REKLAMA

Przed wyborami do PE: polskie i niemieckie związki zawodowe postulują "socjalną Europę"

Światopodgląd
Data emisji:
2019-04-10 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz, a teraz słyszą już państwo dr. Adama Rogackiego dyrektora wydziału Międzynarodowego OPZZ czynno, czyli ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych dzień dobry dzień dobry witał chciał, żebyśmy też oczywiście i naturalnie, by porozmawiali czy chwile odnieśli się do trwającego strajku nauczycieli związku Nauczycielstwa polskiego oraz inne federacje związków zawodowych i pewnie częściowo też Solidarności ale zanim Rozwiń » do tego przejdziemy to, żeby nie umknęło, bo naturalnie ten strajk nauczycieli jest niezwykle ciekawy ważny też budzi emocje, więc mógłby zdominować tę rozmowę i mogłoby nam umknąć, że dziś się podpisały główne centrale związkowe w Polsce, czyli OPZZ, ale również właśnie Solidarność oraz forum związków zawodowych moja wcześniejsza inny pomyłka słowna podpisali z porozumienia z niemiecką Konfederację związków zawodowych czy wizę do nieba z niemieckimi związkami zawodowymi na rzecz lepszej Europy dla pracowników po wyborach europejskich jak traktuje to jako głos związków zawodowych w właśnie w wyborach Miss Patrycja TFL, w czym jak związki zawodowe nie angażują się w politykę w taki sposób, że popijają poszczególne partie polityczne tak jest w Polsce, ale tak jest również też w Niemczech takie stanowisko mam Konfederacja związków zawodowych KGB, która nie popiera żadnej partii politycznej natomiast wiemy obecnie, że te wybory polityczne wybory europejskie dno zadecydują o przyszłości Unii Europejskiej w tym sensie, że jest bardzo dużo wyników badań kopię opinii publicznej, które pokazują, że partie antyeuropejskie anty związkowe landy socjalny mają dużą szansę na to, żeby zdobyć większość, ale mam nadzieję, że rozwiązanie europejskie anty związkowe anty niech pan być socjalny czy program anty socjalnych monopolisty, czyli o naszej to będzie FIZ wiązało z tym, że przyszłość Unii Europejskiej na będzie zagrożona, bo będziemy mieli komisarzy, którzy będą występować przeciwko Unii Europejskiej, a Unia Europejska to przecież nie tylko ich wyłącznie wspólny rynek to nie tylko włącznie Erazm z podróży po Europie bez paszportu to przede wszystkim zagwarantowanie pokoju, bo pokój Europie istnieje właśnie dzięki Unii Europejskiej możemy się z między głównymi tak rozumiem tak mogę czytać, bo rezerwację w powiadomieniu o PZU, ale sąd nie znamy skali działania dokładnie dzisiaj zakończyło się z Home związkowe w polskich niemieckich związków zawodowych to są związkowi odbywa się co roku i co roku przyjmowana jest deklaracja dotycząca ważnych kwestii w zeszłym roku przyjęliśmy deklarację wspólną deklarację jest bardzo ważnym pozwoleniem w stanie polsko francuską czy toalet czy, dlatego że już znalazły tanią, ale bardzo proste, ponieważ Niemcy są naszym sąsiadem związki zawodowe Polski spotykają się ze związkami z Niemiec, ale także spotykał się ze związkami z grupy Wyszehradzkiej, czyli z Czech Słowacji Węgier mamy takie bilateralne stosunki i rok temu przejść bardzo ważną deklarację dotyczącą kwestii klimatycznych mówił, gdzie dość do porozumienia, że musi być zapewnione sprawiedliwie przejście żal oczywiście po oczywiście Gollob, który środowisko jest najważniejsze także żyjemy na 1 planecie, której nie zastąpimy, ale miał wszystko też musimy chronić osoby pracujące w energetyce, a granicą jest aleja z Unii Europejskiej, ale tak Europa była też dla pracownika Europa musi być dla pracowników, ale też bardzo ważne Europa musi być socjalna my mówimy o socjalnej, a dziś jest dziś nie jest, ale mogę się zauważyć, że zanosi się zauważyć, że w traktatach europejskich nad estetyką trzeci, ale pytanie, gdyż nie jest to jest oczywiste dla pana nie jest nie jest socjalna taka powinna być socjal na czym było z punktu widzenia wiele się poprawiła np. rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych czy ta została cała Polska przeciw, ale związki z Opola, ale związał związki zawodowe za polskie związki, ale czeskie też słowackie węgierskie, czyli związkowa grupa Wyszehradzka była za proszę zauważyć, że ta zasada główna para równa płaca za równą płacę płacę w tym samym miejscu równa płaca zarówno pracę w tym samym miejscu jest fundamentalną zasadą nie możemy pozwolić na to, żebyśmy traktowali polskich pracowników jako pracowników drugiej kategorii, bo my często mówimy o Europie 2 prędkości natomiast my i tak jest jako związki zawodowe mówimy o 2 kategoria pracowników tych z Europy wschodniej, którzy są tacy ekonomiści mniej wykwalifikowani mogą zarabiać mniej i tych pracownika z Europy zachodniej miejsce jest bardzo ważne, żeby doprowadzić do konwergencji wynagrodzeń jeszcze za pobicie na rzecz proszę zauważyć to jest zapisane w traktatach europejskich art. 3 Leśnik mój, że celem działania wspólnego rynku jest co postęp socjalny i pełne zatrudnienie pełne zatrudnienie to są jedne z celów działania wspólnego rynku to są fundamenty istnienia Unii opisani przez zaporę czerni wypominano im postępie socjal zwieńczeniem tych postulatów, bo drodzy państwo tych 7 konkretnych postulatów, gdyż tylko pytanie czy czyn, czyli jak bardzo jest pan ma pan złudzenia, że rozmowa na temat takich konkretnych postulatów jak negocjacje z Borowym minimalne wynagrodzenia w filar praw socjalnych w podejmę którykolwiek z partii toczących spór przed wyborami, a nie skończy się na bardzo ogólnych kilku kwestiach miast Polski pieniądz ze swoich strukturalnych w tym wybiorą 3 tematy widzę, że nie, a ja właśnie, dlatego że piloci zauważyli z czołowymi jakoś z jarzma, że jest dokładnie, ale proszę zauważyć, że niemiecka Konfederacja związków zawodowych jest bardzo znaczącą siłą siłą też polityczną w Niemczech, bo ma około 6  000 000 członków tak naprawdę SPD, która jest koalicji wielkiej koalicji w Niemczech no tak naprawdę współpracuje z DGP tak to jest analitykiem pracuje z groźbami współpracowali z partią IT, które są po związkowej pro socjalne miejsce wymienia pewnie SLD razem te partie, które zawsze były bardziej na lewicy natomiast proszę zauważyć, że pomysł Europejskiej płacy minimalnej to jest nie tylko i wyłącznie pomysł związków zawodowych to jest pomysł europejskich socjalistów Demokratów i trojga oficerem, ale zrozumiała, że dla naszych głównych partii na ten temat, ale to jest kwestia Europejska nie mówiąc tylko włącznie ze Europejska płaca minimalna nie jest tylko i wyłącznie pomysłem polskim to nie jest tylko łącznie pomysł tych biedniejszych krajów to jest pomysł jest wsparty przez Niemcy, a teraz będziemy mieli Kongres Europejskiej Konfederacji związków zawodowych tam będzie również dyskusja mam nadzieję, że to będzie tzw. postulat Europejskiego ruchu związkowego i rozmiarze wy tutaj proponujecie dyrektywa, która wprowadzałaby minimalne wynagrodzenie w wysokości 60 lub 50 % krajowej mediany lub nadwyżki wynagrodzenia w zależności od tego, które z tych wartości jak wyższa, ponieważ kwestia jest proponujemy bo, w czym płaca minimalna płaca minimalna jest inaczej oblicza w Polsce to jest taka kwestia, że jest tylko w tych przedsiębiorstwach poniżej 10 osób zatrudnionych w Polsce płaca minimalna mediana jest niższa niż jawnie obecnie proponujemy 50 % średniej krajowej albo 646 % mediana ich jest bardzo ważna, bo my nie proponujemy takiej płacy minimalnej w Europie 10 EUR wiem, bo proponujemy nagradzania ma być gotowa proszę zauważyć jedyny kraj, który ma tak naprawdę płacę minimalną na poziomie 60 % to wie pani, jakie Sky liderem w galopie myślę tu obstawiałbym Skandynawia lgnie do koordynowania prac nazywanych w konsekwencji oraz dobrze Francja tak, bo nie mają, ale oprócz tego to były w Skandynawii promuje proponujecie in Niemiec wzmocnienie systemu negocjacji zbiorowych ich porozumień w państwach członkowskich i propagowanie większych pra w do współdecydowania pracowników w Polsce jest też bardzo teoretycznego utopijnego to to nie jest utopijnej teoretyczne, bo to tak naprawdę, o czym my tutaj mówimy, a to często powtarza na spotkaniach mówimy o demokracji, która jest w takim sensie w Polsce ostatnio zagrożona, bo często demonstruje my o demokracji takiej fundamentalnych praw fundamentalnych, ale jest jeszcze coś takiego jak demokracja w miejscu pracy to znaczy współdecydowanie to znaczy to, że pracownicy w radach zakładowych czy też związki zawodowe mogą współdecydować o przyszłości danego zakładu pracy w domu Melody właśnie, choć słuchaczy, którzy kilka ale, grając w bieszczadzkich zwoje ja nie bardzo długo władze Szwajcarii w takim kraju ktoś daje liberalny, ale proszę zauważyć Szwajcarii w kraju liberalnym 50 % pracowników 50 % pracowników jest objętych układami zbiorowymi pracy obecnie toczą się dyskusje, żeby KE, żeby pracownicy zatrudnieni przez media czy też panie również dziennikarze również mieli układ zbiorowy pracy, dlaczego tyle ile w Polsce dla porównania w Polsce tak 24 nad największym zbiorowym pracy to jest tak jest jeszcze bywa strajk jest nauczyciel Otóż proszę zauważyć po co jest okres zbioru prac po to, żeby warunki były prace sprawiedliwym, ale też po to, żeby nie negocjować indywidualnie swoich warunków pracy to jest bardzo ważne, bo tam, gdzie są układy zbiorowe pracy tam nie ma ciętej tajga tam nie ma tam są mniejsze jak też było rozwarstwienie pomiędzy zarobkami kobiet mężczyzn i to tak naprawdę układy zbiorowe pracy przyczyniają się do równości w miejscu pracy i zgadza się z ich postulatów jest to, o czym pan wcześniej wspomniał, czyli sprawiedliwa transformacja energetyczna, żeby kosztów transformacji nie ponieśli wyłącznie najubożsi czy pracownicy tak to jest bardzo ważne i te miejscowości dzieci pracują w różnych okresach opalania to jest jedyna duża pogląd, że Polska poniesie najwyższe koszty tej 1 Rosji poleciały głowy, który instytucji poza tym nie jest właśnie minęły to, o czym wcześniej mówił pan szukać pracowników delegowanych w równość wynagrodzeń za taką samą pracę w tym samym miejscu pracy, ale jest też bardzo ciekawy pomysł stworzenia Europejskiego oraz stanowiska Europejskiego ministra pracy tak blisko szansą komisarza ds. praw do niego, bo to węgiel jest komisarz lew zajmuje pan tam tam jest komisarzem zajmuje się płacą i edukacji odbić się zajmuje to jest pani komisarz Thyssen, ale jest jeszcze komisarz bodajże z Bułgarią nasz syn Jacka cyfryzacją nam chodzi o to, żeby przede wszystkim z balansować kwestie socjalne i Europie z kwestiami gospodarczymi pomagać kat prezydenta strefy euro mamy tego komisarza spraw zagranicznych prawda, którą pełni bardzo ważną rolę natomiast potrzebujemy właśnie zbalansowania tych kwestii socjalnych gospodarz dzicy ludzie integrować nie miał wezwali gospodarek tak zielono po tak, ale poprzez poprzez właśnie powołanie tego ministra, bo proszę zauważyć teraz była ta inicjatywa komisji Europejskiej, że powołać Europejski urząd pracy którymi się zajmować właśnie ta nie kwestionowaliśmy światopoglądzie znajdą państwo rozmach bez podkładu nie i to i to jest chodzi o to, że Beck, że był urząd, który w jakimś sensie, kto koordynować ale, żeby to nie był 1 z tych 28 czy 27 komisarzy nie wiemy czy wielka Brytania zostanie ale, żeby to było tak naprawdę urząd, który właściwie miałby większą reputacji większe znaczenie, bo to jest szczególnie ważne dla nas też w Polsce mamy w Polsce nigdy nie mówiliśmy o Europie socjalnej nigdy nie mówiliśmy o tym, że praca ma mieć musimy tworzyć prace te miejsca pracy dobrej jakości są zawsze mówić o kwestiach gospodarczych i pracodawców tak przykład tej dyskusji o detektywie oddelegowanie pracownika, która dotyczyła 1 % pracowników pokazała właśnie to prawo gospodarcze były zawsze priorytetem Unii Europejskiej to doprowadziło do populizmu swoją musimy teraz walczy jeszcze tu jest 1 postulat o konwergencji płac w górę telewizor, żeby wyrównali i jeszcze raz zapytam co by go coby OPZZ i rozumiem też pozostałe centrale, czyli Solidarność i forum związku z zawodu, chociaż pan naturalnie pełny obrót chcieli, żebym w Polsce siedziało 113 jest nierealny po pierwsze chodzi o to, żeby Polska wersja wprowadziła płacę minimalną, która by wynosiła 50 % średniej krajowej co jest przede wszystkim ważne chodziło o to, że było zwiększyć ilość układów zbiorowych pracy, żeby zwiększyć też jakość i znaczenie dialogu społecznego obok Krzystka jako ostatni zatem epoka nauczyciel pokazuje, że jakość dialogu społecznego jest właściwie słaba czy też nieistniejąca, ale także przyczyniać się do tego, że było więcej inwestycji w tworzenie dobrych miejsc pracy dla nas przede wszystkim ważne jest to, że było więcej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę niż na podstawie umowy-zlecenia potępiamy ruchy polityczne, które wprowadzają podziały i nienawiści do obszaru polityki Europejskiej i nie respektują praw podstawowych, na których opiera się Unia Europejska to jest niezwykle ważne podpisał się 3 centrale Polski plus niemiecki związek zawodowy w rozumieniu ponadto wprowadzono ruch polityczny czy na wszelki wypadek, żeby się nie pozbierali chętnie wymienia, ale nie możemy tego wymieniać pasek zrobiony DGP to podejrzewam że, ale to jest tak alternatyw Deutschland tak to jest partia ze strony polskiej to na pewno bez uznaje będzie to chyba parkiet ruch polityczny Korwina niczego, których ta istnieje jeszcze w grze czy nawet jak ogórki sałata coś takiego natomiast od tej innej partii to nie wymienialiśmy tego, bo każdy sobie może ten domyślać się o kogo tutaj chodzi tak nie porozmawialiśmy chwilę w tej części programu już o strajku nauczycieli, ale nic straconego po 1620 prof. Mikołaj Herbst będzie naszym gościem, a teraz ad dr Adam Wróblewski dyrektor wydziału Międzynarodowego OPZZ opowiadał o deklaracji wspólnej polsko-niemieckiej związków zawodowych, która została podpisana ze strony Polski test OPZZ NSZZ Solidarność forum związków zawodowych, a po drugiej stronie niemiecka Konfederacja związków zawodowych to przed wyborami do parlamentu Europejskiego Barczuk dla Jacka Mezo ATA świat lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA