REKLAMA

"Inaczej rozumiem standardy demokratycznego państwa prawnego"

Analizy
Data emisji:
2019-04-18 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pozycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dawno nie wypowiadam tych słów mamy kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, a konkretnie projekt to jeśli dobrze liczę uznano, że nowelizacja taki projekt trafi dzisiaj w na strony sejmowe w jeszcze nie został nadany numer druku ale, sądząc po tym, jak skonstruowana jest cała cały ten akt prawny to raczej można się spodziewać, że bardzo szybko stanie się obowiązującym prawem przez kolejne punkty tej nowelizacji Rozwiń » przeprowadzi nas dr Ryszard Balicki wydział prawa jak minister administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim łączymy się z panem doktorem przez Skype, a dzień dobry witam na antenie czy nowy witam panią redaktor wydawnictwa spokojny ma pan głos panie doktorze ja muszę przyznać, że jednak czytając ten projekt oraz jego uzasadnienie trzęsła się z oburzenia ściska rękę w ręku mocną konstytucje i UE i ma inny, a na koniec wiedziałam może tajne dobrze ja wciąż cieszy się oburzamy zamiast uznać, że tego typu manewry w państwie prawa są po prostu już standardem należy się przestać nimi przejmować czy pan się, by w ogóle nie przejmuje tym co tutaj wyprawy sprawiły zaproponowało w aż panie redaktorze przy stwierdzeniu nie przejmuje nie jest właściwe geny z faktem jest, że na jakiś kielich w naszej akcji innej rozmowy mówi Lamża zaszedłem alpinista Lecha, a teraz stałem się realistą, czyli ogarnął mnie pesymizm FR my niestety niestety się potwierdza to dla ósma poprawka 2 nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym w zasadzie już nie zaskakuje to jest tylko takie kolejne potwierdzenie PL sąd sądem, ale prawo i sprawiedliwość musi być po naszej stronie no to przyjrzyjmy się, gdy przyjrzymy się po poszczególnym pomysłom nie ma ich wiele i wyciszać one do domów nie można było się tego spodziewać, ale szczerze mówiąc 1 rzeczy nie nie zrozumiałam jak chyba jednak straciłam w GM DMP pewną czujność chodzi o przepisy dotyczące powoływania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesów poszczególnych izb tutaj jest sporo zmian w i liczy moglibyśmy, by naturą spróbować odtworzyć, a potem wznowimy po co to czemu to ma służyć w oczy w musiała mieć świadomość ciała lub w szczegóły dotyczące powoływania prezesów izb i pierwszego prezesa zawsze były zawarte w ustawie o Sądzie Najwyższym poza regulacją dotyczącą pierwszego prezesa, a która znajduje się w konstytucji w ust. 3 art. 183 jest wyraźnie powiedziane, że pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent Rzeczpospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego z powoływaniem prezesów i izba było jedno i adekwatną regulacją nawiązującą do tej normy konstrukcyjne hal i dotychczas Malta nie przedłużam wymaga ono przede wszystkim zabrania się z sędziów Sądu Najwyższego odpowiednio wszystkich, czyli całego Sądu Najwyższego bądź też poszczególne Izby i przy określonym uchwałą, a które było określone na 23 spędziło w wolną w drugiej turze ma 35 można było dokonywać tego wyboru wina z tego taki proces rusza dlatego, że to ma być uchwała zgromadzenia w sędziów Sądu Najwyższego, by po każdym poszczególnych z Izby czy ta nie może być tak, że spotka się kilka osób przepraszam za sformułowanie i coś sobie ustalą, a do tej procedury złożonej, ale wymaganej przez konstytucję sny projektodawcy i tak przepraszam tutaj małe proste i oczywiście projekt został zgłoszony przez sympatyczną niewątpliwie grupę posłów sfer partii rządzącej przewodnicy Marka Asta naszego ulubionego pana posła Asta, który oczywiście nie widział ktokolwiek przygotował i potrafił wskazać ekspertów, którzy mu pomogli napisać i potrafił powiedzieć, kiedy został napisany mówiąc inaczej ruch został przygotowany zapewne znał już w Ministerstwie Sprawiedliwości i wykorzystano pretekst, aby uniknąć się konsultacji jak w kolejkach w naszym Kościerzyna to dlatego mówią, że wydaje się, że tutaj przyszłość jest dosyć nieprzewidywalna a, ale mówi pan o tyle z LO im dodatkowy wniosek o kulach, które już w tym projekcie zostały zostały dodane do związku pierwsza, ale powiedziano jest wyższa może się odbyć takie właśnie rośnie też można nazwać oszczędzaniem Sądu Najwyższego czy zgromadzenia sądu sędzia Sądu Najwyższego czy zgromadzenie Izby oraz urzędach formułach bez względu na liczbę zajęć no to by znaczyło, że mogą się spotkać jacyś sędziowie i wybrać kandydata na pierwszego prezesa, ale bądź też na prezesa Izby moim zdaniem już na tym etapie jest to niezgodne z konstytucją, ale kolejna procedura jest jeszcze ciekawsza i Majdan literalnie niezgodne z konstytucją bowiem powiedziane, że jeżeli w określonym terminie, a ustawa dokładnie precyzuje jak ten termin nie jest zdefiniowany na 2 tygodnie przed upływem kadencji albo 21 dni od dnia przejścia stan spoczynku lub wygaśnięcia stosunku jak jest w UB roku tak jest tak trzymać, jeżeli prezydent nie otrzymaliście 5 kandydatów, jeżeli mówimy o pierwszym prezesie bądź 3 do 5 kandydatów, jeżeli mówiła prezesi Izby to prezydent Rzeczypospolitej to woła o prezesa spośród wszystkich sędziów Sąd Najwyższy sam wybierze kandydata, a potem go powoła, a jest kochany tatuś jest formuła literalnie niezgodna z konstytucją w odniesieniu do pierwszego prezesa obok nich dajemy w brzmienie nowe z konstytucją mówi powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, a projekt nowelizacji mówi prezydent powołuje spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego Otóż nie da się nawet nic by interpretować to jest nie trzyma konstytucjonalisty, żeby stwierdzić, że to jest ominięcie konstytucji dopisanie do niej właściwie normy, która tam nie istnieje nie jest przewidywana, ale panie panie doktorze ja się posługiwał się, tak więc, o co tak jak słuch o nim jakąś ważną osobą stanie, ale rozczulił mnie pan poseł Ast, który stwierdził no tak normą może są jakieś wątpliwości, ale jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości to może się z Łodzi do Trybunału w jego skład, a on aż jedno zwalnia, ale nawet dowcip fala tsunami rozbawia Rumuni, a oddzielała ich o jedno Andriejew to bardzo ładne rzeczywisty, ale wracajmy już bary dość tych żartów zajrzymy do uzasadnienia tutaj ta regulacja związana z tym, że oto pierwszy prezes Sądu Najwyższego może być powołany w LG kandydaci najpierw mogą być wyznaczeni przez 5 minut mało liczne zgromadzenie sędziów w tym porozumieniu 2 albo 1 sędziego, który się zgromadzi, a następnie prezydent jeśli tamci się nie dogadają to po prostu sam wybiera nowego prezesa Sądu Najwyższego prezesa Sądu Najwyższego to to te 2 rozwiązania mają swoje uzasadnienie w uzasadnieniu w, a konkretnie służą w zapewnieniu możliwości obsadzania tych stanowisk także w takich sytuacjach, gdy w rozsądnych terminach nie dojdzie do wyłonienia kandydatów rozwiązanie to ma na celu zagwarantowanie możliwości nieprzerwanego funkcjonowania Sądu Najwyższego i właściwej organizacji jego pracy w i stąd, że od razu wychodzę z kolejnym pytaniem do pana doktora w inny jak się ma to uzasadnienie do realnych skutków przyjęcia ewentualnie takich takich przepisów no realne skutki przyjęcia tej niekonstytucyjnej normy oznaczałby po pierwsze, że w systemie prawnym pojawi się niekonstytucyjna a, a po drugie, że pan prezydent, bojąc się z udziałem grupy zaprzyjaźnionych Seidl bądź nawet bez udziału tych będzie mógł wygrać na pierwszego prezesa kogoś kogo sobie z sobie znanych powodów wybierze nie będzie to miało żadnego związku z normą konstytucyjną mówiącą o uchwale o uchwale zgromadzenia ogólnego sędziów, ale jak jego taniec nawiązuje do tego fragmentu uzasadnienia, że była miłosna na rzeczy tak jakoś państwa myślę sobie, że w Polskim wymiarze sprawiedliwości i do 2015 roku nie było problemu z zachowaniem ciągłości z wyborem władz to dopiero, o ile nominacji obecnej partii rządzącej doprowadzi w Trybunale Konstytucyjnym do sytuacji, że no nie można było dokonać określonych czynności, bo nagle się wszyscy rozchodzą ani im to jest standard raczej alarmu osób sympatyzujących z partią władzy, a nie grona sędziów z resztą otrzymanego jako jako jako całość nie rozumiem co strzeliło stworzyło problemy, a teraz je rozwiązuje, a tak naprawdę tworzy jeszcze bardziej realnie głos cudzoziemcy inną rzeczywistość w Sądzie Najwyższym, ale panie doktorze, ale co to oznacza w praktyce znaczyć w tym czy rady gmin czy my mamy się spodziewać w najbliższym czasie wymiany prezesów jednak nie zna tutaj nie ma możliwości jak na razie zmiany adresu AK z marszu LO masz podziękować nieznanemu projektodawcy Jeża takiej normy nie wprowadził i tym razem nie wygasza się kadencji, ale prezesów ściągnął korzysta się raczej okazji, która może się ona nadal żyć, ale proszę pamiętać, że każdy jest idealne jest forma finału na urlopie na Intelu mosiężną kończy się w lipcu, więc tam będzie kwestia wyboru, ale co do pozostałych no wszystko się może zdarzyć cud zwróćcie państwo uwagę na ich szczelną elementu też jest taka formuła, gdzie wnioskodawcy się bardzo starannie zabezpieczają w przypadku prezesów i zumba należy wskazać o 3 do 5 kandydatów do tej pory było 3 po prostu to tylko było 31 wszyscy go obrazić, ale 5 kandydatów na szykany w odniesieniu do Izby dyscyplinarnej dzieje z 16 stanowisk halny może robić czekamy dziś jest 9 stanowisk sędziowskich i należy wskazać 5 kandydatów na to czy prawie prawie co trzeci co czwarty danej izbie będzie mógł być kandydatem to też powoduje, że tak naprawdę, ale uchwała zgromadzenia danej Izby staje się fikcją, bo jeżeli się przedstawia 5 kandydatów od kostek 5 Bogusz prezes może wybrać kogokolwiek nawet osoby pranie cieszy się zaufaniem większości izbie rozrachunkowej jest zabezpieczenie inna wypadek, gdyby minął 3 kandydatów wybierano jednak głównie spośród prawidłowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego w jak robi się ich 5 to jest duża szansa, że w tej piątce znajdą się ci, którzy w, którzy sprzyjają partii rządzącej i temu co przez Sąd Najwyższy się dzieje tak jakoś dziwnie się wydaje, że pani redaktor znakomicie odczytała intencję nieznanego projektu noc uznania, bo usuwamy doświadczenie jak to wygląda ostatecznie no i druga kwestia, z którą się zajmiemy zaraz po informacjach to jest przewrót kolejny w izbie dyscyplinarnej w NBA, która nabiera, choć wydawało się jest bardzo silną Izbą, która dręczy nazywana była sądem w sądzie to teraz też dodawane są jej nowe kompetencje, a na koniec, ale to wszystko po informacjach przyjrzymy się temu jak to jest możliwe, że ta ustawa wygasić trwające postępowania spory z krajową radą sądownictwa to są te spory, które ostatecznie trafiły częściowo do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej co ta ustawa chce zrobić tymi postępowaniami to już po informacjach razem z dr. Ryszardem Balickim konstytucjonalistą z uniwersytetu wrocławskiego w analizy Agata Kowalska przy mikrofonie w z nami cały czas przez Skype dr Ryszard Balicki konstytucjonalista z wydziału prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim i rozmawiamy na temat nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym dla tych z państwa, którzy powiedzą, ale jak to nowelizacji tak tak to już ósma z ciągu Andy całej historii istnienia tej ustawy, bo to zupełnie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, którą przygotowało prawo sprawiedliwość od tamtej CSA tamtego czasu nią w kółko nowelizuje przez chwilę była przerwa, ale teraz mamy już ósmy projekt, który trwa trafił dzisiaj na stronę sejmowe w w pierwszej części rozmowy mówiliśmy o nowym mechanizmie powoływania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego tym razem grupka sędziów nawet 1 sędzia będzie mógł wyznaczyć bank kandydata albo kandydatów, a później pan prezydent nawet będzie miał taką możliwość, by samodzielnie wybrać, kto ma być nowym prezesem spośród sędziów Sądu Najwyższego jeśli tamci się nie do dnia dogada się bardzo to mnie z całym dniu uchwalono nowy pomysł zupełnie odmienny od polskiej konstytucji, ale teraz chciałbym panie doktorze, żebyśmy przyjrzeli się w LED jeszcze 2 kwestiom tym izba dyscyplinarna otrzymuje kolejne kompetencje w NBA znów tutaj uzasadnienie wskazuje, że po prostu chodzi o ujednolicenie praktyki i o to, żeby wszystko zgubione było w 1 miejscu po co dokładnie chodzi czy tym razem prowadzi się do sytuacji, w której ale, gdy roszczenie o uchylenie immunitetu sędziego, ale czy żołnierz wyrażenie zgody na jego o jego aresztowanie będzie on będzie w rękach to właśnie Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego od 3 ligi ich sąd wyjątkowego, który został powołany przez partię władzy pod nazwą Izby Izby dyscyplinarnej jest to ciało wyróżniające się z własnymi kompetencjami własną niezależnością własnym budżetem, a nawet co jest najbardziej szokujące, ale pewną dodatkową gratyfikacją finansową i LO osoby powołane do tej Izby, ale trudno nazwać sędziami przepraszam bardzo niskich cen, a mają wyższe wynagrodzenia co jest moim zdaniem przepraszam muszę to opowieść de facto propozycją korupcyjną na zasadzie, jeżeli będziecie nam posłuszni będziecie w tej izbie będziecie mogli otrzymywać wyższe wynagrodzenie jak mnie to w finale dowiedzieliśmy już wcześniej wiemy też wspólną cechą wszystkich osób pracujących w izbie dyscyplinarnej Stoch został powołany sposób budzący wątpliwości chodzi o tę procedurę przed krajową radą sądownictwa i później w UE w czynność prezydenta bez kontrasygnaty miasto jest chora dowiedzieliśmy od 8 z panem ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym, a ta jest bardzo specyficzna izba, która wygląda jak kolejny Departament administracji z Time for no właśnie wygląda na to, że ten Departament dostał nowe zadania tutaj GM mowa jest m. in . o tym, że będzie zajmował się ran i to najpierw jako 1 sędzia podjął nawet potem się jako apelacja ze sprawami aresztów tymczasowych sędziów i co pan przewiduje, że to będzie wzrostu bezpośrednie w przełożenie decyzji prokuratury na decyzję później Izby dyscyplinarnej naczyń przy oczywiście jako jako prawnikowi albumami wypadałoby nie mogli się, że tutaj będzie bezpośrednie przełożenie na psach widzimy obserwujemy rzeczywistość, ale ostatnie wnioski prokuratury nie cieszyły się akceptacją sądu w związku z tym, ale nieznany projektodawca postanowił wyręczyć sondy ne i przekazać tę kompetencję dla ludzi, którzy nie będą mieć wątpliwości jak postąpić to niestety kolejne potwierdzenie tego, że zbudowaliśmy, ale takie monstrum, które jest gotowe po, że można wszystkich sędziów SN to jest potwierdzenie tego, że ten organ nie tylko jest zbędna jest niekonstytucyjny, ale jest po prostu groźne dla funkcjonowania wymiaru spaść no ale w tym przyczynami może się to chyba pan zgodzić z uzasadnieniem, który twierdzi, że dojdzie do ujednolicenia praktyki much ujednolicenia praktyki w kierunku jaj i niekonstytucyjnej pensji, a jeżeli o to chodziło projektodawcom to, a w, ale na pewno niekonstytucyjna jest oddanie Izby dyscyplinarnej tych wszystkich nowych zadań, bo do jazdy mam wątpliwości co do jej konstrukcji mamy wątpliwości co z osób, które tam pracują, ale może samo przekazanie Izby dyscyplinarnej nowych kompetencji dotyczących immunitetów sędziowskich nie jest samo w sobie niekonstytucyjne, a musielibyśmy zastanawiać, jaki jest ratio legis takich zmian oczywiście możemy sobie wyobrazić nową inną konstrukcję procedury odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale i, żeby dokonywać zmian może tak daleko idź stąd istotny tak daleko idących nas to należałoby wykazać, dlaczego chcemy zmieniać, ale co chcemy ulepszyć, a toby znaczyło, że musimy wykazać, że poprzedni stan prawny był zły Wilk no tak w domach jak on powszechną koniak tradycyjnie podszedł do tego jak kiedyś prawo powstawało zebrało się problem tutaj rozwiązanie słusznie działa no dobrze to zostawmy, bo rzeczywiście to już nie te czasy nie te czasy FIFA, a tymczasem mamy go na ja w jak polskość nie sprzyja gdy, gdy dokładnie we właściwy rzadko rzadko bywał, a teraz już na pewno trudno go zauważyć no i ostatnia kwestia, która wydaje mi się jakoś szczególnie niepokojące i bardzo Lynn oznacza że, chociaż ta kwestia dyscyplinarka mi też jest Izbą zbiorą też możemy za chwileczkę usunięcie uaktywnia ona ostatnia kwestia to jest czynnik wygaszenie postępowań toczących się w sprawie uchwał krajowej rady sądownictwa i co ciekawe zlikwidowanie w ogóle ich możliwości odwoływania się od uchwał krajowej rady sądownictwa w jeśli chodzi o powołanie do Sądu Najwyższego USA i tutaj pozostaje bezradna to jest sposób na to, żeby ukrócić te działania sędziów, którzy walczą przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej aż wydaje mi się, że to nie jest próba zbudowania takiego argumentu, ale dodaje Sylwia wrażliwości, ale popatrzcie, ale występowanie silnych pytaniami, ale jest niezgodne z prawem, bo tych procedur już niema to on to chyba chyba tak Hall chce władza się o Boga, bo one wszystkie mają ulec umorzeniu z dniem wejścia w życie ustawy oczywiście w skróconym okresie vacatio legis tak jakby naszej notarialną to nie jest sytuacja dla mnie zastanawiające przyznam szczerze nie miałam czasu zweryfikować jak możesz zachować Trybunał sprawiedliwości moim zdaniem UE byłoby zaskakujące, gdyby przechyliły Szalą Meadow do takiej sytuacji na takim racjami, lecz tutaj panie doktorze, ale możemy Rybnik dokonać porównania mieliśmy przecież taką sytuację z sędziami, którzy byli zmuszani do przejścia stan spoczynku i nie może przepisy o odwróconą Trybunał nie umorzył postępowanie wciąż zajmuje się tą kwestią znam tak powinniśmy zachować on tutaj chodzi o procedurę, w której dokonuje się WL ordynarnego łamania prawa UE, a teraz próbuje szał uregulować poprzez kolejne zmiany prawne i zabierają coś co jest pod Stambułem w całym cywilizowanym systemie prawnym, czyli prawo do kontroli sądowej to prawo do sądu o naszą konstytucję nie przysługuje ona nie może być odebrany, a tutaj budujemy procedurę, w której nie będzie żadnej możliwości weryfikacji sądowej, czyli UE z naszej ery podmioty z oględzin będą chciały i nikt nie będzie mógł odwołać się do sądu żadne są to zweryfikowała też to jest jakiś absurd nasza przyznam szczerze, a Nanga nie jest Obamą i że to jest absurd ja też troszeczkę tutaj muszę przyznać mu zawiesiłam się intelektualnie na tym, ale na szczęście mamy znowu uzasadnienie do tego projektu, w którym czytamy w UE, że chodzi o to, że jeśli wziąć pod uwagę, że wcześniej, a tymi sprawami zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny w LM, ale ostatnio Trybunał Konstytucyjny uznał, że ta procedura jest niekonstytucyjna to w takim razie nie należy już nigdzie przekładać znów w tej procedury przez jakiś kolejny sąd tylko należy z nią związkom należą po prostu zlikwidować takie jest uzasadnienie waha się odwołaniem w Davos Sądu Najwyższego było, jeżeli chodzi o te procedury odwoławcze, ale jedno z sądu administracyjnego to chciałbym państwu przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny w czasach, kiedy był jeszcze konsumpcyjne stwierdził, że faktycznie w procedurze powoływania sędziego to nie jest pod postępowanie administracyjne natomiast w sprawach indywidualnych tam pojawiała się i Trybunał podkreślał pojawia się możliwość kontroli sądowej, a podejmowane działania, a dziś odwołań do 8 Hiszpania, ale podobno zapadłego w Trybunale Konstytucyjnym przyznał się, że nigdy ani ja tylko cytuje uzasadnienia samo stwierdza, że to nie jest orzeczenie, bo tam sędzia dubler zasiadał w składzie, ale w euro projektodawca nie mamy do dostępu do uzasadnienia na dach tego stanowiska zgłoszonego, a w Trybunale Konstytucyjnym obecnym Trybunale Konstytucyjnym nie wiemy jak chłonny doszło do tego rozstrzygnięcia, ale tam pojawić nawet kwestia, że nie wiemy, kto go w sieci i mienia mecz to było zdanie odrębne sią zostało zawarte dziwna sytuacja nic jeszcze nie wiemy nie mamy ich bliscy pisemnego uzasadnienia, a nieznany projektodawca już coś próbuje zrobić, powołując się naturą na tę opinię wydaną przez gdynian tyle tzw. Trybunał to jest tylko potwierdzeniem jest tak duża, że normy ekrany już nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia, że już partią władzy, jeżeli chce postawić na swoim to to będzie to uczynić, jakkolwiek jakkolwiek, by odnaleźć osób, które im tanie do głowy, ale proszę posłuchać tego panie doktorze, a on skoro tutaj cytując, więc stąd pojawia się też PL pełna nazwa Trybunał w złotych Trybunał Konstytucyjny zakwestionował możliwość rozpoznawania odwołań od uchwał krajowej rady sądownictwa przez Naczelny Sąd Administracyjny za optymalne rozwiązanie należy uznać wyłączenie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał krajowej rady sądownictwa w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego i wymaga podkreślenia pisze projektodawcom, że wyłączenie takiej możliwości nie jest niczym wyjątkowym z punktu widzenia standardów demokratycznego państwa prawnego w czymś dużo mogę powiedzieć tylko jedno chyba inaczej rozumiem pojęcie standardów demokratycznego państwa prawnego dla mnie nie może być standardem państwa prawnego formuła 1 odwołanie nie ma procedury Odwoławczej nie ma możliwości kontroli sądowej nawet w sytuacji działalności sprzecznej z prawem to PiS bardzo przepraszam może może ja jestem tylko ich złość ograniczonym w swoim myśleniu prawnikiem, ale się nie mieściło im głos no tutaj ustało projektodawca powołuje się na doświadczenia szwedzkie duńskie belgijskie i holenderskie wskazując, że tam w trakcie takich ról w przeróżnych zresztą bardzo różnorakich i procedur powoływania sędziów nie ma możliwości zaskarżenia do sądu w nieuwzględnienie określonej osoby lub niepowołania nieuwzględnienia na liście kandydatów również powołania określonej osoby na stanowisku sędziego ze mnie panie redaktorze ja uwielbiam jak przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, bo to oni zazwyczaj silnik, ale zrobiło sią, powołując się na pewne elementy procedury powoływania sędziów to w Holandii to w Hiszpanii to zaś Francji tak tylko fragmencik nie biorąc pod uwagę całokształtu procedury i nie biorąc pod uwagę czegoś co jest słabo zapisywane w normach prawnych, ale tak naprawdę najistotniejsze w pewnej kultury, a oni są one wypowiedzi pewnego sędziego, ale i holenderskiego, który stwierdził no, a u nas kandydata wskazuje minister, ale lubi to na wniosek ustępującego sędziego i nigdy nie zdarzyło się, że było inaczej no ale tak to do nas cywilizowanych krajach są pewne zasady ukształtowane w BOŚ to przez normy prawne można przez to mam prawa zwyczajowego przez lata i to funkcjonuje, a w tej chwili mówimy, ale ten wątek możemy zaczerpnąć z tego państwa Anina z innego państwa stworzy pewien Bać-Pol, który tak naprawdę mnie będzie funkcjonował dobrze i chyba o to chodzi o 10 lat, a to na pewno wiemy, że nie działa dobrze skoro potrzebna jest ósma nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym od innych zresztą UR 2 i jest z 8 grudnia 2017 roku, więc niecałe 1 , 5 roku już ósmą nowelizację faktycznie mamy stabilność, a sami projektodawcy siebie można powiedzieć z recenzowania i dr Ryszard Balicki wydział prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim łączyliśmy się przez Skype to bardzo serdecznie dziękuję za to Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA