REKLAMA

Wizja integracji UE według nowej, niemieckiej chadecji [w kontrze do wizji Macrona] Cz. 1

Światopodgląd
Data emisji:
2019-04-16 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
o świąd lub podgląd kart w 2 Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz dr hab. Sebastian Płóciennik ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry chciałam, żebyśmy porozmawiali o wizję integracji przyszłej RM właśnie możemy też przewodniczący całej CDU czy chrześcijańskiej demokracji największej niemieckiej centroprawicowej partii, a my Grecy Crump Karen Bauer może do czasu, gdy już zupełnie przejmie schedę po Angeli Merkel Rozwiń » zapamiętam to nazwisko, bo przyznam, że za każdym razem obawiam się nie mylę, ale czegoś, ale ona przedstawiła 10 marca na swoją wizję przyszłej Unii Europejskiej to ma być odpowiedzią miała być na wizji Emmanuela Macrona jest tak ogólnie nie umie pan zarysował 2 wizje, żeby go słuchaczom pomóc zrozumieć co do zasad trzymamy się one różnią wizja Macrona jest tak bardzo technokratyczny, a on odnosi się do o tych najważniejszych wyzwań integracji Europejskiej jako czegoś co co wymaga stworzenia nowych instytucji, czyli większa integracja ta Unia Europejska musi reagować polityczną integracją u niego jest sporo różnych agend z zespołów komitetów, które mają integrować się graczy politycznych wokół danego wyzwania podejmować decyzje i to jest bardzo tradycyjna francuska wizja integracji to się pojawią w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych i później i to konkurowało w z niemiecką wizją wzorowo kwestia bezpieczeństwa klimatu w demokrację wymierzano za demokracji praworządności nawet gdyby nie mogła nas Anita ubrana tylko wspólna instytucja, która pomoże to wszystko integrować tak, że Francuzi wychodzą tradycyjnie z założenia, że najpier w trzeba zbudować instytucję polityczną i później dokonuje się konwergencję i gospodarcza i polityczna, jeżeli chodzi o rozwiązania pomysły jak jak zmierzyć się się zdanym wyzwaniem i niekoniecznie wszyscy z Unii Europejskiej podzielają to zdanie o VAT UE wśród przywódców to moralność z rodziny tak to rzadkość bardziej popularna jest chyba wizja niemiecka, która zakłada, że integrujemy się oddolnie to znaczy najpierw rynek rynek sam optymalnie jajkach najpier w rynek dyskusja rozmawiamy z różnymi aktorami na tym najmniejszym najniższym poziomie i jest to słynna zasada subsydiarności w czynach wdowie dowiemy się co na dany temat sądzono ci, którzy są najbliżej problemu na najniższym poziomie gminy przedsiębiorstwa firmy to wyidealizowana wersja tej niemieckiej może być bardziej zapamiętam to co napisał mamy aferę takim pełne analizy 333 podsumowanie tego wszystkiego, że wizja ta łączy prymat wolnego rynku i ostrożność stworzy instytucjonalnej z ambicjami wzmocnienia Unii na poziomie globalnym jako podmiotu gospodarczego tak to się wcale nie wyklucza, ponieważ i, jeżeli zakładamy, że gospodarka Europejska ma odgrywać ważną rolę z ZUS na poziomie globalnym to ona musi być zbudowana na solidnych podstawach wystartują z UE to ją zbuduje przede wszystkim przedsiębiorcy nie uwagę przedsiębiorcy i ci, którzy są no najbliżej tych problemów z dna, czyli też związki gospodarcze związki konsumentów związki zawodowe i one powinny ustalać to co tak naprawdę jest istotne Francuzi raczej wierzą rząd centralizm w interwencjonizm to są te 2 wizje, które w tej chwili zderzają się z Europie i ze sobą konkurują i to widać bardzo dobrze po tych manifestacji Macrona, jaki również anegdoty kromka rano tak daleko, bo bogato tak brzmi tajemniczo uwagę na to, że w Brukseli może, tak więc zaryzykować tak to przedstawiła, że ta propozycja wizja Negredo Crump Karen bałem się jedno to jest jakby wedle dotychczasowej logiki to znaczy gospodarczo się integrujemy tam, gdzie rynek wskaże potrzebę w etosie z integruje należałyby integracja Europejska we wszystkim integracja gospodarcza i to w duchu liberalnym wolnorynkowym natomiast Macron jednak widzi bardziej potrzeby budowania struktury lub 1 Kłos Państwowej w niektórych momentach po to, żeby jednak też reżyserować pewne polityki w tym również element socjalny integrowania polityk społecznych polityk podatkowych w RPA, a nawet może jakiś jeszcze w ogóle innych dokładnie tak weźmy przykład polityki klimatycznej Macron chce ustalać standardy co tworzyć się instytucje, które będą narzuca te standardy pozostałym graczom i liczy na to, że coś wciągu dekady wszyscy wszyscy dochodzą do tych standardów anegdot Crump kałem karambole twierdzi zupełnie inaczej narzucanie standardów niczego dobrego nie nie nie uczyni najpier w powinni wszyscy zainteresowani się spotkać się ona proponuje tworzenie takich gremiów, które by właśnie integrowała i przedstawicieli państw narodowych związków zawodowych przedsiębiorców konsumentów i one powinny się zasad zastanowić, jakie wdanym kraju w danym regionie tak naprawdę powinny być standardy oczywiście pewna pewna wspólna ramy regulacyjne jest konieczna, ale cały system wymaga dużo większej elastyczności i w gospodarce to integracja nie tylko nie tylko wielu innych obszarach pojawia się ta sama metoda ona jest bardzo sceptyczna wobec nawałnicy tworzenia, a priori takich dużych agregatów polityczna ona na poziomie unijnym państwa narodowe są przez nią uznawane dalej za podstawowe narzędzia tworzenia polityki z Unii Europejskiej mają legitymizację mają narzędzia mają silny parlament mają własne rządy mają zaufanie obywateli i to od nich powinna zaczynać się integracją, a jak Bobuch, jakby Bóg tak czuję, ale może się mylę, że to jest w zasadzie to logika integracji, która obowiązywała do tej pory oczywiście, czyli po 1 z ograniczenia też plusy minusy to jest bardzo ordo liberalny pozwana gospodarczy manifest bardzo taki niemiecki tradycyjne to się przed halę niemalże jak Ludwiga Erharda i późniejszych autorów, bo chadecja próbuje też wrócić do korzeni, jeżeli chodzi o same Niemcy na to Angela Merkel jest obwinia na za za słabość tej kadencji w tej chwili bardzo i centrum za bardzo jak bardzo centrolewicowa za bardzo do centrum i 4 i i anegdot Crump karambol ewidentnie idzie na na prawo też o to, żeby zmierzyć się z, a w BMW, bo alternatywa dla Niemiec z pań partia eurosceptyczna nacjonalistyczna jest wielkim wyzwaniem w tej chwili wewnętrznym w polityce niemieckiej ten manifest jest również elementem tej wewnątrz niemieckiej gry nie można tylko patrzeć na aspekt Europejska, gdybyśmy na chwilę nie może jeszcze, jeżeli chodzi o ten manifest, by państwo też przeczytać więcej w biuletynie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, gdzie znalazłam te analizy sobą profesora współczynnika, ale to jest wizja integracji wg anegdoty Crump karambol czy wg wedle CDU czy też krzyki balon próbny, który wysyła chadecja sprawdza, jakie są reakcje jak i co to jest to manifest to jest pierwszy jesteśmy w pierwszej kolejności można mówić o reakcji na Nadodrzu napisał Macron, bo w przeszłości markę była krytykowana za to, że nie reagowała odpowiednio szybko na bardzo widowiskowe manifesty Emmanuela Macrona ona nawet celowo reagowała dość chłodno na wielkie apele reagowała skromnym artykułem w 1 z gazet bardzo takim spokojnym gładkim tle most regaty volvo Niemczech w głowie decydują granice i w tym momencie pojawiały się pojawiały się głosy krytyczne, że Niemcy oddają Francuzom inicjatywa wpolityce Europejskiej, że cała uwaga koncentruje się na Macron nie, a Niemcy są obwiniony tak naprawdę tylko za kryzys migracyjny i za kryzys strefy euro za niewłaściwe narzucenie innym państwom europejskim swoich preferencji i cała Europa cierpi Nate ten manifest, a nawet Crump Karen Bauer jest najwyraźniej próbą w UB jednak zerwanie z tą w dno niezbyt korzystną dla dla dla Niemiec tradycja może już mówić trochę o takiej tradycji chłodnego reagowanie na apele apele Macron i byśmy teraz podsumować, jakie są właśnie pomysły na co na przyszłość Unii Europejskiej not mona ma być to jestem Macrona taki bardziej w kierunku państwa, ale bardzo powoli, ale w tym kierunku, czyli ambitniejsze, jeżeli chodzi o to perspektywę integracyjną, ale też włączający perspektywy społeczne socjalne polityki ochrony obronne jak i reformy strefy euro kół większej wspólnoty w mieniu długów czy ta perspektywa, ponieważ jest niemieckim z jego ordo liberalnym złem bliski temu co cyniczną grą hanzeatyckim przedstawionym przez 3 premiera Holandii to właśnie za zatrzyma może to od strefy euro, bo tym razem Macron praktycznie zrezygnował z ich zdaniem Zygmunta do tej pory mówiłem jedynie, że drewno w ogóle reforma strefy euro dokonuje się, jakby wcale co dokonuje się tak powoli powoli krok po kroku n p . do czerwca mają zostać podjęte różne decyzje dotyczące Unii bankowej domknięcia tej Unii bankowej to z to jest coś co niezbyt atrakcyjnie brzmi w mediach to są takie muzą na reformy różnych różnych kwestii, które trudno przetłumaczyć na język język mediów ludzie nie rozumie, dlaczego to dla nich istotna, ale może być także w drugiej połowie roku obudzimy się już w trochę innej strefie euro Macron zrezygnował z z podnoszenia tematu strefy euro, bo wie, że budowanie jakiś twór proponowania jakichś wielkich pomysłów rewolucyjnych dla strefy euro nie przekona ani Niemców ani też nie przekona tej słynnej grupy Hanzeatyckiej, czyli 8 krajów północy Europy, które w wielu kwestiach są dużo bardziej radykalne niższy niż Niemcy to nie jest nawet podejrzewają, że one mówią to co Niemcy chcieliby powiedzieć, ale nie wypada im powiedzieć jako największą, że będzie to jest centroprawica, która się boi swojej prawej flanki trochę bardziej teraz ma prawo się odbija, a nie do końca, że tutaj ten kod centroprawicy jest jest właściwy, ponieważ w Niemczech w tej chwili ministrem finansów jest socjaldemokrata, który bynajmniej nie ustępuje Francuzów kwestiach reformy strefy euro to jest po prostu pewna Północna Europejska tradycja sposób myślenia o gospodarce sposób myślenia o długu i sposób myślenia o redystrybucji on jest jednak dość odmienne od południa Europy i także od modelu francuskiego, czyli tutaj odtwarzają się dość klasyczne i znana od dawna linię podziału pomiędzy kapitalizmem doznały 2 główne wizje mecz, bo są oczywiście mniejsza Malone dziś na peryferiach i polityki w Mono myślę już Warufakisa, który coś próbuje, ale taka to jest jedno jest wizja Południowej w Niemczech, a ona znajduje posłuch u socjaldemokratów, ale z tego lewego skrzydła to są ekonomiści politycy, którzy myślą bardziej od dziś wg organizatorów zawodów tego moderny zresztą analizie w tym z tej perspektywy północ-południe to Polska jest na północy to znaczy, że tak jak słychać sygnały zaczęły być takie się obserwuje polską politykę to w sumie to jest dosyć podobny do wizji Anny z Beckenbauer, ale Grecy Crump karę bałem przede wszystkim maszeruje z konkurencje Unię, czyli wspólny rynek jest świętością powinien funkcjonować wg zasad konkurencji i to z ogródka delegowani odpowiedziała z Pańskiego rządu i opozycji również, że w jest sporo kwestii, które są, w których jedno ten temat ten manifest nie nie będzie pasował Polsce, ale zaczniemy od konkurencji, bo dno jednak wspólny rynek zbudowany na tej wg tej zasady daje przewagi krajom tańszym, które z nich nie taniej produkować i konkurować w tej możliwej roli produkowania tańszego nie wejdą to zależy n p . czy będą inwestować inwestować w innowacje i tutaj anegdotkami karambol w oponach także wspólny fundusz na innowacje, ale też są właściwie takie da się rytualne propozycji mam wrażenie, że trudno znaleźć, a po, którym to się nie pojawia natomiast to co może nam się nie spodobać to propozycja radykalnej reformy polityki rolnej to i to są dość ciekawego powodu nie z powodu nawet wydatków tylko, dlatego że potrzebujemy nowej umowy nowych relacji z Afryką, że polityka rolna jest traktowane jako narzędzie protekcjonistyczna jest wcale czy utrudnia dostęp krajom afrykańskim do Europejskiego rynku i w efekcie pogrąża te gospodarki w kryzysie, bo one nic specjalnie innego nie są w stanie eksportować o tym, jaki jest pomysłem Campo lekarzem położna reforma wspólnej polityki rolnej, ale też o tym jak w ogóle powolutku kampania w Niemczech trochę się rozkręca jeszcze więcej w tych wątkach niemieckich i w unijnych porozmawiamy z profesorem czynnikiem w drugiej części naszej rozmowy, które już nie wysłać państwo teraz na antenie, ale wysłuchać w systemie podcast to wojna waszych telefonach w stronę na stronie internetowej w bolą w swym teraz już w radiu TOK FM informacje państwa gościem był dr hab. Sebastian Płóciennik ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dziękujemy wyważony, a program realizował Adam Szurlej, a wydawała Małgorzata Wólczyńska gościa Juszczaka, a teraz już informacje po nich akcji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA