REKLAMA

Redukcja i zapobieganie, czyli różne sposoby na nierówności społeczne

Światopodgląd
Data emisji:
2019-04-23 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest prof. Michał Brzeziński z wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Cinven dinozaura wraca do rozmowy, którą rozpoczęliśmy 2 albo 3 tygodnie temu w każdym razie Polska stoi państwo znajdziecie w systemy podcastów walczyli o wyczynach waszych komputerach czy telefonach to może się od słuchać Ależ mi słów liście to mam nadzieję, że ta rozmowa sama w sobie w gminnym stanowi pewne tak to Rozwiń » poprawną diagnozę rzeczywistości inspiracją do niej i jak taktyki poprzedniej jest raport Moody p t. jak nie równa jest Europa, którą napisali, który to raport przygotowali współpracownicy Thomasa Piketty ego prof. Piketty ego troje jego współpracowników porównali wpływy dochody mieszkańców Europy w latach od 8 dziesiątego roku do 2017 mój opór z tego, że jestem główny wniosek, że Europejczycy nierówności dochodowe wśród Europejczyków są dziś większe niż było 4 lata temu rozum jest oczywista oczywistość zapanowali profesorze niż 4 lata mniej niż 4 dekady nasz rynek jest 4 dekady temu Betard WTS oczywiste talent łodzianie podkreślają, że to nie jest tak jak w stanach Zjednoczonych należy jest bardzo wyraźny trend, że rzeźby w gminnym są biedni zarabiają mniej niż, a bogaci, więc albo inny test znając pewne jest także zarówno biedni zarabiają mają dochody wyższe niż mieli te kilka lat temu, jaki dekad temu jak i bogaci absolutnie się wzbogacić, ale różnica pomiędzy nimi rosną to znaczy może być także, że bogaci wzbogacili się 100 % np. w porównaniu do tego jak badać byli w 4 dysz nawiewu, aby nie 50 % i przestaną nierówności narastanie dokładnie ten wniosek jest taki, że od roku osiemdziesiątego dało się do 2017 dochody 111 % najbogatszych rosły 2 × szybciej niż 3 w pozostałych to w no właśnie daty coś takiego jestem jak najbardziej możliwe na Jeża, jeżeli taka dysproporcja w tempie wzrostu o występuje no to po nierówności będą nam rosły i tak jest także, że w Europie one rosną stosunkowo wolniej niż w stanach Zjednoczonych dane, że to jest pocieszające, niemniej natomiast w większości krajów europejskich one wzrosły może są jakieś nieliczne kraje, których wzrosły bardzo umiarkowanie jak jak powiedzmy Francja Hiszpania 3 czy Belgia, ale nawet w takich krajach, które do niedawna byłyby jako bardzo egalitarne traktowane jak Niemcy czy Szwecja n p . czy dania nawet w tych krajach też znacząco wzrosły nierówności na jej tata jest coś się jakaś taka jakościowa zmiana i że patrząc na tematy warto zwrócić zwracają oni na to uwagę na nierówności między północą, a południem, że północ byłby robi się bogatsza w południe nie nadąża, jeżeli chodzi o Europę tzw. tkanin na pewno na pewno tak jest wtedy szereg krajów Południowej Europy nawet tych wysoko rozwiniętych jak jak Włochy 3 czy Grecja n p . no z różnych powodów Miss południa wyznawcom, że ich dochody są oczywiście statystycznie tak dalej 10 % poniżej średniej, a tych z północy 25 % powyżej średniej masy, jeżeli chodzi o tak te kraje południowe NATO NATO, że złożył bardzo różne przyczyny prawdach kryzys który, który spowodował wraz z innymi czynnikami na załamanie w Grecji prawda spadek poziomu życia w Grecji jak również wzrost nierówności tam banana na skale taką na niespotykaną w Europie od lat bardzo dawna plus stagnacja we włoszech, które się od kilku dekad pojawiła, której nikt tak dobrze nie rozumie nie ma jak tak dobrych wytłumaczeń, dlaczego są jakieś alternatywne konkurencyjne wytłumaczenia, które próbują pokazywać, dlaczego właśnie powiedz, gdzie tam od lat końca lat osiemdziesiątych do dzisiaj na prawie tnt dochody średnie czy nawet media nowe we włoszech się nie nie powiększyły po prostu coś co jest na takim dramatycznym wydarzeniem, bo jednak w inne kraje zachodniej Europy jak Francja 3 czy Niemcy nie mówiąc już o własnych krajach szybciej jeszcze rosnące w ty ciągle ciągle ich tendencji rynien dachu tam się po prawej dystans pomiędzy zachodnią Europą, a Włochami n p . się mocno południową i służyła zachodnią i innych no bo to jest taka kwestia umowna też coś co do tej północnej zaliczamy prawda niektórzy zaliczają właśnie nie tylko kraje skandynawskie prawda, ale też Beneluksu Holandia i t d . Niemcy też rosną w przyzwoitym tempie podczas gdy we włoszech nas pewnych powodów nieznanych do końca tak tego wzrostu nie ma są w pułapce na, toteż grozi rozpalone rozpadem Unię Europejską żniwo to jest opowieść darzą go o napięcia w strefie euro tak mi się wydaje prawda cóż to jest moglibyśmy użyć tych danych do diagnozy strefy euro, jeżeli chodzi na dobę być może dla obu brzegach, ale znam historię w ekonomii bardzo trudno jednoznacznie pokazać są takie hipotezy, które obarczają właśnie euro jako koła ten główny czynnik, który jest odpowiedzialny za stagnacji n p . we włoszech, ale to jest niekoniecznie dobra hipoteza, bo nas do stagnacji rozpoczęła wcześniej zanim, zanim wprowadzono euro, więc stracone, że euro mogą być dodatkowym czynnikiem, który powodowało pogłębione problem w trakcie kryzysu prawdę, kiedy Włochy nie mogą swoją walutą to odsetki dewaluować waluty dzięki temu przyczynia się na poprawę konkurencyjności ale, ale jest szereg złożonych tory, które pokazują, że to tt powody dla stagnacji Włoch one dotyczą są bardzo głęboko zakorzenione są kultury gospodarczej tego, że tam są małe firmy, że brakuje innowacyjności brakuje mechanizmów politycznych, które by się przyczyniało się także wprowadzać dobre reformy, a raczej sprowadza się taką selektywną redystrybucja różnym grupom interesu rządy kolejna prawda ogół szybko się zmieniające dawały prawda szerokiego daje duże transfery jednocześnie, niszcząc zaufanie wielu grup społecznych do państwa płacenie podatków się osłabiał i cała siła państwa też jego możliwości reformowania się państwa na ten na tym traciła co do pewnego stopnia w jest taki mechanizm ta selektywna dystrybucja przykładem tego co u nas w Polsce się od niedawna zaczęło tak, bo obie właśnie chciał skorzystać z okazji i zapytać tak tylko dygresja nie może to jest oczywiście system ma wiele wiele innych audycji czy pan mali i jednoznaczne stanowisko o poradę opinię na temat tego jak po, jaka powinna być Polska strategia wobec integracji ze strefą euro w podpisać papier Kaczyński, choć w nową maszynę ten papier to jest to jest po prostu taki chwyt retoryczny powiedzcie czy to jest taka technika właśnie w tym procesie wyborczym po prostu sprytny chwyt wałów w stosunku, do którego na prawie nie ma wyjścia może to co Donald Tusk odpowiedział z jakimś jestem kim się dobrym argumentem, ale tylko w tym sensie, że z prawdą to może jakoś oddziaływać dobrze zna już na wyborców opozycji, a w Ameryce wyraźnie, jakiego argumentu, by pan dał nawet nie dostrzegając go do przemyślenia czy wzięcia pod uwagę, bo nie ma pan jednoznaczną Williama i jaka jest wyraźna wyraźne stanowisko w tej sprawie, ale tez radnym to, ale nowej wsi miano jest to już złożonych w tym sensie, że zarówno ja osobiście i jakby jestem zwolennikiem daleko posuniętej integracji, ale i w zakresie Unii monetarnej w zakresie niegospodarczej jadą w całej Unii fiskalnej politycznej prawda, ale to jest pogląd bardzo mniejszościowy w Polskim społeczeństwie, a już teraz całej Unii, a dziś mamy taką strefę euro czy do takiej strefy euro jak najszybciej Polska powinna czynnie jak najszybciej mówił, że należy przy tym można na niej zależało, więc absolutnie, ale też mamy to próby dawne zaciskania prawej zwiększa też gra integrację sprzedaż natomiast jak najszybciej to niekoniecznie na pewno potrzebny byłby dobry plan Drozda ale, ale nic się wydaje, że absolutnie nie ma żadnych argumentów ekonomicznych są te dotyczące peryferyjnych nowości tego, że Polska słabsza waluta osłabiona no jednak umożliwią nam eksport w dużej mierze nie tylko konsumowanie na kredyt no to jednak to nie jest tak mocny argument Ion z roku na rok traci na na znaczeniu, bo jest także, że Polska gospodarka staje się coraz bardziej nowoczesna coraz bardziej uczestniczy w globalnych łańcuchach wartości i tam ten argument, że z takiej możliwości dewaluacji tracili na znaczeniu w 2 jest także Jeanne Lanvin coraz bardziej potrzebują też takiego importu zaopatrzeniowego i w mostek w tego typu sytuacji w sytuacji kryzysu i tak będziemy mu na odpowiednio dotknięci, a nie jest już wystarczająco silni musiałby nierówno zrealizowane tak, że tak to niekoniecznie jest jest ważny argument mówiący, że to że, aby wstąpić do Unii walutowej to musi musi kraj mieć zbliżony poziom rozwoju dla tych krajów, które już tej Unii uczestniczą walutowej może też znacznie biedniejszy kraj ma wiele takich przypadków wiele krajów, które włączyło się z naszego regionu brała też Słowacja kraje bałtyckie, a Danone, aby znacząco nie straciły na euro są badania wręcz pokazujące, że skorzystały z reżyserem pewnie, który czynnik weźmy pod uwagę, jeżeli weźmiemy PKB na na głowę czy dochody mieszkańców to raczej badania pokazują, że skorzystał pewne kraje, które nie przeprowadził odpowiednich reform jak Fiat Włochy czy Grecja mogła stracić, ale też badania jednoznacznie pokazują, że były straty oraz jego nadzieje już od razu porywa słuchaczy, że chciałbym wrócić do tej rozmowy, ale jednak w teraz tematem miało być to, że w jak przeciwdziałać nierównościom, bo wedle tego raportu, od którego się odnosiła na Polskę z najbardziej nierównym krajem w ostatnią pozwolę sobie skrócić państwo możecie cały czas podkreślam od cła w systemie podcastów prof. Brzeziński mówił o tym, że na razie test jedno badania, ale w dużej mierze potwierdza pewne instynkty trzeba tych badań więcej, więc nie da się wypowiedzieć się zupełnie uznać za było ostateczne i jedno potwierdzający, że Polska z najbardziej nierównym krajem w no ale daje dużo domyślenia niedoszłego zupełnie odrzucić tego, by ten absolutny absolutnie tak mi się wydaje ono jest takim badaniem wizerunkowym pokazującym prawdę zapewne, że po iluś tam w latach dalszych badań, które są prowadzone zapięć 10 lat będziemy wiedzieli więcej wiemy coraz więcej z roku na rok się wtedy pewnie okaże, że wzrost umieralności są jednak wyższej były wyższe niż w niż myśleliśmy no ale póki co ułomności danych nie pozwalają tutaj jednoznacznie stwierdzić, jaki ten poziom jest to co można było zrobić jak przeciwdziałać nierównościom prof. Michał Brzeziński jest państwa gościem będzie matura zaś w drugiej części, a świerk lub pod blond zdobycz w 2 prof. Michał Brzeziński wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z państwa gościem nie będziemy już lat teraz rozkładać na czynniki pierwsze tego obrazu polskich nierówności, bo są różne dane i są w 2 postawił pan tezę na temat poziomu nierówności w Polsce nie ma w porównaniu do innych krajów europejskich gruba Piketty ego twierdzi najwyższa z ja bym powiedział że, że te różne oszacowanie, jakie mamy mówią, że są jednymi z najwyższym w Europie może nie najwyższe rodzinie mówi z małżonków tak, ale tylko z domowym, jeżeli nie skorygowany o takie najwyższe dochody, których brakuje przy obliczaniu tego od niego długów np. mienie nie jest w stanie zebrać tych informacji o najlepiej zarabiających mających najwyższe dochody Polaków w Polakach i w związku z tym na pewno ten dzień podawany przez głos jest zaniżony jest dużo niższe niższe niż powinien być po prostu indygo poprawimy no to nas nawet ten z nich wywinduje po prostu do pozycji takiej takiej grupy kilku krajów o najwyższych nierównościach kraje bałtyckie są bardzo nierówne Bułgaria Rumunia Hiszpania jest najbardziej nierówna kraj spośród tych krajów bogatszych od nas w Europie no i ja jestem przekonany, że my jesteśmy z namierzeniem wyższym poziomie niż Hiszpania wycofał z in w robocie się nim też państwo w Solcu trudno się, gdy rozmowy, żebyśmy teraz nie nie niepowtarzalna życie od słuchać rozmawialiśmy też tłoczy ścieki są skutki ale dlaczego tak duży nie nowość to jest już taki poziom nierówności w Polsce, który by uważa pan, że powinniśmy brać pod uwagę jako o czynnik, który należy przeciwdziałać ma już coś robić, żeby przeciwdziałać można składać się do tego poglądu o prawa FOT powinniśmy mieć więcej badań, ale niestety prawie nic nie interesował tym nierównościami są też Leszek skutkowało tym, że one urosły do dużego poziomu do takiego, że nawet nie wiem, jakimi jakie, jakie są tak naprawdę ani rządy ani elity ani politycy ani społeczeństwo, na które w dużej mierze w ogóle jest obojętne naukowców też bardzo niewielu, a że już któryś z naukowców to bardziej tych konserwatywnych poglądach prawda, nawet jeżeli się okazało, że dużemu dochodzą te nierówności to jakoś sobie tamto legitymizowana uzasadniano Nergal nie znosi stają się destrukcyjną rolę będą dochodowe nierówności majątkowe, czyli nominalnie mnie nie rozmawiamy z pozycji dziś po skończonej przemoc fachowych wolnościowców na pewno na pewno to jest trudno powiedzieć, że tak tak bardzo ogólnie w różnych krajach może być inny poziom niestety tak to tak to wygląda w tym świecie społecznym, że różne mechanizmy działają w różnych krajach na pewno jest także te kradzione są ekstremalnie duże jak w RPA w Chile w oczy nawet w stanach Zjednoczonych no to jest sporo badań empirycznych, które wskazują na różne negatywne konsekwencje np. nierówności w po np. wzrost przestępczości może następować brak zaufania do państwa dodał do systemu społecznego mała mobilność naraz mało szans co prawda to, że ktoś tam na dole drabiny społecznej nawet utalentowany zostanie w góry przesunięta aż znajdzie się geniusz, którego będą potem cytować wzięły się udało no i wymienić, ale są w tej chwili takie badania amerykańskie właśnie, które wykorzystują świetne dane administracyjne o w o tym, jaki wynik edukacyjne miały dzieci pochodzące z różnych środowisk mniej bardziej uprzywilejowanych i które pokazują że, że ze względu na to dużą nierówność małą mobilność to, że uzdolnione dzieci z biednych środowisk miał trudności dostania się na studia zdobyciu kredytu założenie firmy to zostanie oznaczone i cały świat w związku z tym straciły tysiące ansi lumenów na ludzi, którzy mogliby zmienić świat dzięki swoim odkryciem pojechali profesorze tak szczególnie z perspektywy Polski, choć nie tylko jakie są metody przeciwdziałania mówimy o język do dochodowych nierówna te też metody związane z redukowanie nierówności można podzielić się na metodę przeci w przeciw działania oraz metody redukowania likwidowania nierówności, czyli z 1 strony można odwołać w ogóle zapobiegać temu, żeby one zaczęły powstawać, zanim zaczniesz je korygować przez system podatkowy o transferowe niektórzy sądzą, że w pewnym momencie to to się za późno i system podatku od transferowych nie jest w stanie tych nierówności żony się już na rynku wytworzono tak wielkie to później trudno je zredukować Jazz można próbować zapobiegać powstawaniu tych nierówności jest tak silny ruch zwany redystrybucję, któremu właśnie, że powinniśmy kształtować się, zanim się wytworzy nierówny rozkład byliśmy tak kształtować te siły rynkowe, że bony nie dopuszczał do powstania dużych nierówności w no i tutaj mamy różne mniej lub bardziej radykalne propozycje oczywiście edukacja jest takim systemem takim takim czynnikiem, który zawsze przytaczane ilości jakości edukacji przede wszystkim prognoza na załogę szkół prywatnych z to jest ciekawe są takie badania ekonomiczne, które pokazują, że właśnie systemy czy taki ideał równości szans jest możliwy do osiągnięcia tylko wtedy, jeżeli edukacja prywatne nie powstanie obejrzeli ją zlikwiduje FSA radykalnym postulatem nikt nie chce obejść się w tamtą stronę niewątpliwe edukacja prywatna systemie zwłaszcza, gdzie jest duża nierówność dochodowa Magda na pewno generuje powiela takie nierówności, ale na pewno państwo powinno dużo inwestować w ilości jakości, zwłaszcza edukacji o jak naj naj naj naj naj wcześniejszym poziomie niezależnie od Drzymała Zarabie KO wie kim tata ma wykształcenie, czyli czy w domu było ich być bardzo duże wsparcie dla edukacji dla poznawania ciemniejsze to, żeby to szkoła miała szansę dać każdemu tą samą szansę tak absolutnie w związku z tym proporcjonalnie więcej powinno się inwestować właśnie to dostępność jakość edukacji też na tych terenach, które są uprzywilejowane na wsi małych miastach ściągać ludzi dodał większych miast tego typu Palikot politykę kształtować również różne szczegóły oraz rozwiązania regulacyjne w systemie edukacji wpływają na nierówności np. ostatnie badania sporo pokazują na ten temat, że im wcześniej segreguje się tak brzydko mówiąc dzieci do różnych systemów edukacyjnych 1 do liceów inne dla techników innych szkół zawodowych to tym bardziej też to konserwuje nierówności klasowe można powiedzieć społeczne dyrektywy likwidacja gimnazjów i ona obowiązku edukacyjnego dla sześciolatków była ciosem, bo tak się wydaje, że to raczej zmniejszy równości szans też w przyszłości może być czynnikiem zwiększającym nierówności dochodowe majątkowe klasowe tak tak się wydaje będą potrzebne transfery władza będzie mogła dzielić rządzić no ale czy to transfery właśnie nie będą już będziemy musieli zwiększać opodatkowanie wielu różnych powodów zdanie tylko, żeby łagodzić nierówności dochodowe ale, żeby więcej łożyć na służbę zdrowia przestarzałe coraz częstsze emerytury ekologia i może zabraknąć środków, więc lepiej byłoby kształtować politykę Lampre dystrybucji np. edukacyjną dla na można to musi też o innych polityka jest, żeby nie dopuści do powstania dużych nierówności, żeby stała duża rozmowa na temat tego jak w ogóle można kształtować edukację, żeby ona była jak najbardziej otwartą na różne ale gdy Romney pochodzenia 3 różne GM doświadczenia powiedzmy społeczny różnych dzieciaków na co, jakie są jeszcze inne instrumenty w tym na pewno na pewno jest także w tym współczesnym świecie także w Polsce coraz większe znaczenie dla dochodów ludzi jest teraz mam widać nierówności ma też dochody nie tylko z pracy, ale z pozostałych źródeł dochody z kapitału dochody z majątku i można tutaj myśleć o różnego instrumentach, które upowszechniał własność w społeczeństwie tak, żeby ludzie nie musieli prawda liczyć tylko na płace, ale też na jakieś dochody prawda ze akcji prawda z tak wielu wartościowych można sobie wyobrazić jakiś instrument polityki państwa, która by sprzyjała temu, żeby firmy się prawda dzieliły prawda jakoś się tym swoim kapitałem, żeby można, że pracownicy mogli uczestniczyć w akcjonariacie firm, żeby z tego tytułu mieli też, jakby częściowo dochody są takie śmiałe rozwiązania, które mówią o tym, że na jakieś tam niedalekiej przyszłości należałoby myśleć o tym, żeby, żeby państwo każdemu obywatelowi albo np. część obywateli albo np. każdemu, który wkracza w dorosłość mający 8 mają na na osiemnaste urodziny powiedzmy dawało taki Grant kapitałowy w wysokości trojga Kapscha w kilkudziesięciu tysięcy 300  000 w Polsce ronda na to, żeby taka osoba mogła albo z tego tytułu mieć właśnie ich dochody tych ciał doradczych rozmowa może stażowe przez rok z pieniędzy hałas nie wolno wykonywać za bogactwem nauczyciela niepłatny czy tak Nisko płatne albo innym lekarza naszym tekście bogaci mają od od rodziców tego typu Granta boi się kupuje mieszkania albo się funduje studia albo nie mogą oni muszą pracować dzięki temu można, więc lista ta nierówność szans występuje tutaj można myśleć o tym, żeby znów się raczej każdemu prawdę, żeby to był taki uniwersalny program nawet tym bogatym dać tego typu Grant, żeby mogli się po zapłaci za studia nawet wykupić mieszkania albo dołożyć do mieszkania albo mieć z tego tytułu właśnie takie dochody kapitałowe choćby niewielki, ale jednak, które by zabezpieczały koszt ich interesy chroniły prawda upadku jakieś niepewności związanej z utratą pracy na i t d. dodał to był moment, by mogły być taki instrument, ale no jest to śmiało chwalić Boga owego dziedziczenia bardzo w stanach Zjednoczonych potem się dużą mówiła też na razie poparcie jakoś dramatycznie nie rośnie, ale mówią również o tym, bogaci jak ją w przytaczaniu często Bill Gates czy łączonych basen to, żeby nie powstawały no takie majątki dziedziczone na tyle już duże silne, że w zasadzie już nie mnie nie do zdarcia nie to prawda co prawda jest też atmosfera na to, że da, żeby teraz tego typu rozwiązania hoduje trans nie wiem czy pan widział raport Guardian opublikował na temat majątku na temat własności ziemi w wielkiej Brytani notował tak dobry wpływ duża część to są większość ziemi to są albo ci, którzy mają ją od setek lat albo korporacje no właśnie, więc w Polsce to ten proces akumulacji majątku, jeżeli to jest dość ponura prawda większość społeczeństw ekonomistów jest przeciwne podatkom majątkowym np. albo pracowałem na to godzić to też rozwinięte emocjonalnie ciężko, żeby dzieciom było lepiej podatkom bieżącej wartości majątku netto bez przecinania wychodził spod nowe coraz bardziej popularny nawet wśród ekonomistów takich liberalnych to nie jest pies jest popularny no bo jednak prawda, jeżeli ktoś tam uzyskuje spadek na tonę, gdy na niego nie zasłużył prac jest to jestem psem w pewnym sensie przypadkowy, że się urodziła w rodzinie bogatego człowieka i tutaj, ale ta skłonność ekonomistów do akceptacji tego podatku spadkowego jest jest duża i sądzę, że w Polsce z czasem on też będzie musiał stawać się bardziej progresywny wyższej obejmować, jakby też to tą najbliższą rodzinę, bo w tej chwili ta tony z bardzo liberalne rozwiązanie to co zresztą na pewno są takie polityki, które są bardzo trudne do dostrzeżenia która, które rząd, o których rząd mógł myśleć i które dotyczą takiej próby kształtowania postępu technologicznego w takim kierunku, żeby to była bardziej korzystne dla szerokiej mas szerokich mas także ekonomia społeczna większej części społeczeństwa, że z kolegami zaraz też będzie określała to dla nich pracę w i cała reszta bez pracy na jakimś ewentualnym transferze chłopie masz własny więc, więc na naj naj poważniej się ekonomiści w tym bardzo liberalni widzą, że to jest poważne zagrożenie, że ten postęp technologiczny, gdy on jest rządzony tylko siłami rynkowymi to może doprowadzić do takiej sytuacji, że rzeczywiście wąska grupa osób się znacząco wzbogaci a, a ten świat pracy na tym ucierpi udział pracy w dochodzie Narodowym będzie spadał na problem ze znalezieniem pracy, więc próbę ukierunkowania postępu technologicznego coś bardzo trudnego, ale na tę o tym, się na świecie myśli można tutaj byłoby się wzorować na krajach i ekonomista, którzy o tym, piszą, ale trzeba było mieć pewnie jakiś ośrodek prawda centralny strategiczny, który by te badania zbierał myślał o tym jak jak powinno być to przyprawione na na Polski system regulacyjny i jak w Polsce można kierować tym postępem technologicznym chyba nic takiego nie mamy niestety mogą też uznał, że jesteśmy w awangardzie postępu techniki odcisnęło absolutnie absolutnie rzeczywiście 1 z lekkim opóźnieniem to trend do nas będą one zwolnione z Rogowa wręczymy na peryferiach jeszcze mamy gorzej, bo i wewnętrznie będzie zróżnicowanie nasze w stosunku do tych, którzy są one doradza zalała studnie w ogóle Polska jest w trudnej sytuacji, bo ona jest w FT z tej sytuacji, które wszyscy wiemy, iż rząd o tym, mówili wszyscy praktycznie rzecz to co przed nami stoi ten skok w stronę gospodarki autentycznie innowacyjnej prawa w tej chwili mam gospodarki imigracyjną i to bardzo dobrze, bo dzięki temu możemy szybko rosnąć dalej importując technologie z zagranicy, ale w pewnym momencie będzie musieliby zacząć tworzyć autentyczne innowacje i dać coś ciekawego to, że tego jeszcze nikt praktycznie nie zrobił przed nami zatem na tym etapie rozwoju i nikt nie wie jak tego złego, czyli wracając, podsumowując nierówności się edukacja i system podatkowy w główne tak jest w łącznej w rozmowach na pewno w prof. Michał Brzeziński wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego był państwa gościem o tyle dziś dla państwa przygotowałyśmy z Małgorzatą Połczyńską Małgorzatą Juszczak program realizowało noszone informacja po nich jeszcze więcej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA