitarze partyjni, a jest zawiść zazdrość u nich z SP z pewną z pewnym rosnącym poczuciem tego, że są gorsi patrzyli na osiągnięcia wspólnot europejskich kluczowe wydarzenia, a mają miejsce między rokiem osiemdziesiąty dziewiąty ma 90 tym pierwszym, bo to jest ta dekonstrukcja, o których pan profesor powiedział bloku wschodniego tak zrywamy więzi zależność właściwie łączące nas ze związkiem Radzieckim jest rozwiązanie układu Warszawskiego rady wzajemnej pomocy gospodarczej reguluje stosunki z Niemcami Rosją innymi sąsiadami są traktaty no i to już dużo później w dziewięćdziesiątym dziewiątym weszliśmy do NATO, lecz także miało znaczenie dla tego procesu negocjacyjnego a, zatrzymując się tym roku dziewięćdziesiątym pierwszym ważny moment układ Europejski i kamienie to nie układ Europejski to inny, jeżeli chodzi o to co weszło w życie to umowa przejściowa taka dotycząca handlu pomiędzy polską, a Unią RAF wspólnotami Europejską wspólnotą gospodarczą i ta umowa przejściowa, a ona przygotowuje grunt do wejścia w życie układu Europejskiego, bo on wszedł w życie w dziewięćdziesiątym czwartym roku i umowa przejściowa jest bardzo ważna dlatego żona otwierała rynek wspólnot europejskich lepsza to przez towarami z polskimi i 2 i otwierała rynek Polski przed towarami unijnymi wczoraj to jest ważne również moment, dlatego że wtedy kształtują się pewne określone relacje takie handlowe, które w zasadzie ten nie do końca są wtedy korzystny dla Polski ani nie z powodów, ale dlatego, że klient w skrócie klient Polski jest głodny produktów zagranicznych nie chce już kupować, ale w sumie gorszej wtedy jakości produktów polskich hal po parę produktów tutaj jest poszkodowany, bo one były dobrej jakości był Polski aż mnie były interesujące dla kinomanów właśnie one właśnie klienci zachłysnęli wtedy tym otwarciem na produkty u pochodzące z państ w EWG z MON i zaczęli kupować się w pewnie w nadmiarze w stosunku do produktów polskich tymczasem produkty polskie nie były takie, że tak ochoczo kupowane tam, bo były nieznane, bo przez miasto Polski nie miały dobrze ukształtowanych kanałów dystrybucyjnych tak dalej pasą się nie żałowali bośmy silni ekranowych reklamowali to spowodowało taki poważny poważny odpływ pieniędzy tak naprawdę kapitału scena z Polski, który był izolowanym napłynął kapitał z zagranicy takich w bardzo brakujących w Polsce ma, więc jakoś to wyrównało, ale tutaj w tym okresie 9194, jeżeli ktoś miał się doszukiwać jakichś kosztów członkostwa w unii Europejskiej to one wtedy powstały dokładnie ten rok dziewięćdziesiąty drugi to on traktat z Maastricht powołującej Unię Europejską i tam też znajduje się artykuł zapis, który dał nam formalnie prawo do ubiegania się o członkostwo każde państwo europejskie może ubiegać się o status członka Unii już w dziewięćdziesiątym trzecim roku rada Europejska uznała rozszerzeniu państ w Europy Środkowej za cel Unii Europejskiej szybko szybko dlatego, że to miało również takie znaczenie symboliczne, bo nie tylko gospodarcze tutaj jak powiedział, że gospodarka bardzo się dobrze przeplata z polityką, a nawet symboliką dobrze chodziło o to, żeby kontynent scalić to mówimy tutaj od dosyć dużych wielkich nazwiskach Europy nie Unii Europejskiej, które bardzo ma mocną firmowały projekt taki, żeby przełamać to co było tą ramą bałkańską, a który żelazną kurtyną żelazną kurtynę, ale również w takim ujęciu nie tylko na takim, że deklarujemy, że firma żelaznej tu kurtyny tylko jej nerw nie miało po prostu być, bo one w wielu aspektach przecież jak starsze pokolenie pamięta była po prostu była mentalnie gospodarczo jakiś na ujęciach społecznych socjalnych i pewne jej pozostałości nas zresztą u nas są widoczne, ale to wymaga taki troszkę głębszych badań, a jak doszło do tego, że polskie władze sformułowały ów wniosek o członkostwo podjęły taką decyzję i jako drugie państwo regionu, bo Węgry były o tydzień, a im szybsze wysłał to jest coś co pewnie naszych słuchaczy lekko zadziwi, dlatego że takich wniosków się nie składa, a wtedy, kiedy nie ma pewności, że wniosek zostanie przyjęty, więc krótko mówiąc była była bardzo, a duża akcja dyplomatyczna i również ta reakcja przygotowawcza pokazująca, że Polska jest dobrym wiarygodnym partnerem dla ludzi, ale w ogóle w procesie negocjacji to było, ale przygotowane w ten sposób, że układ Europejski mówiła o tym, że Polska będzie dostosowywać swoje standardy prawne swoje funkcjonowanie w ogóle państwa do standardów unijnych w mojej jako takie państwo, które sobie całkiem nieźle dawało radę w tym zakresie miała wtedy rację do tego czy pan mandat do tego, żeby w końcu taki, a takiej taki jak wniosek złożyć i żeby taki wniosek był przyjęty, bo byłoby okropne blamażem Odry został odrzucony został odrzucony to tutaj była zapewniam naszych słuchaczy, że za każdym razem, kiedy słyszymy o tym, że ktoś przegrywa chęć głosowania albo jego wniosek zostaje odrzucone w tej wielkiej polityce, a to oznacza po prostu olbrzymia porażka i tak bardzo złe przygotowanie po prostu gruntu pod jakąś ich działań, jakie działania również pozytywną decyzję, jeżeli on nie zapada pozytywnie to co jest bardzo bardzo dziwnego zszokowały mnie słowa szefa czeskiego MSZ duet Jan zieleniec w tym momencie, kiedy myśmy ten wniosek składali Węgry już złożyły stwierdził, że Czesi nie zamierzają w najbliższej przyszłości składać wniosku o przyjęcie do Unii, bo żadne państwo nie stanie się dojrzały i rozwinięte tylko, dlatego że ktoś się gdzieś przyjmie to pokazuje jak różne było w tym czasie myślenie różnych państw o członkostwie w unii Europejskiej tak no i pokazuje pewien byłby znaczący pragmatyzm pragmatyzm Czechów dla dla Czechów jak oni widzą efektów dlatego nie ma, czyli krótko mówiąc oni postawili na postanowi -li re realizować trochę inną strategię, a w, której najpierw oni się dość dna na własną rękę po nich konta przygotują do członkostwa WIP złożył już są w miarę przygotowani tak nie było oczywiście im się ten plan nie udał, a poszli tak naprawdę w końcu i tak i tak polską węgierską drogą wijącą ostatecznie stanęło na naszym między po dziewięćdziesiątym czwartym rokiem, gdy ten wniosek zostaje złożony, a w dziewięćdziesiątym ósmym, kiedy Polska rozpoczęła negocjacje jest tam bardzo dużo czasu co się działo wtedy właśnie to jest ten okres, który o, których mówi, że traktat ten układ Europejski rząd sformułował w takie oczekiwanie na naszych partnerów zachodnich, że Polska będzie stale dostosowywać swoje ma swoją ma swoje prawo o swoje struktury państwowe do tego co można było określić wymaganiami członkostwa, a czy to były panie profesorze takie kryteria ogólne, o których mówiono, czyli praworządność demokracja ochrona praw człowieka gospodarka rynkowa zdolność wywiązywania się z obowiązków nakładanych na państwa członkowskie czy to były wytyczne bardzo szczegółowa, ale to były wytyczne trochę bardziej szczegółowe zaczyn mieszamy sito ogólne są ze szczegółowymi dlatego, że to szczegółowe o mówiło o tym, że n p . pr. bank . powinno być dostosowane, a w większym stopniu do standardów bankowych obowiązującej w swym we wspólnocie Europejskiej, że prawo ochrony konsumentów suma musi być bardziej ADO stosowanej tak dalej tam były dokładnie określone a, chociaż sposób nie przy niej niewyczerpujący obszary, w których należałoby się dostosować i co więcej w 2 w wale w następstwie tego wszystkiego Unia Europejska, a po to, co się później wykazywał Unię Europejską od dziewięćdziesiątego drugiego roku właściciel może mówić o Unii Europejskiej na tonę również sformułowała szereg takich dokumentów, które można było określić mapami drogowymi, a tego procesu, a w tle w tych mapach drogowych, zwłaszcza ważna jest tzw. biała księga, która naprawdę była grubą księgę określałaby wymagania członkostwa i ona jest równie ważne dzisiaj dlatego żona określała tak właśnie m. in . w bardzo szczegółowo wymagania dotyczące owej plaży w praworządność, który pani redaktor zechciała wspomnieć jest ktoś, kto mówi, że niema żadnej, jakby we wymagań bardziej dookreślonych niż takie ogólne, które są obecnie w obecnym traktacie, a ujęte Toma mówi dużo nieprawda, dlatego że Polska, negocjując członkostwo w unii Europejskiej, ale czyniła tutaj na określone starania ukierunkowane bardzo mu dobrze określone w zasadzie od dziewięćdziesiątego można powiedzieć piątego roku dziewięćdziesiątego piątego roku aż po dzień uzyskania członkostwa, czyli w mówimy tutaj w roku 2004 i tam było m. in . o tym, że sądy mają być niezależne niezawisłe tam było o tym, że ma być służba cywilna, czyli administracja, a polityczna już inny taki kryzys nas mało powiedziane naszą korzyść, by się zgodzili, a tak dokładnie to jest element tzw . tzw. traci prawo do prac przygotowawczych trawą preparat touareg, a które są o tyle ważne, że one rzutują na interpretację owych przepisów, o których teraz mówimy, że są za ogólne albo takie są panami wiadomo co pozwalają nie do końca tak jest właśnie ze względu na ten bardzo ważny wątek naszych negocjacji, ale o przystąpienie do Unii Europejskiej negocjacje Polska rozpoczyna 31 marca 9 dziesiątego ósmy roku Bronisław Geremek szef MSZ -u odmówi wtedy członkostwo w unii Europejskiej jest dla Polski szansą i wyzwaniem zdajemy sobie sprawę z ogromu czekających nas zadań Polska w pełni podziela wartości będące fundamentem jedności Unii zwrócił także uwagę, że Polska dąży do szybkiego członkostwa w przeświadczeniu, że będzie to kluczowy element przyspieszonego rozwoju kraju no i rzecz jasna tak się właśnie stało w jakim momencie na jakim etapie byliśmy, rozpoczynając negocjacje nad takim etapie żonę, a np. mieliśmy bardzo zaawansowane już prace dotyczące takiego całego pakietu legislacyjnego dotyczącego np. swobody przepływu towarów, bo w środę w imię właśnie ten ten obszar no to tutaj via Polska weszła w okres transformacji ustrojowej z takim bardzo poważnym problemem dawnego ustroju on polegał na tym, że dno jak wspomniałem produkty były, a słabe, ale to nie zna samym początku już potem Polska zaczęła produkować dużo lepsze produkty, ale jednocześnie np. system zapewniający bezpieczeństwo produktów przemysłowych, ale również żywnościowych obu kompletnie przestarzałe, bo on odzwierciedlał taką logikę państwa komunistycznego, w którym wszystko, bo wszystkiego brakowało mi, że tak, że już dawno się, że udało i również, z którym jeżeli coś badano n p . czyli czy jest bezpieczny czy nie co czujemy albo coś co używamy w gospodarstwie domowym to on tą metodą badania, by nieadekwatne unosi brały stąd znam sprawę, jakby od podszewki rzuca jakiś laboratoria badawcze zgłaszały się tutaj do ministra z dziejów w czasach komunizmu mówiło, że ma wolne moce przerobowe chciałoby podjąć jakieś badania robić i oni do badania zleca po prostu nawet w w formie prawa, że mówiono, że te badania będą robione bony miałyby zapewnić bezpieczeństwo kończyło się na tym, że wpłaciliśmy już od całkiem duże pieniądze w latach dziewięćdziesiątych za to, że badano produkty w taki sposób, że właściwie wcale nie zapewniały żadnego bezpieczeństwa, by było wyciąganie pieniędzy po prostu od konsumentów, bo konsumenci w cenie towaru muszą za to zapłaci, więc to wszystko należało zmienić jest bardzo poważna wtedy operację, ale bardzo dużo aktów prawnych trzeba zmienić bardzo dużo również trzeba przebudować w taki ma w takiej rzeczywistości, dlatego że w studiu, ale trzeba było wyjaśnić słuchaczom, że dostosowanie do standardów Unii Europejskiej to nie polega tylko na napisaniu prawa czy jest prawa i unijnej mamy po prostu przepisać prawo to prawo, w jakich polskie prawo tylko na 3 lata w tym praw jest napisane, że w ma być jakiś laboratorium, które bada dobrze, a to czym jest zdrowa, czyli musimy stworzyć tu wracamy właśnie stworzyć laboratorium kupić narzędzia kupić instrumenty co więcej jeszcze np. przeszkolić się ludzi, którzy w takim laboratorium pracują, bo wszystko razem musi pasować, więc ten proces dostosowawczy był trudny dlatego rząd mieszał te wątki takie legislacyjne w papier wszystko przyjmie z takimi wątkami, które są elementem rzeczywistości zmiany rzeczywistości ta zmiana rzeczywistości w tych latach, zwłaszcza 9820034 ona bardzo była mocna silna bardzo dużo się zmieniło, a na lepsze i była tą zmianą również taką rzeczywistą, dlatego że Unia Europejska nie kupowała badziewia w postaci takich ocen w Pszczynie przy przyjechali, by polscy negocjatorzy i podzielono zmieniliśmy prawo, bo odmówili to pokażcie nam do laboratorium i długość tych ludzi powoli, acz nie dało pokazali laboratorium, które było zapisane wprawie ani tych ludzi to wtedy mówiono, że nie zamknięto tego rozdziału negocjacyjnego rozdziały negocjacyjne były zamykane tylko wtedy, kiedy byliśmy tak od ADO Zet przygotowani do członkostwa było ich 31, o ile pamiętam, bo tutaj pani redaktor nie przypomina tę kwestię podobno największe trudności mieliśmy z następującymi finansuje budżet rolnictwo polityka regionalna i koordynacji instrumentów strukturalnych polityka konkurencji oraz podatki, ale były też żal 2 kwestie, które mocno rezygnowały w opinii publicznej to była z 1 strony obawa państw członkowskich przed zalaniem ich rynków pracy pracownikami z Europy środkowo-wschodniej, a z drugiej strony była obawa Polski Polaków o to, że cudzoziemcy wykupują naszą ziemię tak jeszcze była 1 obawa, o której wiem z c z rozmów w dno Tusk z tysiącami można tak powiedzieć żal ludzi, którzy dzwonili do mnie, a w różnorakich formuła didżeja, a udzielam się w kampanie informacyjne na temat dla Unii Europejskiej on się bali również tego, że jak wyjdziemy do Unii Europejskiej to wprowadzimy euro no i jak zostaną przeliczone renty emerytury pensje na euro to będzie także tych pieniędzy będzie mniej niż oni będą od, by oczekiwali dzieci ci ludzie, a to wpływ znaczna część tych oba w było oczywiście płonna, a i tak ani oparta na na jakiś argument rzeczywistych, ale była bardzo mocno podsycana przez rozlicznych przeciwników zintegrowania Polski z Unią Europejską w Leszek Miller o naszej ziemi mówił tak w Polsce ziemia nie była traktowana jak towar, ale jak matka stąd ze strony polityków prawicowych i ludowych czułem nieustanny nacisk, by stworzyć takie zabezpieczenia, które nie pozwolą na wolny obrót ziemią, by jak już jedziemy do Unii Europejskiej Niemcy nami nie wykupili ostatecznie Polska wynegocjowała najdłuższy okres przejściowy bodajże dwunastoletni, jeżeli dobrze pamięta PRL nie był najdłuższy wcale w odniesieniu do nieruchomości bon wkładania miała też kiedyś diagnozują negocjowała członkostwo w Montreux w tym też pokaźny okres przejściowy na niektóre typy nieruchomości to nie jest jakaś nadzwyczajna rzecz, ale oczywiście, a uspokoiła nastroje bije po czasie okazało się, że wcale o tym, wykupu wcale tak mniema, że nie powinniśmy na to patrzeć w tak tak jak chcieliby niektórzy politycy, którzy nas chcą tą kwestią bardzo ana emocjonować negocjację to był taki dreszczowiec szczególnie już na finiszu jak czytamy tras wspomnienia polityków, którzy uczestniczyli w tych rozmowach, które były prowadzone w Kopenhadze to włos się jeży na głowie, bo właściwie nasze członkostwo co chwila pod znakiem zapytania, ale to normalna, gdy dynamika negocjacji każdych jednych dostatecznie skomplikowane, dlatego że one mają tę postać, że wszystko co jest łatwe do wynegocjowania albo nie za trudne może tak jest negocjowane tak jakby z marszu zostawia się kwestie te najtrudniejsze na sam koniec in właśnie na tym samym końcu już głowy państwa zaczynają negocjować, bo mają najszersze mandaty, a takie polityczne prawne również wiedza tutaj dochodzi do takich bardzo dużych znaczących kompromisów, które wpłyną mają jakość pogodzić się często wodę za z ogniem, czyli bardzo zróżnicowane interesy wszy Bach chodziło o wodę tylko lekko Mono np. do kwoty mleczne, a trzeba pamiętać, że kwoty mleczne to jest poważna sprawa ona w tej chwili wygasła zupełnie go jako zagadnienie, ale w czasach, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej to na wkład w Danii zdarzają się takie przypadki, że osoby, które umierały na łożu śmierci rolnicy mówiły mu pytaliście co się będzie działo z ich kwotami mlecznymi to było po prostu na źródło w, a istotnych ważnych dla gospodarstwa rolnych dochodów z tamtych czasach, więc czas sprawa była gardłowa to 2 cytaty i Jarosław Kalinowski zatarły się na mleku dla mnie sprawa oprócz dopłat była kluczowa dla nas było 7  020  000 ton powiedział Millerowi jeśli będzie mniej niż 8 ,51 000 000 to ja ręki na taki nie podniosę jakiejś fazie rozmów daje nam 7  200  000 jak konsekwentnie, mówi że nie ma o czym mówić wyszedł do mnie Romano Prodi, mówi że 7 , 51 000 000, a ja, że nie Miller nie wyszedł do mnie, gdy pojawiła się pro poz. 8  000 000 tylko znowu progi sądził, że w końcu pękną, a ja o 8 , 5 Leszek Miller teraz wróciłem do rozmów z Rasmussenem przekonywałem, że jeśli tej kwoty mlecznej nie będzie to upadnie mój gabinet, bo koalicjant będzie musiał wyjść z rządu, a Rasmussen czy pan uważa, że od kwoty mlecznej zależy przyszłość pana rządu przyszłość Unii Europejskiej końcowy sukces dzisiejszych negocjacji tak panie premierze odpowiedziałem no to ma pan tu swoje mleko do jutra w odzwierciedla to pewną taką logikę, o których mówiłem w ale gdy wspominałem od Duncana łożu śmierci kończy się negocjacje w roku 200020022002 rzecz jasna w Kopenhadze no i co no tak się kończą to oznacza, że Polska uzyskuje taki status obserwatora w Atenach w instytucjach Unii Europejskiej, czyli w 2 wszyscy jej przedstawiciel to, choć przedstawiciele polscy nagle jadą do Brukseli w, a i uczestniczą w procesie podejmowania decyzji o VAT w unii Europejskiej, ale nie mają prawa głosu, czyli krótko mówiąc oni mają na możliwości mówienia na tych gremiach a, ale generalnie się, a oczekuje, że będą się przysłuchiwać natomiast po to jest taki taka, jakby nauka w, a taki czas w rodzaju stażu pracy które, które mają takie osoby, ale czy Pa przedstawiciele państ w, którzy uczestniczą w taki ma w tym wykonywanie tego statusu obserwatora po to, żeby już efektywnie z w momencie uzyskania pełnego członkostwa uczestniczyć już w procesie podejmowania decyzji z pełnym głosem, kiedy było wiadomo, kiedy wchodzimy do Unii w fazie było już wiadomo w 2003 roku z chwilą zamknięcia w zasadzie negocjacje, ale to pytanie jest dosyć trudne, dlatego że w fora można powiedzieć że, opierając się po prostu na pewnej ocenie przesłanek także, że matka w 22001 roku już właściwie było wiadomo, że Polska to wejdzie do Unii Europejskiej, a to, dlatego że przecież nikt od kwoty mleczne nie będzie można bowiem kruszył kopii, a również po tamtej drugiej stronie, ale chodziło o konkretny termin z, a konkretnie terminu z chwilą zamknięcia negocjacji ich gorzej, kiedy to, by było to już naprawdę nie pamięta, kto ustalał też nie wiemy, ale no nie posiadają ustalić w ten sposób, że Lis ostatni raz ostatni rozdział zamknięty to znaczy, że do negocjacji są w zasadzie zamkniętej pozostaje tylko włącznie, by wynegocjowanie, a czegokolwiek przez głowy tak, ale ktoś musi podjąć decyzję, że Polska wchodzi do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku no to tę decyzję podejmuje rada tak kim są z chwilą uznania przez radę, że wszystkie udziały zostały zamknięte wyznaczono wtedy już datę, a wejścia i datę podpisania traktatu jest oczywiście przed naszym wejściem do Unii parlament Europejski głosował wymyślono członkostwem i sprawdziłam wyniki za uchwałą w sprawie wniosku polskie członkostwo 509 deputowanych 25 było przeci w, a 31 wstrzymało się od głosu i dać ludziom większość faktur trzeba pamiętać również motywacja, bo tych 20 paru, którzy głosowali przeciwko to oni głosowali, a trochę jak mnie jak i z takich motywów jak czasem się zdarzają w przypadku np. jakiś takich konfliktów schizofreniczne Lech to znaczy oni głosowali w zasadzie przeciwko Polsce tylko oni uważali, że Unia Europejska jest taka zła, że żadne państwo nowe nie powinno to nie wchodzić z pierwszym moty w i drugi motyw po prostu nie chcieli jak i takich ludzi, a zza wschodniej Europy Środkowej wschodniej Europy w 2 w jakim elitarnym gronie to były te 2, jakby takie motywy i one są zgoła różne ceny w kraju także mieliśmy tych, którzy uważali, że Polska nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej, czyli przeciwnicy Unii kilka cytatów Jan Łopuszański nie rozumiem logiki osób, które twierdzą, że uszczuplenie suwerenności Polski na rzecz Unii Europejskiej prowadzi do umocnienia suwerenności Polski poprzednio tego typu argumenty usłyszeliśmy, gdy zbierali z, gdy zabierali głos sekretarza polskiej zjednoczonej partii Robotniczej, twierdząc że umocnienie tzw. przyjaźni ze związkiem Radzieckim prowadzi do umocnienia niepodległości Polski Roman Giertych powiedzcie, więc narodowi jasno chcecie, by Polska przystąpiła do innego państwa państwo nazwie Unia Europejska czy przystąpienie do państwa, jakim jest Unia Europejska nie stanowi zaprzeczenia krwi tych, którzy podczas drugiej wojnie światowej oddali swoje życie z naszą wolność wolimy stare polskie przysłowie do ciasny, ale własny naród oczywiście było także radio Maryja, w którym przekonywano, że Unia znajdą w poważniejszym zagrożeniem dla polskiej tożsamości suwerenności kultury religii narodu uosabia wszystkie grzechy współczesnego świata w oczach Sodoma Gomora ale, a i to jest taki argument który, jakby się przewijać dlatego, że to jest argument ukuty w zasadzie już bardzo bardzo do bardzo bardzo dawno temu w carskiej Rosji, gdzie mówiono o tym, że to jest jakiś zgniły zachód, a który jest stanowiskiem zła, owszem, wszelakiego w tym, zwłaszcza moralnego, a tuczy tak jest się przekonaliśmy przez tyle lat, w którym uczestniczymy w VAT w unii Europejskiej jamnik co może komentować tych wypowiedzi tylko powiedzieć, że one po prostu były nieprawdziwe tak najzwyczajniej w świecie, a dziś kampania była bardzo taka ofensywna straszono bardzo Unię Europejską nie tylko o prymitywizm ateizmem cywilizacja śmierci córki, ale przede wszystkim, a takim zagrożeniem, o czym mówiliśmy przy okazji kwot mlecznych, że fabryki upadną rolnicy rolnikom nie będzie się opłacać uprawiać czegokolwiek tak dokładnie, ale to to jest jakby górale nic nadzwyczajnego w sensie takim, że od odzwierciedla pewną emocjonalność taki bardzo poważnych decyzji, które należało podjąć czy należałoby podjąć czy przed którymi stały oraz saunarium w Indiach jak wiemy wszyscy naród, ale wybrał, a czy podjął taką decyzję, która się ukazała, a dowodem grupowej mądrość i podatności na testach mówi pan o referendum akcesyjnym, ale pamiętajmy, że 4  000 000 głosujących było na niej jeśli chodzi o wejście Polski do Unii Europejskiej 13 ,51 000 000 za wejściem dwudniowe to było Novum prawda, bo do tej pory mieliśmy referenda jednodniowa, ale postanowiono Polakom dać szansę, żeby wypowiadali się przez 2 dni czy wyraża pan pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej polskiej do Unii Europejskiej proste jasne klarowne pytania, a z czego to 4  000 000, która powiedziała nam nie do wpłat w poważnym stopniu czy w poważnej grupie byli rolnicy, którzy się bardzo dbali utraty żyjemy utraty gospodarst w utraty konkurencyjności utraty tożsamości, a obali się o swoje ważne wartości takie również natury moralnej obyczajowej, więc ta upustu bali się po to, że Polska przestanie być polską, a u nas sądzę, że dzisiaj jak patrzę na tę swoją decyzję o długu, ale pewnie się nieco od tego dystansują, bo przecież wiadomo, że nie straciliśmy żadnej tożsamości, że ktoś chce być moralny no to jest moralny, ale i daje wręcz przykład, ale innym również na nie stracili swojej ziemi, a wzbogacili się znacząco co widać po po tym, jak obecnie Polska wygląda to w znaczącym stopniu jest zasługa funduszy unijnych, a w tym zakresie sprawdziłam jak się rozkłada auto głosowanie na nie to tak jak pan profesor mówi głównie mieszkańcy wsi, a wschodnich regionów kraju i z wykształceniem podstawowym, do których być może łatwo było trafić jestem takim bankowym przekazem chyba tyle, ale to jest pewna istotna nauka nauka dla wszystkich, że lękowych przekaz z celem jest przekazem, na który wjedzie w Orlando do czegoś dobrego w moim przekonaniu trzeba po prostu ufać swoim emocjom, ale również zdawać się na rozum i była kampania na nierealne było oczywiście także kampania na tak kampania informacyjna jak pan wspomina Jan wspomina w taki sposób, że trudno to było jedno z takich chyba ważniejszym doświadczeń zawodowych w jako naukowca ziemię wtedy okazje uczestniczyć w tej kampanii informować ludzi o tym jak ta Unia Europejska chce będzie wyglądała, więc dostawałem różne pytania dostawałam takie pytania n p . o tym czy będzie ważny tzw . Miś był formą w w paszporcie nie wiem czy Pański redaktor wie co to jest niż w paszporcie niż w paszporcie to jest taki stempel organów celnych, a z Berlina Zachodniego który, która zda zdarzało się, że przyłapałem Polaków, ale jeszcze w dawnych czasach on na tym, że handel nielegalnie handlowali albo popełnili jakieś inne wykroczenie na terenie Berlina Zachodniego w paszporcie pojawił się taki stempel z takimi się z herbem Berlina, który spowodował potem niemożność pojechania na tym paszporcie w, a do innych pojadą do Niemiec przede wszystkim ma być może również stwarzał problemy w innych państwach członkowskich EWG z natomiast czy wspólnoty potem Anatomia stanu w wyjaśnienie było takie, że nagle ten Miś przestał szczerzy kły, bo można było mieć niż w paszporcie, ale jako obywatele Unii Europejskiej to nawet wstyd mi się możemy sobie ich uczcić, gdzie indziej tylko chcemy inną, a inną taką obawą bardzo często zgłaszaną była ta obawa o 1,5 EUR może to euro przecież wejdzie umowa taka logika wejdzie będziemy używać euro w końcu daleka i to prędzej czy prędzej niż później i to przez całą noc w pałacach i to przeliczenie będzie nam się opłacać, więc mnóstwo, ale naprawdę mnóstwo pytań było dokładnie o to, że to jest moje takie, a wrażenie, że coś dzisiaj w dzisiejszej dyskusji zakłamuje jak mówimy, że żal, że się pytamy ludzi czy oni tam chcą czy nie chcą euro przez rząd ani jak wtedy głaz głosowali to wręcz się ani trochę nieprawidłowo uważali, że to prawie natychmiast będzie to euro w Polsce o kampanii, którą poprowadzi Aleksander Kwaśniewski Niemczyk ówczesny prezydent powiedzmy kilka słów mam inny prezydent wspominał ten czas tak te wspomnienia, które państwo cytuje zagrał kilka lat temu tygodnik polityka bardzo ważne spotkanie, na którym byłem zaproszony na spotkanie z Janem Pawłem drugim 19 maja 2003 roku narodowa pielgrzymka z okazji dwudziestopięciolecia pontyfikatu jak już prowadziłem pełną parą kampanijna rzeczy tak referendum miałam pomysłu, by przyciągać różne postaci, by to przesłanie na tak docierało do jak najliczniejszej grupy Polaków n p . w Tarnowie miała spotkanie, na którym był ze mną Leszek Moczulski ksiądz Adam Boniecki z kolei w Słupsku był Bogdan Lis i Mieczysław Rakowski to słupskie spotkanie było akurat strasznie trudne, bo pojawili się tam jacyś aktywiści ligi polskich rodzin wrogiej wobec Unii i nie dało się prowadzić żadnej debaty tylko gwizdy okrzyki z takim doświadczeniem pojechałem do Rzymu, gdzie na placu Świętego Piotra wygłosiłem przemówienie świetna akustyka około 100  000 ludzi większość z Polski papież zgodnie ze swoją zasadą nie skomentował mojego wystąpienia, ale wysłuchał, a później powiedział to kluczowe słowa od Unii lubelskiej do Unii Europejskiej Polska potrzebuje Europy Europa potrzebuje Polski no to piękne i pamiętamy pamiętamy słowa one motywowane są w moim przekonaniu ad 2222 kwestiami pierwsza kwestia jest taka, że przecież sama idea integracji Europejskiej i Unii Europejskiej, która tak często nas straszono straszą, a jest ta idealna, ale wypracowaną przez chrześcijańską demokrację, jeżeli chodzi oto barwy jak polityczna to nie jest obca idea w ogóle, a nurtowi, ale chrześcijańskiemu ma również Katli katolickiemu, a druga zależy ja nie sądzę, żeby łączenie ludzi, a było, ale niesmak o ojcu Świętemu, a więc i powiedział to co powiedział ja oczywiście, a przepraszam bardzo wszystkich słuchaczy Zatorze, jakby uzurpuje sobie tutaj, jakiej się jakimiś, jaki się prawo do formułowania teorii dotyczących tego, dlaczego rząd powiedziała, ale myślę, że te 2 argumenty nie są takie desce bez znaczenia bardzo się obawiano podczas tego referendum czy będzie odpowiednia frekwencja net Grzegorz Kołodko wspominał Leszek Miller jeszcze w dniu referendum był pesymistą zadzwonił do mnie około czternastej mówi zwolni do Orkana czy do prezydenta Kwaśniewskiego niech on przemówi do narodu, bo my przegrywamy to referendum mówi Leszek spokojnie dopiero czternasta ludzie są w lesie na działkach będą wracać będą głosować ile razy mam się mówić, że referendum mamy wygrana, ale także Aleksander Kwaśniewski był zdenerwowany, bo także wracało a z jakiego się spotkania pod Warszawą i stał w gigantycznym korku oczywiście włączono syreny jadąc na koguta miałem stojące w korku tysiące samochodów pomyślałem rany boskie jak ci ludzie nie zdążą zagłosować to się okaże, że ta proeuropejska Polska, który się dobrze powodzi, która naprawdę chce więcej ze względu na własne lenistwo własną wygodę, siedząc na datach przez weekend zamiast głosować zepsuła nam cały rezultat ściankami na plecach przerażony dotarłem do Pałacu w on o to kto to jest dobre podsumowanie pewnej ogólniejszej kwestii mianowicie że, a jest lepiej głosować niż nie głosować, ale druga rzecz to chciałbym pani redaktor linijką słuchaczom również, jakby powiedzieć co to znaczy czy to co to mogło znaczyć przegrać referendum nie sądzę, że pora, żeby politycy takiej jak tak, że tak dobrze poinformowani taki podział pozycji ów, zwłaszcza ówczesnej, ale nie widzieli tego, że przecież Polacy są za integracją na Polski z Unią Europejską za wejściem Polski do Unii Europejskiej, ale też kalendarza 2 z nich od wywiadu nie przegrać referendum to w tym wypadku oznaczało nieuzyskanie 50 %o wego progu, czyli 50 proc mniej niż 50 % uprawnionych poszłoby do głosowania referendum nieważne nie dało to to jest stały jak powiedział, że nawet gorzej to obok, bo ona się wtedy robi tez jest taki jest takiej decyzji, która jest wiążąca dla polityków taki taką tylko informację o takim takim referendum instrukcyjny, a i to powodowałoby takie zadanie w Polsce rany, która by się nie goiła, dlatego że przecież większość głosów i tak wypadła w tym niewiążące referendum, a za wejściem Polski, ale na lata jest nikła, że mandat ma nic kompletnie słaby nie wiadomo właściwie 3 mecze 1 ci najwyżsi rangą politycy zdecydowali się w ogóle wchodzić do Unii Europejskiej to była najprawdopodobniej pewnie by się nie zdecydowali po prostu no ale przez długie lata w byśmy co robi się dziwić tutaj mówić po co to by było, gdyby tak trochę więcej osób poszło do do wyborów, ale poszło ich za mało i nie może ich większość mówiła o tym, że chcą do Unii Europejskiej to jednak nie weszliśmy do Unii Europejskiej to jest normalna waga tego tego głosowania i bardzo dobrze się zdarzyło, że więcej niż 50 % osób poszło do głosowania i że znacząca większość, bo to ponad 70 % ile pamiętam zagłosowało za wejściem Polski do Unii Europejskiej tak właśnie było 13 ,51 000 000 z tych, którzy zdecydowali się zagłosować, a w ogóle ten próg 50 % został przekroczony dopiero w godzinach późno popołudniowych wieczornych drugiego dnia, więc rzeczywiście napięcie było do samego końca my pamiętamy Aleksandra Kwaśniewskiego, który chwycił pamięta Danuta Hübner i ją tak zakręciło a kiedy zobaczyli na ekranach telewizorów, jakie są wyniki się ten próg został przekroczony i zabawny byłoby, jakby ona nim, a tak to prawda, ale to było takie spontaniczne politycy rzadko zachowują się spontanicznie nie są tacy reżyserowania tutaj było widać się taką autentyczną radość tak, a może inaczej puściły emocje o takie napięcie w ale 1 maja 2004 roku wchodzimy, bo wchodzimy już jak pan wspomina ten dzień Janowo codziennie pamiętam, bo mi się w dawkach w Libanie są one mają bardzo dobrze pamiętam pamiętam nie wiem pamiętam taką uroczystość podpisania tego traktatu, bo to było rzeczywiście nic nadano temu piękną naprawdę piękną oprawę, ale dziś w mojej wsi ja pochodzę z Poznania tarcia o 1 dla mnie liczył się trochę bardziej ta codzienność, która potem następuje wizja tego nie pamiętam jak pamiętam tylko 1 kwestię taką zaś na to natury zawodowej, dlatego że ja już to wtedy byłem głęboko za zaangażowany w formułowanie skargi na alei 1 z organów, ale jedno z 1 z organów Unii Europejskiej, gdzie Polska już szykowała po prostu skargi sądowe do Trybunału sprawiedliwości o nieważność pewnych 3 aktów prawnych, które dotyczyły rolnictwa bardzo się tym emocjonowały mi bawiłem, ale z drugiej strony są już na mój Boże tutaj ludzie się cieszą, że my wchodzimy do Unii Europejskiej, a ja tutaj siedzę nad papierami, które nie są taką skalę Polski przeciwko i organów, a on nie zadziałała pamięć z Rzeszowa tzw. czyli jeśli dzieje się coś ważnego coś naprawdę bardzo ważnego do ciast pamiętam swój dzień niemalże 11 i właśnie wejście Polski do Unii Europejskiej jest 1 z takich dni, które dokładnie zapamiętałam, a świętowała to wejście w Słubicach i sobie przez most przez pracowaliśmy do Frankfurtu nad Odrą, kiedy już weszliśmy w bardzo dziękuję panie prof. prof. Artur Nowak-Far Instytut prawa szkoły głównej handlowej im były wiceminister spraw zagranicznych był naszym gościem bardzo dziękuję państwu zdrowych jak państwo zapraszamy informacja o informacje zwracam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA