REKLAMA

11,7 cm - dlaczego ta głębokość jest kluczowa dla torfowiska?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-20 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Alina Głowacka przy mikrofonie teraz poniekąd kontynuujemy temat WTA, ale może w mniej oczywistym innym podejściu dlatego żem będziemy mówić o torfowiskach jest z nami pan prof. Mariusz lament to być dzień dobry panie profesora witam serdecznie pan profesor jest z pracowni ekologii i monitoringu mokradeł Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza panie profesorze co możemy wiedzieć o torfowiskach, ponieważ są to przecież tereny no niezbyt przyjazne człowiekowi trudno się tam Rozwiń » dostać trochę niebezpiecznie Anitą kajakiem łatwo ani na piechotę w kaloszach życzymy dużo wiemy o torfowiskach są to obszary rzeczywiste rzeczywiście w niektórych miejscach kuli ziemskiej bardzo niedostępne natomiast biorąc pod uwagę Kramarz kraje Europy czy Skandynawii np. całkiem swobodnie możemy się tam poruszać choćby właśnie w kaloszach to są takie obszary jak właśnie zachodnią Syberię czy Kanada, gdzie rzeczywiście trzeba być bardzo dobrze przygotowanymi, żeby zdobyć dobry materiał taki analiz do badań jednak nową wymaga to bardziej 3 × w fazie zagrają zakrojonych przygotowań natomiast dodała pani o to co wiemy o torfowiska generalnie to jest bardzo szerokie pytanie badania torfowisk są wieloaspektowe od ich bioróżnorodności współczesnej związanej z występowaniem chociażby ptaków czy płazów czy bezkręgowców owadów mikroorganizmów współczuli współczesne, jakby walory są to też kwestie związane z wymianą gazu w obrębie torfowisk, o którym mógłbym za chwilkę też rozszerzenie odpowiedzieć gazów cieplarnianych są to też kwestie związane z ich historią ja muszę powiedzieć, że do większej części i zajmuje się historią torfowisk i ich zapisami to znaczy torfowiska są dla mnie osobiście materiałami archiwalnymi w pewnym sensie są archiwami przyrody, a dociekamy, dlaczego co tam się może dać go zachować jak tak tam mokro no właśnie ich to może się zachować, ponieważ jest tak mokro dzięki temu materiał, który tam zostaje zdeponowane w czerni niech zostaje tam złożone w pewnym sensie nie ulega rozkładowi szczególnie dotyczy to torfowisk, które są kwaśna takie tzw. torfowisko wysokie zdominowane przez ankieterów owca dzięki temu zachowują się tam świetnie pozostałości organizmów żywych również również właśnie w tego rodzaju torfowiska znajdowano zwłoki to słowa, które świadczą o kulturze człowieka o obecności człowieka w tamtym czasie i są bardzo ważne znaleziskami archeologicznymi właśnie dzięki temu, że poziom wody jest w tych obiektach i Ninę stosunkowo wysoki nie ma tam warunków tlenowych im wiele z tych znalezisk, które my opisujemy obecnie włącznie chociażby z pyłkiem roślin zachowuje się w bardzo dobrym stanie dzięki temu mamy dostęp do informacji o nazwie informacji o zmianach środowiska wpływie człowieka, który znajdują się tam bardzo wysokiej jakości i pobierając chociażby rdzenie i rdzeń torfowiska lubi wiele takich urządzeń na jakimś obszarze możemy spróbować zrekonstruować wpły w człowieka obecności je go n p . w ciągu ostatnich 67000 lat czasami nawet dalej jest dużą dokładnością i określić jego styl życia, a sposób eksploatacji środowiska zaburzenia, a także pożary co nas ostatnio bardzo mocno interesuje na sukces panie profesorze skoro pan się zajmujemy z tak szerokiej perspektywy torfowiska i właśnie perspektywy czasowej to jest tak orzekł, że człowiek pojawi w okolicy to zawsze oznacza kłopoty dla torfowiska i środowiska i innych i w ogóle organizmów żyjących w taki inne takim otoczeniu takim ekosystemy to znaczy od pewnego czasu tak mógł w zasadzie określić są granice ma początek rozwoju przemysłu przed tym nie przed tą tym momentem, kiedy przemysł bardzo intensywnie zaczął się rozwijać jednak ten wpływ człowieka torfowiska był bardziej subtelne tak samo jak wpły w na Alasce dzięki temu, że możemy spojrzeć w przeszłości możemy też zauważyć że, jakbym w ogóle taki intensywniejszy wpły w na torfowisko w historii Polski też widać od czasów średniowiecza od momentu, kiedy zaczęliśmy wycinać lasy i to też miał zaczął mieć wpły w na nie różne obiekty, chociaż bardzo subtelne tak jak powiedziałam wcześniej zostali widzimy, że co się działo w okolicy torfowisko i mamy takie przykłady z Pomorza nawet 60005000 zlotemu już grupy ludzkie widzi w okolicy eksploatowały środowisko i widzimy sygnałów i ich obecności natomiast tak mi bardzo drastyczne zmiany powietrzne zaburzenia, które pływały na różne obiekty szczególnie w Europie rozpoczynają się w epoce, jakby w tej imprezie można podzielić industrialnej, którą bardzo łatwo jest rozpoznać chociażby połową melioracja eksploatacja i obniżaniu poziomu wody co mam bardzo negatywny wpły w na na ich stan bioróżnorodności my też wymianę gazową za chwilę będziemy opowiadali o tej wymianie gazowej, bo to bardzo ważne, że zespół profesora elementowi czas badał tę sprawę natomiast jeszcze chciał zapytać co my takiego robimy z torfowisk kamień czy uznajemy anteny dobrze, że tam jest tak mokro i nie można tam nic zrobić, więc o służby w takim razie torfowisko i będziemy mieli trochę więcej przestrzeni robimy coś takiego czynu oczywiście w zasadzie o tym, łacha można powiedzieć ponad 200 lat niestety nie w Europie generalnie na świecie stosuje się różnego rodzaju zabiegi i jakby przekształcających krajobraz torfowisko owych taki krajobraz użytkowe te zmiany były coraz większe w czasie, jakby one też coraz bardziej, bo jest zintensyfikowane wraz z rozwojem Ella mini wraz z rozwojem infrastruktury różnego rodzaju urządzeń celem głównym celem było w pewnym sensie przekształcenie torfowisk w obszarze obszary rolnicze czy obszar Leśna szczególnie ogromne obszary torfowisk zostały przekształcone w show już pomaga i zacząłem zaczął być przekształcane w las w Skandynawii w Polsce również szczególnie może zachodniej Polsce czy w ostatnim czasie chociażby niestety też w Indonezji np. w Indonezji, gdzie torfowiska przekształca się w GM obszary, gdzie hoduje się palmy i olejowe, które później służą do kin produkcji oleju palmowego także, jakby te przekształcenia miał różne oblicza i jeśli chodzi o torfowiska i były skoncentrowane albo na uzyskaniu nowej powierzchni, które mogą być użytkowana przez człowieka lub n p . na eksploatację torfu i który później był zwołany n p . dla celów energetycznych lub wykorzystywany jest obecnie zresztą też w ogrodnictwie no właśnie Więcek państwo się wybiorą n p . do sklepu ogrodniczego, żeby zakupić ziemię do swoich zamknie roślin to może n p . lepiej nie kupować kryje ziemi właśnie torfowisk, ponieważ nie jest specjalnie ekologiczne natomiast celem, bo panie profesorze, bo to jest także to z 1 strony, niszcząc torfowiska doprowadzamy do dramatu oczywiście gatunków żyjących tam, ale też sami sobie szkodzimy, o ile dobrze się orientuje w tym sensie, że torfowiska są naturalnymi filtrami wody i w ogóle rezerwuarem mi wodę jako takiej, z którą możemy mieć przecież w przyszłości problem tak oczywiście nie do jedno zapominamy o tym, którzy sami jesteśmy stworzeni zwody czasami rozmawiam z o mokradłach to jest takie takim pytającym wyraz twarzy czują się generalnie zajmuje natomiast zawsze podkreślam to, że jej męża jednak woda jest maszynką i bardzo ważnym źródłem życia, jakby organizm człowieka stworzony z wody dlatego też mokradła i również te torfowiska są ważnymi zbiornikami wody, który powinniśmy dbać o i tutaj właśnie z tego co zauważono w ostatnim czasie też wydawałoby się, że i chronimy torfowiska lepiej dlatego też, że mamy lepsze rozpoznanie, ale okazuje się, że w wielu miejscach także lokalnie bardzo drobnych miejscowościach też małe drobne zbiorniki są przekształcane czasami kopanie torfu lub lub chociażby przekształcane z lasów takich, które rosną na torfowiskach otwarte przestrzenie i Melilla Romana czyli, jakbym można powiedzieć, że ten proces niestety nie został zatrzymany cały czas jednak mimo wszystko żartujemy torfowisko mu przestrzeni przekształcamy się obszary które, które są często może korzystne do życia człowieka, bo dzięki temu możemy mieć powiedzmy nowe boiska 3 obszary, gdzie budujemy osiedla natomiast tracimy zdecydowanie bardzo duży walor, którym jest woda po prostu woda, która pełni nie tylko role i nie ma zasobów, które możemy pić, ale też buduje pewnego rodzaju mikroklimat oczywiście mmg przyszłe nasze problemy z wodą już powoli, zaczynając są związane ze zmianami klimatu właśnie Apropos innych zmian klimatu wymiany gazów postanowił pan wraz z zespołem sprawdzić jak to wygląda w przypadku torfowisk to znaczy, jaką rolę mogą one pełnić jeśli chodzi o mętne dwutlenek węgla tak jakby nasza wiedza na temat roli torfowisk i ich funkcji i w zasadzie już tych u usług ekosystemów, które pełnią dla społeczeństwa hołd dla człowieka jest coraz większą bardzo wiele nowych publikacji powstało na ten temat, które pokazują jak bardzo torfowiska wpływają na zmiany klimatu w różny sposób mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie wszystko zależy od tego jak my będziemy traktować oczywiście jak i będzie obecnie w danym momencie stan klimatu torfowiska dzięki temu Józia i akumulują w oparciu o tym, już wspomniałem przed Finką materię organiczną w tych warunkach takich zalania wysokiego poziomu wody nie pozwalają tej materii wydostawać się do atmosfery, czyli w zasadzie są takimi zbiornikami węgla bardzo ważnymi zbiornikami węgla, które potrafią przechowywać taką materię organiczną związaną, jakby w GM przez wiele tysięcy, a czasem też milionów lat czasami zapominamy, że węgiel kamienny, który powstawał w karbonie w zasadzie był też torfem on został na skutek właśnie różnych procesów przekształcony w litą skałę natomiast już w zasadzie można powiedzieć też, że bank palimy w piecach torfem, który jest zwyczajnie przekształconym osadem, który w tamtym czasie się gromadzi obecnie też mamy taki proces tylko, że on jest troszeczkę inaczej widoczny, dlatego że biorąc do ręki to uruchomić jak gąbka dzięki temu, że mamy mamy go w ręku możemy obserwować, jaką ma strukturę dokładnie nie jest tak elity jak węgiel natomiast jest też składnikiem jest też zbiornikiem w pewnym sensie stanowi inna jest zbiornik węgla i my, obniżając lustro wody gruntowej na torfowisku powietrzne kopiąc rów melioracyjny lub np. 3 eksploatując torów czyli, wydobywając tor dla różnych celów spowodujemy, że ten węgiel dostaje się do atmosfery w różnych formach innych głównie dwutlenek węgla i przez to można też powiedzieć, że na skutek takich zaburzeń jeść i taki węgiel dostanie się do atmosfery zasili jeszcze i tak nie naszą atmosferę z pełną węgla obecnie już wiemy, choć w domu wpływa to negatywnie na klimat i w pewnym sensie zwiększa ilość gazów cieplarnianych w atmosferze to jest często zauważyłem bardzo słabo znany aspekt związany z funkcjonowaniem torfowisk gminy poprzez bezpośrednie działanie możemy wpływać ani pozytywnie lub nam negatywnie jak z zagranicy panie profesorze tej wody inne granice lustro wody, poniżej której właśnie już się nie magazynuje węgla, a go uwalnia torfowisko tak to jest bardzo ciekawe pytanie i muszę powiedzieć, że zbliżyliśmy się w pewnym sensie do tej liczby, która może być w może być kluczowa dla zarządzania to szos i torfowiska mnie oczywiście to by było zbyt proste, gdyby jednak liczba powiedziano wszystko na temat tego w jaki sposób kształtować poziom lustra wody gruntowej w przypadku torfowisk takich jak właśnie te, które pokrywają 1 000 000 ha w zachodniej Syberii Kanady lub część też obiektów w Polsce i Skandynawii n p . Finlandii także w zasadzie można, by powiedzieć, że ta liczba, do której się zbliżyliśmy, który jest blisko 12 cm poniżej poziomu gruntu może być taką kluczową dla aktywnej żywego torfowiska dla aktywnej akumulacji materii organicznej i na mnie, utrzymując poziom wody nad tymi niż w tych granicach myślę, że moglibyśmy sterować takim obiektem w tym kierunku, żeby był pochłaniacz dwutlenku węgla i w momencie, kiedy obniży się on znacznie tak na około 20 i poniżej centymetrów głębokości muł taki torfowisko długoterminowo szczególnie, bo to zależy oczywiście w jakim czasie, ale i to jest 203050 lat w przypadku odwodniony obiektów, a wtedy staje się po prostu Emitelem węgla i dwutlenku węgla i tak jak mówimy kolokwialnie troszeczkę dymi dwutlenkiem węgla do atmosfery, czyli w zasadzie nowy główny cel to, że restytucja ekologicznej czy ochrony przyrody, a także zarządzanie przyrodą leży w tym, żeby ten poziom wody i utrzymywać jak najwyżej, o ile i ma pozwolić, bo też może być także będziemy mieli do czynienia z Łotyszami długu długotrwałymi suszami, ale generalnie jest to kwestia, którą można próbować projektować per panie profesorze na koniec krótko poprosić pana zdaniem torfowiska w takim razie są wystarczająco chronione czy nie czy ten temat jest w przestrzeni widzenia władz samorządów Ministerstwo Środowiska czy nie koniecznie czy za mało myślę, że w pewnym sensie tak natomiast bardzo małe to co zauważą w skali lokalnej, bo powietrzne mamy dość dużo dość wiele rezerwatów przyrody w Polsce wiele rezerwatów przyrody w ogóle stanowi to są torfowiska mokradła i jest natomiast jest też ogrom obiektów, które nie są chronione obszary Polski do listu około 4 % torfowisk obszar Polski pokrywa 4 % 4 % obszaru Polski rząd ruchu torfowisk skoro niewielki procent to są obszary chronione i torfowisk w każdej miejscowości prawie w każdej znajdują się mokradła, które też mogą moglibyśmy nazwać torfowiskami i które bardzo trudnej chronić, ponieważ też, jakby w pewnym sensie trudno jest tam zrobić nagle rezerwat przyrody czy w szczególnie te drobne obiekty n p . poniżej 1 ha czy spontanicznie stworzyć tam obszar natura 2003 jest w włączyć się do jakiegoś obszaru i obszaru chronionego natomiast oczywiście na ogólnie wiele organizacji pozarządowych szczególnie też wykonuje bardzo duży wysiłek w kierunku ochrony torfowisk odnajduje dbajmy o torfowiska dbajmy o inny mokradła musimy kończyć panie profesorze przepraszamy za oknem brutalne przerwanie Panny prof. Mariusz lament owi czy z pracowni ekologii monitoringu mokradeł Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza dziękuję panie profesorze bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA