REKLAMA

Prezydent Ciechanowa: "Nie widzę podstaw do tego, żeby podczas strajku pozbawiać nauczycieli wynagrodzenia, które i tak jest kiepskie"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-04-10 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Krzysztof Kosiński prezydent Ciechanowa sekretarz związku miast polskich dzień dobry panie prezydencie dzień dobry panie redaktorze dzień dobry wszystkim słuchaczom TOK FM co panowie o egzaminach wszystko wiemy o egzaminach egzaminie w Ciechanowie się odbędą mimo tego, że 100 % placówek oświatowych szkół strajkuje 100 % 100 % tak mamy Rozwiń » aż 6 szkół podstawowych 17 przedszkoli wszystkie podziały się za strajkiem, a 60 % nauczycieli strajkuje z tych wszystkich szkół i przedszkoli natomiast te 10 %, które nie strajkuje będzie obsługiwało egzaminy i z zapewnienia dyrektorów szkół z wczoraj wynika, że egzaminy odbędą się przynajmniej dzisiaj po prawidłowo nie są zagrożone i uczniowie powinni się na nich pojawić przynajmniej dzisiaj czyli kiedy nie piątek będzie chyba takim najtrudniejszym dniem, bo wówczas mamy dzień języków dzień języków i o ile dzisiaj możemy zgromadzić uczniów na salach gimnastycznych o tyle w piątek te ne sale gimnastyczne no od strony praktycznej nie są gotowe ani u mnie ani w innych miastach czy gmina, żeby odbyły się tam egzaminy z języków obcych, bo trzeba pamiętać, że tam mamy inne słuchanie, czyli jest odtwarzanych żaden ptak jest odtwarzany pewien materiał, a którego uczniowie muszą wysłuchać i zapisać się ten egzamin, ale i Here to muszą być stale, gdzie jest akustyka dobra zapewniona i że będzie przede wszystkim nikt nie podważy tego, że uczniowie nie słyszeli na dużej sali gimnastycznej, więc muszą być małe sale zwykłe lekcyjne, a więc za tym idzie też większa liczba nauczycieli, którzy muszą opiekować się takimi uczniami i przeprowadzać te egzaminy wiele zmian rząd to nie jest zagrożone w tym momencie czy to dzisiejszą ustawą z piątku już mnie nie nie będzie można na chwilę obecną nie mogę z nim zdjęcie zastanawiamy się co zrobić to rozmową zajada z MEW z dnia na dzień tak naprawdę podejmujemy decyzje, ale cały czas też, licząc na to, że dojdzie do porozumienia pomiędzy rządem, a związkiem Nauczycielstwa polskiego na pewno to on luźne porozumienie nie będzie łatwe widać, że rząd jest niechętny jakikolwiek negocjacja w ręce 3 cofa się w tych negocjacjach nad nią po podstawowej, żeby liczyć, że do piątku się wydarzy coś pozytywnego, więc jak pan zarządzi tym kłopotom jeśli nie będzie wystarczającej liczby nauczycieli to wtedy egzamin mogą się nie odbyć się to jest przyczyna o charakterze obiektywnym takie zagrożenie jest otwarcie o tym, informujemy żona nie dotyczy jak rozumiem tylko Ciechanowa sądzę, że dotyczy wielu gmin i miast w Polsce, gdzie ten strajk jest przeprowadzany w tak dużej skali, jakie będą tego konsekwencje ścianach zamienić w kontekście nie odbędzie to wówczas pewnie będzie konieczność jego powtórzenia na pewno to jest sytuacja stresująca zarówno dla samych uczniów rodziców w natomiast jedno trzeba mieć się do zrozumienia tej sytuacji było winnym tego co się dzieje jest rząd nie są nauczyciele, którzy mają słuszne postulaty płacowe i cenne wskaźnik wzrostu wynagrodzenie nauczycieli w ostatnich latach nie jest satysfakcjonujący w związku, z czym inne cenne strajki i ten protest, który mamy teraz do czynienia w notach na panie prezydencie, ale życie musi toczyć dalej mają wciąż słyszę ma pan premier Morawiecki powiedział mu się z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że stan finansów państwa na pewno nie pozwala na żadne dodatkowe ustępstwa czy mógłbym to, słuchając pana pan potwierdza, że postulaty są zgodne, słuchając premiera, który mówi żadnych ustępst w to właściwie co mamy się spodziewać, że ten strajk będzie trwał do paszczy nie wiadomo, kiedy sam mam nadzieję, że rząd nie będzie grał na przeczekanie po to, żeby zmusić je ze względów czasowych na zakończenie tego protestu no przypomnijmy, że już raz tak rząd się zachowywały wtedy, kiedy w sejmie protestowali niepełnosprawni też trwało to wiele dni opinia publiczna była wstrząśnięta brakiem dialogu na dach hali nie chciał, żeby teraz to się powtórzyła ona nie chciałby, aby się powtórzą panie prezydencie to, korzystając z pana obecności, a Powróćmy jeszcze do tematów bardzo praktycznych, czyli tak piątkowa egzaminy ze względu NATO, że to są egzaminy z języka na potrzebne są mniejsze sale tak, by wszyscy uczniowie, którzy przystępują mogli wysłuchać pana zdaniem w tej chwili to jest duża niepewność odbędą się zgadza się, bo tu trzeba zapewnić większą liczbę nauczycieli, którzy będą przeprowadzać te egzaminy na dzisiaj jest z tym problem, kiedy będziecie komunikować się, że zamieszania będzie runął wczoraj Sejm wczoraj po południu po zebraniu informacji od wszystkich dyrektorów szkół na stronie urzędu miasta wysłaliśmy też komunikat do wszystkich lokalnych mediów mediów społecznościowych poinformowaliśmy, że egzamin się odbędą i zapraszamy na dzisiejszą i te dzisiejsze i dzisiaj pewnie też, że dnia po południu, a poinformujemy są z egzaminami czwartkowymi kolejnego dnia będziemy informowali co z egzaminami piątkowymi działamy, a skok w tej sytuacji i na pewno robimy wszystko, żeby te egzaminy się odbyły mimo tego, że mamy do czynienia ze strajkiem pan powiedział, że strajkuje 100 % szkół 90 % nauczycieli w Ciechanowie, bo ten przykład ze będzie panu najbliższy, więc na tym, że w tym zajmujemy się, ale zapłacić nauczycielom za czas, w którym nie pracują decyzja nie należę do organów wykonawczych gmin miast tylko decyzja należy do dyrektorów poszczególnych szkół, ale nie ukrywam, że spotkałem się kilka dni przed zapowiadanym strajkiem dyrektorami swoich szkół w Ciechanowie i przedstawiłem opinię prawną, z której wynika, że inne za strajk zapłacić siły mogą w ramach porozumienia ne podpisanego z ZNP i wszyscy praktycznie wszyscy dyrektorzy szkół w Ciechanowie podpisali porozumienia i nauczyciele za strajk nie będą mieli zapłacone jest opinia prawna dla urzędu miasta dach, gdy jest opinia naszej kancelarii i Jateż jestem prawnikiem specjalizuje się w prawie pracy tak się składa i trzeba mieć świadomość, że prawo pracy zapewnia pewien minimalny standard ochrony praw pracowniczych, a to co jest np. podpisane w ramach porozumienia pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem może korzystniej kształtować warunki płacy i pracy niższe to jest zawarte w kodeksie pracy czy też w karcie nauczyciela ani wzdęcia no ja rozumiem, że tutaj Ciechanów może posłużyć jako przykład nie jest jeszcze macie innych praw w sądzie nie stosuje się innych przepisów, czyli pana zdaniem ta sama dyskusja, która odbywała się jeszcze przed rozpoczęciem strajku sugerująca, że nauczyciele nie będą mogli dostać się pełnego wynagrodzenia za dni, które będą w Rudnikach będą strajkować była niepotrzebna to było rodzaje zapewne wywarcia presji na nauczycieli, bo ile można strajkować jeśli będziesz pobierał za to wynagrodzenia w Lotto też, że zmusza do konkretnych decyzji po stronie samych nauczycieli, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której np. strajkują 2 miesiące przez miesiąc nie otrzymują wynagrodzenia to jest pan pewien, że ani pan ani dyrektorzy szkół w pana mieście, których pan poinformowało tej opinii prawnej nie będą mieli w przyszłości prawnych kłopotów ktoś nie powiem jak to zapłacisz niezgodnie z prawem nauczycielom, którzy strajkowali jest pan przekonany, że tak nie będzie myślę, że nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji tutaj z, a trzeba też mieć z tą świadomość, że jeśli chodzi chociażby o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, bo to może być pewne zagrożenia to jedynym podmiotem, który może skierować taki wniosek o wszczęcie postępowania przed rzecznikiem dyscypliny w stosunku do dyrektora szkoły jest wójt burmistrz prezydent Jan w stosunku do swoich złych dyrektorów takiego wniosku na pewno nie będę kierował na 7 przedszkoli jest 7 podpisanych porozumień jest zatem po wypłaceniu w Ciechanowie wynagrodzenie za czas strajku na 6 szkół 5 podpisało to porozumienie z ZNP 1 szkoła tak naprawdę tylko nie podpisała w Ciechanowie tego porozumienia, więc większość szkół do płatności nauczyciele będą mieli za okres strajku to będzie zwykłe wynagrodzenie nie jakiś dodatki motywacyjne to zwykłe wynagrodzenie, które kinomani otrzymują, które i tak będą otrzymali niech nie widzę podsta w do tego, żeby ner pozbawiać się nauczycieli wynagrodzenia, które i tak jest ono kiepskie nie ukrywają Żydów, a propos tego kiepskiego w wynagrodzeniach i porozumienia Acta doktora, który pan także panował tutaj z rządu ze związkiem Nauczycielstwa polskiego czy to porozumienie ten dokument, który podpisała w imieniu rządu pani premier Szydło z panem krok są przewodniczącym krajowej sekcji oświaty wychowania Solidarności w ostatnich dniach czy realizacja tego porozumienia między rządem, a Solidarnością rzutuje w jaki sposób na finanse samorządów to porozumienia zawiera podwyżki dla nauczycieli, ale podwyżki o charakterze drobnym niesatysfakcjonującym dla innych nauczycieli chociażby dla tych, którzy zaczęli ten strajk są zrzeszeni w ZMP czy wspierają, a nauczycieli zawdzięczali solidna, ale jakże stary, ale trzeba mieć też to świadomość, że to porozumienie już dziś jest pewnym oszustwem jest nie ma wymiaru realnego, ponieważ 3 za tym porozumieniem wcześniej powinna iść zmiana budżetu zwiększenie subwencji dla samorządów, bo dzisiaj ja nie mam tych pieniędzy, a które znajdują się w porozumieniu pomiędzy Solidarnością, a panie wicepremierze naloty to teraz można zmienić budżet zwiększyć subwencję tak czekamy na to, bo bez zmian w zakresie zwiększenia wysokości subwencji dla samorządów ja nie mam tych pieniędzy, żeby wypłacić je, a Anny nauczycielom Anny i w związku z tym wiele samorządów może zrobić się także mimo tego, że np. pani minister Zalewska jeśli będzie nadal ministrem wyda rozporządzenie związane ze zmianami w zakresie wynagrodzeń nauczycieli na podstawie tego porozumienia z Solidarnością, a nie pójdzie za tym zmiana wysokości subwencji oto ja nie będę miał podsta w do tego, żeby zwiększać wynagrodzenie na bazie samorządów, bo tych pieniędzy nie ma przecież nie będę zadłużał swojego samorządu po to, żeby realizować się rządowe nieporozumienia, ale z drugiej strony sam pan uważa, że nauczyciel, ale rozum dokładnie tak, ale przynajmniej subwencja powinna sfinansować wynagrodzenia nauczycieli, a niestety w wielu gminach nie starcza subwencji na wynagrodzenia nauczycieli nie starcza tej subwencji jest tarczą da w tym momencie dzisiaj 7 %, ale trzeba pamiętać, że są jeszcze pracownicy administracji obsługi jest jeszcze utrzymanie szkół, a utrzymanie szkół to m. in . jest energia elektryczna, która miała być tańsza od Sydney początku euro nie jest nie jest płacimy wyższe rachunki szkoły płacą wyższe rachunki mimo zapewnień z mównicy sejmowej premiera Morawieckiego, że nie będzie podwyżek prądu no niestety to kolejne oszustwo i kolejne konsekwencje finansowe negatywne dla szkół i dla samorządów pan Krzysztof Kosiński prezydent Ciechanowa sekretarz związku miast Polski był gościem magazynu EKG bardzo dziękuję panie dziękuję panie Arturze dziękuję państwu egzaminy jak pan mówił w Ciechanowie ruszyła ruszyły także w kraju minister Dworczyk, a więc szef kancelarii premiera poinformował, że udało skompletować wszystkie komisje dzięki czemu dziś mogą odbywać egzaminy naj czekamy co będzie dalej informacje w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA