REKLAMA

Wyzbyliśmy się fantazji traktujących internet jako dziki zachód, ale pozbawiony jego wszystkich minusów. O wolności w kontekście nowych technologii

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-16 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
33:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
no i znów jesteśmy na antenie i zaczynamy już na dobre i ten wieczór i tę godzinę filozofów w studiu mecenas Łukasz Kowalczyk dobry wieczór dobry wieczór związane m. in . z kulturą liberalną i wydziałem artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego o wolności mamy rozmawiać w kontekście nowych technologii jesteś prawnikiem, więc oczywiście był kontekst prawny będzie tutaj dość istotny no ale jak wolność się pojawia no to kontekst prawny jest 1 z najbardziej naturalnych Rozwiń » kontekst do tego, żeby o wolności rozmawiać, bo ostatecznie to właśnie rozmaite prawne regulacje mają nam pewien obszar wolności zapewniać czy zakreślać co w przypadku internetu n p . na nim się na początku skupmy jest to o tyle ciekawe, że jesteśmy chyba właśnie w procesie regulowania tej przestrzeni wyszliśmy już jakiś czas temu z takiego poczucia, że oto mamy do czynienia z Terra incognita, którą kolonizują jamę, w której piszemy jakieś zupełnie nowe reguły i w której panuje wolność tak jak na dzikim Zachodzie ongiś panowała, w których w ogóle żadnych ograniczeń być nie powinno ex definitione wiemy już być powinny, ale właśnie uczymy się tego, jakie one powinny być, gdzie postawić granice na co pozwolić na to nie pozwolić i t d. nie sposób nie zgodzić z tym co powiedział dość prac dziękuję bardzo przyjemne, kiedy ktoś się zgadza z tym co się to prawda ale, żeby jednak dodać też coś do tego, a to już przepraszam przykro mi się trochę zrobił mu w coś bębniarz z komendy w to brnął w bok powiedział jestem o tym, że, że wolność jest regulowana 3 czy wynika w jakim stopniu spraw no i rzeczywiście spra w sprawa rozumianego jakieś tam z via jako jakieś tam spisane normy to oczywiście jest prawda i to i to prawda dotyka też internetu tak jak słusznie zauważyły sposób teraz wzmożony to znaczy to regulator żywność w tym obszarze jest coraz większą dlatego to się dzieje, że takie też słusznie wskazały, iż już wyzbyli Śmieszek ich fantazji traktującej internet jako dziki zachód, ale pozbawiony wszystkich minusów dzikiego Zachodu, czyli taką wspaniałą argentyńską swobodną przestrzeń natomiast to co mi się też wydaje szalenie ciekawa to jest kontekst wolności właśnie jako prawa i bo to jest troszkę co innego trochę inna płaszczyzna o wolności do tak wolności do albo wolności od prawda to są te 2 podstawowe kategorie inna filozoficzne powiedzmy sobie tym czym nie wiem czy społeczne filozoficzne tak to jakoś tam się pewnie odchyla się kosztem docierają mówiące o tym, że wolność albo wolność od czegoś, czyli wolność od przymusu do presji no to trud no właśnie w jakiś tam powiedzmy sobie siły najczęściej Państwowej, ale niekoniecznie i innych ewentualnie podmiotów, które tutaj z nami intrygują, a drugiej druga kategoria wolności czy drugi w drugiej oblicze to wolność do tak, czyli można powiedzieć, że to jest swoboda wolność możliwość dokonywania wyboru spośród jakich nam dostępnych opcji jest takie wolności w tych podstawowych w swoich postaciach, które wymieniłeś w internecie dzisiaj istnieją w myśl z czy nieprawda mamy zagwarantowane ja myślę, że my mamy gwarantowane jako ludzie mówiąc szumnie tak jak obywatele n p . no bo to są to są no generalnie wolności są taką wolności prawa obywatelskie tak, czyli jak do wolności są jakimś takim obszarem czy też takim rodzajem praw uprawnień, które mają najwyższą możliwą rangę, czyli są sankcjonowane czy też przyznawane przez konstytucję najwyższą możliwą rangę oczywiście tam w porządku prawa tzw. pozytywnego czyli, czyli uchwalanego przez ludzi tak, bo jeszcze może zamówić jakąś tam prawie wiecznym boskim, gdzie pewnie też możemy sobie rozpoznawać więc, jakby my nie mamy jako obywatele czym nie mamy jako ludzie natomiast pytanie, gdzie my nie możemy realizować powiedział tak to myślę, że oczywiście możemy je realizować w internecie nie widać, żeby internet w jakimś nie wie odrębną przestrzenią, w której te wolności są jakoś odmiennie powinny być realizowane są specyficzne natomiast to co mnie osobiście i zastanawia jak osoby kosztem zajmującą i w kontekście prawnym taki trochę teoretyczne prawnym tymi nowymi technologiami internetem to jest moim zdaniem pewne przesunięcia akcentów, które tutaj następuje bo, bo biorąc już sam Samanthą wolność do to wydaje się, że tak klasycznie to rzeczywiście koncentrowaliśmy się cieczy czy jako mówiąc szumnie no nie wiem cywilizacja euro amerykańska czy czy też jako właśnie to ta społeczność, która wytworzyła tak naprawdę prawo oparte na prawach człowieka właśnie zachodnia kultura zachodnia Góra radnym to koncentrowaliśmy się na tym no jak zrealizować to możliwość wyboru, ale w tym sensie, żeby to, że generalnie te wybory ludziom dać i żeby realnie te wybory miną miały odpowiednio szeroką paletę tak dostosowaną do indywidualizmu zainteresowanych do ich różnej sytuacji życiowej i t d . tak tak natomiast wydaje mi się, że w kontekście rzeczywistości wirtualnej to zaczyna być szalenie ciekawe, w czym to wystarczy to znaczy czy rzeczywiście te dostępne opcje to one rzeczywiście są realnymi opcjami Jerzy ja oczywiście zdaję sprawę, że mnie się zaczyna rozmawiać o takich bazowych absolutnie podstawowych pojęciach wolność do tych pojęć oczywiście zalicza to istnieje pewne ryzyko że, zaczynając od spra w fundamentalnych, zanim dojdzie się do tych kwestii bardzo praktycznych, w których te kwestie fundamentalne odgrywają istotną rolę to minąć musi bardzo dużo czasu trzeba bardzo skrupulatni dokładnie te pojęcia zdefiniować pokazać jakąś dynamikę ich zmian w historię tak dalej natomiast zastanawiam się co to właściwie w ogóle, więc w tym sensie nie chce, żebyśmy teraz zdefiniować co to znaczy wolny obywatel jak kształtowały się wolności obywatelskie np. zdrowsi zdolni ludzie Zachodu, bo ich, ale zastanawiam się WOS załóżmy, że to jest mniej więcej jasne, że każdy z nas ma jakąś przestrzeń do tego, żeby w świecie realnym wirtualnym funkcjonować w zgodzie zajmiemy sprawami albo przynajmniej mam prawo do tego, żeby jakieś swoje intencje chęci potrzeby realizować zaspokajać one mają oczywiście pewna ograniczania natomiast co to właściwie znaczy, że ja jestem wolny w świecie wirtualnym jak w ogóle to rozumiesz w kontekście np. jakiś rozstrzygnięć prawnych, które interesują się na moją wolnością w świecie internetu jak ona jest rozumiana i czym się różni od takiego właśnie myślenia o wolności w kontekście świata nie wirtualnego ja myślę, że są non stop nas o tyle specyficzna, że wzrostu internet tam przestrzeń wirtualna siłą rzeczy umożliwia nam określone sposoby działania na dużo nam jednak dużo węższe niż w przestrzeń fizyczna takiego możemy się zupełnie zostawić poza nawiasem kwestie wolności od nośnika w internecie nie uwięzić to znaczy w, a właściwie może ale o czym zresztą też teraz powiedzieć natomiast noty do zasady nie jest to więzienie fizyczne w związku z tym nie to cała tak powiem doktryna dotycząca swobód rozumianych jako RMK prawa wolności polegająca na prawie do sprawiedliwego sądu do tego, żebyśmy bez procesu nie byli więzieni tak dalej tak tajną zostawmy to kompletnie na boku tak natomiast, jeżeli chodzi oto wolność do, czyli właśnie wolność czy do poglądów tak czy to światopoglądową czy wyznania czy wyznawania określonej wartości netto tu akurat internet stwarza pewne pole i realizacji albo opresji hak co do niej pełne są też jest mocno ograniczone dlatego także akty realizowane w internecie z siłą rzeczy akty szeroko rozumiane werbalne tak, ale nie ma jakby znowu działa fizyczne jest mi się wydaje, ale ze skutkami jak najbardziej realnymi to znaczy tak możemy przelewać potężne sumy pieniędzy dokonywać zakupów podpisywać jakieś ważne dokumenty, zwłaszcza w tym, że istnieje mnóstwo takich działań, które wykonujemy, siedząc z przed komputerem w domu, które niosą za sobą daleko idące konsekwencje dla naszego życia funkcjonowania i t d . a co więcej na skutek działań w świecie wirtualnym możemy się znaleźć w realnym więzieniu no zgoda z tym, że tak, jakby to rzeczywiście możemy tutaj o 100 wszystko oprócz pajęczą sieć handlu wzajemnych relacji skutków przyczyn i inni i wtedy rzeczywiście dojdziemy do wniosku, że w ogóle nigdzie tego rozdzielić, ale myślę, że to, o czym wspomniałem, czyli pewne funkcjonalności przestrzeni wirtualnej tak Challenge Cup to decyzji, którą zawarliśmy pieniądz i teraz możemy ten pieniądz przelewać albo nie wiem wykonywać ich na inne działania, które mają nazwijmy to w tym sensie realne efekty mają efekty ekonomiczne to jest chyba trochę co innego niż te wolności, o których przynajmniej ja myślę, dlatego że oczywiście może mówić o wolności przepływu środków finansowych albo wolności świadczenia z jajem w działalności gospodarczej czy wolności pracy, ale to są takie wolność nas te ekonomiczne i myślę, że to po prostu jest tylko kwestią narzędzia, która jest różnicą tak mam jakiś tam narzędzie fizyczne mamy narzędzie wirtualne to chyba nie jest ciekawe z tego punktu widzenia, że tutaj nie mamy dużych zmian natomiast, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o to właśnie takie dni wolności swobody w klasyczne tak silna właśnie nie niech to będzie ta wolność wolność światopoglądową, toteż robi dużo ciekawiej w tym internecie, dlaczego dlatego, że po pierwsze, zaczynamy pełnić rolę nie tylko pasywną, ale aktywność nie tylko odbiorcy, ale dawcy tych treści i trzeba tę naszą wolność też w tym kontekście Ross rozpatrywać jak bariera wejścia jako jako dawcy tych treści z dużo mniejsza w internecie nic w świecie jest zakon fizycznym, gdzie pewnie, gdyby Chalid park jest jakimś tam hasłem nabył 1 takowej i w sumie, żeby się nie narazić na opinię wariata w świecie realnym nie należałoby jednak stać na rogu ulic i wykrzykiwać co nam serce podpowiada, a w internecie jak najbardziej w związku z tym różnie dzieje się na co dzień tak dzieje się na co dzień i non-stop to nigdy w internecie nie wykrzykiwał co mu na sercu leży nie krajem, że rzuci wieś poważną szkód mówi Hinc nic tak to właśnie chyba jest PiS jest pierwsza pierwsza sprawa ta bariera wejścia Eko jako jako ten dawca tych tek ty też cyfrowe mnóstwo problemów tak to oczywiście są rozstrzygane w inny czy to przez normy prawne czy to przez jakiś kodeks etyki funkcjonujące w internecie to się przez rozstrzygnięcia sądowe, czyli problem hali tu problem no no tak tu mowy nienawiści problem dezinformacji, a no, bo to jest jakby tutaj piekielny korowód k to nie jest tak, że jeżeli sądzi jako dawcy tych treści do Chin oni sobie mogą krzyczeć na tych na tych rozstaniach internetowych cokolwiek, bo to, że tak powiem w powietrzu się rozpłynie się 5 nie rozpłynie się to jesteś ta różnica to tam zostanie spisane będą czyny rozmowa na same się spiszą po trosze czyny nie tylko tylko słowa i one zaraz zrealizowana będą tak trudnej rozmowy ze stron lub nie można skrzywdzić człowieka prostego, choć w ten sposób można, a mianowicie można go z dywizji formować zakończy dezinformacji można dać informacje, które co jest ciekawe moim zdaniem ograniczą wolność tego odbiorcy, dlatego że owszem, dadzą mu opcję taką może się dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy na temat szczepionek albo go albo chemicznej słów albo jeszcze wielu innych kwestii tylko, że to one będą nieprawdziwe, a najlepszym wypadku, w których niegdyś wątpliwej jakości i teraz wracają do definicji wolności tej wolności do tak, gdy mówiliśmy, że to jest danie nam jakiejś możliwości wyboru z jakiś tam opcji tez pytanie czy czy taka informacja jest w ogóle opcję tak, bo co to jest zrobienie z przekonania na dany temat wydaje się że, żeby móc wyrobić trzeba mieć inne informacje na prawdziwą wypadałoby mieliśmy tutaj ostatnio taką historię, która jakoś przeszło właściwie praktycznie niemal bez Echa pojawiło się 2 komentarze, ale bez przesady dotycząca to informacja o była portalu YouTube, który postanowił wyłączyć reklamy właśnie rozmaitym kanałom antyszczepionkowe wyłączyć reklamy, a zatem uniemożliwić zarabianie na propagowaniu tego rodzaju treści to, że spotkało oczywiście od razu z jakąś bardzo ostrą reakcją tych środowisk, które uznawały, że zagrasz pośrednia forma cenzury, że wprawdzie ich nie wyłączono całkowicie, ale odebrano im możliwość no właśnie zarabiania na wyświetlania to też polega na tym, że tego rodzaju treści nie będą się jakoś propagował tych polecenia wtedy tak bardzo intensywnie jak do tej pory bodaj no w każdym razie jest to jakaś forma powiedzenia, że zaczynamy stosować selekcji tych treści bazową to znaczy, że jedne traktujemy jako bardziej wartościowe inne jako mniej, że tu dajemy znak plus, a tu jednak pokazujemy, że przepraszamy, ale w każdym razie nie będziemy za to płacić państwu, więc tego rodzaju waloryzacja już zaczynam działać, ale ona nie przechodzi bez bardzo głośnych protestów i bez takiego właśnie, że powiedzenie, że przecież mieliśmy dotąd tutaj do czynienia ze sferą, której idea sama polegała na tym, że wszystko tu funkcjonuje na równych prawach, choć to też była akcja od początku nie płacić od początku ta za czym się wydaje, że na ryby konstatacje są tutaj 21 czy przynajmniej 2 pierwsza jest taka, że w następnych wydań teksty teraz myślę jednak następuje rozdzielenie tej podwójnej roli, do której wcześniej mówiłem to znaczy, że jednak bariera wejścia mówiąc mówiąc brzydko dla dawcy informacji w internecie zaczyna być wyższa niż ta odbiorca do tej pory po prostu tak nie było tak to znaczy w przeciwieństwie znów do świata do kameralnych publikacji w domu nie było tu jakby procesu recenzując kie go tak szeroko rozumianego tak przez recenzje rozumiem jak pewien pewną instytucję społeczną tak, czyli nie tylko recenzje inne w czasopiśmie naukowym przez przez przez zacne gremium recenzenckie, ale także na recenzję niejako z wynikającą z tego nożem i redaktor PS zabiegi gazety będzie decydował o tym czy taki ani inny tekst opublikować wiedząc o tym, rząd się sprzedać albo wiedząc o tym, że może się spotkać z określonym w Newell perkusja mi tak dalej tak dalej w interesie, bo są tego nie ma z tym nie ma tej instancji tak nie ma instancji sankcjonujący nie ma tego tego recenzenta przez przez wielkie Air nagle zaczyna się pojawiać auta z bardzo ciekawy ciekawy przykład tego Google, a i to jest drugi kontekst, który chce powiedzieć, bo teraz czy to jest takie fajne rzeczy recenzentem jest właśnie Google, bo oczywiście on podjąć decyzję powiedzmy sobie trawkę tak, ale tak, by to jest kwestia wnioskom natomiast to komu przepisem to rodzice czy kto będzie recenzentem absolutnie wykluczone, ale zobaczysz przepraszam po podam jeszcze 1 przykład on się z tym łączy ściśle takie, którym tutaj też dyskutowaliśmy już kilkakrotnie w różnym składzie i ja też o tym w kwadrans owych felietonach mówiłem parokrotnie, czyli historia Alexa Jonesa niejakiego propagatora teorii spiskowych najróżniejszych pseudonauki, który po prostu został wyłączony w pewnym momencie przez Googlea i z Czuba nie tylko zakład ten częścią Googlea, ale przez Twittera Facebooka serwis Apple, a i t d . to znaczy te przedstawiciele tych korporacji się spotkali naj postanowili, że po prostu, czego wyłączyć na jego włączyli czy dobrze panowie dobrze pan dobrze panowie z tym, że na, jakby tak powiedział, że trochę półżartem pół serial hucznych balach w Irlandii bardziej serio że, gdyby te są tak rozmowach indukcyjne tak chcecie, że to, że ileś tam razy ktoś coś zrobił bardzo dobrze tak donosi RMF instancja właśnie no to nam nie daje gwarancji tego, że one zawsze będą dobrze postępować tak właśnie sensie nazwijmy to tak mówiąc szumnie jakaś tam czy to demokratyczna czy niedemokratyczne, ale jednak może wiele licencyjnych legitymizacja tego takiego działania pewnie byłabym w miarę zrozumiała tak na razie to tak wygląda rzeczywiście, że ten, kto jest paradoksalnie oczywiście mówię zupełnie w sukces od właściciela internetu tak pan mówi mówić panie stąd to jest moje ja tu pana nie będę tak samo jak pan za te reklamy nigdy wyjaśnić sam z autobusu, kiedy słucham jak pewien kierowca autobusu właśnie zwrócił się w ten sposób do możliwego pasażera, więc sezon jest coś podobnego to jest coś podobnego ale gdy jest biegunowo odrębny od tego czy mówić na początku ziemia i co taka przestrzeń swoboda albo jest o tyle ciekawe i o tyle problematyczna, że właściwie dyskusja czy dyskurs publiczny się przenieść całkowicie prawie do internatu i to jest coś na kształt po prostu sfery publicznej dzisiaj w związku z czemu konstatacja, że ta sfera publiczna ma prywatnych właścicieli w postaci wielkich korporacji i może nastrajać niepokojąco i tak jest korzystne interesująca interesujące niepokojąca odpowiedź jest to na takim poglądem tym sensie, że powoduje to czy może powodować pewne pewne ryzyka czy też są z tym związane pewne ryzyka natomiast 0202. kontekst, bo w sumie 1001 powiedzieć jest to, że internet wbre w pozorom czy brak takiej nowoczesności naszej to nie są przed nami wyświetlane ekrany z informacjami tylko jednak jest bardzo skomplikowana struktura informatyczna to pomijać rzeczywiście jest substrat realny to on także w tej, jakiej formule zatem Software owe informatyczne schwytano działają określone w wyrafinowane mechanizmy nas, żeby użyć tego szlak warto mu algorytmy wspólne tak, ale to jest bardzo ważne, dlatego że coś powiem algorytmach za rok z Zabrza to co będę czekała jeszcze trochę tak fas jest algorytm owe algorytmy one powodują no to są rzeczy matka powodują to, że na twoim ekranie może być zupełnie co innego wyświetlone niż na moim nie może zależeć od czytamy, że tak tamten internet z Adamem te same pytania pan albo to on też i to, że mówi samo pozycjonowaniu także określone informacje będą bardziej dla nas widoczny także pochodzą od określonych właśnie jest w sam pochodzę z określonych źródeł niż inne informacje, czyli wracając do nowej definicji wolności te opcje są równoważne w internacie tak selfie z tego nie zdajemy sprawę no bo czego i jak to tam czego oczy nie widział tego sercu nie żal, że nie żal po prostu widzimy ty widzisz swoje kramiki, gdzie swoje kramiki póki ze sobą nie pogadamy, a w sumie jak mam ze sobą pogadać jak każdy z nas siedzi w internecie to jej na to jak na takim to na to nie ma problemu tak natomiast oczywiście problem tzw . tzw. baniek internetowych, które znajdują się to, szczególnie że tak tam użytkownicy i one nie się ze sobą słabo komunikują nie chodzi tylko banki wieloosobowe tak jakiś tam światopoglądowe albo zupełnie indywidualny, kiedy jesteśmy już tak powiem na dno zapewniane są na informację różne tobie innymi nie jest to komuś innemu też nieco odmienne na tyle duże duży problem z punktu widzenia swobody wyboru od razu, bo coś algorytm albo co widziałem ostatnio bardzo ciekawą wypowiedź Nigela Farage Hofman medioznawca amerykańskiego bardzo ciekawego, o którym tutaj często mówię Otóż Raszków wygłosił taki Speech krótki, w którym porównywał algorytmy do demonów to znaczy, że na zasadzie pewnej metafory rzecz jasna pokazywał, że w gruncie rzeczy algorytmy dzisiaj robią to co w wyobraźni religijnej średniowiecza i tu wczesnej nowoczesności robiły demony to znaczy są zapewne nie niewidzialne struktury, które spływają dosyć intensywnie pośrednio nad swoją wole, które prowadzą się poprzez nią pewnego rodzaju zasta w na razie odsuwają się różne rzeczy pokus, ale rozmaite tobie budują do działania właśnie wbre w twojej woli czy wbre w swojemu interesowi to też takiego zamykania się w świecie mody doprowadzenia się widzieć prawda właśnie do prowadzenia księgi do wywodzenia przyzwoitą szły i iluzje budują przeto tak czy można darmowych nawet rozumiem, że to jest jakby przykład szczególnie tej ogólnej tezy, którego autora nie pamiętam, który przez autora nie pamiętam, że dowolna odpowiednio zaawansowana technologia jest nie odróżnia nas duma i tanio tak to Artur Clark uznawać, że mamy pisarz science fiction jest naczelnym tak jest w sensie rzeczywiście tak jakby z punktu widzenia, ale ważniejsze zostałem już na czym polega w tym sensie wracam do tego pytania na czym polega moja wolność w internacie i kiedy jest tam użytkownikiem poprzez algorytmy zamykanym w pewnych bańkach informacyjnych bardzo świadomie znowu poprzez algorytmy prowadzony nieustająco i eksponowane na liczne reklamy jakiś niekiedy zupełnie absurdalnych produktów, ale też z intencją np. taką, żeby jak najwięcej czasu spędzał przy tych urządzeniach, które dają mi dostęp do internetu tam siedzą rzeczywiście sztaby specjalistów od neuronauki odsunęły na euro psychologii od neurologii uwagi i t d . i psychologii uwagi szczególnie, którzy pracują nad tym, że wymiana jak najdłużej tam siedział Ant skądinąd wiemy dzisiaj dzięki rozwojowi tych dyscyplin, że takie pojęcie wolności czy wyobrażenie wolności na jakim skądinąd ufundowana jest prawo zachodnia pojęcie tego podmiotu, który właśnie działa zgodnie ze swoimi intencjami jest dla siebie sam przejrzyste ma jakąś wolę, którą realizuje ponosi odpowiedzialność za to et Cetera, że to jest jednak iluzja inne, że rzecz, że to jest znacznie bardziej zmasowane złożonej mglista, iż w gruncie rzeczy bardzo łatwo jest nami manipulować no, więc na uraz, jakiego punktu wychodzimy do tego, żeby poprzez pewne pewien system regulacji pisane po pierwsze przez kogo i dla kogo no właśnie stworzyć jakąś sytuację, w której uczy na pewno algorytmy są teraz przedmiotem zainteresowania regulatorów możecie to muszą być regulatorzy ponadnarodowej i siłą rzeczy to raczej są normy halnego soft przyjaciel kodeksy etyczne niższe znanej wiążące niższe niż niższe zatem przepisy o charakterze ustawowym, dlaczego Ano, dlatego że rzeczywiście algorytmy mogą mogą generować te negatywne efekty, które to wieś po prostu buduje się pewne zasady ich pisania, a już nie wchodzą szczegóły tak, które mają majątek jakieś negatywne negatywne efekty zniwelować natomiast myślę, żeby strukturalnie niestety to będzie trudne do zmiany, bo przy takim mówiąc kolokwialnie zale w informacji musi nastąpić mechanizm wyboru i teraz w regulowanie zasady wyboru, które skądinąd mimo tego zamykania z Banika zabierania nam tej z zebrania wolności no powiedzmy sobie ich profilowania nas też dobre słowo czy profilowania nam rzeczywistości prawda coś co w realność jest raczej mniej możliwe nie dojada nie żyjemy w matriksie tak, ale styl niż moralność nową wtedy realnością jest Matriksa wtedy miłą w toruńskim, a teraz robi natomiast natomiast to też oczywiście daje bardzo konkretne pozytywne dla użytkownika efekty tak bo gdy WB czas dostajesz to co 3 najbliższe takie, że i zbierały temu określone produkty usługi czy stały się określony teksty w internecie to będą ci podrzucone podobne albo takie, które jakoś pasują do twojego właśnie profilu natomiast tak w, odpowiadając na pytanie co to jest ta wolność w internecie to tutaj może ten wątek Naxos jest istotne, że to wolność to uświadomiona konieczność jej muzycy chcą uświadomić, że dojdzie wydaje, że są pewne konieczne sposoby skonstruowania internetu i tak naprawdę w ramach tej konieczności czy musimy poruszać oczywiście należy przedtem rozdzielać ten typ ramy tych należy jakoś się znowu walczyć o 33 GTŻ na dbać o to, żeby te rany nie były właśnie opresyj ne i żeby nie było zupełnie mnie jakoś tam nas nie wiem oszukańcze też i to się dzieje myślę i to jest, aby kierunek dobry natomiast jest kompletnie iluzoryczne to wrażenie tej takiej wolności właśnie bez tej konieczna, gdy konieczność konstrukcji jest jest taka ani na, a jeszcze chciał być 1 rzecz odnośnie powiedzmy sobie narzędzi, które w nas tym dają tak mówisz, że rozpętała się cała dziedzina wiedzy się taka patologia tak jakby mnie znokautować jak czeska i jak jak twoją uwagę i utrzymać maksymalnie do agendy, żeby sztuka Active Jet -li i patrzył w ekran czytam nie wiem klika to co masz kliknąć też to też ważne natomiast jesteś taki nie wiem czy słyszałeś o oprogramowaniu Freedom nomen omen Freedom nie wyobrażam sobie, że śpiewa to do 3 Majka, ale teraz być może będzie jakoś tam może w procesie promocyjnym użyte nie wiem, ale targowanie to serial jest niedrogie 10 USD nie nie jest nie pamiętam za miesiąc używania czy jakiś tam okres w okres ono daje nam wolność od pewnych stron w internecie po, ale jakich stron takich stron, które właśnie polityki np. możny ród Voice UK ty jesteś za 10 USD możesz kupić oprogramowanie, dzięki któremu nie będziesz mógł używać Facebooka w pracy przez 8 godzin choćbyś chciał po prostu na niego nie będzie zdaniem reaktywować sobie Freedom nów musisz tam chyba zresetować komputer, żeby to zrekultywować, więc to w pracy Mączka tancerz ciśnienie zapisana jest oczywiście do leśnej trawa dobrze jak już np. zapłacić 10 lat koniec już nigdy by wejść na Facebooka mechanik pyta o włos z regionem 10 zerwali z dywidendą rowerzystom na budowanie wolności od dna wolności do tak tak bowiem wolność to może właśnie stoi tam Tajwan to wejść na taką stronę bądź inną natomiast za dodatkową teraz już opłatą tak będę mógł zrealizować swoją przypomniał mi się kultowy skecz Monty Pythona stanowiący jednostki początkowo z San sensu życia wspaniałego filmowca z życia rozumiałem jego zasądzenia od rocznych zyskach chodzi o scena, kiedy dyskutują ze sobą dyskutuje z sobą małżeństwo protestantów, która mieszka dokładnie vis-a-vis mi tego małżeństwa katolickiego, które ma mnóstwo dzieci Majkel Palin tam jest ojcem rodziny śpiewa EW stałe miejsce, które w pewnym momencie jest dyskusja pomiędzy małżeństwem protestantów odgrywaną oczywiście przez członków grupy Monty Pythona tam bodaj Graham Czadoman g mężczyzna Terry Jones gra na giełdach pamięć no wiesz ja wszystkie skacze znam Monty Pythona, a nawet resztki tego, że to gmina jest dyskusja polegająca na tym, że Graham Chapman wyraża pewnego rodzaju poczucie wyższości nad katolikami, a mówiąc on protestant nie musi za każdym razem, kiedy odbywa stosunek płciowy mieć dzieci może iść do sklepu zakupić prezerwatywę i na co Terry Jones grający małżonka opowiadano przecież to tak jak u nas mieliśmy 1 stosunek płciowy mamy jedno dziecko tak, ale mógłbym w mógłbym, gdybym chciał mógłbym iść do apteki i zakupić prezerwatywa w jakimś sensie to, że oba łączy z tym co z programem Freedom to talent czy stanie wiem to ta analogia taka jest interesująca kraj wbre w pozorom finezyjne dla dorosłych oferta ta jest darem czy zechce budować finezyjne analogi tak tak taki system absolutnie sukcesem natomiast jeszcze, odnosząc się tego, o czym ty powiedziałeś, że nie rzec, że także dość iluzoryczna jest tam wizja, że to my podejmujemy świadomą decyzję naszym najlepszym interesie tym chcę powiedzieć, tyle że źle, że Okaj, nawet jeżeli tak jest n p . tak Skinner mówił tak, czyli twórca behawioryzmu liśćmi pamięć nie mieli dnia, który mówił po prostu, że to bez wolność wolność jest to podążanie za osiąganie pozytywnych bodźców tak przez dany organizm człowieka też występ podążanie za tak to podążanie za szeroko rozumianą przyjemnością co oczywiście, że nas definiuje ta potrzeba tej przyjemności to nasza wolność to jest taki idziemy zatem jak Kurka za za zapytam raz zwanym ziarnem natomiast nawet jeśli tak jest to wydaje mi się, że ważne jest, żebyśmy mieli różne opcje czyli, żeby nie machać ręką na matą możliwość, że tak powiem z wyboru powiązaniach drodzy państwo i tak na koniec wybierzemy jak tam nam coś tam w nas zagra tak tylko, żeby jednak to opcje były, bo miał w sumie nie wiem nie wiem nie wiem czy umie uargumentować w pełni logicznie, dlaczego tak uważam, że mam takie jakieś wewnętrzne przeczucie, że zabranie nam tych opcji czy właśnie taka patologiczna, że tak powiemy skłanianie nas już na poziomie prezentacji opcji do czegoś jest na niekorzystne niebezpieczne i o to bym tak powiem walczył i w sferze realnej i w sferze wirtualnej czy właściwie takim wezwaniem do walki z, a skończyliśmy wyzwaniem do walki we wszystkich możliwych sfer, w których bardzo dobrze oczywiście nie przesadzajmy z tą walką, ale tym bardziej, że to jest takie jak świętość no właśnie bardzo dziękuję, a tymczasem mecenas Łukasz Kowalczyk radca prawny związany m. in . z kulturą liberalną i wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego, bo państwa gościem dziękuję bardzo dziękuję no ale teraz będą informacja po informacjach Jan Chwedeńczuk kwantowych Jan Chwedeńczuk Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA