REKLAMA

"Planowany jest kolejny budynek w Gostyninie. Pytanie, czy to rozwiązanie problemu tego ośrodka"

Analizy
Data emisji:
2019-04-17 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie od 2013 roku na antenie Radia TOK FM regularnie rozmawiamy na temat ustawy i skutków ustawy z, powołując się je ośrodek w Gostyninie, ale jego pełna nazwa to krajowy ośrodek zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym w Gostyninie właśnie powołany został, żeby rozwiązać problem wychodzących z więzienia ciężkich przestępców, którzy zdaniem pomysłodawców tej ustawy nie powinni wrócić do społeczeństwa stworzono, więc Rozwiń » Gostynin jednakże, kiedy powstała ta ustawa to od razu eksperci alarmowali wywołuje ona więcej problemów niż ich rozwiązuje będzie kłopot z łamaniem praw człowieka i obywatela jeśli ten środek będzie funkcjonował tak jak stwierdziła to ustawa z na dodatek okazało się, że praktyka była jeszcze gorsza, że to co się dzieje w Gostyninie jako funkcjonuje jak wobec niego odnoszą się sądy nawet tego eksperci do końca nie przewidzieli jak wiele problemów narosło mają oczywiście najgorsza z z tego wszystkiego jest to, że wydaje się, że mało kogo to obchodzi, ale obchodzi Rzecznika Praw Obywatelskich i teraz będziemy właśnie dlatego o tym, rozmawiać z panią dr Ewą Dawidziuk dyrektorką zespołu ds. wykonywania kar w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry witam serdecznie dzisiaj była pani częścią grupy z zespołu rzecznika wraz z panem dr. Adamem Bodnarem z, która wizytowała Gostynin, dlaczego akurat dzisiaj dzień nie jest przypadkowe natomiast planowało Rzecznik Praw Obywatelskich to wizja wizytę już od jakiegoś czasu zresztą minister zdrowia został o nich również poinformowany także pracownicy mieli zapowiedziany przyjazd Rzecznika Praw Obywatelskich pan dr Adam Bodnar postanowił osobiście wybrać się do tego miejsca pozbawienia wolności, jakim jest krajowy ośrodek zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym, aby właśnie poprzez swoją obecność podkreślić, że jako organ Konstytucyjny zajmuje się tym tematem cały czas nie pozostawiała zarówno pracowników w jaki Niemcem pacjentów z problemami z kim oni tam borykają się na miejscu, a fakt jest taki, że dostrzegamy brak komunikacji ze strony ministra sprawiedliwości drona większość wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich po prostu nie odpowiada minister zdrowia natomiast udzielę odpowiedzi na, ale nie przynoszą one oczekiwanego przez nas rezultaty MO, że taką listę chyba cztero stronicową wystąpień generalnych rzecznika było w poszczególnych resortów w ich około 30 lat no właśnie nawet nie spojrzałam i dla sił jest cała masa nie przejrzała wszystkie muszą szybko muszę przyznać, bo jednak, że rezerwy za dużo, ale and, a zwłaszcza na części są one są odpowiedzi są natomiast LNG te problemy ONR i pojawią się już dawniej, by o nich też w radzie to kasa mówiliśmy natomiast znam się na ile ta dzisiejsza wizytacja pokazała coś nowego udało się państwu ustalić ilu on obecnie z pacjentów czy ich problemy się zmieniły zmniejszyły na dzień dzisiejszy seans w krajowym ośrodku zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym przebywa 65 pacjentów, czyli od jakiegoś czasu ta liczba się nie zmieniam natomiast wiele problemów salę powinno być zgodne z ustawą tam było nagrodzenie rządzenie o krajowym ośrodku zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym precyzuje to liczba na 60 pacjentów przyczyną nawet pracownicy firm podkreślają to, że ośrodek był planowany pierwotnie na 10 osób, bo nie stworzono z samego początku takiego właściwego budynku, w którym miał być utworzony Costa tylko przejęto pomieszczenia po regionalnym ośrodku psychiatrii sądowej w Gostyninie, który właśnie w tym miejscu się mieście mówi po prostu zatrudniano do pomieszczenia, które były wolne dziś ma on sam dokładnie tylu ciężkich przestępców Poka o odbyciu kary 205 lat więzienia w miało wrócić na wolność to między tak wyliczoną takie oszacowania, ale oczywiście nie tylko takie osoby z tymi najcięższymi wyrokami po 25 latach tam przebywają teraz mamy do 65 osób, więc wyobrażam sobie, że to w ogóle już też pojawią się nowe przypadki na jakiej podstawie w te inne osoby tam trafiają, kto o tym decyduje za każdym razem decydują o tym, sąd cywilny procedurę w ogóle uruchamia dyrektor zakładu karnego w oparciu o opiniami psychiatrę psychologami seksuologami przedstawia taką opinię do sądu cywilnego, wnioskując o uznanie danej osoby za stwarzającą zagrożenie sąd cywilny powołuje i powołuje biegłych ponownie psychiatrę biegłego z psychologa biegłego psychologa seksuologa i uwzględniając opinie i dyrektora jednostki penitencjarnej i opinii biegłych podejmuje decyzję czy uznać daną osobę za stwarzającą zagrożenie, a następnie o tym czy zastosować nadzór prewencyjny jeśli już uznał osobę stwarzającą zagrożenie czy też umieścić właśnie w kość się, że może zastosować zatem ograniczenie wolności i tutaj policja wtedy to nas swoją rolę bądź pozbawić bezterminowo wolność to osobom w dość ciekawe zrodzony z dniem czy państwo to wychwycili co pani dodaje dyrektorska wskazuje albo ograniczenie wolności żydowska nadzór policyjny albo bezterminowe pozbawienie wolności w specjalnym ośrodku nie ma z nic więcej w tym wachlarzu możliwości wachlarz możliwości jak mamy tylko teoria ta zmiana rzeczywiście jest kraj może też miał nią uznać daną osobę stwarzającą zagrożenie niż te dane wychodzi wolno zakładu karnego dużo takich wniosków od dyrektorów zakładów karnych z całej Polski spływa do sądów w dużych takich inicjaty w, którą opowiedziała o tym, dyrektor zakładu karnego Sztum niedawna dokładnie w listopadzie zeszłego roku na konferencji w Instytucie psychiatrii neurologii w Warszawie u niego właśnie zakładzie karnym przytomnie funkcjonuje oddział terapeutyczny, bo odbywanie kary w oddziale terapeutycznym jest przesłanką, która musi zajść, żeby w ogóle móc wnioskować czynne są one osadzonego, który stwierdza, że potrzebuje wsparcia psychiatry psychologicznego psychiatrycznego w trasę na oddział terapeutyczny i stanąć może trafić do Gostynina jeśli nie sięgnie po pomoc to wtedy i będzie po prostu zwykłym osadzonym to wtedy na pewno Gostynina nie spotka ich to oczywiście mnie nie osadzony zwykle inicjują tylko jednak o wskazanie trafiają do ośrodków diagnostycznych, gdzie profesjonaliści poprzez obserwację i diagnozę podejmują decyzję czy ktoś powinien odbywać karę w oddziale terapeutycznym, a można odmówić tutaj jest inna niestety jeśli będzie taka potrzeba to może zdecydować o tym, sąd prawda jest natomiast faktycznie tam skazani podkreślają, że obawiają się na trawie z wieżami oraz ścieżki, bo to jest wolny później prosta linia do tego, żeby ewentualnie trafić do Kozłów dzisiaj też padła taka wypowiedź 1 z pacjentów, że akurat ona deklarował chęć odbywania kary, bo kiedyś to było wiadomo, że tam są lepsze warunki w oddziałach terapeutycznych, a później dać zgodę zarządu 2 jest Gostek albo mówi pani, że rozmawialiście z pacjentami rozmawialiście z pracownikami z rzeczy to oznacza, że i tak i tak grupa spotyka się z problemami byłem młodszy się pierwsza nasza uwaga się koncentruję na tych, którzy są tam bezterminowo zamknięci w ale z, jakimi kłopotami spotykają się także pracownicy dzisiejsza wizyta rzecznika to nie była typowa wizytacja kontrolująca, bo taka kontrola niedawno zresztą się odbyła z ramienia krajowego mechanizmu prewencji tortur miało to miejsce w lutym b r . dzisiaj rzecznik pojechał właśnie celowo, żeby spotkać się i z pracownikami z pacjentami przeszedł po wszystkich oddziałach i były to spotkania indywidualne, ale takie grupowe na świetlicach w dniu spotkania z pracownikami pana Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara było bardzo ważne, bo ci pracownicy też są w niejako częścią tego systemu doświadczają trudności w codziennym wykonywaniu zadań właśnie w związku z tym, że nie ma właściwych regulacji ustawowych czy ten brak nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia zdrowia wolności seksualnej, czyli ustawy, na podstawie której powstał Costy taka długa nazwa to rzutuje nie tylko na torze nieuregulowane są prawa i w ogóle nie ma filozofii opisanych funkcjonowania GOK w dół, czyli życia tych pacjentów pomnożona przez rząd dobrze pamiętam tych polityków, którzy tłumaczyli to będzie ośrodek dla wąskiej grupy bardzo groźnych przestępców każdy będzie miał swój pokój swojego terapeutę część będzie z nim pracowała tam warunki mają dużo lepsze niż więzieniu zapewniano, toteż wywołało oburzenie społeczne, że jakże można za wzrost dodaje zagwarantować w ciężkim przestępcom lepsze warunki do życia w błędzie to terapia będzie opieka będzie praca z tymi MD z tymi osadzonymi tak, aby można było jeśli nic będą lepiej niech lepiej się z promowali jeśli zaczną się zmieniać dobrze mogli opuścić Iran Gostynin bez tego wszystkiego nic nie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą faktycznie kolacja z podmiotem leczniczym faktycznie mamy tam prowadzona terapia jest prowadzona terapia, ale trudno mówić o prawidłowym i efektywnie prowadzonej terapii jeśli umieszczamy pacjentów w pokojach ośmioosobowych na łóżkach piętrowych, czyli dokładnie tak jak więzieniu w jakikolwiek inny podmiot leczniczy w Polsce zapewnia łóżka piętrowe trudno sobie wyobrazić nigdzie tego nie spotkamy z 3 Holandia wyraźny znak materacach na korytarzach silne, że toaleta jest uznawany za oczywiście skrajne i analiz Millennium TFI solidarnie dla prawidłowe tak jest tutaj faktycznie ściany są kolorowe co niekiedy telewizja pokazuje obrazują, jakie to dobry tam warunki bytowe panują, ale to wszystko jest bardzo mylne no bo jednak kryzys planu, żeby pokoje były jednoosobowe na początku tak rozporządzeniem brzmiało później stworzono w świetle rozporządzenia pokoje dwuosobowe zapisano opóźni usunięto ten zapis stworzono po prostu sale mieszkalne, więc same zmiany przepisową dokładnie mówiącego o tym jak ten pokój ma funkcjonować pojedyncze czy dwuosobowe czy wieloosobowy pokazują, że to wszystko dostosowywane do realiów oni sobie nie poradzić z warunkami pogodowymi, bo cały czas sądy decydowały o umieszczeniu w kość, więc dyrektor nie miał wyjścia muszą przyjmować, bo musi realizować postanowienie sądu prawomocny o tym, żeby kogoś tam umieścić jednocześnie nie przybywało mu miejsce ugryzienia Rosję oraz z wyrokami sądowymi w zaraz po informacjach wrócimy dr Ewa Dawidziuk z biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest z nami w studiu w przyjrzymy się temu w co zamierza Ministerstwo Zdrowia i dlaczego Ewa nie chce już zajmować się Gostynina audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami cały czas dr Ewa Dawidziuk dyrektorka zespołu ds. wykonywania kar w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który to rzecznik wraz z panią dyrektor odwiedził dzisiaj na Gostynin, czyli ośrodek, w którym przychody przetrzymywani są bezterminowo w groźni przestępcy po odbyciu kary to jest, gdy to jest taki środek izolacyjny w miał być osób z ośrodkiem terapeutycznym, ale z tego co mówi nasz gość z tego co mówią kolejne raporty z tego co mówią sami pacjenci ośrodkiem terapeutycznym nie jest, bo nie są przestrzegane w warunki, które umożliwiają skuteczną terapię mówi pani o tym, że tam po prostu jest ciasno, że pokoje są ośmio osobowe z łóżkami piętrowymi, że przebywała na miejscu 65 osób zamiast zakładanych wcześniej 10 czy rozwiązaniem, które jest rozważane i czy jest to rekomendacja rzecznika to jest stworzenie kolejnego budynku kolejnego Gostynina oczywiście trzeba podjąć działania, żeby jakoś rozlokować tych ludzi w tym momencie natomiast dotrzymaliśmy nawet się informacje, że pan dyrektora kosz do właśnie w dniu dzisiejszym prowadził rozmowy w Ministerstwie Zdrowia na tematy wybudowanie rozpoczęcia budowy nowego budynku niedaleko zresztą obecnego na terenie Gostynina natomiast trzeba się za właśnie zadać sobie pytanie czy to jest rozwiązanie stworzymy kolejny budynek na 60 osób co jeść go bardzo szybkim tempie zapełnimy przecież sądy cały czas procedują w kolejnych sprawach i kolejnych umieszczania osób w kość się mną, ale do Boga jest na ciekawe oczywiście z takiego punktu widzenia krótkoterminowego, czyli co zrobić, żeby dzieci i osadzeni tam mieli więcej miejsca do życia i w efekcie do jakiejś realnej oraz biura terapii, ale druga rzecz taka szersza to jest film Gostynin potrzebujemy ile jesteśmy w stanie zbudować jeśli popatrzy na to kto może być skierowany do Gostynina i że ostatecznie to sądy po zasięgnięciu opinii w RN specjalistów psychiatrów decydują co może się okazać, że ta pula ta definicja tego, kto się mieści w razie pojęciu o tym, osoby stwarzające zagrożenie dla społeczeństwa może być coraz szersza zakres podmiotowy ustawy jest bardzo szeroki o tym, mówiono od samego początku zaraz po jej uchwaleniu, bo wystarczy przebywać przez krótki okres czasu w oddziale terapeutycznym, a już może dyrektor wystąpi w stosunku do tej osoby o uznanie za stwarzającą zagrożenie to wszystko, o czym pani powiedziała spór sprowadza się do zastanowienia się nad filozofią funkcjonowania w ogóle takiego miejsca w Polsce mamy cło na zagraniczne w zeszłym roku miała możliwość wraz z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich wizytować analogiczną środek, który funkcjonuje wzrost Orphee w Niemczech warto sięgać to rozwiązanie niemieckie, ponieważ tam ustawa regulująca umieszczanie tzw. niebezpieczny, bo tak określają to osoby nie w takich placówkach właśnie prewencyjnej izolacji wygląda zupełnie inaczej już samo przeczytanie tej ustawy niemieckiej pozwala dostrzec, że tam cała idea obraca się wody wokół tego i jak przeprowadzić terapię jak przygotować tego człowieka cudzysłowu niebezpiecznego do tego, żeby opuścił tą jednostkę tą placówkę to jest ich założycieli ruchu na założenie jest z nieba, a u nas nie ma ani słowa ani 1 przepisu mówiącego o tym jak przygotowujemy człowieka do opuszczenia Kozdryk rozumie to nie jest cel celem było zabrać ich sprzed oczu społeczeństwa, które się boi i to została zrobiona teraz nagra KON kontynuowane jest, chociaż narasta narastają problemy z Albanii powiedział też o tym, że rozmawialiście z byłymi pracownikami z euro pani takich słów, że oni muszą funkcjonować w przy w przestrzeni bez jasnych uregulowań na czym to polega na komendę, że kiedyś mówiliśmy o tym, że tam z brakiem jasnego regulaminu funkcjonowania pacjentów i pracowników, o co tam chodzi już wyjaśniam, jeżeli znowelizuje ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi mówiąc w skrócie czytam ustawy, na podstawie której funkcjonuje cost i określimy tam, jakie dziś pacjenci umieszczenie w kość mają prawa, jakie prawa są ograniczane na czym to polegać mają obowiązki, jakie możemy chociażby stosować środki dyscyplinujące męczy w jaki sposób możemy właśnie przygotowywać ich do życia na wolności ile mają swobodny przykład wyjścia też na świeże powietrze jeśli to wszystko sprecyzujemy także co może pan być poddawane kontroli nie mam namyśli korespondencję czy możemy poddawać kontroli osobistej czy nie to wtedy także ci pracownicy zatrudnieni w kość będą mieli jasność przekazu jak mają postępować tym momencie na podstawie czego podejmę działalność muzeum zakon przerwaniu i korespondencji albo zakaże wychodzenia na świeże powietrze w tym momencie wszystko sprowadza się do regulacji wewnętrznej regulaminu wydanego przez dyrektora Kozdroń Night, a to jest problem to jest problem, ponieważ zgodnie z konstytucją wszelkie ograniczenia konstytucyjnych wolności prasy muszą mieć miejsce w ustawie o więzieniu jeśli ktoś jest osadzony w więzieniu i nie ogranicza nas n p . prawo do wizyty wizyt to na podstawie ustawy na podstawie kodeksu karnego wykonawczego, czyli ustawy dokładnie tak i tutaj ta nasza ustawa, na podstawie których funkcjonuje Kos musi być dogłębnie znowelizowana właśnie pod tym kątem, żeby opisać zasady życia tych ludzi ich prawa obowiązki tak dalej wszystko, o czym wspomniałam i ewentualnie wydać do tego akty wykonawcze to wtedy będzie prawidłowa regulacja ani wewnętrzne regulaminy, które zresztą nieustannie się zmieniają model ten dostosowuje treść tego regulaminu do tego co się tam dzieje na miejscu, ale dzieje, gdy czyni to wbre w konstytucji no tak, a z drugiej strony nie ma przydrożne, czego innego rodzaju musi sobie poradzić no właśnie pozostawiono tego dyrektora ma namyśli ustawodawca pozostawił tego dyrektora musi pan sobie poradzić tak takich okolicznościach, jakie mamy, czyli brak regulacji prawnych tak nie powinno być minister zdrowia, któremu podlega Costy, bo jest to podmiot leczniczy podlegający pod ministra zdrowia powinien niezwłocznie podjąć inicjatywę legislacyjną Trump pomaga przypomnę państwu, że ta ustawa obowiązuje od 2013 roku od mamy rok 2019 i wciąż nie wiadomo w jakiej podstawie można ograniczać lub poszerzać prawa po tych, którzy są osadzeni w Gostyninie no to tak jest każdy może policzyć ile to już trwa w Albrecht dyrektor ośrodka spotkał się z rzecznikiem i jego zespołem i niestety w dniu dzisiejszym tak jak powiedziałam miał zaplanowane spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie wybudowania nowego rozwinęli się państwo on w Warszawie państwo go stać nieszczęśliwie złożyło, ale rozumiem, że tutaj miał zaplanowane działania natomiast my też nie mogliśmy przesunąć tego terminu jasno, więc zrozumiała ważne jednak było że, że rozmawialiśmy ze wszystkimi obecnymi na miejscu pacjentami, ale także pracownikami w naprawdę ich praca też nie jest prostym zadaniem na co dzień, gdzie bym chciał jeszcze 1 z nich zapewne, dlatego że inne m. in. na portalu prawo PL odsyłam państwa tam naprawdę dużo ciekawych informacji związanych właśnie Gostynina i zmianami w boju pojawił się artykuł dotyczący tego, że właśnie być może zostaną zmienione przepisy znowelizowana ustawa, o który cały czas mówimy i ale tego, że do końca nie nie mogę zrozumieć w jakim miało być w kierunku zmieniana rozumiem, że są rekomendacje rzecznika, ale tutaj w tym tekście wypowiada się minister wiceminister zdrowia Zbigniew król ją powiedział tak w erze konieczne zmiany ustawy z problemem są ramy prawne to znaczy, gdzie takie instytucje i ośrodki powinny być przypisane rozwiąże chodzi o to w jaki do, jakiego resortu w stronę resortu zdrowia możemy gwarantować wsparcie w zakresie medycznym w maksymalnie najlepiej jak potrafimy ich ostatnie zdanie odnośnie kierowania odnośnie lokowania tych pacjentów odnośnie decyzji przedłużających pobyt musimy zmienić prawo to jest chyba maksimum tego co wiemy my, czyli odbiorcy mediów na temat planów, a czy Rzecznik Praw Obywatelskich wie w jakim kierunku te prace są prowadzone niestety nie dotrzymało rzecznik praw obywatelskiego równie enigmatyczną odpowiedź jak ta wypowiedź tutaj medialna pana wiceministra mianowicie w oficjalnym piśmie ministra zdrowia poinformował, że Ministerstwo Zdrowia podjęło współpracę z Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie znowelizowania przepisów ustawy i żadnych szczegółów więcej nie dostaliśmy 3 nie wiadomo ku czemu dążą na jaki problem chcą odpowiedzieć albo n p . dlaczego Ministerstwo Zdrowia wolałoby, żeby to Ministerstwo Sprawiedliwości, by przejęło Gostynin faktycznie nie dostaliśmy żadnych szczegółowe informacje problemów jest cała masa, które były naprawdę wypunktowane już wielokrotnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpieniach generalnych, ale czy to znaczy, że może być także to nie te rekomendacje rzecznika są przedmiotem prac resortu tego nie wiem w to przyjrzymy się temu co proponuje rzecznik powiemy, bo w odróżnieniu od ministerstw rzecznik prowadzi dosyć przejrzystą politykę już po dzisiejszej wizytacji ukazała się lista rekomendacji m. in. proponują państwo to, o czym rozmawiałyśmy, czyli uregulowanie praw i obowiązków pacjentów, ale pojawi się też to czemu zresztą pan minister Coal, czyli kwestia tego przedłużania pobytu w ośrodku w Gostyninie, czego chciał grzecznie, żeby jak to się zmieniło obecnie procedura przebiega co 6 miesięcy celem reguluje to 1 z przepisów ustawy natomiast już jakiś czas ten dźwięk każdy pacjent co pół roku otrzyma informację czy wciąż będzie w Gostyniu nie jak każdy naprawdę co 6 miesięcy takie tak samo się dzieje zresztą przypadku pacjentów zakładów psychiatrycznych, którzy przebywają tam w ramach internauci w ramach stosowanie środka zabezpieczającego także co 6 miesięcy następuje przedłużenie, więc to jest bez analogia ożywczego, by chciał przepisy ustawy mówią o tym, że sąd czynić na podstawie notatki dołączanej do akt sprawy nie jest wydawane postanowienie, które ewentualnie można, by zaskarżyć pacjent także nie jest nie ma prawa do bycia wysłuchanym co ustawa w ogóle tego nie przewiduje, czyli sąd nie widzi tego pacjenta opiera się wyłącznie na opinii, które jest przedkładana obowiązkowo przez dyr Kos co 6 miesięcy jest tutaj kwestie proceduralne są niezbędne do uregulowania te koncesję procedura realną jest ważne także rozstrzygnięcie w zakresie zabezpieczenia cywilnego Sąd Najwyższy powiedział, że to jest niedopuszczalne, żeby w trybie zabezpieczenia cywilnego umieszczać tam pacjentów natomiast na ustawienie brakuje nam regulacji, które by przewidywały taki pobyt tymczasowy do czasu rozstrzygnięcia, czyli coś w zamian za zabezpieczenie cywilne o tym, już jakiś czas temu przed kupnem mówił Rzecznik Praw Obywatelskich im przedkładał to w wystąpieniu na ministra sprawiedliwości to takie kwas tymczasowo aresztowany życia dla aresztowanie dąży do zdobycia prawa, ale nie mamy w ogóle regulacji w tym zakresie zabezpieczenia cywilna nie może być tam podstawą więcej na stronach m. in . Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie wszystkie rekomendacje są opisane to nawet językiem, który w zrozumieją nie tylko pracownicy biura Rzecznika Praw Obywatelskich dr Ewa Dawidziuk dyrektorka zespołu ds. wykonywania kar właśnie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo państwo moi goście bardzo dziękuję za spot bardzo dziękuję czas na informacje, a po nich reportaż Anny Gmiterek-Zabłockiej o strajku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA