REKLAMA

"Wściekłość rodziców obróci się przeciwko rządowi"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-04-09 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karnicka państwo mnogość Krystyna Szumilas Platforma Obywatelska była minister edukacji narodowej dzień dobry pani poseł pani minister będzie dobry państwu dzień dobry pani były kolejne rozmowy dziś się dość krótkie między związkowcami, a premier Beatą Szydło z zespołem negocjacyjnym rządowym zakończyły się niczym, ponieważ rząd po raz kolejny zaproponował to co proponują od wielu dni, czyli podpisanie tego porozumienia, które zostało w Rozwiń » niedzielę wieczorem podpisane przez rząd i Solidarność zada pan mówi nie dziękujemy czekamy na inna propozycja no nie miałam nadzieję na to, że rząd zmienił strategię negocjacyjną to znaczy, kiedy patrzymy na rundę negocjacji, które są prowadzone przez rząd Toyota po pierwsze, mam wrażenie, że one składają się z samych przerw to znaczy my też negocjacje niby się odbywają ale, ale w dogodnym dla członków rządu terminie i po drugie, one wyglądają tak jakby rząd w ogóle nie chciał dojść do porozumienia z nauczycieli, jakby widziała pani minister, że strategia negocjacyjna rządu, jaka jest zdaniem pani asyst, ale negocjacje mówi o tej strategii negocjacyjnej, która ma sprzyjać ich przekonaniu społeczeństwa, że rząd ma mnie chęć porozumienia się ze związkami zawodowymi, że rząd ma chęci porozumienia się z nauczycielami aż wino i koleżanki nauczyciele po prostu nie chcą się porozumieć z rządem i wszystko to co się dzieje w wokół negocjacji z ich punktu widzenia tej strategii pro rządu właśnie ma pokazać ludziom, że my jesteśmy dobrzy oni są źli czy opozycja zbija kapitał polityczny na strajku nauczycieli i na krzywdzie dzieci i ich to ten kapitał polityczny moim zdaniem chce zbić rząd to znaczy, że rząd chce skłócić siły społeczeństwo z nauczycielami nie zapłacić nauczycielom podwyżek my wspieramy nauczycieli po prostu na miejscu żal nauczycieli tego w jaki sposób są traktowani przez rząd jak jest zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia jak w rządzie tegoż nie jest żal innych pani redaktor ja prowadziłam negocjacje ze związkami zawodowymi zarządów Platformy Obywatelskiej płace nauczycieli w swoich czasach kryzysu wzrosło o 44 % tutaj najbardziej wzrosły im procentowo płace nauczycieli stażystów, ale też dbaliśmy o nauczycieli dyplomowanych i na innych stopnia awansu zawodowego tenisa, gdy te płace nauczycieli, który odziedziczyliśmy po pisze w 2007 roku były bardzo marny, bo tam pensja zasadnicza nauczyciela stażysty to było 1200 zł, o ile, o ile w 20071217 nauczyciel stażysta nauczyciel dyplomowany 2195 no, więc startowaliśmy wtedy bar z bardzo niskiego poziomu i to było nasze zobowiązanie wyborcze i tego zobowiązania zdarzy się już było niespełna 1000 zł podobnie nauczycielem dyplomowanym i na na pensji zasadniczej pani redaktor kilku latach po 20072012 oraz odeszła nie nadal na nią raz mówili co raz w 1000, ale powiedzmy sobie szczerze, że ten 1000 zł 10 lat temu to jest inny 1000 zł niż dzisiaj tak to co się zdarzyło w gospodarce to znaczy podniesienie minimalnej płacy podniesienie płac na średniej płacy w Polsce bardzo gwałtownie ty i płace wzrosły, a płace nauczycieli niestety zostały w miejscu, by wrak rządowego pytania czy opozycja zbija kapitał polityczny na tym strajku są także sugestie dość wyraźne ze strony rządzących np. Adam Bielan akcja nauczycieli była zaplanowana już w zeszłym roku w gabinecie Grzegorza Schetyny mam tutaj ja żadnej dozy Wisłę chodzili z tym słynnym zdjęciem Sławomir Broniarz politycy koalicji działaczy KOD-u między ja ja bym tutaj przyszłam z kim przyszło ze słynnym zdjęciem podpisywania porozumienia pomiędzy rządem, a związkiem Solidarność Otóż pan Proksa jest politykiem PiS-u straszy dziś o takie jest politykiem PiS -u, bo jeżeli jest się radnym listy PiS-u to jest się politykiem tej konkretnej partii politycznej i tak popiera jeśli program działa się na rzecz tej konkretnej partii politycznej i mniej tutaj i zresztą od samego początku Elby Solidarność stała twardo murem przy pani minister Zalewskiej przy wprowadzaniu zmian to Solidarność wspierała w rozmontowywanie systemu edukacji tak to Solidarność podpisywała się pod tym chaosem, który w tej chwili w szkołach jest pan prezes Broniarz jest prezesem związku Nauczycielstwa polskiego, który protestował za każdy z każdej władzy i mniej ich pan prezes Broniarz nie jest organizm jest organizatorem tego strajku, ale decyzję o tym czy do strajku przystąpić podejmują nauczyciele w szkołach tak to oni własnym podpisem muszą zdecydować o tym, że do tego strajku przystępują z pełnymi konsekwencjami również bardzo nasilonymi talerzyki mając oczy widziała pani minister pani wczoraj takie dane, które mówią o tym, jaki odsetek szkół zespołów, w których odbywał się strajk w poszczególnych województwach z rozbiciem na poszczególne województwa, bo aż tam, gdzie jest poparcie większe dla przynajmniej wg sondaży dla koalicji Europejskiej tak był wyższy odsetek strajkujących szkół natomiast tam, gdzie poparciem cieszy się prawo i sprawiedliwość szerzej zjednoczona prawica np. małopolskie podkarpackie Świętokrzyskie tam ten odsetek strajkujących szkół był niższy, czyli okazuje się, że także sympatie polityczne ważą na tym kto, jaką decyzję strajkował podjął no trudno trudno też, jakby nie odnosi się do sympatii politycznych tak, bo jeżeli ludzie byli przeciwko reformie, jeżeli nie chcieli likwidacji gimnazjów to by mnie również w większym stopniu wspierają nauczycieli tak to jest oczywiste, że że, jakby decyduje się czy patrzy się na program partii politycznej, która odpowiada danej grupie danej grupie, bo jest niemal jedno do drugiego ani, gdyby pani ministro mogła wyjaśnić, bo ja mówię o tym, że w tych województwach, których jest większe poparcie dla koalicji Europejskiej niż dla zjednoczonej prawicy tam jest wyższa ocena strajkujący szkół tam, gdzie poparciem cieszy się PiS jest niższy odsetek i wcale to ludzie decydują o tym, tak dalej uczuć, ale tak grać Lennon i nauczycielom autorzy podejmowali decyzję czy strajku realnie było to nauczyciele też windy za każdym razem indywidualna decyzja każdego nauczyciela, a tak tutaj nikt nie może nauczycielowi przyłożyć pistoletu do głowy i powiedzieć masz strajkować śledczym lub Niemasz frajda dla pani minister, mówi że znowu wygląda na to, że jest linia podziału przeprowadzona przez Polskę i te decyzje strajkowe były podejmowane podług sympatii albo antypatii politykom pierwszy pani redaktor nie mamy pełnych informacji o tym jak i ile szkół i gdzie my strajkuje to znaczy ja bardziej wierzę w danym przekazywanym przez związek Nauczycielstwa polskiego czy we wniosku Sławomira Broniarza dane, które podał na godzinę dwunastą Mn i Sławomir Broniarz powiedział, że nie kwestionuje tych danych, który został nawiązany Mie proszę zauważyć, że MEN do policzenia tych danych strajkujących szkół wliczył wszystkie placówki oświatowe nawet te, które ze względu na całodobową opiekę nad dziećmi nie mogą strajkować angażować w Pomorskiem, gdzie państwo mają poparcie 77 na Podkarpaciu, gdzie zwycięża w cuglach zawsze PiS 21 % to są decyzje tych konkretnych ludzi oni oni mają określone poglądy polityczne tak oni mają określony spojrzenie na system edukacji oni mają określone w polu inne spojrzenie na to co się powinno zdarzyć w Polsce przecież nikt tym ludziom nie mówi jak mają postępować te decyzje podejmują samodzielnie natomiast to, że bez względu na to polityczną, czyli 3 strukturalną zresztą wiemy przecież wszyscy, że to jest historyczny podział i on on nie jest i nie tylko w wyborach, ale również, że przy podejmowaniu różnych decyzji dotyczących przyszło przyszłości kraju nawet nie opartych na, jakby na na decyzjach polityków tak to ten podział jest po prostu widoczny natomiast ja bym się martwiła na miejscu PiS-u o tym, że 15  000 placówek weszło wspór zbiorowy na 20  000 tych, które mogły wyjść im je tutaj jestem, więc pewnie też liczyłam też wiem jak wygląda system informacji oświatowej i wiem, że bliżej prawdy jest związek Nauczycielstwa polskiego niższy Ministerstwo Edukacji Narodowej ja bym się martwiła nie tym czym to jest wyczyn mnie to jest polityczny czy nie polityczny strajk tylko martwiła bym się tym, że ten strajk w ogóle jest i że za tym strajkiem opowiedziała się tak duża grupa szkół i nauczycieli, bo dla firmy związane z 2 rundzie to jest grupa, która podlega jeśli chodzi o presji nieustannej pauperyzacji, ale chyba słusznie obawiają jako opozycja, że po pierwsze, była to strategia negocjacyjna, który pani minister mówiła jest taka, żeby wziąć nauczycieli na przeczekanie w, a w inne nastroje społeczne obróciły się przeciwko nauczycielom, kiedy ten stan chaosu zamieszania nie funkcjonowania szkół będzie się przedłużał, a potem być może obarczyć odpowiedzialnością także właśnie tym opozycję, bo podsycała, bo podrzucała, bo zachęcała i wierzę w rozsądek obywateli to znaczy ich rodziców i nauczycieli zresztą i uczniów zresztą widać to, że poparcie dla nauczycieli jest duże i im rodzice mimo tych kłopotów, które w tej chwili mają poprzez najwięcej jest drugi dzień tak to jest dopiero drugi dzień też myślę, że ta wściekłość rodziców obróci się przeciwko temu rządowi, bo to jest tak, że mnie nie tylko przeciwko nauczycielom ale, ale przede wszystkim za to co się dzieje w Polskiej szkole odpowiada ten rząd tak to rząd ma wszystkie narzędzia, żeby rozwiązać od kont, ale teraz czas pani premier Beaty Szydło ona, mówi że niemożna nadwyrężać budżetu polskich finansów publicznych rząd musi być odpowiedzialny tych pieniędzy nie ma to są słowa pani Szydło sprzed godziny rząd rozdał 40 miliardów złotych w przyszłym roku to zaledwie 2 × ale, ale już je rozdysponował tak i to jest kwestia priorytetów ja nie mam nic przeciwko temu, żeby prowadzić i programy socjalne, ale nie można uderzać w to co powoduje, że Polska gospodarka ma się rozwijać nie można uderzać inwestycje i nie można uderzać w wiedzy i wykształcenie, kiedy się rządzi państwem trzeba myśleć o tym, żeby pomagać ludziom, ale trzeba również myśleć o tym, żeby dobrze wynagradzać tych od, których przyszłość Polski zależy i to co dzisiaj robi pani premier Szydło to nie tylko jest uderzenie w nauczycieli to nie tylko jest uderzenie w mniej w 1 tą grupę społeczną, która dla PiS-u nie jest ważna to jest uderzenie w przyszłość Polski i dlatego ja nie chce i jej tutaj jakby je antagonizować tego politycznie tak, ale ja jestem po stronie nauczycieli, dlatego że rząd uderza w przyszłość Polski ta nie, tyle że nauczyciel, dlaczego skoro mówimy o przyszłości polskiego wiadomo takiej taka będzie przyszłość naszego kraju, jakie młodzieży chowanie, a w ogóle nie rozmawiamy o rozwiązaniach systemowych, lecz cały czas rozmawiamy tylko o pieniądzach i o podwyżkach dla nauczycieli nikt nie mówi o tym, patrzmy na to dlaczego ten strajk jest tak, bo nauczyciele protestowali przeciwko likwidacji gimnazjów, bo nauczyciele protestowali przeciwko podstawie programowej, bo nauczyciele protestowali przeciwko podwójnemu rocznikom w jej, ale prawo pozwala im tylko ogłosić strajk i z żądaniami płacowymi, ale nauczyciele wyraźnie mówią, że to nie jest tylko i wyłącznie strajk o godną płacę tak to jest strajk o godności zawodu nauczyciela, ale to jest strajk również o przyszłość naszych dzieci oto, żeby Polska szkoła spokojnie mogła przygotowywać przyszłe pokolenia niestety rząd tego nie słuchał innych stąd też taka decyzja nauczycieli Krystyna Szumilas Platforma Obywatelska była minister edukacji narodowej dziękuję pani minister finansuje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA