REKLAMA

Bodnar: Powolne wychodzenie Polski z UE

Data emisji:
2019-04-19 07:20
Audycja:
Poranek - Jacek Żakowski
Prowadzący:
Czas trwania:
16:53 min.
Udostępnij:

- Społeczeństwo powinno sobie zdawać sprawę, że ignorowanie postanowień TSUE jest powolnym wychodzeniem Polski z UE – mówił w TOK FM Rzecznik Prawy Obywatelskich, dr Adam Bodnar.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

poranek Radia TOK FM witam ponownie Sierakowski jest piątkowy poranek TOK FM 24 punkty kościelnej znany w pieszego i dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry dzień urlopu panie redaktorze dzień dobry państwu zaraz porozmawiamy o sekundę szybciej, bo jest tam parę ciekawych kwestii do przemyślenia, ale chciałbym zacząć od nowego projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym to jest taki projekt, który gwarantuje panu prezydentowi wybrali sobie takiego prezesa i Rozwiń » pierwszego prezesa i takich prezesów izb, jaki sobie jakich sobie życzy czy to jest zgodne z konstytucją panie panie doktorze konstytucja mówi wyraźnie o tym, że prezydent wybiera osoby wybiera pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatów wskazanych przez zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego i wszelkiego rodzaju postanowienia, które miałyby kompetencji zgromadzenia ogólnego bądź stwierdzałby, że jeżeli zgromadzenie ogólne nikogo nie wskaże to to wtedy prezydent sam może innych kandydatów wybrać pierwszego prezesa na taką jest zapis ten projekt tak to tak to w taki właśnie zapisane w tym projekcie natomiast perełek to, że proszę zauważyć co my robimy w tym momencie my od razu wchodzimy w analizę projektu nie zastanawiając się, skąd on się wziął kij, dlaczego po raz kolejny mamy ogłoszony projekt poselski w sprawie tak fundamentalnej im po prostu stół uznajemy, że to jest zupełnie normalne i oczywiste, że ich do tego doszliśmy po prostu taka, że HOKEJ zauważają wzrost rok no, dobrze więc ten rok projekt zakłada, że gdyby, gdyby w ciągu 2 tygodni po upływie terminu Sąd Najwyższy nie wskazał kandydatów panu pan prezenter do wyboru co jest prawdopodobne, bo sąd mógłby czekać teoretycznie, by na nowego prezydenta tak, bo kadencja pani pierwszy prezes kończy się w kwietniu 2020 roku w to on był wtedy prezydent Duda może zagwarantować PiS-owi takiego takich prezesów, jakiego sobie jaki by sobie z rzeczy no właśnie teraz, dlaczego PiS jest tak bardzo spieszy się z normą czasu jest niebieska bardzo dużo zależy do czego oczy do końca tej kadencji Sejm nową Borów czy do wyborów prezesów no właśnie kosz być może tempo pośpiech związany nie tylko z tym, że w mieście mamy niecałe 2 lata prawda do przeszło rok do wyborów, ale też trzeba zdążyć z tym przed wyborami parlamentarnymi, żeby znak koniec mieć kontrolę nad tym co się dzieje w Sądzie Najwyższym to z punktu widzenia przyszłości chociażby tego co się będzie mogło dziać z po zmianie władzy także z możliwością wpływania na to jak są rozpatrywane różne sprawy przed SN orzekł Sąd Najwyższy w sprawę także związane z odpowiedzialnością karną może mieć istotne porostów, kto będzie tym pierwszym prezesem natomiast sami i spytać natomiast warto pamiętać, że w tym projekcie też są rozwiązania, które odnoszą się do toczących się postępowań w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez nasze sądy, które ono w skrócie rzecz biorąc zmierzają do tego, żeby te postępowania umorzyć za pomocą rozwiązań legislacyjnych Vincent Perez z mocy z mocy ustawy niezakończone postępowania w sprawach odwołań dotyczących powołania do Sądu Najwyższego podlegają umorzeniu to są te postępowania, które stały się przyczyną pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego do TSUE, na które odpowiedź popaść w najbliższych dniach już ostateczne, więc tak Gdańsk może stąd ten pośpiech właśnie o to chodzi o starcie i myślę, że to jest związane też z tym, że w po mamy w został wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego ten bardzo wątpliwy wyrok Trybunału dotyczący kompetencji krajowej rady sądownictwa 1 z postanowień o jedno 1 w konkluzji tego wyroku to właśnie było zmierzała do tego, że tym sądem odwoławczym od decyzji KRS nie powinien być Naczelny Sąd Administracyjny tylko Sąd Najwyższy w związku, z czym jeżeli NSA w tzw. międzyczasie zadał te pytania prejudycjalne dotyczące statusu tych powoływanych sędziów przy utracie tych, którzy nie zostali powołani no to należy umorzyć postępowanie skoro Trybunał Konstytucyjny takoż Noto teraz trzeba to nie tylko powiedzieć za pomocą Trybunału tylko przyklepać ustawowo, dlaczego pośpiechu nieważność 14 maja zaplanowana jest rozprawa przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej rozprawa, w której będą uczestniczyli także przedstawiciele krajowej rady sądownictwa którzy, żeby nie dopuścić do orzekania będą prawdopodobnie mówili Słuchajcie tutaj mamy nie tylko wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale też normę ustawową w ogóle postępowanie w ogóle nie powinni się 7 kwest oraz wyjazd jest sprawny to dla nich różni istnieje i teraz niezależnie od tego co zrobić z tym Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to spowoduje także przeciągnięcie w czasie rozpatrywania tych wszystkich kwestii, bo to będzie konieczność dalszych analiz i teraz co to wszystko oznacza z mojego punktu widzenia to oznacza, że całe środowisko prawnicze, które jest za nim i społeczeństwo obywatelskie, które zaniepokojone tym co się dzieje z niezależnością sądownictwa w Polsce powinno ten projekt jak najszybciej przeczytać przygotować odpowiednie opinie prawne i nie uznawali, że to musi stać się obowiązującym prawem, jeżeli mamy instrumenty, a co można zrobić możemy się stało to jest kolejny wyjazd zgłoszony przez pana Astarty wnioski przechodzą brawurowo w parlamencie są podpisywane na tych z tak, ale one wiążą się z określonym kosztem społecznym i z określoną w dyskusję tak i jeżeli my w tak lekceważący sposób podchodzimy do naszych zobowiązań wynikających z członkostwa w unii Europejskiej do zasady rządów prawa to społeczeństwo powinno o tym, wiedzieć powinno być tego świadome i powinno zdawać sobie sprawę, że lekceważenie tych zobowiązań to jest takie mu dosłownie powolne wychodzenie z Unii Europejskiej może nieformalny możni z los cywilizacji Europejskiej, bo w zasadzie chodzi jak i rozwoju chodzi o to, że jego obóz rządzący kontrolował dziecko egzekutywa, ale też sądy do końca tego co całkowicie, żeby kontrolował Sąd Najwyższy, który kontroluje tylko częściowo na nasz i myślę, że w dyskusjach na tym szczeblu europejskim, a także innych z intelektualistami, którzy zajmują rządami prawa integracją Europejską mówią, że to co obserwujemy coraz wyraźniej co się stało w zasadzie chodzi o Węgry to jest to nie tyle wyjście formalne z Unii Europejskiej, ale wdrożenie tej istoty członkostwa ty tak jakby była ta moneta prawda ją na środku byłaby wydrążona pusta tak, żebyśmy komuniści jakiś inny zestaw wartości to się dzieje to znaczy tak kolejny ten projekt ustawy to walka z tymi sądy Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to podważanie wiarygodności Trybunał te wnioski o wyłączenie sędziego Lenart co przecież to miało miejsce, bo zupełnie bez bez precedensu na na rozprawie IT kolejny musiałby przesłuchać przesuwanie tych pionków i hetmanów gońców na szachownicy, byleby tylko prawda, że zaszachował przybyć do przodu to jest właśnie wydrążenie istoty Sojuszu do członkostwa w unii Europejskiej co ma już określone konsekwencje z punktu widzenia respektowania praw obywatelskich nasi prawnicy, którzy przeczytają i zrozumieją mogą z tym zrobić mogą napisać opinię mogą zaalarmować opinię publiczną mogą domagać się, żeby sprawa została, żeby na temat ustawy odbyła się debata na forum Sejmu oraz Senatu mogą żądać, aby odpowiednio opinię wydały biuro legislacyjne w sejmie i Senacie mogą zaangażować organy adwokatury organy radców prawnych stowarzyszenia sędziowskie i poprzez to wskazywać opinii publicznej, że to nie jest kolejna ósma nowelizacja, którą można zignorować tylko, że to jest cały czas dyskutujemy o fundamencie i torze udało się obronić Sąd Najwyższy jego niezależności, ale na razie w postaci tejże pani pierwsza prezes i kilkunastu sędziów Sądu Najwyższego wróciło do orzekania to nie oznacza, że to walka o niezależność się skończyła ona cały czas trwa ona trwa na poziomie tych postępowań dyscyplinarnych, które się toczą ona trwa na poziomie europejskim czy w Luksemburgu oraz Brukseli, że chodzi o toczących się postępowania w stosunku do Polski ona też musi się tutaj cały czas toczyć niestety jeśli chodzi o prace legislacyjne to jest dość sprytny mały tak dopytywałem, ale skąd ten pośpiech w błąd jest sprytny, bo my opinia publiczna jest skoncentrowana na strajku nauczycieli, który my jest największą taką największym takim wydarzeniem od bardzo dawno w idzie, pod które śledziły i właśnie teraz nie wiadomo co jest tematem nr 1 ten strajk nauczycieli mobilizujące opinię publiczną na przeszło 7  000 000 wpłat na fundusz strajkowy to presję i 1 z objawów koncerty i t d. czy czy to co on co się dzieje w Sądzie Najwyższym teraz ruch Chorzów przesz na chwilę do do tego tematu już obecnego od 2 tygodni u nas mianowicie w bazach i różnymi innymi problemami jest bardzo poważny dylemat, który prawo ucznia do nauki jest ważniejsze dziś to, żeby miał prawo i zdać w terminie przystąpił w terminie do do matury uzyskać kwalifikacje i zdawać w wyznaczonym czasie czy to, w które dotyczy w następnych roczników większym stopniu to znaczy, żeby szkoła była u nas są w poziomie rząd wchodzi tam sensownie ludzie że, żeby nauczyć się prezentować wyższy poziom, żeby szkoła mogła konkurować na rynku pracy z innymi instytucjami krótko uwierzyliśmy wykształcony społeczeństwo, o czym mówi prawo prawo do powszechnej edukacji konstytucyjne, a 1 z przodu prawą mówi ich powiedziałby mi jednymi drugim tylko wydają się, że to należy rozważać z punktu widzenia krótkoterminowego i długoterminowego oczywiście krótkoterminowo bardzo ważne jest to, żeby była bój promocję do następnych klas i żeby były egzaminy maturalne, które zostaną przeprowadzone gigant nie dadzą szansę na dalszą edukację, że były przeprowadzone egzaminy natomiast długoterminowo bardzo ważne jest, żeby ta zasada powszechności edukacji ona dawała szansę na to, aby ta edukacja była odpowiedniej jakości i teraz to bardzo ciekawe, bo jadący do pana do zakresu przypomniałem to wydarzenie, które dotyczą sądów, a któreś się bywał 10 lat później w sumie dotyczyły podobnego dramatu też krótkoterminowego i długoterminowego Otóż dokładnie 10 lat temu sędziowie też Iustitii też innych i też się w środowy i też krajowa rada sądownictwa, który popierała podjęły działania takie bardzo intensywne na rzecz zwiększenia wynagrodzeń sędziowskich wtedy właśnie kryzys sędziów to zaś mówi jesteśmy trzecią władzą, ale nie jesteśmy wynagradzani w sposób odpowiedni co więcej konstytucja mówi o tym, że powinniśmy być wynagradzani w zakresie odpowiadającym godności urzędu oraz zakresowi obowiązków i też pewien problem krótkoterminowych długoterminowe krótkoterminowa mówi nie możemy strajkować, bo nie ma takiego prawa konstytucyjnie dni bez wokand, którą organizujemy tygodnie bez wokand, które organizujemy niespecjalnie ludzi dotyczą nie wszyscy mają sprawy w sądach i tylko niektórzy zauważają natomiast w związku z tym grozi im tym, że nie będziemy brali udziału w komisjach wyborczych w tam było w lokalne wybory prezydenta Olsztyna oraz były zbliżające się wybory do parlamentu Europejskiego i to budziło wtedy opinię publiczną jak to sędziowie zagrożą tutaj wyborom do parlamentu Europejskiego, ale mówili o tym, ponieważ to był taki krzyk rozpaczy tak musimy mieć wynagrodzenia, które odpowiadają naszemu statusowi Tosię filozofa i dostali ten problem rozwiązał, ale nauczyciele też długoterminowo krzyczą o to samo co, więc jak spojrzymy do różnych dokumentów międzynarodowych to dowiemy się o tym, że tam się pojawia standard odpowiedniego wynagrodzenia w, jeżeli przeczytamy komentarze do najważniejszej umowy w tym zakresie, czyli Międzynarodowego paktu praw gospodarczych społecznych kulturalnych to pisze się o tym, że winna, że nauczyciele powinni otrzymywać konkurencyjne wynagrodzenie w także, że mówimy o długoterminowym aspekcie prawa do edukacji i powszechności prawa do edukacji to musimy mówić także o wynagrodzeniu nauczycieli, ale jest jeszcze 1 dokument, jeżeli Pawlak promila szansy, żeby o tym, pan powiedzieć, który przedtem to brzmi wręcz w Polskim kontekście jak herezja, a mianowicie proszę wyobrazić, że jest taka rezolucja, która została przyjęta przez konferencję Międzyrzecz międzyrządową 31006 . roku przyjęto w ramach systemu i UNESCO, która dotyczy statusu nauczycieli i w tej deklaracji cały długi rozdział na temat tego jak powinny wyglądać wynagrodzenia nauczycieli i co, mówi że wynagrodzenie powinno tak po pierwsze, odpowiadać znaczeniu, jaki zawód nauczyciela oraz sami nauczyciele posiadają w społeczeństwie po drugie, wypadać korzystnie w porównaniu z wynagrodzeniami w innych zawodach wymagających analogicznych lub równorzędny kwalifikacji po trzecie zapewniać nauczycielom godny poziom życia dla nich samych oraz ich rodzin jak również środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i co więcej w tej samej rekomendacji jest mowa o tym, że siatki płac nauczycieli winny podlegać okresowej aktualizacji w celu uwzględnienia czynników takich jak wzrost kosztów utrzymania podniesieniu poziomu życia w kraju w związku ze wzrostem wydajności lub ogólny wzrost wynagrodzeń, czyli to, o czym dyskutujemy obecnie długoterminowo to jest dyskusja o pewnym standardzie cywilizacyjnym, który nas zobowiązuje obowiązujący, słysząc te lata Polska podpisała tak długi hol tę rezolucję czy też akt prawny w Polsce obowiązującym aktem prawnym obowiązującym w Polsce jest konstytucja, która też mówi o powszechności dostępu do edukacji aktem prawnym obowiązującym jest międzynarodowy pakt praw gospodarczych społecznych kulturalnych i te dokumenty interpretuje się przy wykorzystaniu tego typu standard właśnie tego typu rezolucji tylko, że właśnie powstaje tylko ja bym to ujął w ten sposób, bo mam wiele różnych aktów prawnych teraz obowiązują, ale jeżeli my się szczycimy tym, że nasza gospodarka rośnie, że jesteśmy już jedno z tych najlepiej najlepszych jedno to w pierwszej dwudziestce piątce Broda gospodarek światowych to musimy także ten standard cywilizacyjny osiągnąć jeśli chodzi o nauczycieli to jest interesie nas na logikę w świetle tego z gazetą pojechałyśmy koszykówka odpowiedź proszę, o które prawo do miejskiej na miejscu nauczycieli, by pan respektował prawo do terminowego zdania egzaminu maturalnego czy prawo do dobrej szkoły w następnych latach myślę, że muszę zrobić wszystko, aby te 2 prawa ze sobą pogodzić, żeby zarówno ten interes, ale wybór jest czas dzieci, ale wóz albo dziura w wywiadzie zrosty tak, ale pan redaktor wymaga ode mnie o określenie się Jezus moja rola jako rzecznika jest jedynie taka, że muszę przypominać o tym, jaki ten standard jest, dlaczego jest tak ważny i tak fundamentalne z punktu widzenia prawa do nauki oraz rozwój naszego państwa bardzo dziękuję Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich oraz informację o tym, Sławomir Broniarz w poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

POPULARNE

DOSTĘP PREMIUM

Letnie wyprzedaże w TOK FM - teraz nawet 40% zniżki na Dostęp Premium! Sprawdź promocję i słuchaj wygodniej z pakietem "Aplikacja i WWW" w super cenie!

Sprawdź teraz

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!