REKLAMA

Będzie jedna, wspólna baza płatników VATu: jakie informacje w niej znajdziemy?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-04-18 12:40
Czas trwania:
15:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze itp jest dwunasta 43 Aleksandra Dziadykiewicz zapraszam na raport gospodarczy Radia TOK FM teraz za euro płacimy 4 zł i 28 gr dolar kosztuje 3 zł i 80 gr frank 376 proc funt teraz po 4 zł 94 gr na ostatniej w tym tygodniu, bo jutro nie ma sesji na giełdzie w Warszawie, ale też nie ma tej sesji zachodnich jej zachodniej części Europy w my także w stanach Zjednoczonych wielki piątek po prostu giełdy nie pracują zatem na ostatniej sesji giełdowej w tym tygodniu Rozwiń » giełda w Warszawie na czerwono WIG 20 teraz grać i 79 % indeks WIG traci 66 % poznaliśmy wyniki produkcji przemysłowej w marcu ta wzrosła o 56 % takie dane pokazały Główny Urząd Statystyczny jest to wynik lepszy niż spodziewali się ekonomiści produkcja przemysłowa rosła w 28 spośród 34 gałęzi przemysłu podaje Główny Urząd Statystyczny myli to pokazuje Możdżer po raz kolejny dają przynajmniej na razie cały czas dość dużą odporność polskiej gospodarki na spowolnienie gospodarcze, które jest w Niemczech, który jest wyraźnej tam dane pokazują, że oczywiście, że w tamtejszej gospodarce nie układać wszystko inne najlepiej, ale mimo, że pompują tego, że my jako Polska gospodarka jesteśmy dość mocno związani z tą niemiecką na razie widać odporność oby jak najdłużej, bo przecież nikt z nas nie chce, żeby nasza gospodarka spowolniła zła zwłaszcza, żeby zbyt szybko spowolniła produkcja przemysłowa w marcu daje nadzieję na to, że jest to właśnie my aż tak dużego tego przełożenia w spadku w spadku koniunktury w niemieckiej gospodarce na naszą gospodarkę niestety tak mocno nie przekłada się jeszcze jedno z prawa to już słowa słowa płynące z rządu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówi o tym, że te informacje czy te propozycje, które resort finansów w poniedziałek opublikował w nie dotyczy dotyczących zmian podatkowych, które mają nastąpić to są na razie propozycje oraz Ministerstwa Finansów i będą to jeszcze propozycje, które będą dopracowywane chodzi o to jak zrealizować plan Kaczyńskiego chodzi o to jak uszczegółowione zostały te propozycje np. obniżenie w podatku PIT CIT pierwsze skali podatkowej w 17 % to nie ma być obniżenie w całości 11 % tylko wprowadzenie nowej stawki podatkowej tak przedstawiała w pani minister finansów w poniedziałek zatem propozycje jak mówi rzeczniczka rządu zostały przez panią minister pokazane, ale nie należy traktować tego jeszcze jako wersji ostatecznej, bo będą jeszcze programy i pomysły poddane innym pod dyskusję całego rządu jest pewnie po prostu trzeba poczekać aż będziemy mogli zażyć konkretne projekty ustaw i wtedy będziemy na pewno po tych projektach ustaw rozmawiać raport gospodarczy, a dziś w obrocie gospodarczym o innych pomysłach jak w niektórych, które są zapowiedziano niektórych takich, które już będą na pewno wdrożone będziemy rozmawiać z losu, gdy pani Małgorzata Samborska doradca podatkowy jest firma Grant Thornton dzień dobry dzień obraz chciały w sumie zaś, że tego co budzi dość sporo emocji, zwłaszcza wśród osób, które są samozatrudnione, czyli to co zostało zapisane w wieloletnim planie finansowym państwa jako jedno ze źródła uszczelnienia systemu podatkowego, czyli tzw . test przedsiębiorcy teraz przedsiębiorcy, czyli właściwie są to co wiem, jaki efekt chciałoby Ministerstwo Finansów uzyskać, gdyby rzeczywiście taki test został wprowadzony Ministerstwo Finansów jest zdania, że część osób, które prowadzi działalność gospodarczą wystawia fakturę faktycznie nie są przedsiębiorcami rdzennych czyjego są zarejestrowane jako przedsiębiorca to co robią bardziej ma znamiona takiego klasycznego etatu niż w 2 tys, ale jego działalności gospodarczej tak jest i że głównym powodem działania tych osób jest chęć płacenia podatków wg sens stawki liniowej 19 % IEO chęć płacenia ZUS -u wg takiej minimalnej stawki, która jest dostępna dla właśnie dla przedsiębiorców i Ministerstwo Finansów chce to osoby wyłapać po tym, jak rozumiem, żeby noce tych kilkoro z nas jednak są de facto na etacie pomimo tego, że wystawiają faktury, żeby zakwestionować rozliczenia i co jeszcze będzie wyższe podatki, jaki jest to jest tak, że został wprowadzony obowiązek przekazywania w formie JPK, a Annę danych dotyczących wystawianych faktur jak bardzo łatwo Ministerstwo Finansów z tych danych może wyciągnąć te osoby, które n p . wystawiają fakturę jako jednoosobowy przedsiębiorca tylko na rzecz 1 podmiotu takich podmiotów mamy ponad 160  000, a ministerstwo liczy, że im się połowa z tych osób nie przejdzie testu przedsiębiorcy Noise Sojusz okaże się, że to ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą to sami, że jest to rzeczywiście jakaś forma takiego lepszego rozliczenia się z fiskusem psami jest aż tak to ta druga strona 2 to firma, w którym pracujemy w na niektórych, jakby nie może nie wymusza ale jakby zachęca bardzo gorąco, żeby właśnie w tej formie świadczyć usługi księgowe systemy się wszystko rozwija rozwinie i rozłożyć rzeczywiście ten gest przedsiębiorcy zostanie wprowadzony, bo z drugiej strony mamy np. pani minister przedsiębiorczości technologii panią Jadwigę Emilewicz, która mówi, że jej się ten pomysł nie podoba, że jest to ta będzie poddany dyskusji my zobaczymy na razie jest napisane w wieloletnim planie finansowym państwa, że od przyszłego roku coś takiego miałoby funkcjonować czy będzie funkcjonować zwracamy się dopiero nie będziemy jej projekt ustawy, ale to co wiemy, że na pewno będzie funkcjonować jak rozumiem już od września w tym roku to ten jakby 1 z PiS wszystkich przede wszystkim przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani jako płatnicy VAT tutaj tak jak dzisiejsze spis podatników czynnych wykreślonych przywróconych do rejestru VAT ma być zastąpione 1 z 1 listą, a dodatkowo ta lista ma być jeszcze uzupełniona o rachunki bankowe tych podmiotów, które są znane fiskusowi no to za chwilę będziemy rozkładać na czynniki pierwsze tylko chciałabym jeszcze jak dobrze zrozumieć jak to wygląda dzisiaj dzisiaj jest tak, że jeżeli przedsiębiorca chce sprawdzić swojego kontrahenta, a do tego w sumie zachęca fiskus na wszelki wypadek mówi jest dochowanie tej należytej staranności, czyli sprawdź swojego kontrahenta trzeba zajrzeć do 3 różnych list, ale jeżeli nie znajdziemy go z pierwszej liście tak to faktycznie powinniśmy sprawdzić również inne, dlaczego taki donos, że on okres może chodzi o to, żeby to teraz uprościć, żeby to była 1 lista tych zaglądamy tak no i co pan w nim informacje znajdę o tym, przede wszystkim o tym czy mój kontrahent jest przedsiębiorcą czynem przedsiębiorcy są również jego dane adresowe ale jakby to co wzbudza większe emocje, bo to uważam, że jest dobrą rzeczą roszczeniem poco nam 3 rejestry skoro wystarczy 1 z UE natomiast niezależnie od tego Bernadeta mają być również dane dotyczące tych rachunków bankowych, a z tym wiążą się bardzo doniosłe konsekwencje dla przedsiębiorców, ponieważ jest zgodnie z projektowanymi przepisami, a właściwie ustawą, która została już uchwalone przez przez Sejm ma aktualnie została skierowana do Senatu w GM przedsiębiorca, który zapłaci za fakturę na rzecz tych czynnych podatników VAT na rachunek bankowy inne niż znane fiskusowi poniesie określone konsekwencje polegające na tym, że te nie będą kosztu uzyskania przychodów, a w wakacje będzie ponosił Solidarność z solidarną odpowiedzialność za ten VAT wynikający z takiej faktury od elit, czyli jak rozumiem przedsiębiorca w tej chwili w porządku prawnym jest tak, że majaki swoje konto bankowe, ale gdzieś nie musimy tylko 1 numeru konta konta może mieć kilka rachunków, bo nie wiem taki pomysł na różne rzeczy rozliczano różne rachunki, jeżeli chodzi o rachunki powinny być zgodnie z dzisiejszymi przepisami również zgłoszone do urzędu skarbowego jako rachunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym konkretnym przedsiębiorcą tak jak rozumiem przedsiębiorca, który ma takich rachunków wszystkim powinien zgłosić a gdyby się okazało, że ja jestem tylko w ramach takiej firmy i muszą uregulować jakąś fakturę na jeszcze jakiś inny numer konta i ten numer konta nie będzie podane w tym spisie to wtedy na mnie spadają konsekwencje tak jest w oczywisty nie dotyczy to wszystkich płatności mówimy tu o płatnościach powyżej 15  000 zł mówimy tutaj też o grubych takich płatności, które są dokonywane na rachunek bankowy nie o kompensacie nie o płatnościach kartą Hunt, czyli tak naprawdę not skoro przedsiębiorca musi te wszystkie rachunki zgłosić no to pewnie powinien to zrobić, ale ja właściwie za każdym razem powinnam zaglądać do tego nowego rejestru tego nowego spisu, żeby się upewnić, że ten jako otwarta zostanie na konto tym dniu, kiedy dokonuje przelewu po groźnym i sprawdzenie elementem będzie ważne tylko tego dnia w Senacie tylko tak, jeżeli dokona przelewu tylko tego dnia, kiedy dokonał sprawdzenia i mój kontrahent tam mnie jest jego rachunek tam też jest jako znany fiskusowi tylko wtedy mam prawo do zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu możliwości dysponowania dodatkowo obowiązek jako przedsiębiorcy, a te ministerstwo co prawda zapowiada określone ułatwienia w inne narzędzia dla przedsiębiorców, które umożliwią tutaj dodatkowa aplikacja do systemu księgowego, że to będzie się pobiera automatycznie wiem, że są prowadzone rozmowy z bankami, że to mogłoby być tak, że wtedy, kiedy Jan zleca przele w z banku to już mamy automatycznie taką informację czy chce dokonać na rachunek bankowy znane fiskusowi czy też nie, ale niewątpliwie to oznacza chaos zamieszanie w płatnościach i te dodatkowe obowiązki na przedsiębiorcach to mamy dodatkowe obowiązki, które musi spełnić przedsiębiorca, jeżeli ich cel właśnie zachować należytą staranność, której jest namawiany, ale z drugiej strony przecież funkcjonuje i ma być zresztą sam pomysł, żeby rozszerzać je w niektórych branżach robić jako obowiązkowe coś takiego jak podzielona płatność jest, że część drugą część z tej faktury, którą mamy do zapłacenia wpłacone konto na stole, kiedy przedsiębiorca drugą część na podnajem dedykowane temu są przedsiębiorcy na konto VAT-owskie tamta odkryta część się za podatek VAT wpływa to w takim razie ich przybyć do wyboru stale się co będzie dla mnie jako dar tej firmy tej osoby, które muszą płacić faktury bardziej opłacalne Split paymentu trzyma się do zaglądania do tych rejestrów i tak też byłby nie ma znaczenia NT te kwestie są absolutnie powiązane, ponieważ peany, jakby można będzie jednak zachować prawo do tych kosztów uzyskania przychodu i można będzie się uwolnić od tej solidarnej odpowiedzialności wyrwać się, jeżeli dokonamy płatności na inny rachunek nieznany fiskusowi, ale w terminie 3 dni doniosłe do urzędu skarbowego mojego kontrahenta, że dokonała płatności na ten rachunek tylko, że tu muszę znać ten, jaki jest zły urząd skarbowy właściwy dla mojego kontrahenta co nie musi być taką wiedzą powszechną w MSZ z VAT -u z tej odpowiedzialności solidarnej mogę się też uwolnić, płacąc no właśnie w tym mechanizmie podzielonej płatności okay, ale to znowu nam niejako na przedsiębiorcy, który musi być e-faktury z salą żona też nowy obowiązek rozumiem Anglik co właściwie znaczy solidarna odpowiedzialność wadzie, że jakby ten VAT, którego mój kontrahent nie odprowadził z tytułu transakcji, którą zrealizował za mną muszę nadal się już dawno oszukał tak tak Lion Toya skoro z nim robią interesy może, gdyby ponieść odpowiedzialność konsekwencje z tego tytułu tak jest w Chile dlatego ja się zabezpieczyć sprawdzić tego kontrahenta, gdzie się da, żeby mi nikt nie zakwestionował VAT-u, który chce jako przedsiębiorca odliczyć z tytułu tej faktury, a jeżeli ja robię i biznes 1 kontrahentem, ale tamten robił biznes z kimś innym i to ten trzeci nie zrobił tego przemowa polskiego, a to też ta odpowiedzialność spada dobre winko w dół jedno w tej sytuacji, jeżeli zajdą przesłanki zostaną spełnione to tak to niejako to ja zostanę wkręcona w tą karuzela mnie i te ostatecznie ta odpowiedzialność spadnie na dni, czyli tak naprawdę to też jest element uszczelniania systemu podatkowego, ale tak to opisuje Ministerstwo Finansów, chociaż oczywiście mamy takie obawy, że jego celem ustawodawcy są kwestie związane z wypełnianiem należności w zakresie VAT -u i teraz karanie tych samych przedsiębiorców w podatku dochodowym poprzez odebranie im prawa do zaliczania wydatku do kosztów uzyskania przychodów to wydaje nam się jednak zbyt PS bez wysoką sankcję, a jak to jest teraz państwowego właśnie osoby, które znają się o podatkach i obserwują to w jaki sposób system podatkowy jest zmieniany uszczelniane i t d . tego narzędzia, które są albo, które się pojawiają, ale są z fiskusem rzeczywiście potrzebne rzeczy to jest taka ingerencja taka chęć zdobywania no tak wielu informacji, żeby jakoś z tym potencjalnie bym nie zrobi tego słowa zostały składki oraz niezdrowe intencje, ale nowa syndyk odsetki furtki, żeby dziecko bez opłat za rękę w tamtych wydarzeń z dużo za dużo czy naszym problemem jest to, że tych przepisów zmienianych jest tak dużo, że przedsiębiorcy tak mówiąc kolokwialnie nie ogarniają tych wszystkich zmian w ubiegłym roku ze stron A 4 nowych przepisów prawnych tak w ustawach rozporządzenie było ponad 3000 stron i teraz no Need to takie sny nasza praktyka pokazuje, że w wielu firmach nie ma świadomości jak wiele zmian zostało wprowadzone, jakie obowiązki na tych podatnikach ciążą takie przede wszystkim związane no właśnie ze zgłaszaniem niektóre rzeczy z raportowaniem od 1 stycznia mamy np. obowiązek raportowania schematów podatkowych mam takie poczucie, że bardzo wielu przedsiębiorców jeszcze ciągle nie wie, że to przepisy faktycznie weszły w życie obowiązują jak wysokie kary za kraj kary sankcje z tego tytułu gra się w net wracamy do tego, o czym już przecież też niejednokrotnie rozmawialiśmy, czyli tego jak dużo przepisów się zmienia jak czas, by przepisy się zmieniają, gdy są skomplikowane systemy, ale też do tego, że fiskus nie zawsze na czas wyjaśnia właściwie każdego intencja, bo z tym raportowaniu schematów podatkowych np. rysy i brakiem exit Tax czy innymi rozwiązaniami, które weszły w życie w styczniu tego roku, a właściwie firmy czekają jeszcze na wyjaśnienie interpretacja fiskusa jest już prawie my tych dekoracji czy nie mamy przepisy działają od stycznia stawili się musiał dopasować do czegoś co właściwie nie zostały jeszcze wszystko za wyjaśnioną, a poza tym, jakby o skali problemu jest w skali tej niejasności przepisów chociażby świadczą objaśnienia, które publikuje Ministerstwo Finansów do samych schematów podatkowych została opublikowana objaśnia, które mają ponad 100 stron do przebrnięcia przez to objaśnienia po to, żeby zrozumieć intencje te sytuacje, które są dla nas ryzykownej, kiedy powinniśmy się w odpowiedni sposób zachować no również wymagają czasu i analizy, a przedsiębiorcy woleliby się koncentrować się w prowadzeniu biznesu no tak jak też dużą firmą to jeszcze mało tego specjalny działa rektorzy zmniejsza przedsiębiorcom to właściwy jest sam się na tym skupić Ano właśnie nie zawsze na to czas ani chęci ani wystarczająco dużo wiedzy, żeby sobie z tym samodzielnie poradzić coś na obronę tej mierze od września ten 1 z PiS Kotowski wchodzi w życie jest wtedy trzeba będzie wasze zaglądać do Home wygaśnie należytej staranności, zaglądając właśnie tam, żeby sprawdzić, czego kontrahent przypomnę tylko, że sankcje wejdą dopiero od 1 stycznia 2020 roku od ich nowego roku podatkowego kalendarzowego bardzo dziękuję za spotkanie za rozmowę pani Małgorzata Samborska doradca podatkowy firma Grant Thornton domem państwa gościem dokończymy raport gospodarczy dziękuje za Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA