REKLAMA

Strajk nauczycieli. "PiS nie ma żadnej wizji tego, kim powinien być nauczyciel" (cz. 1.)

Światopodgląd
Data emisji:
2019-04-10 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp dziś Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jestem dr hab. Mikołaj Herbst z centrum europejskich studiów regionalnych lokalnych na Uniwersytecie warszawskim ekspert z 2 systemu edukacji zimno brakiem nowych to trzeci dzień po strajku nauczycieli, tyle że dziś się na bardzo trudne momenty z, dlatego że z 1 strony związek Nauczycielstwa polskiego szacuje, że około 80 proc pół procent placówek w kraju strajkuje wg ministerstwa edukacji jest prawie 50 % Rozwiń » na rozpoczną się dziś egzamin gimnazjalny w 3 szkołach nie udało się go przeprowadzić w całkowicie w 1 z tego co rozumiem z informacji w ogóle się nie udało im jak pan obserwuje też te negocjacje nie negocjacje, które się toczą tutaj buntu skomentował wieść o tym jak pan też ocenia wieś, choć egzaminy to wydają się, żebyśmy się cieszyć, że właściwie się udało je przeprowadzić tak pozdrawiam wszystkich znam rodziców, których dzieci i chorych bardzo się to dla nich też, że się udało, chociaż uważam, że to jest przede wszystkim dowód na sprawność dyrektorów szkół i samorządów i żaden sposób miasto nie zwalnia od myślenia co dalej z nauczycielami co dalej za edukację co więcej nawet dzisiaj Justyna Suchecka decydowała 1 z kwestii, które się pojawiły teraz właśnie szukam tej gry na egzaminie to m. in. było coś właśnie o obronie własnych przekonań, więc to jest też w ogóle ciekawa lekcja myślę, że dla uczniów, którzy gdzieś wyrabiają sobie swój stosunek do tego co oni o tym, myślą co się dzieje w on na egzaminie gimnazjalnym do napisania rozprawkę czy warto bronić swoich przekonań nawet fajnie, że akurat tak się złożyło informacje pojawią się wydaje, że w, ale negocjacje kanonizacja Jana LM mamy do czynienia z dziwną sytuacją to znaczy strajk strajk pewnej grupy zawodowej, która jest finansowana z pieniędzy budżetowych nie jest sytuacją dałoby się tym, których nie znamy, którą ma, która jest my się strony nie nie mógł odnaleźć natomiast w tej w tym konkretnym sporze ma wrażenie, że tylko 1 strona gra swoją rolę to znaczy jest zupełnie normalne, że związki zawodowe formułują oczekiwania w taki sposób, jakiej formule, czyli po to, zależy przede wszystkim na podniesieniu wynagrodzeń poprawy warunków pracy w te z porządku nie mogę natomiast zrozumieć, dlaczego rząd nie zachowuje się, jakby nie miał być problemu nie ma żadnej wizji tego, jaka powinna być polityka wobec nauczycieli w ogóle nie tylko w sprawie strajku, jaką rolę nauczycielka w szkole kim powinien być nauczyciel jak i jakie miał to być związek między tymi cechami dobrego nauczyciela selekcja do zawodu nauczyciela kształcenia nauczycieli wynagradzaniem nauczycieli z jakością polskiej edukacji to są wszystko tematy w tle, które rząd powinien mieć w głowie powinien mieć na to plan negocjują z nauczycielami tymczasem, czyli strategia konfliktu, ale złe wrażenie, że rząd ostatnio przecież wysiadł z wyliczeń całą zaproszeniem do całościowej refleksji nad tym, o czym pan mówi w dużej mierze tak rozumiem to zaproszenie rządu należy Sławomir Broniarz prezes związku, mówi że pożar za oknem rząd zamiast gasić chce rozmawiać koncepcji organizacji straży pożarnej niestety się z tą opinią zgadzam znaczy organizacji tej straży pożarnej należy rozmawiać należało rozmawiać już od dawna natomiast tym proponowanie systemowych zmian tak jak podniesienie pensum w przededniu strajku Naddniestrza wrażenie, jakby to była merytoryczna i przemyślana propozycja, tym bardziej ona wcześniej nie padała na raczej raczej wygląda to na taką zagrywkę propagandową, który chodzi o nowe odcienie nastawienie negatywne nastawienie społeczeństwa wobec nauczyć, zanim przejdziemy do tych kwestii systemowych, na które pan zwraca uwagę to jednak, iż teraz zapytałabym pan na to pytanie, bo już wielokrotnie padały odpowiedzi ale jak by było bardzo źle albo czy źle zarabia nauczyciel jak pan na to odpowie porównawczą jak rozumiem porównawczo wewnętrznie i zewnętrznie on na to pytanie można stać nas na różnych sposobów i jak się śledzi doniesienia na temat wysokości zarobków nauczycieli medialne nawet naukowe to właśnie te 100 różnych odpowiedzi jest udzielane, dlatego że można porównywać pensje nauczycieli znaczka ze średnią krajową albo ze średnim wynagrodzeniem osób ma on odpowiedni poziom wykształcenia albo ze średnim wynagrodzeniom nauczycieli w innych krajach wzrośnie realnie rzecz albo można zobaczyć w jaki sposób wynagrodzenia naszych wpływają na selekcję do zawodu, kto zostaje nauczycielem prosta, bo to ostatecznie ważnych dla nas ważne powinno być dla nas czy wartościowi ludzie wartościowi absolwenci studiów zostali nauczycielami, żeby oni mieli wpły w na kształtowanie naszych dzieci w Polsce z tego co wiemy, bo badania są nawet szczątkowe mamy od lat negatywną selekcję do zawodu, a to znaczy to nie są najlepsi absolwenci uczelni i chociaż mamy też wybitnych nauczycieli to jednak to się jednak dosyć słaba czasu na czoło wyniki badań Maćka umiejętnością osób dorosłych analogiczne do znanych badań Pisa, które dotyczą piętnastolatków tylko te dotyczą osób dorosłych i które pokazują, że polscy nauczyciele nie wykona dla nauczycieli w innych krajach, ale też na tlen nauczycieli i na tle osób dorosłych o podobnym poziomie wykształcenia po prostu ma niższą zmienność n p . gdy ma w dziedzinie matematyki i wynagrodzenia są 1 z kluczowych elementów, które wpływają na nawet selekcję do zawodu na atrakcyjne, że nie rozwiąże też tendencje z bardzo niekorzystne dla nauczycieli to znaczy w porównaniu do średniej do wzrostu PKB, a oni są coraz słabsi, czyli od wynagrodzenia nauczycieli doszli do dynamicznie rosły w dekadzie między 22010 rokiem wtedy sytuacja relatywnie się poprawiała i już wtedy, gdy zależy od niedawna średnie wynagrodzenie nauczyciela przekroczyła średnią krajową natomiast później ten wzrost był znacznie słabszy znacznie wolniejszy niż wzrost wynagrodzeń w gospodarce także relatywnie odsunięcie 10 lat sytuacja nauczycieli Pasło się pogarsza owo zdanie jak byłoby sprawiedliwie powinni zarabiać średnio nauczyciel w stosunku do średniej czy mediany w kraju jak choćby to oceniamy jak pan docent bardzo trudno rzucić się na wolnych niedziel KO liczba dlatego, że to są i jest wiele pytań wewnątrz tego 1 pytania tak po pierwsze, najlepiej akcji na nasz pierwsza pensja nauczyciela, żeby zachęcić dobrych ludzi do wchodzenia w tym założono też jest bardzo niska to wynagrodzenie nauczyciela stażysty po drugie, jak szybko i do którego momentu te trasy po i powinny rosnąć po trzecie jak zróżnicowana powinno być wynagrodzenie nauczycieli prawda, ale w Polsce są dość mało zróżnicowane, bo dość noszenia reguluje to ustawa karta nauczyciela zależne mogły uzależnione mogły być rozumiano tego czy ktoś jest dobrym nauczycielem czy nie albo też od czego one dwojakiego rodzaju od etapu kształcenia uczniów demokracja to w Polsce w Polsce właściwie nie ma takiego zróżnicowania w niektórych innych krajach jest, bo to Bohuna nożem wymagania, jakie stawiane są nauczycielom dajmy NATO w klasach maturalnych czy w ogóle doszło w liceach Ogólnokształcących w trochę inne niż przy szkołach podstawowych bywa też także wzrost zużycia oraz wynagrodzenia nauczycieli uczących różnych przedmiotów, czego również w Polsce właściwie nie ma, a to, dlatego że po prostu ci nauczyciele różnych przedmiotów mają styka się zupełnie inną ofertą pracy poza poza szkołą w związku z tym trudno jest przecież ma przestać się niektórych zawodów do szkoły trudniej niż innych wodach to są wszystko czynniki, które należy wziąć pod uwagę i takiego całościowego myślenia o systemie wynagrodzeń nauczycieli, ale również system kształcenia nauczycieli o tym jakie prowadzone w jaki sposób były, jakie wymagania stawiane nauczycielom na wejściu tego całościowego myślenia mi brakuje po stronie rządowej, bo to, że związek zawodowy tych spra w nie porusza wydają się zupełnie naturalne autor pomysłu zwiększania pensum razem ze zwiększaniem pensji lub do 22 czy 24 godzin tygodniowo to jest dużo to jest mało, bo oczywiście dla kogoś, kto pracuje w innym trybie tym w taki, gdy w 40 godzinnego od dołu blaszka 3 w urzędzie w Lotto to brzmi tak łatwo wzbudzić populistyczne Unii ręcznie usługę nauczycieli jest to, że powinniśmy umiejętności pracuje dziś rzecz biorąc wg badań sprzed kilku lat Instytutu badań edukacyjnych pracuje około 4647 godzin tygodniowo de facto między tyle co wszyscy de facto tak oczywiście na to składa się pensum przeciętny nauczyciel pracuje nieco więcej niż 18 godzin są dochodzone od godziny ponadwymiarowe przy tablicy plus różnego rodzaju inne czynności zawodowe, które w sumie składał się na tyle na te 47 jest nasza refleksja powinna dotyczyć tego jako część czasu pracy nauczyciela powinna zajmować praca przy tablicy pamiętajmy, że praca przy tablicy generuje inne zajęcia prawda błaznów, ale i tak to znaczy między Francją, ale to znaczy, jeżeli tu dodamy nauczycielom więcej godzin przy tablicy to ruch to pytanie czy możemy oczekiwać, że proporcjonalnie wzrosną ich zaangażowanie w to inne dodatkowe rzeczy tak jak powinno tak to nie jest także, że możemy sobie te dowolnie żonglować może będziesz teraz nauczyciele 4 zł 30 godzin, a poza tym nie robić, nic więc błędem jest patrzenie po prostu na pensum, ale potrafi my jako reżyser znów pcha tłum aha czyli kto nie ma znaczenia z Nergalem to nie to nic nie ma znaczenia po prostu myślenie o optymalnej proporcji nie ma sensu powinna zrobić po Finlandii pensum jest takie, a w Niemczech spojrzeli w bok, bo była w naszym kraju pensum może być np. wyższe, ale też nauczyciele mogą być zupełnie obciążeni od pewnych zadań np. opieki nad dziećmi poza lekcjami opieki w czasie wycieczek różnych prac administracyjnych prawda i 4 to pozwala na to, że żadne ważne, żebyśmy mieli więcej, by godzin spędzanych przy tablicy prosto z danych warunkach instytucjonalnych wyproszone z refleksem ile my powinniśmy mieć tych godzin przy tablicy i szafranem czy te rzeczy 18 tez tak mało w tym być może tak być może jakiś czas temu ja też postulowałem urealnienie czasu pracy nauczycieli, bo bo w gdy robisz takie badania kilka lat temu to wychodziło, że i tak faktycznie przeciętny nauczyciel pracuje przy tablicy 2021 godzin, dlatego że po prostu realizują godziny ponadwymiarowe, a wiosną zdaje z tego co, mówi że w ogóle z problemem, że rząd to tak szybko pomysłowo badają zaburzenia motoryki stawka pan prowadzi, ale to wszystko my tak toksyczna powodzi piszemy tam wydają się powtórzyła w środowisku rządowym nie ma pogłębionej refleksji na temat tego po co w ogóle ten nauczyciel jest w szkole i idzie w, jaka jest relacja między jego warunkami pracy, ale również tym, skąd się nauczyciel bierze to z naszych kogoś brzydko masę rekrutujemy Jago kształcimy jak później dokształca mija go oceniamy w jaki sposób przyprawiamy awans zawodowy, a jakością, a jakością pracy szkoły i efektami i transportu bardzo złe to jest wszystkim dać się także dyskusji najgorsze, ale na dziś w dół tak naprawdę ważny będzie kompromis w sprawie tak mi pieniędzy, gdyż i tak jesteśmy sytuacji strajkowej i rzeczywiście mamy do czynienia z pożarem w czasie pożaru spraw systemowo odmawia się trudno, zwłaszcza kiedy wszyscy obserwatorzy widzą, że te sprawy systemowe samolot to pretekst mający na celu ukazanie strajkujących nauczycieli niekorzystnym świetle takich okolicznościach życie bardzo trudno jest znać poważnym prof. Mikołaj Herbst z centrum europejskich studiów regionalnych lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego też ekspert ds. systemu edukacji jest państwa gościem na antenie to o tyle bez tej rozmowy, bo światopogląd dobiega końca, ale będziemy kontynuować jeszcze pan profesorze znajdziecie państwo czy drugą część w systemie podcast to my tej rozmowy Rambo to tyle co przygotować dla państwa z Małgorzatą Wólczyńską program realizowano szum informacje o ponieść rencista, który ATA świat lub pod blond dąb Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA