REKLAMA

Kto może strajkować?

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-18 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:31 min.
Udostępnij:

Rozmowa z dr. Piotrem Grzebykiem Rozwiń »

Więcej: https://scholar.com.pl/pl/glowna/3718-od-rzadow-sily-do-rzadow-prawa-brpolski-model-prawa-do-strajku-na-tle-standardow-unijnego-i-miedzynarodowego-prawa-pracy.html Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo zaproszono naszą dwugodzinną audycję pierwszym jej gościem jest pana dr Piotr grzebień dzień dobry dzień również ogłoszony dzień dobry państwu wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego autor książki od rządu siły do rządów prawa tematem naszego spotkania jest strajk oczywiście wchodząc w sprawy polskich nauczycieli, którzy się porozmawiali panie doktorze polskim modelu prawa do Rozwiń » strajku, a także w porównaniu do tak jak wygląda to prawo Unii Europejskiej czy też w międzynarodowym prawie pracy może rozpoczniemy od definicji czym jest strajk strajk w naszym prawie zdefiniowane niezdefiniowane w art. 17 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 1001 . roku i tak z pamięci odtwarzają z tą definicją strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się od pracy od wykonywania pracy w celu walki o swoje interesy ekonomiczne czy też interesy związkowe, czyli z przodu zwrócił uwagę przede wszystkim na torze w czasie powstrzymywać od wykonywania pracy od razu tutaj przed przy definicji możemy rozwinąć temat strajku włoskiego, który polega na niewykonywaniu nienależytym wykonywaniu swoich obowiązków, ale cały czas pozostajemy w miejscu pracy przeszkadzam pracodawcy w ten sposób przeszkadzamy też w wykonywaniu przez niego podstawowych obowiązków ale, ale to nie jest strajk w rozumieniu naszej ustawy strajk włoski nie jest strajkiem w związku z tym nie podlega też też o ochronie drugą drugim elementem przy definicji strajku i drugim elementem jest to, że należy walczyć o swoje interesy a, czyli nie prawa, że ma problem jest z egzekucją praw od pracodawcy to jest przewidziana droga sądowa i trzeba pozwać pracodawcę i ich dochodzić pra w w postępowaniu sądowym, a strajk za za przedmiot strajku należy traktować wyłącznie interesy pracowników czy, jeżeli pracownikom wydaje się, że oni powinni zarabiać więcej to wtedy mogą rozpocząć procedurę sporu zbiorowego, który ostatnim elementem jest właśnie strajk zbiorowe powstrzymywanie się od wykonywania pracy w celu ochrony swoich interesów zawodowych w trybie rozum, że strajk to jest jasne musi może nastąpić dopiero wówczas, gdy wyczerpane zostaną inne drogi do kompromisu i teraz to drogi obwarowane są ścisłymi regułami, ale też podpisanymi porozumieniami z obu stron nawet jeśli te strony występują w charakterze oponentów to znaczy idziemy w chowanego trudno każdy strajk musi poprzedzić była negocjacjami na brak zaprotokołowania podpisana przez obie strony nawet jeśli są to strony dość zwaśnione ze sobą dokładnie dokładnie czy u nas to jeszcze raz można podkreślić, że strajk obecnie uregulowane ZUS z ustawą z dziewięćdziesiątego pierwszego roku ta ustawa z FIM zmienialiśmy system to dość szybko zmieniono cały system zbiorowych stosunków pracy i 812 ogłoszenie nie nie nie miał czasu wykształcić tego w państwach zachodnich przez pewien okres, gdzie partnerzy społeczni wypracowali są pewne metody na samym końcu państwo przychodziło i to byt, a zaakceptował, wprowadzając ustawę u nas takiego komfortu nikt nie miał trzeba było szybko wprowadzić regulacje, które na początku lat dziewięćdziesiątych przecież bardzo dużo było strajków nielegalnych w ogóle nic nie przejmował się specjalnie przestrzeganiem jakichkolwiek ustaw o była to konsekwencja skuteczności strajków apotem pola zwieziono na samym początku dziesiąt lat się z takich doświadczony związkowców pytało o to co oni myślą o tej ustawie to co odpływa tak analogie z sali musimy się tym przejmować, bo siłą strajku jest to, że to jest siła ekonomiczna niespecjalnie on może być nawet nielegalny, bo ostatecznie zależy od tego czy jest on efektywny rząd będzie efektywny to nawet pracodawca stwierdzi, że stres głodni sukcesji i trzeba pracownikom zapłacić to wie to jest ważne w kontekście tego tych dyskusji obecnie, które się toczy na temat wynagrodzeń nauczycieli, którzy no oczywiście nauczyciele strajkują oni mają prawo do wynagrodzenia to jest element jest istota prawa dostali oni muszą z Exxon ułożone te interesy wspólne stróża nie muszą tracić tak żeby, żeby rzeczywiście to był sygnał dla pracodawcy czy dla państwa rzeczywiście pracownicy są tak decyzję sterowanie, że pole wszystko sytuacje, że oni są gotowi zrezygnować z tego wynagrodzenia za ten nie byłoby sensowne, że płacisz jeszcze pracowników za to, że nie pracują w znaleźli strajk jest przeprowadzone zgodnie z fasadą z regułą są ustawą pracownik zawsze w każdej sytuacji prawo utraci prawo do wynagrodzenia każdej rady sytuacji to jest prezesa nowej płyty te doniesienia jak i medialne o tym, że coś to może pracowni zachować w zakresie wynagrodzeń do końca są poprawne, ale czym innym jest jeszcze i do tego nawiązuje do swych wcześniejszych wypowiedzi czym innym jest to, że strajk jest skuteczny on odniósł sukces i pracodawca, zamykając strajk, zawierając porozumienie to jest układ zbiorowy pracy zgadza się na to, żeby wypłacić pracownikom za wynagrodzenie, które oni stracili rozum jako element porozumienia, a nie dokładnie rok jest z ustawy absolutnie to nie wynika, że konsekwencją ustawy o wysłanie praktyka wskazuje na to, że jeżeli tak skuteczny to pracodawca, chcąc załagodzić cały cały co sądzą o kwestię sporną wypłaca część albo całościowe wynagrodzenie, bo ma do tego do kompetencji w przypadku naszych nauczycieli tu tyle sytuacji jest skomplikowana, że to chęć pracodawcy publicznego do tego, żeby oddać część straconego wynagrodzenia jest obwarowany przepisami prawa publicznego dyscyplinę finansów publicznych jest to co do zasady jest tak proste jak i placów oraz pracodawców prywatnych, którzy mogą zaś wszyscy układ zbiorowy pracy i zamknąć temat nienależnego znaczenie tego nie pobranego wynagrodzenia w ich, że o tym rozmawiamy to w przypadku nauczycieli jest o tyle jeszcze to ciekawe, że zgodnie z kartą nauczyciela no no cieszą wynagrodzenie się opłaca z góry i na początku miesiąca, a oni właściwie wynagrodzenie dostali, więc ten aspekt taki ekonomiczny no rzeczywiście pracownicy górnicy jak jednak jak strajkują Noto dziesiątego czytam pierwszego pensja po prostu nie przychodzi to jest ugór generalnie z mocy 1 taktycznego trudniej zorganizować, a w przypadku nauczycieli rzeczywiście to wynagrodzenie zostało wypłacone w mojej teraz właściwie dyrektor szkoły będzie się zastanawiał jak to potrącić wynagrodzenie należne i on to zrobić dopiero na ewentualnie następnym miesiącu, więc no to jest w pewnym sensie ułatwieniem dla naszych nauczycieli, bo karta nauczyciela ten sposób reguluje, ale wracając do tego głównego do tego pytania na temat procedury strajkowej rzeczywiście myśmy na początku lat dziewięćdziesiątych rozważali przyjęcie 2 metod modeli 1 był taki, że oparty na doświadczeniach starych związkowców, którzy właśnie niespecjalnie przejmowali się obowiązującym wówczas prawem, które ograniczą organizacji strajku oni mówili, że strajk ma mieć charakter bardzo żywiołowy to znaczy jedynym gwarantem tego, że on będzie racjonalnie przeprowadzony, że nie będzie wyrządzą szkody w gospodarce jest to, że to związki zawodowe mają monopol na organizowanie strajku, czyli 1 prawo do strajku ma każdy, ale prawo doorganizacji strajku mają tylko związki zawodowe nie dokładnie wtedy było podnoszone, że związki zawodowe, ponieważ kontuzji są w stanie skontrolować ten żywioł to to jest najlepsza gwarancja do tego, żeby to jakiś cywilizowany sposób zostało przeprowadzone i dlatego poza tym strona przeciwna musi mieć już partnera do rozmowy był też to znaczy ten problem można z byłym prosto rozstrzygnąć, bo można powołać komitet taki związek strajkowe ad-hoc praktyka też pokazuje, że to całkiem całkiem dobrze może działać, ale wracając tutaj do tego do tego wątku samego modelu, gdzie ten strajk jest w kontekście procedury sporów zbiorowych umiejscowiony do po 1 z modeli było właśnie to, żeby strajk puścić brzydko mówiąc na żywioł z 1 strony związki zawodowe powinny to kontrolować, bo są jedyną stroną, która może zorganizować i zaprosiliśmy moglibyśmy zaprosić sądy do tego, żeby orzekały, że strajk nielegalny przed procedurą wszczęcie albo w trakcie albo połączyli z 1 strony gwarancje mają być utrzymane przez związki zawodowe same, a z drugiej strony sądy powszechne, które mają wspomagać w tym cywilizowanie tego żywiołowego wystąpienia myśmy tego modelu nie przyjęli myśmy przyjęli model właśnie, o którym pan wspominał, że strajk w masie ucywilizować w ten sposób, że raz monopol związkowy jest, ale związki zawodowe, żeby rzeczywiście dojść do tego momentu, kiedy się zbiorowo powstrzymują od pracy musi to zostać poprzedzone procedurą tak rokowania mediacje na etapie mediacji zapraszany specjalny mediator osoba z zewnątrz, która ma zdoła uspokoić nastroje specjalna procedura spisywania to jak pan swoją odwrotną rozbieżność żywności jest to wszystko służy temu, żeby strajk w nowych hamował, żeby on nie był z dnia na dzień i że jak w ile stopni ma ta procedura ich dość do kompromisu, ale nad podjęciem strajku toczyli na początku, żeby strajk był legalny muszą się wziąć ze sobą z ustawą zrobi strach nie negowano nielegalną też będzie skuteczny ten związki zawodowe, które reprezentują interesy zbiorowe pracowników wszczynają spór zbiorowy i to jest pierwszy krok w ramach sporu zbiorowego w momencie, kiedy one występują z żądaniami toczą się rokowania no i poza tym most leży w ustawie napisane, że te rokowania mają miejsce niespecjalnie nim nie ma tam jakiś wytycznych kierunkowych co dokładnie ma się tam dziać, że strony nie dochodzą do porozumienia odpisuje się właśnie ten protokół rozbieżności, jeżeli dochodzą do porozumienia się zawierano albo układ zbiorowy pracy albo jakiś, ale i inne, ale inne porozumienie normatywne i właściwie do strajku nie następuje drugi etap to jest właśnie mediacja, kiedy zapraszamy osoby z zewnątrz, jeżeli w ramach mediacji cieszenia się nieporozumienia protokół rozbieżności i już można rozpoczynać strajk, a my teraz rozpoczynamy nie strajkują z informacji Radia TOK FM pan dr Piotrem żaden wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego z moim państwa gościem tematem naszego spotkania jest strajk po prostu strajk w co nowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwo dr Piotra Grzebyk jest z nami dzień dobry dzień dobry wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego będą one misia film film oczywiście, że umie kłamać jest strajk strajk my oni mają zaczynać pracy rozłoży powodów, które legalizują strajk może być naprawdę wiele nawet jeśli jest za ciemno w pracy tak powodów może być wiele, ale czuł doznał on bardzo dobrze, że pan redaktor zapytał bo, bo w przypadku nauczycieli warto zwrócić uwagę co jest przedmiotem strajku zarząd główny związku Nauczycielstwa polskiego w grudniu 2018 roku wydał uchwałę, która mówi o wszczęciu akcji protestacyjnej, której przedmiotem, gdzie zażądano podwyżki 1000 zł z wyrównaniem od od 2019, żeby 1000 zł, bo podwyżki i nie pierwsza uchwała w 2019 roku z zarządu głównego ZNP dotyczy tego samego zarządza obowiązuje wszystkie jednostki zakładowe do tego, żeby ścięły do 8 lutego spór zbiorowy przedmioty wynagrodzenia i tego tak naprawdę dotyczą nasze strajki, bo szliśmy w ściśle rzecz ujmując nie mamy do czynienia nie jest 1 dużym strajkiem ponadzakładowym związku Nauczycielstwa polskiego tylko to co w tej chwili się dzieje to suma strajk w zakładowych, a w, więc stąd też, jakby niedoinformowanie każdy ze stron o sposób to co różnicuje implikuje na rozwiązanie sporu zostanie zdecentralizowany, a to znaczy, jeżeli mamy szkołę to szkoła jest pracodawcą szkołę z pracodawcą nauczycieli teraz organy związku Nauczycielstwa polskiego, czyli to to ta jednostka organizacyjna związku Nauczycielstwa polskiego wg tego co zarząd główny uchwalił ona wszczyna spór zbiorowy, a ona wszczyna spór zbiorowy i ten strajk z punktu widzenia formalnego się odbywa na poziomie pracodawcy czy też zakładu pracy, bo to ustawa posługuje się tym pojęciem zakładu pracy stąd mowa jest zakładowej organizacji związkowej strajku zakładowym ma niewiele zakładowym, więc to co my mamy w tej chwili to jest suma strajków zakładowych odwołujący się na tym na tym najniższym poziomie oczywiście ze względu na strukturę ZNP ten duży związek zawodowy to wszystko koordynuje akcję, ale formalnie to osoba, która jest tam na na samym dole decydują od przebiegu całej tej procedury, o których wspominali i rokowania mediacje toczą się tutaj to widać właśnie niedoskonałość tej naszej ustawy było no bo z 1 strony doszło do zdjęć zdecentralizowany w ogóle całego ruchu związkowego na samym początku tak związek zawodowy duży, który działa poza zakładami pracy właśnie tak jest w przypadku ZNP, żeby został widziany przez zbiorowe czy indywidualne prawa pracy musi mieć struktury zakładową tak czy ta osoba, która tam jest na dole właściwie no, gdyby chciała to samodzielnie mógłby poprowadzić politykę jest osoba, która zarządza zakładową organizacją czy też udziałem tam nawet ognisko ZNP też tak nazywa, która tym zarządza jest partnerem partnerem dla pracodawcy z kolei 1, czyli wyobraźmy ZTM ogranicza to co obrażać czyni związkowiec szkole występuje do pracodawcy, którym jest szkoła od o podwyżkę chce 1000 zł tak teraz pracodawca powinien z nim toczyć negocjacje z góry wiemy, że dyrektor szkoły, jeżeli chodzi o wynagrodzenie właściwie nie ma nic dopowiedzenia, bo wynagrodzenie zależy od decyzji podejmowanych przez samorząd no i w dużej mierze przez rząd, że do tego paradoksalna sytuacja, gdzie partnerzy tory stojący po obu stronach idą ramię w ramię w imię 1 celu tak tylko, że jeżeli pracownik ze swoim zwierzchnikiem tak próbują załatwić sprawę tego podwładnego dni taktyką to przy założeniu, że dyrektor jest nastawiony pozytywnie do do tych żądań to nie nie zawsze tak musi być w większości przypadków jarzynowa z rejonu zaczęli akcję więc, jakby nasze regulacje o tyle są nie do końca na przemyślane, że zmuszają partnerów społecznych do dyskusji są podmioty ze wzruszenia związek zawodowy dyskusji z podmiotem, który tak naprawdę nie może podjąć decyzję żaden sposób natomiast wynagrodzenie to ta regulacja ten ten przepis czy ta norma została zakwestionowana przez komitet wolności związkowej mógł je polskie związki zawodowe wniosły skargę na Polskę właśnie, twierdząc że te przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, uniemożliwiając prowadzenie rzeczywistego sporu z podmiotem, który ma wpły w na podejmowanie decyzji, więc jest to całkowicie zrozumiałe, że ZNP prowadzi działania prowadzi działania strajkowe negocjacje z rządem, bo to jest podmiot, który ma zasadniczy wpły w na to jak wyglądają wynagrodzenia i inne wynagrodzenia nauczycieli na tym drugim podmiotem są też samorządy miasta, bo one też mają pieniądze też funkcję finansują szkoły no ale to się nie odbywa na tym poziomie bardzo często strona rządowa podczas tego strajku nauczycielskiego odwołuje się do, a do moralnego obowiązku nauczycieli do dokształcania to do ich służby, które jest służbą publiczną, ale nauczyciele nie są wpisani do grup zawodowych, które nie mają prawa do stolika takie są tu są służby mundurowe służby specjalne tak tak tutaj, ale w innych państwach nie znaczy choroba może podać na dokładny wgląd w Polsce, ale my rządzimy to też ma dla o innych krajów najlepszym przykładem są Niemcy, gdzie nauczyciele są traktowani jak urzędnicy państwowi w UB anty w związku z tym ich prawo do strajku automatycznie podlega ograniczeniu pszczyńscy w sytuacji, czyli nauczyciele tworzą z wszystkimi urzędnikami w Niemczech specyficzną grupę i rząd niemiecki i powoli się na przepisy o swojej konstytucji, mówi że ich status jest właśnie tak pan wspominał specyficzny to znaczy oni nie mogą dezorganizować życia publicznego poprzez strajk, bo w ten sposób przeszkadzają też innym obywatelom, więc państwo bierze na siebie obowiązek, że zagwarantuje im wysokie wynagrodzenia wysokie standardy pracy i w zamian za to oni rezygnują ze strajku, jakby taki jest założenie rodziny takie prawo zostało zapisane u zarania jej na obowiązują od lat jest ewentualnie modyfikowane co powoduje, że nie mam nawet możliwości, żeby niemieccy nauczyciele strajkowali dokładnie przy czym trzeba od razu powiedzieć, że niemieckie przepisy są krytykowane przez międzynarodową organizację pracy to właśnie za to, że nauczyciele nie mają prawa do innych to znaczy, że ten ten zakres podmiotowy do tych, którzy pracowników, którym się ogranicza prawo do strajku jest za szerokim, bo międzynarodowa organizacja pracy nic innego są rekomendacje rozchodzi panie doktorze dla nas przygoda w ogóle jest taki standard Europejski przyjęty rozumiem co określa, które zawody nie mają prawa do strajku dokładnie to dobry nawet nie Europejski znaczy, że Europejski, ale generalnie najważniejszą instytucją jest międzynarodowa organizacja pracy, która ma już wypracowane standardy i one są o tyle ciekawe, że to jest wynik dyskusji ścierania się interesów 3 podmiotów rządową międzynarodową organizację pracy to jest niestety strona ta jest tu przedstawiciele rządu i partnerów społecznych związki zawodowe i organizacje pracodawców wspólnie podejmują jakąś decyzję, więc to jest jakby taka kwintesencja się tego dialogu społecznego jest to co jest dzieje w międzynarodowej organizacji pracy rzeczywiście czas dużą uwagą śledzić i rekomendacje są takie jest bardzo proste PUP pod osoby, które wykonują władze publiczne w imieniu państwa można im zakazać strajku tak czy, jeżeli mamy do czynienia z sędziami tak, jeżeli mamy do czynienia z prokuratorami jak najbardziej tutaj, jeżeli nasza stała już tak robi wyłącza ich prawo do strajku, bo wracając do tego co Niemcy wymyślili nową układ jest taki skoro my wam płacimy w trybie ustawowym instalujemy w ustawach ustawiamy one wysokie wynagrodzenia no to osobiście strajkować, by warunki pracy są zabezpieczone przez ustawodawcę w stawce państwo to bierze na siebie i nie ma potrzeby, żebyście strajkowali oczywiście moralnie doktorze był, a dogodne warunki finansowe są rzeczą relatywną tak, a te podlegają zmianie to co kiedyś było luksusem teraz może stać się normą not 3 jedno 2 pan to jest punkt wyjścia no państwo może też nie wywiązywać się z tego zobowiązania moi trudno będzie też związkom zawodowym przez skaliste stracę system ten system odzież domową no dobrze międzynarodową organizację pracy na nasz ustawodawca jednak, kierując się tym co wyście powiedzieli przyjął takie rozwiązanie, ale ona tego nie gwarantuje także wracając do sytuacji niemieckiej to jest tak, że rząd niemiecki skrytykowany za to, że rząd objął również nauczycieli zakazem strajku Niemcy jakoś nam się niespecjalnie tym przejmują, bo mówią, że to wynika z konstytucją musieli mi zmienić konstytucję, żeby status prawny Deante tych urzędników zmienić i spółki co tam się nic żadnych zmian rewolucji nie dojdzie konkluzja dla nas jest taka, że nauczyciele absolutnie nie mogą być traktowani jako urzędnicy czy jako osoby wykonującej funkcję władcze państwa w związku z tym strajk jest ich prawem fundamentalnym prawem człowieka żaden sposób, powołując się na nagą odnośne ich obowiązki szczególne względem względem dzieci jedno do wartości, o których mówi strona rządowa teraz o złoto to jest to jest argument no nie on nie ma oparcia w nie ma oparcia w sprawie rzeczywiście na związku za nauczycielom na mają prawo do strajku, jeżeli domagają się podwyżki 1000 zł to mają do tego prawa, żeby się domagać 1002 tysiące 5000 takie są reguły takie są standardy międzynarodowe nasza ustawa jest jeszcze nie do końca zgodna ze standardami międzynarodowymi w zakresie w zakresie tych tych tych warunków pracy to znaczy rzeczywiście mamy wątpliwości czy, jeżeli związki zawodowe nasze polskie chciałoby dokonywać zmian w systemie oświaty, bo to też toczy się dyskusja na ten temat czy można czy można właśnie domagać się w ramach procedury sporu zbiorowego w ramach strajku reformy edukacji dlatego też związek Nauczycielstwa polskiego, zobowiązując do wszczęcia sporu zbiorowego napisał słuchacza napiszcie tylko tam czy zażądać tylko 1000 zł podwyżki, bo obok wejście w te kwestie takie oraz reform byłoby z punktu widzenia prawnego spowodowałoby wątpliwości jeśli chodzi o służby mundurowe, bo chcę, żebyśmy zamknęli ten wątek we wszystkich krajach pomoc z danych o honor mają zakaz strajku koniec krótko tak przy czym i to wynika też właśnie standard międzynarodowy organizacji pracy, która wymienia 33 kategorie pracowników to są właśnie ci urzędnicy, którzy wykonują władzę w imieniu państwa policjanci żołnierze i oni nie tylko inni nie mają u nas zobaczą rozszerzone jest to też służby specjalne CBA np. tak tak, ale to w tym w tym szerokim pojęciu służb mundurowych policyjnych czy też wojskowych to się zawiera więc, jakby tutaj nasza bez Jagły i nasza ustawa jest zgodna ze standardami międzynarodowymi oni nie tylko nie mają prawa do strajku, ale nie mają i żebyśmy wyłączyli w ogóle prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych dodaje było to zgodne z z konwencjami konwencję mu oczko z 808798 przy czym i można wspomnieć przy tej okazji, że w ramach rady Europy ten standard no cóż się zmienił, bo mamy taką mieliśmy taką sprawę dotyczącą policjantów to tu, bo to takie były służby mundurowe nie to między takim policjantem żołnierzem, gdzie tutaj komitet ekspertów, przyjmując skargę na państwo uznało, że blankietowe zakaz strajku dla wszystkich policjantów jednak narusza standard Europejski karty społecznej także na to jest 1 z przykładów, że rzeczywiście ta granica wolnościowa się rozszerza, że również policjanci powinni mieć prawo do strajku, ale to mówię to wynika tylko z z Europejskiej karty społecznej Toma znaczenie w kontekście strajku czy tego planu nazwijmy to strajkiem policjantów przed 11 listopada, bo tu też masowe były zachorowania policjantów na grypę czy na inne schorzenia tak co chwilkę wrócić na naszej rozmowy dr Piotr Grzebyk wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego z moim państwo goście Motor książki od rządu siły do rządów prawa i informacji za chwilę jesteśmy pod nowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo dr Grzebyk jest z nami dzień dobry dzień dobry i działkowej administracji Uniwersytetu Warszawskiego panie doktorze rozmawiamy o strajku w prawach, jakie przysługują przysługują pracownikom komu prawo do strajku nie przysługuje raz wspomniał pan w formule strajku włoskiego na początku naszej rozmowy o dość mylnie pojmowane przelot przez społeczeństwo, że tak się wyrażę strajk włoski włoski w powszechnym mniemaniu jest wykonywaniem swoich czynności swojego obowiązku w sposób nadgorliwy tak taki przesadnie skrupulatnym, gdy celem strajku w wodzie, ale czy to tak na powinni się to pojmować czy tak jak pan próbował zdefiniować, czyli właściwie pracują za szkodzące no po pierwsze nie ma definicji, jeżeli jest, że jeżeli chodzi w ogóle działa to pojęcie strajku włoskiego na nich tego nie wie wie pan to na pewno wiemy, skąd pochodziło, ale te działania, które są właśnie typowe dla strajku włoskiego, gdzie indziej wcale się nazywają go strajk włoski tak po angielsku i o i nazywa się do Łączpolu aż 3 inne przesadnie także za taka praca, ale tak, aby slogan, tak więc strajk włoski ja to kiedyś próbowałem ustalić tego nie ustaliłem, skąd nazwa strajku włoskiego pochodzi, ale ustalili, skąd nazwa i skąd pochodzi nazwa strajku polskiego, bo takie pojęcia też jest i co ciekawe ono jest w języku rosyjskim i przez Rosję dotarł do Japonii, więc rzeczywiście w Japonii, jeżeli z ekspertami prawa pracy się rozmawia o nim tak tak właśnie strajk Polski u nich i w Rosji znak oznacza to strajk okupacyjny, jeżeli pracownicy zajmują miejsca pracy, uniemożliwiając też zatrudnianie łamie strajków i na to kto to jest traktowane jako strajk Polski oczywiście w Polsce nikt o tym nie słyszał, że strajk okupacyjny właśnie ma taką nazwę tenorzy może nie słyszał strajk włoski dokładnie wg tej samej zasady także, a to się prawdopodobnie, jeżeli chodzi o strajk Polski w inny na marginesie możemy to znaczy wiało z tego, że w latach trzydziestych w Polsce rzeczywiście była duża liczba tych strajków okupacyjnych one miały nieraz tragiczny przebieg i prawdopodobnie właśnie poprzez wymianę jakoś tak blisko z Rosją to przeszło na wschód wracając do samej definicji strajku włoskiego i nadal art. 17, który definiuje na strajk jako zbiorowe powstrzymywanie się od pracy właściwie przesądza, gdybyśmy go zatrzymali się na gruncie prawa polskiego przesądza, że strajk włoski Eni strajkiem, jeżeli nie jest strajkiem to osoba, która nie pan redaktor może przyjść do pracy i przesadnie przywiązywać wagę do wszystkich reguł spowalniając zapraszanie gości spowalniając pracę w całym studio no i domagając się przy okazji tych wynagrodzeń w taki był sens pana pan utrudnia życie pracodawcy po to, żeby ją zauważono problem, ale rozmowy muszą przeprowadzić zabieg mógł ktoś, kto stosuje stare strajk włoski dom musi wykonywać czynności 1, jakie wiążą się z tu stanowisk dla Acta no to do rzeczywiście w pana się zastanawiają się, że musiałbym zrobić pan musiał się długo ona na myśli rzeczywiście jak pana przypadku strajk włoski wyglądało, ale w tym podręcznikowe przykłady są takie, że mamy do czynienia ze strażnikami, którzy właśnie po południowe są pozbawieni prawa do strajku no i ani przesadnie puszczają na dotyk kontroli tak indywidualne wszystkie auta na przejściu co co zgodnie działają zgodnie z tymi wewnętrznymi regulacjami no ale niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem, więc spowalniają pracę, żeby zapolować spowodować zator na przejściu granicznym w ten sposób zakomunikować co jakiś problem z punktu widzenia prawa polskiego strajk włoski nie jest żadnym strajkiem nie podlega ochronie jest nie podlega ochronie to osoba, która nie wykonuje należycie swoich obowiązków pracowniczych może być dyscyplinarnie zwolniona mogą obecnie jest zostać wyciągnięte konsekwencje a, że to jest traktowane niestety u nas literalnie czytając naszą ustawę jako niewykonywanie obowiązków pracowniczych standardy międzynarodowe troszkę inny, bo wg standardów międzynarodowych strajk włoski 1 nazywamy Sudoł Łączpolu slogan i jest post jest 1 z postaci strajku też powinien być chroniony, czyli w naszym przypadku, gdyby próbować implementować standardy międzynarodowe trzeba by było uznać, że już bardzo, jeżeli ty chcesz dalej pracować nauczyciele chcą dalej pracować z dziećmi, ale przesadnie nadmiernie jakiś żal, że oto moje wyzwanie dla pana na pana wyobraźnia sięgała tak daleko i proszę nam powiedzieć co co by się musiało wydać, bo inaczej musieliby zachowywać nauczyciele, by chcieli strajkować po włosku, czyli de facto nie strajkować, ale zwrócić na siebie uwagę, że rząd non generalnie jest sytuacja nauczycieli jest o tyle utrudniona, bo tym razem niestety nie nie nie nie jestem w stanie odnieść mogliby egzekwować wiedzę w sposób przesadny tym samym wystawiającym, oceniając bardzo rygorystycznie swoich wychowanków podopieczna a, stawiając im z Rosją nie dopuszczając do ich promocji do następnej klasy np. to jest to jest możliwe jest rzeczywiście taki strajk włoski mógłby się odbyć tylko pytanie rząd był efektywny, bo widzi pan o wizy na pewno wzbudziłby społecznych w sensie to jest coś tu też do tego dlatego tym powiedział, że sytuacja nauczycieli jest o tyle trudno mówić panie, jeżeli piloci wlocie strajkują Noto samoloty nie wylatują lot ponosi ogromne straty finansowe i trudno, żeby pilot w powietrzu zaczął zachowywać się należy bowiem długu, ale on nawet nie wy nie wystartuje, więc samochody stoją wszystko jest uziemione pasażerowie nie mogą lecieć są niezadowoleni albo straci pieniądze, a przykłady, jakby po pół, nawiązując do tego przykładu naszego polskiego przewoźnika, więc jest wtedy ekonomiczna presja nałożono na pracodawcy to sam pracodawca jemu zależy na tym, żeby ten spór zbiorowy jak najszybciej rozwiązać raz, jeżeli mamy nauczycieli i oni strajkują, czyli dzieci chodzą do szkoły w to pytanie jest sytuacja dyrektora szkoły, który jest pracodawcą jest taka sama nie jest taka sama, bo u dzieci nie przyszło do szkoły Nate pytanie brzmi no no i co z tego dyrektor niekoniecznie czuje to są presję, którą czuje pracodawca prywatny, więc jakby, opracowując blaty są tutaj już o przyznanie zmierzają one w ogóle nie da się ich było oszacować nawet co co dzisiaj tego zdania, że strajk strajk jest instrumentem walki ekonomicznej, więc przede wszystkim o listach pisanych tak jest pomyślany, że mamy wyrządzać szkody ekonomiczne, ale nie da się wyrządzić szkody dla tego wstydu dokument dlatego sytuacja nauczycieli jest o tyle skomplikowana, że jeżeli oni chcą nim osoby, która decyduje o ich wynagrodzeniu doprowadzi do takiego stanu, żeby ta strona siadła do stołu negocjacyjnego, żeby czuła presję i się zgodziła na ich żądania Lotos to tu to to jest mówiliśmy o tym, że musi musimy doprowadzić do takich sytuacji, że rząd, który jest to tym podmiotem, który będzie decydował do nagrodzenia czuł presji, ale teraz, jaką presję można wynająć jak ja można wystąpić z roszczeniem z perspektywy rodzica i za czas, kiedy dziecko muszą być pod opieką oraz opiekę muszą zapłacić względem państwa względem państw jest to droga jest droga rzeczywiście jakaś, ale taniej jest 3 czy ona by była skuteczna w obrazie rozumie, że one, jakby był stara się znaleźć znalezisko wydzielonych strony tak środek prawny, który zmusiłby rząd do tego, żeby świat do stołu negocjacyjnego i słuchały wsłuchał się Giorgia załamuje ręce rodziców była niewielka muszę mądrze znać dokładnie więc, jakby tutaj nawiązuję do tego jak w tej chwili jest strajk nauczycieli przeprowadzone no to myśląc o strajku przede wszystkim trzeba było pomyśleć o tym w jaki sposób wygrać na samym początku sympatie i rodziców i utrzymać tę sympatię przez długi czas, żeby te w ten pośredni sposób właśnie przez rodziców, których najbardziej strajk dotyczy najczęściej dzieci, żeby to oni w sposób pośredni wywarli wpły w narząd dzieci, by w to nie mieszają im test jest na rękę przynajmniej większości wypadków inna zależy zależy od punktu widzenia i od tego na nowym poprosiłbym go z najniższych niewielu szkół podstawowych zapyta każdy chce, żeby nauczyciele strajkowali też z rozjeżdżania rozum tar no tak rzeczywiście ma dzieci się cieszą nawet SN, który chodzi do przedszkola właściwie też domaga się, żeby mszami w poniedziałek u niego też był strach, że montaż muszą chodzić do przedszkola, a jest to, że taka lekcja obywatelskości musimy przyznać na pewno na pewno wie pan na szczęście w całej dyskusji, którą my mamy teraz w Polsce nikt nie kwestionuje tego, że w ogóle strajk, że komuś przynależy bogom były takie czasy rzeczywiście dostrzegł uważana za coś się w wybitnie szkodliwego ludzi, którzy strajkują uznawano zawarcie umów także to na pewno pozytywna lekcja, że rzeczywiście całe społeczeństwo jest w ton dyskusji włączonej widzi, że to, że to jest podstawowe prawo pracowników to on być banalnym po drugie, strony mniej niż w tym samym czasie mieliśmy równolegle nie strajk, bo to nie ustaje w akcję protestacyjną taksówkarzy tak, że społecznej sympatii nie odzyskali swoją akcję co toaletą widz widzi pan doznały strategia to to związki zawodowe, które przygotowują się czy podjęto też pytanie jest czy taksówkarzom które, którzy są osobami samozatrudnionym i przysługuje prawo do strajku w jaki sposób mogliby strajkować co najwyżej gdzieś, a on zaprzeczyli, by regułom i u których stają się do chowu, które starają się dochować się w relacji ze swoim pracodawcą któremu, którego interesie też jest ta akcja w nos, jeżeli podmiot to teraz już jest zupełnie są inne kategorie albo w przypadku taksówkarzy oni mogą strajkować po pierwsze, względem swojej federacji, która albo z pracodawcą korporacji też tak przewożą korporacji, czyli strajkują względem korporacji, która nie narzuca im do jakiej stawki którymi odpada, ale to nie jest na to sporo innych to może być przedmiotem swojego znał zależy, jaka jest relacja prawna taksówkarza do korporacji tak no ja nie nie nie działa nie znam przypadku, żeby o nim zatrudnieni na umowy o pracę w ramach obrad korporacji Zrzeszenie się taksówkarze, więc oni są samozatrudnieni i pytanie jest czy mogą oni mogliby strajkować przeciwko korporacji to jest 1 rzecz druga rzecz to oni strajkując powstrzymują się od wykonywania pracy, bo tworzą dyskomfort dla swoich klientów klienci są niezadowoleni i swoim może być jedynie przelewają na podmiot, od którego zależy to o co taksówkarze walczący na prostym przykładzie im zależy na taksówkarza muzyk może zależeć na tym, żeby stawki taryfa została przez radę miasta zwiększona coś z tym muszą powstrzymać się od od pracy, żeby klienci byli niezadowoleni wywarli nacisk na radę miasta, które mogłoby to zmienić, więc sytuacja nauczycieli jest do pewnego stopnia podobna, bo to oni przez rodziców próbują je nacisnąć na prąd, ale lekarzom niewiele pracy nie wiem czy istnieje taka formuła zatrudnienia nauczycieli jak właśnie samozatrudnieni i teraz pytanie, gdyby każdy nauczyciel był mu indywidualną firmą i możemy sobie wyobrazić w prywatnych szkołach pewnie jest to możliwe, że miałby wówczas prawo do strajku to znaczy miałby wydaje się, że drze na gruncie obecnie obowiązującego obowiązek przy obowiązujących przepisów miałby było 2019, że do stycznia weszła nowelizacja weszła w życie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która poszerzyła w ogóle krąg podmiotów, które mogą się zrzeszać w związku, które mogą być objęte układami zbiorowymi mogą wszczynać spór zbiorowy tam definicja osoby wykonującej pracę zarobkową, czyli jeśli tylko ktoś wykonuje pracę osobiście nie korzysta z pomocy innych osób ma zbiorowe interesy, które mogą być chronione przez n p . przez związek zawodowy i świadczy pracę za wynagrodzeniem jest traktowany jako osoba wykonująca prace zarobkową, więc teoretycznie nauczyciel samozatrudniony też miałby tego, że taka sytuacja, bo w przyrodzie nie wystąpił, że jeżeli mówimy o szkołach prywatnych to tam nauczyciele są zatrudnieni jeśli nie są na umowę o pracę to raczej tutaj jest umowa zlecenia, więc ten taki standardowy standardowa umowa na dużą wartością dla Dylana dla naszych nauczycieli jest jest karta nauczyciela, która jednak daje im sporo córkę stosownych uprawnień dziękuję panu bardzo za te rozmowy dr Piotr grzebień wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego autor książki od rządu siły do rządów prawa był moim państwa goszczą rozmawialiśmy o strajku czy strajk w ogóle jest dziękuję dziękuję panie doktorze, by państwo im Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA