REKLAMA

"Większość argumentów za przyjęciem Euro jest polityczna". Audycja wkurzająca.

Świat się chwieje
Data emisji:
2019-04-21 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
49:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam państwa Grzegorz Sroczyński tez audycję świat się chwieje nam dzisiaj audycja będzie dla wielu was pewno wkurzające ta nie aż będziemy rozmawiać o tym, że Kaczyński, strasząc nas euro ma częściowo przynajmniej częściowo rację, dlatego że euro nie jest fantastyczną w walutą bez kłopotów i nóg powodowanych zarówno w krajach, które przyjmują jakich nowych krajach, jaki w strefie euro dotychczasowej tylko rzeczywiście jest walutą, która ma liczne Rozwiń » ułomności chciałbym, żeby się wzrostu dzisiaj zamiast straszyć jak to też robi PiS jakoś drożyzną jakąś utratą nie wiem złotówki co się oczywiście wiąże z tutaj PiS roztacza te patriotyczne różne wizje prawda, że już swoje walczyć, bo zmywamy chcielibyśmy dzisiaj naszym gościem porozmawiać o euro na bez tych wszystkich emocji, ale audycja pewno będzie wkurzają się, dlatego że będziemy też rozwiewać się na pewno nam takie nadzieje wielu ze słuchaczy, którzy po prostu wierzą w euro uważają jak część opozycji, że powinniśmy przyjąć natychmiast naszym gościem jest dzisiaj Piotr Wójcik publicysta ekonomiczny dzień dobry Piotr Wójcik jest też 1 moim zdaniem 1 z najlepszych polskich publicystów ekonomicznych ma jeszcze temu wkurzają są proszę państwa cechę, że pisuje do gazet z mocy prawa do lewa Renacie jest publicystą krytyki politycznej, ale pisuje też pisywał do gazety polskiej codziennie także dużo dzisiaj będziecie państwo mieli takich dysonansów inne poznawczych jak sądzę Gazeta Polska codziennie te z tytułu, którego wielu baz nie znoszę nad Piotrek naprawdę wybitny publicysta ekonomista czy stron również tam wpisuje list opisywał opisywał małe pisywał też bardzo bardzo dobre teksty chciałem zacząć od deklaracji dzisiejszy dzień w deklaracji miłości sprzed paru dni deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, że niektóre wzywała partie polityczne, aby zadeklarowały, że nie przyjmą euro, zanim nie osiągniemy rozwoju państ w Zachodu czy pańskim zdaniem ma to sens to znaczy jest przede wszystkim wątpliwość taka, że czy Polska kiedykolwiek osiągnie poziom rozwoju najbardziej zamożnych krajów Unii Europejskiej, bo jak rozumiem Jarosław Kaczyński myśląc o państwach Zachodu Unii Europejskiej nie miał namyśli sam Hiszpani Portugalii bony na pracę w zasięgu naszym szczególnie Portugalia, która prawdopodobnie jest naszym najbliższym celem dał do połknięcia, że tak powiem, a raczej takie kraje jak Niemcy, a Niemcy Holandia przede wszystkim, czyli 2 na jej najprężniej 2 najpotężniejsze gospodarki strefy euro, więc nie wydaje mi się, że gminy i żeby przed filmem przewidywalnym czasie, czyli nawet nie wiem 6070 lat osiągnęli poziom zamożności tych krajów, więc wydaje mi się, że coś oczywiście jest istotne, żebyśmy 8 w jaki sposób określi po oczywiście rzetelnej debaty w debacie jej stworzeniu konkretnych analiz poziomu rozwoju w stosunku do od średniej unijnej, ale przy, którym przyjęcia euro będzie dla nas korzystne nie wiem czy na Bogu Niemcy są obecnie na poziomie 120 tam paru procent średniej unijnej mamy na poziomie 70 % 2017 roku na w zeszłym roku może osiągnęliśmy poziom 72 %, ale jeszcze nie ma najnowszych danych Eurostatu dotyczących zeszłego roku, więc jest non dogonienie Niemców, czyli na dogonienie 50 punktów procentowych w USA skoro skoro ostatnie kilkanaście lat pozwoliło nam nadgonić kilkanaście punktów procentowych na to to jest rzeczywiście perspektywa taka bardzo bardzo daleka no ale generalnie wg mnie na ląd należy dyskutować o tym, jaki poziom rozwoju w stosunku właśnie do średniej unijnej będzie będzie korzystny dla Polski my dziś chodzi o przyjęcie wspólnej waluty wydają się, że to raczej będzie taki poziom między 90100 % średniej unijnej, czyli też, że ta Springer za 10 lat co najmniej Nothing tak tak tak na pewno więcej niż 10 lat mieć dobrze moim zdaniem, gdy przyjęcie euro w ciągu 10 lat byłoby niekorzystne dla Polski wcześniej niż za 10 lat toczy z nim osiągniemy ten poziom ma nim pańskim zdaniem 90 paru procent, ale dają unijne rozwoju gospodarczego tak dobrze to jest kwestia po prostu tego czy MMA czy stwierdzimy, że proces konwergencji nie jest już naszym najważniejszym celem modernizacyjnym rozwojowym proces konwergencji to jest proces doganiania średniego poziomu rozwoju przez kraje mniej rozwinięte, a to jest 1 z najbardziej analizowanych i przegadany ich procesów Unii Europejskiej powstaje na tym temat mnóstwo raportów nie tylko zresztą unijnych na ich przyjęcie euro bez wątpienia zahamuje nieco mnie nie uniemożliwi, ale zahamuje tempo tego procesu konwergencji euro powinniśmy przyjąć wtedy, gdy proces konwergencji przestanie być naszym głównym celem modernizacyjnym i gospodarczym obecnie moim zdaniem jest zdecydowanie wzrosną to widać nawet w planie Morawieckiego, w którym właśnie na wskaźniki konwergencji jest tak naprawdę najważniejszym wskaźnikiem, który jest wybierany wręcz dobrze, czyli właściwie z tego wynika, że Kaczyński, mówiąc że musimy najpierw dogonić się nagannie precyzuje dokładnie ile to procent co obraża dogonić bardziej zachód, żeby przyjmować euro, czyli po pańskim zdaniem Kaczyński to ma rację i chciałbym chciałbym, żebyśmy właśnie po dyskutowali zamiast rozmawiać o tym, że tutaj jedni chcą Polskę wyprzedać Unii, by przyjąć obcą walutę, ale nikt co chcą bronić, żeby pogadali rzeczowo teraz, dlaczego przyjęcie euro pańskim zdaniem spowolniło, by w tej chwili tak jak co np. nowoczesna przyjęcie szybkie euro na obecnym etapie rozwoju spowolniło, by nasze doganianie Zachodu czy pan może dokładnie wyjaśnić ten mechaniczny Polska waluta jak waluty narodowe większości krajów tak na naszym poziomie rozwoju, czyli czy wino szybko się rozwijających, ale jednak wciąż mających brata i braki kapitałowe i inne i próbujących dogonić najzamożniejsze kraje jest bardzo niedoszacowana w sensie słabą walutą taką drużynę niedoszacowana co to znaczy tak to znaczy, że jest ogromna różnica między naszym PKB per capita liczonym w dolarach, a liczonym tzw. dolarach międzynarodowych, czyli przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej na czymś obcym wartości złotego na rynkach uzupełnienie odpowiada temu, jaka jest jego wartość w kraju jak możemy kupić po prostu na, gdy przeliczymy podam przykład w dolarach nasz PKB per capita wynosi nieco ponad 15  000 USD na głowę tymczasem wg parytetu siły nabywczej, czyli wg tego co te 15  000 USD realnie znaczy w w Polsce wynosi ponad 32  000 USD czyli gdy w dolarach jesteśmy tak naprawdę w dolarach po kursie rynkowym jesteśmy tak naprawdę na poziomie rozwoju nie wiem tam byt nawet na niższym poziomie rozwoju niż zamożniejsze kraje Ameryki Południowej takie jak Argentyna natomiast wg parytetu siły nabywczej, czyli przy uwzględnieniu właśnie siły nabywczej danej waluty w kraju jesteśmy już na poziomie kraju dosyć wysoko rozwiniętych, bo te ponad 30  000 USD to już są kraje takie jak Portugalia np. Portugalii nam już jest wg tego wskaźnika trudno bardzo blisko no dobrze, ale przerwa to oznacza, że raczej dobrze rozumiem niedoszacowanie waluty czy gdyby to nasze produkty są bardzo tak tak albo ich mama Macieja, czyja dobrze rozumiem, że chodzi o to że, gdyby jak nasza waluta się bardziej uraziła to euro powinna być 2 × tańsza wobec złotówki, bo coś do ciężko powiedzieć w ciężko powiedzieć jak Domino dno morza tak z grubsza powiedzieć, że już także Romowie one widoczne są niedoszacowane, czyli nasza waluta jest dużo silniejsza niż jej nazwa jakoś tak tak realna wartość złotówki jest duża moc i dużo większa niż konkurs na na rynku miał więcej tak mniej więcej o to chodzi bramkarza przyjmiemy euro to oczywiście nasz ku przyjmiemy dużo silniejszą walutę dzięki temu, że nasz złoty jest słabe niedoszacowane niż nasi pracownicy np. co on dużo tańsi dla inwestorów zagranicznych, a nasze produkty są też dużo tańsze w stosunku do RODO to do produktów, które są sprzedawane n p . w euro dzięki temu możemy być bardziej konkurencyjni, ale np. też od Słowacji Czech i miasta przyjęła euro, ale wyjaśnimy dokładnie jak to niedoszacowanie waluty wpływa na to, że nasze towary są bardziej konkurencyjna to być może dla wielu słuchaczy jest oczywista, ale pewno dla niektórych nie pytano, kto to wyjaśnić no bo my sprzedajemy nasze towary Plant producenci naszych towarów z ne wydają pieniądze w złotych tak władzom pensje złota w ChRL kupują kupują większości większość towaru materiały złogów materiałów tak tak w złotych z opłaty stałe też ponoszą w złotych podatki i tam prąd wszystko tak, gdy sprzedają produkty za granicą np. do Niemiec to dostają pieniądze w euro styl one wtedy w sumo oni robią oczywiście ceny w złotych wobec robią sobie szacunki bo gdy go oczywiście ma dochód to są przychody minus koszty, więc muszą trochę zarobić nakładają pewną marżę 1 na te koszty, które ponoszą powstaje cena w złotych dzięki temu, że złoty jest niedoszacowane to w przeliczeniu na euro to cena tego towaru jest po prostu niższa jest niska dlatego chętniej z te towary są kupowane w przez słynną odbiorców zagranicznych raczej można powierzyć często to są po prostu przy nim przejęta przez nią przeniesienia między spółkami tej samej tej daty tego samego koncernu drzew np. volkswagena Polska do volkswagena niemieckiego no ale właśnie dzięki temu, że rzecz, że ten złoty jest czynny jest słabszy ten, licząc w euro nasze towary są po prostu tańsze chętni dzięki temu po pierwsze, lokowane są to inwestycja zagraniczna po drugie, chętniej też są kupowane nasze produkty eksportowe czy można powiedzieć, że Polski eksport jest bardzo silne, bo Polska gospodarka jest z eksportem zrodzi dzięki temu że, że mamy niedoszacowane na inne niedoszacowane złotówka to brzmi tak trudno oczywiście nie tylko dzięki temu, ale to jest bez wątpienia 1 z naszych umów najmu z najważniejszych czynników zarówno wzrostu jaki, jaki rosnącego mocne eksportu, bo obecnie tak naprawdę wzrost gospodarczy w Polsce stoi na 2 filarach, czyli na konsumpcji na eksporcie niezdrowo właściwie można powiedzieć na inwestycje jeszcze, a powinny niestety inwestycje w ostatnich czasach spadły o odbijają się, ale jeszcze nie są na takim poziomie jak sobie założył Mateusz Morawiecki w planie z jedno w swym strategii odpowiedzialnego rozwoju, gdzie założył tam bodajże inwestycje na poziomie 25 % PKB one chyba wciąż jeszcze nie wróciły do poziomu 2015 roku na razie, więc powinna zdrowa gospodarka i być na 3 nogach, a że tak powiem, a 3 fundamentach, a obecnie stoi na na konsumpcji eksporcie i ten eksport bez wątpienia temu eksportowi bez wątpienia sprzyja to, że mamy po prostu słabą walutę, a proszę powiedzieć, dlaczego złotówka jest taki oszacowano z czego to wynika Ano to ciężko tłumaczyć wyroki rynków znowu wynika to również oczywiście z polityki banku centralnego, który utrzymuje stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie to bez wątpienia jest 1 z czynników, gdy innym z czynników jest to, że jesteśmy wciąż traktowani jednak jako kraj rozwijający się, chociaż sąd w niektórych rankingach czy w niektórych na ryzykowny i przez niektóre agencje zostaliśmy włączeni do do krajów rozwiniętych, ale tak naprawdę wiele np. funduszy inwestycyjnych wciąż trzyma nas w 1 koszyku nie wiem z Turcją mówi z krajami tego typu, więc trudno to sprawia, że to, że waluty toby tych krajów trudno są po prostu on do słabiej wyceniane niż te twarde waluty typu dolarach euro o 1, ale czy to znaczy, że razem z naszym doganianie Zachodu tym procesem konwergencji mówiąc bez wątpienia złoża będzie umowa, zwłaszcza złoty się prawdopodobnie będzie umacniał nie rozumiem, że pan uważa, że za te 10 lat jak będziemy mieli już wszystko dobrze pójdzie to 90 % z Niemiec i rozwoju gospodarczego produktu krajowego na na na łebka to złoty też prawdopodobnie dobija do tej swojej prawie 100, jakby wartości takie jak jak MDM będzie dużo mniejsza różnica po prostu między PKB nominalnym, a liczonym wg parytetu siły nabywczej wystarczy spojrzeć na Czechy, jaka tam jest różnica jest dużo mniejsza niż my też tam wynosi jedno jedno przynajmniej, bo kilkanaście procent teraz akurat tego dokładnie sprawdza natomiast, że ma zdecydowanie mniejsza moc Czechy są już prawie na poziomie 90 % średniej unijnej dzięki temu Korona jest dosyć norma silniejsza na pewno walutą niż złoty no dobrze, czyli wyjaśnić, jakie są zalety z niedoszacowania złotówki wobec posiadania rozumiem własnej waluty, a teraz może powiedzieć, gdybyśmy w tej chwili przyjęli euro to jak działa ten mechanizm, że noty nasze towary w wtedy są mniej konkurencyjne no to oczywiście też zależy od kursu po jakim byśmy go przyjęli natomiast trudno bez wątpienia czynnik po prostu nasze towary i ceny w kraju bez wątpienia, by wzrosły czy radzyński straszy wzrostem cen na tor może być Kaczyński jak być straszy obywateli wzrostem cen ma no tak że, że na żagle złoża w sklepach i my będziemy po prostu nie będziemy mieli za co kupić jedzenia tymczasem tak naprawdę wzrost cen będzie neutralny dla konsumentów, bo inne no bo konsumenci z VAT od oka i będą płacić nieco więcej dostaną za to twardą walutę do ręki, która zdobędzie to zostanie przeliczone po pewnym kursie, więc lud to co oni będą zarabiać też dostosuje do do tego wzrostu cen, więc tu nawet dnia dochodzi na długo, że może po prostu produkty będą droższe nasi pracownicy będą droższe dla inwestorów zagranicznych na ich przydziale właściwie, dlaczego no przecież w przeliczeniu pensje w przeliczeniu na euro po prostu będą w tym takie same no tylko, że w euro dlaczego, gdzie ten mechanizm, że te produkty nagle mają być mniej konkurencyjna to znaczy nowych ceny w w naszym kraju po prostu zaczął się zbliżać do średniej do średniej unijnej Indii w walutach nasza przestanie być tak niedoszacowana oczywiście ceny będą i tak niższe, bo jesteśmy na niższym poziomie rozwoju, ale nie będą one nie będzie tego Anglika pół, że tak powiem melisy z racji posiadania na słabej słabej walucie, a jeśli chodzi np. Słowacji Słowacja w 2006 roku jeśli ceny niż wynosiły bodajże 57 % średnich cen unijnych, czyli trochę powyżej połowy, a Polski 61 %, czyli jeszcze w 2006 roku Polska była nieco droższym krajem niż Słowacja ma zresztą wszyscy pamiętamy tam powiedzmy z początku 2001. wieku, gdy często się na Słowacji mało na pana Majki zakupy szczególnie, gdy gdy, gdyż spędzał np. wakacje na południu na południu Polski dziś w górach sery bardzo często szło się na zakupy do sklepu przygranicznego Słowacji, bo po prostu ceny były dużo niższe jest w zasadzie zaraz po wejściu Słowacji do strefy ERM 2 to jest ten korytarz walutowy, na który trzeba najpierw terminować 2 lata, żeby wejść do strefy euro on łączy on ją, że jakby kursy walutowe jest kurs waluty krajowej z kursem euro oczywiście w pewnych widełkach, ale nie można absolutnie ich przekraczać już w tym momencie zaczął były listy średnie ceny z na Słowacji rosnąć, ale w pewnym momencie bodajże w 2009 roku czyli gdy na koniec 2009 roku, czyli na koniec po po 12 miesiącach przyjęcia przez Słowację euro już jest dziś ceny już na Słowacji wynosił 72 % średnich wycen unijnych obecnie wynoszą 70 % średnich cen unijnych w Polsce 57 % NRA, czyli mamy oto te kilkanaście punktów procentowych w stosunku do średniej unijnej niższe ceny niż Słowacja, ale rozumiem, że to nie znaczy dla obywateli Słowacji, że oni za 3 zaczynają mniej zarabiać za swoje pieniądze mniej mogą kupić tak jak mówi PiS wrze, że idą do sklepu i prawda jest drożyzna ten, kto to nie o to chodzi tak to średnie godzinowe koszty pracy oczywiście też wtedy wzrosły, bo były liczone w euro więc, więc obecnie w na Słowacji są wyższe liczone, licząc w euro są wyższe płace teraz Eurostat podał najnowsze dane dotyczące godzinowych kosztów pracy, gdyż w ubiegłym roku, ale tych liczonych w euro, czyli bez przeliczania przez parytet siły nabywczej już na Słowacji na wynosiły one 11 , 1 bodajże, a w Polsce 10 , 1 to w ogóle warto odnotować w pierś po raz pierwszy w zeszłym roku nasze cele nasze koszty pracy liczone w euro są dwucyfrowe ta prawda ledwo ledwo co dwucyfrowo, bo to 9 , 1 EUR to był bardzo duży wzrost prawie 7 % w stosunku do roku 2017 no ale z na Słowacji są najwyższe bank tego że, gdybyśmy przeliczyli i Słowacji obecnie jest na poziomie tam 76 % średniej unijnej poziom rozwoju liczonego jako PKB per capita parytetu siły przy użyciu parytet siły nabywczej my prze męt, by 70 % ale, gdybyśmy przeliczyli tak naprawdę te płace to obecnie w Polsce albo przez ten parytet siły nabywczej to obecnie w Polsce są one jednak nieco wyższa jest właśnie też z powolnym akcent tak ważna oczywiście obok ciała wtedy podzielić te 11 EUR słowackie przez 07, czyli ten ich wskaźnik ten ich wskaźnik cen i nasze 10 EUR 30057 tanga i nasze to będzie klub no pewnie jakiś 2 EUR więcej 12 EUR będzie kilkanaście euro po prostu nasze realne cele realne koszty wynoszą jakiś tam około 1615300, ale czyja, czyja dobrze zrozumiałem, bo z tego co pan mówił wynika, że przyjęcie euro n p . na Słowacji czy tak samo pewno byłoby w Polsce nie powoduje dla obywateli takich codzienną codziennych dolegliwości w postaci drożyznę to tylko on powoduje drożyznę na czym zwiększenie kosztów w prowadzenia tak tak czy dla dla biznesu to jest problem, a nie dla życia codziennego życia obywateli i nie idzie półek w sklepie tak no tak, ale to też oczywiście przekładano, bo jeśli spada poziom konwergencji, czyli ten tego doganiania poziomu rozwoju na do notorycznych poziom życia obywateli nie rośnie tak szybko, jakby mógł Słowacja od współ Słowacja 2009 roku, bo na poziomie nie do 3001. roku, w którym przyjęła euro była na poziomie 71 % średniej unijnej mamy na poziomie 59 %, ale obecnie jesteśmy my na poziomie 70 do 22017 roku na poziomie 70 % bodajże 7677, czyli Janina gonili 6 punktów procentowych Ano 11, czyli w zasadzie od lutego 2000 dzieł, odkąd z głowy Słowacja przyjęła euro poziom kontroluje proces konwergencji w Polsce zachodzi dwukrotnie szybciej, czyli dwukrotnie szybciej doganiamy to średnią unijną moim zdaniem jest to spowodowane w jakiejś części z przyjęciem przez Słowację oraz zresztą widać to też był jak zadziałała euro na Słowenię Słowenia bodajże w tym 2000 chyba dziewiątym roku była na poziomie 87 %, a my właśnie 59 obecnie Słowenia jest na poziomie 85 %, czyli w sadzie spadła o 2 punkty procentowe mamy wróciliśmy od 11 punktów procentowych narażone jest bardzo bardzo dużo liczy proszę państwa, ale to, jakby należy się z tego cieszyć być może to powoduje pewną komplikację w naszej audycji, ale jednocześnie jest to dyskusja jednak oparta na jakich danych ani na takich fruwające w różnych opiniach, które się biorą nie wiadomo, kto skąd, które są po obu stronach tej dyskusji, bo jest wśród zwolenników wśród przeciwników powielane tutaj macie jednak konkretne liczby no dobrze, ale mam taką prośbę jeszcze teraz do pana, bo prawdopodobnie zwolennicy przyjęcia euro wśród, których te są też jest masa rozsądnych ludzi mają też argument na ten pana argument mieliby jakąś odpowiedź i prawdopodobnie upadnie z publicystą, którego ja szanuję też za to, że pan potrafi, jakby rekonstruować sposób życzliwe argumenty różnych stron takiej dyskusji czy pan mógłby zrekonstruować sposób życzliwy teraz odpowiedź taką rozsądną odpowiedź zwolenników przyjęcia euro na ten Pański argument o zdanie o tym jak bardzo niedoszacowanie naszej waluty to, że mam własną walutę jednak pozwala nam gonić szybciej kraje Zachodu co oni podpowiedzieli to znaczy jednak zdecydowana większość argumentów zwolenników szybkiego przyjęcia euro, bo ja nie jestem przeciwnikiem przyjęcia euro zupełnie go po prostu w mniej jeść jeszcze nie teraz zdecydowana większość argumentów Sonny zwolenników przyjęcia euro jest polityczna jest minione dni Jaś nie negują one też są oczywiście istotne, więc do nich też fakt, iż chodzi o ekonomiczny to jest tak naprawdę jedno 1, czyli właśnie to, że dostaniemy to twardą walutę do ręki czy nasze płace rosną nasze płaski i płace liczone w euro będą nieco wyższa, czyli będzie tam mniejsza różnica między płacami n p . my Polaka pracującego w Polsce, a Polaka pracującego nie wiem w Niemczech i restauracja będzie to będzie trochę mniejsza tak to, licząc w euro na pewno i inne i innych dzięki temu np. może też być taki proces po prostu będzie mniej mniej ludzi skłonnych wyjeżdżać na zagranicę na no bo ta różnica między zarobkami, a tym tym obecnie jak ktoś wyjedzie do Niemiec to on zarabia tylko raz, że 2 × więcej z poziomu to zrób z powodu z różnicy w rozwoju, a 2 kolejne 2 × więcej z powodu właśnie tych różnic walutowych różnic kursowych, więc tak naprawdę w Niemczech można zarobić nawet i 4 × więcej, jeżeli się wydaje te pieniądze potem w Polsce głównie dach tak tak oczywiście nam się żyje bardzo bardzo skromne albo macie tak ma się od pracodawcy zapewniała nocleg w lidze tak tak tak nam dokładnie o tym, mówię, czyli właśnie można pojechać na kilka miesięcy do pracy i przewieźć 4 × to co ma można było zarobić tutaj właśnie dzięki razy dzięki temu, że tam generalnie płace są wyższe bez wyższy poziom 2 lat waży właśnie są te różnice kursowe, które sprawiają że, że euro jest, że żal, że też, że ta pensja przywieziono tutaj zamieniona na złote będzie będzie jeszcze znowu 2 × wyższy, gdyby ta różnica się zmniejszyła to być może pozytywnym efektem byłoby to, że ludzie Ber no tak daleko jednak najbardziej wrzutce czy część ludzi rzutkich dobrych również nowe są mniejsze na pewno mniej niż sam skraj tak jest wasza bieda jest ważny argument na no tu tak tak mu nie nagłego zgonu będzie oczywiście taki, że ono po prostu gnić mające euro czy mając w ogóle twardszą walutę w jakimkolwiek ona by się nazywała czy droższą walutę wyjeżdżając zagranicę no po prostu jesteśmy zamkniemy się zamożni tak obecnie, gdy wyjeżdżam zagranicę no to jesteśmy 1, a jednak dla można powiedzieć z takimi europejskimi biedakami nie ma co ukrywać, że Bonobo zamienimy na szczepienie naszą słabość naszego słabego złotego na euro drugi za jakąś tam kwota, którą sobie przeznaczymy na wakacje my te pieniądze będą tam np. na południu Francji na Lazurowym Wybrzeżu mogły warte niewiele tak bombą zamienili po prostu tamte nasze złote na Europą po po kursie takim, jakim zamienimy, czyli czy po prostu będziemy mieli mniej pieniędzy na widok to są argumenty właśnie, żebyśmy już przestali być tymi europejskimi biedakami, którzy na, którym się właśnie płacz jakiś tam groszem, dlatego że moim zdaniem to wiem zrekonstruować, ale to od razu może odbiję piłeczkę na wzgórzu moim zdaniem jednak lepiej biedą bać przestaną kilka tygodni w roku niższy od Nowaka z małych gmin, a w pozostałych miesiącach żyć na przyzwoitym poziomie niż odwrotnie oprócz tego są jeszcze oczywiście argumenty polityczne i Hawe dotyczące euro i 1 z nich jest jest mapka torze w noże derby i integracja Europejska musi postępować, ale i euro jest takim nienaturalnym mnie nie tylko, że etapem, ale też właśnie takim instrumentem, który zbliża kraje kraje Europy do siebie no ale trudno jednak moim zdaniem akurat euro w wielu krajach Europy jest wręczył Relpol powoduje wręcz, że pewne napięcia bombę obecnie eurosceptycyzm, który powstaje siły Unii Europejskiej sam nie powstaje w nie wiem w Polsce, bo Polska jest akurat 1 z najbardziej euroentuzjastów różnych krajów Unii Europejskiej co pokazuje pokazują kolejne edycje Eurobarometru, ale właśnie w krajach południa Europy, które bardzo mocno on odczuły kryzys strefy euro we włoszech jest bardzo duży eurosceptycyzm Grecji na Cyprze również w Portugalii te wszystkie kraje mocno odczuły kryzys strefy euro onego odczuły m. in. dlatego dobrze, że na noże przyjęły wspólną walutę, która jest zdecydowanie za mocna do ich jednak słabszych mniej konkurencyjnych gospodarek i obecnie tam właśnie tli się przede wszystkim eurosceptycyzm, więc tym ten argument z tym, że euro zbliża kraje do siebie i bardziej integruje no bo można podważyć można podważyć, bo niekoniecznie zbliża powoduje takie napięcia, że w tych krajach no n p . ludzie wybierają bardzo eurosceptyczne rządy jak albo zrównał z OFE w PiS prawda mamy żółte kamizelki mamy różne ruchy, które są bardzo mocno antysystemowe i pańskim zdaniem rozumiem oczywiście nie tylko, ale jest również efekt napięć, które powoduje wspólna waluta to jest nam efekt problemów gospodarczych, które wpadły kraje południa Europy i ten te problemy gospodarcze w tych krajach wśród obywateli tych krajów są przede wszystkim utożsamiane z przyjęciem wspólnej waluty co generuje eurosceptycyzm, a to przekonanie, że ich problemy wynikają z przyjęcia wspólnej waluty jest w dużej mierze uzasadnione oczywiście to jest też efekt złego gospodarowania tu mowa przede wszystkim Grecji, bo Grecja już tak naprawdę problemy miała do wysoki dług publiczny np. już miała przed przed kryzysem natomiast n p . taki kraj jak Hiszpania jeszcze przed kryzysem strefy euro był uważany za prymusa miał bardzo niski dług publiczny świetnie z Chin świetny wzrost i t d . ale właśnie też wysoki deficyt na rachunku bieżącym, czyli więcej sprowadzała sprowadzał towarów importowanych mniej jaj eksportowanych to generowało bardzo wysoki dług prywatny tam powyżej 200 % PKB my to w końcu musiało niestety się zawalić lub po to, po prostu przestaną kredytować, a kredytobiorców w Hiszpanii kapitał odpłynął dobrze chciał, żebyśmy się tu na chwilę zatrzymali i porozmawiali w takim razie mówić jeszcze kilku laty 1 argument, który też się bardzo często pojawia od, a nie jest dotyczy bezpieczeństwa, czyli i, że w naszym położeniu geopolitycznym powinniśmy przyjąć ciemne powinniśmy przyjąć euro, gdyż dna dzięki temu będziemy mieli Eurotel, by prędzej szybciej na ratunek popędzono kraje zachodniej Europy gdyby, gdyby Rosja nas napadł no tak to znaczy, że Rosja będzie miała mniejszą ochotę napaść kraju to też był argument testowani prawda Estonia przyjmowała euro bardzo bym tego chciała no właśnie dlatego, żeby uważała, że to bardziej, bo ostudzi rosyjskie zamiary w ewentualnej ingerencji w oczy jak kilkanaście takich napaści na weselach tak trzeba przecież atak cybernetyczny na Estonię MO, który był tak naprawdę atakiem mną w jak brak powiedzieliśmy wąskie grono no dobrze, ale to jednak nie to samo co prawda zielone ludziki w postaci mniejszości rosyjskiej, która nagle się ujawnia, że chce niepodległości wkraczają na pomoc rosyjskie oddziały Estonia realnie rozważała taki scenariusz przyjęcia euro miało ją chronić ostudzić rosyjskie zamiary dokładne jak dobrze na to jak odpowiedzieć na to argument Pomorzany z prawdziwym to znaczy moim zdaniem przede wszystkim moim zdaniem jeśli Rosjanom i jest oczywiście bardzo duże zagrożenie, że Rosjan dokona jakichś agresywnych działań w stosunku nas tylko żona raczej nie będą się opierać na na na podboju terytorialnego nie wyobrażam sobie, żeby Rosja chciała podbić terytorialnie Polskę no bo po prostu to będzie kosztować ogromne pieniądze tutaj jest MOPS w niechęć do Rosji wśród Polaków jest spora ewentualny taka powiedzmy bojownik coś też jest spora, więc podbój okupacja Rosji nie jakiś zabór nowy zabór rosyjski rubel jest moim zdaniem czymś nieprawdopodobnym Rosjan bez wątpienia może nas ostrzelać z skanerów może może na nas do niestety takie też są plany w tym rosyjskich strategiach wojennych rzucić jakąś taktyczną broń bombę atomową nota etyczna, czyli datą wiśniową, którą pan, która nie jest ten natomiast wątpię, żebym miała w ogóle jakiekolwiek plany, żeby nas napadać lądową, czyli przy pomocy dla tradycyjnych wojsk lądowych na jej byt tak naprawdę mu przyjęcie przez Polskę euro no, więc nikt absolutnie moim zdaniem nie mnie nie zmniejszy ochoty ich Rosji do ewentualnego ostrzału z skanerów no bo to będą punktowe działania, które będą miały zdestabilizować sytuację w Polsce spacyfikować nas, żebyśmy powiedzmy jedno Stali się wobec nich bardziej ulegli i to niekoniecznie będzie to będą punktowe działania, które niekoniecznie będą potem musiały wymagać jakiegoś ratunku ze strony krajów Zachodu dokonało mało pocieszające, ale rozumiem, że taki argument, że to strzelanie z skanerów do kraju, który jest w strefie euro też jest chłodzona, jakby w euro przed tym chroni, ponieważ no po prostu biznes jest biznes co znaczy wtedy trochę się jak się strzela do krajów strefy euro się strzelać do Niemiec do Francji jednocześnie tak dalej prawda, bo to jest 11 strefa walutowa no tak no ale czy 1 lat w min dni jeśli dobrze wyobraźmy sobie, że Rosja po prostu planuje jednak jednokrotne udo, że uderzenie z MOPS z powodu jak silne napięcie między polską, a Rosją np. kwestii Ukrainy tak, by Rosja będzie chciała pokazać nam, kto tu rządzi no i dokonał ostrzału z skanerów do zamieszczonych w okręgu kaliningradzkim, czyli bardzo blisko naszej granicy no i dokona tego ostrzału z Tychy skanerów no i to będzie jednokrotne działanie na jej treść i w jaki sposób euro nas do tego uchroni no bo tak naprawdę Rosja potem podejmiemy już tutaj skończyliśmy prawda działania ten lęk u niego dobrze no co jest otworzy drogę jest gdybanie wszystko w każdym razie tak oczywista, ale rozumiem, że zrekonstruowali szmaty argumenty jak poważny argument drugiej strony, a teraz chciałem się chwilę zatrzymać przy ich też problemie którego, które dosyć skomplikowane, ale da się go wyjaśnić to znaczy jakie problemy ma strefa euro to znaczy, dlaczego waluta euro w tej konstrukcji, w której została przyjęta przez los strefy euro no i powoduje takie napięcia i co tam nie działo w korku lub wartość euro z siłą rzeczy jest uśredniona w stosunku do wszystkim odpowiada Globisz w sposób przeciętna odpowiada potencjałowi wszystkich gospodarek, które tam sam z, a więc dzięki temu kurs kraje najbardziej konkurencyjny takie jak Holandia Niemcy Austria dostają on to możliwość posługiwania się słabszą walutą natomiast ujęte w euro jest po prostu słabszy w stosunku do potencjału na Holandii Niemiec czy Austrii, ale za to w silniejsze w stosunku do potencjału Grecji Portugalii Hiszpanii po prostu kurs waluty, a powinien w Hiszpanii Grecji jedno drachma była bardzo słabą walutą lira podobnie było lir przepraszam, bo to lira turecka lira podobnie, więc innych w połączyć połączenie tych mniej krajów sprawiło nożem drugim co to są gospodarki bardzo różnych i to bardzo różnych potencjałach i dzięki temu Niemcy mają, jakby obniży osłabioną swoją walutę w lego podobnie Holendrzy Austriacy i dzięki temu mogą sprzedawać swoje towary taniej na rynkach zagranicznych zresztą to też Donald Tramp co jakiś czas ma pretensje do Niemców, że rzezie sprowadzili sobie na euro dzięki czemu sztucznie obniżyli kurs swojej waluty zresztą warto pamiętać, że generalnie wojny walutowe polegają nie na tym, że kraje próbują zwiększać wartość swojej waluty tylko właśnie obniżać sztucznie obniżali Chińczycy robią już od lat dla nich priorytetem jest to, żeby Ewan były już jak nasz żal, że tak tanio dzięki temu generują swój eksport, a dzięki temu mają to co Polska ma to znaczy ich produkty są tańsze, niżby wynikało to z rodak wojny walutowe polegają właśnie na tym, że kraje dążą do tego, żeby osłabić swoją walutę względem konkurentów gospodarczo dla klientów handlowych tak no i Niemcy dzięki przyjęciu, ale nie tylko Niemcy właśnie Holendrzy też czy te kraje takie północ mentalnej północy Europy no bo Austria jest na południu Europy ale gdy lot bardziej na południe Europa tak naprawdę należą do tej kultury organizacyjnej krajów północy Europy jest takie kraje dzięki temu, jakby sztucznie obniżyły wartość swojej waluty dzięki czemu ich produkty na rynkach zagranicznych są tańczyli, ale też, żeby tu się zatrzymać Direct czyli gdyby zostać przyda dawnych narodowych walutach to, gdyby Niemcy nadal miały markę to ona byłaby dużo dużo silniejsza w wobec innych walut z europejskich dzisiaj fali zdecydowanie niż w tej chwili wobec gospel gospodarek niż w tej chwili euro które, które mają do nas adres średnio na torach tak i wtedy produkty niemieckie byłyby dużo droższe zaznacza jednak eksport niemiecki nie byłby aż tak rozkręcone jakieś niby tak bardzo mocny, bo Malec realnie niemiecki eksport jest dobry przede wszystkim, dlatego że produkuje świetne produkty ale, ale byłby niższy tak, bo np. Grecy już, by za to drachmy swoje nie kupowali tylu niemieckich samochodów i niemieckiego sprzętu jak mogli kupować za euro, które dadzą, ale właśnie, ale rozwiąże dla tych krajów, które gospodarczo są słabsze to z kolei euro jest za mocne tak znaczy, gdy one miały własną walutę to ona byłaby dużo słabsza tak dobra i są to ona pojęcie ogłasza jak działa to napięcie już ona na takim co ono powoduje w tym obniżenie ceny i to w bardzo szybkim tempie sprawiło, że obniżone ceny zostały produktów produkował wytwarzane właśnie w Niemczech Holandii Austrii podrożała, jakby z zwiększona cena bez została produktów produkowanych w Grecji tam w Hiszpanii Portugalii, ale za to ci Grecy Hiszpanie Portugalczycy dostali do ręki twardą walutę, więc dla nich import był tańszy tak, czyli tak mogli w miarę import był bardzo korzystne, ale eksport to my, czyli sprzedawanie eksport był niekorzystny dla od lat dla ich o dla odbiorców ich towarów to wygenerowało w krótkim czasie bardzo wysoki deficyt rachunku bieżącym, gdy rachunek bieżący to jest tam są różne czynniki, ale z grubsza ust mówimy tylko 2, czyli o imporcie eksporcie po prostu import był dużo wyższy niż eksport, a raczej oni dużo więcej kupowali zagranicy niższy niż użerać się dzieje samo rozumiem, że po prostu, jeżeli waluta jest silniejsza WOPR w stosunku do nauki gospodarki i z poziomu rozwoju gospodarki to po prostu eksportować się mniej opłaca albo po prostu te towary są stosunkowo droższe, a importować się opłaca tak monstrum z samolotu zaliczyć do samo to się też rzekomo mimo to dzieje, bo ekonom nawet w ekonomii nie ma praw naturalnych, ale stworzono po prostu warunki do tego, żeby ludzie, żeby ludzie więcej kupowali towarów z zagranicy, bo ich ceny były dla nich nagle dużo bardziej korzystne natomiast stworzono przy okazji warunki, których w, których trudniej było dla tych krajów sprzedawać swoje produkty, więc ktoś był to w wyniku tych różnych procesów Anny sprawiło, że import zaczął zdecydowanie przekraczać przewyższać eksport, by powstał ten jest duży deficyt rachunku bieżącym, który w Grecji wynosił nawet 15 % PKB mniej w Hiszpanii tam 10 w Portugalii między 1012 w Hiszpanii około 10 % z drugiej strony te kraje północy Europy notowały bardzo duże nadwyżki na rachunku bieżącym, czyli więcej sprzedawały niż importował no i to były nadwyżki dochodzące nawet do 10 % PKB tam tak było właśnie w Holandii czy czy w Niemczech to siedziała przez lata, a deficyt na rachunku bieżącym trzeba generalnie finanse jakoś finansować finansuje się go najlepiej kredytem czy jeszcze raz lecznicze jak dobrze zrozumiałem, czyli przykładowo, że Grecja, która po przyjęciu euro dużo importuje, bo to się opłaca kupuje niemieckie towary n p . które są konkurencyjne płaci za nie euro i ma deficyt rachunku bieżącym to, żeby jak, by uzupełnić ten deficyt zapożycza się w niemieckich bankach źle po prostu bierze kredyty, które są też tanie dla nich, ponieważ ma euro tak czy ja dobrze rozumiem, bo oczywiście, bo stopy procentowe są od razu obniżone to byłby to też jest istotna kwestia nowych paczek, gdyby Grecja miał swoją walutę, która jest słabsza to też stopy procentowe dla Grecji byłby dużo dużo wyższa jak i to fakt zapożyczania się żyło trudniej, że polskie stopy stopy procentowe są wyższe od stóp Szwajcar z nich od stóp w EBL w europejskim banku centralnym pop, chociaż i tak są rekordowo niskie, ale i są wyższe, ale to trzeba mówić w takim razie, że właściwie, że Grecy zostali skazani na ten mechanizm zadłużania się ten krach, który spowodowali, o którym przedsiębiorca z winiarzami fałszowali statystyki prawda i t d . na chętnych zawsze można powiedzieć, że mogliby stworzyć siebie model gospodarki odpowiadający niemieckiej prawda produkować tak samo dobre produkty i i mieć tak samo sprawną administrację no po prostu euro na pewno uruchomiło mechanizmy negatywne, które wpędził, które zwiększyły, jakby te negatywne skutki, ale nogi tego złego w Grecji gospodarowania Grecja 2 jest to o tyle różna Chateau od Hiszpanii, że w Grecji Grecja generalnie już wcześniej miała wysoki dług publiczny, więc tam rzeczywiście była to polityka fiskalna prowadzona dosyć lekkomyślnie po pierwsze, kraj się zadłużał po drugie na przymyka oko na bardzo dużą szarą strefę i optymalizację podatkową, czyli unikanie podatków w imię, by w ten sposób szybko wybiegł w kraj wpadł w kłopoty jeśli chodzi o 3 wygenerowana to spory dług publiczny jeszcze przed kryzysem wynosił z 2 około 100 % PKB nota ciągle rozumiem, że nie jest foka, czyli to się nałożyły różne mechanizmy można powiedzieć, że jakby przyjęcie euro przy tej różnicy potencjału gospodarek między północą, a południem wspólnej waluty spowodowało, że jakby te złe mechanizmy dosyć łatwo było, o ile nakręcą Szprotawy tak to Andrzej zadłużanie się wątki się zaczęły być jeszcze, że waga importu nad eksportem, po czym uzupełnianie tego ty tego deficytu na rachunku bieżącym braniem kredytów czy to przez rząd liczy zadłużeniem prywatnym jak Hiszpania tak tak mogą w Hiszpanii właśnie był bardzo niski dług publiczny, ale rzadko było zadłużenie prywatne jak tak dawna tak dokładnie ma w ten sposób po prostu finansowano ten deficyt na rynku doradczym w Grecji w zasadzie i państwo i i obywatele się zadłużali na potęgę też na koniec chciałem pana zapytać rzecz, którą pan napisał w bardzo ciekawe felietonie właśnie w krytyce politycznej dotyczącym euro pan pisze, że przyjęcie euro z Pszczyny takim różnice właśnie potencjał gospodarczy zdecydowanie ogranicza pole manewru w zakresie polityki podatkowej czy redystrybucyjne czy może pan wyjaśnić mechanizm, dlaczego tak mi się dzieje, gdy kraj przyjmie euro to były szczególnie kraje, które jest najniższym poziomie rozwoju nie ma zaawansowanych produktów w jego nasycenie w zaawansowanym kapitałem produkcyjnym jest niskie tak naprawdę może zwiększać konkurencyjności swoją jedynie przez dopasowanie kosztów pracy do produktywności i nachalny product produkt Czeladzi to jest to co tworzymy przez godzinę pracy średnio, a koszty pracy no to jest to co zarabiamy na nas na tę godzinę pracy kraj konkurencyjne są najbardziej konkurencyjne kraje są takie, w których produktywność zdecydowanie przewyższa te koszty pracy tak czy teraz ta relacja jest relacja jest wysoka czy, nawet jeżeli w Niemczech wciąż są płace w porównaniu z naszymi stosunkowo wysokie to to różnica między produktywnością, a tymi niemieckimi niemiecką produktywność o tym, władza jest ogromna i to prawda modnie akurat Polska bardzo podobną relację produktywności do kosztów pracy do Niemiec u nas jest ona na takim poziomie dosyć konkurencji, który sprawia, że jesteśmy krajem konkurencyjnym, ale w każdym razie właśnie Indie w ten sposób tak naprawdę krajem no bo kraje wysoko rozwinięte mogą konkurować z produktem innowacjami prawda z nowymi rozwiązaniami, a kraje mniej rozwinięte mogą tak tak naprawdę muszą właśnie przede wszystkim konkurować tą relacją produktywności, ale do kosztów pracy i zmiana w kosztach pracy oczywiście nie zabierają się podatki na składki na ubezpieczenie społeczne i t d. gdy jakiś kraj wpada w kłopoty gospodarcze to musimy być mając wspólną walutę to musi tak naprawdę, ale to musi tak naprawdę dokonać tzw. dewaluacji zapewne wewnętrzne w dewaluacji wewnętrznej tak, czyli polepszyć tomu relacji między produktywnością, a kosztami pracy dla po już tutaj wobec produktywności, czyli zmniejszyć te koszty pracy najlepiej właśnie przez jakiś cięcia podatków, ale też n p . przez cięcia płac w budżetówce przez liczbę eksport, żeby to, żeby eksport tego kraju jakiś tam był nadal jest od opłat oraz w dal, żeby konkurencja jest konkurencyjność kraju się zwiększyła, a jak jest mniej, a rozmarza się tnie też składki OFE w kosztach może być szybko w razie kryzysu obciąć zmniejszyć koszty pracy poprawić konkurencyjność to rozumiem, że z mniej pieniędzy w budżecie mniej pieniędzy po prostu na praktykę społeczną, ale ten realizm wykładnię i spada wtedy też popyt wewnętrzny co to jest cała ta polityka post elity, czyli polityka oszczędności, bo nad wodę i to stąd to w sumie trudno się dziwić europejskim decydentom tam trendy tej tzw. trojce, czyli tam było, by BCM komisja Europejska i międzynarodowy fundusz walutowy, że są zaserwowali taki taką kurację Grecji dna, bo w wolnych dniach głośno w strefie euro właśnie w ten sposób najszybciej można odzyskać był konkurencyjności poprzez dewaluację wewnętrzną i to jest teraz, czyli w strefie euro będąc na niskim poziomie rozwoju najlepiej trzymać się niski poziom podatków niski poziom zabezpieczenia socjalnego, bo to od razu zwiększa koszty pracy, ale w dla krajów słabiej rozwiniętych w strefie euro głównym czynnikiem konkurencyjności jest relacja produktywności do kosztów pracy, czyli mniejsze koszty pracy tym wyższa konkurencja nie rozumiem, że również jest mocny nacisk, żeby płace nie rosły zbyt szybko, ale czy to oznacza, że tak naprawdę ten najtrudniejszy mechanizm strefy euro jak rozumiem w ujawnią się w kryzysie, bo wtedy, kiedy przychodzi kryzys i trzeba jak by zachować swoją konkurencyjność to kraj, który ma własną walutę może po prostu mocno osłabić spadnie kurs on w zasadzie często w żagle Janowicz spadł tak tak jeśli kraj jakiś wpada w kłopoty gospodarcze to inwestorzy oczekują przestają inwestować w jego waluty, więc ten kurs zwykle sam spadamy dzięki temu jestem właśnie był automatyczny mechanizm stabilizacyjny UE i on też i on też dzięki temu ten mechanizm stabilizacyjny również zwiększa pole prowadzenia polityki społecznej, ponieważ mnogich każda polityka społeczna nawet najlepsza nawet najlepsi twórcy polityki społecznej nie uchronią się przed pewnymi błędami tak i dojdą już w spowodują wzrost złych źle wprowadzonych reform, a nasz kraj może np. właśnie w wpaść w pewne kłopoty gospodarcze czytamy, iż chodzi o zahamowanie wzrostu PKB czy czy czy zwiększenie długu publicznego w sytuacji gdy gdzie jest ten mechanizm jest płynny kurs walutowy krajowej waluty to po prostu mówił wtedy spadnie spadnie kurs tej waluty, więc automatycznie się zwiększy konkurencyjność w sytuacji, gdy mamy wspólną walutę tak naprawdę tego mechanizmu stabilizacyjnego nie mamy, więc wgląd do prowadzenia ambitnej polityki społecznej może po prostu być zbyt ryzykowne bo gdy coś zepsujemy i rzeczywiście pewne reformy pójdą n p . za daleko redystrybucja pójdzie za daleko transfery pieniężne będą zbyt duże jest na jej spadnie nasza i wraz z Hongkongu konkurencyjność wtedy ten mechanizm kursów walutowych nas nie uratuje bardzo dziękuję mam nadzieję, że kilka przynajmniej w kwestii dotyczących euro udało nam się dzisiaj jak wyjaśnić, chociaż to jest materia bardzo skomplikowana gminne naszym gościem był zwolennik przyjęcia euro, ale za mniej więcej lat 10, ponieważ zdaniem naszego gościa tyle zajmie najwcześniej najczęściej za 10 lat tyle zajmie, jakby dostosowanie naszego poziomu do takiego takie dostosowanie do Zachodu, żeby to euro dla nas było bezpieczne a dlaczego tak jest to jesteśmy dzisiaj w audycji bardzo dziękuje Piotr Wójcik publicysta ekonomiczny krytyki politycznej tygodnika powszechnego m. in. był naszym dzisiejszym gościem audycji świat się chwieje przygotowali Anna Piekutowska i Grzegorz Sroczyński AZA chwilę informacje Radia TOK FM rdzenia i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA