REKLAMA

Rada Europy krytycznie o stosunku rządu do samorządów. "Rząd w swojej odpowiedzi ma wiele racji" - komentuje Tomasz Żółciak

Analizy
Data emisji:
2019-04-09 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj w analizach porozmawiamy o nauczycielach z rezydentami w tym lekarze rezydenci ogłosili na Twitterze, że nauczyciele, którzy strajkują powinni zachować czujność być ostrożni ponieważ, kiedy rezydenci strajkowali to udało im się doprowadzić do wygranej do porozumienia z rządem, ale następnie jak piszą zostali oszukani, ale to na co zgodził się rząd nie jest zdaniem rezydentów realizowane w jakiej więc Rozwiń » przestrogi, jakie rady mają dla strajkujących nauczycieli i czy trafnie oceniają sytuację własną oraz tych obecnie strajkujących o tym wszystkim po osiemnastej w porozmawiamy z Łukaszem Jankowskim lekarzem rezydentem z porozumienia rezydentów w WOP ZZ lekarzy to po osiemnastej później przeniesiemy się do Krakowa, który postanowił przenieść w lekcji religii na pierwszą lub ostatnią lekcję i wzbudził bardzo ostrą krytyczną reakcję kurii krakowskiej, która twierdzi, że po pierwsze, tak w RN nie wolno ze względu na dobro uczniów, a po drugie to jest niezgodne z prawem czy tak rzeczywiście jest o tym, porozmawiamy z przewodniczącym rady miasta Krakowa Dominiki Mieszko w tym po 1843 słuchają nas uczniowie lub rodzice uczniów z Krakowa w, którzy mają odwołuje się w kwestii w obecności lekcje religii w planie zajęć czy rzeczywiście to niedobrze, że miała być na pierwszym lub ostatniej lekcji proszę pisać analizy małpa, a to kropkę sam ten temat po osiemnastej 40 w analizach, a zaczynamy od bardzo też przyciągającego uwagę tytułu druzgocąca opinia o naszej samorządności w rodach Europy twierdzi, że rząd centralizm ujęcia coraz więcej kompetencji autor tych słów w studiu Tomasz Żółciak dziennikarz gazety prawnej dzień dobry dzień dobry kłaniam się Penn rada Europy w sprawie samorządności Polski tym razem się wypowiada raczej nie sama rada Europy tylko jej obserwatorzy Eleny naukowcy co to za raport i Anny i dlaczego właściwie Caplan taki ogromny krok do Europy zajmuje się tak, gdy już drobiazgową kwestią jak to jak podzielone są kompetencje między samorządy władze centralne w Polsce to tak rada Europy to mówimy to bierzemy wtedy to taki duży kwantyfikator, jeżeli chodzi o to gremium tak naprawdę warto jeszcze doprecyzować, że to jest taki taki organ rady Europy, który nie jest nam nazwijmy to takim organem doradczym Sośnie, więc komitet regionów w stosunku do w pozostałych instytucji unijnych, a też czymś może nie każdy zdaje sobie sprawę rada Europy to nie jest to samo co w rada Unii Europejskiej czy rada Europejska to troszeczkę jest może skomplikowanie, ale struktury unijne ani osobą zupełnie równoległa struktura Docs struktur unijnych i obserwatorzy, którzy odwiedzili Polskę w czerwcu zeszłego roku byli wysłani przez Kongres władz lokalnych regionalnych to właśnie ten organ doradczy rady Europy, który zajmuje się m. in. monitorowaniem tego jak wygląda demokracja lokalna z gminy w krajach członkowskich rady Europy tych 3 krajów członkowskich mamy 47 i już tak samo patrzy jak przebiegł przebiegały wybory lokalne czyli, czyj to z takim też takim coś między Sfinks tangiem obserwatorium przy procesów demokratycznych można tak to nazwać i cyklicznie sprawdzane jest to w jaki sposób kraje członkowskie rady Europy innym przestrzegają Europejskiej karty samorządu lokalnego to jest taka jest taki akt Europejski, który powstał w latach osiemdziesiątych jeszcze natomiast nasz kraj podpisał takie zobowiązanie do przestrzegania tejże karty dla roku dziewięćdziesiątym trzecim w Hadze jadę, bo Niemcz państwo pamiętają rada Europy to była ta instytucja, która się przyglądała polskiemu sądownictwu i reformom przeprowadzonym przez prawo sprawiedliwość stąd te wizyty komisji weneckiej tak dalej i tak daje rady Europy stale co kilka lat przygotowuje raporty dotyczące praw złamania czy przestrzegania praw człowieka w Polsce praw obywatela zajmuje się różnymi kwestiami związanymi z równością płci sprawami produkcyjnymi i t d. tak dalej traktowaniem cudzoziemców inwigilacji lidera, a nawet pojawiły się zupełnie znacznie nam się pojawiać tylko w naszej rozmowie się pojawia wątek związany z samorządnością, która wydawałoby się jest już tak mi w Nisko osadzoną w strukturze państwa powinno należeć do wyłącznej kompetencji danego kraju w i trudno doszukać czegoś wspólnego standardu, a okazuje się, że nie, że jest jakaś umowa karta, który na jakiś rodzaj kryteriów czynu, jaki rodzaj poziomu standardów właśnie zgodziliśmy się tak to dokładnie pani redaktor określiła, czyli pewne stałe pewne minima, które muszą być z spełnione, żeby mówić o takiej prawdziwej demokracji lokalnej w danym kraju ta karta mówi o tym w ogóle ku koncepcji samorządu lokalnego w danym kraju, jakie powinny być relacje pomiędzy nim, a władzą centralną, jaki powinien być zakres autonomii działania swobodę tego działania delegacji zadanie zespół ze szczebla centralnego no to na ten szczebel lokalny czy wreszcie system finansowania rodzin sygnatariusze zgadzają się w tym Polska, że dobrze jest dzielić kompetencje między władze centralną samorządową i że to nie, żeby ideałem państwa niekoniecznie z państwo centralnie planowane z władzą skupioną w 1 ośrodku inna Europejska karta wręcz zachęca do do tego procesu decentralizacji i takie cykliczne oceny się odbywają w różnych krajach w Polsce ostatnim ostatnia taka wizyta obserwatorów ku rady Europy miała miejsce w 2014 roku potem powstał raport w 2015, który wykazywał pewne mankamenty, ale mam wrażenie, że on nie odbił się jakimś szerokim echem no i na komendę teraz to, że w razie złożenia wizyty nasz kraj umieszczono w ścisłej czołówce państ w członkowskich Unii Europejskiej jeśli chodzi o poziom autonomii lokalny jest być może do tego nie odbił się echem jak nas nie, krytykując chwalą nie chroni znakiem kolejnych rywali, ale być może nie nie aż tak dobitnie jak teraz mogę wręcz tam jest, gdy pada takie stwierdzenie w tym raporcie, że trzeba wziąć pod uwagę kontekst polityczny zmiany polityczne, jakie zaszły w Polsce ich od 2015 roku i tutaj cudzysłów niestety sytuacja uległa znaczącej zmiany w imię w tym raporcie, który został dosłownie kilka dni temu przegłosowany na 30 sesji trzydziestej szóstej sesji tak też tego Kongresu władz lokalnych regionalnych rady Europy no nie pozostawia złudzeń, że panuje decyzja czy ocena stanu demokracji lokalnej i niezależności polskich samorządów jest zdecydowanie negatywna podkreśla się tam kwestie właśnie ty też centralizacji, która postępuje i to w taki sposób, który niepokoi władze lokalne podkreśla się z torze z systemem sądowniczym w Polsce może nic nie gwarantuje ochrony prawnej samorządów, ale samorządy nie wierzą do końca w to, że ten system prawny system wymiaru sprawiedliwości będzie w stanie ich po ich samych ochroni przed zakusami władzy centralnej szczerze padło to słowo samorządy nie wierzą że, ponieważ to właściwie nas bezpośrednio prowadzi do tematu jak powstawał ten raport na ile on się opiera na faktach, a ile nam w opiniach Janie odejmuje opiniom oczywiście one działać lub nie są istotne sam sama wątpliwość czy np. system sądowniczy stoi po stronie w obywatela czy stoi po stronie słabe struktury i prawa jest już jest już jakimś sygnałem, ale w jak powstał raport znaczy czy zbiór rozmów rozbierano różnego rodzaju w głosy komentarze od samorządowców z UE i i co dalej z jak to jak to zrobiono no właśnie to jest moim zdaniem najsłabszy element tego raportu rady Europy jak wczoraj też miałem okazję zapoznać się z taką obszerną wstydzi ponad 30 stronicową odpowiedzią polskiego rządu na test zawarte w tym raporcie innej można się domyślać, że ta odpowiedź polskiego rządu no śmiem twierdzić, że jest nawet ostrzejsza w swoim wydźwięku niż sam raport, ale muszę też przyznać, że nie jest pozbawiona pewnych racji, które służby, które rzucają trochę nowe światło na nowo tym razem będziemy o konkrety konkretne argumenty kontrargumenty odtwarzać filmy z 6 % tego jak powstawał raport właśnie bo gdyby raport powstał on powstawał podczas gdy jest efektem wizytacji jest z połowy ubiegłego roku tych także obserwatorów i oni przez dwa -trzy dni spotykali się mieli dosyć dużo spotkań są z samorządowcami, którzy zasiadają np. w korporacjach samorządowych to są takie gremia reprezentujące samorządowców w relacjach z rządem no to tutaj mamy pierwszy problem, że te korporacje są obecnie dosyć mocno skonfliktowany jednak z rządem PiS, bo odnotowują to jest naturalny konflikt Geralda zmierzyły się wzorami rządami PiS były tutaj Hejno nic dziwnego że, że jest problem, ale jest większa więcej wątpliwości budzi n p . to, jakie z takimi samorządami miejskimi ci obserwatorzy mieli do czynienia z moimi wiele informacji za odzież gnali n p . od władz Warszawy, która wiadomo mam dosyć mocno na pieńku z obecną ekipą rządzącą z władzami Łodzi nos wszyscy pamiętamy, jakie problemy miała pani Zdanowska w trakcie wyborów samorządowych na 1 gminy wiejskiej spod Łodzi, czyli o podejrzewam, że te związki są młodzi są dosyć bliskiej to auto z Lilianą zależna Wolf, jeżeli chodzi o rozmówców nie nie byli oni dobrani sposób pluralistyczny i lekkiego stopnia rozumiem ten argument natomiast jako kontrargument no bo przecież jesteśmy emerytami z 2 proc po nowym powiedziałbym tak no obserwatorzy nie uniknęli też spotkanie z przedstawicielami strony rządowej, bo spotkali się z przedstawicielami m. in. resortu finansów inwestycji rozwoju i jeszcze 1 resortu to już nie pamiętam z głowy, ale nie zajmowane jest związane z wewnętrznych jak i spra w wewnętrznych pan minister Szefernaker i podejmowaliśmy 3 resorty mieliśmy spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim no było to spotkanie z z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem domyślam się, że z zoo tam nie było zbyt dużo panów na cześć prawa sprawiedliwości, ale i tak nie było też bardzo dużo narzekania samorządy nie znam pełnomocnik jego prac, więc po mnie też nie można powiedzieć, że to gest był skrajnie nie pluł realistyczne środowisko można też po powiedzieć tak no no szkoda, że strona rządowa nie była w stanie przekonać się tym, że obserwatorów do swoich racji, że to nie przykuło się na ostateczne tezy w tym w tym raporcie to może zaraz przyjrzymy się temu co zarzuca nam rada Europy w lesie za kanapą listę, bo to nam się też przyda pojawią się zarzuty w raporcie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego otrzymuje opinie będące zarzutami i również przedstawiciel Trybunału znaleźli się na tej liście spotkań i o Najwyższej Izby Kontroli, toteż istotne, choć rzeczywiście samorządowców jako takich Chodzieży i ich różnego rodzaju związków pojawił się wielu przedstawicieli gorzej z samymi samorządowcami pełniącymi fundusze też np. zabrakło tam spotkanie z wojewodami no bo wojewodowie, czyli ci tacy przedstawiciele terenowi rządu są aktywnym uczestnikiem tego procesu centralizacji, który oskarża się dzisiaj rząd w, więc rząd złożony we wraku i takie bezpośrednie bezpośredniego skonfrontowania pewnych faktów chociażby z wojewodami, którzy być może w praktyce wytłumaczyli by, dlaczego taka nie inaczej wdrożono chociażby program 500 plus w no właśnie teraz zajrzymy do samych zarzutów EPO główny podstawowy jest taki, że w Polsce następuje proces centralizacji na ile minut można uznać w ogóle za zarzut czy to nie mieści się jednak gdy z gminnym w tym zakresie decyzji, jakie ma rząd w pewne kwestie przesuwać być może coś dała samorządom n p . w przeprowadzenie reformy edukacji z kolei co się zabierać ja osobiście utożsamiam się z tym zarzutem to znaczy za czasów SLD przepraszam, że tak się cofnąć w czasie, ale to nas, żeby wzięła za czasów SLD tak naprawdę znaczy zaczęła się tendencja do przerzucania pewnych zadań na samorządy bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych w za czasów Platformy i PSL-u ten proces udoskonalono i tych zadań było to już, tyle że samorządy nie były w stanie sobie z tym poradzić jednak zagrali dla chorych pieniędzy ktoś to, że to już było decentralizacja innych chaos w pewnym momencie natomiast PiS, odkąd doszło do władzy zaczął odwracać ten proces, ale co do tego stopnia, że samorządy zaczęłyby kontestować po i w jaki sposób przebiegała i ten raport wykazuje te tendencje w kilku miejscach chociażby ne wskazywany jest tam, że pod pretekstem wdrażania prawa unijnego implementacji unijnych dyrektyw stwarzane są nowe instytucje centralne takim klasycznym przykładem to co prawda w raporcie nie pada, ale samorządowcy o tym, zawsze mówią to są wody polskie, czyli wdrażanie dyrektywy tej Wodnej i właśnie, że jest to na co się przy ich los wynalazców tego co do tej pory mowa o wzrost płac samorządowcy samorządowcy w tych rozmowach z obserwatorami rady Europy narzekali, że wręcz stają się agencjami wykonawczymi rządu, bo ustawy, które na nich są przerzucane zadania są tak doprecyzowane, że nie mają żadnej swobody działania jak dostosować do realizacji pewnego zadania do lokalnych warunków zaraz wrócimy z rozmową przyjrzymy się konkretnym przykładną nie, pozostając jedynie przy wodach polskich studiu Tomasz Żółciak dziennikarz Dziennika gazety prawnej, który śledzi IT było je między samorządami, a władzą centralną nie od dziś w studiu Tomasz Łuczak z raportu również rady Europy, a po informacjach wrócimy z rozmową audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu Tomasz Łuczak z Dziennika gazety prawnej i przyglądamy się wspólnie krytyczne dla Polski raportowi rady Europy, a konkretnie jej takiego doradczego gremium, które się z 3 szczególnie przygląda kwestię samorządności RM jest krytyczny, ponieważ uznają, że w Polsce następuje proces centralizacji, który enzymy, które są niezgodne z Europejską kartą samorządu terytorialnego ta zakłada mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy wręcz pogłębianie decentralizacji pogłębianie tej samorządności, czyli przekazywanie tego od tych przy wszystkich możliwych polityk jak najniżej do ne do gremiów lokalnych zdaniem rady Europy zdaniem obserwatorów w Polsce następuje proces odwrotny w el Bravo i sprawiedliwość było o te 2 lata okres konkretnej pozostała przebadana odwraca tendencję i chciałam, żebyśmy przyjęli argumentom i oraz odpowiedzi, jaką rząd wystosował w RNP w mieście chodzi o przykłady znaczy na co konkretnie w UE obserwatorzy zwracają uwagę lub też na co skarżyli się samorządowcy, bo oni też byli źródłem wiedzy jaki, jakie sprawy należałoby tutaj wskazać i myślę, że to co najbardziej boli samorządowców w tym procesie i centralizacja jest takim nazwijmy to marginalizacji czy deprecjonowanie ich roli w procesie prawodawstwa wały, bo przez samorządowców to są ci, którzy na końcu wykonują prawo, które stworzono gdzieś tam wyżej oni są najbliżej ludzi, jeżeli to prawo nie działa to oni w pierwszej kolejności często zbierają za to cięgi i to co ich boli najbardziej to jest kwestia pomijanie ich w tym procesie prawodawczym z i to jest kwestia tego, że mamy ustawy, które ewidentnie powstają w ministerstwach, by na szczeblu rządowym, a potem są zgłoszone jako baza z Poznania wielkiej tarczy, a ścieżka nie wymagają one tylko dobrą monetę w sądach rzeczywiście w prostej odpowiedzi, które udzieliły nam rząd tam są statystyki pokazujące, że zarówno poprzedniej kadencji Sejmu, jaki w obecnej przynajmniej jak dotąd tutaj jakaś wielka zmiana nie zaś najlepsi zauważono, że tak boli co za różnica, kto właściwie zgłosił projekt z ekologią i stworzono coś boli to, że nie jest już istnieje u nas coś takiego jak komisja wspólna rządu samorządu terytorialnego to jest tak wysokie gremium, które właśnie służy takiemu bardzo pozytywne mu opracowanie strony rządowej samorządowej nad aktami prawnymi nad legislacją bardzo ja zawsze chodzę na te posiedzenia komisji wspólnej przyglądam się tym pracom i bardzo często samorządowcy mają bardzo takie życiowe i praktyczne porady zgłaszają uwagi bieżące problemy i rząd oraz wysłuchać raz, ale zawsze coś pozytywnego z tego wyjazdu wywiązać z MEN jest poselski to w ogóle ten nie ma obowiązku także Bruno ma wynieść ponad opinię komisji wspólnej, a więc rząd nie może, a nawet chyba rozumiem nie chce mi wówczas zapoznać się z tymi opiniami grona samorządowców wychodzą założenia że, a i tak będą prace toczone potem sami samorządowcy znam zawsze mogą przyjść na posiedzenie komisji sejmowej wnieść swoje uwagi jak to zadziałało to mieliśmy przykład przy pracach nad kodeksem wyborczym, gdzie nawet ówczesny szef PKW Wojciech Hermeliński po prostu stracił cierpliwość przestał brać udział w tych pracach, więc to nie jest zdrowa sytuacja i o ile liczbowo wygląda to podobnie o tyle samorządowcy podkreślają, że teraz częściej jest sytuacja na nasz nastała taka zmiana jakościowa, czyli częściej dochodzi do sytuacji, kiedy ważne projekty nawet natury systemowej, na które w, jakiej mierze dotykają samorządy są zgłoszone właśnie tu szybką ścieżką i jest, że przeciwko temu się buntują, jeżeli chodzi komisja wspólnotami w systemie dos jeszcze 1 argument przytoczony przez stronę rządową na dobę na dowód tego, że teza o tym, że komisja wspólna jest pomijana w procesie stanowienia prawa jest nieprawdziwa mianowicie chodzi o to, że na nic nie jak dodaje, że do listopada ubiegłego roku komisja wspólna zdążyła zaopiniować tej kadencji Sejmu ponad 1200 różnego rodzaju projektów ustaw rozporządzeń w moro, czyli wydawałoby się, że sporo i zaledwie 3 % tego na czym się pochowali wspólnie członkowie tejże komisji jest nie uzyskało nie został uzgodniony chcieli po prostu nie było zielonego światła ze strony samorządowców do tego tutaj zawsze ten argument chyba można zbić znowu, którym z argumentem jakościowym, bo samorządowcy nie chodzi o to ile tych projektów trafia bądź nie trafia do komisji tylko, które nie trafia, więc to, że 3 % nie uzyskuje pozytywnej opinii albo nie zostają uzgodnionych to jeszcze nie znaczy, że w praktyce komisja nie jest pomijana i klasycznym takim przykładem pominięcia komisji wspólnej z w oczach samorządowców była sprawa słynna sprawa z przecięciem wynagrodzeń zasadniczych dla tych wybieralnych samorządowców wójtów burmistrzów prezydentów starostów marszałków najpierw było rozporządzenie, które służyło temu, żeby wyciąć stanowiska doradców asystentów w samorządach są rządy przełknęli tę pigułkę na inwestora została zaopiniowana przez komisję wspólną i projekt trafił do dalszych prac parlamentarnych z tym, że potem wybuchła afera gruntowa rząd stwierdził, że trzeba przecież wynagrodzenia także samorządowcom, bo ma być skromniej i dopisał do tego rozporządzenia zasada, że obcinamy też samorządowcom samorządowcy wtedy mówili hola, ale mówimy o rozporządzeniu, które dotyczyło innej sprawy państwo przy okazji dopisują tutaj coś nowego w takim razie to jest nowy projekt chcemy jeszcze raz go zaopiniować no niestety to się nie stało ich do tej pory jest to duży taki zgryz pomiędzy rządem samorządami jeśli chodzi Osamą przycięcie tych pensji, bo wiemy doskonale rozmawialiśmy o tym na antenie TOK FM, że koledzy poradzili sobie wyróżnia William Dudley księgowymi i nie są aż tak strat i samorządowca, ale bardziej chodzi o styl w jakim załatwiono tego typu sytuacje pokutują nad tymi relacjami i rząd samodzielnie w tym raporcie pojawił się mój ulubiony wątek, czyli wątek reformy edukacji, która postawiła samorządy w bardzo trudnej sytuacji nowy nagłej po prostu konieczności przywrócenia do góry nogami całego systemu oświaty, a jednocześnie nie zostawiła pieniędzy czy samorządowcy to w ogóle podnosili tak to oczywiście wątek edukacji się pojawiły to pomysł oczywiście więcej wątek edukacji pojawił się chociażby w zakresie tej bezpłatnej sieci szkół, gdzie dużo więcej uprawnień niż kiedyś mają obecnie kuratorzy oświaty kurator oświaty ma więcej do powiedzenia przy wyborze dyrektora szkoły kurator oświaty ma prawo wydać z obowiązującą opinię przy ewentualnej przy ewentualnej likwidacji szkoły zrobiono je samorząd no inna sprawa, że często tutaj po prostu konfliktu nie ma całe szczęście na linii samorząd kuratorium staje się rzadko kuratorzy podważają te decyzje samorządów w tym zakresie no ale bardzo ciekawe też przykłady poza edukacją dotyczą też z dekomunizacji Warszawa np. poskarżyła się obserwatorom rady Europy odnośnie sposobu w jaki powstał pomnik Smoleński na placu Piłsudskiego pamiętam go było zagarnięcie tych terenów na decyzję wojewody dotycząca przestrzeni czy naz w ulic i z testów wynikało to odważna, ale w innych tak, bo to jest ten kolejny temat dekomunizacji ulic sytuacje, w których wojewoda w przypadku pewnej bierności samorządu przy przy przy zmianie naz w ulic skwerów i t d. na mogę decydować samo nazwie, ale z mężem, bo to wszystkie przykłady w litrowe wydają się nie art nie aż tak uderzająca, bo mamy tak no to, że zbudowano pomnik Smoleński w miejscu, gdzie miasto nie zgadzało, że z obniżono pensje, choć w gruncie rzeczy samorządowcy taksy dosypać pieniędzy, że żadna z tych kwestii nie wydaje się jakiś taki znaczący sposób zauważać na losie samorządów i na tym jak realnie jest sprawowana władza w Polsce nie inaczej musielibyśmy tutaj też rozpatrzyć kwestie finansowe, które też tam są dosyć szeroko poruszane samorządy, które wskazują na ten właściwy odwieczny problem przekazywania kolejnych zadań bez zapewnienia adekwatnych środków na ich realizację, ale też wskazują na kwestie i to jest zarówno wina poprzedniej ekipy i czasie poprzednich ekip, jaki planów obecnej ekipy rządzącej chodzi o wszelkiego rodzaju ulgi, które są wprowadzane jest, zwłaszcza w podatku od po podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli PIT w po to jest zawsze taka kość niezgody pomiędzy samorządami rządami trudno w sumie na dłuższą metę samorządowców co mnie zrozumieć, bo samorządowcy mają swój udział we wpływach ZPiT to jest nie wszystko samorządy mają więcej i że tamte noce no tak tak dzielone między rząd samorząd tylko to rząd jest władny zdecydować o tym, że n p . to co planuje teraz PiS zerowy PIT dla MON młodych ludzi do 2006 . roku życia zmniejszamy pierwszą stawkę PiS 1817 % wszystkie tego rodzaju decyzje z powodu powodują gigantyczną wyrwę w dochodach samorządów to co n p . PiS teraz planuje w ramach piątki plus wygeneruje w samorządach we wszystkich samorządach wyrwę w postaci 6 miliardów 600  000 000 zlotych w, więc i samorządy mówiono, jeżeli wprowadzacie państwo ulgi ulgi w PIT bez naszego udziału bez naszej wiedzy czasami i my potem mamy ubytki w dochodach no bo umówmy się, że wyodrębnić im przynajmniej część pizzy samorządową, która będzie tylko nasza i będzie nie niezależna od ulg które, która wprowadza rząd albo z wyodrębnieniem osobno część rządową, której mogą państwo zrobi co chcecie to jest kolejna rzecz to co jest lekarzu kwestia tego co wolno samorządowi wspomniał o tym, pan Kurczuk ręką w pierwszej części naszej rozmowy z, ale chodzi o to, że ustawy są tak pisane, że w ostoi ostatecznie samorząd już niema pola dla ruchu i w i rzeczywiście mamy wiele przykładów na tego typu polityka prowadzenie polityki, ale zawsze chyba tak było zawsze było też ostatecznie samorządy mają niewielką mobilność albo mają taką takie sztuczne, bo były błędne dane sztuczne dna poczucie jakiegoś rodzaju swobody czy dochodziło w nie wiemy, by ceny parkingów czy właśnie o kwestie organizacji życia w szkole i t d. tak dalej czy ten raport się tym jak szerzej zajął inny, kto zajmuje się kwestią, ale mam wrażenie, że nie popiera tego, jakimi sensowny mi przykładami ja przynajmniej nie odczułem takiego wrażenia zostają wręcz przytłoczone w taki pozytywny sposób z tą argumentacją rząd testu tłumaczy tak tak takie wskazywanie jak realizować pewne zadania, zwłaszcza zlecone w sposób, który ich do przyjęcia znaczy rząd mówi tak my wyznajemy zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli odwrotnie niż myślał Platforma Platforma miała taki przyjęto model polaryzacyjną dyfuzyjne, czyli po polegał na tym, że główny Strumień pieniędzy kierujemy do największych miast i one będą motorem napędowym całych regionów na ten model nie sprawdziły niestety w UE, więc PiS odwrócił go i teraz chce dawać każdemu po trochu w UE i jednocześnie chce zapewnić, że pewien standard usług będzie zapewnione w skali całego kraju czyli, jeżeli wprowadzamy np. od umiejscowienia procedur w pewnych kwestiach przykładowo związkowa ostatnio o dowód, że tak jestem szczęśliwym posiadaczem dowodu z chipem elektronicznym moje życie się zmieniło niesamowicie momentów w to tak samo powinien zostać obsłużony w urzędzie dzielnicy na Żoliborzu w Warszawie, a tak samo powinienem być obsłużony dobrze w Pcimiu na pewno, chociaż Pcim to może nie coraz lepszy przykład, bo to Kuźnia talentów teraz prezesi spółek stąd są rekrutowani w fazie więc, że sam szacunkiem dla Pcimia, ale chodzi o to, żeby wystandaryzowane pewne usługi nawet jest taki my jesteśmy w trakcie takiego procesu to już się dzieje, że Ministerstwo Finansów stara się wycenić koszt realizowanych usług np. taki koszt wyceniono w stosunku do usług z zakresu usług stanu cywilnego czy jest powiedziane, że taka usługa taka praca czy roboczogodzin na urzędnika Samorządowego w tym nic w tym zadaniu kosztuje tyle ich tyle złotych i w związku z tym ty drogi samorządzie dostaniesz taką ataku dotacje i Tomasz się rozpowszechniać tak tego rodzaju podejście, czyli mamy taki USA z tej, w którym mamy inny wystandaryzowane usługi możemy oczekiwać jednolitej jakości w sumie jak BIK MAK MAK Donaldzie prawda to jest jak widzą państwo sami w et wymagający temat nośny tak naprawdę powinniśmy śledzić pojedynczo każdą z prowadzonych przez rząd polityka albo każdą decyzję podejmą samorządy i zawsze sprawdzać na ile mają one każdej pole innym do samodzielnego działania ana ile są skazane na pewne odgórne zapisy i po prostu muszą je realizować i dlatego będziemy wracać do tematu m. in. z Tomaszem Buczakiem Dziennika gazety prawnej, do którego publikacji odsyłam państwa serdecznie nie zawsze na białych stronach czasem na ty jutro akurat na tę drogę na żółtych oraz jak na białych może wydać aż tylu deponowane jest mnóstwo wspaniałych historii dziękuję za spotkanie ja dziękuję czas na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA