REKLAMA

O narracja wśród protestujących nauczycieli opowiada Dorota Obidniak - ciąg dalszy (część 2)

Światopodgląd
Data emisji:
2019-04-12 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem cały czas jest Dorota Obidniak ze związku Nauczycielstwa polskiego życia dzień dobry wracając do ochrony w kwestii matur Boe w tym tygodniu w dużym wyzwaniem czy problemem czy jak to nazwać częścią strajku cha były egzaminy dla gimnazjalistów przyszły tydzień to ona ósmą klasę czyści no, a dziś przewodniczący RM inny Sławomir Broniarz związku Nauczycielstwa polskiego zwrócił uwagę na to, że mogą być problemy z maturami nawet Rozwiń » rozumiem, że jeszcze nie tyle nawet z przeprowadzeniem co wcześniej klasyfikację danych, czyli co to jest klasyfikacja klasyfikacja to jest taka rada pedagogiczna, podczas której też podejmują owo wszyscy decyzje o tym kto może być dopuszczony do matury Acta nie, czyli z jakichś względów czy to zbyt wielu absencji czytała płynnie, a nieuzyskania takich ocen, czyli tam liczby dwójek czy jakiekolwiek oceny niedostatecznej na nim może być dopuszczony do matury w danym roku i im, a mnie to jest bardzo ważne w ważny moment, ponieważ to jest element tej procedury przygotowania do matury i dopuszczenia do matury jeśli ta rada się nie odbędzie to lektura za rok RM tak mówił minister Hall miejmy nadzieję, że właśnie pani minister poczuje się bardziej odpowiedzialne za to co będzie się działo i że zechce wrócić do tego stołu negocjacyjnego się o to pan prezes Broniarz apelował w tym, przedstawiając tę uchwałę prezydium zarządu głównego o kontynuowaniu strajku w natomiast my nie możemy nauczycielom narzucić tego czy oni zechcą wziąć udział w tych radach klasyfikacyjnych czy nie to będzie ich decyzja będą mogli zawiesić strajk jeśli będą chcieli będą mogli wziąć udział w w radzie będą mogli przegłosować ten protokół klasyfikacji i również 3 będą mogli wziąć udział w maturach, ale czy zechcą nie umiem tego powiedzieć desperacja w niektórych regionach kraju i w niektórych szkołach jest tak wielka żony po prostu nie chcą o tym, słyszeć, dlatego że są tak ogromnie zawiedziony postawą rządu i FIM to jest trochę tak myśmy w ubiegłym roku nie przepraszam już 3 lata temu czas strasznie szybko mija wydali taką książkę mam taką serię czytanki edukacji wydaliśmy taką książkę jak też nazwa etyka dla nauczycieli i tam jest chyba 1 z ostatnich wywiadów w Zygmunta Baumana niedługo przed jego śmiercią, robiąc ten wywiad z nim i rozmawialiśmy oczywiście o, a jego książce etyka w ponowoczesności i rozmawialiśmy także odpowiedzialności moralnej w i on peugeotem 2 zdania, które nie mi bardzo utkwił w pamięci pierwsze dotyczyło tego, że ta odpowiedzialność Hahn jest 1 z na jej jest jedno z najbardziej osobistych i niezbywalnych wartości i jednocześnie nie jest też, że takim prawem, którym nie można się podzielić ani nie można nikogo innego go przerzucić ani nie można go zawiesić w Wilnie urządzali sobie ulżyć z Orange z myślą o własnym nauczyciele staną przed tym ogromnym moralnym dylematem co mają zrobić jest rozwiążą go zgodnie ze swoim sumieniem a jakie są terminy nie LT gminy są takie, że rady powinny się należą odbierze dwunastego ja bardzo wyobrażamy nie jest już w tej chwili czynna czynną nauczycielką, więc zwolnienie pana nie zawsze mam to w głowie w alei, ale tak sobie przypominam, że tak to powinno być, a Brzeszcze w odpowiedzi słyszą, aby wyjaśnić, o co chodzi z wezwaniem właśnie Sławomira Broniarza od dołu wprowadzenie do tych negocjacji mediatora może ona nigdy w życiu myślę, że to jest też taka dość siły w dni przyjęta procedura, że jeżeli są 2 strony, które nie są w stanie rozstrzygnąć sporu to mediator, którym ma pewien dystans patrzy na to jest może inny mniej emocjonalnie właśnie może być ba niezwykle pomocną osobą może też właśnie zaproponować takie rozwiązania, które obu stronom dość siły przez MEN przywiązany do swoich propozycji jest w stanie przedłożyć propozycję kompromisową, która okaże się dla wszystkich interesująca, więc myśmy proponowali Rzecznika Praw Obywatelskich pana Adama Bodnara z IR z naszego punktu widzenia były to znakomity mediator, ale o rozważenie strona rządowa czy już jest z tego niestety u nich, że jeszcze o żadnym odzewem zeschłe ze strony rządu słyszymy inne są takie informacje przecieki, że rząd zastanawia się nad jakimś rozporządzeniem, które noe jak rozstrzygnie to w podobny sposób jak została rozstrzygnięta kwestia egzaminów gimnazjalnych w tym, że rada klasyfikacyjna nie będzie musiała się odbyć tylko wszyscy na podstawie świat zostaną dopuszczeni do egzaminu lub świadczy to tylko o tym, że rząd po jeżeliby się tak stało, że Białoruś obserwują od tego jakie są prawne tego skutki, bo nikt oczywiście to wymagałoby dogłębnej ekspertyzy prawnej, ale świadczyłoby to o tym, że rząd pomimo tego że, jakoby rozumie problem nauczycieli te niskie zarobki tak naprawdę nic nie chce dla nauczycieli zrobić to właśnie, bo była tutaj Ewa Jasiewicz 3 działaczka związku podobnego do ZMP w wielkiej Brytanii i mówiła, że problem Strumień się zmagają emocji wyzwań są bardzo podobne to znaczy, że w pewnym sensie to nie tylko problem Polski znaczy wiemy, że w Finlandii jest lepiej, ale jak kopanie odpowiada ZNP za współpracę międzynarodową, więc jak to wygląda z tej perspektywy Europejskiej z tej perspektywy Europejskiej wygląda to naprawdę źle i wygląda to źle, dlatego że on te konsekwencje neoliberalnej polityki ponoszą dzisiaj te prawie wszystkie społeczeństwa one w dotknęła także sfery budżetowej czytelni sfery usług społecznych jest ściśle związane powiedzmy z tymi cięciami po wybuchu gazu niknie nie tylko to jest to jest związane z takim trendem, który w, którego celem miało ono miało być uczynienie szkół bardziej efektywnymi, czyli bardziej podobnymi do przedsiębiorstw, których są pewne to nagrody za duży talent w, wg których jak będziemy postępować to potem będzie mieć świetny produkt, czyli będziemy mieli znakomicie przygotowanego otrzymali, ale efekty zmian tak, ale człowieka przygotowanego do rynku pracy, bo to też uległo pewnemu za zawężenie nie chodziło tutaj jak po pełny rozwój, ale o w o przygotowanie pracownika i w związku z tym wprowadzono sporo przeróżnych rozwiązań, które ograniczyły wpływ państwa na ten sektor publiczny, czyli na szkoły wręczyła taka tendencja, żeby tworzyć szkoły społeczne 3 i stołów zresztą bardzo mało z wielkim zapałem wprowadzili Szwedzi oczy się wprowadzali także we wszystkich innych krajach tutaj nic koleżanka właśnie z Anglii mówiono akademik skorzysta z Włoch takie podobne do Charter Schools kolej tak się nazywał tę szkołę w stanach Zjednoczonych i tam hałaśliwi i wielu rzeczach miano decydować abstrahując, jakby od ogólnych przepisów o jest społeczność szkolna na sobie ustala trochę jak nauczyciele będą pracować ile godzin i wreszcie będzie płacić w Brukseli szukano partnerów jest, by niepublicznych do OFE współfinansowania oświaty, bo oświata oczywiście tak jak i zdrowia to są 2 drogie sektory, jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście jest inna na najwyższym poziomie znaj zorganizować dowóz mówi to musielibyśmy wydać znaczące kwoty i okazało się, że to nie jest dobra droga, nawet jeżeli w pewnym momencie na początku też szkoły, które wybrane były do takiego eksperymentu Ellen działały dobrze to okazywało się po kilku latach, że ogólnie, kiedy ktoś się staje rozwiązaniem szeroko stosowanym przynosi to jak najbardziej złe skutki ING pamiętam, że 2 lata temu koledzy ze Stanów zjednoczonych przygotowali taki filmik na temat wyników Pisa pokazujące jak fatalnie prywatyzacja czy właśnie wprowadzanie tych rozwiązań typu Charter Schools SS w w w stanach Zjednoczonych wpłynęło na jakość edukacji tam jeszcze mają problem z ogromnym obciążeniem nauczycieli bardzo wysokim Pasom i t d . i jak spadły wyniki testu w porównaniu w porównaniu z poprzednimi dekadami w stanach, ale to samo stało się w Szwecji w świetnej i w Szwecji, w której się dba o człowieka, ale nie podważa podejście mówi lektor, mówi że rynek najlepiej wie ideologię, ale okazuje się, że rynek jest absolutnie nie jest normalne życie wsi jest ono pewne reguły rynkowe nie stosują się w edukacji i natomiast okazało się, że ten publiczny sektor, który pomimo przeróżnych zakusów, bo przecież myśmy mieli też fale prywatyzacji i jest mocna jako ZNP jest zaczynaliśmy, ale jest świadomie, by nie nie dlatego, żeby zaszkodzić np. samorządom albo, żeby utrzymywać te małe szkoły tylko cały czas proponowaliśmy poprzednim rządom jakieś rozwiązanie jakieś inne modele szkół, gdzie te małe szkoły mogłyby jednocześnie stać się centrami na edukacyjnymi dla całego środowiska ci nauczyciele mogliby uczyć także dorosłych bowiem, że mam z tym ogromny problem, ale to wymagałoby zupę zmiany modelu finansowania tego typu placówek odebrania części zadań, które przynależą do innego miliarder stan wspólny branżach powiem uda się zakończyć kompromisem to wyprzedzimy rzeczywiście boję się zakończą zapytać, kto będzie populistyczne pytania, ale jednak w jaki sposób oczywiste, że jest za ogrom co myśli pan jak słyszy, że marszałek akurat Karczewskiej Kurt on pracował dla misji pracuje pracować będzie mógł to oczywiście w kontekście tego, że chcecie, ale ja proponuję, żeby w próbach petent tylko roczny swoje wynagrodzenie wpłacił na nasz fundusz strajkowy 3, jeżeli może pracować dla emisji co może się sprawdzić FAM na tym odcinku c natomiast nauczyciel powinien mieć pasję co znaczy ja myślę, że w każdym zawodzie, jeżeli jest zasilanie lekcja mówią niektórzy dzisiaj, że willa jak może nie być, jeżeli są bez ognia pali i Finlandii prawda no Finlandia z takim krajem, gdzie o to, żeby zostać nauczycielem to naprawdę trzeba się w dobrze starać się, ponieważ do tego zawodu idą w nara, że naprawdę świetnie przygotowani na PL w rundzie, ale chce jeszcze 1 rzeczy 20 proc po Finlandii nie w marcu odbył się w Finlandii międzynarodowy szczyt zawodu nauczyciela jeśli pani będzie kiedyś miał ochotę słuchać niż mają to ja mogę powiedzieć, bo to jest bardzo interesujące przedsięwzięcie zajadłym znalazł to jest takie forum HR w, na którym spotykają się od 9 lat raz w roku przedstawiciele krajów, które mają najlepiej rozwinięte systemy edukacji Polska od początku się do tej grupy zalicza organizuje szczyty OECD międzynarodówka edukacyjna i no ten kraj, który decyduje się być gospodarzem szczytu UE zainicjowali to Amerykanie, ale jeszcze za czasów Obamy i sekretarz ds. edukacji Arne Danka i oni byli i czy jest taka dyskusja o pewnych kluczowych kwestiach wyzwaniach w edukacji kraje przedstawiają swoje doświadczenia w Danii w tych rodzinach i potem na koniec odbywa się taka praca w grupach i każdy kraj przygotowuje swoje 3 zadania, które chce zrealizować następnym roku potem się z tego pisze sprawozdanie z 13 w następnym szczytem i układ jest bardzo interesujący, bo mogą brać udziału, ale tylko te delegacje wsi w skład, których wchodzą zarówno ministrowie czy wiceministrowie jeśli coś na ten temat zostały przydzielone mniej i przedstawiciele związku z danego kraju 4 osoby można przywieźć też obserwatora albo jakiegoś eksperta na swój koszt w i okazjom zawsze była dla nich delegacji minister Zalewską nie pani Zaleska była tylko ona chyba pierwszych 2 szczytach wtedy, kiedy już została ministrem, a w tym od ostatnio, czyli dostanie 2 lata pan wiceminister Kobylarz i jeszcze nam się własnym cenzorem Kopcie powinien być Musze Andres również ale, ponieważ z gmin przygotowania do strajku w szły pełną parą w związku z tym UE w el ja jeździłam na zaszczyty, ale tam siedział skromnie z tyłu natomiast teraz miałem czas wystąpić w ich imieniu ZMP natomiast Jerzy Derenda interesujące jest to, że każdy kraj oczywiście jak jest gospodarzem stara się pokazać to co ma najlepszego i oczywiście mieliśmy również możliwość zwiedzenia różnych typów szkół w przeddzień rozpoczęcia tego szczytu, ale mieliśmy też 3 takie spotkanie jest szefem chińskiej agencji ds. edukacji Instytutu ds. edukacji Narodowego i on mówił o przygotowywanej reformie UE, bo oczywiście z systemami edukacji jest także stale trzeba reformować tylko nie sposób rewolucyjny, burząc wszystko co się dotychczas działo tylko po prostu ulepszać ulepszać o tak nie wiąże ryzyko i on pokazywał nam model jak pewne elementy będą działały inna spodzie tego wielkimi literami było napisane trasa pst zaufanie zaufanie wszystko edukację opiera się na zaufaniu jeśli rodzice nie ufają nauczycielom nauczyciele nie ufają dzieciom, gdy śnieg nie ufają ich odpowiedzialności zdolnościami tak dalej jeśli sami sobie nie ufają to niezwykle trudne jest osiągnięcie fantastycznych wyników zbudowanie dobrego systemu naj właśnie klub przedstawiciele polskiej delegacji spojrzał na ten model Peugeot 6100 i przejdzie to u nas nikt sobie nie ufa no pytanie, dlaczego sobie nie ufamy Dorota Obidniak ze związku Nauczycielstwa polskiego piąty dzień strajku chorym na razie nie widać przełomu i wydaje się, że rząd dosyć twardo zamierza ignorować się tak szef tak to interpretuję zobaczymy jak ta presja będzie dalej wpływała zmieniała bardzo dziękuję stoją ślicznie wdzięku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA