REKLAMA

"Nie konsultowaliśmy się z Kurią. Nie mamy takiego obowiązku"

Analizy
Data emisji:
2019-04-09 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pozycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz do Krakowa, gdzie jest Dominik Jaśkowiec przewodniczący rady miasta Krakowa łączymy się telefonicznie witam serdecznie panie przewodniczący na antenie biegam panią redaktor kompas winni znaleźć się porobiło miasto Kraków przyjęło w uchwale z bardzo ciekawy i w twarz nie pogniewał się powstrzymać przeczytam państwu ten język podziwiam ustala się dla prezydenta miasta Krakowa kierunki Rozwiń » działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań prowadzących do wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Kraków i zobowiązuje się prezydenta miasta Krakowa do przygotowania wytycznych kierowanych do rad dyrektorów szkół w celu realizacji pkt 1, w czym to jest uchwała rady miasta za chwilę porozmawiamy o reakcji, jaką wywołała, ale najpierw chciałam zapytać panie przewodniczący, skąd ten pomysł, dlaczego akurat teraz pojawiła się taka inicjatywa pod koniec marca 2 do parownika nowomowa wynika oczywiście ustawy u. s. g . którą daje możliwość, że Radom gmin UKS określania kierunków dociekań ładnie naród nasz rywal dla organu wykonawczego przybudówką górnych dróg w naszym przypadku prezydenta miasta uruchomiły się on, że dług rodziców apelowało o takie rozwiązanie byłoby było takie oczekiwania sporej części sporej części rodziców środowiska ich reprezentujących m. in. porozumienia mamy taki w Krakowie porozumienie z forum rodziców rad rodziców i były były takie oczekiwania wyższych niejako naprzeciw tym, którym oczekiwaniom swoich postulatów, ale co ze środowiska, bo w różne są środowiska epa w nowych Marek król u generalnego mamy taki sygnał płynący w stronę historii sportu posłom to są równym to co mu tak naprawdę ich pojedynki pojedyncze osoby, które sygnalizowały nam to na dyżurach idzie i organizacje, które zrzesza przedstawicieli rodziców kiwać się na naszym forum rad rodziców prosiło oczekiwało, żeby w ten sposób zorganizować, aby zapewnić tak naprawdę wolne, bo on wolny dostęp do lektury i dla tych, którzy chcą natomiast wyeliminować pewne praktyki, które w szkołach niestety krakowskich pojawiały się, że mowy nie było nie były zabezpieczone zarówno od strony od strony ich ochrony wychowawczy jak też od nowych przedmiotów, ale alternatywny, czyli etykietek te godziny w środku zajęć szkolnych więcej dzieci miały opieki po prostu tam do rodziców sygnalizowali, że ble ble ble tego typu problem w LM no dobrze teraz zaraz szczyt jest 1 wątek tej uchwały o tym, się wciągnąć ale zanim o tym w to przejdźmy do reakcji kurii metropolitalnej, która bardzo ostro i aż w długim piśmie krytykuje te decyzje w pierwszym rzędzie, wymieniając wszystkie możliwe akty akt prawny, z którymi ta decyzja miasta jest niezły niezgodna jest to jej konstytucja Rzeczypospolitej polskiej karta praw podstawowych Unii Europejskiej powszechna deklaracja praw człowieka ONZ konkordat, a nawet wytyczne OBWE i zdaniem kurii od tych w taki tego typu decyzja o wyznaczaniu religii jako pierwszy lub ostatniej lekcji w planie zajęć jest niezgodna z jej mnie z tymi wszystkimi aktami prawa co pan na to pozwoli to nie otrzymaliśmy takie pismo, który ma kuria w NATO uwagę na to, że ta uchwała przed wszelkim możliwym aktom prawnym istniejącym ma na naszym kontynencie oczywiście hama hama uchwały są analizowane pod kątem prawnym rzecznikiem wojewody legend ewentualnie tutaj spodziewamy się 1 z oskarżenia EU tej uchwały natomiast finalne logo oceną sądu administracyjnego oraz co do tego ładne co do soboty faktu krytyki uchwały każdą uchwałę podjętą przez organ, który pochodzi z wyboru można krytykować wiem myślę o tej krytyki nie uchylamy, ale czynność łatwiej, bo tutaj archidiecezja wskazuje na to, że zaskoczeniem przyjęła tę informację czy to oznacza, że nie uprzedzili, gdzie duchownych o planowanej na zmianie polityki już od miasta to jest uchwała, która sama siebie skutków prawnych nie rodzi ona wyznacza konkretne kierunki działań dla prezydenta to prezydent na podstawie tej uchwały będzie realizował i ich teraz on mówi dopiero prawniczym językiem no ostatecznie będą to zmiana polityki miasta, a nawet jeśli jest dopiero wskazanie, że ta polityka ma być zmieniona, a ja pytam czy duchowieństwo do krakowskiego zostało uprzedzone mogliby je redaktor rada podjęła podjęła uchwałę, by to okres po konsultacji faktycznie nie było wcześniej tego typu rozmów Otóż, dlatego że uchwała jako taka jak taka będzie dopiero wdrażana zobaczymy na ile ślą prośby, ponieważ byłoby tak każe ograniczenia możliwości jej wdrożenia też wynikają z MOPS -u np. siatek godzinowych pewnie w niektórych szkołach nie będzie można wlać liczby etatów liczby mogli chwalić tych wszystkich technicznych ograniczeń taki dochód z VAT jasno albo ja się znajdzie wy macie obowiązek się z nim konsultować z kurią ona w tym w swoim piśmie na to jasne oka, bo właśnie ona też na to nie wskazuje tylko z jasnym się, bo w CIT to zaskoczenie kurii podkreślone w tym piśmie w od razu wywołuje we mnie pewne zaskoczenie w UE tak jakby tutaj elementy kuria była 1 z partnerów rynku jest cytowany jest konkordat, ale rzeczywiście o w nim nie ma też mowy o tym, że tego typu zmiany w planach lekcji miałyby być konsultowane z kościołem w natomiast mowa jest o tym, że może to wpłynąć na prawa uczniów rodziców do wychowania dzieci, a także na zawieranie w porę presji na dyrektorów szkół w tej sprawie i to jest nieuprawnione co co państwo na to co w żaden sposób nie wpływa ona budowę hali podejmą uchwałę, w której pływaliśmy prezydenta n p . do usunięcia religii ze szkół wtedy oczywiście taka uchwała byłaby niezgodna z prawem zresztą mu taki taki pomysł na mokro egzotycznych natomiast my tylko wnioskujemy, że uważamy i takie kroki w tym, że prezydent rozpoczął podjął, że religia TV albo na pierwsze Bono od innych jako przedmiotu nieobowiązkowego przedmiotu, na który na, których treść sztuki to zwiększa nie uczęszcza i to ma być tak naprawdę rozwiązanie, które ma ułatwić funkcjonowanie i rodziców punktowali dziki nie chodzimy Her 23 dane z kilkoma szyldzie nad tą pierwszą, czyli analityki niech tych oczywiście kwestia sumienia Partia Wolności wyznania przypomnę, że religia daje foteliki porty nie odbywają się tylko w zakresie kościoła katolickiego i innych bywają również mają swoje lekcje religii, jeżeli jest odpowiednia liczba uczniów wiem tutaj tylko te argumenty kury są chybione w petycji hala czeka na uwagę ma też remont, ale tutaj kuria jeśli chodzi o godzinę, ponieważ państwo te wskazują, że ze względu na połączenie roczników w szkołach sugeruje się, żebym mógł podjąć działania do ograniczenia lekcji religii do 1 w tygodniu ze względu właśnie na te połączone roczniki, bo po prostu wypada, aby jedno godzina z planu zajęć może byłoby trochę łatwiej i kule twierdzi, że absolutnie nie wolno czegoś takiego robić, dlatego że w UE nauczanie religii odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo i tylko szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnie na pisemną prośbę dyrektora w blisko można dojść do zgody na zmniejszenie wymiaru godzin religii ze strony biskupa diecezjalnego, a państwo tutaj sugerują, by może rozważyć takie zmniejszenie to może, chociaż te kwestie z biskupem SA Wr Pa do dyrektorów szkół, żeby ewentualnie się na to prawo w Tanowie, jeżeli będzie problem, ponieważ już mamy sygnały, że kumulacja roczników będzie duże problemy szkoła Born in, jeżeli byłaby taka możliwe, bo był taki problem to sugeruje Marc in wnioskujemy o utworzenie takich możliwościach to faktycznie dyrektorzy szkół w tej sprawy będą działać i będą podejmować takie godło w wielu miastach takich modeli zostały podjęte i z biskupami je różni, a poszczególne kury w Warszawie zgadzają się na tego typu rozwiązania aby te lekcje religii tak naprawdę brak tej kumulacji ograniczyć ich nie ma tutaj nic nadzwyczajnego po prostu mogą być takie sytuacje, w których system dwuzmianowy w niektórych szkołach może nam nie wykształcili, gdyby ich dzieci będzie tak dużo, że trzeba będzie pomyśleć o jakich ograniczeniach oczywiście bełkot kuli najpier w tak wprowadzenie takiego zdrowe nie jest możliwe, aby to z tego sprawę dajemy z jasne, a bilans jeśli chodzi o spór czym są lekcje religii z 1 strony kuria twierdzi, że religia nie jest przedmiotem dodatkowym, ponieważ w momencie złożenia oświadczenia przez rodziców lub pełnoletniego ucznia w te lekcje stają się jego przedmiotem obowiązkowym, a z drugiej strony napisał do nas słuchać, który twierdzi, że niemożna było wyczuć taki sam jak lekcje religii, ponieważ to są to jest katecheza i ona powinna być traktowana jako zupełnie coś odrębnego od zwykłych przedmiotów szkolnych co o tym, myśli w Luboniu oczywiście nie rozwoju kultury jak wielką obowiązkowej i nie są one ani w terenie prawa tylko na jej podstawie programowej kilka dni oświatowym edukacyjnym polskich pod kościołem szkołą świecką, ale gra i porozumień międzynarodowych jak kulturowy w korkach albo dedykowane poszczególnym wydania w tym oczywiście kościół katolicki mogą takie lekcje od GGR Gross takie lekkie mogą się odbywać w szkołach jest trudno tutaj absolutnie to przedmiot, który nie jest obowiązkowe nie mieści się od nowa programowych bloków w tym w związku z tym nieuprawnionym twierdzenie, że jakikolwiek sposób bowiem odblaskowych volkswagen Motor na nasz model, który tego przedmiotu tak wygląda tak tak jak 1 tabl 0 i pochówkach podjęto natomiast o wulkanie egzaminacyjnym tylko w pełnej podstawy programowej PiS z ich punktu jeśli np. uczeń nie we wrześniu zdecyduje, że będzie chodził na lekcje religii oraz listopadzie zmieni zdanie to w każdym momencie ma prawo rezygnacji ponury ton monet i podatnego na noc albo jego rodzice no już dostaw my, że uznamy, że albo chorobą wtedy tego oczywiście jego rodzice nie mogą liczyć się udaje się orzekli, że takie, że taką możliwość wielkiej tutaj nie powinno być problemów żadnych atomy albo ktoś, kto pierwszy taki przypadek, kiedy spotkałem Terje słuchacze, którym praktyki w swojej mogą organizować będą służyć na pewno pomoc chorym i dyskutują też na pewno zrobię to po prostu ciekawie, bo jeśli to byłby o TK chce kuria przedmiot obowiązkowy w momencie złożenia oświadczenia to znaczyłoby, że nie można z niego zrezygnować z dowolnym momencie, a tak jak nie możemy zrezygnować nagle z lekcji matematyki choćby najbardziej chcieli, więc tutaj też ta jest ciekawe rozumiem, że w też sam konkordat nie precyzuje tej kwestii natomiast połowa w UE tegoż powodu powodów, dla których taka nie inaczej wraz z zorganizowane są zajęcia z religii wynika bardziej z praktyki ocierania się pewnych norm prawnych tych zdań i pewnego porozumienia, a nie jest czysto z przepisów prawa i ich rozumiem, że Kraków trochę stara się odwrócić ten trend, jakim rozmachem chcemy żeby, żeby te zajęcia były 2 pierwsze, bo na pełnej godzinie parkietu od pewnego rodzaju pragmatyki, ale też pewnego rodzaju próby przeciwdziałania przeciwdziałania negatywnym praktykom, które dotykają mottem tuż nad tą religijnej upraszczają i religii i ich tak naprawdę nie ma obrad urzędu miasta Krakowa większości, która apelowała o to, żeby wycofali religię do szkółki zrobić tutaj jakichś, jaki dramat rano prozy religijnej w ich od południa dochodzi to bardziej odpowiedź na ogół rodziców i bardziej kluczy Chevrolet ich klienci coraz liczniejszych Londyn które, który ma pomóc i nauką religii miał przerwę z różnych powodów, by wiem, którą takich takiej pragmatyki plotki o o równe traktowanie o to, żeby nie było tych praktyk dyskryminacyjnych taką uchwałę to podjęte kluczowe gangów luzem, ale wiadomo już, kiedy prezydent i czy w ogóle jest determinacja, żeby prezydent zaczął wdrażać tę uchwałę dba o to kto co prawda prawda jeszcze teraz od września takiego dłubania powinny być gotowe w PGG tutaj umrę albo oddanie i tak będzie zależeć od dyrektora, bo on niech on jest do zarządu szkoły mogą ustalać grafiki daje on ustala całą siatkę godzinową może to też taki nasz apel dyrektor to wzięli pod uwagę urząd zwrócił na to MON i Alessandria wpisaliście na szczęście za to, że n p . taki dyrektor nie zdoła tak ułożyć siatki kończymy Dominik Jaś min zlotych i są pierwszymi Hamlet po pierwsze nie mamy takiej możliwości to tu nie chodzi o urlopach tylko i apeli o to, żeby zwrócić uwagę na problem pan Dominik Jaśkowiec przewodniczący rady miasta Krakowa, która przyjęła uchwałę w o tym, by religia była w miarę możliwości na pierwsze lub ostatniej lekcji w planie zajęć szkolnych w Krakowie właśnie bardzo dziękuję za spotkanie łączyliśmy tele Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA