REKLAMA

Pieniądze, władza i prawo międzynarodowe

OFF Czarek
Data emisji:
2019-04-10 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
no i ich w bank Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie dr hab. Patrycja Grzebyk Instytut stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego studia dzień dobry w godzinę pracy w na dworze zimno tutaj jakoś ultra gorąca studio jak zawsze zawsze gorąca studio ale, choć panią podgrzaną atmosferę rozmowy trzymają się wydaje, że teraz temperatura rozmowy zawsze jest dosyć gorąca zwłaszcza, gdy mówimy Rozwiń » o sprawach międzynarodowych, a to dlatego może porozmawiamy o Arktyce w Arktyce no tak to obwodowe zmroziła naszą rozmowę w rozmawiamy właśnie często jest nie tylko spra w międzynarodowych o prawie międzynarodowym albo, ale także o konfliktach zbrojnych czasami, owszem, się, że często też wprowadzonych niezgodnie z międzynarodowymi przepisami czy z prawem międzynarodowym często konsekwencją takich działań są rozprawy przed różnymi międzynarodowymi trybunałami w i jako obywatele państwa, które wciąż jeszcze, chociaż może nie bardzo długo, ale pozostaje w tej grupie państ w demokratycznych, których przestrzegasz prawa jako obywatele różnego rodzaju członkowie różnego rodzaju gremiów międzynarodowych mamy nadzieję, że od rozprawy przed tymi ciałami międzynarodowymi będą o w dobrym stylu niezawisłe sprawiedliwe, czyli że osoby, które nie będą przepytywał przysługiwały zbadały materiał na końcu wydawały wyroki czy innego rodzaju decyzje są to o Krym de la Kreml to są na jej nie tylko pod względem osobowości charakteru, ale także pod względem znajomości prawa doświadczenia i t d. także najlepsi z najlepszych to, bo to oni w końcu decydują czy też każą lub nagradzają tych, którzy działają na skale wielką na tych, których inne działania wpływają na los setek tysięcy, a może milionów osób tymczasem jak rozumiem nie zawsze jest tak, że osoby, o których myślimy są kremy żele kremy są takowy -li no właśnie zdarzają się różne rodzaje takie sytuacje, które podważają wiarygodność sądu co może zgodnie z przepisami ze statutami to i to nie chodzi tylko międzynarodowy Trybunał karny Igreki są zasady stosowane przez te zaś każdym sądem międzynarodowym oczekujemy spełnienia takich najwyższych standardów moralności i oczywiście, jeżeli ktoś aplikuje do tego typu sądy poza tym lokalny czy nie znalazłem sprawiedliwości lub też trzeba spełnić pewne takie podstawowe kryteria np. torze w swoim kraju dana osoba ma takie kompetencje, że most może zasiadać najwyższych sądach państwowych takie sformułowania powodują, że w zasadzie w tych sądach powinni zadbać o rzeczywistej on podział krem dla kremu osoby o najwyższych kompetencjach spełniające najwyższe standardy apotem ani dowiadujemy się także, że sędziowie tak jak inni ludzie często czasami ludzka bywają za chciwi in myślało tylko o swojej karierze, a niekoniecznie o na czym myślą o swojej dalszej ścieżce kariery, a niekoniecznie o o wykonywaniu prawicowy swoich obowiązków i to takim taką sprawą, która ostatnio dosyć zbulwersowała środowisko prawników na międzynarodowych jest sprawa sędzi japońskiej sędzi, która ten wynik zasiada dalej w międzynarodowym Trybunale karnym i kadencja już się skończyła natomiast zasadą jest w trybunałach karnych, że dany sędzia jest przypisany do danej sprawy to, mimo że kadencja się kończy to jednak, iż chodzi o to sprawę kontynuuje orzekaniem w ten jest w I instancji od innych to to bez względu czy to będzie przebywać tak, jeżeli matka jest sędzią Sądu Apelacyjnego, a sprawa toczy się w apelacji od, dopóki ich sprawa Polańskiego instalacji, która jest, ale nie liczą, iż docencie, kiedy jest wybierany do zawodów miał karnego to jest przypisane do danej Izby czy też izba Emitel przygotowawcze czy izba sądowa czy izba Apelacyjna i ze sobą jesteś taką, którą przyjęto w statucie Międzynarodowego Trybunału karnego, żeby wyrok mógł być wydane to sędzia musi chce radny SLD i LM niż w przypadku tego wyroku sądu Izby orzekające sędzia musi uczestniczyć w każdym etapie prac nad tą sprawą co oznacza, że idealnym było, gdybyśmy do każdej z takich spra w oprócz właściwych sędziów przy powoływaniu sędziów pełni w mini takich jak Murzyni wspomagających, którzy mogliby oni zaś antycznej szacie sprzedawcy zastępczy Czyż to komuś się stał ktoś zachorował zmarł nie mógł uczestniczyć to jednak nie przerywamy danego postępowania tylko wkracza ten w e-sądzie zastępczą, jeżeli sędzia umrze to co się dzieje ach, to, gdyby nie łatki sędziego zastępczego to znaczy, że musimy rozpoczynać proces od początku też sensu oczywiście, że tak dlatego od razu, iż w przypadku procesu norymberskiego ranny wtedy dawno mieliśmy przykład pan także było 4 sędziów z 4 głównych mocarstw plus byli właśnie ci sędziowie zastępczy, żeby nie dopuścić do sytuacji, które w proces musiałby się toczyć od samego początku niestety, więc na to liczba kart nie może w statucie jest taka możliwość powołania sędziów takich zastępczych tych praktyk PTTK po takiej praktyki nie było co oznaczało rzeczywiście not przy dużo musiało to postępowanie, w którym uczestniczył sędzia japońska konik kozaki, a oni ani, że sędzia Polska goni kozaki, a w międzyczasie ustaliła sobie, że będzie ambasadorem w Estonii natomiast, żeby mówić o takich bezspornie psom standardów docencie nie może łączyć te funkcji sędziowskich z funkcją polityczną tak nie może być czynnym politykiem, a jednak, że się z ambasadorem w innym państwie to jest funkcja polityczna to wynika z samych zasad prawa dyplomatycznego drożyźnie mają też łączyć z żadnymi innymi czynnościami, które przeszkadzałyby w wykonywaniu tych podważano jego niezależność miała taką wygodę niezależność myślenia kto by wpływały na ne go o celność bezstronności make Take my nie mamy problemu z tym, że nie wie, że stosunki polsko estońskiej mogłyby wpłynąć do sprawy Integral, do której HR pani SN sędzia orzekała natomiast on niewątpliwie bycie ambasadorem jest funkcją polityczną inie powinno się łączyć z funkcją sędziowską natomiast pani Anny konik kozaki eros za inne rozegrała tu sprawę koncertowo, gdyż się 1 z wymogów przed MTK jest to, że dany sędzia, kiedy staje się sędzią on musi być sędziom na pełny etat tak nie można zgłosić się funkcjami post chodzi o to, żeby Szczecin płacimy im dobrze niech wykonują swoją pracę, a pani kozaki najpier w poprosił o z przyczyn osobistych o to, żeby zgodzić się na to, żeby ona pełniła to funkcja mi Lu ty mnie nie uczęszcza łącznie na pełny etat tak czyni z pół etatu to sport ten tzw . ale i na co, ale zysk z przyczyn osobistych nie, tłumacząc się, że to choroba Czyżbyśmy problemy rodzinne i sędziowie MTK zgodzili się na to, po czym tydzień później oznajmiła im i właśnie została powołana na stanowiska ambasadora w Estonii i bardzo proszę o zgodę na to, że mogła te stanowiska łączyć co oznacza, że skoro wcześniej się zgodzili, żeby pracowano płyta duetu teraz już nawet nie mogą robić wyrzutów z tego względu, że no, ale jak i połączy pani te obowiązki biorąc pod uwagę, że powinno być to dyspozytorzy MPK niestety tylko łączenie tych 2 funkcji i sędziowie zostali postawieni pod ścianą, bo teoretycznie powinni publicznie przepraszam duszenie łączy tak się nie robi, a z tym nawet, że pani chciałaby się ubiegać o stanowisko ambasadora mieliśmy takie przykłady jak np. inny przykład KRS sędzi z Kostaryki pani od Rio de ni tą, która prosi o zgodę na to, żeby móc być wiceprezydentem Kostaryki, ale dostrzegając oczywiście zgadzać NATO w Rzymie była rozpatrywana jako kandydatka, ale ja żadnej takiej funkcji nie będą obejmowała, dopóki nie my dopóki pełni funkcję sędziego i taka zgoda była albo uprzednia zgoda od tej pani już został powołany na ambasadora i mówimy albo się zgadzacie albo odchodzę, a jeżeli odchodzę to znaczy, że te 7 lat, które spędziliśmy nad tym postępowanie w zakresie tandem i Długosza rozpoczynamy od początku postępowanie, więc możemy zrozumieć, dlaczego ci sędziowie MTK powiedzieli dobrze połączy to i tak na Boże, by skończyć już to postępowanie, żeby tego nie przedłużać, ale z listą jest bardzo groźny precedens, bo to oznacza, że mogą pojawić kolejne prośby, by w przyszłości, gdzie sędziowie, którzy będą chcieli włączyć tę funkcję dowódcy pieniądze tak to jest tu też dalsza kariera w Raben próbowali wymusić tego ten typ decyzje już maszty precedensy w głowie i tutaj mamy wątpliwości może niech nie obawiam się tegoż to funkcja wpłynęła na jej bezstronność, ale to jednak podważona etykę uczciwość taką moralność i w postępowaniach tych wad tej sędzi przed MTK i to jeszcze jest także krem z teatrem to właśnie ta sprawa sprawia, że zaczęliśmy z wielu działek z lekarzem tak wreszcie przyglądać tym kandydatom nagle okazało się, że pani kliniką Osaki nawet z prawnikiem o niskim poprawa to skończyło to były stosunki międzynarodowe w bardzo dobry kierunek w natomiast boję tego spodziewaliśmy od sędziego Międzynarodowego Trybunału karnego, który decyduje nie MO o tym, że ktoś będzie skazany na kilkadziesiąt lat więzienia jednak jakiś taki wykształcenie prawnicze i wiedzy na ten temat będzie, ale proszę zobaczyć co się dzieje w Polsce w z osobami, które prawo skończyłem, a nie i dlatego ja też w tej zaznacza, że ktoś, kto skończył prawo nie od niekoniecznie oznacza, że odezwą niesamowitą wiedzę i wspomnień te spełnia standardy i tak wspólnik i spoinę spodziewamy się, że nikt się, jakie studia prawnicze skończył i wiedzę prawniczą ma jednak będzie większą wagę przywiązywał n p . do kwestii niezależności sędziego i dostosowania procedury w międzynarodowym Trybunale karnym i tutaj właśnie podniósł się takie głosy, ale jak wszystko, żeby ta pani jest w międzynarodowym Trybunałem karnym biorąc pod uwagę, że właśnie ma magistra stosunków międzynarodowych, że ten wykładała gdzieś tam do ćwiczenia z prawa Międzynarodowego na 1 z japońskich uniwersytetów na takiego doświadczenia Międzynarodowego większego nie miała dziś upływa kolejne ciekawe tematy dyskusja o pieniądze Otóż zapomniano też odpowiedzialna za wpłaty za niemal 14 budżetu Międzynarodowego Trybunału karnego jak niektórzy komentatorzy podkreślali mogliby tam udać się osoby zupełnie kompetentną niemającą jakichkolwiek przedmiotów, których on spodziewalibyśmy się od sędziego MTK i tak byłaby to osoba wybrana, ale biorąc pod uwagę not to wpływy, które idą za tym, że taką 14 budżetu w MPK płacimy, gdy czas dodam do tego, że nic nas do kart boryka się ze finansami, bo okazuje się, że 30 % wpłat, które powinny trafić do Münster tego czynu karnego są wpłaty zaległa, toteż te kwestie finansowe naprawdę zaczynają mieć ogromne znaczenie w wrócimy do Międzynarodowego Trybunału karnego i do kompetencji obu standardów, które są przestrzegane albo nie po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie dziesiątej 20 już za kilka minut dr hab. Patrycja Grzebyk Instytut stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego studio my wracamy po informacjach o studio dr hab. Patrycja Grzebyk Instytut stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zagramy o międzynarodowym Trybunale karnym i standardach swoja pani przed informacjami o w tworzenie takich kwalifikacjach, jakbyśmy oczekiwali od reprezentanta Japonii czy reprezentantki Japonii natomiast okazało się że, ponieważ sporą część tego rachunku za MTK pokrywa Japonia nocą nie sposób lekarzem odmówić, czyli jak mawiają jak mawia stare rzymska zasada Money to okres dłuższy tłok z, ale jak w ogóle wybieramy tych sędziów czy to właśnie jest także jest, bo potrzeba chyba księgowego wydaje mi się, którą sobie książkę i rozchodów i mówi no dobrze najwięcej dają się i ci no to poprośmy dla przyzwoitości 2 kandydatów weźmiemy tego mniej skompromitowanego my mamy nadzieję, że jakiś studia skończył że, chociaż ma średnie wykształcenie no i z zamkniemy oczy będziemy modlić się o to, aby nic kompromitującego się nie zdarzyło w castingu może jest ten przykład toyoty i Lee japoński sędzia z czymś takim drastycznym przykładem jest teraz to obecna sędzia japoński rynek nowo wybrana, gdyż ma takie doświadczenie prawnicze była prokuratorem pracowała w FC w tej dziedzinie prawa karnego tutaj bytu i kompetencji, by nie podważała to jest oczywiście, że w przyszłości nadal znajdą oni by były takie słabsze kandydatury też zależy od ich kompetencje do języka czy jest jakaś w ogóle tak to czy wymagania dotyczące znajomości języka czy sędziowie się ze sobą dogadają jest coś takiego, żeby te RN, bo mieliśmy złe doświadczenia tak myśmy z doświadczeń, kiedy trafiali sędziowie, którzy w kat języka nie znali podam taki bardzo znany przykład 1 w słynnym Trybunał tokijski, który sądził, iż zbrodniarze Polski po drugiej wojnie światowej Top przedstawiciele różnych państ w i ale sam proces toczył się w języku japońskim i angielskim i okazało się, że 2 sędziów sędzia rosyjski sędzia francuski nie znali ani 1 z tych języków jak takie doświadczenia historyczne w tym zakresie mamy do ZUS chodzi o Osamie zda do jedno karne to tam są takie pewne minimalne warunki, które trzeba spełnić to znaczy, że trzeba być ciężko mógłbym mieć na tyle kwalifikacji, żeby móc być wybranym w swoim kraju najwyższe stanowiska sędziowskie i teraz po tych doświadczeniach jest taki apel takiego komitetu doradczego, które wstępnie ocenia tę kandydaturę, gdy taka, gdy taka ocena dla państ w, żeby się zbuntowały co o nich sądzimy, że z państwa z tą oceną mogą zrobić co tylko co z tym komitet mówi jedno jest przecież chciał powiedzieć, że ta osoba musi po nie mieć możliwość być wybrany przez polskie państwo w swoim kraju niż państwu wytłumaczyć rzeczywiście tak jest, bo my nie możemy już teraz wierzyć na słowo tak trzeba znać języki jest powiedziane rząd po nie znając gokartem przemilcza zdać 1 z języka angielskiego francuski najlepiej oba buty są 2 języki robocze, zwłaszcza że w ostatnim czasie mamy bardzo dużo sprawcy zwanej francuskojęzycznej Afryki ideę wyroki w PRL pierwszym rzędzie są wydawane właśnie w języku francuskim, ale trzeba w nich dane z dany kandydat musi się określić czy czuje się, że jest bardziej kandydatem SD dużą wiedzą z zakresu prawa karnego przy tzw. listy, a czy może bardziej jest ekspertem z zakresu prawa Międzynarodowego i a dobrze, by było, gdyby np. miał ekspertyzy z zakresu ochrony praw człowieka sprawa humanitarnego z ochrony kobiet dzieci jest wtedy, kiedy taki kandydat składa papiery to się tłumaczyć tak warunki spełnia i taki komitet doradczy, który spowodowany oceny kandydata i wzywa go na rozmowę niektórzy kandydaci, odmawiając rozmowy co już podejrzane znaczyć kojarzoną z ramienia ONZ na dziś w kontenerze Romowie żoną niestety nie był w stanie spotkać się z tym kandydatem ocenią tylko o dokumenty nie są w stanie potwierdzić czy dana osoba rzeczywiście SC nie spełnia te dni warunki językowe, ale co zrobi z tym państwa czy one biorą to pod uwagę i tak nie zagłosują tego nie wiemy to różnie z tym bywa, a tym rzeczywiście ostatnie tygodnie, bo wciąż są takie suche fakty tak ten kandydat spełnia warunki nie spełnia zna język nie zna natomiast teraz już tylko doradczy mówi ich życie ta osoba w rozmowie z tak naprawdę uważamy, że nie jest w stanie się porozumieć w języku angielskim na tym poziomie roboczym, więc może i formalnie spełnia te kryteria, bo deklaruje to znajomość Ależ my staniemy się nie nadaje i tego typu opinia i tak mamy nadzieję, że wpływała na głosy państ w także Itaka Dani kandydaci przepadają, ale zazwyczaj przypadają, gdyż są oczywiście z tego, że w tym zakresie wyjątki i tylko, że teraz podkreśla się, że jeżeli mam taki incydent był karny, gdy taka typowa karna robota taka, by czasowo procedurę karną nie popełniać błędów podchodzi ożyciu, ale też o wiarygodność czy samego sądu od taktu powinni być ludzie z doświadczeniem tak powinno być dobre kandydatury, a im braku je rzeczywiście osób z doświadczeniem sędziowskim doświadczeniem w różnego rodzaju instytucjach międzynarodowych w inny i dlatego też później są pewne błędy popełnione w tych trybunałach e-aut taki mój ulubiony też przykład sędzi bardzo dobry sędzia SN z pani demony Patrycji Walter w ULC sędzi z amerykańskiej, która orzekała w Trybunale go Słowiańskim, która niedawno zmarła, ale cieszy się ogromną renomą w swoim kraju z najbardziej znanych prawniczych amerykańskich, ale ona sama przyznała jak to wygląda wybór do sądów międzynarodowych on akurat kiedy miała być sędzią w Trybunale jugosłowiański zadzwonił do niej kolega z Waszyngtonu znali się ze studiów mówi mamy do obsadzenia stanowisko chciałabyś pojechać do Hagi, by orzekać 100 lat Słowiańskim czy to nie bardzo dobra propozycja pani Anny pani młot pojechała do do Hagi, mówi że pierwszy raz miała w swoim ręku konwencji genewskiej czy to podstawowy dokument, na podstawie których miała w ocenie sytuacji w konwencji genewskiej określają nam jak Tusk jak używać siły ciężko zbrojnych pierwsze rozwiązanie z nim do czynienia w samolocie z Waszyngtonu do Hagi tak i pro w trakcie spraw muszą się uciekać dzieci bandyta kompetencje z Grecją naprawdę różnie bywa i tak, ale też muszę podkreślić, bo teraz sędziowie mówią potrzeba wokalistów takich pełno kwity karni stów zaświadczeniem sądowym, ale nie zapominajmy, że tak ten sąd orzeka mknąć z SP Wrocki międzynarodowych z ekspertyzy z zakresu prawa Międzynarodowego to też jest konieczna talentu to wsparcie takie z zakresu prawa humanitarnego prawa człowieka ochrony kobiet dzieci on też to musi być, żeby nie popełnić ich postawą błędy 3 dni po takiej sprzeczności Bożych Aspiro z podstawowych błędów zamieściło rzeczywiście zdarzają, że nie dostrzega się o g co ich definicji celu wojskowego, że pewne rzeczy są dopuszczalne, że los to było takie słynne debaty, że będziemy chcieli określić ile ile ma od metrów od strzału można zabić osobę czy też nie to takie dywagacje, które były dosyć, że dziwne z punktu widzenia prawnika Międzynarodowego, ale karniści to bardzo chcieli tak jak zobiektywizować nie nie rozumiejąc pewnych niuansów wynika z zyskami z Narodowego dobrze wziąć pod uwagę, że to zmienić nasz wnuk Trybunał karny objął jurysdykcji na temat na tę zbrodnię agresji dziś mówimy o zbrodnię agresji to taka agresja rozumiemy ktoś zaatakował jeszcze broni tu mówimy o agresji międzypaństwowej tu trzeba analizować bardzo szczegółowe przepisy z zakresu prawa do użycia siły odwołać się do praktyki do prawa zwyczajowego tych wokalistek po prostu nie wie, bo on się z tym nie on się w tym zakresie wykształcił on tego nie stosował, więc tutaj to wsparcie z zakresu prawnika Międzynarodowego po prostu jest konieczne nie wszystko załatwić działo ekspertyzami taka jest zewnętrznymi no dobrze czy to oznacza, że to gremium powinno być 3 g mieszanym nowo się też jest mały prawnika karnisty to, żeby zdobyć sporo doświadczenia w prawie międzynarodowym to oczywiście poniesie koszta kierunkowo stać się też pewnie uczestniczyć w gremiach międzynarodowych no tak i tutaj też jest taki kłopot, że oczywiście w idealnie by było, gdyby dany kandydat miał doświadczenie w orzeka już w innych sądach zanosimy trudno go słowiańskie londyńskiej pomysł szereg trybunałów międzynarodowi onych no ale Angeli i to jest chory i że ktoś ma coś takiego w sobie też oczywiście testowanego bardzo poważny kandydat, który poparł w takim razie na kandydatów w polskich tak dziś kandydaci polscy mieli zdobyć doświadczenie żydowskie mieliśmy ani 20 parę lat funkcjonowania Trybunału z męskiego i londyńskiego i nie można w kapitule jugosłowiański są powołane dzięki także wpływowi Polski oto Bud raporty mazowieckiego, który wskazywał że, żeby te tezy do zbrodni trzeba osądzić, a mimo tego nam się nie udało wprowadzić żadnego sędziego polskiego tego Trybunału i tego doświadczenia nasi przedstawiciele nie mogli zdobyć w ale potem nasi kandydaci przepadali w kolejnych wyborach do Międzynarodowego Trybunału karnego pomp teraz Istambule sędzia Piotr Hofmański sędzia sądu był były sędzia Sądu Najwyższego z dużym doświadczeniem w sędziowskim, ale wcześniej były kandydatury prof. Eleonory Zielińskiej prof. Władysława Czaplińskiego przypadały tak to czy tu też oczywiście możemy zastanawiać się 33 czy tutaj to był zły profil, że za mało płacimy opłatę w nich myślę, że tutaj no chyba bardziej chodziło o to, że nie było takiego rzeczywiście dobrego wsparcia etyki Kanta ani toczymy nie rozumiem tego, że rzesze kandyduje do sumy startowego to na Zachodzie już ktoś zostać sędzią międzynarodowym stawkę do Międzynarodowego trwa w zależności taka kampania odniosła parę miesięcy ona trwa kilka lat to w setki spotkań tak to znaczy, że ja wiem, że wybory są za jej za trzy-cztery lata to już 4 lata naprzód prowadzą kampanie i wiadomo, że kandyduje u nas takiego myślenia długo foliowego nie mamy odpuszczamy pewne stanowiska Leszka odpuściliśmy sobie stanowisko komisji prawa Międzynarodowego, bo uznaliśmy, że właśnie się do nas rada bezpieczeństwa no to w takim razie oznacza, że kolejne lata mijają, gdzie polscy prawnicy zawodowi nie mają szans na zdobycie tego doświadczenia Międzynarodowego, czyli nie są naturalnymi kandydatami na kandydata na to stanowisko przypadające Europie wschodniej i drugie są brane przeze słowa Ka przez Węgra przez Czecha, ale nie przez Polaka w talent Czesi Węgrzy Słowacy tę kampanię prowadzą dużo wcześniej dużo skuteczniej, o czym były co z tego wynika, że tak, aby zaś z tego wynika, że tak na zasadzie rachunku dodawania odejmowania czy obserwujemy to, o czym ja myślę że, gdybyśmy musieli patrzeć na innym konkretne wybory, jakie błędy w danej sytuacji zrobiliśmy jak i zrobiliśmy, choć kompletnie ciemno straciliśmy miejsce w międzynarodowych US prawdziwości swego czasu dlatego naszym kandydatem w tamtym czasie był prof. Krzysztof Skubiszewski, który wygrałby wybory w cuglach taktycznie ogromne poparcie wielu państw i brud to było stuprocentowy kandydat, ale wtedy zapadła decyzja, że poproszono go, by jeszcze raz EKF była ministrem spra w zagranicznych w rządzie Suchockiej idea i tym, iż nie był taki sprytny jak sędzia japońska dookoła prosili seat i być ministrem jednocześnie będą grali tak, że to właśnie żongler Suchocki padł po kilku dniach, więc nie nie zrobił tutaj to nie bardzo dobra decyzja, ale też na świat proszę pamiętać, iż analizuje tamte czasy jak ogromna nagonka przeciwko prof. Skubiszewski Emu, że jak on może w ogóle myśleć o tym w sędziowaniu gdzieś tam PMT jeszcze dużo ojczyzna wzywa i trzeba prawda tu naszą suwerenność wzmacniać on pod ogromną presją, ale co oznaczało, że my mieliśmy kandydata za chwilę miał być wyborach panel w końcu wycofujemy Bobo chcemy, żeby po nie tylko funkcję polityczną Otóż nie ma czasu, żeby to że, żeby budować kampanie innym kandydatom co mamy krótką ławkę nie to nie jest kwestia tylko krótkie ławki to kwestia tego, że nie da się zbudować dobry kandydaturę poparcia w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy i młodzieży im się wycofujemy to w tym momencie nasz kontrkandydat, a był wtedy kontrkandydat węgierski od razu przejmuje matek Polek więcej także czy niema kontrkandydata i to takie to jest właśnie ta krótkowzroczność, bo my przez kilkadziesiąt lat mieliśmy swego sędziego minister sprawiedliwości, bo sędzia Winiarski i sędzia lak Słowian osieroconej polskiej klinice prawda także, że Polska może, mimo że reforma, iż nie ma nic jestem członkiem rady bezpieczeństwa, a jednak udało nam się od samego początku tego polskiego sędziego mieć stracić naszą szansę potem się to sędzia Tomka handel ze Słowacji, który bardzo dobrze ocenianymi póki będzie chciał kandydować do tego sądu sędzia będzie tak w tyle i później ten naturalnym kandydatem do MKS-u będzie któryś z członków komisji prawa Międzynarodowego, a w tej komisji nas nie ma wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację za 3 minuty o dziesiątej 40 dr hab. Patrycja Grzebyk z Instytutu stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego studia państwa moim gościem jest dr hab. Patrycja Grzebyk z Instytutu stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wznowiono międzynarodowych trybunałach w karnych czy sprawiedliwości albo karnym niż państwo sprawności DKF, ale także innych ważnych międzynarodowych instytucjach w 2 i o tym jak kandydaci, ale albo już później sędziowie nie zawsze spełniają nie tylko pokładane w nich nadzieje, ale także nie posiadają kompetencji rozmawialiśmy o Polsce o tym, że my chyba zbyt krótko przed danym głosowaniem czy wyborem zgłaszamy kandydatów i gminne nie składamy wystarczająco wysiłku, aby ta promocja, aby ta kampania trwała odpowiednią ilość czasu ci czasem parę lat tak to w przypadku zdalnego troskliwości to rzeczywiście trzeba myśleć w latach tak to czy nie tak prosto dos zostać sędzią Międzynarodowego Trybunału, bo pierwszy w czasie, jeżeli ktoś ma takie ambicje to to jest to nawet jeśli jest wybitnym prawnikiem Nycza wstrzelić się odpowiednim momencie być odpowiednim wieku w odpowiednim momencie swojej kariery i akurat mieć takie poparcie polityczne tak wobec tego bać się politycznego w dane państwo nie wesprze do tej kandydatury w ich właśnie Mięciel taką mocną pozycję, żeby nie pojawi się kontrkandydat w tym konkretnym momencie, więc zostać sędzią międzynarodowym dysk naprawdę bardzo duże osiągnięcie, bo świadczy nie tylko powinny świadczyć o ogromnych kompetencjach, ale też pokazuje, że ktoś miał też niesamowite szczęście tak dziś mówimy akurat od tych sądach, w których na stanowisko nie przypada zysk po prostu z obowiązku tak nas w przypadku trudno spodziewać Unii Europejskiej 3 EURpejski Trybunał praw człowieka tekstu Polska ma prawo tam do polskiego sędziego tego sędziego zawsze będzie mieć póki w tych organizacjach jesteśmy, ale znośnie wszystko jedno oko w Gołąbkach Ależ oczywiście, że tak i tutaj też, że dobrze, by było, żeby takie było jasne procedury wyboru kandydatów, żeby te ogłoszenia właśnie o tym, że k o zgłoszenie kandydatów pojawią się spoty odpowiednio wcześniej w ten i też, by dawka dziś ktoś już ten to osoba jest wybrana, że będzie miał promować te dane stanowisko, w czym miała czas na przeprowadzenie odpowiedniej kampanii spotkań z przedstawicielami dyplomatycznymi wygłaszanie wykładów może czasami też opublikowanie jakiś takich artykułów we, z których by pokazała komu strategie Coma po podejściu do żadnego Trybunału można czytając ten mógł strzelić takiej prezentacji kandydatów do Międzynarodowego Trybunału karnego można się dowiedzieć, że dana osoba przychodzi na rozmowie okazuje się, że absurd nie ma pojęcia co to za Trybunał tak w cieniu pojęcie takiej zasadzie ten Trybunał funkcjonuje w LM to przeszkadza w pracy oczywiście nie przeszkadza no bo tak naprawdę później dane sędzia w te atuty zdarzało się taka kilkukrotnie w ostatnim czasie nie do końca przyjmie się statutem rzymskim, który był tak jak bardzo dokładnie negocjowane przez państwo nie wiedziały co chcą w tym statucie umieścić, czego nie i dany sędzia wykazuje taką chęć wy interpretowania tych bez tego statutu przepisów, których tam nie ma tak, ale któryś z nas swojego prawa krajowego dlatego też nie przywiązuję bardzo dużą wagę do tego, żeby w sądach międzynarodowych byli reprezentanci różnych regionów świata różnych grup regionalnych, ale także byli przedstawiciele różnych systemów prawnych pod system prawny naprawdę drastycznie się różnią i to one w Trybunale karnym ma ogromne znaczenie, bo chce pan ocenić wiarygodność świadka dla sędziego Europejskiego i oczywiste jest to, że musi pan w oczy danej osobie tak to osoba patrzy oczy czy mówi w dna w sposób jasny klarowny niż odwagi Śląska takich dni powiązań rodzinnych, ale dla sędziego np. CE Afryki czy czystce bliskiego Wschodu w Dzienniku zrozumiał, że osoba nie patrzymy w oczy, bo w ten sposób pokazuje mu szacunek w, że analizuje jego powiązania rodzinne, bo to świadczy o tym, jaki sens, jakiego środowiska pochodzi 1 z bieżącej pod uwagę potrzeby to doświadczenie różne w tym lepiej w stanie ocenić materiał dowodowy Tuska już gorzej się kości hak erem wynikający z sytuacji w danych w danym państwie to zresztą doświadczenie można różnie rozumieć, bo w haśle jakość Kimi w głowie pan Maciej Gavin radny wojewódzki prawa sprawiedliwości, który został powołany na stanowisko dyrektora szpitala MED Krystyna, który na pytanie doświadczenie powiedział, że dość długo chorował, więc to właśnie zielarze takie anegdoty liczne sytuacje, bo tak jak we wsi, gdy rozmawialiśmy sobie układ przebito mrozów warto może powiedzieć naszym naszym słuchaczom zdarzają się przypadki, kiedy szkoty to my ich do takich warunków, żeby wykazać takie są wiedzę badania z zakresu ochrony kobiet i dzieci na klatce wiedzy z zakresu HR Elzab mu do ukarania zapobiegania przestępczości seksualnej innych kandydatów np. powiedział, że nowy dzwon uczelnie idei był rektorem tejże uczelni jak nauczanie planowane jest dużo przemocy seksualnej widzą w tym zakresie bardzo duże doświadczenie oznacza energetyczne kwestia, ale to pokazuje też kandydaci do końca rozumieją co jest od nich one oczekiwane, więc za Chudy pan mówi o tym, że długo chorował tutaj też, że w chudych latach takie wypowiedzi trudno wyczytać czy to znaczy że, że sam był zaangażowany w tego typu działania czy był ofiarą czy przy rozpatrywaniu tego postępowania czy sprawcą dokładnie, więc to jest oczywiście tego typu sytuacje się zdarzają to jest pamiętajmy też tak margines jednak, żeby dostać się do sądu międzynarodowe graczy państwa starają się emitent mógł udawać kandydatów, którzy mają odpowiednie kompetencje gdzieś są różne tradycje są tradycje takie, gdzie państwa na szczyt wielka Brytania w zdobyciu w sądzie, więc zadam takie ukoronowanie kariery więcej niż czekać taka ławka już znanych prawników, którzy o takie stanowiska ubiegają je niszczyć miał duże kompetencje dużą dozą, więc duże doświadczenie, a co państwo, gdzie uznaje się, że do sądów międzynarodowych jest pod uwagę też ogromne zarobki wysyłamy już osoby zaufane, który się sprawdziła też takie ma nadzieję, że administracja będzie się zmieniała w stanach Zjednoczonych, więc wysyłamy osoby pracujące w administracji na tego rodzaju nie placówki, ale właśnie organy komisje są międzynarodowej ma doświadczenie takie w polityce zagranicznej, ale niekoniecznie w inny z sędziowaniem także w placówce instytucjach międzynarodowych co jest dziś się nie sprawdzają na tych stanowiskach, bo czasami okazują się bardzo sprawnymi w UB pracowity mi sędziami luzak to właściwie powinien w prowadzić taką kampanie różne, że osoba kandydat potencjalny nowy zarząd nie ma na to zasobów IT są to jego wiedza jest kwestia właśnie, gdyby po stronie kandydata bardziej, że to jest kwestia po stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w śledztwie wraca tu nie można powiedzieć, czyja mogę oczywiście mieć pretensje do ministra spraw zagranicznych, że nie wysuwa kandydatów nie nie szuka tych kandydat może pani rodzina pani, że ma pani trzyma młodzi wciąż ma taki problem mam z tym problemu szkód ostatnio zauważyłam, że były nominacje do komisu takiego oceniającego kandydatów do Międzynarodowego Trybunału karnego już nikogo nie zgłosili okazało się, że wybrano 89 osób jest jedno stanowisko wolne imieniem kogoś powiem nawet nie spróbować znaleźć mogą zgłosić no ale pokazuje, że wszyscy, którzy znają są na czarnej liście 2 czy tak do końca jest się wydaje, że tak trochę zaufania, bo to zaś PiS takie stanowisko, który miał zagrozić polskiej racji stanu w rolę warto byłoby, żeby tam się jakiś Polak pojawił i lepszymi pokazał to kto to nic to nasze kompetencje rzeźby to w tej Polsce rzeczywiście mam także osoby wykształcone, które na tym stanowisku, by się mogło odnaleźć co odpuszczamy wybory, które nie są łatwe jak dzieci łatwo kogoś wypromować to jest pamiętajmy, że źle mówi Motyki kampanie do sądu Międzynarodowego Otóż współpraca to musi być dobry kandydat z dobrymi kompetencjami, który jest w stanie zainwestować swego dużo czasu dużo energii HRM i też byłem wybierać mądrze tematy, które prezentuje na różnego rodzaju spotkaniach w LT nie może być złym humorze Asta tak to czy humor można pokazywać się już sędzią taki rzeczywiście dawka takich jak kiedyś sędzią jest nawet mas upadłości bystrzy traktowany jak ubóstwo tak to niema nosił się z apanaże i to osoby, które skorzystały z tego, bo tutaj już tekst, ale taka kolejna uwaga w przypadku diesla w wątpliwość, gdzie zarobki są też ogromna też 230  000 USD rocznie plus różnego rodzaju inne przywileje w Eton ci sędziowie są to już są tak znane nazwiska w środowisku międzynarodowym nie odmawiali temu, żeby zasiąść w rodzaju arbitraże, który bardzo dobrze płatnych myśleć o trwałą takie układ niedokładnie i Noska taki sędzia potrafi w ciągu swojej kadencji rozpad 9 lat i że nic nie spóźnić przedłużana, ale było w przypadku 23 sędziów, którzy byli wybrani na 9 lat oni potrafili w tym czasie oprócz tych spra w, które były tam też się obrobić i po 90 arbitraży tak w duchu ogromne pieniądze zbierać siano, gdy świeci słońce nic do nas nie zyska maksymalna, ale niestety to sprawiało, że my byśmy się dziwimy, że te sprawy w tym za trumną latek krzyczał do żony tak dużo czasu zabierają no i że ja muszę dzielić swój czas na ileś tam sprawy to logiczne jest, że rzutom zajmuje więcej czasu, żeby orzec w danym postępowaniu natomiast ostatnio sędzia Yusufa obecny prezes Więcławek zła sprawiedliwości on zapowiedział, że tak chce ukrócić tę praktykę rządzenia w UE przyjęły zakłady w dacie podobno ma wsparcie sędziów Międzynarodowego Trybunału sprawiedliwości Sojuszu, bo często osoby zamożne no popatrz Myszka sędzia po 9 lat zalali nie jest to proszę pamiętać też mieszka bardzo dużo tych sędziów, kto obecnych oni mają za sobą owocną praktykę oni już tych pieniędzy na zbierali także tego rodzaju postępowań, gdzie reprezentowali strony przed MTS czy przed innymi trybunałami tak jak mówił Cyceron od przybytku głowa boli no być może być może ona dziś się uda, bo to rzeczywiście w GM i niepokojące, kiedy no oczywiście za atrakcyjne, że dostaję bardzo dużo propozycji mając takie stanowisko, ale taki, że moim zadaniem jest skupić się teraz orzekanie w sądzie międzynarodowa to na tym powinno się skupić, a ewentualne w pełni siano zbierać już po tym, jak tu funkcję sędziego przestanę pełnić palców są to nasz organizm takiej możliwości złośliwość, bo mając taką będące mając CD MD punkt postaci były sędzia Międzynarodowego wątpliwości jest pan na rynku, więc narażone są prace z takim wpisem w LM można znaleźć z takim wpisem w różny przy tych przy różnego rodzaju arbitraże Rachelę w przy innych sądach, gdyż wyraża arbitraże przez open zajął sędziowie czynni to trend jest obniżenie nie nie jest sędzia Dyl Znicz Stal Grudziądz ma też oczywiste sędzia Zając oraz mdłości, ale oprócz tego pan stały Trybunał Arbitrażowy Jazz lista sędziów, których można korzystać i jak ma pan też także różnego rodzaju arbitraże, które nie są przychylne dla porządku w arbitrażu ustalany pomiędzy stronami danego sporu, gdy one same wybierają sobie arbitrów tak i jednostka przy takich arbitrażu ustalanych pomiędzy państwami czy pomiędzy firmami w danym państwem są takie właśnie handlowe arbitraże wówczas tacy sędziowie z doświadczeniem, by liczy obecnie sądów międzynarodowych no są atrakcyjnymi arbitrami, który w, którym można ustalić, którzy jak też zapewniają odpowiednią wiarygodność danego arbitrażu właśnie swymi kompetencjami IEO doświadczeniem to są duże płatne bardzo dobrze płatna tyle, że to mówimy elblążanin arbitraż można zarobić i kilkaset tysięcy dolarów, a to są bardzo duże pieniądze trzeba umieć o tym czy ma umożliwić zachowanie przez ZUS w niewłaściwym Grażyna dobrze byłoby właśnie doświadczenie, ale ich doświadczenie właśnie to jest dylemat pisarza przed zrobiłem audycję o wiedzę z Trybunałem karnym i sprawiedliwości to nowe maszyny lub upadnie Japończykiem miał on upamiętniać zalecane jest Japończyk już zdobyć obywatelstwo i wtedy spróbować być może pan odpowiednie poparcie będzie miał jest zgryźliwy w stosunku do Japonii, ale też pamiętajmy, że w Japonii też bardzo, ale inne aktywnym państwem popierającymi uznał Trybunał karny wspierającym go i małe i też wielu kandydatów z Japonii miało też odpowiednie kompetencje dzieciom też wybrzmiało, że tak potępiam wszystkie kadetów z Japonii od zdarzyła im się taka pani sędzia, ale oprócz tego mieli rzeczywiście bardzo wybitnych prawników w swoich szeregach bardzo pani dziękuję dr hab. Patrycja Grzebyk z Instytutu stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była państwem gościa dziękuję bardzo i formacji już za kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA