REKLAMA

Jak Europa broni się przed cyberatakami?

Połączenie
Data emisji:
2019-04-09 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od gór 1342 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Joanna Świątkowska cyberseks Instytut Kościuszki dzień dobry dzień dobry witam pana witam państwa, a będziemy mówili o tzw. cyberbezpieczeństwie to tylko w kontekst relacji europejskich chińskich dalej tutaj jest bardzo istotny i pozostajemy w tym kręgu tematycznym jeszcze można tak powiedzieć, czyli w zasadzie gdzieś w tle dzisiejszego szczytu Unii Europejskiej i Chin parlament Europejski w Rozwiń » prawie 2 tygodnie temu ponad 2 tygodnie temu przyjął unijny akt w sprawie cyberbezpieczeństwa i było jasne, że ten akt ma gdzieś z nim pojawia się w kontekście tzw. afery w małej, czyli tych podejrzeń co do zagrożenia ewentualne trzecie stanowili 65, gdzie budowana przez Chińczyków może pozyskać więcej co ten akt w zasadzie miałby zrobić, kiedy już wejdzie w życie, żeby faktycznie obcy język cyber bezpieczeństwa jako takie było bardziej nie zapewnią one jeszcze można tak pojedziesz na Europę myślę, że warto zacząć od zauważenia, że cybersecurity act, czyli właśnie ten dokument, którym pan wspomniał on był przygotowywany znacznie wcześniej prace nad nim rozpoczęły się znacznie wcześniej niż doszło do takiego powiedzmy momentu kulminacyjnego na rozmowach na temat cyberbezpieczeństwa i potencjalnego problemu wynikającego z pewnych kwestii dotyczących chińskiej obecności chińskich potencjalnych działań w tym zakresie, więc to był instrument, na którym prace rozpoczęły się znacznie wcześniej natomiast on rzeczywiście daje pewne możliwości działania, które mogą być wykorzystane teraz także w kontekście tego zagadnienia, więc jest to instrument, które jest przy szerszym działaniami znacznie wcześniej podjęte mającym na celu wzmocnienie działań Unii Europejskiej w obszarze cyberbezpieczeństwa, a także wzmocnienie pewnych instrumentów którymi będą mogły dysponować państwa członkowskie i te narzędzia takie jak przede wszystkim system certyfikacji mogą zostać wykorzystane właśnie po to, aby radzić sobie z pewnymi ryzykami, które mogą się wiązać chociażby z bezpieczeństwem sieci 5 wie o tym, przecież rozmawiamy, kiedy mówimy o tzw. wyzwaniem chińskim, a czy, by nie rozwiąże ten, kto to jest certyfikacji miałaby dokonywać agencja bezpieczeństwa cyberprzestrzeni granica Europejska łączone jest gotowa do tego rodzaju wyzwania możemy też duże przedsięwzięcie logistyczne technologiczne wykonanie takich wydawanie takich certyfikatów inna, ale tak naprawdę remis będzie odpowiedzialna i będzie grała kluczową rolę w pewnym elemencie przygotowywania całego systemu certyfikacji natomiast oczywiście ona będzie ich rola będzie sprzężona z z działaniem c w certyfikacji mi podejmowane przez różne ośrodki zresztą same ramy certyfikacji również będą przygotowywane we współ dziel i udziale z innymi podmiotami jak chodzi o nic jej zdolności to też ciekawa rzecz, dlatego że grunt ten właśnie cybersecurity act on ma na celu wzmocnienie tej agencji tak, aby przygotowywać się ją na nowe wyzwania także związana z certyfikacją i tu mówimy o szerokim działaniu w zakresie wzmocnienia zasobów ludzkich finansowych i także na ustanowieniu chociażby permanentnego mandatu do dla funkcjonowania tej organizacji ME, więc to za działania są podejmowane i myślę, że jest teraz taka świadomość i taki moment, w którym jesteśmy przekonani co do tego, że musimy inwestować w to zasoby, które muszą sprostać wyzwaniom, ale tak mówię ani za samo w sobie nie będziemy certyfikować wszystkich produktów ona będzie era przygotowywała pewne ramy do grona działań w tym zakresie ja może tylko jeszcze nadmiernie, dlatego że cybersecurity act kontynent gorzko w kontekście tego tematu paktu, o którym rozmawiamy to jest 1 rzecz natomiast pojawił się także inne 2 wydarzenia też mający miejsce na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, a mianowicie rezolucja parlamentu Europejskiego właśnie będąca ostrzeżeniem i pewnego wrażenia pewnego rodzaju zaniepokojenia co do działań związanych z potencjalnym wyzwaniem dotyczącym właśnie bezpieczeństwo sieci 5 byli też rekomendacje komisji, które poszły w ślad za tym myślę, że z punktu widzenia rozmów o tym, wyzwaniu związanym ze zagranicznymi działaniami i AM in Real i pewnego rodzaju inwestycjami też, że to są dokumenty, które mogą odgrywać równie istotną rolę, a może nawet, a może nawet jeszcze bardziej kluczową, ale pani powiedziała o tym, że akt w sprawie cyberbezpieczeństwa był przygotowany już wcześniej czy on jakoś przyspieszyć prace nad nim przyspieszyły w kontekście tego co się zaczęło dziać wokół małej czy ci niekoniecznie myślę, że jest to wypadkowa kilku czynników na pewno bardzo silna debata, która wybuchła wokół chwały i zmobilizowała siły polityczne do tego aby, aby jeszcze mocniej postawić na cyberbezpieczeństwo, a już na pewno ten wątek przełoży się na torze jeśli będziemy mówić o pewnych priorytetach priorytetach działaniach certyfikacyjnych to jestem przekonana, że kwestia dotycząca cyberbezpieczeństwa sieci 5, by się po prostu pojawią przez to, że jako pierwszy na tzw. debacie, ale czy to nie jest jakiś błąd z takim poziomem percepcyjnych 7 się zastanawiam się głównie nad tym systemem certyfikacji, a być może są inne rzeczy, które są gdzieś nam umykają w kontekście właśnie tego aktu w sprawie cyberbezpieczeństwa na co pani jeszcze zwrócić uwagę na certyfikacie jest bardzo istotnym elementem tak naprawdę tego dokumentu drugim jest wspomniany przeze mnie wcześniej wzmocnienia niscy, ale i w zasadzie to są 2 gum rzeczy takie fundamentalne dla tego konkretnego dokumentu, ale ja naprawdę nie zapomina bym o tym, że działania Unii Europejskiej, ale i nie tylko, bo także państw narodowych są na marginesie zombie to 2 aspekty są ze sobą powiązane one nie tylko sprowadzają się do tego dokumentu ja nie mogę nie wspomnieć chociażby o dyrektywie niż, która była takim pierwszym europejskim aktem prawnym, który dotyka bezpośrednio tak naprawdę bezpośrednio kwestii związanych z działaniami, jakie wspólnota musi podjąć, aby wzmocnić się poziom cyberbezpieczeństwa, więc to jest także innym nie mówimy tutaj o konkretnym 1 i działaniu, jakbym widziała tę inicjatywę jako pewien system naczyń połączonych i prawnych wielowątkowych działań, które się na podejmuje, aby właśnie to bezpieczeństwo cyfrowe wzmacniać, a tak oto pytam, bo myślałem że, gdy wpadnie tutaj słowo Rosja, która wydaje się jednak kluczowe może nawet bardziej niż Chiny właśnie w kontekście rozmowy o cyberbezpieczeństwie w Europie tak ja myślę, że od gmin to jest właśnie całe wyzwanie mówienia i też działania w obszarze cyberbezpieczeństwa dlatego, że to jest bardzo wielowymiarowej złożony problem, ale i, który ma bardzo różne oblicza i teraz i były oczywiście inne, gdzie nie spojrzymy, którego wątku nie dotkniemy to się zacznie pojawiać wiele innych, które w oku, o których warto przy okazji wspomnieć znają oczywiście inne w inne kwestie związane ze srogimi działaniami, a prowadzonymi w cyberprzestrzeni, która oskarżona była Rosja to jest wątek, który absolutnie musi znaleźć się na kim wtedy, kiedy musi zostać poruszone wtedy, kiedy mówimy o cyberbezpieczeństwie i on zdominował debatę w zasadzie nikt wcześniej przed Hołek szczególnie w kontekście oczywiście państw takich jak Polska chodzi nie tylko, ale jak na zawsze twierdzę, że co jeśli mówimy o agresywnych działaniach w cyberprzestrzeni prowadzone przez podmioty państwowe to są działania powiązane z sytuacją geopolityczną, więc to są po prostu instrumenty, które przedłużają remont konwencjonalnych działania i z punktu widzenia naszego regionu oczywiście napięta sytuacja związana z naszymi z naszą wschodnią granicą musi być brana pod uwagę, kiedy mówimy o także wezwaniach związane z cyber przestrzenią jest naturalnie to jest również bardzo istotny wątek natomiast one są, jakby nie wykluczające się i muszą być rozpatrywane nieco innych wymiarach dlatego, że kiedy mówimy o Rosji to głównie mamy namyśli wrogie działania gmin często destrukcyjna, kiedy mówimy o wyzwaniu związanym no tu akurat wysłałem to trochę inny wymiar problemu w właśnie równocześnie wczoraj rozmawialiśmy w tym studiu na temat jeszcze innego aktu prawnego, który też jest na tej ostatniej prostej tuż przed euro wyborami przepychanek czystą maszynkę legislacyjną Unii Europejskiej, czyli mówiliśmy o akcję przeciwdziałania aktom terrorystycznym o takim akcie prawnym, które ma też zapobiegać takim aktem takim sytuacjom, w którym akty terrorystyczne są przedstawiane n p . na portalach społecznościowych czy czy cyberbezpieczeństwo też ma, jako że tak powiem odnogę w tym w tym w tym zagadnieniu to jest właśnie dokładnie ta wielowymiarowość, którą ma, o których wspomniałam, dlatego że im przez bardzo długi czas my myśleliśmy o cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie, który jest stricte zorientowane na atakiem, ale bardzo technologiczny wymiar związany z rozliczeniem i bardzo, który dokładnie, czyli w tym bezpieczeństwo systemu bezpieczeństwa sieci mówiliśmy o takich 3 podstawowych atrybutach cyberbezpieczeństwa jak poufności dostępności i integralność no ale nie pojawiło się zaczął się pojawiać sygnały, że musimy rozszerzyć dom to rozumienie tego wyzwania m. in. w kontekście tego, że cyberprzestrzeń jest doskonałym środowiskiem do tego, aby on wywierać wpły w na percepcję na zrozumienie na światowy boom nakierowane po prostu ma na ludzi tak no na użytkowników cyberprzestrzeni na nas wszystkich innych i to oczywiście naj mniej działo się w dół znacznie wcześniej, ale stało się takim naprawdę głośnym elementem międzynarodowej debaty po wyborach miny prezydenckie w stanach Zjednoczonych wtedy tak trochę obudziliśmy się my jako społeczeństwo zachodnie, że uwaga uwaga nie cyberprzestrzeń daje nowe możliwości oddziaływania również na percepcję ludzi na ich zasilanie Morioka być analityka ca m. in . że m. in . tak m. in. tak no proszę sobie wyobrazić, że cyberprzestrzeń jak żadne inne wcześniej środowisko pozwala zrozumieć nie tylko mechanizmy rozumienia świata w kategorii jakichś grup społecznych, ale konkretnych jednostek my po prostu tak bardzo mocno uzewnętrznia my swoje bardzo często najgłębsze przekonania przemyślenia odczucia preferencje związane z różnymi wynik 0 z różnymi aspektami i a istnieją teraz możliwości po pierwsze, zbierania tych informacji po drugie, ich wykorzystywania i trafiania np. jakimś komunikatem bardzo precyzyjnie dodanych do danych już nie tylko grób, ale nawet użytkowników celem różnego typu działań prawda także manipulacyjnych czy można dość, że to jest akt ten akt, o którym mówimy żony styl nowoczesny to znaczy rząd faktycznie próbują odpowiedzieć na ten nocą nad tą całą masę zachowań, które mogą dla eksperta od cyber terroryzm mogą być jakość zajmująca od cyberbezpieczeństwa w ogóle znaczy mumia przede wszystkim uważam, że sama legislacja to Chmielem to jest 1 z elementów, które mkną po powinien funkcjonować natomiast sam w sobie nie będzie wystarczające z punktu widzenia właśnie dbanie o ten wymiar cyberbezpieczeństwa uważam, że i jest konieczna m. in . bardzo ścisła współpraca podmiotów regulacyjnych o tym, mówimy w kontekście takich właśnie wydarzeń m. in. także z analizy platformami, które są własnością podmiotów rubasznie, ale tutaj bardzo wielu ekspertów prawa z kolei mówi o tzw. prywatyzacji wykonania prawa, czyli że właśnie te Platformy mają przejmować w pewnym sensie not coś czym zajmował się do tej pory sądy innych ja bym uciekała przed takim postawieniem sprawy, dlatego że w mojej ocenie to partnerstwo po powinno właśnie polegać na tym, żebyśmy trochę nie wchodzili w obowiązki, która nie są inni leżą w takim powiedzmy, że podstawowym zakresie i naturze funkcjonowania danych podmiotów, czyli zresztą myślę, że to jest dosyć widoczna nawet w ostatnim czasie, kiedy nowy prezydent to jest kwestia chociażby z ba z ostatnich kilku dni, kiedy szef szef Facebooka wydał takie oficjalne oświadczenie, w którym bardzo wyraźnie, mówi że tak firmy prywatne bardzo chętnie będą wspierały wszystkie działania związane ze przestrzeganie prawa z niewłaściwymi działaniami po podejmowanymi także na ich portalach, ale oczekują wzmocnienia nie tych działań w UE poprzez działania również strony publicznej m. in. mówiącej o tym jak i jak i jakie są wytyczne do pewnych działań, które powinny być podejmowane i uważam, że takie partnerstwo jest konieczne to znaczy od firmy prywatne nigdy nie wyręczą nie mogą nie powinny wyręczyć podmiotów publicznych w pewnych aspektach, ale z racji swojej nowej roli i pewnego rodzaju tej odpowiedzialności, które nabyły muszą zacząć współpracować z podmiotami publicznymi, a Anna nowych trochę zasobach ADM inny, więc ja myślę, że tutaj musimy mówić o takim dwu to dwu partnerskim bardzo podejściu dziękuję bardzo dr Anna Świątkowska CYBERSEC Instytut Kościuszki w naszym studiu w Krakowie dziękuję bardzo trzynasta 53 za chwilę informacje, ale on włączenie ich Lublin Olsztyn Górnik Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA