REKLAMA

Między prawem a praktyką - jak wygląda udzielanie azylu na wschodniej granicy Polski?

Połączenie
Data emisji:
2019-04-17 13:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
x Lublin Olsztyn Igor dziś 1322 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Jacek Białas z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry Helsińska Fundacja praw człowieka zdecydowała się zebrać całą dokumentację odnośnie praktyki polskich służb granicznych głównie tutaj chodzi o przejście graniczne w Brześciu prawa z tego, że pamięta, a konkretnie w Terespolu w Terespolu mianowicie w 2 chodziło o taką praktykę, którą cieszymy się zaczęła Rozwiń » przyjmować służbowa zagraniczna, czyli Straż Graniczną czy nieprzyjmowanie wniosków azylowych lekceważenie tego, że uchodźcy, którzy się tam zaczęli gromadzić, którzy próbowali przekroczyć granice Polski rzeczywiście ten azyl wznosili tak konkretnie to wyglądało to w ten sposób, że w cudzoziemcy, którzy tam no przybywali głównie w Brześciu, ponieważ nowo, bo po odmowie wjazdu na granicy wycofanie z powrotem do Brześcia na Białorusi twierdzi, że się takie wnioski złożyć z kolei Straż Graniczna twierdziła, że te osoby z takimi wnioskami nie występowały u wozu twierdzi, że dla mnie rym ktoś taki nie widzę dach odnowiono też Greipel pogląd, że to, że nikt nie miał dostępu do tego momentu, gdzie odbywa się na kontrole graniczne, gdzie te wnioski miałby być składane po prostu da po pomieszczenie dworca kolejowego w Terespolu było na czas tej kontroli granicznej tych drugich są zamykane i co tam siedziało tego po prostu trudno trudno było trudno było trudno określić w związku z tym poza tego typu działanie powiedziałbym no i pisanie raportów, jakby nową w przekazywaniu opinii publicznej informacji o tym, że taka taka taktyka się dzieje również postanowiliśmy też podjąć działania prawne z tym związane, ponieważ większość cudzoziemców wydawane, bo decyzję odmowy wjazdu, w których było ono tak, chyba że przekaz wskazywano, że te osoby nie miał wizy, a ponieważ nie deklarowały chęć robienia z wozu, choć psy ewentualnie deklarowali doradcą prezydenta do Europy pracować w Donbasie i wyzwań tak właśnie decyzję i my kochaliśmy decyzje lub będzie zaskarżyć i kierować i kierować dalej skargi do do dowodu wojewódzkie sądy niższych od mitycznego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i tak naprawdę tu pretekstem do lutego do znaczenia tego raportu było też chęć podsumowania tego orzecznictwa sądów, które niektóre, która się w tych sprawach powiedział to również bardzo wiele spra w również było przeprowadzonych przez adwokatów do Okręgowa rada VAT-R VAT-R Adwokackiej w Warszawie, który to zresztą pewnego dnia budzę się 13 marca 2011 roku to się pojawi trudzić, chcąc wchodzić w mocy prawnej cudzoziemcom generalnie nie sądy powiedziały tak nie jest tak naprawdę to nie wiadomo, o czym była rozmowa w tamtym zamkniętym przejściu granicznym, ale Straż Graniczna nie może mówić, że to co oni mają w swoich aktach jest tak powiem prawidłowo zarejestrowane, ponieważ w aktach znajdował się do Straży Granicznej, że cudzoziemiec przyszedł powiedział, że chce pracować, żeby w Polsce, czyli 1 słowem notatka Straży Granicznej to nie jest wyrok to nie jest wyrok ale, toteż również nie jest tak rzetelne opisy i zwrot kosztów tak to nie jest temat rzeczywistości, żeby były to nas rzeczywistość to musi być pełny przebieg rozmowy podpisany też przez cudzoziemca, który by własnym podpisem własnoręcznie potwierdził, że dobrze, że przeprosił za to, że już na rzeź taki był przebieg rozmowy natomiast tutaj nos obecności Rzecznika Praw Obywatelskich, który tam był na granicy i dopuszczone do czynności wynikało, że zdarza, by były sytuacje, gdy cudzoziemcy prosili o status uchodźcy lub też mu wyrażali chęć oba wyrażali obawę przed przed poważną do kraju pochodzenia, a jednak ich wnioski przyjmowane wnioski nie były wobec tego jest naszym zdaniem jednak jest tutaj istnieją mocne przesłanki, aby nabyć, aby twierdzić, że krytyka rzezie ustawy ministra doprowadzi zapewne niezgodne z prawem taktyki i na stałe jest też taka, że bardzo często cudzoziemcy stawialiśmy granice, przyjmując częściowo samodzielnie wypełnione wnioski, jakie formularze już wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej część cudzoziemców miała ze sobą tzw. dno nawet tak tym tak tak jak tymczasowe zarządzenie Europejski Trybunał praw człowieka, który mówił tak dowiedzieliśmy, że jest taki człowiek o granice proszę go wpuścić go naszym zdaniem jego niewpuszczenie do Polski będzie powodowało, że jego prawa człowieka mogą być przyszłości przyszłość naruszone, a mimo to Straż Graniczna takich takich takiej takich nakazów nie mnie nie nie respektowała no to musimy wytłumaczyć jeszcze w tym słuchaczom, którzy tak nie wiedzą, że to jest coś dużo poważniejszego czy w dużo poważniejsze anime to stopniować, ale napadał na wolną na poziomie działań prawnych to jest coś dużo poważniejszego niż wpuszczenie tej osoby i nie przydzielanie azylu po rozpatrzeniu swoje pociechy zajada się w górę, gdy rozmawiamy z pozaprawną metoda atak odmowy tak to jest oczywiście pozaprawnym, dlatego że no też polskie przepisy były wyraźnie, że ktoś wyrwy wyrazi chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową to nawet jeśli nie ma wizytę tak musi być wpuszczony nie można wydać decyzji tej osoby leczyć odmowy wjazdu i a już kwestie, jakby sama zasadność do wniosku, że rozpatrywana dalej w postępowaniu prowadzonym przez już inne organy przez urząd ds. cudzoziemców, jaki to jest zakres czasowy co się dzieje dzisiaj czy dzisiaj też takie sytuacje mają miejsce czy też to się właściwie skończyło razem z żoną tzw. kryzysem migracyjnym udało się tutaj ten problem z brakiem, choćbym bardzo częstego niewpuszczania cudzoziemców, że właśnie zasadą ukazało się było niewpuszczenie wpuszczają tu zacząć tak około 2016 roku w tej chwili z tego co wiemy, kto przebywa na granicy przebywa ono około 120 z osób 50 do 200 osób takich, które właśnie chciałyby, gdy próbowały przeszłości wyraźnie złoży wniosek o udzielenie międzynarodowej, ale im się to im się nie udało w przeszłości no tak właśnie on być dwa -trzy lata temu na takich osób było około 3000 wobec tego wydaje się, że ta praktyka no i przyniosła pewien pożądany przez władze powiedziałem po błędzie lub skutek natomiast ma tutaj cudzoziemcom również tym, którzy naszym zdaniem nie mogliby mieliby mniej mają mają mają wyraźne są one też był tak ubiegać o ochronę model tej tego tego od tej możliwości bus nie dano to jest powtórzę jeszcze raz to jest mąż to jest odmowa w zasadzie staranie się o o tak o ochronę międzynarodową to nawet nie jest odmowa wdrożenia Honda tak często jest tak dużo dużo poważniejsze jest teraz tak, żebyśmy się mi zastanowić nad tym, jakie znaczenie ma ta praktyka przyjęta przez Straż Graniczną to jak tutaj wchodzą w grę ewentualne sankcje na razie to wygląda na to, że nawet czy nawet w sytuacji, kiedy sąd jest na uchyla, bo są nasze ciało nie znaczy, że od Szczecina ostatecznie uchylił wszystkie decyzje moje wiadukty były zaskarżone wszędzie w każdej w każdej sprawie coś dla działaczy i rzeczywiście wjeżdżali niegdyś pożegnał właśnie nim jechał nikt z tego głównie not tutaj akurat były takie sytuacje rzuciła mu całe postępowanie trwało około 2 lat ludzi może być wprost nie stać na to, żeby mieszkać dzieci przez 2 lata nie mając możliwości legalnego zarobkowania to osoby, czyli wyjechała trudno powiedzieć, gdzie część być może próbowała wjazdu przez inną granice były również sytuacja taka, że 1 z rodziny, której sprawa również toczy się o to by Trybunał praw człowieka w Puławach w u nich też przez Litwę tam spotkało i podobne traktowanie i 4 tej konkretnej sprawie układ Europejski Trybunał już wydał decyzję w tym stylu Litwa naruszyła konwencję Europejską czy naruszyła zakaz tortur, ponieważ udział w Opolu powodzie Orzeł Balin wrócił do Rosji, gdzie wylądował w więzieniu również naruszyły w nie stwierdzili naruszyła tzw . zakaz zbiorowego wydalenia w oczy ze 100 osób zostało wydalone bez bez rzetelnego zbadania ich indywidualnej sytuacji, więc mamy nadzieję, że w sprawach polskich były wyroki będą podobne, ponieważ okoliczności są podobne natomiast jeśli chodzi o kwestię konsekwencją tutaj minister spra w wewnętrznych wyraziło się gościć jasno i praktyki ich nie zmieni takie, które tak tak tak tak zgodnie ze wskazówkami Naczelnego Sądu Administracyjnego pogląd przedstawił swoją własną interpretację prawną życie własne granice zupełnie odmienną od tej interpretacji, którą przyjął przyjął sąd, a czy wcześniej przed 2016 rokiem, kiedy co się stało zasadą tak czy pan mówi zdarzały się takie przypadki, że Straż Graniczna w ten sposób działało tak krótko tylko to były przypadki, że to raczej zasadą było to, że one, że wnioski były składane były przyjmowane natomiast były przypadki daną osobę nie wjeżdżały z tym, że tam wówczas na bok, bo po zazwyczaj po podjętej interwencji dana osoba uzyskiwał możliwość wjazdu do Polski i złożenia wniosku o udzielenie międzynarodowej czy była interwencja to się zmieniało czy można było sądzić, że to była pewna dotowanego z niedopatrzenia albo go też jakiś błąd, jaki się w mundurach pełna lista przypadki do herbu pojedyncze przypadki gonienie nie zasada czym właściwie można to, że pomimo tego, że ileś spra w Straż Graniczna koniec końców przegrała nasze wszystkie wszystkie wszystkie to po pierwsze, praktyka się nie zmieniła zmieniła nie zmieniła się tylko w studni ujęcia na granicy możliwości rozliczania Straży Granicznej jako instytucji z tego działania nie ma no i władze wyraziły się jasno, że wyroki nie będą realizowane i tak wygaśnie zmieni sądy nie udrożnił jak możliwość przekroczenia granicy dla tych osób które, których sprawy były rozpatrywane, bo to wszystko trwało za długo w takich w zasadzie taki taka seria nowych pyrrusowe zwycięstwo w pastelowych barw będzie wymieniać inaczej tutaj akurat tutaj znaczenie wyroków sądowych było takie, że zostało w sposób wiążący stwierdzone, że doszło do naruszenia prawa w nim aż do dokumentów dowód do momentu wydania wyroków sądów jednak w granicach twierdziła, że dała zgodę działa zgodnie z prawem coś tam nikt nie posiada pozwać teraz zostało stwierdzone, że dochodzi do naruszeń do wrzenia prawa i to już jest moim zdaniem rzecz to jest moim zdaniem rzecz istotna to biorąc pod uwagę wiedziałem o bardziej ogólny klimat, jaki mamy w tej chwili tutaj jakby też mogą oni też zresztą też nie do końca nas zdziwiło to, że rzezie, że władza po prostu wyroków sądowych wykonywać wykonywać nie będzie, aczkolwiek nie sądziłem, że odpowiedź ministerstwa będzie aż tak surowe jednoznaczne, żeby wspólnie z jej niewykonaniem wyroków i mówi mam inną interpretację, iż sąd przyjął od czynności teraz jest jakaś sytuacja co z tym wszystkim można zrobić no tutaj było ich do najszerzej spraw, które na, którą można, by poczekać, która mogłaby jakoś nasza sytuacja jest to wyrok Europejski Trybunał praw człowieka tutaj też sądy Europejski Trybunał potwierdził w kilku stała, że jego zdaniem dane te osoby uchodźcami rząd przedstawił taki materiał taki dokument, że miał duże, że wynika z nich, że miały miały miały miały powody do tego aby, aby nabyć taką ochronę się ochłodzi się ubiegać o taki wyrok prawo nie może zostać bez bessy bezbłędny Rafa szkole też wiadomo, że różnie bywa no właśnie ta argumentacja wyroków Trybunału to też jest duży to też jest duży problem oczywiście natomiast i raczej niż jeszcze dziś po spożyciu przyszłość sytuacja wygląda powiedziałbym jeszcze ciemniej, dlatego że mamy projekty zmian ustawowych znaczy mają z powodu Edward Pazdur graniczne polegający na tym, że no właśnie w większości spraw decydujemy, które złoży wniosek o udzielenie międzynarodowej będzie z automatu jeśli chcesz lub ośrodku postępowanie będzie miało charakter przyspieszony i coś zarobić kończył Radzio negatywną i wydaleniem to znaczy co do zasady będzie się kończyła to można spytać o sprawie zapisać do niej, ale w uzasadnieniu do dojdą do dołu do projektu jest na rozwody i taki schemat postępowania i to jakby tutaj założenie takie jak to postępowanie to chodzi, lecz negatywną, dlaczego dlatego, że po, dlatego że gdy zmiana przepisów przewiduje, że od projektu projekt projekt zmian ustawy o udzieleniu ochrony zwierząt ochrony przewiduje 2 bardzo ważne instytucje zmieni zmieniające stałyby się z Malawy po pierwsze to pozór graniczne, a po drugie, listy krajów bezpiecznych, czyli rada ministrów będzie mogła określić go wydać rozporządzenie zawierające listę takich krajów, gdzie rozdzielnice w taki tak błękit będą kraje albo bezpieczny kraj pochodzenia było tzw. bezpieczne kraje trzecie, czyli co wtedy nie patrzymy na sytuację tych samych tylko patrzymy na to czy to mamy na liście kraj takie urządzenia w zasadzie sprawa zakończona czy tutaj oczywiście tej taktyki jeszcze niema, bo to przepisy weszły w życie, ale już tak powiedziałbym troszkę zaczynamy bić na alarm, że ma prawdopodobnie z naszym zdaniem byłaby to, aby ABT ABT ABT ABT listy miały, jaki jest pani poseł to trzeba tam prawdopodobnie umieścić Ukrainy Białorusi jako kraj bezpieczny trzecia, a w tej sytuacji każdy cudzoziemiec z nowej, a zwłaszcza większy budżet czy przyjadą Polskę proszą o sens Otóż ta granica wschodnich obawiamy się tego, że praktyka może i ten sposób skoro przychód z Białorusi czy tak jest w rewanżu graniczną pozór graniczy to skoro, w których korupcja w wytycznych raczej się do nich to niech do niego po prostu wraca niezależnie od przyczyn, jakie jakie, jaki spowodował jego wyjazd nie wiem czy Tadżykistanu czy czy w Rosji czy gra taka metoda stworzenia takich zewnętrznych stref buforowych, które mają zatrzymywać to wcale tak możemy powiedzieć na czym tu też na spawaczy mówiła Halina, bo tutaj, jakby wrota potencjalną Valetta, która jeszcze nie wystąpiła ale kto wie czy nie zrobić no być może to tutaj tutaj trudno powiedzieć natomiast natomiast kwestia jest taka, że różne w tym momencie będzie będzie istniała taka możliwość to, że po zapisana wprawie tego, że tego, że będzie można w ujęciu po prostu z Polski bardzo szybko bardzo szybko tak powiem odsyłać inna sprawa oczywiście tuż-tuż toasty chciał powiedzieć, że naszym zdaniem postawieni w PiS taniej i Białorusi Ukrainy na te listy jest niezasadne z Białorusi to państwo, które w tym roku mówiłem Europejski Trybunał praw człowieka zostało Libiąż określonego jako kraj, który nie jest bezpieczna uchodźców Czeczeni tam nikt nigdy nie dostał status uchodźcy żaden obywatel obu federacji rosyjskiej nosów uchodźcy, a jest to jedno 1 przeczy możliwość skutecznego gęsie status jest 1 z przyczyn jest 1 z podstaw, dla których ten dany kraj może to listę wpisać tak samo Ukrainę też na rzecz cudzoziemców dąży do naszych klientów cudzoziemców, którzy no to fajne od blisko granicy w Medyce został rzucony na Ukrainę większość nie dostał decyzję negatywne i to nie do tego, że być może sprawy były słabe mecze trudno pojąć, dlaczego tak decyzję o wiecznie zawiera uzasadnienia żadnego czy jego tamtejsze systemy azylowe jest wydaje nam się niezbyt sprawny i on nie daje możliwości, że takie, że rzeczywistego skutecznego ubiegania się o ochronę międzynarodową, czyli rozumiem, że to jest trochę takie czarowanie rzeczywistości to co próbuje zrobić Polska to trochę tak, ale Administracyjny załatwienie sprawy trochę tak znaczy jednak, że rozsyłanie odsyłani ludzie z powrotem sportem od granicy polskiej natomiast kotów również to do nas zwrócić uwagę warto podkreślić to zdarzenie, jakby Otóż już na Białorusi to ruszyła ruszył program budowy ośrodku dla cudzoziemców tam prawda przebywających bez zezwolenia finansowanych ze środków Unii Europejskiej na troszkę obawiamy się, że to właśnie jest to pewien element takiej taki niesmak to się ze sobą z jakich się, że są na naszym nakładach, czyli jakoś tak słowo Żyd opowiedziały o współgranie tych pójdzie to czy to znaczy dobrze, ale nie wygląda to dobrze, ale cała ta historia ma mocno podważa czym znowu wyświetla po raz kolejny w kolejnym obszarze takie pytanie o to czy Polska rzeczywiście krajem prawa i rzeczywiście tak no jak najbardziej dlatego tutaj tak jak powiedział raz widział wcześniej są wyroki sądowe, które zlekceważą nie są lekceważone to docentem czasem mam kontakt z cudzoziemcami PET oferowaliśmy pomoc cudzoziemcom brać udział w przekroczeniu granicy powyżej boję po prostu przyjechać na granicach nic dziwnego dziękuję bardzo zmalała z Helsińskiej fundacji praw człowieka był z nami 1338 za chwilę informacje, ale on włączenie ich różni od Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA