REKLAMA

Zdaniem rzecznika TSUE przepisy ws. sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem UE. Czas na wyrok Trybunału. Tylko czy orzeczenie przekona PiS do zmiany?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2019-04-13 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ósma 6 Karolina Głowacka przepisy polskiego prawa w sprawie obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii taką opinię wydał rzecznik generalny Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej jego zdaniem regulacje naruszają wymogi niezawisłości sędziowskiej wracamy do tej sprawy na antenie Radia TOK FM, a w naszym studiu pani Urszula żółta dzień dobry dzień dla kraju ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia, dlaczego po Rozwiń » Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się sprawą obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego nadal skoro polskie władze częściowo się inny jest tych przepisów wycofa po pierwsze ustawodawstwo polskie się zmieniło faktycznie natomiast od gdynian 1 stycznia 2019 roku natomiast przepisy stanowią unijne w ten sposób, że Polska miała termin miesiąca od wystosowania do niej opinii komisji w związku z tym skoro opinia została odebrana przez Polskę 14 sierpnia 2018 roku to Polska miała termin miesiąca do dnia 14 września 2018 roku, żeby zmienić te przepisy wówczas faktycznie nie byłoby podsta w natomiast w sytuacji takiej, że te przepisy zostały zmienione znacznie później weszło w życie dopiero od dnia 1 stycznia to w dalszym ciągu komisja miała interes i tutaj prawny w skierowaniu tej sprawy i żadnym zakresie tymi zmianą przepisów przepisów nie była związana i oceniane jest sytuacja na cień właśnie ten aż przez okres rozliczeniowy 2018, bo to jest rozpatrywana skarga komisji Europejskiej przeciwko Polsce tak to strona jest Polska i dotyczy generalnie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym obniżających wiek przejścia stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego dla przypomnienia dodam, że poprzednio obowiązująca ustawa przewidywała, że sędzia Sądu Najwyższego przechodzi stan spoczynku z ukończeniem 70 ego roku życia natomiast może w określonym terminie złożyć wniosek to on prezesa Sądu Najwyższego Sądu Najwyższego, że i oświadczenie, że będzie w dalszym ciągu sprawował swoją funkcję natomiast tutaj przepisy zmieniły się w takim zakresie, że ten wiek został obniżony do sześćdziesiątego piątego roku życia no i kwestia taka bardzo kontrowersyjna dotycząca sędziów już orzekających, którzy w ukończyli 60 piąty rok życia przed wejściem w życie tej ustawy o interes prawa kobiet, bo inaczej to było wobec kobiet sędziów region akurat to bułek, toteż w przypadku chęci są troszeczkę inne przepisy były król 70 roku życia dobrze Edmund jak z argumentacją rzecznika generalnego TSUE oraz ich wielkiego znaczenia, jakiego rodzaju jest to opinia, jaki ma znaczenie czy to jest taka po prostu uważam sobie rzeczy to jest cokolwiek wiążące to znaczy wiążąca opinia rzecznika generalnego nie jest natomiast jest to bardzo istotna opinia rzecznik generalny, wydając taką opinię sporządza bardzo szeroką ekspertyzę dotyczącą mi ustawodawstwa unijnego ustawodawstwa krajowego i analizuje te wszystkie przepisy także następnie, wydając orzeczenie Trybunału nie jest nigdy związany z tą opinią natomiast biorąc pod uwagę charakter tej opinii ona ma bardzo istotne znaczenie merytoryczne, ponieważ ona wskazuje de facto Trybunałowi, jakie przepisy zostały naruszone jak i należy podjąć dalsze decyzje zresztą to jest też ostateczną wskazówką rzecznika generalnego w opinii jest taka konkluzja kończąca to opinia, jakie rozstrzygnięcie powinien Trybunał wydać w tym czy nie możemy się spodziewać, ale nie możemy być pewni, że psuły przyzna rację komisji Europejskiej zgadza się natomiast ktoś się albo analizie zresztą tej opinii wynika, że grunt, o ile komisja zarzuciła naruszenie 2 przepisów mówię tutaj o art. 19 traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 47 karty praw podstawowych Unii Europejskiej to rzecznik od rana, analizując te przepisy uznał zasadność komisji co do naruszenia art. 19 traktatu o Unii Europejskiej w tym zakresie to zostało bardzo dobrze uzasadnione podkreślano to przede wszystkim to, że ten brak jest instrumentów zapewniających gwarancje niezawisłości sędziów niezależności sądów wynika to przede wszystkim z tego, że po zmianie tym ta, która zmiana została wprowadzona ustawą z grudnia 2017 roku, która weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2018 roku ustawą o Sądzie Najwyższym przewidziane zostało, że możliwość przedłużenia wykonywania przez sędziego swoje dotychczas sędziego Sądu Najwyższego dotychczasowej funkcji, jeżeli nie złoży oświadczenie zostanie to zaakceptowane przez prezydent wyrazi zgodę po zasięgnięciu opinii przez krajową radę sądownictwa i tutaj problem, że krajowa rada sądownictwa no nic i stwarza gwarancji, że ta opinia będzie miała merytoryczny charakter właśnie chciałem zapytać, bo mówiłem przede wszystkim o Sądzie Najwyższym, ale przecież to był cały pakiet ustaw reform jak mówili rządzący sądownictwa, gdzie zmieniano właśnie nie tylko Sąd Najwyższy, ale również KRS oraz była ustawa o sądach powszechnych czy te sprawy również szalenie wątpliwe pod względem konstytucyjnym i prawnym są w zasięgu zainteresowania Trybunał sprawiedliwości to znaczy, jeżeli chodzi o to skargę to przede wszystkim zwrócić należy uwagę, że zasady są takie, że Trybunał jest związany przedmiotem skargi i Ks skarga dotyczyła tylko i wyłącznie przepisów dotyczących okresu przejścia stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego nie dotyczyła innych kwestii natomiast sposób taki pośredni Trybunał odniósł się to funkcjonowania KRS dlatego 1 z argumentów chociażby strony polskiej broniących tych zmian było to może być są stworzone gwarancje niezawisłości sędziowskiej właśnie tu jest organ, orzekając jest jak, wydając opinię co do zasadności wniosku sędziego dalsze orzekanie natomiast Trybunał stwierdził dziennik trybuna tylko z rzecznik stwierdził, że ten organ nie daje żadnej gwarancji, że sposób powoływania tego organu skład tego organ organu jego wpły w polityków na ten organ powoduje, że jednak jest to organ, który nie daje gwarancji żadnej niezawisłości, a Jeślinie uda im wyrok Trybunału sprawiedliwości ewentualnie byłby korzystny dla komisji Europejskiej niekorzystny dla Polski to co to będzie znaczyło w tej sytuacji zmienione jednak ustawy tak natomiast należy zwrócić uwagę na to, że wskazano, że nawet aktualnie obowiązujące przepisy, które są, czyli po po tych zmianach, które miały miejsce od stycznia 2019 roku w dalszym ciągu nie gwarantują im, że jest zachowana niezawisłość niezależność sędziowska w zakresie właśnie tych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym to też powoduje napad na konieczność dostosowania przez stronę polską ustawodawstwa w dalszym ciągu natomiast tak jak powiedziałam to w pozostałe ustawy, który do, których jest odniesienie tylko w sposób pośredni jest wskazane, że one nie są w taki sposób skonstruowane, że bez gwarantowały zachowanie przez sędziów tej niezawisłości natomiast nie nakłada bezpośrednio obowiązku natomiast należy to wszystko rozpatrywać troszeczkę w szerszym kontekście, że to ustawy są jednak powiązane ze sobą, jeżeli mówimy o kompleksowej zmianie NATO w te ustawy poza powinny także zostać dostosowany do czerni taki wyrok pani zdaniem mógłby doprowadzić do rozpoczęcia naprawy tego systemu jak ocenia wiele osób jak rozumiem państwo oceniają zdewastowanego przez inne ustawy z obozu rządzącego, w czym mógłby na pewno powinien jest to należy w ten sposób ten wyrok, który zapadnie jeszcze nie znamy jego treści rozpatrywać na zasadzie wskazówki i obowiązków przez Polskę takiego dostosowania szeroko rozumianych przepisów o wymiarze sprawiedliwości, które zapewniałoby niezależność sądów niezawisłość sądownictwa, a myśli pani, że da się naprawić z powrotem ten system przecież tyle rzeczy się zmieniło tyle osób jest już na stanowiskach to się toczy temu Leny Trybunału działają jednak mielą jednak dość umożliwia całe życie trwa to znaczy zawsze ustawodawca jest w stanie skonstruować takie rozwiązania, jeżeli ma jest do tego odpowiednio Wolan, aby te rozwiązania, które nie są uznawane za sprzeczne z prawem unijnym w danym przypadku doprowadzić do stanu powiedzmy od pierwotnego albo takiego stanu, który by był akceptowalny, ale to wszystko wymaga tego oczywiście odpowiedni woli politycznej teraz trwają wiece poparcia dla nauczycieli bardzo podobne wizualnie do wieców ARM protestów przeciwko zmianom w sądownictwie również są to łańcuchy światła tak się przypomina atmosfera prawda w zdecydowanie to jest sędziowie w tym wspierają nauczycieli także z działania natomiast z uwagi na to, że sędziowie nie udzielają żadnych porad prawnych nie mają absolutnie do tego kompetencje zwrócili się do Okręgowej rady Adwokackiej udzielenie wsparcia protestującym nauczycielom także w dziękuję bardzo będzie łączył ściśle licz się to co zapadnie w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej, a on wyjaśniała państwo pani Urszula żuczek ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dziękuje ósmy 17 grudnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA